LPD provozní info.pub

Komentáře

Transkript

LPD provozní info.pub
Podtlakové sušící stroje LPD
Technologické informace
LPD 22
57 l
LPD 3
9l
LPD 12
30 l
Technologické parametry
nastavení (doba cyklu,
teplota sušení) nejsou
ovlivněny velikostí sušícího stroje a platí pro
všechny velikosti. Pro korektní činnost stroje je
nutno zabezpečit pouze
předepsané množství
vzduchu o tlaku 6-8 bar.
Čištění LPD
Výměna materiálu za provozu
Technologické parametry sušení LPD
Materiál
Cíl.vlhkost
Cyklus
Teplota
%*
min **
º C ***
ABS
0,10
20-25
80-85
ABS/PC
0,02
25-30
100
LCP
0,02
20-50
150
0,20-0,10
20-30
80-85
PBT
0,02
20-25
120
PC
0,02
20-25
120
PC/PBT
0,02
20-25
125
0,20-0,10
25-30
150
PEI
0,02
40-60
150
PES
0,05-0,02
25-30
150
PET(vstř.typ)
0,01
30-35
150
PET(vytl.typ)
0,005
30-35
150
PETG
0,08
30-60
70
PMMA(Acryl)
0,02-0,04
30
85
POM(Acetal)
0,20-0,10
25
80-110
PPO
0,02
25
100-120
PPS
0,02
25
150
PUR
0,02
25
125-140
PSU
0,02
25-30
150
SAN
0,20-0,10
20-40
80
PA
PEEK
Výměnu materiálu za provozu je nutno plánovat
předem a to přibližně třínásobek doby cyklu (v případě doby cyklu 20 min.
tedy 1 hodinu předem.
Provoz je nutno přepnout
do režimu „CLEAN“. Pak
můžete vyčistit dopravník
materiálu na sušárně, násypku a plnící ventil-vše je
jednoduše rozebíratelné.
Můžete připravit nový materiál k transportu. Jakmile
dojde k vyprázdnění kanystru na pozici 3
(transport do stroje), je
vyhlášen alarm s hlášením „CLEAN“. Můžete
otevřít kryt sušárny, vyjmout kanystr a vyčistit ho.
Kanystr je rozebíratelný.
Po jeho vyčištění, vrácení
zpět na pozici a uzavření
krytu stisknete „INDEX“.
Dojde k přetočení kanystrů. Vyčištění kanystr je
plněn novým materiálem.
Vyčištění zbývajících dvou
kanystrů provedete identickým způsobem vždy po
vyhlášení alarmu. Při čištění posledního kanystru
vyčistěte i sací komoru
sušárny a nasavač na
stroji. V případě potřeby
můžete vyčistit i filtr sušícího stroje.
*
Dle doporučení výrobce materiálu
**
Čas cyklu vychází z průměrné počáteční vlhkosti, při vyšší počáteční vlhkosti je nutno čas cyklu
prodloužit o cca 5 minut, ev. dotaz u Maguire.
***
Dle doporučení výrobce materiálu
Volba velikosti sušícího stroje
Při objemu kanystru Vk(l), času cyklu Tc(min) a
sypné hmotnosti Mo (kg/l) pro vybraný typ materiálu je maximální sušící výkon stroje Vk.Mo.60/Tc.
Práce s plnými/částečně zaplněnými kanystry
Podle výkonu stroje můžete zvolit, zda budete pracovat se zcela zaplněnými nebo částečně zaplněnými kanystry (množství materiálu je možno upravit
parametrem času plnění). Při práci s plnými kanystry můžete zvolit, zda po uplynutí doby cyklu kanystry přetočí a tím se připraví aktuálně vysušený materiál nebo čeká na odebrání veškerého materiálu z
kanystru. To je důležitá volba s ohledem na riziko
absorbování vody do konkrétního typu materiálu.

Podobné dokumenty