zde

Komentáře

Transkript

zde
Pozvánka na školení
Trendy v hodnocení kvality
a skladování obilovin
Program a rozsah školení:
08.00–08.30 Presence
08.30–10.30 Ing. Ondřej
Polák
Agronomická fakulta, Mendelova
univerzita v Brně
Trendy v hodnocení kvality obilovin
• metody stanoveni kontaminantů
a legislativa
• hlavní zásady skladování obilovin
a trendy
• nové metody v hodnocení kvality obilovin
• porovnání metod v hodnocení kvality
obilovin
10.30–10.45 přestávka,
občerstvení
10.45–12.45 Ing. Petr
Pawlica, MBA
PAWLICA s.r.o. – technologie
sušení, čištění a skladování zrnin
Moderní posklizňové linky
• nové trendy ve skladování obilovin
• možnosti zvýšení výkonu příjmu i u starých
posklizňových linek
• nová generace čističek/předčističek
• sušičky zrnin s integrovaným předehřevem
vzduchu z odpadního tepla BPS
• pásové sušičky s univerzálním sušícím
produktem – separát, štěpka, vojtěška
• skladování obilovin v silech a ventilace
• automatizace naskladnění a vyskladnění hal
• možnosti využití dotací z EU – MZe, MŽP
12.45–13.15 oběd
v rámci školení ZDARMA
– Ing. Petr Pawlica, MBA
Moderní posklizňové linky
13.30–16.30 exkurze
Harmonogram
termínů a lokalit:
25. 2. 2014
Deštná
Zasedací místnost AGRA Deštná a.s.,
Deštná U Jindřichova Hradce 378 25
n
exkurze Agra Deštná a. s.
Deštná 311, Deštná u Jindřichova Hradce 378 25
n Kompletní posklizňová linka. Průjezdný bezezbytkový příjem,
3 x 30 t expediční zásobníky, čistička Gebr. RUBERG RVS60
s výkonem 60 t/h, sušička Stela GDB-TN 1/5 S s předehřevem
od BPS 500 kW, sila BIN 8 x 500 t a dopravníky JEMA a Hutchinson
„Grain Pump“.
26. 2. 2014
Opočno
Restaurace Jordánek, Nádražní 447,
Opočno 517 73
n
exkurze Zemspol České Meziříčí
Záhumenská 452, České Meziříčí 517 71
n Zdařilá rekonstrukce stávající posklizňové linky. Stávající příjem,
čistička Schmidt-Seeger TAS152A-2, nová sušička Stela GDBTN 1/6 S s předehřem 800 kW od BPS, akumulační sila Brock
a skladovací sila BIN 4 x 1000 t s dopravníkem Hutchinson „Grain
Pump“. Nové propojení na halový sklad s drátěnými silky. Provedení
v loňském roce.
4. 3. 2014
Hodonín
Kavárna Rozmarýn, Brandlova 3656/92a,
695 01 Hodonín
n
exkurze Slovácký Statek s.r.o.
Pánov 3072, 695 01 Hodonín
n Rodinná farma rodiny Fenclových je moderní a efektivní. Majitelé
prvních polských sil BIN v České republice z roku 2006 o velikosti
2 x 1.140 t si v roce 2013 rozšířili skladovací kapacity o další sila
BIN na 2 x 500 t. Na středisku je také sušárná STELA typ MDB-TN
1/6 S s doinstalovaným teplovodním předehřem z bioplynové stanice
o výkonu 400 kW. Tato úprava zajistila možnost sušení řepky a obili
pouze odpadním teplem a úspory při sušení kukuřice o 30-50%
ve spotřebě plynu. V loňském roce se ještě farma modernizovala
o novou čističku od firmy Buhler typ TAS152-A2.
ZZN Kolín – silo Pečky – nová výkonná sušička
STELA
„„Pro zájemce o sušení, ukázka nedaleko stojící sušičky
STELA MDB-XN 1/13 SU s výkonem 20 t/h na kukuřici, aktivní
rekuperací tepla, kompletní izolací, s úplným odprašňovacím
zařízením „centroodlučovač ZA“ a centrálním řízením přes PC
z velínu – řízení TEBIS.
12. 3. 2014
Šlapanice
Žuráň U Fialů, Restaurace a pohostinství,
Čechova 305/1, 664 51 Šlapanice
n
exkurze Bonagro a.s.
Jiříkovická 340, Blažovice 664 08
5. 3. 2014
„„Rozšíření stávající velké posklizňové linky o akumulační
silo k sušičce a výměna stávající sušičky STELA za novou
na odpadní teplo o výkonu 1.000 kW. Kombinový ohřev při
kukuřici voda/plyn. Řepku a pšenici sušíme zdarma a kukuřici
s úsporou 30-50% v plynu.
Zámecká restaurace, Zámecké nádvoří 782,
Týn nad Vltavou 375 01
18. 3. 2014
Týn nad Vltavou
n
exkurze František Janovský
Jarošovice 281, Týn nad Vltavou 375 01
„„Příjmová hala s příjmovým podúrovňovým košem 16 m,
3x30 t expediční zásobníky, sušička STELA na odpadní teplo
z BPS o výkonu 1.100 kW, čistička Gebr. RUBERG RVS60
a baterie sil BIN 3x1000 t s obilní pumpou. Automatický odběr
vzorků z aut a kompletní laboratoř GRANOLYSER. Celé žně
usušené pouze odpadním teplem!
11. 3. 2014
Pečky
BOWLING BAR – RESTAURANT SIŇORITA,
Chvalovická 1076, Pečky 289 11
n
exkurze Ing. Jiří Barták
Velké Chvalovice 1, Pečky 289 11
„„Příjmová a expediční hala, dopravní systém Skandia
Heavy Duty s plastovou podlahou, čistička Gebr. RUBERG
RVS80 na příjmové čistění i finální čištění s rekuperací
vzduchu a rekordně nízké emise na výdechu, skladovací sila
BROCK 5x1.315 t + akumulační sila BROCK 2x245 t. Celá
linka v nejvyšším provedení s maximálními nároky na životní
prostředí i šetrností k dopravovanému zboží.
Kojice
Motel Železné Hory Kojice, Chvaletice 533 12
n
exkurze Agro Radovesnice II spol. s r.o.
Radovesnice II č.p. 110, Radovesnice 281 28
„„Kompletní nová příjmová hala 16 m s baterií expedičních
zásobníku 4x30 t, dvěma akumulačními sily BROCK na 2x500 t
a výkonná sušička STELA typ MDB-XN 1/13 SU. To vše
připravené na druhou etapu se skladovacími sily. Věrnost se
vyplácí!
19. 3. 2014
Jetřichovec u Pacova
Kulturní dům Jetřichovec, Jetřichovec u Pacova 395 01
n
exkurze VOD Jetřichovec, družstvo
Jetřichovec 62, Pacov 395 01
„„Doplnění stávající posklizňové linky v hale o akumulační
zásobník BROCK o kapacitě 200 t a instalace sušičky STELA
na odpadní teplo o výkonu 1.100 kW. Celé žně usušené pouze
odpadním teplem! Automatické řízení a „bezobslužný“ režim
sušení.
25. 3. 2014
Jiřice u Miroslavi
Zasedací místnost ZD Jiřice u Miroslavi,
Jiřice u Miroslavi č.p. 147, Jiřice u Miroslavi 671 78
n
exkurze ZD Jiřice u Miroslavi
1. 4. 2014
Brno
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1/1665,
Brno 613 00
n
Jiřice u Miroslavi č.p. 147, Jiřice u Miroslavi 671 78
„„Velkolepá výstavba nové posklizňové linky na 33.000 t!
Výkon linky 200 t/h. Čistička Gebr. RUBERG RVS240 na 240
t/h, akumulace 500 t, sušička Stela MDB-XN 1/13 SU,
dopravní systém Hutchinson „Grain Pump“ o výkonu 240 t/h,
skladovací sila BROCK 4 x 3.600 t a 4 x 4.500 t. Bezezbytkový
průjezdný příjmový koš 20 m a 5 x 30 t expedice. PC řízení
a plná automatika. Linka byla zařazená v roce 2013 mezi
20 nejlepších projektů na světě!!!
26. 3. 2014
Jeneč
Restaurace U Smrku, Májová 119, Jeneč 252 61
n
exkurze SHR M.Novotný
Pod Kostelem 55, Hostouň u Prahy 273 53
„„Hala příjmu a skladování 20 x 60 m s provětráváním
podzemními kanály, příjem malým košem s nahrnováním, stará
čistička , venkovní sila BIN 1001 6 x 985 t, 2 x 250 t, předzásoba
a sušička STELA GDB-TN 1/5 S na olej s výměníkem. Obilní
pumpa Hutchinson , poklopená pro obě řady , 50 t/h. Řízení
programem z PC. V roce 2013 nainstalován předehřev
k sušičce o výkonu 500kW z BPS v kombinaci s olejovým
hořákem!
exkurze TECHAGRO
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, Brno 647 00
„„U příležitosti 20.ročníku mezinárodní výstavy Techagro
2014 se uskuteční prohlídka expozice firmy Pawlica s.r.o.:
čistička Gebr.RUBERG, skladovací silo BROCK, dopravníky
JE-MA a SKANDIA-ELEVATOR, komponenty obilní pumpy
Hutchinson.Kompletní laboratoř Pfeuffer-plně automatizovaná!
(NIR analyzátor zrnin Granolyser, čistička typ SLN,dělič VARIO
2H, vzorkovač Rakoraf-nový model!), kapacitní vlhkoměr
Granomat, provozní vlhkoměry typ HE-50 a typ HE-Lite.
2. 4. 2014
Brno
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1/1665,
Brno 613 00
n
exkurze TECHAGRO
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, Brno 647 00
„„U příležitosti 20.ročníku mezinárodní výstavy Techagro
2014 se uskuteční prohlídka expozice firmy Pawlica s.r.o.:
čistička Gebr.RUBERG, skladovací silo BROCK, dopravníky
JE-MA a SKANDIA-ELEVATOR, komponenty obilní pumpy
Hutchinson.Kompletní laboratoř Pfeuffer-plně automatizovaná!
(NIR analyzátor zrnin Granolyser, čistička typ SLN,dělič VARIO
2H, vzorkovač Rakoraf-nový model!), kapacitní vlhkoměr
Granomat, provozní vlhkoměry typ HE-50 a typ HE-Lite.
Účast na uvedených kurzech včetně obědu a občerstvení je zcela zdarma.
Součástí kurzu jsou výukové materiály.
Kurz je organizován Společností mladých agrárníků České republiky pod záštitou grantu
Programu projektu „SZIF 13/018/1310b/131/000670, ve spolupráci s firmou PAWLICA s.r.o.
a Mendelovou univerzitou Brno. Podmínkou účasti je řádně vyplněná přihláška.
Naleznete ji zde jako přílohu. Přihlášku odešlete poštou, faxem nebo mailem na jednu z adres:
PAWLICA s.r.o.
Mendelova univerzita v Brně
Ing.Ondřej Polák
Zemědělská 1/1665, Brno 613 00
Tel.: 702 201 146
E-mail: [email protected]
Drnovská 1118/53a, 161 00 Praha 6
Fax: 235 302 163
E-mail: [email protected]
S dotazy a změnami se, prosím, obracejte na slečnu Veroniku Peškovou,
Tel.: 235 301 321, [email protected]
Přeji úspěšné uplatnění poznatků z tohoto školení ve Vaši praktické činnosti!
Ing. Petr Pawlica, MBA
Ing. Petr Mareš, Ph.D
jednatel společnosti
jednatel pořádající společnosti
PAWLICA s.r.o.
Společnost mladých agrárníků
České republiky
JIŽ 20 LET S VÁMI
Mezinárodní
veletrh
zemědělské
techniky
Mezinárodní
veterinární
veletrh
Mezinárodní
lesnický
a myslivecký
veletrh
Veletrh
obnovitelných zdrojů
energie v zemědělství
a lesnictví
Firmu PAWLICA s.r.o. naleznete
na stánku pav V/004.
30.3. - 3. 4. 2014
Brno - Výstaviště
www.techagro.cz
●
●
●
●
●
●
Zemědělská a lesnická technika
Osivo, sadba, agrochemie
Výstava hospodářských zvířat
Technologie pro chov
Energetické využití biomasy
Myslivost a lovectví

Podobné dokumenty