Obsah Sborníku

Komentáře

Transkript

Obsah Sborníku
Obsah Sborníku Městské inženýrství 2016
Město a konverze industriálních areálů
Záštita:
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ing. Karla Šlechtová, ministryně
Ministerstvo kultury České republiky
Mgr. Daniel Herman, ministr
Karlovarský kraj
JUDr. Martin Havel, hejtman
Město Karlovy Vary
Ing. Petr Kulhánek, primátor
ÚVODNÍ ČÁST
Pozdrav hejtmana Karlovarského kraje
JUDr. Martin Havel, hejtman Karlovarského kraje
Dvacet jedna let mezinárodních konferencí Městské inženýrství Karlovy Vary
Ing. Svatopluk Zídek, doc. Ing. František Kuda, CSc.
Seznam čestných hostů
PŘEDNÁŠKY
Evropské příklady proměny měst v souvislosti s konverzí
PhDr. Benjamin Fragner, Výzkumné centrum průmyslového dědictví
Historické sklady a balírny chmele v Žatci - Jak dál v jejich novém využití
Vladimír Valeš, Ph.D., manažer Chmelařského muzea Žatec
Přeměna továrny na obalový materiál v "zelený střed" města Saalfeld
Dipl.-Ing. Kay Salberg, projektant pro územní plánování, Landesentwicklungsgesellschaft
Thüringen, GmbH, (Inženýrská komora Thüringen)
SEVERNÍ TRASA (NODDBAHNTRASSE) WUPPERTAL – PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ŽELEZNIČNÍ TRATI
NA STEZKU PRO PĚŠÍ, CYKLISTY A IN-LINE BRUSLAŘE
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. Christian Kochmann, Pöyry Deutschland GmbH (VBI Deutschland)
Oživení a rozvoj Starého přístavu ve Würzburgu
Architekt Dipl. Ing. Dieter Roppel (Bavorská inženýrská komora)
Konverze v intravilánu
Koncepce nového využití elektrárny Drážďany-střed a areálu bývalého nádraží Leipziger
Bahnhof/Villeroy & Boch, Walter Kaplan, Engineering- und Consultingunternehmen GICON, Drážďany
(Inženýrská komora Sasko) Existuje pouze německá verze - z časových důvodů nebylo možno přeložit..
NKP - Solivar Prešov, rekonštrukcia objektu „Sklad soli“
Dipl.- Ing. Jozef Polák, Dipl.- Ing. arch. Ján Katuščák, (Slovenská komora stavebných inžinierov)
Proměny města Ostravy v souvislosti s konverzemi v Dolní oblasti Vítkovic
Ing. Milan Šraml, hlavní projektant DOV
Využití nábřeží vodních toků v brněnských brownfieldech
Dipl.- Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. FAST VUT v Brně
Přípravy podkladů pro nové zápisy českých památek mezi památky UNESCO se zřetelem zejména
na zápis města Žatec a "Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří"
Mgr. Olga Bukovičová, NPÚ GŘ Praha
Bydlení v postindustriálním prostoru v Ostravě
Ing. arch. Dagmar Kutá, Ing. Lucie Teslíková Hurdálková, Ing. Diana Orsáková, VŠB – TU Ostrava
Dopady brownfieldů na územně samosprávné celky
Ing. Petra Kocurová, Ing. Stanislav Endel Ph.D., doc. Ing. František Kuda, CSc.; VŠB – TU Ostrava
PŘÍKLADY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY BROWNFIELDS – TEXTILNÍ TOVÁRNA MORAVAN
V BRNĚ
Mgr. Ing. Alžběta Bílková, Ing. Bohuslav Niemiec, Ing. Diana Orsáková, VŠB-TU Ostrava
SOUČASNÝ STAV A BUDOUCNOST FRÝDECKO-MÍSTECKÝCH TEXTILEK NA ULICI NÁDRAŽNÍ
Mgr. Ing. Alžběta Bílková, Ing. Bohuslav Niemiec, Ing. Diana Orsáková, VŠB-TU Ostrava
ROZBOR PLOCH POSTHORNICKÝCH AREÁLŮ PROMĚNĚNÝCH HYDRICKOU REKULTIVACÍ
NA SOKOLOVSKU
Ing. Kamila Studničková, VŠB – TU Ostrava
Konverzi výrobních, servisních i jiných areálů podmiňuje jejich spolehlivá technická obsluha
Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.; Ing. Tomáš Martínek, VŠB – TU Ostrava – pouze česká verze
ZAVEDENIE POVINNÉHO POISTENIA BUDOV V ZÁUJME POMOCI OBYVATEĽOM PRI PREKONÁVANÍ
NÁSLEDKOV ŽIVELNÝCH UDALOSTI
Doc. Ing. Milan Nič, Ph.D., Mgr. Ladislav Eliáš, Ing. Marína Majerčáková, STU Bratislava
INZERÁTY
Bavorská inženýrská komora
Saská inženýrská komora
Inženýrská komora Durynsko
VBI (Verband Beratende Ingenieure BRD)
Slovenská komora stavebních inženýrů
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava
Fakulta stavební VUT v Brně
Firma IBU
Firma Schomburg
Karlovarský kraj
Město Karlovy Vary - CZ
Industriální stopy - EHD

Podobné dokumenty

Program

Program www.stadtentwaesserung-dresden.de Městské kanalizace Drážďany – ČOV Drážďany – Kaditz Exkurze do městské ČOV Drážďany s odborným výkladem a ukázkami provozovaných technologií

Více

Brownfieldy, jako jeden z faktorů rozvoje obce

Brownfieldy, jako jeden z faktorů rozvoje obce population range from 500 to 3000 inhabitants. ABSTRAKT: V České republice je více než 6000 obcí. Dále se předpokládá, že existuje 10 tisíc, některé odhady mluví až o 30 tisících plochách brownfiel...

Více