ke stažení

Komentáře

Transkript

ke stažení
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2010 12:41:38
Okres: CZ020A Praha-západ
Obec: 540765 Mníšek pod Brdy
Kat.území: 697621 Mníšek pod Brdy
List vlastnictví: 3451
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
A - TRIO Bydlení, s.r.o., Pláničkova 443/5, Praha 6,
Veleslavín, 162 00 Praha 616
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
Výměra[m2] Druh pozemku
Identifikátor
Podíl
26420708
Způsob využití
Způsob ochrany
zemědělský půdní
fond
1601/1
2178 zahrada
1601/2
2592 ostatní plocha
1601/3
1333 zahrada
1601/4
1209 zahrada
1601/5
1161 zahrada
1601/6
1089 zahrada
1601/7
935 zahrada
1601/8
1002 zahrada
1601/9
1022 zahrada
1601/10
1229 zahrada
1601/11
1130 zahrada
1601/12
1071 zahrada
1601/13
1110 zahrada
1601/14
1171 zahrada
1601/15
1178 zahrada
1601/16
1263 zahrada
1601/17
1123 zahrada
ostatní
komunikace
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
zemědělský
fond
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva - Bez zápisu
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
půdní
půdní
půdní
půdní
půdní
půdní
půdní
půdní
půdní
půdní
půdní
půdní
půdní
půdní
půdní
Listina
o Smlouva kupní
ze dne 16.05.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.05.2007.
V-4748/2007-210
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2010 12:41:38
Okres: CZ020A Praha-západ
Obec: 540765 Mníšek pod Brdy
Kat.území: 697621 Mníšek pod Brdy
List vlastnictví: 3451
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Listina
Pro: A - TRIO Bydlení, s.r.o., Pláničkova 443/5, Praha 6,
Veleslavín, 162 00 Praha 616
o Smlouva kupní
ze dne 16.05.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.05.2007.
Pro: A - TRIO Bydlení, s.r.o., Pláničkova 443/5, Praha 6,
Veleslavín, 162 00 Praha 616
F
RČ/IČO: 26420708
V-4747/2007-210
RČ/IČO: 26420708
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Parcela
1601/1
1601/3
BPEJ
Výměra[m2]
54710
2178
54710
1267
54712
66
54710
1209
1601/4
54710
1161
1601/5
54710
1089
1601/6
54710
935
1601/7
54710
1002
1601/8
54710
1022
1601/9
54710
1229
1601/10
54710
1130
1601/11
54710
1071
1601/12
54710
1110
1601/13
54710
1171
1601/14
54710
1178
1601/15
54710
1263
1601/16
54710
1123
1601/17
Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Řízení PÚ: .................
Vyhotoveno: 05.03.2010 13:54:51
Vyhotovil: Vyhotoveno dálkovým
přístupem
Podpis, razítko:
strana 2

Podobné dokumenty

Eager´s Cup 2014 Družstva a divize / Teams and divisions

Eager´s Cup 2014 Družstva a divize / Teams and divisions reg.č. vstupní čas /seed time PL Blade Runners Unleashed

Více

výpis z katastru nemovitostí

výpis z katastru nemovitostí Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 134 EX04477/2011 -007 Exekutorský úřad Plzeň-město - soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek ze dne 14.06.2011. Z-6280/...

Více

search engine optimization

search engine optimization dosahování cíle webu. Z tohoto pohledu následně vycházíme při určení strategie integrace tohoto nástroje a navrhujeme konkrétní řešení pro daný případ.

Více

Amigo CmS Proč Amigo CmS?

Amigo CmS Proč Amigo CmS? Amigo Flow je pokročilý systém publikování a schvalování změn na webové prezentaci. Uživatelům redakčního systému můžete nastavit přístup do jednotlivých sekcí a práva k provádění změn ve webové pr...

Více

Skyball WIND

Skyball WIND 7 x 18 sec 13 x 18 sec 11 x 18 sec

Více

výpis z katastru nemovitostí

výpis z katastru nemovitostí Kočišová Jana Podpis, razítko:

Více