HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY

Komentáře

Transkript

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY
VY_52_INOVACE_08_II.2.2 _HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY
HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY
KYSLÍKATÉ DERIVÁTY
UHLOVODÍKŮ
NOVÉ UČIVO
KYSLÍKATÉ DERIVÁTY
UHLOVODÍKŮ
HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY
9. TŘÍDA
KYSLÍKATÉ DERIVÁTY
UHLOVODÍKŮ
Deriváty uhlovodíků, které ve svých
molekulách obsahují vázané atomy kyslíku.
Hydroxylové Karbonylové Karboxylové Estery
sloučeniny
sloučeniny
kyseliny
Alkoholy
Fenoly
Aldehydy
Ketony
HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY
Hydroxylové sloučeniny jsou deriváty
uhlovodíků, ve kterých je atom vodíku
nahrazen charakteristickou skupinou -OH.
I
–C–O–H
I
ALKOHOLY
Deriváty uhlovodíků, které mají v molekule vázánu
hydroxylovou skupinu -OH. Názvy alkoholů mají
zakončení ol.
METHANOL
METHYLALKOHOL
strukturní
vzorec
racionální
vzorec
CH3OH
sumární
vzorec
CH3OH
VLASTNOSTI - bezbarvá, kapalná, hořlavá a prudce jedovatá látka.
Požití již velice malé dávky má za následek ztrátu zraku a smrt.
POUŽITÍ - jako rozpouštědlo, kapalné palivo a k výrobě
formaldehydu, ze kterého se vyrábějí plasty.
ETHANOL
strukturní vzorec
ETHYLALKOHOL
racionální
vzorec
sumární
vzorec
CH3-CH2-OH C2H5OH
VLASTNOSTI - příjemně vonící, bezbarvá hořlavá kapalina,páry v
určitém poměru se vzduchem tvoří výbušnou směs.
-vzniká ethanolovým kvašením cukrů, např. při získávání
alkoholických nápojů (piva,vína)
- ze směsí se může oddělit destilací.
Průběh ethanolového kvašení vajadřuje chemická rovnice:
cukr
C6H12O6
kvasinky
=>
ethanol
oxid uhličitý
2C2H5OH + 2CO2
PROPANOL strukturní vzorec
racionální vzorec
sumární
vzorec
H3C-CH2-CH2-OH C3H7OH
VLASTNOSTI - kapalná bezbarvá látka
má dráždivé účinky na lidské tělo
- způsobuje závratě, bolesti hlavy, může způsobit bezvědomí
POUŽITÍ - používá se jako rozpouštědlo.
1,2-ETHANDIOL
strukturní vzorec
sumární vzorec
ETHYLENGLYKOL
C2H4(OH)2
VLASTNOSTI – jedovatá látka nasládlé chuti
POUŽITÍ – složka nemrznoucích směsí (např. do chladičů motorů),
surovina pro výrobu plastů
GLYCEROL
1,2,3-PROPANTRIOL
(nesprávně glycerin)
strukturní vzorec
sumární
vzorec
C3H5(OH)3
VLASTNOSTI - bezbarvá olejovitá kapalina nasládlé chuti
(glyceros – sladký, lahodný)
POUŽITÍ - kosmetika, potravinářství,výroba mýdel,
umělých sladidel, nápojů, razítkových a tiskařských barev,
nemrznoucích směsí, a k výrobě výbušnin.
ALFRED BERNHARD NOBEL
Působením kyseliny dusičné
na glycerol objevil
významnou trhavinu, která se
po potřebné úpravě používá
pod názvem dynamit .
A. Nobel svůj velký majetek
odkázal jako nadaci pro
každoroční odměňování
nejlepších prací v oboru
chemie, fyziky a v dalších
oblastech.
Ceny se udělují od r. 1901.
1833 – 1896
FENOLY
Sloučeniny, ve kterých je hydroxylová skupina
vázána na uhlovodíkový zbytek arenů.
FENOL
strukturní vzorec
sumární vzorec
C6H5OH
VLASTNOSTI - bezbarvá jedovatá krystalická látka, leptá pokožku.
POUŽITÍ - výroba plastů, barviv, léčiv a prostředků k hubení škůdců.
CHEMICKÉ VZORCE
GLYCEROL
ETHANOL
ETHYLENGYLKOL
METHANOL
PROPANOL
FENOL
CHEMICKÉ NÁZVY
METHYLALKOHOL
GLYCEROL
1,2,3-PROPANTRIOL
ETHANOL
ETHYLALKOHOL
1,2-ETHANDIOL
ETHYLENGLYKOL
METHANOL
ROVNICE VZNIKU ETHANOLU
cukr
C6H12O6
kvasinky
ethanol
=>
2C2H5OH
oxid uhličitý
+
2CO2
CO JE ALKOHOL A JEHO VYUŽITÍ
Je to společensky tolerovaná tvrdá
droga, jed a poživatina hromadné
spotřeby. Nejčastěji je konzumován ve
formě alkoholických nápojů.
Výčepní pivo obsahuje 4 – 5 % alkoholu
běžná vína 10,5 – 12,5 % alkoholu
lihoviny běžně 20 – 40 % i více
ALKOHOL MÁ I PŘÍZNIVÉ ÚČINKY
Alkohol zvyšuje chuť k jídlu, zlepšuje
funkci střev a zlepšuje trávení tučných
jídel.
Některé přírodní látky obsažené v pivě a
víně mají antioxidační účinky, chrání
cévy před aterosklerózou.
Mírná konzumace alkoholu zvyšuje
množství příznivě působícího HDL
cholesterolu a snižuje srážlivost krve,
snižuje proto riziko ucpání cév trombem.
POUŽITÉ OBRÁZKY
•
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1861._%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0
%B5%D1%82_%D0%94.%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0
%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0.jpg

Podobné dokumenty

OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE MANGANU

OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE MANGANU vychladnutí přelijeme ztuhlou směs ve zkumavce vodou (asi do výše sloupce 2 cm) a opatrně zahříváme. Modrá ztuhlá tavenina se zvolna rozpouští na zelený roztok. Opatrným přidáním (po kapkách) zředě...

Více

Untitled

Untitled Např. I.Galvasová charakterizuje mikroregion jako: „V obecné podobě se za mikroregion považuje spádové území, které využívá principu soudržnosti, kde více obcí propojuje a provazuje své zájmy a zám...

Více

Kristýna Anna Rolníková období vytvoření

Kristýna Anna Rolníková období vytvoření 3. Z uvedených látek k derivátům uhlovodíků nepatří: a) ethanol b) ethanal (acetaldehyd) c) kyselina benzoová d) benzen Napiš molekulový a racionální vzorec všech uvedených derivátů uhlovodíků.

Více

Pokyny pro učitele

Pokyny pro učitele jaké jsou produkty metabolismu kvasinky a důkaz těchto metabolitů. Lipoproteinová membrána je semipermeabilní a látky propouští výběrově. Neutrální červeň je azinové barvivo, které mění barvu v roz...

Více

Glycerin krmný

Glycerin krmný Vyhovuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12.01.2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv

Více

Laboratorní práce – důkazy sacharidů

Laboratorní práce – důkazy sacharidů Do zkumavky odměřte 1 ml Bialova činidla a přidejte 5-6 kapek vzorku. Zahřejte do varu. Za 2 - 3 minuty vznikne zelené zabarvení dokazující ribózu.

Více

Deriváty uhlovodíků

Deriváty uhlovodíků Pro technické účely se ethanol dodává jako „denaturovaný“ líh, který obsahuje zapáchající nebo jedovaté příměsi, aby nemohl být použit k přípravě alkoholických nápojů. Lidskému organismu však škodí...

Více

Zajímavé pokusy pro osvojování učiva chemie

Zajímavé pokusy pro osvojování učiva chemie 2. Rozlišení methanolu a ethanolu podle barvy plamene s kyselinou boritou Princip: methanol reaguje s kyselinou boritou na trimethylester kyseliny borité a ethanol reaguje na triethylester kyseliny...

Více

SACHARIDY - Monosacharidy – příručka pro učitele Obecné

SACHARIDY - Monosacharidy – příručka pro učitele Obecné Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace

Více