přehled kroužků 2015/2016

Komentáře

Transkript

přehled kroužků 2015/2016
POŘADATEL
NÁZEV KROUŢKU
FLORBAL
CENA KROUŢKU
1. + 2.TŘÍDY
3. + 4. TŘÍDY
5. TŘÍDA
VĚDECKÉ POKUSY 1.+2. TŘÍDY
3.+4. TŘÍDY
ŠVADLENKA 3. – 6. TŘÍDA
1320,-
ELEKTROTECHNICKÝ KROUŢEK
4. – 6. TŘÍDA
KROUŢEK 112
1. – 5. TŘÍDA
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA ATLETIKA
1. A 2. TŘÍDA
FLORBAL S TÁTOU
PRO 1.STUPEŇ
MÍČOVÉ SPORTY -VT - 3. AŢ 5. TŘÍDA
1415,-
SPORTOVNÍ VÝBĚROVKA - PROCHÁZKOVÁ
Informace u lektora
TANEC A TANEČNÍ TVORBA
1. AŢ 3. TŘÍDA
JÓGA PRO DĚTI 1. – 3. (4.) TŘÍDA
1380,-
CIRKUSOVÁ ABC – ZÁKLADY GYMNASTIKY
PANTOMIMY A AKROBACIE 2. AŢ 5. TŘÍDA
CIRKUSOVÁ ABECEDA
PŘEDŠKOLÁCI A 1. TŘÍDA
AEROBIC
1380,-
Jana BRABCOVÁ
OD 22. 9.
Martina MACKŮ
KERAMIKA
1800,-
VÝTVARKA
1500,-
Lukáš ČERNOUŠEK
ŠACHY ( 2.-9. TŘÍDA)
950,-
Kateřina HLINKOVÁ
ORIENTÁLNÍ TANCE - MT
800,-
AGENTURA KROUŢKY
SPOLEČNÝ DEN
Kateřina ČERNÁ
Helena
DRAŢSKÁ
PĚVECKÝ SBOR POLÁRKA
1.-2.TŘÍDA
Věra LINDNEROVÁ
3…TŘÍDA
PŘÍPRAVKA K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
Ţáci 7.-9. tříd , dle domluvy ţáci 4. a 5. tříd
TIFFANY VITRÁŢE (DĚTI I DOSPĚLÍ)
Eva PILAŘOVÁ
Aj -STARTERS - PRO ŢÁKY 3.TŘÍD
Gayane ŠAGINJANOVÁ
Aj - MOVERS - PRO ŢÁKY 4.TŘÍD
Halina SUKOVÁ
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
DO 15:30 POUZE
ŢÁCI
5. – 9-. TŘÍD
PÁTEK
12:45-13:30
13:45-14:30
14:45-15:30
1380,-
14:00-15:00
15:00-15:45
1415,-
1415,-
ČTVRTEK
14:00-15:00
14:00- 14:45
14:00- 14:45
1380,Dle počtu přihlášených
dětí a dospělých
1380,-
15:00-18:30
MT
15:00-16:00 VT
15:00-16:00 MT
14: 45- 15:45
1380,-
15:00-17:00
14:45-16:15
1580,1000,-
16:30-17:30
Pokročilí
(OD 4. TŘÍDY)
14: 00 – 15:30
15:30- 17:00
14:00-15:45
(MLADŠÍ)
16:00- 17:45
(STARŠÍ)
14:30-15:15
14:00-14:45
600,600,-
14:00-15:00
15:00-16:00
1500,2000,2xTÝDNĚ
pololetí 1600
1x TÝDNĚ
pololetí 800
14:00- 15:00
malé DĚTI (1.3.TŘÍDA)
15:00-17:00
16:15 – 18:15
14:00-14:45
12:45 – 13:30
14:00-14:45
12:45 – 13:30
Eva PILAŘOVÁ
Eva PILAŘOVÁ
Aj - KET - PRO ŢÁKY 6. A 7. TŘÍD
2xTÝDNĚ
pololetí 1600
1x TÝDNĚ
pololetí 800
800,- pololetí
Gayane ŠAGINJANOVÁ
Aj - PET - PRO ŢÁKY 8.A 9. TŘÍD
800,- pololetí
Easyspeak Jazyková škola
Cernolice
ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM
5.-6. třídy/7.- 9. třídy
1800,- pololetí
Alena
HANČOVÁ
Dagmar HRDINOVÁ
ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY
3. 5. TŘÍDA
DRAMATICKÝ KROUŘŢEK S LOGOPEDIÍ
600,- pololetí
DDM
DDM
Nadace proměny
Jan Macháček
Aj - FLYERS
- PRO ŢÁKY 5.TŘÍD
KYTARA (DĚTI A STUDENTI 8-26LET)
ZAČÍNAJÍCÍ I POKROČILÍ (SKUPINOVÉ LEKCE)
FLÉTNA ZAČÍNAJÍCÍ I POKROČILÍ (SKUPINOVÉ
LEKCE)
PROGRAMOVÁNÍ (JAVA, C++) (12-18LET)
ZAČÁTEČNÍCI, POKROČILÍ
GAME MAKER (10-14LET) TVORBA
POČÍTAČOVÝCH HER, UMĚLÁ INTELIGENCE,
TVORBA WWW STRÁNEK
(12-16LET)
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A DESIGN (11-16LET)
PRÁCE S GRAF. PROGRAMY, DIGITÁLNÍ
FOTOGRAFIE A JEJÍ NÁSLEDNÁ ÚPRAVA,
VIDEO
FILMOVÁ ANIMACE
(8-10LET, 11-18LET)
14:00-14:45
14:00-14:45
14:00-14:45
14:00-14:45
13:55 – 14:40
14:50 – 15:35
13:00- 14:00
600,- pololetí
14:00-16:00
800,- POLOLETÍ
1500- CELÝ ROK
800,- POLOLETÍ
1500 –CELÝ ROK
800,- POLOLETÍ
1500- CELÝ ROK
800,- POLOLETÍ
1400- CELÝ ROK
800,- POLOLETÍ
1400- CELÝ ROK
800,- POLOLETÍ
1400 – CELÝ ROK
PODROBNÉ INFORMACE A PŘIHLÁŠKY NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH DDM
www.ddmp6.cz
800 POLOLETÍ
1400 CELÝ ROK
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
(11-17LET) DIGITÁLNÍ I TRADIČNÍ
TECHNOLOGIE, VYTVÁŘENÍ A NÁSLEDNÉ
ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE,
KOMPOZICE
RECITACE (7-15LET) PŘÍPRAVA TEXTU K
UMĚLECKÉMU PŘEDNESU, HLASOVÁ
VÝCHOVA
DIVADELNÍ SOUBOR
(7-11, 12-17LET) IMPROVIZACE A HRY, VZNIK
INSCENACE
KOMIX
OD 12 LET
850,- POLOLETÍ
1500 CELÝ ROK
ŠPERK
10 – 15 LET
800,- POLOLETÍ
1400,- CELÝ ROK
DUNCAN YOYO ACADEMY
(10-30LET) ZAČÁTEČNÍCI I POKROČILÍ
STAVITELÉ 1. -5. TŘÍDA
700,- POLOLETÍ
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA NA RAGBY
1. – 4. TŘÍDA
900,- POLOLETÍ
600,- POLOLETÍ
1400 CELÝ ROK
600,- POLOLETÍ
1000 – CELÝ ROK
700,- POLOLETÍ
1200,- CELÝ ROK
500,- POLOLETÍ
14:00-16:00
14:00 – 15:00

Podobné dokumenty