Souhlas se zpracováním osobních údajů a

Komentáře

Transkript

Souhlas se zpracováním osobních údajů a
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM
OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A PROHLÁŠENÍ O NEPŘENOSNOSTI SKIPASU
I.
Odběratel…………………………………………………….tímto potvrzuje, že prostřednictvím SKiMU
Partnera ………………………………..koupil v rámci balíčku zvýhodněných služeb lyžování a
zábavy SKiMU PACK pro ubytované v Malé Úpě a okolí zvýhodněný skipas.
Odběratel tímto prohlašuje, že se seznámil s podmínkami získání skipasu v rámci balíčku
služeb SKiMU PACK a dále s provozními a přepravními podmínkami pro provoz areálu
SKiMU.
Odběratel bere na vědomí, že takto poskytnutý skipas v rámci balíčku služeb SKiMU
PACK je nepřenosný a zavazuje se tento skipas užívat výhradně sám a neposkytnout ho
k využítí žádné třetí osobě.
V případě porušení výše uvedené povinnosti, bere odběratel na vědomí, že v souladu
s provozním řádem a přepravními podmínkami, bude takový skipas stornován a tím bude
odběratel vyloučen z přepravy.
Odběratel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním následujících osobních
údajů:
[jméno a příjmení];……………………………………………………………………………………………….
[e-mail];…………………………………………………………………………………………………………………
dále jen „Osobní údaje“,
správcem – provozovatelem Ski areálu Malá Úpa - společností R.O.D. Stav, a.s., IČ
28211073, se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 15000 (dále jen „Provozovatel“) a jeho
případným zpracovatelem pro následující účely:
obchodní a marketingové účely Provozovatele a třetích subjektů, tj. především
zajištění řádného plnění smluvních vztahů, nabídky služeb, včetně zasílání
informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách;
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků za
podmínek uvedených v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti.
Odběratel bere na vědomí, že Osobní údaje mohou být použity Provozovatelem také pro
statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Provozovatele.
Podrobnější informace naleznete na www.skimu.cz
V Malé Úpě dne ……………………..
……………………………………………………
podpis

Podobné dokumenty

Všeobecné smluvní podmínky systému KARTA HOSTA Orlické hory

Všeobecné smluvní podmínky systému KARTA HOSTA Orlické hory 1. Podmínkou obdržení karty je poskytnutí těchto osobních údajů: jméno, příjmení, emailovou adresu, státní příslušnost, rok narození a bydliště, které slouží pro personifikaci karty.

Více

stránka nenalezena

stránka nenalezena vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, m...

Více

Pro objednávku karty NO LIMIT můžete vyplnit a zaslat

Pro objednávku karty NO LIMIT můžete vyplnit a zaslat V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely vydání a užití permanentní vstupenky NO ...

Více

P Ř IHL Á Š KA Podzimní soustředění kendó

P Ř IHL Á Š KA Podzimní soustředění kendó PŘIHLÁŠKA Podzimní soustředění kendó "KRKONOŠE 2010" Horní Malá Úpa - Pomezní Boudy, SPORTCENTRUM SKiMU

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Příměstský tábor – Vodní svět Kolín

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Příměstský tábor – Vodní svět Kolín Pokud nebyla záloha či cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů. Pokud tak neučiní, bude storno poplatek vymáhán právní cestou, přič...

Více

VZ Nadace 2012 - Nadace LANDEK Ostrava

VZ Nadace 2012 - Nadace LANDEK Ostrava V rámci regionu jsme se permanentně zabývali podporou projektů rekonstrukce Hornického muzea v Landek parku, informacemi i prohlídkou k zpřístupnění Dolní oblasti Vítkovice, které byly završeny zah...

Více

Orea Hotel Horizont a Špičák

Orea Hotel Horizont a Špičák V čase: 8.00 - 21 hod. V čase: 8.00 - 16 hod. Neomezeně: Bazén, Whirlpool, Neomezeně: Bazén a Whirlpool Sauna, Římské lázně, Fitness 2 dny 400 Kč 5 dny 970 Kč 2 dny 200 Kč 5 dny 470 Kč 3 dny 590 Kč...

Více