Zpěvník 3

Komentáře

Transkript

Zpěvník 3
Seznam
Abeceda .................. 4
Adler .................... 5
Ahoj peggy ............... 6
Amazonka ................. 7
Amulet ................... 8
Zpátky o pár let ......... 9
Barevný šál ............. 10
Barvy všedních dn ...... 11
Batalion ................ 13
Betty ................... 14
Blátivá cesta ........... 15
Bláto na botách ......... 16
Blues folsomské v znice . 17
Blues opušt ného vlaku .. 18
Carpe Diem ............. 19
as rozchod ............ 20
íše .................... 21
Dálnice . 5 ............ 22
Danny ................... 23
Chrpa ................... 24
Dík, pane Foglar ........ 25
Divoké kon ............. 26
Dobrej vítr ............. 27
Dob í holubi se vracejí . 28
Doney Gal ............... 30
ábel ................... 31
Frankie Dlouhán ......... 32
Genera ní ............... 33
Heidi, d v átko z hor ... 34
Hej ko í ................ 35
Hejna v el .............. 36
Hlídej lásku, skálo má .. 37
Ho ho Watanay ........... 38
Holubí d m .............. 39
Honec krav .............. 40
Hráz .................... 41
Huaskarán ............... 42
Hv zdi ky, dobrou noc ... 43
Až uslyším hvízdání ..... 44
Kluk .................... 45
Já, písni ka ............ 47
Já zas jak d ív ......... 48
Jantarová zem .......... 49
Jarní kurýr ............. 50
Jarní tání .............. 51
Je as jít dál .......... 52
Ješitnej chlap .......... 53
3
zp vník
2 0 0 7
Jižní k íž .............. 54
Johanka ................. 55
Kamarád ................. 56
Kdyby tady byla taková
panenka ................. 57
Když náš táta hrál ...... 58
Kluk m láska sluší ...... 59
Stará archa ............. 60
Krtek ................... 61
Krutá válka ............. 62
Krysa .................. 63
K ídla .................. 64
Kytka ................... 65
Kytky stále ješt voní .. 66
Labutí k ik ............. 67
Zvedn te kotvy .......... 68
Lodník v lament ......... 69
Malý p ítel z m sta N. .. 70
Malý Velký Muž .......... 72
Mávej ................... 74
Nehrálo se o ceny ....... 75
Míle (Blowin' in the Wind)
........................ 76
Houby (Mochom rky bílé) . 77
Mys Horn ................ 78
Na kameni kámen ......... 79
Na rozlou enou .......... 80
Nad jí láskou ........... 81
Nádraží ................. 82
Návrat .................. 83
Nejdelší vlak ........... 84
Nikdo se nesmál ......... 85
Nultej poledník ......... 86
Omnia vincit Amor ....... 87
Oregon .................. 88
Orinoko ................. 89
P.S. .................... 90
Padly vody .............. 91
Pampelišky .............. 92
Panenka ................. 93
Paní má se má ........... 94
Písek ................... 95
Píse , co m u il listopad
........................ 96
Píse malých p šák ..... 97
Píse pro arod je ...... 98
Podvod .................. 99
2
Podzimní zpráva ........ 100
Pohár a kalich ......... 101
Pole s bavlnou ......... 102
PRIJDI JANO K NÁM ...... 103
Pro ................... 104
P ijela jsem v cadillacu 105
P ístav ................ 106
Psáno na b ezové k e .. 107
Ptá ata ................ 108
Návrat ................. 109
Rána do palice ......... 110
Rána v tráv ........... 111
Rituál ................. 113
Rocky Tab' ............. 114
Romance o lese ......... 115
Rosa na kolejích ....... 116
eka lásky ............. 117
Papírové et zy ........ 118
Sedmikráska ............ 119
Sej lásku po lidech .... 120
Skládanka .............. 121
Slunovrat .............. 122
Smrš .................. 123
Sochám bre í déš na obo í
....................... 124
Spinkej ................ 125
Stánky ................. 126
Strom .................. 127
St ípky ................ 128
Jen tak dál ............ 129
Starý p íb h ........... 130
Šátek .................. 131
Širý proud ............. 132
Škrábej ................ 133
Tak to jezdívá ......... 134
Tak už mi má holka mává 135
Tereza ................. 136
Tisíc mil .............. 137
To už se stává ......... 138
Tommy .................. 139
Toronto ................ 140
Toulavej ............... 141
Trh ve Scarborough ..... 143
T i k íže .............. 144
Tulácké blues .......... 145
Tulácký ráno ........... 146
Tulák .................. 147
Tunel jménem as ....... 148
Ukolébavka ............. 149
Dlouho nejel žádnej vlak 150
Val í ek ............... 151
Val ík na rozlou enou .. 152
Válka r ží ............. 153
Velikej den ............ 154
Vítr Safián ............ 155
Vl ácká ve erka ........ 156
Vodník ................. 157
Vracím se dom ......... 158
Všech vandrák múza .... 159
Všechny cesty za ínají k
ránu ................... 160
Vyznava i oh
......... 161
Vzpomínka na kamaráda .. 162
Jdem zpátky do les .... 163
Zabili, zabili ......... 164
Zahrada ticha .......... 165
Zachra te kon ......... 166
Zakletá v pásu kolejí .. 167
Zam ený d m ............ 168
Zámky .................. 169
Zas prší do ulic ....... 170
Zatm ní ................ 172
Zátoka ................. 173
Zelený plán ........... 174
Zítra ráno v p t ....... 175
Zrození hv zd .......... 176
Zvon ................... 177
Zvon dál tu zní ........ 178
Zvonkoví lidé .......... 179
Abeceda
Bob Frídl / Oskar Man
C
E
Život je jak abeceda, smysl písmen, slov a v t,
Ami
n kdo našel jiný hledá,
F
G
C
G
C
život je jak abeceda a z ní složíš celý sv t.
C
E
A- Je álej, t ešní z jara, álej bílá jako pára.
Ami
F
G
B- Jsou barvy, zahrad v zá í i tu kytku eká stá í.
C- Jsou cesty, tam a zpátky, n kdy dlouhý, jindy krátký.
D- Je domov, n kde v kout , tam kde kon ej všechny pout .
E- Je Eva, první žena, pro h ích z ráje vyhošt na.
F- Je faleš, sestra zrady, k ní se oto rad j zády.
G- Jsou gesta, n má slova, za která se všechno schová.
H- Jsou hv zdy, co se t pytí, kv ty zahrad, no ní kvítí.
CH- Je chléb, náš z žitných lán , skýva chudých - skýva pán .
I- Je ingoust, z první ádky, co jsi máral do pohádky.
J- Je jizva, v duši skrytá, jizvy lov k nepo ítá.
K- Je kámen, nezestárne, jenom lov k, má to marné.
L- Je láska, slabé chrání, za peníze není k mání.
M- Je matka, má nás ráda, i když plá e, i když strádá.
N- Je nouze, p epych st ídá, asto po ní chodí bída.
O- Je omyl, to se stává, ekáš pád a p ijde sláva.
P- Je pravda, maják v bou i, o i nikdy nezamhou í.
R- Je radost, malé ptá e, co si jen tak žitím ská e.
S- Je smutek, kreslí vrásky, asto bývá z velké lásky.
T- Je touha, voda živá, pramen v každém srdci bývá.
U- Je úžas, d tských o í, nad tím, že se zem to í.
V- Je ho ká v n hlíny, každý musí mezi stíny.
Z- Je zem ít a tak tedy, to je konec abecedy.
Život je jak abeceda, smysl písmen, slov a v t,
n kdo našel, jiný hledá,
život je jak abeceda a z ní složíš celý sv t.
email: krakora.jan at centrum.cz
zdroje: Pixyho zp vník
vyrobeno: 2007/11
3
4
Adler
Ahoj peggy
kamelot
Interpret/autor: Kamelot
a
Fmaj G
e7
a Fmaj G e7
1. Ahoj Peggy, jak dlouho jsem te nevidel,
a
Fmaj G
e7
a Fmaj G e7
taji ledy, vitr mi novou travu sel.
d
A+
F
G
Uvidim nekdy usmev tvuj
C
E7
a chraptivej smich, co slysim jak driv.
Dmi
Ami
Dmi Ami
1. Až moji rybu zdusí ráno,
Dmi
Ami
Dmi Ami
v bludišti vrásek zabloudím,
Dmi
Ami
Dmi Ami
v mramoru bude vytesáno,
Dmi
C
Bb7 Bb4
kdy tenhle závod dokroutím.
2. Prichazi cas, kdy struny hraji v mol,
nekde je kaz, zhanej si naplast na svuj bol.
Jakpak jsi dlouho nevidel
orla u zatoky, zijes nudny roky.
F
Ami
Dmi
R: Když p íval slov provází samá lež, kdo uv í,
F
Ami7
když byl na m lov, tolikrát ekli b ž,
Dmi
F7
F
o i adle í m zvaly dál,
Bb
do hor, kde se k ídla pták
Gmi7
v rum nci ohnivák
Bb
Dmi
blyští jak zlatem sázený.
F
G
C
R. Je opustena krajina vetrnych mlynu
F
G
C
C7
a nalezena je pravda co jsem ti rikal,
F
G
C
A7
je zahalena do stare pavuciny slibu,
d7
G
Fmaj a Fmaj G
vernych kamaradstvi, prisah a souhlasu.
2. V e išti stopy smaže bláto,
z mozku se tvá e vypa í,
potom si eknem: stálo za to
hnát se jak slepí oha i.
3. Bud tedy zdrav, za cas jak vino dozrajem,
a za morem tam tezko si spolu zahrajem.
Dopis ma konci v nadeji,
takze Ahoj Peggy znova taji ledy.
Fmi Dmi
R: Když p íval slov ... 2x
Ref. Je opustena .....
5
6
Amazonka
Amulet
Hop trop
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
A
1. Byly krásný naše plány,
C#mi Cmi
byla jsi m j celej sv t,
Hmi
A
C#mi Cmi
as je vzal a nechal rány,
Hmi
E E6 E7
starší jsme jen o pár let.
D
Dmaj7
D
Dmaj7
1. Zhasl už ohe a jiskra líná
G
Gmaj7 G Gmaj7
pomalu vzlétla tmou,
D
Dmaj7
D
Dmaj7
škrtl jsem sirkou, co jediná zbyla,
G
Gmaj7 G Gmaj7
cigaretu vyklepanou,
Emi
Emi/D Emi
Emi/D
z lesa vylet l pták a krákoral tak,
A
že vzpomínky mé rozjit il,
Emi
Emi/D Emi
Emi/D
na znak pavouk , co do klobouku
A
mi vyšila holka z kusu mé šály
v zav eným kupé, když koleje hrály.
D
D+
D
D7
R: M j amulet nezklamal moji pou ,
G
Gmi
Hmi
jak and l p i mn stál, když nemohl jsem dál,
D
D+
D
D7
vím, cesty mé s tvými se nesejdou,
G
Gmi
Hmi
(Hmi,Hmi,A7)
ty pevn drží as a s nimi i nás.
2. Zvedl jsem klobouk, pevn ho sev el,
z myšlenek byl vodopád,
najednou kdosi dlan otev el,
z prst mi tiše vypad',
zaho el jako vích a z let bláhových
stal se plamenící rejd
a dívky té tvá mi zjevila zá ,
rudých plamen na konci léta,
na rtech mi zbyla jen jediná v ta.
R:
R:
2. Tenkrát byly d ti malý,
ale život utíká,
už na "táto" slyší jinej,
i když si tak ne íká.
A
R: Nebe modrý zrcadlí se
F#7
Hmi
v ece, která všechno ví,
A
C#mi Cmi
stejnou barvu jako m ly
Hmi
E
tvoje o i džínový.
3. Kluci tenkrát, co t znali,
všude, kde jsem s tebou byl,
Amazonka íkávali,
a já hrd p isv d il.
4. Tvoje strachy, že ti mládí
pod rukama utíká
vedly k tomu, že ti nikdo
Amazonka ne íká.
R:
5. Zlatý kráse cingrlátek,
jak sis asem myslela,
vadil možná trampskej šátek,
nosit dáls' ho necht la.
R: Te jsi víla z paneláku,
samá de ka, samej krám,
já si p ál jen, abys byla
po ád stejná, p ísahám,
Hmi
A
po ád stejná, p ísahám.
7
8
Zpátky o pár let
Barevný šál
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
Žalman
C
Ami Dmi
G
1. Dej na hrob m j barevný šál,
Ami
Dmi
F
G
odpus mi h ích, já se hrozn bál,
C
Dmi
E7
dál chci se prát, i když prohrávám,
Dmi
G
F
C G
ve chvíli té, když zhasínám.
C Dmi
E
*: A do dlaní dej mi slunce žár,
Dmi
G
F
C
dej listopad, v n m list pár.
2. Jak bílý sníh tu vyhlížím,
já m l rád smích, taky dív í klín,
do vysokých trav chodíval jsem s ní
nave er, když snad každý motýl spí.
3. Dej na hrob m j barevný šál,
odpus mi h ích, já se hrozn bál,
odcházím rád, nemám dost už sil,
jak psanec dál bych tu v n žil.
*: A do dlaní dej slunce žár,
a na hrob m j barevný šál.
G
G/F#
1. Je to zpátky pár let, sedm, šest nebo p t,
Emi
kdy ruku mou vzal,
G
G/F#
kluk s harmonikou, co von l arnikou,
Emi
mi košili dal,
C
C/H
Ami
když promo ená, v dešti ubre ená, jsem ekala dýl
D
C
G
na vlak, co odjel, a poslední podb l se v mokru zavil.
2. ekl:"Chceš se mnou jít, vodu z dlaní mi pít
a milovat zem,
z mlhovin spletu šál, tebe v n j zamotám
jak dít do plen,"
já ekla:"Tak poj , sv t je veliká lo ,
co p ístavy má,"
pak hodiny ve zdi sk ížily p sti, a co bylo dál?
3. Z pastvin do lesa hloub šli jsme pšenicí plout
jak kapitán Cook,
slunce ztratilo dech, vodou nasákl mech
a džíny na dluh,
noc p ešla k ránu a do v tví stanu už nakoukl den,
on zmizel jak pára, já z stala sama a zbyl jenom sen.
G
G/F#
*: Jenže život je trysk, prachy, risk nebo zisk
C
Ami
a honi ka slávy,
G
G/F#
co k ži nám d e a do o í lže
C
Ami
a motá nám hlavy,
C
Ami
tak utíkám zp t, t eba obejdu sv t
C
Ami7
G
a najdu t zas jako d ív, už mi jede vlak.
4.=1.
9
10
Vždy chyba každá napravit jde zt ží
A málokomu barvy v hlav leží
Barvy všedních dn
Kdo mi poví jakou barvou
Nakreslit mám vlo ku sn hu
Ne ekám a beru bílou
Vždy má v sob skrytou n hu
Kou e z komín nepomyslí na zimu
Krajina bílá v šedivou se m ní
Zase slyším známá slova denní
Dmi
C
Kdo mi poví jakou barvou
F
C
Nakreslit mám d tem trávu
Dmi
C
Rychle sahám pro zelenou
F
C
Na mi d lá t žkou hlavu
Dmi
C
F
C
Žlutá šedá
erná byla by víc v rná
Dmi
C
A já znám p ece trávu p knou
F
C
ekám že mi d ti brzo
eknou
REF.:
Dmi
Pov z mámo
C
REF.:
ekni mámo í je vina
Že sníh roztaje zbyde špína
Kdy se isté k barvám vrátí
Než barevný sv t se ztratí
Na lidech jen záleží
Jaký as dál pob ží
Vždy chyba každá napravit jde zt ží
A málokomu barvy v hlav leží
Vždy chyba každá napravit jde zt ží
A málokomu barvy v hlav leží
í je vina
Že tráva je dnes už jiná
Dmi
Nežli z tvého vypráv ní
C
Copak žádná pomoc není
Dmi
C
Na lidech jen zále ží
F
C
Jaký as dál pob ží
Dmi
C
Vždy chyba každá napravit jde zt ží
F
C
A málokomu barvy v hlav
leží
Kdo mi poví jakou barvou
Nakreslit mám d tem eku
Chvíli váhám beru modrou
Pravdu vidím a je k vzteku
Co kde p ebývá voda ukrývá
Mrtvá se zdá až dech se smutkem tají
A d ti se stále ptají
REF.:
ekni mámo í je vina
Voda v ekách je už jiná
Pro u b eh cosi p ní
Copak žádná pomoc není
Na lidech jen záleží
Jaký as dál pob ží
11
12
Batalion
Betty
Spirituál kvintet / Francouzská lidová / Dušan Van ura
Interpret: Hoptrop
Ami C
G
Ami
G Ami Emi Ami
Víno máš a markytánku, dlouhá noc se prohý í.
Gmi
F
D
1. Já na plachtu svýho vozu jako každej jsem si psal:
Gmi
F
D
"Hrab a d i anebo um i!" a pak na západ se hnal,
A
G
D
z plachty dávno jsou už cáry, ale heslo platí dál,
G
D
A7 D D7
m vítá Kalifornie, tak na bych umíral.
1.
Ami
C
G
Ami Emi
D íve, než se rozední, kapitán k osedlání rozkaz dává,
Ami
G
ostruhami do slabin kon
Ami
Tam na stran
polední
Ami Emi Ami
pohání.
G
Ami
R: Betty, vyndej z bedny soudek, rozžvejkám a spolknu špunt,
D
G
upíchnem se práv tady, v ruce žmoulám slibnej grunt,
Ami
doufám, že to s nima zmáknu, vodsa dál už nepudem,
D
G
nav ky snad p ece sm la nebude mým osudem.
C
G
Ami Emi
ekají ženy, zla áky a sláva,
Ami
G Ami Emi Ami
do výst elu karabin zvon už vyzvání.
Ref:
Ami
C
G
Ami
Víno na kuráž a pomilovat markytánku,
2. Zarazíme první kolík, druhý támhle musí bejt,
za potok dej ty dva další, budeme v n m zlato mejt,
jedu sehnat akej ou ad, Betty, poj m vobejmout,
tebe p iklepli mi tenkrát, te i dílec p iklepnou.
C
G
Ami Emi Ami
zítra do Burgund batalion zamí í.
Ami
C
G
Víno na kuráž a k ránu dv
R:
R:
Ami
hodinky spánku,
C
G
Ami Emi Ami
díky, díky vám královští verbí i.
2.
Rozprášen je batalion, poslední vojáci se k zemi hroutí,
na polštá i z kopretin budou v n spát.
Nepla sladká Marion, verbí i nové chlapce p ivedou ti,
za královský hermelín padne každý rád.
Ref: Víno na kuráž ...
13
14
Blátivá cesta
Bláto na botách
Pacifik
Hop trop -
C
Emi
R: Blátivou, blátivou, blátivou, blátivou
F
C
cestou dál nechceš jít,
F
C
Emi
kde jen máš touhu bláznivou,
Dmi
G
C
kde jen máš, co cht l jsi mít, cht l jsi mít.
C
Dmi
F
C
Bb
1. Vlídnej mech, v ní dech podhoubí a mokrý hlíny,
F
C G# C
jehli í a sm ly borový,
Dmi
F
C
Bb
žádnej sp ch, p íkrej b eh smá í ubre ený ráno,
F
C G# C
když se nízko válej' mraky syrový.
Ami
G
Ami
1. A tak se koukáš, jak si kolem hrajou d ti,
C
G
C
ve slunci kot usíná,
F
G
C
Ami
a jak si p ed hospodou vypráv jí kmeti,
D7
G
život prej stále za íná.
G
Emi
R: Máš bláto na botách
Emi
Ami
na trati v údolí to
G
Emi
že z pátku k ned li
Emi
Ami
ekáš na vlak a hrb
2. Z m sta t vyhán jí ocelové stíny,
jak d íve šel bys asi rád,
z bejvalejch cest ti zbyly potrhaný džíny,
as b ží, je to ale znát.
R:
2. P t dní d eš, pak zas jdeš zpátky tam, kde cejtíš v ni
jehli í a sm ly borový,
a když chceš, línej jseš, lehneš si a koukáš,
jak se nízko válej' mraky syrový.
C
G
a neholenou tvá ,
Emi
Ami
každej šutrák poví,
C
G
se k vechtru doflinkáš,
D
t bolí.
R:
3. Na poli pokoseným p epo ítáš snopy,
do trávy hlavu položíš,
zdá se ti o holkách, co o i vždycky klopí,
po jiným ani netoužíš.
4. M lký jsou stíny, dole zrcadlí se eka,
nad jezem kolébá se prám,
kolem je ticho, že i vlastní hlas t leká,
a p esto necítíš se sám.
R:
15
16
Blues folsomské v znice
Blues opušt ného vlaku
Greenhorns / Johnny Cash
Žalman
C
F
C
1. Když je doba deš , stojím za oknem,
Dm
A+
G
sv tlo smutn bliká v pokoji,
C
F
C
chci dát sbohem m stu na chvili ku jen,
D7
G
dlouhá zima za nic nestojí.
G
1. M j d da bejval blázen, texaskej ahasver,
G7
a na p d nám po n m z stal ošoupanej kvér,
C
G
ten kvér obdivovali všichni kámoši z okolí
D7
G
a máma mi íkala:"Nehraj si s tou pistolí!"
2. Jenže i já byl blázen, tak zralej pro malér,
a ze zdi jsem sundával tenhleten d de k v kvér,
pak s kapsou vyboulenou cht l jsem bejt chlap all right
a s holkou vykutálenou hrál jsem si na Bonnie and Clyde.
3. Ale ud lat banku, to není žádnej žert,
sotva jsem do ní vlítnul, hned zas vylít' jsem jak ert,
místo jako ko ka já utíkám jak slon,
takže za chvíli m veze policejní anton.
4. Te okno m ížovaný mi íká, že je šlus,
proto tu ve v znici zpívám tohle Folsom Blues.
pravdu m la máma, radila:"Necho s tou holkou!",
a taky mi íkala:"Nehraj si s tou pistolkou!"
C
F
C
2. Zahoukání vlaku, kterej projíždí,
Dm
A+
G
zanechá jen slzu na duši,
F
C
Am
v kostkovaným saku podobám se draku,
D7
G
co si hlavu v kleci rozbuší.
F
G
Am
Dm
R: Na železný koleje už padá st íbro hv zd
G
C
C7
a tma jako v ranci nebyla tv j ideál,
F
F G
Am
Dm
zas projet stovky štací a vid t spousty m st
G
F
G
C
a jednou za rok zastavit se tam, kde sis to p ál.
F | G | F | C | F | G | F
3. Tak si p edstavuju dnes jako v era
malý opušt ný nádraží,
sem tam p ešlapuju, sem tam zve era,
v ruce lístek a mráz v podpaží.
4. Zahoukání vlaku, kterej projíždí,
zanechá jen slzu na duši,
že n kdy zklamání je jak umírání,
to se p eci íkat nesluší.
R: Na železný koleje ...
17
Carpe
AG
Diem
18
as rozchod
Flek
Kamelot
Ami
Dmi7
Nadešel asi poslední den
G
Emi
podí vej celá planeta blázní
Ami
Dmi7
A já neuroním ani slzu pro ni
G
Jenom zamknu d m
E
Ami
Dmi7
A p jdu po kolejích až na kone nou
G
Emi
Hle jak mám krok vojenský ráz ný
Ami
Dmi7
A nezastavím ani na ervenou
G
Natruc p edpis m
Ami
G
Ami
R: Tak tady mn
máš
G
C
Dnes m žeš
íkat klidn co chceš
Zbylo tak málo slov
Ami
G
Tak málo v t co nelžou
2. Tak už si nebudeme hrát na román
Šet i r ž nikdo nás nenatá í
Je poslední den a zbyla nám jen
Miska cukroví
A všechny hospody dnes doženou plán
A sv t z posledního pije a tan í
Já nebudu pít nechám naplno znít
V hlav všechno co mám
3. Žádny slib z t ch co jsem ti dal
Nejde vyplnit a nejde vzít spátky
Tak a to í se sv t mladší o deset let
Na desce Jethro Tull
A platí aspo dnes co d ív jsem jen lhal
Carpe diem život je krátký
V tvých o ích je klid
A nemám chu snít co by bylo dál. R:
as rozchod
D7
G
si chystá sít , dívej,
Emi
Emi/D
a chytnul i nás ,
C
Ami
ješt chvíli se mnou zpívej,
D7
než odejdu zas.
1.
1. Ve
G
-
er
2. Z neon proudy sv tel pálí
a m ní tvou tvá ,
víš to, že dávno nejsme malí
a nenosíme svatozá .
G
rozchod , ten bolí víc krát,
C
i když se tomu nev
í
Ami
lásku nedokážeš vyhrát,
D7
nem žeš chytnout páp í,
G
co vítr ke slunci už odvál
C
a na prach jist
rozmetal,
Ami
svýmu slibu taky dostál
D7
G
vítr, co letí n kam dál.
®:
D7
as
3. Neboj se, as, ten rány zhojí,
je nejlepší fá ,
pokaždý rvát se za n j stojí,
a jsi snílek nebo rvá .
4. Ztracená víra se ti vrátí,
až p ekro ím práh,
proud slzí zadržet se krátí,
sypou se jako z lusku hrách.
19
20
íše
Dálnice
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
. 5
Pavel Žalman Lohonka / Gordon Lightfoot
1.
C
1. Když naplní se
íše a kapku p idáš jen,
F
C
tak p es okraj ti p etéká,
F
C
tak n jak je to s náma, i pro nás skon il den
G
C
a smutnej kabát obléká.
2. Já nejsem tvoje všechno tak, jak jsi to cht l mít,
služka, holka jenom tak,
vem si svoje v ci a už m žeš jít,
stejn jseš jak ernej mrak.
C
R: Odnáší tenhle as, smutnej as všechny v ci pry ,
F
C
vždy i láska, city, všechno mizí pry ,
G
C
každý z nás myslí jen na svý já a zapomíná.
3. Ty kašleš na to, co já, tak jsi to cht l mít,
bez starostí v pohodlí si žít,
za rohem si randit a do noci pít,
tak to ne, to klidn m žeš jít.
4.=1.
R:
G
asn
Hmi Ami
D
G
ráno mrholí na dálnici íslo 5,
Ami D
G
já mít k ídla sokolí, oblet l bych celej sv t,
Ami
D
G
místo k ídel nohy mám, v srdci nad ji a cíl,
Hmi
Ami
D
G
jen si marn vzpomínám, kde jsem s tebou, holka, byl.
G
Hmi
Ami
D
G
R: To nám bylo sedmnáct, jen sedmnáct a p l roku,
Ami D
G
život tan il kolem nás a zdál se bez nárok .
G
Ami D
G
2. Sv t je po ád velikej jako plná láhev sn
Hmi Ami D
G
a jsou na n m chodníky, který vedou k domov m,
Hmi Ami
D
G
když se nebe usmívá, to se mi jde mnohem líp,
Ami D
G
jen si lovek vzpomíná, jak si p ál sv t obejít.
R:
3.
G
asn
Ami D
G
ráno mrholí na dálnici íslo 5,
Hmi Ami D
G
já mít k ídla sokolí, oblet l bych celej sv t,
Hmi
Ami
D
G
to nám bylo sedmnáct, jen sedmnáct a p l roku,
Ami D
G
[: život tan il kolem nás a zdál se bez nárok ... :]
21
22
Danny
Chrpa
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
Diego
D
Emi
G
D
R: Diego, don Diego, krásný kon máš,
Emi
G
D
Diego, don Diego, pro máš v o ích plá ?
Emi
1. Už slyšíš hrát ostruhy vlak ,
co dom k nám se navrací,
C
A
Emi
z stal jsi, Danny, úpln sám napospas hv zdám,
C
A
Emi
z stal jsi tady úpln sám napospas.
D
Emi
G
D
1. Za to h íb , done Diego, tady nuggety všechny mé máš,
Emi
G
D
za to h íb , done Diego, za tu malou bílou tvá .
R:
2. Jó, život tv j m l velký grády,
když holku svou jsi miloval,
tak bez rezervy a s d v rou, že nic nem že se stát,
A
tak bez rezervy a s d v rou.
2. Do o í pohle svýmu koni, až v nich uz íš oh
zá ,
pak sklo hlavu do jeho h ívy a vzpome na t ch chvil pár.
R:
Rec: Tenkrát, tenkrát jsem ješt nev d l, sta i ký done Diego,
co
to h íb pro tebe znamenalo, nev d l jsem, že se p ihnalo
ráno štváno zá í oh
až k vrat m tvýho ran e s malým
živým
uzlí kem v sedle.
R:
C
Ami
Emi Emi7
R: Tak skákej, Danny, pod mostem eka zpívá
C
Ami
Emi
a znamení panny na krku se ti kývá,
D
C
no, tak skákej, už jsi blízko
Hmi
A
Emi
a mra na letí tak divn nízko.
3. Když nesko íš, budou t hledat
a sme ky ps je povedou,
[: chytnou se stopy, sepnou tvý ruce
do klepet pout :]
4. Už jsi jen vrah, co nemá šanci,
co utíká a nabízí
[: sv j život ece, co dole šeptá :]
23
24
Dík, pane Foglar
Divoké kon
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
Kategorie: Nohavica, Jarek
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Jarek Nohavica
D
D/C#
D/H
D/A
1. "Lampu zhasni, už je pozd , musíš spát,"
D
D/C
D/H
D/A
íkala máma o p lnoci tolikrát,
Gmaj7
zhasnul jsem naoko,
Emi7
D
než klaply dve e, louskal stránku další.
2. B žel jsem s Petrem první místo vyhrávat
a s Ludvou do kotliny chajdu poskládat,
tábor na Bob í hrázi,
Rikitan - kámoš, i když starší.
D
G
R: Tak dík, dík, pane Foglar, to se má,
Emi7
A
ty knížky daly víc než sbor ob anských nauk,
D
co nám život natlouká,
G
tak dík, možná se sejdem u t í skal,
Emi7
A
Emi7
A
tam šumí v tve strom a do m síce hrom
D
bych se hnal.
3. Volal m p ístav a honil Dvouhlavý,
tajemnou ásnovkou mi šlapal na paty,
špehýrkou nakukoval
a zkoušel svazek klí
zven í.
4. Z Kampy jsem vybíhal pak bleskem do pátk ,
pod vlajkou junák ctil Devadesátku,
usínal za úsvitu,
kdy d íví na ohe se ten í.
R:
Ami
Dmi
Ami
C
Dmi
Ami
1. [: Já vid l divoké kon , b želi soumrakem, :]
Dmi Ami
Dmi
Ami
Ddim F
vzduch t žký byl a divn von l tabákem,
Dmi Ami
Dmi
Ami
E7 Ami
vzduch t žký byl a divn von l tabákem.
2. [: B želi, b želi bez uzdy a sedla krajinou ek a hor, :]
[: sper to ert, jaká touha je to vedla za obzor? :]
3. [: Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na v nost, :]
[: naše touho, ješt neumírej, sil máme dost. :]
4. [: V nozdrách sládne zápach klisen na b ehu jezera, :]
[: milování je divoká píse ve era. :]
5. [: Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku, :]
[: král s dvo any p ijíždí na popravu zbojník . :]
6. [: Cht l bych jak divoký k
b žet, b žet, nemyslet na
návrat, :]
[: s ko skými handlí i vyrazit dve e, to bych rád. :]
Já vid l divoké kon
...
25
26
Dobrej vítr
Dob í holubi se vracejí
Kategorie: Hop trop
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Hop trop
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
Hmi
D
Emi
G
1. P ejem dobrej vítr lahvím trose ník ,
D
C
D
a nesou proudy zprávu smotanou,
Hmi
D
Hmi
F#
b eh a nemá skály a slova prosebník
Hmi
D
G
D
do rukou správný lidi dostanou.
2. P ejem klidný nebe st hovavejm pták m,
a silný k ídla je zpátky donesou,
tratím pevný mosty a volný trat vlak m,
poš ák m psaní s dobrou adresou.
Emi
A
Emi
A
D
R: A každej další den je lepší vždycky aspo o poznání
F#mi
Emi A
a zdání neklamou,
Emi
A
Emi
A
D
a do ká se i ten, kdo marn zatím touží po setkání
F#mi
C A7
s dívkou hledanou.
3. P ejem cestám, který v úvozech se stá í,
a každej poutník má cíle poctivý,
loukám plno kv t a lesní ticho spá i
ve stínu strom , v rose perlivý.
R: A není nikdy sám ten, kdo si starejch kamarád váží
a žádný nezradí,
a zády k pomluvám se postaví a pravdu nepodráží
a správný prosadí.
4.=1.
D F#mi Hmi Gmaj7 G A
D
F#mi
Hmi
1. Babí léto spí, noci ern jší než káva,
G
A4
ptám se rybá , kam jít,
A
D13
D
hledám chajdu nad splavem
F#mi
Hmi
a má pam
žádná sláva,
G
A4 A
aspo kousek vydrolit.
Emi7
Hmi
A tak mi eknou, že jsem blíž,
A4 A
než doopravdy hádám,
Emi7
Hmi
ty dávno syna porodíš
A4 A
a já si v duchu sp ádám.
D
Hmi
R: Že m j návrat oslavíš už dosp lá a chytrá
F#mi
G
D
a vlídná jako matka, co m zachrání,
Hmi
plná soucitu nejspíš, co ztrácí se mi v dálkách,
G
Gmi
jsem do v tru, to víš a ten stejn nechytíš,
D13
ale víš, dob í holubi se vracejí.
D F#mi Hmi G G A
2. Tak došel jsem až tam, v okn petrolejka svítí,
n kdo za záclonou hrál
moji písni ku z t ch let,
kdy natrhalas kvítí
a já ve er prozpíval,
v tom se dve e rozletí,
tak vítej, moje lásko,
jsi po ád stejná v objetí,
jsi tou stejnou zlatovláskou.
R: Sv j návrat oslaví ...,
27
28
ale víš, dob í holubi se vracejí.
Doney Gal
Spirituál kvintet
G
1. Kdo ví, pro
D
C
G
to h íb tak v lásce mám,
D
C
G
stádo mu zbloudilo b hvíkam.
G
R: A sníh i déš padá tmou,
D
G
C
G
já a m j Doney Gal nesmíme snít,
stále dál cestou zlou
D
G
C
G
já a m j Doney Gal musíme jít.
2. V zádech už máme snad tisíce mil,
stále jen spolu jdem, neznáme cíl.
R:
3. Až z nás jeden z stane v klínu hor,
já a to jsem, a ne m j Doney Gal.
R:
29
ábel
Frankie Dlouhán
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
Kategorie: - táborová klasika
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: ???
Emi7
C
1. Tu zlou story, co zazpívám, mi
Emi7
C13
já mu nev il ani podruhé, ale
D
C
Na samot v horách žili táta a
D
C
osmnáct let v míru, než barvou
G
R: Vyrudla krví zem a v
G
život pro oba, žádná
D
C
Smí ení nav ky a boh
C9
H7
a kdo byl spokojen?
30
G
C
íkal kamarád,
G
Cmaj7
m že se to stát.
1.
syn
Ami7
je abin
Emi13
C13
jeden den se život zastavil,
Emi13
C13
náhoda, jen stín strom je skryl.
D
m do oken zabušili najednou
Emi D
G
C
ábel, ábel, hó, hó ...
G
C
G
Kolik je smutného, když mraky erné jdou
G
D
C
G
lidem nad hlavou,smutnou dálavou,
G
C
G
já slyšel p íb h,který velkou pravdu m l,
D
C
G
za as odlet l,každý zapom l.
REF.
2. Tak jednou kon osedlal a do m sta se hnal,
tam koupil s l a v salónu si jednu režnou dal.
Byla tam ženská, co mu hlavu zmámila,
že pojede do hor s ním mu tenkrát slíbila.
2.
R:
3. Pak syn to poznal na k ži, jak chutná žárlivost,
až jeden den mu povídá, mám toho, táto, dost.
Zezadu vyst elil a snad by ješt žil,
jenže on žhavou hlave k spánku p iložil.
3.
31
D
m l kapsu prázdnou Frankie Dlouhán,
C
G
po státech toulal se jen sám,
C
G
D
a že byl veselej,tak každej m l ho rád.
C
G,Emi
Tam ruce k dílu ml ky p iloží a zase jede dál,
C
D
a každej kdo s ním chvilku byl,
C
D
G
tak dlouho se pak smál.
2.Tam kde byl plá ,tam Frankie hezkou píse
slzy nem l rád,cht l se jenom smát.
A když pak ran e ve er tiše usínaj,
Frank v zp v jde dál,nocí s písní dál.
m l,
3.Tak Frankieho vám jednou našli,p estal žít,
jeho srdce spí,tiše klidn spí.
B h ví jak,za co,tenhle smíšek konec m l,
fará píse p l,umírá ek zn l.
32
Genera ní
Heidi, d v átko z hor
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
Ami
1. Šel pr zra nou nocí a táhl z n j rum,
tak p t k ížk moudrosti m l,
G
Ami
n kde se rozdat cht l,
když opustil ves a poslední d m,
tak ohe v dálce uvid l,
G
Ami
a tam se rozdat šel.
Emi
B
C
Emi
D
C D G (C)
1. Toulal jsem se v lét po kopcích,
Emi
Hmi C
bez kompas a map,
Emi D
C D
G (C)
spával u oh , jak vandráci,
Emi
Hmi
C
v noci koukal po hv zdách.
Ami
C
Emi
Na ten m j život plnej náplastí a steh ,
C
Ami
Emi
Hmi
C
sbíral jsem sílu, abych došel ješt dál.
C
G
C
G
R: Jste proradná banda bláznivejch lidí,
E7
Ami
na který my se d em,
C
G
C
G
lov k se za vás ervená, stydí
E7
Ami
a diví, co nosí den.
Emi Hmi C
R: Rá--no, m
D
jak víla probudila,
G
C
D
G
C
kytku v náru í, v o ích žár a vzdor,
Ami
Emi
Heidi, d v átko z hor.
2. Tam uprost ed tramp byl i jeho kluk
a ten se pomalu zved':
táto, prosím t , ml ,
když dostal facku, tak ne ek' ani muk,
jen olíz' rozbitej ret:
táto, prosím t , ml .
2. Potom šeptem íká: "Pomoz mi,
živou vodu najít mám.
Takže napo ítej do osmi,
tolik dn pak budeš sám."
A já jsem hledal, tam v horách, vodu slepc m,
to abych v d l, že i dobrem dá se žít.
R: Kdo z nás je proradná banda bláznivejch lidí
a kdo se na nás d e,
kdopak se za nás ervená, stydí
a diví, co nosí den?
D
G
*: Hmm, p íb h, jak z pohádky zbyl,
H7
Emi
už jsem jí nevid l,
D
G
ale sám sob slíbil,
H7
C
lidem pomáhej.
Ami
3. Šel pr zra nou nocí a táhl z n j rum,
E7
Ami
tak p t k ížk moudrosti m l ...
33
34
Hej ko í
Hejna v el
Pacifik
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
Ami
F
Dmi
1.Hej ko í, jedem dál, láska má boty toulavý,
Emi
Ami
astokrát se unaví ješt d ív než p ijde cíl.
F
Dmi
Hej ko í, jedem dál, vždy cestu znáš už nazpam ,
Emi
Ami
na ní se skrývá jenom še a n kdy pár hezkejch chvil.
Hmi
Hmi/A
1. N jak umírá nám láska,
Hmi/G
Hmi/F#
my jako hejna divejch v el
Hmi Hmi/A Hmi/G Hmi/F#
jdeme dál.
2. Každej vztah je vlastn sázka
a každý ráno m že zmizet,
my jdeme dál.
Hmi
Hmi/A
R: ekn te, kdopak za to m že,
Hmi/G
Hmi/F#
kdo z nás má právo n co brát,
Hmi
Hmi/A
kdo u il lidi zlobu dýchat,
Hmi/G
Hmi/F# Hmi Hmi/A Hmi/G Hmi/F#
kdo na vojáky chce si hrát.
3. Už zase bohatejch je spousta,
a ím víc pen z, lásky mí ,
my jdeme dál.
4. A tak nám zbývá jenom doufat,
že už zítra,že už zítra snad
budeme dál.
R:
5. Už zase umírá nám láska,
my jako hejna divejch v el
jdeme dál...
F
G
R.Ty jsi moje malá vzpomínka p ed spaním,
C
Ami
no a já jsem tv j stín.
F
G
Ty jsi jiná nežli všechny lásky v erejší,
C
Ami
to já dávno vím,
F
G
C
Ami
s tebou mám tisíc nad jí, že nez stanu nikdy sám,
F
G
Ami
láska jsou kon splašený, když se ítí k nám.
2.Hej ko í, jedem dál, i když náš ko ár dostal smyk
a láska spadla na chodník, kon dál musíš vést.
Hej ko í, jedem dál, jak rád bys trhnul opratí,
však minulost nám navrátí jen splín z nedávných cest.
R.Ty jsi moje .....
3.Hej ko í, jedem dál, dop edu po ád musíš jet,
zastavit nelze a vzít zp t t ch pár dlouhejch mil.
Hej ko í, jedem dál, zas budou lásky toulavý,
na tom nikdo nic nespraví, p ece dál se to í sv t.
35
36
Hlídej lásku, skálo má
Ho ho Watanay
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
Interpret/autor: Žalman
D
C
D
1. Spinkej, m j mali ký, máš v o ích hv zdi ky,
C
G
D
dám ti je do vlas , tak usínej, tak usínej.
D
C
D
R: Ho ho Watanay, ho ho Watanay,
C
G
D
ho ho Watanay, kiokena, kiokena.
2. Sladkou v ni nese ti no ní motýl z paseky,
vánek ho kolíbá, už nezpívá, už nezpívá.
R:
3. V lukách to zavoní, rád jezdíš na koni,
má barvu havraní, jak uhání, jak uhání.
R:
4. V dlaních motýl usíná, hv zdi ka už zhasíná,
vánek, co ji k tob nes', až do léta ti odlétá.
R:
R:
orig. A dur
C
G7
C
1. Jak to v žití chodívá, láska k lidem p ichází,
F
C
p ijde, jen se rozhlédne a zase odchází,
F
C
já ji potkal ve skalách, šla bosá, jenom tak,
G7
C
m la džíny vybledlý, na zádech starej vak.
C
G7
C
R: Hlídej lásku, skálo má, než se s ránem vytratí,
F
C
eká na nás t žká pou , až se s ránem vytratí,
F
C
mezi lidma je t žké plout, až se s ránem vytratí,
G7
C
víš, co umí lov k, poj , než se s ránem vytratí.
2. Když mi "ahoj" povídá, úsm vem m pohladí,
tak zas jedna z mála snad, co jí tulák nevadí,
sedli jsme si na stráni, dole zpíval eky proud,
den zmizel za obzorem, stín skryl náš tichý kout.
R:
37
38
Holubí d m
Honec krav
Interpret/autor: Ji í Schelinger
Kategorie: - táborová klasika
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Rudolf Cortés
Ami G
Fmaj7
Emi7
Ami
1. Zpívám pták m a zvláš holub m,
G
Fmaj7 Emi7
Ami
stával v údolí mém starý d m.
C G C
G
C
Pták houf zalétal ke krov m,
Ami G
Fmaj7
Emi7
Ami
m l jsem rád holubích k ídel šum.
Ami
C
1. Po zasmušilé pustin jel starý honec krav,
Ami
C
den temný byl a ševelil dech v tru v stéblech trav,
Ami
C
Ami
tu honec k nebi pohled l a v hr ze z stal stát,
F
Ami
když z rozervaných oblak vid l stádo krav se hnát.
Ami C
Ami
F
Ami
R: [: Jipijaej, jipijajou, to p ízraky táhnou tmou. :]
2. Ten skot m l rohy z ocele a o i krvavé
a na bocích mu plápolaly cejchy e avé,
oblohou se neslo jeho kopyt dun ní
a za ním jeli honci až k smrti znavení.
R:
3. Ti muži byli zsinalí a kalný m li zrak
a marn stádo stíhali, jak mra no stíhá mrak,
proudy potu má ely jim tvá i košili
a oblohou se nesl jejich jekot kvílivý.
R:
4. Tu jeden honec zastavil a pravil:"Pozor dej,
svou duši h íchu uvaruj a áblu odpírej,
bys' nemusel pak po smrti se v ky v k štvát
a nekone nou oblohou to stádo s námi hnát."
R:
R:
2. Vlídná dívka jim házela hrách,
mávání perutí ví í prach.
Ptáci krouží a neznají strach,
m l jsem rád starý d m, jeho práh.
Ami A7 Dmi
G
C
Ami
R: Hledám d m holubí, kdopak z vás cestu ví,
Dmi
G
C
míval stáj vroubenou, bílý štít.
A7 Dmi
G
C
Ami
Kde je d m holubí a ta dívka kde spí,
Dmi
Emi
Ami
vždy to ví, že jsem cht l jen pro ni žít.
3. Sdílný déš vypráví okap m,
bláhový, kdo hledá tenhle d m.
Odr stáš chlapeckým st evíc m,
neslyšíš holubích k ídel šum.
4. Nabízej úplatou cokoli,
nepojíš cukrových homolí.
M žeš mít t eba zrak sokolí,
nespat íš ztracené údolí.
R:
Zpívám pták m a zvláš holub m,
stával v údolí mém starý d m ...
39
40
Hráz
Huaskarán
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
Emi D
1. Od horských pramen Huaskarán,
Emi
nejv tší z kamen na srdci mám.
Emi D
Pochází z úbo í, kde zní cepín tv j,
Emi D
v slzách se rozmo ím, vra se mi milý m j.
2. S odvahou zázrak , nese sv j k íž,
k st íbrným oblak m a ješt výš.
Já jsem však zbab lá a tonu v obavách,
prosím t drahý m j, vra se zpátky živ a zdráv.
Recitace:
Dne 31. kv tna 1970 postihlo jihoamerickou
republiku Peru katastrofální zem t esení,
které si vyžádalo tisíce lidských ob tí,
mezi nimi i životy deseti našich
eskoslovenských horolezc , kte í p išli,
aby poko ili nejvyšší horu
peruánských And - Huaskarán.
3. Od horských pramen ...
G
Gmaj7/F#
Emi
1. Stál tam na stráni d m, v n m židle a st l,
G
Ami
pár k ží a krb, co d evo z n j voní,
D7
s jarem, když máj rozdá barvy svý,
G D7
tu sosna krásná nad chajdou se skloní,
G
Gmaj7/F#
Emi
a í ka, když st íbrným hávem se p ikryje s ránem,
G
E
svý ahoj jí dáš a pak je tu den,
C
Emi
zazní údolím kytara tvá, ta píse ráno uvítá,
D7
G D7
sv t s ním, sv t s ním.
2. Touláš se po lese, touláš a jenom tak bloumáš
a koruny strom t uvítaj' rosou,
víš, že asu je dost, to znáš,
a možná potkáš n kde dívku bosou,
po sl vkách, který se íkaj', po dnech n žných stisk
vás uvítá chajda a pak je tu den,
zazní údolím kytara tvá, ta píse ráno uvítá,
sv t s ním, sv t s ním.
3. Však náhle volání táhlé ti p eruší sn ní
a oznámí všem: je poslední den,
voda zaplaví údolí,
sosnu, chajdu, pohled zabolí,
ta hráz je pot ebná všem, však zabíjí den,
co nosil t v náru í romantickém,
zazní údolím bolest tvá, ta bolest ráno uvítá,
sv t s ním, sv t s ním ...
41
Hv zdi ky, dobrou noc
42
Až uslyším hvízdání
eská
Kategorie: Poutníci
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Poutníci
G
D7
G
1. Hv zdi ky, dobrou noc, já už jdu spát,
D7
G
hv zdi ky, dobrou noc, já už jdu spát.
D
D7
Vy za m hlídejte, ublížit nedejte,
G
D7
G
panence mé milé, kterou mám rád.
Emi
D
1. Pov z mi, m j p íteli, co ud láš, když rozd lí
C
D
Ami
Hmi
t s n kým jeho smích jak žhavý klín,
Emi
D
a on si myslí, jak se zdá, že posta í, když zahvízdá,
C
D
Ami
Hmi
hned n hou zm kneš jako parafín.
G
C G D C
F C G G
C
G D
R1: Až uslyším hvízdání, až uslyším hvízdání, až uslyším
hvízdání,
Ami
G
D
ukryji své zklamání za nekone nou hrou a mlhou ranní,
Ami
G
D
ukryji své zklamání za rozzá enou tvá a pousmání,
Ami
G
D Emi
ukryji své zklamání a vezmu jeho hlavu do svých dlaní.
2. A pov z mi, jak lámeš m íž, co ud láš, když nev íš,
že kroužkovaní ptáci zpívají,
oni hvízdají a pyšní jsou, že létat mohou nad tebou
a na zemi ti z ruky zobají.
R2: Až uslyším hvízdání, až uslyším hvízdání, až uslyším
hvízdání,
ukryji své zklamání za nekone nou hrou a mlhou ranní,
ukryji své zklamání za rozzá enou tvá a pousmání,
ukryji své zklamání a narovnám jim k ídla, když se zraní.
3. Poslyš, když mi nev íš, ty také chceš jít stále výš
a slunce je tak zlaté, až se vlní,
pak se m žeš, když chceš výš, spálit víc, než pochopíš,
a budeš rád, když nenajdeš jen trní.
R1:
2. St íbrný m sí ku na nebí ku,
st íbrný m sí ku na nebí ku,
dej za m mé milé, panence rozmilé,
sla ounkou hubi ku na dobrou noc.
43
44
a naposled se snažil zašeptat.
Kluk
R2: Chci
chci
chci
chci
chci
Neznámý autor
C
Ami
1. Byl to kluk skoro jako každej jinej,
F
G
jenom vo i vážn smutný m l,
C
Ami
nebyl ilý, ani nebyl líný,
F
G
jen pravou lásku poznat cht l.
C
Ami
Ve škole to zvládal asi na t i
F
G
a na kovbojky chodil strašn rád,
C
Ami
byl to kluk no prost jak se pat í,
F
G
kluk kterej se vždycky um l smát.
žít a života si vážit,
žít a poznat každý kout,
žít, vždyt jsem toho málo zažil,
žít a životem dál plout,
žít.
C
Ami
R1: Cht l žít a života si vážit,
F
G
cht l žít a poznat každý kout,
C
Ami
cht l žít, vždyt toho málo zažil,
F
G
cht l žít a životem dál plout,
C
cht l žít.
2. Byl to kluk skoro jako každej jinej,
jenom vo i vážn smutný m l,
mladej kluk kterej trp l leukemií,
kterej tak strašn žít cht l.
Vždyt toho málo vid l, modrý nebe,
slunce zlaté svítit nad ekou.
eká jen smrt, která tolik zebe,
eká den, skon í cestu svou.
R1: Cht l žít a života si vážit, cht l žít...
3. Pak p išel den, kdy cítil konec žití
a jeho o i byly plný slz,
naposled vid l, jak slunce zlaté svítí
a kapky dešt , m l jich plnou hrst.
Ten den s ním plakalo i nebe
a vítr p estal na chvilinku vát.
eká jen smrt, která tolik zebe,
45
46
Já, písni ka
Já zas jak d ív
Žalman
Kamelot
Dmi
C
1. To já, zrozená z nemocných básník ,
Ami
Dmi
z tichých v t po nocích utkaná,
C
to já, zrozená, není mi do smíchu,
Ami
Dmi
když mám být pod cenou prodaná.
D
Dmaj7
D
G
D
G
Já zas jak d ív jdu tou cestou sám, podél zdí, kde stál starej
krám,
D
G
F#mi Hmi
zas jak d ív v tve b íz m zvou, tam nad
oblak m blíž.
F
C
R: Kdo vás obléká do šat svatebních,
Dmi
A
holky mý ztracený, ztracený,
Dmi
C
ženich spí na r ži, až n kam pod k ži
Ami
Dmi
se m j strach do klína schovává.
Emi A
ekou mou je k
D
as d tskejch sn tu z stal, stát mámy dla už m nesmí h át,
zas jak d ív v tve b íz m zvou, tam nad ekou mou je k
oblak m blíž.
D Dmaj7
D
G Emi
D
G
Domk pár spí tu v údolí, prázdnej dv r a pár soukolí,
zas jak d ív v tve b íz m zvou, tam nad ekou mou je k
oblak m blíž.
2. To já, zrozená v hospodách na tácku
ran ných ospalých milenc ,
to já, zrozená, vyrytá na placku,
sm ju se po st nách cizinc m.
R:
B h ví, pro já? Zdvíhám íš, jen návrat m j, út kem je spíš,
zas jak d ív v tve b íz m zvou, tam nad ekou mou je k
oblak m blíž,
tam nad ekou mou je k oblak m blíž.
3. To já, písni ka, ležím tu p ed vámi,
jenom tak, spoutaná tolikrát,
to já, písni ka, provdaná za pány,
kte í pro lásku smí o mn hrát.
R:
47
48
Jantarová zem
Jarní kurýr
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman
Kategorie: Ryvolové, brat i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Miki Ryvola
Ami
C
Ami
1. Do splašenejch koní už zase lovci st ílí,
C
Emi
ulicí je ženou dol k ohradám,
Dmi
Ami
zítra jako vloni, hra je pro n dohraná,
Dmi
Ami
bujný hlavy skloní n kam do trávy.
Dmi
Ami
R: Krá, až si kabát zm ní,
Dmi
Ami
krá, bílé vrány odletí,
Dmi
Ami
krá, v jantarový zemi
F
Emi
p istanou v jiném století.
2. Zam ený jsou stáje, kat už h ívy st íhá,
lov í král je v kapli postý korunován,
sníh pomalu taje, t la strom se probouzí,
v jantarový zemi bude zas co pít.
R:
1967
C
F
C
1. Dun ní kopyt ve er slýchávám,
Emi
E
údolím jarní kurýr jede k nám,
Ami
G
F
E7
v pe ejích eka zvoní a jarem vítr voní,
Ami
G
F E7
Ami
p ijíždí jarní kurýr, dob e ho znám,
G
Ví, celej kraj to ví,
F
G
F
E7
Ami
veze nám jaro v brašn sedlový.
2. Zase jdou krajem vánky vo avý,
vobouvám svoje boty toulavý,
dob e ví moje milá: i kdyby víla byla,
tyhle toulavý boty nezastaví,
mám boty toulavý,
ty ani kouzlem nezastaví.
3. Musím jít, mraky táhnou nad hlavou,
musím jít stopou bílou toulavou,
neplakej, že se ztratím, já do roka se vrátím,
prošlapám cestu dom jarní travou,
víš, ty to dob e víš,
ty moje boty nezastavíš.
49
50
Jarní tání
Je
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
Vikin
as jít dál
Je as jít dál slunce už vstává,
...
Hmi Emi
D
1. Když první tání cestu sn hu zk íží
G
Emi
F#
Hmi
a nad ledem se voda objeví,
Emi
D
vo avá zem se sn hem tiše plíží,
G
Emi
F#
Hmi
tak n jak líp si balím, pro , b hví.
G
D
R: P išel as slunce, zrození a tratí,
G
D F#
na kterejch potkáš kluky ze všech stran,
Hmi
Emi
[: Hubenej Joe, ára, Ušoun se ti vrátí,
G
F#
Hmi
oživne kemp, jaro, vítej k nám. :]
2. Kdo ví, jak voní zem , když se budí,
pocit má vždy, jak zrodil by se sám,
jaro je lék na e i, co nás nudí,
na lidi, co cht j' zkazit život nám.
R:
3. Zmrznout by m la, kéž by se tak stalo,
srdce t ch pán , co je jim vše fuk,
pak bych m l nad ji, že i p íští jaro
bude má zem zdravá jako buk.
G
F#
Hmi
R: + oživne kemp, jaro, vítej k nám ...
51
52
Ješitnej chlap
Jižní k íž
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
Gmi
Dmi
Gmi
A7
Zapome , lásko, na to, že já
D
D7
jsem jenom ješit nej chlap,
Gmi
Dmi
Gmi
A7
že v nej strach, abys byla jen má
d lá ze m horšího snad.
Gmi
A7
Ref.:
Jsi milá tak, že jako mrak jsou chvíle, kdy jsem
sám,
D7
Gmi
kdy necítím tv j dech na ústech svých,
A7
jsi hezká tak, že jako mrak jsou tvá e t ch, co znám
D7
Gmi
a pok ik vran je každej jinej smích.
Snad ábel sám mi napovídá,
když plá eš kv li mn ,
jsem trdlo, který zapomíná,
jak málo lidí jako ty je.
R:
Každej den, i když mra
provázíš m j každi kej
v myšlenkách, slovech,
ozývá se: lásko, vždy
ím se snad,
krok,
po ád jen dál
já jsem cvok.
C
1. Spí Jižní k íž,
Ami
G
jak íkali jsme hv zdám kdysi v mládí,
Dmi
to na studený zemi
C
Ami
G
ješt um li jsme milovat a spát.
2. Dál, však to znáš,
sv tem protloukal ses, jak ten život pádí,
dneska písni ky t eba vod ervánku
dojmou t , jak vrátil bys' to rád.
Dmi
C
R: Zase toulal by ses Foglarovým rájem
Ami
G
a stav l Bob í hráz,
Dmi
se sme kou vlk
ekal na jaro,
C
Ami
G
jak stejská se, až po zádech jde mráz.
3. Spí Jižní k íž,
vidí všechna místa, kde jsi n kdy byl,
to když, napln nej smutkem,
jsi plakal, plakal nebo snil.
R:
R:
53
54
Johanka
Kamarád
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
Interpret/autor: Nedv di
C
1. M síc cestou svojí nad ekou když hv zdy provází,
každej kamarád si s kytarou svý tóny nachází,
F C
lajlalaj ...,
G
G+
C
jdeme spolu cestou dál, aby ohe v ný kamarádství plál.
C F G Ami G C F G Ami G C
R: Lajlalaj ...
2. N kde v dálce život probouzí se, jinej umírá,
ješt dneska patnáct let ti bije, zejtra šedesát,
lajlalaj ...,
každou vte inu se usmívej a v duši plá a smutek ukrývej.
R: Lajlalaj ...
3. A když vlasy tvoje šediví, tvá píse utichá,
m žeš s klidem íct svý poctivý jen "ahoj" do ticha,
lajlalaj ...,
p ijdou tuláci ti sbohem dát, pak šeptem eknou: byl to
kamarád.
R:
Emi Dmi
Ami
1. S hlavou sklon nou lidí zástup se tu dívá,
Emi
Dmi
G
Ami
nebe nad hlavou, slyšíš d tskej plá ,
Emi
Dmi
Ami
jenom s vírou svou stojí dívka plavá, bílá,
Emi
Dmi
G
Ami
ohe nad hlavou, jenom s pravdou dál.
E7
Ami
R: Hej, muži, p idej ohni sílu,
E7
Ami
vždy lidé se nudí jen,
E7
F
a plameny nesou zprávu zlou,
C
G
Ami
jak skon il soudný den s Johankou.
2. Dík sv j dal ti král, celá Francie si zpívá,
to se osud smál, smutek utíká,
s pannou Johankou ke št stí se zem dívá,
vítr zprávu vál, že se dýchat dá.
R:
3. S hlavou sklon nou lidí zástup se tu dívá,
nebe nad hlavou, slyšíš d tskej plá ,
popel s vánkem ví, co se v dív ím srdci skrývá,
hra se zastaví, jiná za íná.
R:
55
56
Kdyby tady byla taková panenka
Když náš táta hrál
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman
Kategorie: Greenhorns
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Greenhorns / Johnny Cash
C
1. : Kdyby tady byla taková panenka,
G7
C
která by m cht la, :
G
1. Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí,
C
G
scházeli se farmá i tam u nás v p ízemí,
mezi nima m j táta u piva sedával
D7
G C G D7 G
a tu svoji nejmilejší hrál.
2. Te už jsem chlap jak hora, šest stop a palc p t,
už jsem prošel celý Státy a te táhnu zp t,
kdybych si ale ve sv t moh' ješt n co p át,
tak zase slyšet svýho tátu hrát.
3. Ta písni ka m vedla mým celým životem,
když jsem se toulal po kolejích, žebral za plotem,
a když mi bylo nejh , tak p ece jsem se smál,
když jsem si vzpomn l, jak náš táta hrál.
4. To všechno už je dávno, táta je pod zemí,
když je noc a m síc, potom zdá se mi,
jako bych od h bitova, kam tátu dali spát,
zase jeho píse slyšel hrát.
F
C
: která by mi cht la syna vychovati,
G7
C
p itom pannou býti. :
2. : Kdybych já ti m la syna vychovati,
p itom pannou býti, :
: ty by jsi mi musel kolíbku d lati,
do d eva netíti. :
3. : Kdybych já ti musel kolíbku d lati,
do d eva netíti, :
: ty bys mi musela košili ku šíti
bez jehly a nití. :
4. : Kdybych já ti m la košili ku šíti
bez jehly a nití, :
: ty by jsi mn musel žeb ík ud lati
až k nebeské výši. :
5. : Kdybych já ti musel žeb ík ud lati
až k nebeské výši, :
: lezli bysme spolu, spadli bysme dol ,
(Ami)
byl by konec všemu. :
57
58
Kluk m láska sluší
Stará archa
Brontosau i
Spirituál kvintet
A
1. Kluk m láska sluší, hned se za nou
D7
G
D7
G
R: [: Já mám kocábku náram-, náram-, náram-,
D7
G
kocábku náram-, náramnou. :]
R:
G
1. Pršelo a blejskalo se sedm ned l,
D7
G
kocábku náram-, náramnou,
Noe nebyl p ekvapenej, on to v d l,
D7
G
kocábku náram-, náramnou.
R:
G
*: Archa má cíl, jé, archa má sm r, jé,
D7
G
plaví se k Araratu na sever.
R:
2. Šem, Nam a Jafet byli brat i rodní,
kocábku náram-, náramnou,
Noe je zavolal ješt p ed povodní,
kocábku náram-, náramnou.
3. Kázal jim uložiti ptáky, savce,
kocábku náram-, náramnou,
'ryby nechte, zachrání se samy hladce,'
kocábku náram-, náramnou.
R:
*:
R:
4. P išla bou e, zlámala jim pádla, vesla,
kocábku náram-, náramnou,
tu p ilétla holubice, snítku nesla,
kocábku náram-, náramnou.
5. Na b ehu pak vyložili náklad celý,
kocábku náram-, náramnou,
ješt že tu starou dobrou archu m li,
kocábku náram-, náramnou.
R:
*:
R:
R:
ast j smát
A7
a nemaj as se hádat, nechtej se s nikým prát.
D
A
REF: Pak do hnízd kámen nepadá, kdo má rád, ten není zlej,
E
A
[: to lidem láska sluší, tak ji, bráško, poslouchej. :]
2.
ekám lo a skály, lidem sluší mír a klid,
holkám slunce p vab, babkám v pohodlí si žít.
REF: Pak do hnízd...
3. Kdo zpívá, ten se nemra í, mraky nosej asto déš
a v bou kách lidi smutný jsou, tak jim postav z lásky v ž.
REF: Pak do hnízd...
59
60
Krtek
Krutá válka
Kategorie: Buty
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Buty
Kategorie: Spirituál kvintet
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Spirituál kvintet
Ami
1. V zemi se narodil krtek
D
F7maj
tam svoje mléko sál
Dmi
Bb
do pusy vlezla mu hlína
G
F E
a on ji vykuckal
Ami
cht l se na ni podívat
D
Ami
ale byla tam tma
Dmi
Bb
ty nikdy nebudeš vid t
G
Ami
ekla mu maminka.
E
C#mi
F#mi
G#mi
1. Tmou zní zvony z dálky, o em to, milý, sníš,
G#
A
F#mi
E A6
E(F#mi)
ho í dál plamen války a ráno je blíž,
H7 E
C#mi
F#mi
G#mi
chci být stále s tebou, až trubka za ne znít,
G#
A
F#mi
E
A
E
lásko má, vem m s sebou! Ne, to nesmí být!
2. M j šál skryje proud vlas , na pás pak p ipnu n ž,
poznáš jen podle hlasu, že já nejsem muž,
tv j kapitán t
eká, poj , musíme už jít,
noc už sv j kabát svléká ... Ne, to nesmí být!
3. Až dým vítr sto í, tvá zm ní pot a prach,
do mých dívej se o í, tam není strach,
když výst el t raní, kdo dával by ti pít,
hlavu vzal do svých dlaní ... Ne, to nesmí být!
4. Ach, má lásko sladká, jak mám ti to jen íct,
každá chvíle je krátká a já nemám víc,
já mám jenom tebe, m j dech jenom tv j zná,
nech m jít vedle sebe ... Poj , lásko má!
G
C
Ami
R: Zam snávám pána se žlutým sakem
Dmi
C
do práce mi nosí fajfku s tabákem
G
C
Ami
s tabákem co voní p esn nevím ím
Dmi
C
v duši se mi honí jeho saka stín
pán se žlutým sakem mi sirku rozho í
zapálím si fajfku a plynn hovo ím
hovo ím a kou ím bajky vyprávím
a v tom kou e dýmu náhle uvidím.
C
Ami
2. Ufon sifon, nylon silon
Dmi
C
to p kn zapadá kytka lopata
lopata do zem jede otvírá se škvírka
vidíme normální nebe všichni až na krtka.
61
62
Krysa
K ídla
Pacifik
TODO
Emi
C
D
Emi
Bylo to v dobách osvícených, p ed branou krysa
stál,
Emi
Ami
D
Emi
m stem šlo jako pohlazení, když na píš alku hrál.
G
C
D
Vid l jak brány se otvírají a každý šel mu vst íc,
Emi
Ami
D
Emi
že lidé jeho píse znají, každý cht l slyšet víc.
Bylo to v
až jednou
prodej mi
ten náp v
dobách osvícených, p ed branou krysa stál,
se svým doprovodem p išel i sám pan král,
flétnu, chlap e milý, já všechno zlato ti za ni dám,
tolik roztomilý, dávno v srdci mám.
Tady ji máte pane králi, a píš alka je tvou,
a v kámen nikdy neprom ní písni ku nevinnou.
Vyjdi s tou písní mezi lidi, na každou ze všech cest,
a slepý rázem krásu vidí, otvírej brány m st.
Otvírej srdce zatvrzelá, tulák m lámej h l,
a s tebou zpívá zem celá, dej království všem p l.
Krej ík m plátno, rybá m sí a v elám kv t pyl,
já zase musím svou cestou jít, ty zpívej ze všech sil.
Bylo to v dobách osvícených, p ed branou krysa stál,
m stem šlo jako pohlazení, když na píš alku hrál.
Kde jsou ty doby osvícené, zatímco sv t šel dál,
kde jsou ty písn zanícené, kam zmizel ten, co je hrál.
Akordy se hrají vybrnkávan , nebo p ípadn 4/4 rytmus,
kdyby n co, tak mi napište na [email protected], ahoj
63
64
Kytka
Kytky stále ješt
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman
voní
D
G
D
1. Otvírám lásku na stránce "rád",
A
D
p išel jsem, milá má, n co ti dát,
G
D
zeptat se, co d láš a jakej byl den,
A
D
pohladit tvá , tu kytku si vem.
D
G
D
R: Ty jsi tak jiná, tak jiná, kdo ví,
A
D
jestli má touha t neporaní,
G
D
ty jsi tak jiná, poj , ruku mi dej,
A
D
s tebou je celej sv t jak vym n nej.
2. Sedíme tu spolu a slova si jdou,
propletený prsty leží na kolenou,
o i jako ert a malinkej nos,
ze všech je nejhez í, tiše, už dost.
R:
C
Dmi7
1. Mám blízko do les a do strání,
Emi
Dmi7
G
C
do trávy, kde ve er sestra rosa bre í,
Dmi7
na starou boudu slunce zaklepe
Emi
Dmi7
G
C
a vypráví, pro léto každoro n kon í.
2. Zav u svý o i na petlici
a nestojím o žádný fráze, hloupý e i,
koukám, d ti trhají kytici
do sklenice, za které jsi v era pil sám.
C
Ami
Dmi7
G
R: Kytky stále ješt voní, bílé mraky - stáda koní
C
Fmaj7
brodí se modrou oblohou,
C
Cmaj7
Dmi7
zav i o i na petlici, holka zapálí ti svíci
Emi
F Cmaj7
a cigaretu fajnovou.
3. Když mozek v mojí hlav rezaví,
tak ud lám z okna dve e, utíkám ven,
ve chvíli se tahle nemoc zastaví
a nastaví mi svoji nohu za týden.
4. Mám blízko do kopc a do nebe,
tam nezebe, tam ve er sestra rosa bre í,
když slunce na mou hlavu zabuší,
tak netuší, že nerad býváš v lét sám.
R:
65
66
Labutí k ik
Zvedn te kotvy
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman
Rangers/Plavci
G
G7
1. P išel podzim zas o n co d íve,
C
G
a s ním vítr p ines' labut ,
Emi
Hmi
modrou ekou byla slyšet píse ,
C
G
t epetání perut .
2. Celý m síc tak si spolu hrály,
potom p išel ten osudný den,
bylo slyšet divné pousmání
rezavého nože jen.
3. Pak zmizela lo ka v záto in ,
na ní zvonil zabijácký smích,
toho muže nikdo nedohoní,
kroky v blát smyje sníh.
Emi
Hmi
C
G
R: Labuti, labuti, vra se zpátky na svou eku, labuti,
C
Hmi
Emi
stýská se mi po tvém k iku a mám na jazyku,
C
G
s kým že tvoje láska odletí.
4. Tak tu leží a je celá bílá,
ješt dýchá v teplé náru i,
nebojí se, je jak nikdy tichá,
nevolá a nek i í.
5. Plá e nebe a na modré ece
její láska plave opodál,
a já nevím, zase jednou nevím,
kam bych ty svý o i dal.
R:
Už
G
vyplouvá lo
John B., už vyplouvá lo John B.,
D
okamžik malý, jen než popluje v dál,
G
G7
C
Cmi
nechte m
plout , nechte m
plo-o- out,
G
D7
G
sil už málo mám, tak nechte m
plout.
Nejd ív jsem se napil, na zdraví všem p ipil,
vím, že cesta má konec už má,
nechte m plout, nechte m plout,
sil už málo mám, tak nechte m plout.
Sklenici svou dopil, zakrátko u mne byl,
okovy na mne dal a pistole vzal,
šerif John Stone, šerif John Stone,
moji svobodu vzal šerif John Stone.
Už vyplouvá lo John B., už vyplouvá lo
okamžik malý, jen než popluje v dál,
nechte m plout, nechte m plout,
sil už málo mám, tak nechte m plout.
67
John B.,
68
Lodník v lament
Malý p ítel z m sta N.
Hop trop
Jaromír Mayer / M. Arbex / Zden k Borovec
Emi
G
D
G
D
G
1. Já snad hned, když jsem se narodil, na bludnej kámen
šláp',
D
Emi
D
Emi
a do školy moc nechodil, i tak je ze m chlap,
G
D
G
D
G
velký dusno, který nad hlavou mi doma viselo,
D
Emi
D
Emi D G D G C G
drsnýmu chlapu nesv d í, já uk' si na elo.
G
D
R: Máma m doma držela a táta na m d el,
G
já moh' jsem jít hned študovat, kdybych jen trochu cht l,
D
voženit se, vzít si ákou trajdu copatou
G
Emi
a za její lásku platit celou vejplatou, hó hou.
2. Potom do knajpy jsem zašel a tam uslyšel ten žvást,
že na lodích je veselo a fasujou tam chlast,
a tak honem jsem se nalodil na starej vratkej k áp,
kde kapitán byl ko ala a val na nás jak dráb.
R:
3. Vlny s kocábkou si házely a každej dostal strach
a my lodníci se vsázeli, kdo p ežije ten krach,
všechny krysy z lodi zmizely a v dálce maják zhas'
a první byl hned kapitán, kdo m l korkovej pás.
R:
4. Kolem zubama už cvakali žraloci hladoví,
moc nikomu se necht lo do vody ledový,
k ránu bou e trochu ustala, já mo skou nemoc m l,
všem, co m žou chodit po zemi, jsem tolik závid l.
R:
5. Jako zázrakem jsme dojeli, byl každý živ a zdráv
a všichni byli veselí, jen já jsem rukou máv',
na lo nikdy víc už nevlezu, to nesmí nikdo chtít,
te lituju a vzpomínám, jak jen jsem se moh' mít.
R:
D
A
Chodil mi hrát
G
D
jeden refrén jenom ten
A
m l jsem ho rád,
G
D
malý p ítel z m sta N.
G
D
S v trem hrál si svou píse dál
A
já ho vídal, já ho znal
G
D
G
D
v modrých džínsách, jak fouká
G
D
Jen s v trem, jak by vlál slunci vst íct
A
co tou písní cht l íct,
G
A
D
že je živ a zdráv, nic víc.
Nad m stkem stál
o i modré víc než den.
Ml el a hrál
Malý p ítel z m sta N.
S v trem hrál si svou píse dál
já ho vídal, já ho znal
v modrých džínsách, jak fouká
Jen s v trem, jak by vlál slunci vst íct
co tou písní cht l íct,
že je živ a zdráv, nic víc.
Hochu m j, neslyším, hraj mi dál.
S v trem hrál si svou píse dál
já ho vídal, já ho znal
v modrých džínsách, jak fouká
Jen s v trem, jak by vlál slunci vst íct
co tou písní cht l íct,
že je živ a zdráv, nic víc.
69
Dodnes, když spím,
a když vchází s jitrem den
vrací se s tím
malý p ítel z m sta N.
70
Malý Velký Muž
Interpret/autor: Pacifik
S v trem hraje svou píse díl
já ho vídal, já ho znal
v modrých džínsách, jak fouká
Emi
Dokud tráva bude r st
C
eky pote ou a stoupat bude dým
D
Léta ute ou a kam padne tv j stín
Emi
Zem tvá bude tvou
Jen s v trem, jak by vlál slunci vst íct
co tou písní chci íct,
že je živ a zdráv, nic víc.
Hochu m j, neslyším, hraj mi dál.
Ami
Dokud noci st ídá den
G
vítr bude vát a mraky poplujou
H
Slunce bude plát a tak jak léta jdou
Emi
Zem tvá bude tvou
Hm hm hm ...
G
R: Jen malý velký muž
Emi
Tolik dob e v d l co je vostrej n ž
smutek prázdnych sedel
C
D
malý velký muž ekal svý znamení
G
Jen malý velký muž žehnal ohni sílu
Emi
Z rudých kamen vítal dýmku míru
C
P esto poh bil sen
D
Emi
velký sen u Wounded Knee
Dokud tráva bude r st
Ruce špinavý až v plání vzty í k íž
eky zastaví se, plakat neslyšíš
Slunce zá krvavou
Dokud noci st ídá den
slova neplatí, a co je vlastn jen
Ono prokletí, co padlo na tvou zem
na tvou zem stracenou
R: Jen malý
71
72
Dokud tráva bude r st
Rány nezhojí a neopláchne déš
eky nespojí se v jeden silný proud
silný proud nad jí ..
Mávej
Interpret/autor: Wabi Dan k
Dokud noci st ídá den
Srdce zlomená, a jejich dávný sen
skalní ozv na nevrátí tvou zem
silný proud nad jí
C
C7
R: Mávej, mávej, mávej, mávej, mávej, mávej jen,
F
C
nic nepom že, že tu stojíš sama skoro celej den,
G7
F
C
F C
tak jen si mávej, mávej, mávej, mávej a dávej sbohem.
F
1. Jó, nemáš, holka, páru, jakej pocit mám,
C
když prásknu do ko áru a rukou zamávám
G7
a cesta už m zdraví a íká mi "t pic",
C
G7
C
tak tohle je to pravý, jó, já už nechci víc.
R:
2. Jó, prošlapaný boty, pingl, tulácká h l
a na jazyku noty a pod pažema s l
a cesta, která mluví a íká: jenom pluj,
a žlutý pero žl ví, jó, to je život m j.
G7
F
C
F C
R: + tak jen si mávej, mávej, mávej, mávej a dávej sbohem ...
R: Jen malý
73
74
Nehrálo se o ceny
Míle (Blowin' in the Wind)
Kategorie: Hop trop
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Hop trop
Kategorie: Matuška, Waldemar
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Matuška/Bob Dylan, Ivo Fischer
F#mi
C#mi
1. M li jsme bundy zelený,
D
A
n komu ob as lezly krkem,
Hmi
E7
kdekdo si o nás myslel svý,
Hmi
E7
jako by nikdy nebyl klukem.
2. Vod lidí pohled kyselej
a kam jet, to nám bylo volný,
každej už hrozn dosp lej,
i když to v kem bylo sporný.
D
R: Když na nádraží p i pátku
A
nám ekání se kdysi zdálo dlouhý,
D
víc než milión v prasátku
A
bylo nabídnutí cigarety pouhý,
Hmi
tam vo zábradlí vop ený, dv kytary
E7
a syrovej sbor hlas ,
Hmi
tam nehrálo se o ceny,
E7
ale pro radost a ukrácení asu.
4. Jméno si každej vysloužil
a bral ho stejn jako pravý,
vždy na tom, jakej kdo z nás byl,
stálo, jak bude p iléhavý.
R:
5. P esto, že každej jinam šel
životem úsp ch i pád ,
[: t žko by asi zapomn l
(A)
na partu dobrejch kamarád . :]
C
F
C
1. Míle a míle jsou cest, které znám,
F
G
jdou trávou i úbo ím skal,
C
F
C
Ami
jsou cesty zpátky a jsou cesty tam,
C
F
G
a já na všech s vámi stál,
C
F
C
pro ale blátem nás kázali vést
F
G
a špínou si t ísnili šat?
F
G
C
Ami
R: To ví snad jen déš a vítr kolem nás,
F
G
C
ten vítr, co za al práv vát.
2. Míle a míle se táhnou t ch cest
a dál po nich zástupy jdou,
k íže jsou bílé a lampi ky hv zd
jen váhav svítí tmou,
B h ví, co r ží, jenž dál mohly kvést,
spí v špín t ch práchnivých blat?
R:
3. Dejte mi stéblo a já budu rád,
i stéblo je záchranný pás,
dejte mi flétnu a já budu hrát
a zpívat a ptát se vás,
pro jen se úd l tak rád m ní v bi
a pro že se má lov k bát?
R:
75
76
Houby (Mochom rky bílé)
Mys Horn
Garáž / Plastic People / Milan-Mejla Hlavsa / Zden k Fischer
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman / Jaroslav Mat j
C
F
lov k ze zoufalství snadno pomate se
C
F
Dmi
Muchom rky bílé budu sbírat v lese
G
D/F#
Ami
1. Až ti sví ka v srdci doho í,
C
Cmi
G
odpluješ mi ve snu na mys Horn,
D/F#
Ami
hlavu schovám na tvém poho í
C
D
G
a zavolá m z dálky zvon.
G
C G
Emi
Ami G
R: Re se mi stýská doma pod velkou strání,
C
G
A
Ami
G
kradu kv tinám pel a stírám vrásky na rukou,
C G
Emi
Ami G
že se mi stýská, nejsi poh íchu k mání,
C
G
A
Ami
G
zase obeplouvám jak trose ník tv j mys Horn.
2. Až ti ví ka spadnou do noci,
zastaví se na tvém t le as,
nebude nám dv ma pomoci,
ve vlnách se utopíme zas.
R:
3. Pak se ráno s n kým probudíš
a nebude to práv on,
jako st ela z lásky odletíš
ke mn do p ístavu na mys Horn.
R:
Sólo: [C] [F] [C] [F]
Muchom rky bílé b lejší než sn hy
Sním je k ukojení své pot eby n hy
Neprocitnu tady, až na jiným sv t
Muchom rky bílé budu sbírat v lét
Sólo: [C] [F] [C] [F] [Dmi] [F] [C] [Dmi] [F] [C]
77
78
Na kameni kámen
Na rozlou enou
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
TODO
C
1. Jako suchej,starej strom,
Fmaj7
jako všeni ící hrom,
C
jak v poli tráva
Fmaj7
p ipadá mi ten náš sv t, plnej e í,
Ami
G
C
a ím víc, tím líp se mám.
Fmaj7
R: Budem o n co se rvát,
Ami
G
až tu nez stane stát
C
na kameni kámen,
Fmaj7
a jestli není žádnej B h,
Ami
G
tak nás vezme zem - vzduch,
C
no, a potom amen.
2. A to všechno proto jen,
že pár pán chce mít den
bohatší král ,
p es všechna slova, co z nich jdou,
hrabou pro kuli ku svou, jen pro tu svou.
R:
3. Možná jen se mi to zdá,
a po t žký noci p ijde,
p ijde hezký ráno,
jaký bude, nevím sám,
taky jsem si zvyk' na všechno kolem nás.
R:
C
Fmaj7 Ami G C
Laj la laj ...
79
80
Nad jí láskou
Nádraží
Kategorie: - táborová klasika
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: ???
Kategorie: Ozv na
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Ji í "Sup" Polák
G
D
G
R) Nad jí láskou a vírou, nad jí láskou a vírou,
G7
C
G
D
G
nad jí láskou a vírou,se píse m že stát.
C
R:Jen prázdný nádraží na tebe dýchá samotou
Dmi
a žádnej vlak,ani nákladní tu nestaví
F
C
F6
C
na duši stín jak zvalenej kus trávy, na duši stín,
G
D7
G
1) Já když bejval ješt dít , táta ek as nau í t ,
G7
CGdim G
D7
G
nad ji máš vždycky dít a to snad m žeš znát
.
2) Dnes tvejm krok m kámen brání, píse
Dnes tvejm krok m kámen brání, poj
C
1.Už je to roku pár, co jel jsi po ní naposled
Dmi
nebyl jsi sám, kdo p ijel se s ní rozlou it.
F
C
Nebyl jsi sám, komu úsm v z tvá e zmizel,
G
C F C
nebyl jsi sám, komu vzali, co m l rád.
tvá však nemá stání.
na cestu se dát.
R:Jen prázdný...
3) Vím že láska neumírá tomu, kdo ji neodpírá.
2.A as šel dál, ale tady už se zastavil,
koleje zar stá jenom tráva na pražcích.
Ty se sem vracíš,jak toulavej syn k mám ,
ty se sem vracíš,když nevíš kudy dál.
Vím že láska neumírá, tak neboj se mít rád.
4) Kdo má cíl a kdo je v právu,kdo má víru a nechce slávu.
R:Jen prázdný...
Kdo má cíl a kdo je v právu, ten m že s námi hrát.
5) Osud t m, kdo v pravdu v
Jenom ten kdo v pravdu v
í, rukou spravedlivou m
í, ten m že klidn
í.
spát.
81
82
Návrat
Nejdelší vlak
Kategorie: Semtam
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Sem tam
Kategorie: Spirituál kvintet
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Spirituál kvintet
Emi
C
1. Rád chci jít i tmou,
G
D
zlý mraky m že vítr hnát,
Emi
C
jenom tu svíci mali kou,
G
D
nech ji dál za svým oknem plát.
G
Emi
R: Podzimní déš zem smá í stále hloub,
C
G
až k ránu stopy uplavou,
Emi
lidé jen chvíli plá í, dále jdou
C
G
a pam
mají d ravou.
2. Prám je život náš,
kluzký a vratký, lásko má,
v bou i plují snáz
ti, kte í spojí prámy dva.
R: Podzimní déš zem smá í stále hloub,
až k ránu stopy uplavou,
uplavou p es bodlá í, eky proud
schová je pod svou hladinou.
Emi
C
G
*: Dál cestu znám, pro mám v botách divný závaží,
Emi
G
C
G
zbývá mi jen tvých sl vek pár, lo ský nádraží.
3. V tvá i smutek máš,
z stáváš stejný, já to vím,
dál se v tru ptáš
a ml ení ti odpoví.
R: Ke slunci dla svou vztáhni, vidíš ji,
a ráno voní nad jí,
zít ek je málo známý, nech jej být,
v bou i se m žeš u m skrýt.
*:
4.=1.
R: Sv t víc nám zkrásní spomínkou,
návrat je nocí k ránu plout,
láska má cenu zvláštní, napsanou
na bílém lístku ze stran dvou.
C
C7
1. Proud eky ví, kdy kámen pohladí,
F
C C7
ví, kdy ho zastaví hráz,
F
C C/H
Ami
ví, voda ví, kdy ji noc ochladí,
C
G
C
a zná, jak pálí mráz.
2. Plout s vlnou výš a znát, kde je b eh tv j,
sl vka t i prostá ti íct,
tam n kde v dálce je náv ští "st j!",
ráda t mám, nic víc.
C G
Emi F
G
R: Vítr stín tv j svál,
F
Cmaj7
nejdelší vlak jel dál,
F
C
C/H Ami
šestnáct vagón m l, tenkrát m l,
Dmi
G
C
v posledním z nich jsi stál.
3. Kou zprávu hlásí: nejdelší vlak tv j
vrátí se, p jdu mu vst íc,
blízko mých o í je náv ští "st j!",
ráda t mám, nic víc.
R:
83
84
Nikdo se nesmál
Nultej poledník
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman
Kategorie: Hop trop
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Hop trop
E
F#mi
E
1. U dve í mi zazvonil sv t,
A
H
E
já vypad' z plínek rovnou do ráje,
F#mi
G#mi
v ráji hrál se špatný kabaret
A
F#mi
A
E
A
dávali smích, dávali smích, nikdo se nesmál.
2. Hlavou mi vrtá zv davej ervoto ,
když hladím tvoje t lo ocejchovaný,
a pak se sm ju, a v bec nevím, pro ,
pro kolem nás, pro kolem nás nikdo se nesmál.
A
H7
E
R: V hospod plá e harmonika d tí,
A
H7
E
pocestný vítá u pípy klaun,
F#mi
G#mi
jakpak se máme, jak to s náma letí
A
F#mi
A
E
až ke hv zdám, až ke hv zdám, nikdo se nesmál.
3. Stojím frontu na d ravej fá ,
denn slyším smutný ehtání,
morálku t ch, co držej' karabá ,
to dob e znám, na kon mý nikdo se nesmál.
4. Po nocích žiju, už nemám ani strach,
i když mi vemou kliku ze dve í,
stejn bych oknem za muzikou plách'
a nikdy víc a nikdo víc by se mi nesmál.
R:
R: Na na na ...
E
1. Mraky šedý jak olov ný závaží
F#mi H7
p ines' vítr, co listí za al vát
F#mi
H7
E4sus C#mi
na perón zapomenutýho nádraží,
C
F#mi(Ami) H7(E)
kde na tv j vlak já jsem ekal tolikrát.
2. Roky b ží a tra už dávno zar stá,
ke e šípk tu rostou v kolejích,
smutnej d m, ve kterým nikdo nez stal,
když vagón pár odjelo posledních.
E
Hmi7
F#mi
H7
F#mi
H7
R: Vím ale jenom já, že nultej poledník to místo protíná,
E
Hmi7
H7
jednou zastavil ten vlak a když jsem t uvid l,
F#mi
H7
E
pro m první vte inou za al den.
3. Tak tu stojím a zase hlavu otá ím
jako dávno k rozbitejm hodinám,
místo r ží v ruce kytku bodlá í
a v krku stáhnutým jen ho ký sucho mám.
R:
85
86
Omnia vincit Amor
Oregon
Kategorie: Klí
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Klí
Kategorie: Pacifik
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Pacifik
F C Dmi Ami Bb C Dmi F C Dmi Ami Bb C Dmi
Emi
1. Kdo vyhnal t
Dmi
C
Dmi
1. Šel pocestný kol hospodských zdí,
F
C
F
p isedl k nám a lokálem zní
Gmi
Dmi
C
pozdrav jak svaté p ikázání:
Dmi
C
Dmi
omnia vincit Amor.
2. 'Hej, šenký i, dej plný džbán,
a chasa ví, kdo k stolu je zván,
se mnou a zpívá, kdo za své vzal
omnia vincit Amor.'
F
C
Dmi
R: Zla ák pálí, nesleví nic,
F
C
F
št stí v lásce znamená víc,
Gmi F
C A7
všechny pány a vezme as!
Dmi
C
Dmi
Omnia vincit Amor.
3. 'Já vid l zemi válkou se chv t,
musel se bít a nenávid t,
v plamenech pálit prosby a plá ,
omnia vincit Amor.
4. Zlý trubky troubí, vít zí záš ,
nad lidskou láskou roztáhli pláš ,
vtom kdosi krví napsal ten vzkaz:
omnia vincit Amor.'
R:
5. 'Já prošel každou z nejdelších cest,
všude se ptal, co zna í ta zv st,
až ekl moudrý:'Pochopíš sám
omnia vincit Amor - všechno p emáhá láska.'
R:
6. 'Te s novou vírou obcházím sv t,
má hlava zšedla pod tíhou let,
každého zdravím v tou všech v t:
omnia vincit Amor, omnia vincit Amor ...'
G
Emi
tam na cestu dalekou - touha žít, touha žít,
G
Emi
kdo zboural ti d m a pravdu staletou - touha žít, touha
žít,
Ami
Emi
t žko se ti dejchá v t sným ovzduší,
Ami
H7
že máš hlad a žíze , to nikdo netuší,
Emi
G
Emi
kdo p es plán hnal tv j osam lej v z - touha žít, touha
žít.
C
D
G
Emi
R: Oregon, Oregon, slyšíš, jak v dálce bije zvon,
C
D
Emi
Oregon, Oregon, slyšíš ho znít.
2. Kdo pár cajk tvých pod plachty naložil - touha žít, touha
žít,
kdo studenou zbra ti k líci p iložil - touha žít, touha
žít,
na týhletý cest jen dv možnosti máš:
bu to n kde chcípnout, anebo držet stráž,
kdo vysnil ti zem a odvahu ti dal - touha žít, touha žít.
R:
3. Kdo vést bude pluh, až p du zakrojí - touha žít, touha žít,
kdo zavolá den a úly vyrojí - touha žít, touha žít,
lov k se drápe až n kam k nebi blíž,
dostává rány, a p esto leze výš,
hledej sv j sen, a sílu neztratí touha žít, touha žít.
R:
R: Oregon, Oregon, nesmíš tu stát jak uschlej strom,
Oregon, Oregon, dál musíš jít.
87
88
Orinoko
P.S.
Kategorie: Pacifik
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Pacifik
TODO
Emi
G
Emi
Orinoko, kde leží jen stará zem?
H7
Emi
Modly boh v pralesích už volají,
H7
Emi
stromy staleté ty písn šeptají.
H7
Emi
ekou vzh ru v proudu dech se zatají,
H7
Emi
každá míle, každý den je nad jí.
G
Emi
R. Až ráno Orinoko rozezpívá,
Ami
Emi
a žár slune ní smyje noci chlad.
G
Emi
Tam v stínech anakonda ob
svírá,
Ami
Emi
než slunce dá ji signál, as je spát.
C
Ami
M j lun pok ik pták doprovází,
H7
Emi
vst íc tam, kde v dáli naleznu sv j cíl.
Orinoko, k
který nocí
dnu i noci
Šípem vyst
zem podá
tvým pramen m mí í lun,
p edk vede slunce b h,
vládne jeho silný duch.
eleným pozdraví t druh,
isté vody sv ží vzduch.
R. Až ráno ...
89
90
Padly vody
Pampelišky
Kategorie: Nezma i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nezma i / Jiho eská lidová
Kategorie: - táborová klasika
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Eva Olmerová
Emi
Ami Emi
D
1. Padly vody hluboký, padly vody hluboký,
Emi
Hmi Emi
pobraly louky široký.
D
A
D
1. Hora skrývá slunce pod klobouk, z oblak
fouk.
A7
D
D7
G
Jak zlaté kvítí jasné hv zdy jsou,
Gmi
D
A
D
snad až k tob , moje drahá, dolétnou.
2. I to drobné kamení, i to drobné kamení,
na kterým sedá labuti.
3. Ptám já se t , labut , ptám já se t , labut ,
t žko-li plynout po vod .
do pampelišek
A
2. Z oblak až k tob doletí, podle nich budeš mít d ti t i.
Ty budou krásné tak, jako jsi ty, dobrou noc,
má drahá, tak už spi.
4. Ne tak t žko plynouti, ne tak t žko plynouti,
jak po n kom toužiti.
3. Kouzelná je eka na horách, po ní plul jsem jako v
mátohách.
Tys byla krásná, první láska má, mn se zdá,
že se na m z nebe usmíváš.
5. Toužení je velká moc, toužení je velká moc,
ješt horší nad nemoc.
6. Pro nemoc je bylinka, pro nemoc je bylinka,
pro toužení panenka.
4. Tichá píse nese se nocí, ostrejch hoch toulavejch srdcí.
Umlkla banja, ztichly kytary, sbohem bu ,
mé krásné d v
z Montany.
7. Pro nemoc je ko ení, pro nemoc je ko ení,
pro toužení nic není ...
5. Tam v kolíbce malý hošík spí, p emýšlím, o em tak asi sní.
Zd dil mou h l a tornu toulavou, p jde tam,
kde pampelišky zlaté jsou.
91
92
Panenka
Paní má se má
Kategorie: Poutníci
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Poutníci
Kategorie: Linka, Tomáš
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Tomáš Linka, Fešáci/text: Petr Novotný, Tomáš
Linka, hudba:John Denver
G
C
G
C
1. Co skrýváš za ví ky a plameny sví ky,
G
D
snad houf bílých holubic nebo jen žal,
C
G
C
G
tak odplul ten prvý den smá ený krví,
D
G
ani pou ovou panenku nezanechal.
G
C
G
D C
G
D
R: Otev i o i, ty usp chaná dámo uplakaná,
C
G
C
G
D
G
otev i o i, ta hloupá noc kon í a mír je mezi náma.
2. Už si oblékni šaty i etízek zlatý
a umyj se, p jdeme na karneval,
a na bílou k ži ti napíšu tuší,
že dámou jsi byla a z stáváš dál.
R:
E
A
D
H7
1. Každé ráno probouzí m sluncem ho ícím,
E
A
listy jív se rosou zachv jí.
E
A
D H7
vítá m tu šafrán spolu s jemnou sko icí
E
A
a jas tvých o í s barvou šalv jí.
2. Každé ráno otvírám sv j krámek pod v ží
a v n mi vám kornout naplním
ke mn každý sp chá od nás hned tak neb ží
dnes každý zná m j krámek s ko ením.
H7
E E7
íkají že paní má se má
A
H7
E
že její muž jsem práv já
A
H7
E
A
dávno ví pro ráda m a s pýchou objímá
A
E
A
|:paní má se má voní mátou:|
R:
A
3. Každý ve er zavírám sv j krámek petlicí
a otvírám svou náru doko án
teplo tvé m vábí moje lásko vonící
i den k nám vklouzne v ní uhoupán.
4. Každý ve er uva ím ti jasmínový aj
a ustelem si kv tem lipovým,
pohár vína p lno ní te napl po okraj
co nesta íš mi íct sám dopovím.
R:
4x
íkají ...
A
E
A
paní má se má voní mátou
93
94
Písek
Píse , co m
Kategorie: Nezma i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nezma i/Luboš Hrdli ka
Kategorie: Dan k, Wabi
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Wabi Dan k
Ami D G
E7
1. Jako písek p esíváš m mezi prsty,
Dmi
E7
Ami G C
stejn ti dlan prázdný z stanou,
Dmi
G
[: ani vodu nep eliješ sítem,
C
C/H
Ami
n kdy je strašn málo chtít,
Dmi
E7
já nejsem z t ch, co po t žký rán
2. Pevnou v lí taky p íliš neoplýváš,
zdá se, že nemíníš m vážn brát.
[: kolik asu nám to ješt schází,
nebo je všechen dávno pry ,
G
C
G
C
1. Málo jím a málo spím a málokdy t vídám,
G
Hmi
Ami D7
málokdy si nechám n co zdát,
C
G G/F# Emi
C
doma nemám stání už od jarního tání,
F
G
cítím, že se blíží listopad.
F
C
G
R: Listopadový písn od léta už slýchám,
Ami C
G
vítr ledový p inesl je k nám,
F
C
G
tak m ne ekej, dneska nikam nepospíchám,
Ami C
G
listopadový písni naslouchám.
2. Chvíli stát a poslouchat, jak vítr v tve istí,
k zemi padá zlatý vodopád,
pod nohama cinká to poztrácené listí,
vím, že práv zpívá listopad.
R:
3. Dál a dál tou záplavou, co pod nohou se blýská,
co m nutí do zp vu se dát,
tak si chvíli zpívám a potom radši pískám
píse , co m u il listopad.
R:
Ami G(E7) C(Ami)
nevstanou. :]
(F)
a za ím se to vlastn máme stále hnát? :]
3. Jako kámen najednou mi v cest stojíš,
vím, že se leccos t žko obchází,
[: radši zkusím n kde jiný p íb h,
který bude lepší konec mít,
ale už te ti m žu íct, že mi nescházíš. :]
4. Jako písek p esíváš m mezi prsty,
stejn ti dlan prázdný z stanou,
ani vodu nep eliješ sítem,
n kdy je strašn málo chtít,
já nejsem z t ch co po t žký rán nevstanou ...
95
u il listopad
96
Píse
malých p šák
Píse
pro
arod je
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman / Joan Baez
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman/tradicional
G
C
D
1. Je nás víc než loni,
G
C
D
oby ejnejch p šák ,
Hmi
C
chodíme hledat víru svou,
G
D
v dlažb ukrytou, jsme d ti ulice.
2. Ráno bývaj' smutný nádraží,
lásky odjížd j' se vdát,
na perón stojí schoulený,
s dálkou snoubený p šáci silnice...
F
G
R: Má svou jistou píse ,
F
G
s košilí kdo spí drát nou,
Hmi
C
ó, lidé, tiše p jdem
G
D
G
do starý vrby zvolat: hallo, jdem dál, hallo.
3. Jednou zuje p šák boty svý
na šachovnici sv ta rád,
vykou í doutník, lehne si
do stoky pod širák a bude snít.
4. O malých d tech na nádraží,
co hledaj' mámy a duši svou,
ptáci pod k ídly je ukryjou
a pak v objetí s nimi odletí.
R:
3. P lno ní vítr už vyhrává
píse malých p šák ,
ulicí smutkem dlážd nou,
tichou dálnicí, tichou dálnicí p jdem dál...
Emi
1. Tvá kytara dohrála a nás polechtal mráz,
Ami
možná že i strach nám bloudil po zádech,
D7
G
E
do stanice sn a zdání,
možná, žes byl opilej, z mých o í stav l hráz,
Ami
proti mo i bezpráví uprost ed skal,
D7
G
Emi
lidských úd l a p ání.
C
R: Málo nás,
Ami
vra se smutný arod ji mezi nás,
D
G
Gmi7
Cmaj7
z toulek po hv zdách a lán v trných,
C
málo nás,
Ami
vra se smutný arod ji zpátky zas,
D
G
Emi
láme se obilí ve stráních.
2. Koleje mých vrásek ve er smejvá slanej déš ,
semafor tvých as je ráno vysouší,
kon í jedna z her na lásku,
Morana t odváží a ty se necháš vézt,
jedna píse po tob mi z stává,
je jak utkaná z provázk .
Tvá kytara dohrála, já ve tvým náru í byla prázdnej d m,
kde nikdo neklepá,
na rozbitá skla bez rám .
R:
3. Tvá kytara dohrála, já ve tvým náru í byla prázdnej d m,
kde nikdo neklepá,
na rozbitá skla bez rám .
97
98
Podvod
Podzimní zpráva
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
Kategorie: Smola i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Smola i
Emi
Ami
1. Na dlani jednu z tvých as, do tmy se koukám,
D
G C G
hraju si písni ky tvý, co jsem ti psal,
Ami
Ami/C
Emi
je skoro p lnoc a z kostela zvon mi noc p ipomíná,
Ami
H7
p jdu se mejt a pozhasínám, co bude dál?
2. Pod polštá dopis pár, co poslalas', dávám,
píšeš, že ráda m máš a trápí t stesk,
je skoro p lnoc a z kostela zvon mi noc p ipomíná,
p jdu se mejt a pozhasínám, co bude dál?
Ami
R: Cht l jsem to ráno, kdy naposled snídal jsem s tebou,
Emi
ti íct, že už ti nezavolám,
Ami
D
pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy
G
H7
podved' jsem všechno, o em doma si sníš,
Emi Emi/D Emi/C Emi/H Emi Emi/D Emi/C Emi/H
te je mi to líto.
3. Kolikrát lov k m že mít rád tak opravdu z lásky,
dvakrát i t ikrát - to ne, i jednou je dost,
je skoro p lnoc a z kostela zvon mi noc p ipomíná,
p jdu se mejt a pozhasínám, co bude dál?
R:
R:
E
1. Nedej se opít vzduchem léta, nedej se opít vzduchem léta,
F#mi
když s v trem v ni roznáší, když s v trem v ni roznáší,
H
oblá ek v oblak slunce vplétá, oblá ek v oblak slunce
vplétá,
E
A
E
zprávu nám listí p ináší, zprávu nám listí p ináší.
2. Tu zprávu les m, vodám, stráním, tu zprávu les m, vodám,
stráním,
jak mají létu sbohem dát, jak mají létu sbohem dát,
všem dobrým lidem aspo p ání, všem dobrým lidem aspo
p ání
nechat si jen o létu zdát, nechat si jen o létu zdát.
3. Laj la laj ...
4. Já, malí Podzim, jsem tu zpátky, ty, malí Podzim, jsi tu
zpátky,
v korunách strom plátno mám, v korunách strom plátno máš,
já musím sp chat, as mám krátký, ty musíš sp chat, as máš
krátký,
než ekne Zima:"Jsem tu pán," než ekne Zima:"Jsem tu pán."
5. "Jsem tu pán," ekne Zima bílá, "jsem tu pán," ekne Zima
bílá,
konec je s malováním tvým, konec je s malovaním mým,
z barev tvých jenom špína zbývá, z barev mých jenom špína
zbývá,
tvé plátno sn hem rozpíjím, mé plátno sn hem rozpíjíš.
6.=3.
7.=3.
99
100
Pohár a kalich
Pole s bavlnou
Kategorie: Klí
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Klí
Kategorie: Rangers/Plavci
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Rangers - Plavci / Huddie Leadbelly
Emi
D
G
D
Emi
1. Zvedn te poháry, pánové, už jen poslední p ípitek zbývá,
D
G
D
G
pohle te, nad polem Špitálským vrcholek roubení skrývá,
D
Emi
za chvíli zbyde tam popel a tráva,
D
Emi
nás eká vít zství, bohatství, sláva.
2. Ryšavý panovník jen se smál, sruby prý dob e se bo í,
palcem k zemi ukázal, a další hranice ho í,
[: ta malá zem už nemá co získat,
te bude tancovat, jak budem pískat. :]
Ami
D
G
R: Náhle se pozvedl vítr a mocn vál,
Ami
D
H7
Ami G Emi H7 Emi
odn kud p inesl náp v, sám si ho hrál, hm ...,
D
Emi
D
Emi
3. Zvedn te poháry, pánové, ve er z kalichu budeme pít.
Nad sruby korouhev zavlála, to však nezna í, že je tam
sláva,
všem v rným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává,
ve znaku kalich, v kalichu víra,
jen pravda vít zí, v pravd je síla.
4. 'Modli se, pracuj a poslouchej,' kázali po celá léta,
Mistr Jan cestu ukázal proti všem úklad m sv ta,
[: být rovný s rovnými, muž jako žena,
dávat všem v cem ta pravá jména. :]
5. Do ticha zazn la p ísaha - ani krok z tohoto místa,
se zbraní každý vy kává, dob e ví, co se chystá,
nad nimi stojí muž, p es oko páska,
slyšet je dun ní a d evo praská.
Ami
D
G
R: Náhle se pozvedl vítr a mocn vál,
Ami
D
H7
odn kud p inesl náp v, sám si ho hrál:
Kdož jsú boží bojovníci a zákona jeho,
prostež od Boha pomoci a úfajte v n ho ...
C
C7
1. [: Pane m j, co na nebi je tv j d m,
F
C
má máma m j život dala kat m,
(G7)
G7(C) (F) (C)
katum svým v polích s bavlnou. :]
C7
F
R: Den za dnem k že zná bi kat ,
C
vidíš jen erný záda bratr ,
G7
jak tam d ou v polích s bavlnou,
C
C7
to, co znáš ty v Lousian ,
F
C
erný záda znaj' i v Texacan ,
G7
C F C
i tam jsou v polích s bavlnou.
2. [: Já vím, brzy musí p ijít soud,
erný záda práva na n m vyhrajou,
boží soud v polích s bavlnou. :]
R:
3. [: Cht l bych jít na potem vlhký lány,
tak ekni, pane m j, erný zvo hrany
kat m mým v polích s bavlnou. :]
R:
4. [: Dnes m j, pane, co v nebi je tv j d m,
mou duši, když život pat í kat m,
kat m mým v polích s bavlnou. :]
R:
101
102
PRIJDI JANO K NÁM
Pro
Lidová píse
TODO
Prijdi Jano k nám, ale necho sám,
Vem s i seb kamarády prez zelený háj,
prez zelený háj.
V zeleném háju, na a ekaj
Tam a Jano, premilený, tam a zabij
Nezabij m a, nebojím sa já,
Mám šablenku ocelov , vysekám sa já.
Nevysekáš sa, jejich na a moc,
Nebudeš moct zavolati milá dobr noc.
Dobr noc dávám, všem v rným panám,
Jen té jedné falešnici dobr noc nedám.
103
104
P ijela jsem v cadillacu
P ístav
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
G
Ami D
1. P ijela jsem v cadillacu
Emi
C
Hmi
s mlhou v o ích probd lých rán
Ami
G
a s povzdechem ranních vlak ,
Hmi
C G
ekla: m j cit je vyprodán.
2. Já z vesnice stál jsem jak sloup,
já z vesnice a od koní,
a toužil moc ji obejmout,
než desátá nám zazvoní.
G
Ami D
R: Nad krajinou ertovskej smích,
Emi C
Hmi
nad krajinou se spoustou rýh,
Ami
G
vychází den pokojem mým,
Ami C
G
ujíždíte na plný plyn.
3. Ten den byl náš ned lní as,
vo avej vzduch trav na mezích,
seno v lukách a drobnej špás
jist by stál i za ten h ích.
4. S vámi, sle no z cadillacu
s mlhou v o ích probd lých dní,
však s povzdechem ranních vlak ,
odjedete, až zevšedním.
R:
5.=1.
Capo 3
Amaj7
Emi9
1. Sed li jsme v p ístavu a pili z vosku kávu,
Amaj7
Emi9
padá listí na hlavu, slunce vypálilo trávu
Ami7
D7
G9
a za p t vo í na kone nou lodní šroub nás hnal,
Gmi13
C#6
F
bez kosatky lodí vle nou, vítr do vlas vál.
2. Potom kostel v lešení se zjevil mezi domky,
naše další t šení nám rozcinkaly zvonky,
autobus jel kolem páté, takže byl ješt
as,
krajem táhla v n nat , nastal bur áku kvas.
H
Hmaj7
G#mi7
R: Už se sypou jádra o ech a v noci je mráz,
H
Hmaj7
G#mi7
Andersen psal by další z p íb h , co potkají nás
E
F#4
tak znenadání, když nemáš stání.
3. Cestou sp chali jsme blíž do lom kaolínky,
tam za humny je k íž, kde sví ky mají sk í ky
a já do strun tvoje jméno jsem vybrnkat cht l,
v brázdách polí tlelo seno, no ní chlad rozechv l.
105
Psáno na b ezové k
e
Ptá ata
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
1.
106
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
Hmi
G
D
A
Hmi
G D A
p l zas kou a prsty m zábly p es pale nice,
na jazyku souš m trápila žízní až do vesnice,
Emi7
na bund fleky starý n kolik let
Emi
A
a po kapsách tabák od cigaret, co už nekou ím.
G
1. Na kolejích stála a za uchem kv t,
vlasy trávou zavázaný,
C
G
s kytarou na zádech, strun už jen p t,
D7
G
hezký o i uplakaný.
2. Opušt nejch ptá at plnej je sv t,
hnízda hledaj', neví, co dál,
vyšlápli jsme ránem a v ned li zp t,
za tejden jsem u trati stál.
C
G
R: Víš, holky t žší to maj',
Ami C
G
víš, holky t žší to maj'.
3. íkal jsem jí "štístko zatoulaný",
vždycky smála se a za ala hrát
o potocích v tráv a o znamení,
co lidi um j' ze zloby dát.
R:
4.=1.
D
Hmi
R: Zas píšu na k ru b ezovou tv j monogram
Emi7
A4 A
a nevím, že jiný jméno máš.
Zas cítím to chv ní na nohou, ze sá ku sirky lovím
a ty ohe rozdýcháš.
Gmaj7
Jako d ív se ptej, když nejsi se mnou u skal,
Hmi G D A
kde to znáš.
2. Pak do hospody m vyhostil mráz, to p ituhlo víc
a v dálce body, p ejezd a tra kamsi do Rapotic,
zas držím ti židli tam u v šák
a na pivo jdou strejcové od vlaku, tak už pospíchej.
R: Zas píšu na k ru b ezovou ...
G D A Hmi G D A D4
107
108
Návrat
Rána do palice
Sem tam
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
Emi
C
1. Rád chci jít i tmou,
G
D
zlý mraky m že vítr hnát,
Emi
C
jenom tu svíci mali kou,
G
D
nech ji dál za svým oknem plát.
G
Emi
R: Podzimní déš zem smá í stále hloub,
C
G
až k ránu stopy uplavou,
Emi
lidé jen chvíli plá í, dále jdou
C
G
a pam
mají d ravou.
2. Prám je život náš,
kluzký a vratký, lásko má,
v bou i plují snáz
ti, kte í spojí prámy dva.
R: Podzimní déš zem smá í stále hloub,
až k ránu stopy uplavou,
uplavou p es bodlá í, eky proud
schová je pod svou hladinou.
Emi
C
G
*: Dál cestu znám, pro mám v botách divný závaží,
Emi
G
C
G
zbývá mi jen tvých sl vek pár, lo ský nádraží.
3. V tvá i smutek máš,
z stáváš stejný, já to vím,
dál se v tru ptáš
a ml ení ti odpoví.
R: Ke slunci dla svou vztáhni, vidíš ji,
a ráno voní nad jí,
zít ek je málo známý, nech jej být,
v bou i se m žeš u m skrýt.
*:
4.=1.
R: Sv t víc nám zkrásní spomínkou,
návrat je nocí k ránu plout,
láska má cenu zvláštní, napsanou
na bílém lístku ze stran dvou.
E
A
E
1. Slunko žhavý jak pec a k vod daleko,
A
E
v puse jak na Saha e a nikde žádnej mrak,
A
E
jsem línej a lezu jak pes, zpocený triko,
A
E
jsem ve vlastní š áv uva enej knak.
H
A
C
R: Najednou vohrady pás brnkl mi do o í,
E
A
E
já zahlíd' d m a džbán s vodou po vokraj,
H
A
C
najednou chce se mi vát, lov k se oto í,
E
A
E
je to jak sen, spat it jednou ráj.
2. Holka na zápraží a mn se zvednul tlak,
je hezká a naho e bez, vlasy na ramena,
ta krása m rychle složí, že letím do oblak,
v domí ztrácím, hlava je zasažená.
R:
3. Ve erní chlad probudil mý t lo rozbitý,
a žádnej d m a žádnej džbán a žádná krasavice,
jen bahno, písek a jíl, oblaka vylitý,
no kdo za to m že, za ránu do palice,
A
E
A
E
A
E
za ránu do palice, za ránu do palice, za ránu do palice ...
109
110
D
C
G
rádio hlásilo: na blatech svítá,
E7
Ami7 D7 G
každej byl tak trochu sám, hm.
3. Holka, zvedej kotvy, nikdo nás už nebere,
pojedeme po svejch do podnájmu žít,
koupíme na splátky jízdenku tam a zpátky,
až omrzí nás dálky, budem jak dv smutný koleje na silnici.
R:
Rána v tráv
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman
Ami
G
Ami
G
R: Každý ráno boty zouval, orosil si nohy v tráv ,
Ami
G
Ami
Emi
Ami
že se lidi mají rádi, doufal, a procitli práv .
Ami
G
Ami
G
Každy ráno dlouze zíval, ut el elo do rukávu,
Ami
G
Ami
Emi
Ami
a p i ch zi t lem sem-tam kýval, p ed sebou sta sáh .
C
G
F
C
1. Poznal Morav nku krásnou
Ami
G
C
a víne ko ze zlata,
G
F
C
v echách slávu muzikant
Ami
Emi Ami
umazanou od bláta.
R:
2. Toužil najít studáne ku
a do ní se podívat,
by mu ekla: pro , hole ku,
musíš sv tem chodívat.
3. Studáne ka promluvila:
to ses' musel nachodit,
abych já ti pravdu ekla,
m l ses' jindy narodit.
Ami
Emi
Ami
R: + [: p ed sebou sta sáh ... :]
G
Hmi
D
1. Stál na zastávce s vyp j enou kytarou,
Ami
D
G
v druhý ruce holku, to zavazadlo svý,
Emi
D
a tý holce v sá ku ek':"Dobrýtro, milá ku,
C
G
E7
Ami D7
G
podívej se do dáli, uvidíš dv smutný koleje na silnici."
2. Ráno bylo stejný, stejný pivo, stejný blues,
ospalí a nudní byli po flámu,
kou ili partyzánku, dým foukali do vánku,
dívali se do dáli, vid li dv smutný koleje na silnici.
D
C
G C G
R: Ráno bylo stejný, nesváte ní,
D
C
G C G
na tvá ích po así prom nlivý,
111
112
Rituál
Rocky Tab'
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
Kategorie: Greenhorns
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Greenhorns
Capo 3
C
Emi7
1. Naho e svítil velkej v z
Ami7
Emi7
Fmaj7
a pole pokosená doko án
G
C
Fmaj7
von la hlínou a ten mír jak d ív
Dmi
Emi7
Dmi
vrátil m náhle do t ch dn ,
Fmaj7
G
C
vrátil m náhle do t ch dn .
C
F
C
1. Byl to démon, co horu Rocky Tab'
Ami
G
C
zaklel do Tennessee Hills,
F
C
prach a skály, to je Rocky Tab',
Ami
G
C
pustina v Tennessee Hills.
Ami
G
Bb
F
R: Mraky táhnou, táhnou níž, váše ti uhasí,
C
(C)
Bb
C
soudí t Rocky Tab', [: Rocky Tab' v Tennessee. :]
2. T žký mra na zahalí Rocky Tab',
sotva se do roklí dáš,
kterou cestou zpátky dol jít,
už nikdy nepoznáš.
R:
3. Na dn rokle do prachu zahodí
každej, co na cestu m l,
jedinej chlap se prost nehodí,
nevím, co by tu cht l.
C
Bb H C Bb F C
R: + Rocky Tab' v Tennessee ...
2. K ížová cesta klikatá a prsty propletený v žáru tmy
vedly se s vírou, že nás nevidí
na louce u klád nikdo z lidí,
na louce u klád.
Ami G
Fmaj7
C
R. Zpívej, už slyším ten hlas,
Ami
G
Fmaj7
tak d v rnej, tak blízko a zas,
Ami G
Fmaj7
C
to se vrátí, když bejvá ti h ,
Ami G
Fmaj7
C
když se svádí e i ostrý jako n ž.
3. Zapálím svíce plamen m j a p jdu tiše starou silnicí,
najdu t spát u k ížk z kamení,
/: položím ohe na listí :/
4. Kone n s v trem usínám, p išel m
rituál zn l a rýhou údolí
vracím se ránem za tebou,
to já se vracím.
místo tebe obejmout,
113
114
Romance o lese
Rosa na kolejích
TODO
Kategorie: Dan k, Wabi
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Wabi Dan k
C
F6
F#6 G6
C
1. Tak, jako jazyk stále naráží na vylomený zub,
F6
F#6 G6
C
tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál,
F6
G6
Ami
Cdim
p ede mnou stíny se dlouží a nad krajinou krouží
F6 F#6 G6
C
podivnej pták, pták nebo mrak.
F6
G6
F6
C
R: Tak do toho šlápni, a vidíš kousek sv ta,
F6
G6
F6
C
vzít do dlan dálku zase jednou zkus,
F6
G6
F6 C
telegrafní dráty hrajou ti už léta
F6 F#6 G6 F#6 F6 C
to nekone n dlouhý monotónní blues,
F6 F#6 G6
F6 F#6 C
je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích.
2. Pajda dob e hlídá pocestný, co se nocí toulaj',
co si radši po kaj', až se stmí, a pak šlapou dál,
po kolejích táhnou bosí a na špagát nosí
celej sv j d m, deku a rum.
C
F6 F#6 G6
F6 F#6 C
R: + nohama stíráš rosu na kolejích ...
115
116
eka lásky
Papírové
et zy
Kategorie: Rottrová Marie
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Marie Rottrová / Jaroslav Wykrent
Kategorie: Dan k, Wabi
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Wabi Dan k
Zkoušej se mnou každou chvíli,
projít línou eku sn ,
uvidíš, až den se schýlí,
najdem vodu kouzelnou,
najdem eku, jménem láska,
která má jen jeden b eh,
na n m až pak budem stát,
m žeš íkat mám t rád.
M žeš íkat slunci h ej,
dlaním bílým teplo dej!
A
Hmi
1. Slepuje o ko do o ka, et zy z papíru,
C#mi
E7
není to jen tak z plezíru a v dom voní váno ka,
A
Hmi
co kdyby práv zrovna te , pohyby prst stále stejný,
C#mi
E7
už ví, že je to beznad jný, už to ví, že se nedo ká.
R:
Spolu p jdem, ekou lásky,
možná, že ten její proud,
odpoví nám na otázky,
které budou kolem plout.
Až tvé o i modrou barvu vody
v ece lásky budou mít,
podle starých pov stí
prom ní se ve št stí,
každý kousek bolestí a sn .
R:
A
F#mi
ní se na okovy,
E7
nikdo se nezeptá,
A
F#mi
nekoupí to, co není,
Dmi
A
Dmi
A
váno ní noc, váno ní noc.
A
Hmi
2. Pomalu chystá ve e i, prostírá po pam ti,
C#mi
E7
venku jsou slyšet hlasy d tí a n kdo zvoní u dve í,
A
Hmi
b ží jak voda v potoce, je to jen poš ák s telegramem,
C#mi
E7
zarámovaný dve ním rámem p eje veselé Vánoce.
eky lásky proud kolem nás jde dál,
p ebro
eknu sn a p ijdi blíž,
mosty zpátky spal,
život p jde dál,
svoje sny ty s láskou neztratíš.
eky lásky proud kolem nás jde dál,
p ebro
eknu sn a p ijdi blíž,
mosty zpátky spal,
život p jde dál,
svoje sny ty s láskou neztratíš.
Refrén:
3.
eka lásky konec nemá,
v n m žeš proudem jít,
dokud nejsou, ústa n má,
dá se její voda pít.
Až tvé o i modrou barvu vody
v ece lásky budou mít,
podle starých pov stí
prom ní se ve št stí,
každý kousek bolestí a sn .
R:
D
E7
et zy papírový zm
D
C#mi
nikdo jí neodpoví,
D
E7
za šperky safírový
D
C#mi
je jako ve v zení,
A
Hmi
Nemusí ani slova íst, je jí to dávno všechno jasné,
C#mi
E7
tak zav e dve e, sv tlo zhasne, ke stolu nese bílý list,
A
Hmi
n žkama proužek po proužku odst ihuje z n j mechanicky
C#mi
E7
a na et zech jako vždycky p ibývá kroužek po kroužku.
Dmi
A
R: + váno ní noc ...
eky lásky ...
117
118
Sedmikráska
Sej lásku po lidech
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman
Hmi
ece plavou bílý lístky, sedmikrásky n kdo blízký
Emi
Hmi
F#7
Hmi
druhému se ptal, zda na n j myslí, vzpomíná, má-nemá rád.
2. Smutn plavou kv ty vodou, rozum plá e nad náhodou,
nemá, nemá, eko n má, pospíchej, a nebolí to tak.
H7
R: Chvíli si myslíš, že sv t stratil tvar,
Emi
prostor se zúžil na má dáti - dal,
A
jak mokrá sirka p ipadáš si zbyte ná,
D
F#7
jak zapálený trsy trav.
3. Uschla kytka na kamenech, vezmi ji a v knížce nech ji,
pro vzpomínku u básni ek, ze kterých ti po ve erech et'.
R:
4.=1.
Cmaj7
Ami
1. Pro ty zklamaný, co maj' smutek jen pro sebe,
C
G
D
pro ty vyvolený, co si myslí, že p ijdou do nebe,
Cmaj7
Ami
pro ty hrdiny, co klidn žijou bez titul ,
C
G
D
pro ty chytrý, co stále vál í s blbostí,
Cmaj7
Ami
pro nás hloupý, co žijem jen tak z radosti,
C
G
pro ty š astný, co se o svý št stí rozd lí,
A
Ami D7
pro ty moudrý, co nám dávaj' nad ji.
C
Cmaj7 Hmi
R: Sej, sej
lásku po lidech,
Ami
Ami7
G
E
dokud je ješt v nás, dokud nám sta í dech,
C
Cmaj7 Hmi
sej, sej
lásku po lidech,
Ami
Ami7
G
E
možná sv t pomine, možná, že taky ne,
Ami
D7
G
možná si budem blíž, o moc blíž.
2. Pro ty holky, co vždy naplno milujou,
pro ty kluky, co si budoucnost jen malujou,
pro ty lhá e, co nám lásku slibujou,
pro ty blázny, co si ve folku libujou,
pro ty folka e, co nemají na vybranou,
pro ty na koních, co nám íkaj':"Život je show!",
pro ty normální, co nikdy nikam nepíšou.
R:
3. Pro ty dobrý, co maj' dobrotu v náplni,
pro ty ostatní, co mají už postavení,
pro ty schválený, co lidem nejsou chválený,
pro ty neschválený, co držejí se p i zemi,
pro ty vzdálený, co pijou whisky a vzpomínaj' v posteli,
pro ty nesmrtelný, co po smrti jsou nevinný,
pro ty smrtelný, kte í píšou d jiny.
R:
1. V
119
120
Skládanka
Slunovrat
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
A
Hmi
A
1. Tak od dneška vím, jak zavíráš o i, když pusu ti dávám,
Hmi
A
jak otá íš hlavu, všechno už víš, to, co bych cht l,
E
snad se mi zdáš, nebo nechápu nic,
F#mi
D
snad jsem jen blázen, co cht l bych víc,
A
Hmi
E
ty m j vánku, skládanko hezká z kouzelnejch chvil.
Ami
Ami/G
H7
Emi
Ami
1. Stíny nad obzorem pomalu jdou, noc se snáší,
Ami/C
Ami
Emi
paseky osvítí zá z borovejch klád zapálenejch.
Ami
C
G
Dmi
R: Sešli se zapomenout a zvednout hlavu, to sta í,
Ami
Emi
Ami
jen trochu popadnout dech, než p jdou zas dál.
2. Ohnutý lžíce a n ž, d m z igelitu, lístek zpátky,
boudy na zastávkách, kde potkáváš lidi, co potkat jsi
cht l.
R:
3. Stíny nad obzorem pomalu jdou, práv svítá,
šlápoty, ohništ , klid, smutnej je kemp opušt nej.
R:
2. Do záv s nutí se den a my máme p lnoc,
cítím tv j dech a trochu se bráním hladit t víc,
poprvé blízko, blízko t mám
a tvoje tvá je plná stop mých,
za nu se bát, jestli to moje rád ti neublíží.
3. A už se mi stýská, pitomej as, už musíš jít,
uklidím okurky, polštá e, naposled pusu ti dám,
ruce si chvíli nebudu mít,
pel z tvojí k že nechci si vzít,
tak zase zítra, ty m j vánku milovaný.
A
4.=1. + milovaná ...
121
122
Smrš
Sochám bre í déš
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
Kategorie: Ryvolové, brat i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Wabi Ryvola
Dmi
Ami13
Bb
1. Tu noc, když ticho rušil telegraf
Dmi
Ami13
Bb
a tmou let ly stíny létavic,
Dmi
Ami13
Bb
já šel a pod k ži se vet el strach,
Gmi13
C
D
tak náhle na chlapa z ni eho nic.
na obo í
1975
G
D
G
G7
1. Modrý podzimní dny se krátí
C
Edim
Hmi
( Bbmi )
listí spadaný trávu zlatí
C
Emi
D
chytám do rukou páp í
C
Edim
Hmi
( Bbmi )
smutnej zaleh as do vopratí
C
D
G
a já stojím lín u dve í
2. Tu noc, když ábel z t la vyhnal h ích,
jak n ž epelí v trnou,
já val a se mnou prchal dravc šik,
rychle než nás vlny zahrnou.
2.
F
Gmi
Ami
Bb
R: V tom vítr se zvedl, lámal stromy jako sirky
Gmi Ami
Dmi
a z eky stal se dravý proud,
F
Gmi
Ami
Bb
obli ej bledl, hnízdo se sovími pírky
Gmi
Ami
Dmi
C D
vid l jsem v zá i blesk plout.
ekám až se m j smutek ztratí
smekám p ed každou dlouhou tratí
zatím nevím kterou p ijet mám
jednou až se k nám slunce vrátí
možná modrým ránem zavolám
D
C D
G
( Hmi )
R: Nedejchej slunce mává zlatou nití
D
C D
G
( Hmi )
pospíchej pokud zá í nad hlavou
D
C D
G
G7
zavolej kamarády ohe svítí
C
D
G
zpívá vítr píse sn hovou
3. Tu noc m spasil v jí ko en ,
tam smrš už nestr ila dráp,
dnes vím, že p írodu mám za ženu,
co rány umí brát a rozdávat.
C
R: V tom vítr se zvedl ...,
Dmi
C
Dmi C
vid l jsem v zá i blesk plout,
Dmi
C
C
D
vid l jsem v zá i blesk plout.
3. Sochám bre í déš na vobo í
ekám nikdo proud nevoto í
cestám dom jít chce se snad
holkám padají slzy z vo í
nevím kterou má rád listopad
4. Sp chám ulicí starejch strom
pták m závidím že jdou dom
listí barevný potkávám
tichou hudbu hrát není komu
podzim na svý stráni chce bejt sám
R: Nedejchej ...
123
124
Spinkej
Stánky
Kategorie: Spirituál kvintet
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Spirituál kvintet / John Denver
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
G
C
1. Už se kon í den, už je as k spánku,
G
C
zdi se barví od ervánk ,
G
Emi
D
hle , už lampá sv tla rozsv cí,
G
C
tak si do ti stránku, zav i knížku,
G
C
honem hupky do pelíšku,
G
Emi
D
ko ata už dávno vrní za pecí.
G
C
R: Tak spinkej, a ve tvých snech
G
C
r že kvetou, voní mech,
G
Emi
D
princeznu si Honza bude brát,
G
C
až p lnoc prost e sít ,
G
C
na vlásky políbí t ,
G
Hmi
D
vždy i tvá máma musí spát.
2. Západ rudou barvu ztrácí,
od eky se táta vrací,
musím jít, je jist hladový,
až se usm je, tak na chvilenku
o í si mu všimni, synku,
snad jednou budeš taky takový.
R:
D
G
1. U stánk na levnou krásu
D
Edim
postávaj' a sm jou se asu,
D
A
D
s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít.
2. Skleni ek pár a pár tah z trávy,
ute e den jak ve erní zprávy,
neum j' žít a bou ej' se a neposlouchaj'.
D7
G
A
R: Jen zahlídli sv t, maj' na duši vrásky,
D
Gmi
tak málo je, málo je lásky,
D
A
D
ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.
3. U stánk na levnou krásu
postávaj', a ze slov a hlas
poznávám, jak málo jsme jim sta ili dát.
R:
R:
125
126
Strom
St ípky
Kategorie: Ozv na
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Ozv na
TODO
Ami
G
1. Polní cestou krá eli šuma i do vísky hrát,
Ami
G
svatby, poh by tahle cesta poznala mnohokrát,
F
G
Ami
po jedné svatb se chudým lidem synek narodil
F
G
E
a táta mu u prašný cesty života strom zasadil.
A
R: A on tam stál, a on tam stál,
F#mi
a koukal do polí, a koukal do polí,
D
E
a byl jak král, a byl jak král, sám v celém okolí,
A
F#mi
D
Dmi
korunu m l, korunu m l, i když ne ze zlata,
A
E
A
a jeho pokladem byla tráva st apatá.
2. Léta b ží a na ten p íb h si už nikdo nevzpomn lm
jen košatý strom se u cesty ve v tru tiše chv l,
a z vísky bylo m sto a to m sto za lo chtít
asfaltový koberec až na nám stí mít.
R:
3. Že strom v cest plánované, to malý problém byl,
ostrou pilou se ten problém snadno vy ešil,
tak naposled se do nebe náš strom pak podíval
a tupou ránu do v tvoví už snad ani nevnímal.
R:
4. P i stavb se objevilo, že silnice bude dál,
a tak kousek od nové cesty smutný pa ez stál,
d tem a výletník m z výšky nikdo nemával
a jen p ítel vítr si o n m píse na strništích z nouze
hrál.
R: Jak tam stál, stál tam sám,
a koukal do polí, a koukal do polí,
a byl jak král, a byl jak král, sám v celém okolí,
korunu m l, korunu m l, i když ne ze zlata,
a jeho pokladem byla tráva st apatá ...
127
128
Jen tak dál
Starý p íb h
Kategorie: Ki ák, Vojta Tomáško
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Vojta Ki ák Tomáško
Kategorie: Spirituál kvintet
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Spirituál kvintet
C
C/H C
G
C
1. Sv týlka sví ek a jedno jediný p ání:
F C G C G
C
jen tak dál,
jen tak dál,
C/H
C
G
C
v poko e písni ka najednou hlavu nám sklání,
F C G C G
C
jen tak dál,
jen tak dál,
G
C
ješt v nás z stala víra a cit,
F
C
G
ješt se umíme za ruce vzít,
C
G
C
nezhasnou sv týlka, když prost nebudem chtít,
F C G C G
C
jen tak dál,
jen tak dál,
F C G C G
C
jen tak dál,
jen tak dál.
2. Vítr nám pohladil vlajku, a jak by cht l íct:
jen tak dál, jen tak dál,
nevadí, málo je spánku, však zpívá se víc,
jen tak dál, jen tak dál,
s drát nou košilí p šáci jdou,
co letadlem do ráje nedolétnou,
eknou si "ahoj" a ur it dají si tón,
jen tak dál, jen tak dál,
jen tak dál, jen tak dál.
3. Kdo bez e í nabídnul celtu, když za alo lejt,
jen tak dál, jen tak dál,
ten lásku sel po lidech, a na to net eba glejt,
jen tak dál, jen tak dál,
za Terezou do m sta bez okenic
vydal se Toulavej, co zbejvá víc,
tak, jak tu sedíme, zkusíme potichu íct:
jen tak dál, jen tak dál,
F C
jen tak dál, jen tak dál ...
C
Fmaj7
C
Fmaj7
ek' Mojžíš jednou lidu svému: p išel as,
C
Emi
F
G
dnes v noci tiše vytratí se každý z nás.
C E F D7
C
Fmaj7 C Fmaj7 C
*: Mává, mává nám všem svobodná zem.
2. Já íkám rovnou: každý a s tím po ítá,
že naše cesta ke št stí je trnitá.
*:
C
R: Kdo se bojí vodou jít,
G
ten podle tón faraón musí žít.
*:
3. Až první krú ek bude jednou za námi,
tak nikdo nesmí zaváhat, dát na fámy.
*:
4. Pak tenhle vandr všem potomk m ukáže,
že šanci má jen ten, kdo má dost kuráže.
*:
R:
*:
5. Ten starý p íb h z knížky vám tu vykládám,
a každý ví, že rozhodnout se musí sám.
*:
R:
*:
1.
129
130
Šátek
Širý proud
TODO
Kategorie: Spirituál kvintet
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Spirituál kvintet
G
C
G
1. Ten širý proud jak p ejít mám,
Emi C
D
pro neumím se nad nej vznést,
Hmi C
Hmi
ach, lun tak mít, ten ídit znám,
C
D
G
v n m lásku svou bych cht la vézt.
2. Jak kamení, jež p sobí,
že potápí se celý prám,
tak t žká zdá se, b h to ví,
má láska zlá, co v srdci mám.
3. Vždy,když se láska rozvíjí,
rubín zá se line z ní,
však jako kr p j pomíjí
pod letní výhní slune ní.
4. Až n žnou r ži spat íš kvést,
co trny zájem oplácí,
nenech se krásou klamnou svést,
hle , ruka má te krvácí.
5.=1.
131
132
Škrábej
Tak to jezdívá
Kategorie: Hop trop
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Hop trop
Kategorie: AG Flek
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: AG Flek
Emi
1. Trojst žníku plachty k rozervání napnutý,
G
t ináctej den je to s náma n jaký nahnutý,
D
Emi
sm lu táhnem za kormidlem s sebou po vlnách,
my lodníci jsme na tom nejh , vím to na tuty,
G
pískovcovou cihlu v ruce, záda vohnutý,
D
Emi
bocman v íská, nejradši bych po krku mu sáh'.
Emi
C
R: Hej, hej! Škrábej ty prkna, a jsou bílý!
Emi
C
Hej, hej! Škrábej, ty prkna musej' bejt!
Emi
C
Hej, hej! íkej si klidn každou chvíli:
Emi
D
Emi
D
Emi
D
Emi
nebudem spílat, ruce spínat, žalmy zpívat, hou!
2. Bez vody jsme všichni skoro žízní leknutý,
nikomu z nás nevadí, že spíme vobutý,
stejn každej den jeden z nás kon í na marách,
ert aby vzal bocmana a s ním i drhnutí,
ze kterýho máme te ty záda vohnutý,
chcem bejt rovný, až do pekla p ekro íme práh.
R:
Dmi7
1. Báje ný je pocit po vít zství,
Dmi7/E
F
báje ní jsou lidé kolem nás,
Ami
F
v nce z vav ín ti málem lámou vaz,
G7
C
Dmi7 C
pak neon slávy zhas', aby svítil jiným zas.
2. A t m, co k tob ve chvíli št stí
tisknou na fotkách, tahají za rukáv,
t m pak nestojíš ani za pozdrav,
a, jak umíš, plav, a dovolej se cti a práv.
C7
F
C7
R: Jedeš sám vlakem dom jako tenkrát, když jsi
Ami
Emi7
te vrací t poctám, jako by po jizv prstem
Ami
G7
C
zas míjels' davy jako král, škoda let, kdys'
3. Vzpomínej, co bylo s budoucností,
vzpomínej, když ti šla na ruku,
padá jenom ten, kdo hledá záruku,
kde je pevný prám - tím je každý sob sám.
4.=1.
133
ti sáh',
Dmi7
C
o to stál.
134
Tak už mi má holka mává
Tereza
Kategorie: Ryvolové, brat i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Hoboes
Kategorie: Matuška, Waldemar
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Waldemar Matuška - Ji í Suchý
1972
F
nemoh' dál,
F
Dmi
Gmi C
F
A7
Bb Fdim
1. Tereza, jedin Tereza m la by slyšet píse mou,
F
F5#
Dmi
F5#
ostatní prominou, nestojím o jinou,
F
Hdim
Bb C7
jen pro tu jedinou chci tady píse zpívat.
2. Tereza, jedin Tereza je toho pravou p í inou,
že tady state n , hrd a zbyte n
F
C7
F
do v tru zpívám píse svou.
C
F
D7
Gmi
R: Možná, za rok, za dva že pozná, kdo m l její úsm vy rád,
G7
F6
láska že je sladká a hrozná,
G9
C#7
C7
když se dostaví ne ekan a jednostrann .
3. Terezo, p e ti si, Terezo, otázku, kterou v o ích mám,
s nápisem tiskacím k tob se obracím
a ty víš p edem, na se ptám.
Emi
D
C
Emi
1. Posledních pár minut zbejvá jen,
D
A
Emi
máš teplou dla , už se stmívá,
D
C
Emi
t žký je íct, že se kon í den,
D
A C E
vlak poslední vagón mí- vá.
G
F
D
R: Tak už mi má holka mává, ve vo ích má slzy pálivý,
Emi
C
A7
D7
život jde dál, to se stává, já to vím,
G
F D
tak už mi má holka mává, výprav í zelenou dává,
Emi
tak je , je , je , tak je , je , je ,
tak je , je , je , tak je .
2. Koleje jsou cejchem lou ení,
holkám se ve vo ích st ádá,
smutek je šátek osam ní,
co mužskejm na cestu mává.
R: Tak už mi ...
3. Za zády z stal mi plá a smích
do tmy se m j vlak te
ítí
zmizela holka jak lo skej sníh
a sv tla m st v dálce svítí.
R: Tak už mi ...
135
136
Tisíc mil
To už se stává
Kategorie: Matuška, Waldemar
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Waldemar Matuška
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
G
Emi
1. V nohách mám už tisíc mil,
Ami
C
stopy déš a vítr smyl
Ami
D
G D
a m j k
i já jsme cestou znaveni.
2. T ch tisíc mil, t ch tisíc mil
má jeden sm r a jeden cíl,
jeden cíl, to malý bílý stavení.
3. Je tam strá a p íkrej sráz,
modrá t
a bob í hráz,
táta s mámou, kte í v ej' d tskejm sn m.
4. T ch tisíc mil, t ch tisíc mil
má jeden sm r a jeden cíl,
jeden cíl, ten starej známej bílej d m.
5. V nohách mám už tisíc mil,
te mi zbejvá jen pár chvil,
cestu znám, a ta se k nám dál nem ní.
6.=2.
7. Kousek dál, a já to vím,
uvidím už stoupat dým,
šikmej štít st echy nít k nebes m.
Emi
Ami
D
G
8.=4. + [: jeden cíl, ten starej známej bílej d m ... :]
E
F#mi
G#mi
F#mi
1. Do hrnku s modrou kytkou uva ím si aj,
E
F#mi
G#mi
vzpomínky s tebou promítám,
E
F#mi
G#mi
F#mi
byls jenom herec, tak dál na herce si hraj,
E
F#mi
G#mi
znovu žít zkouším, za ínám,
A
G#4
G#
C#mi
A
vím to a cítím v dlani tvou ruku dál.
E
R: To se už stává, že
E
v era byl pevnej a
E
A
pak náhle seš sám,
Ami7
Ami9
v ohni se kroutí.
A
prám
Ami7
Ami9
dneska se hroutí,
E
ho í fotky,
G Ami C Ami D
2. Nev
na hezký slova, dovedou i lhát,
t ma se hrává na city,
poznání spálí prsty nejmí tisíckrát,
nesta í náplast ani ty,
vím to a cítím v dlani tvou ruku dál.
R: ...
G Ami C Ami D E
137
Tommy
138
Toronto
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
1: Tommy m j drahej Tommy kam jsi to šel
Tommy m j drahej Tommy rád jsi m m l.
Zavolej jó zavolej z tý velký dálky
z války m zavolej z tý hrozný války.
Tommy m j Tommy m j nejdražší
co mi t unáší v dál?
2: Tommy m j drahej Tommy ekám tv j list
plakat budou i stromy až to budu íst.
Za mo e jó za mo e letí mý p ání.
Vra se mi jó vra co ti v tom brání
Tommy m j prosím t vra se k nám
vždy já tu steskem umírám.
3: Tommy tv j drahej Tommy už dávno pad
už ti tv j Tommy nebude hrát.
Nev ím já nev ím tý zpráv lživý
uslyším ho u dve í Tommy je živý.
Tommy m j prosím t naposledy
zazpívej písni ku mou.
Dmi
A
1. Na b ehu eky Sázavy je tichý klidný kraj,
Dmi
A
na b ehu eky modravý, tam osadu prej maj',
Gmi
Dmi
když m síc kraj ten ozá í a pe ej zašumí,
A
A+
D
tu kamarádi z osady si s lesem rozumí.
D
D7 G
D
R: Každý, kdo pat íš mezi nás, víš, co je kamarád,
E7
A
každý, kdo musel odejít, tak vrátil by se rád,
G
D
Toronto, má osado, svým krajem kouzelným,
G
A
A+
D A A+
í ko moje, Sázavo, jen u vás je dob e, to já vím.
2. Ozv na hlasy navrátí, když soumrak p išel tam,
tu kamarádi z osady necht j' být nikdo sám,
ohe zaplál ernou tmou a píse lesem zní,
mraky letí oblohou, jen stromy tiše spí.
R:
3. Na b ehu eky Sázavy akáty zašumí,
tu kamarádi z osady i skálám rozumí,
když vlá ek nocí zahouká, jdem všichni dom spát,
jen vlajka s listem javoru tu bez nás bude vlát.
R:
139
140
Ami
G
7. N kdo z vás, kdo chutnal dálku,
Ami
E
jeden z t ch, co rozum j',
Ami
G
F E
Ami
a vám poví, pro mi íkaj' Toulavej ...
Toulavej
Kategorie: Ki ák, Vojta Tomáško
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Vojta Ki ák Tomáško
Ami
G
1. N kdo z vás, kdo chutnal dálku,
Ami
E
jeden z t ch, co rozum j',
Ami
G
a vám poví, pro mi íkaj',
F
Ami
pro mi íkaj' Toulavej.
2. Kdo m zná a v sále sedí,
kdo si myslí: je mu hej,
tomu zpívá pro všední den,
tomu zpívá Toulavej.
F
G
R: Sobotní ráno m neuvidí
C
u cesty s klukama stát,
F
G
na p d celta se prachem stydí
F
G
a starý songy jsem zapomn l hrát,
Ami
zapomn l hrát.
3. N kdy v noci je mi smutno,
asto bejvám doma zlej,
malá da za vaše "umí",
kterou splácí Toulavej.
4. Každej m síc jiná štace,
ekáš, kam t uložej',
je to fajn, vždy p ece zpívá,
t eba smutn , Toulavej.
R:
5. Vím, že jednou n kdo p ijde,
tiše pískne: no tak jdem,
známí kluci ruku stisknou,
eknou: vítej, Toulavej.
6. Budou hv zdy jako tenkrát,
až t v o ích zabolej',
celou noc jim bude zpívat
jeden blázen - Toulavej.
R: Sobotní ráno nám poletí vst íc,
budeme u cesty stát,
vypráším celtu a m žu vám íct,
že na starý songy si vzpomenu rád,
vzpomenu rád.
141
142
Trh ve Scarborough
T i k íže
Kategorie: Spirituál kvintet
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Spirituál kvintet
Kategorie: Hop trop
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Hop trop
Emi
D
Emi
1. P íteli, máš do Scarborough jít,
G
Emi
G
A Emi
dob e vím, že p jdeš tam rád,
G
F#mi Emi D
tam dívku najdi na Market Street,
Emi
A
C
D Emi D
Emi
co cht la d ív mou ženou se stát.
2. Vzkaž ji, a šátek za ne mi šít,
za jehlu ni však smí jenom brát
a místo p íze m sí ní svit,
bude-li chtít mou ženou se stát.
3. Až p ijde máj a zavoní zem,
šátek v písku p ikaž ji prát
a ždímat v kvítí jablo ovém,
bude-li chtít mou ženou se stát.
4. Z vrko
svých a uplete lun,
v n m se m že na cestu dát,
s tím šátkem a vejde v m j d m,
bude-li chtít mou ženou se stát.
5. Kde útes ní za p ívaly vln,
zorej dva sáhy pro r ží sad,
za pluh a slouží šípkový trn,
budeš-li chtít mým mužem se stát.
6. Osej ten sad a slzou ho skrop,
cho t m r žím na loutnu hrát,
až za nou kvést, tak srpu se chop,
budeš-li chtít mým mužem se stát.
7. Z trní si l žko zhotovit dej,
druhé z r ží pro m nech stkát,
jen pýchy své a boha se ptej,
pro nechci víc tvou ženou se stát.
Dmi
C
Ami
1. Dávám sbohem všem b eh m proklatejm,
Dmi
Ami
Dmi
který v drápech má ábel sám,
C
Ami
bílou p ídí šalupa "My Grave"
Dmi
Ami
Dmi
mí í k útes m, který znám.
F
C
Ami
R: Jen t i k íže z bílýho kamení
Dmi
Ami
Dmi
n kdo do písku poskládal,
F
C
Ami
slzy v o ích m l a v ruce, znavený,
Dmi
Ami
Dmi
lodní deník, co sám do n j psal.
2. První k íž má pod sebou jen h ích,
samý pití a rva ky jen,
ch estot nož , p i kterým p ejde smích,
srdce-kámen a jméno Stan.
R:
3. Já, Bob Green, mám tvá e zjizvený,
št kot psa zn l, když jsem se smál,
druhej k íž mám a spím pod zemí,
že jsem falešný karty hrál.
R:
4. T etí k íž snad vyvolá jen vztek,
Fatty Rogers t m dvoum život vzal,
sv domí m l, vedle nich si klek' ...
Rec: Snad se cht l modlit:
"Vím, trestat je lidský,
ale odpoušt t božský,
snad mi tedy B h odpustí ..."
R: Jen t i k íže z bílýho kamení
jsem jim do písku poskládal,
slzy v o ích m l a v ruce, znavený,
lodní deník,a v n m, co jsem psal ...
143
144
Tulácké blues
Tulácký ráno
Kategorie: Pacifik
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Pacifik
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
G
C7
G
1. Toulat se sám tou rosou erstvejch rán,
C7
G
zpívat si blues, jít s hejnem ernejch vran,
C7
G
F# F E
pod mostem spát a v no ním tichu hv zdy po ítat,
A7
D7(A7)
(D7) (G)
sebe se ptát, pro tmavomodrý blues mám tolik rád.
2. Bez lásky jít za modrou dálkou rád,
kde slyším blues svý tmavomodrý hrát,
bez floka žít a v dobyt áku sv tem cestovat,
žebrat i pít a po p ístavech starý songy hrát.
3. Zpocený blues sed enejch paží znát,
blues kolejí a sk ípot starejch vrat,
opilej smích i ná ek vdov, a v putykách s eprát,
to všechno mý, to tmavomodrý blues mi bude hrát.
4. Všude je blues - m j nekone nej vlak,
deštivý blues a volov nej mrak,
pro kousek sn znát stovky dlouhejch prošlapanejch mil,
jít tisíc dn pro malej kousek teplejch slunnejch chvil.
5. Až zazvoní mi hrana, budu rád,
jen hez í den, víc nemoh' jsem si p át,
zavolám blues, co naposledy smutný budou hrát,
to moje blues, to tmavomodrý, š asten budu spát.
Dmi
1. Posvátný je mi každý ráno,
Ami
Dmi
když ze sna budí šumící les
a když se zvedám s písni kou známou
Ami
Dmi
a p ezky ch estí o skalnatou mez.
Dmi
R: Tulácký ráno na kemp se snáší,
Bb
C
F
za chvíli p jdem toulat se dál,
Dmi
a vodou z í ky ohe se zháší,
Bb
C
Dmi
tak zase p jdem toulat se dál.
2. Posvátný je m j každý ve er,
když o i k ohni vždy vrací se zp t,
tam mnohý z pán m l by se kouknout
a hned by v d l, jakej chcem sv t.
R:
3. Posvátný je mi každý slovo,
když lesní moudrost a p írodu zná,
bob ík sílu a odvahu touhy,
kolik v tom pravdy, však kdo nám ji dá?
R:
R:
145
146
Tulák
Tunel jménem
TODO
Kategorie: Ryvolové, brat i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Hoboes
as
1977
E
G#mi
E7
A
1. T ch strašnejch vlak , co se ženou kolejí tvejch sn ,
Ami
E
F#7
H7
t ch asi už se nezbavíš do posledních dn ,
E
G#mi
E7
A
a hv zdy žhavejch uhlík ti nikdy nedaj' spát,
Ami
E
F
E
tvá dráha mí í k tunelu a tunel, ten má hlad.
2. Už kolikrát ses mašinfíry zkusil na to ptát,
kdo nechal roky nejhez í do voz nakládat,
pro vlaky, co si každou noc pod voknem lad j' hlas,
spolyká díra kamenná, tunel jménem as.
3. Co všechno vlaky vodvezly, to jenom pán B h ví,
tvý starý lásky, mladej hlas a slova bláhový,
a po kolejích zmizela a padla za ní klec,
co bez tebe žít necht la a žila nakonec.
4. A zvonky no ních nádraží a vítr na tratích
a honky-tonky piána a uplakaný smích
a písni ky a š astný míle na tulácký pas
už spolkla díra kamenná, tunel jménem as.
5. Než poslední vlak odjede, a to už bude zlý,
snad ákej minér šikovnej ten tunel zavalí
a veksl zpátky p ehodí v té chvíli akorát,
i kapela se probudí a za ne zase hrát.
6. Vlak v nula-nula-dvacetp t bude ten poslední,
minér svou práci nesta í d ív, než se rozední,
ten konec moh' bejt veselej, jen nemít tenhle kaz,
tu ernou díru kamennou, tunel jménem as.
147
148
Ukolébavka
Dlouho nejel žádnej vlak
Kategorie: Nohavica, Jarek
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Jarek Nohavica
Kategorie: Hop trop
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Hop trop
G
G/F G/E
G/F G
1. Den už se seše il, už jste si dost užili,
Ami
Ami/G Ami/F#
Ami/G Ami
tak hajdy do pe in, a ne, abyste tam moc ádili,
G
G/F
G/E
G/F G
zítra je taky den, slunko mi to dneska slíbilo,
Ami
Ami/G Ami/F#
Ami/G Ami
p ejme si hezký sen, a kéž by se nám to splnilo,
G
Emi Hmi Emi
Ami
D7
na na na ..., aby h
nebylo, to by nám sta ilo.
G
C
G
D7
G
R: Hajduly, dajduly, aby ví ka sklapnuly,
C G
D7 G
hajduly dajdy, každý svou pe inu najdi,
D7 G
D7 G
hajajajajajajaja, Kuba, Lenka, máma a já,
C
G
zítra, d ív než slunce za ne h át ...,
D7 G
dobrou noc a spát.
2. V noci n kdy chodí strach, srdce náhle d lá buch-buchy,
nebojte, já spím na dosah, když m zavoláte, zbiju zlé
duchy,
zítra je taky den, slunko mi to dneska slíbilo,
p ejme si hezký sen, a kéž by se nám to splnilo,
na na na ..., aby h
nebylo, to by nám sta ilo.
D7 G
D7 G
R: + a spát, a spát ...
D
Emi
1. Už dlouho nejel žádnej vlak,
D
Emi
já ležel v náspu jenom tak
D
Hmi
Emi A
pod zpola vyvrácenou tabulí,
D
Emi
tam nápis dávno sloupal as,
D
Emi
kde jsem, to v d l jenom as,
D
Hmi
E7
A7
a já hladovej cpal se hrstí ho kejch bobulí.
2. Vtom ákej hlas a druhej s ním
byl slyšet divným nádražím,
já v týle cejtil strach, co do m vjel,
dva muži, mladší pozdravil
a starší žertem:"Copaks' pil
a pro tu ležíš, zeptat jako bych se t sm l?"
D
R: Tak rád já ruku svoji vložil
Hmi
E
do dlan , co ke m vztáh',
D
ert vem, co dávno už jsem prožil,
E7
A
zase stojím pevn na nohách.
3. Tak jsem jim teda všechno ek',
jak vydal jsem se hledat flek
a cht l se dom vrátit jako král,
jak na dráze jsem zprvu d el
a ztrhanej jel na sever
a co kdo cht l, tam na kytaru za pár šup hrál.
4. Já rozmejšlel se spoust dní:
mám chytit si vlak nákladní,
anebo pod n j lepší byl by skok,
vždy na n m ertví kam bych jel,
ale pod ním nic nev d l,
co bude zejtra, za m síc a nebo p íští rok.
R:
R:
149
150
Val í ek
Val ík na rozlou enou
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
TODO
C
G7
R: Tuhle písni ku cht l bych ti, lásko, dát,
C
a ti každej den p ipomíná
C7
F
C
[: toho, kdo je tv j, í ty jsi a kdo má rád,
G7
C
a ti každej den p ipomíná. :]
1. Kluka jako ty hledám už spoustu let,
takový trošku trhlý mý já.
Dej mi ruku, poj , p jdeme šlapat náš sv t,
i když obrovskou práci to dá.
R:
2. Fakt mi nevadí, že nos jak bambulku máš,
ani já nejsem žádný ideál,
hlavn co uvnit nosíš a co ukrýváš,
to je pouto, co vede nás dál.
R:
151
152
Válka r ží
Velikej den
Kategorie: Spirituál kvintet
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Spirituál kvintet
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
Dmi
G
Dmi
A
1. Už rozplynul se hustý dým, derry down, hej, down-a-down,
Dmi
Gmi
Dmi A
nad ztichlým polem vále ným, derry down,
F
C
A
Dmi
Dmi/C Bb
A
jen ticho stojí kolkolem a vít z plení vlastní zem,
Dmi
Gmi
A
Dmi
je válka r ží, down, derry, derry, derry down-a-down.
2. Ne ekej soucit od rvá e, derry down, hej, down-a-down,
kdo zabíjí ten neplá e, derry down,
na t le mrtvé krajiny se me em píšou d jiny,
je válka r ží, down, derry, derry, derry down, a-down.
3. Dva erby, dvojí korouhev, derry down, hej, down-a-down,
dva rody živí jeden hn v, derry down,
kdo zm í, kam se nahnul tr n, zda k York m nebo k
Lancastr m,
je válka r ží, down, derry, derry, derry down, a-down.
4. Dva erby, dvojí korouhev, derry down, hej, down-a-down,
však hlína pije jednu krev, derry down,
a ten i druhý p ežije, vždy nejvíc ztratí Anglie,
je válka r ží, down, derry, derry, derry down, a-down.
C
1. Je velikej
G C
má panenko
C
Zdržela t
ád
Ami
Ami
a na dráze
G Ami
G
C
G Ami
den a vítr fouká slámu,
G
Ami G
C G Ami G
z temna hor, máš zpožd ní.
G
Ami
G
C G Ami G
Dmi
zpráva, že máš nemocnou mámu,
nebo jízdní
Bb
C
C G Ami G C G
pytel kamení, nenech se vykolejit.
G
2. Tady kolem závor všechny vlaštovky jsem s ítal,
t eba zítra odlítnou k jihu žít
a med ze v elích úl jsem jako zlod j sbíral,
mám láhev rosy, a tak m žem spolu pít, nenech se vykolejit.
G
F C F C
R: Už vidím z dálky, jak mi máváš,
G
F
C
na asách slzy, co nelžou lásku tvou,
Emi
F
a náru svou mi v letu dáváš,
Bb
C G Ami G C G Ami G
a pták m o i z d lk vypadnou.
3. Jenže
a noc
Jenom
a z v
nikde nikdo, jenom stromy, tra a já
do pa át m zmá kla jako myš.
strážnej ohe slepý m ry p ivolá
trný r žice uslyšíš: "Pospíchej ke mn
blíž."
R: Už vidím z dálky ... /: vypadnou :/
R: Už vidím z dálky ...
/: a pták m o i z d lk vypadnou :/ 3x
153
154
Vítr Safián
Vl ácká ve erka
Kategorie: AG Flek
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: AG Flek/Dušan Michelfeit, Ivo Viktorin
TODO
D
A
D
F#mi Hmi
F#mi Hmi A
1. Práší sníh vítr Safian, krajem honí bílý fá ,
D
A
D
F#mi Hmi
F#mi
Hmi
plání jdou se svou muzikou, trochu st íbra na strunách,
A
G
Hmi A
síní zní smích d tí, co f ru v cí smí,
D
A
D
F#mi Hmi
A
D
práší sníh vítr Safian, do umrzlých dvor dých'.
2. Slídí p st v t ních po rybách, do komín nahlíží,
skrývá tvá v bo ních uli kách, placky loudí u dve í,
kouzelnou hrou v kostkách tuláky obírá,
slídí p st, náhle za al r st, hadry solí propírá.
3. Práší sníh vítr Safian, krajem honí bílý fá ,
plání jdou se svou muzikou, trochu st íbra na strunách,
pálící k ru chleb u kamen rozlomí,
práší sníh vítr Safian, do umrzlých dvor dých'.
155
156
Vodník
Vracím se dom
Kategorie: Nedv di + Brontosau i
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Nedv di
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman
D
1. Posv cený dešt m, který padá z nebe,
A
vlasy jako vodník, pod šosem to zebe,
Emi
A7
z k že b ízy když narodil se ohe ,
D
Hmi
A7
vysuší jim promá enej den.
2. Malovaný sluncem, hn dou barvou klas ,
indiánský hrátky starejch dobrejch as ,
ve er zvedaj' hlavu do rozsvícenejch hv zd,
lesem zazní písn dlouhejch cest.
3. Na krku svý znamení: raka, kotvu, list,
na rukávech domovenky, z kterejch m žeš íst,
na srdci sem-tam záplata, jak život šel,
ml ej' k ohni, když se rozho el.
D
A
R: Krásný noci plný bílejch hv zd a kamarád ,
D
A
vyzpívaný touhy kluk z m st plný bláznivejch sn .
4. Jiný písn zazn j', než u ili se zpívat,
jinak vid j' sv t než u ili se dívat,
v celý p írod se nenajde tak hned
tolik hr zy, co už stvo il ten náš sv t.
5. A tak vyšlápli si ránem a první listy stránek
popisujou písmem, co poslal z les vánek,
hledaj' na slunci si místo, kdo z nich ví,
co zítra na n sv t zas vymyslí.
R:
G
D
1. To se ti zdá, že najednou venku svítá,
G
F#mi Emi
D
to na tvá ví ka motýl p istává,
G
D
to se ti zdá, že najednou léto p íští,
G
F#mi
Emi7
D
vlak neodjíždí a s námi z stává n kde stát.
2. Zapal si sám mi pokaždý v tráv
íkáš,
a nepospícháš, když se oblékáš,
a další den nám cesty a nad je krátí,
za touhle tratí sen je vyprodán.
F#mi
Emi
R: Vracím se dom do Hory Zelený,
D
G
jak tajný kurýr pospíchám,
D
G
do kalhot ská e mý srdce splašený,
D
F#mi
Emi7
pár starých p átel že v bec nepoznám.
D
3. Vím, co se má a co se od života žádá,
když ti svá záda holka noc nastaví,
sebrat se, jít a zaklepat u jinejch dve í,
komu as b ží poslední maratón.
157
Všech vandrák
múza
158
Všechny cesty za ínají k ránu
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman / J. H. Burnett
G
Fmaj7
G
1. P išla k nám znenadání, hubená až hr za,
Fmaj7
G
Fmaj7
G
a ekla, že je múza všech vandrák z ech,
Fmaj7
G
to nebyl h ích po nocích, než po kyta e sáhla,
Fmaj7
G
Fmaj7
Emi
tak nám chleba kradla a márala po zdech.
Emi D G
C
G
R: Haleluja, zavírá se brána,
C
G
my zpívat chcem do rána,
C
G
než napadá sníh,
Emi D G
C
G
haleluja, kteroupak si dáme,
C
G
než skon íme s ránem
C
G
na h bitov obutých.
2. Na Morav z demižónu dobré víno pila,
pak mezi námi žila spoustu hezkejch dní,
až jeden pán v limuzín za al po ní toužit,
budeš mi, holka, sloužit, a oženil se s ní.
R:
3. Každou noc po milování skládala mu hity
a kašlala na city, na oby ejnej lid,
za pár dní tahle m za, dneska služka Mici
skon ila na ulici a pod mostem má byt.
R:
G
Fmaj7
G
*: Vra te nám, vra te nám tu všech vandrák múzu,
Fmaj7
G
Fmaj7 G
má roztrhanou bl zu, hm hm hm ...
D
G
D
1. Stávají ve frontách na pozlátko,
G
D
bledé ženy, v era dívky z m st,
G
D
a doufají, až splatí všechny splátky,
G
Emi
že koupí jednu z dobrejch cest.
2. Strom m kreslí podzim další vrásky,
milenci šli n kam dom spát,
prominentní syná kové zlobí
a klasikové mohou hrát.
3. Všechny cesty za ínají k ránu
po chudé a krátké snídani
a málem v íš na pitomou fámu,
že ti není šestnáct a pár dní.
4. Tak se díváš, pokud možno zp íma,
na hv zdy, které jsou nám vzdálený,
když v limuzínách letí do neznáma,
my v hospodách jsme zav ení.
5. Jen tuláci jsou stejný jako kdysi,
brázdí sv tem jak ty, m j and li,
a v í, že si najdou tichej domov
n kde v posledním údolí, jenže:
6.=3.
7. Na na na ...
159
160
Vyznava i oh
Vzpomínka na kamaráda
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
Emi
C
E
G
C
Ami7 H4 H13
Ujel jim vlak a bylo jim mí snad o deset nežli mn .
Hlavu pro muziku, ale nebylo to tím, že spala mu na klín
C
G
C
Ami7
Hmi7
C
P j enej battldress a prachy od táty, co ji už tak dávno
nevid l.
Za tratí, kde je ves hrál vítr sonáty a já jim tajn závid l
C#mi
Amaj7
R: Vagabund m upsaní jak ádu mnich
E
F#mi
C#mi
G#4
a nadosmrti rozp lený konce prst
C#mi
F#mi7
Vyznava i oh
na všech nádražích
E13
F#mi13
ekají zelenou, než pojedou
C#mi
G#7
než je dálky seberou
G#
/: Emi C Ami H7 :/
Emi
C
1. Lásko, nejsi má, jsi vzdálená až do smrti,
Ami
H7
dávno ne ekám, že by m k ídla labutí
Emi
C
zamávaly z vodopád šedivýho dne,
Ami
H7
Emi E
ze skály nad je mi odletí, odletí.
Ami
D
G
C
R :Zlá nemoc jako erná t
stav la k íž o n co spíš,
Ami
H7
Emi
E7
když hnal se nocí bílej k
jak lítá sa a tvoje dla
Ami
D
Hmi
C
už byla ledová jak štíty hor, telegraf duše za obzor
Ami
H7
Emi C 1. Ami H7
Emi
donesl skromné poselství: cht l bych žít.
Tichá noc se vet ela k nim
stejn jako tehdy k nám.
On ji políbil a sáhl do strun
a hrál hity, které znám
o koních v ohradách, co nemají tu zlost
že m až v zádech zamrazí.
Ten pocit už dobre znám, je jako cizí host,
když t tv j blízkej podrazí.
2.
2. Lásko ukrytá, jsi vyrytá v mé pam ti,
Neboj, ekám dál jenom v malé nad ji,
Vysn ní jak návrat psance girlandami sn ,
všech nekone ných dn a ekání, ekání.
Woodcraft
TODO
161
162
Jdem zpátky do les
Zabili, zabili
Kategorie: Žalman, Pavel Lohonka
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Žalman
Kategorie: Balada pro banditu
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Balada pro banditu
Ami7
D
G C G
1. Sedím na kolejích, které nikam nevedou,
Ami7
D
G C G
koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou,
Ami7
D
G Emi
mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu,
Ami7
D
G D
jen ty nejdeš, holka zlatá, kdypak já t dostanu?
G
1. Zabili,
G
ekn te
C
Ami
C
G
zabili chlapa z Kolo avy,
C
Ami
C
G
hroba i, kde je pochovaný.
G
C
R. Bylo tu, není tu, havrani na plotu,
G
D
bylo víno v sud , te tam voda bude,
G
D
G
není, není tu.
G
Emi
R: Z ráje, my vyhnaní z ráje,
Ami7
C7
G
D
kde není už místa, prej n co se chystá,
G
Emi
z ráje nablýskaných ples
Ami7 C7
G
jdem zpátky do les za n jaký as.
2. Špatn ho zabili, špatn pochovali,
vlci ho pojedli, ptáci rozklovali.
R.
3. Vítr ho roznesl po dalekém kraji,
havrani pro n ho po poli krákají.
2. Vlak nám v era ujel ze stanice do nebe,
málo jsi se snažil, málo šel jsi do sebe,
šel jsi vlastní cestou, a to se zrovna nenosí,
i pes, kterej chce p íze , nap ed svýho pána poprosí.
R.
4. Kráká starý havran, krákat nep estane,
dokud v Kolo av živý chlap z stane.
R: Z ráje...
3. Už t vidím z dálky, jak máváš na m korunou,
a jestli nám to bude sta it, zatleskáme na druhou,
zabalíme všechny, co si dávaj' rande za branou,
v ráji není místa, možná v pekle se nás zastanou.
R: Z ráje...
163
164
Zahrada ticha
Zachra te kon
Kategorie: Rotor
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Pavel Roth & Rotor/ Ivan Sekyra
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
D
Emi
Je tam brána zdobená, cestu otevírá,
C G
D
zahradu zelenou všechno p ipomíná
Emi
Ami7
1. Peklo byl ráj, když ho ela stáj, p íteli,
C
D
G C H7
v
mi, kon plá ou, povídám,
Emi
Ami7
to byla p lnoc, v tom k ik o pomoc, už let ly
C
H7
Emi
hejna kohout , a b hví kam.
G
Hmi
C
R: Zachra te kon , k i el jsem tisíckrát,
G
Hmi
C
žil jsem jen pro n , bránil je nejvíckrát,
Ami
C
než p išla chvíle, kdy h ívy bílé
Ami
H7 (D7)
pro esal plamen, spálil na troud.
2. Ohrady a stáj, a v plamenech kraj už nedýchal,
já vid l, jak to h íb umírá,
klisna u n j a smute ní d j se odbývá,
jak tiše plá e, o i p ivírá.
R:
G
Hmi
C
R: Zachra te kon , k i el jsem tisíckrát,
G
Hmi
C
žil jsem jen pro n , bránil je nejvíckrát,
G
Hmi
C
zachra te kon , k i el jsem tisíckrát,
Emi
zachra te kon ...
Jako dým závoj mlhou up edených
vstupuješ do ticha cestou vyvolených
Je to b ezový háj, je to borový les,
je to anglický park, je to hluboký v es
Je to samota dn , kde jsi pomalu zrál,
v zahrad zelený, kde sis na d tství hrál
Kolik chceš, tolik máš o í otev ených,
tam venku za branou leží studený sníh
Zpo átku uslyšíš vítr a pta í hlas,
v zahrad zelený p ejdou do ticha zas
Sv tlo p ipomíná rána slune ných dn
v zahrad zelený, v zahrad beze sn
Uprost ed závratí sluncem prosvícených
vstupuješ do ticha cestou vyvolených
165
166
Zakletá v pásu kolejí
Zam ený d m
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
TODO
G
Gmaj7 Emi7 Hmi13
C
1. Krajina v záv jích
a stromy zebe mráz
G Gmaj7 Emi7 Hmi13 C
a dole u totem m j
ohe h ál,
G Gmaj7
Emi7
Hmi13 C
kolem svatý ticho chrám lí í na mne past,
G Gmaj
Emi Hmi13
C
H7
to abych z stal chvíli dýl,
n co si p ál,
Emi
H7
Emi
A7
že chci t mít zas živou a že s rudou kamejí
G
Ami
D7 G
p icházíš pásem kolejí.
2. Jenže p ání se nesplní, není tu
a já z masa a kostí nejsem B h,
náhle zavon l, jak tenkrát, ve v
a let l jest áb nad skálou nazda
on p istál na mých rukou, ekl s
že p icházíš pásem kolejí.
arod j
tru šalv j
b h,
velkou nad jí,
3. Já mu v il a rozbíhám se silnicí
a jako maják v dálce vidím obraz tv j,
ze sn hu zvedám lístek k vánoc m p ející,
tam n í písmo psalo s láskou: Milý m j!
Já vrátím se už zítra, snad t slova zah ejí,
že pospíchám pásem kolejí.
Hmi
Emi
R: Ten rukopis já znám a mý srdce za lo bít,
C
Ami
G
D
zvony ve všech kaplích rozehrálo najednou
G
Hmi
Emi
a krákorání vran mn hlásí, že mám jít
C
Ami
G
D G
a do tvých o í na chvíli zas pohlédnout.
4. Te stojím u závor a vlak má zelenou
a zvolna mizí v íši strom jeho stín,
nikde nevidím t blízkou ani vzdálenou,
že ekám marn zázrak, dob e vím,
ty nevrátíš se živá, jsi jen popel z Pompejí,
zakletá v pásu kolejí.
167
168
Zámky
Zas prší do ulic
Kategorie: Hop trop
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Hop trop
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
A
H7
1. Moje tajná lásko z pátý t ídy,
E7
A
kam jsem s tebou chodil jako kluk,
H7
nosila jsi známky - obraz bídy
E7
A
a íkávala všem, že je to fuk.
F#mi
D
A
F#mi
D
E
R: Tvoje o i p ipomínající zámky nedobytnejch pokladnic
A
H7
E7
A
uhejbaly vždycky n kam stranou, bejvalo v nich velikánský
nic,
Hmi
kolikrát slyšel jsem, jak n kdo íká,
A
Hmi
E7
že t hledaj' po celým okolí,
Hmi
vím, že by z domova nikdy neutíkal
A
Hmi
E7
ten, koho tam nic nebolí.
2. Doma chleba míval p íchu slanou,
táta s mámou za li k soudu psát,
rozvod se jim poved' t etí ranou,
tak se stalo, co se m lo stát.
R:
3. V lavici tvý místo bylo prázdný
a já do d cáku jsem ti psal,
že se jim to jednou t eba vrátí,
ale zpátky dopis nedostal.
A
H7
*: Moje tajná lásko z pátý t ídy
E7
A
s elem p itisknutým na sklo okenní ...
D
1. Zas prší do ulic,
Hmi
je doba kapucí a svetr pod bundou,
D
máš k ížky náušnic
Hmi
a sedm prsten , co nosíš na rukou,
G
seš pokorná a máš to na dve ích
D
a zveš m klidn dál,
G
tak se schází kdysi velcí trape i,
Hmi A G
co život rozfoukal.
2. Zas prší do ulic,
do oken obýváku nízko pod st echou,
ty piješ trochu víc,
proklínáš Tomáše, pro chodí za Kv tou,
a já nevím, co se íká, co se má,
když smutek úto í,
když je láska jako sirka spálená,
co celá doho í.
Hmi D
R: Hádej,
Hmi D
hádej,
Hmi
D
Hmi
D
Hmi D
kde jsem všude byl a kde všude zpíval,
Hmi
D
Hmi
D
Hmi D
kde jsem pivo pil a na co se díval,
G
Em7
je to styl, co t žko m ním a mám lidi, které cením,
G
A4
mám milión, co nemám a po ád n co ekám,
D
/: tj d d d d d d :/
3. Zas prší do ulic
a ty mi íkáš, ty se máš, ty
když hraješ líp a víc,
je to pak jasný, že si balík
íkat pravdu, to je házet na
když stárneš, závidíš,
je to smutné, ale lidské, je
prachy máš,
vyd láš,
ze hrách
to tak,
169
už nebudem si blíž.
170
Zatm ní
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
C13
Ami7
1. Já za tebou jel, když b ezen se chv l
F13
Fmi13
C13
a zima práskla do bot út k ,
Ami7
já bláznem se stal, lístek kupoval
F13
Fmaj13
Fmi13
C13
a bloudil v mo i cizích pohled .
Dmi
G
Jsem puber ák, co jede ve vlastní dovolené
C
Cmaj7
najít, co není.
Dmi
G
Máš ješt dlouhý vlasy, jak v lét žita klasy,
F
G
co ti slunce žárem vyb lí.
2. Já za tebou jel a kolikrát tlel
od tý doby podzim na stráni,
jdu cestou známou, co táta s mámou
a komu va íš kafe k snídani.
Jak vet elec te zvoním na zvonek v deset hodin
a n kdo otvírá,
tady už bydlí jiní, promi te, polknu sliny
a cizí ruka dve e zavírá.
A
Amaj7
A Amaj7
3. P ijdou chvíle soumrak , kdy kolem lidi ztrácíš,
A
Amaj7
C#m
ve er koukáš do mrak a voláš ze spaní,
D/Hmi
D
pak n kam utíkáš a holý ruce máš,
Dmi
A
to stane se, když dojde k zatm ní.
171
172
Zátoka
Zelený plán
Kategorie: Greenhorns
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Greenhorns
Kategorie: - táborová klasika
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: text: Ivo Fišer
C
F
C
1. V zátoce naší je celej den stín,
Ami
C
dneska je tichá, já dob e vím,
Ami
C
kdy ten stín zmizí i z duše mojí,
F
C
za vodou ekám na lásku svoji.
2. Poslední d íví jsem na ohe dal,
i kdyby nocí p ekrásn h ál,
já nespím, to víš, jak bych si p ál,
pro si m Hondy na práci vzal?
3. Pomalu svítá a krávy jdou pít,
v sedle zas musím celej den být,
pro má tv j tatík, ach, tolika stád,
tejden už sháním a nem žu spát
4. Zítra se vrátím na jižní díl,
v zátoce naší, tam bude m j cíl,
vítr se zdvihá a m síc je blíž,
zítra stín zmizí, dob e to víš.
Ami
Dmi Ami
E7
1. Tam kde zem duní kopyty stád
Ami
Dmi
C
znám plno v ní co dejchám je tak rád
F
G
C
Ami
pí tam pot koní a voní tymián
Dmi
G
C
kou obzor cloní jak dolinou je hnán
Ami
Dmi
Ami
E7
Ami
rád žiju na ni v tý plá - ni
zelený.
G
E7
2. Tam kde mlejn s pilou proud eky hnal
já mn l svou milou a moc jsem o ni stál
až p išlo psaní a na ni ne ekám
prý k emu lhaní a tak jsem z stal sám
sám znenadání v tý pláni zelený.
F
G
R: Dál istím chlív a lovím v o eší
F
C
E7
jen jako d ív m žití neteší
Ami
Dmi
když hlídám stáj a slyším vítr dout
Ami
Dmi
Ami
prosím a ji poví
že mám v srdci troud.
C
E7
3. Kdo ví až se doví z v trnejch stran
dál že jen pro ni tu voní tymián
vlak hned ten ranní ji u nás vyloží
a ona k spaní se š astná uloží
sem do mejch dlaní v tý pláni zelený.
173
174
Zítra ráno v p t
Zrození hv zd
Kategorie: Nohavica, Jarek
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Jarek Nohavica
Kategorie: Kamelot
prehravatkytara/piano
Interpret/autor: Kamelot
Emi
G
zítra ráno v p t ke zdi postaví,
C
D7
G
E7
ješt si naposled dám vodku na zdraví,
Ami
D7
G
G/F# Emi
z o í pásku strhnu si, to abych vid l na nebe,
Ami
H7 Emi
E7 Ami D G G/F# Emi
a pak vzpomenu si, lásko, na tebe,
Ami
H7
Emi
a pak vzpomenu si na tebe.
2. Až zítra ráno v p t p ijde ke mn kn z,
eknu mu, že se splet', že mn se nechce do nebes,
že žil jsem, jak jsem žil, a stejn tak i dožiju
a co jsem si nadrobil, to si i vypiju,
a co jsem si nadrobil, si i vypiju.
3. Až zítra ráno v p t poru ík ekne:"Pal!",
škoda bude t ch let, kdy jsem t nelíbal,
ješt slunci zamávám, a potom líto p ijde mi,
že t , lásko, nechávám, samotnou tady na zemi,
že t , lásko, nechávám, na zemi.
4. Až zítra ráno v p t prádlo p jdeš prát
a seno obracet, já u zdi budu stát,
tak p ilož na ohe a smutek v sob skryj,
prosím, nezapome , nezapome a žij,
na m nezapome a žij ...
G
C
1. Zrození hv zd as vyk esá kvapem
Emi
D
a m žou m vézt, až vyryju drápem
C
Emi
D
staré medv dice do skály v tr tv j obli ej.
2. Kraj ot hotn l jak prvni ka v máji
tou padlou tmou a n kde ve stáji
se splaší kon a p iklušou blíž, ke mn blíž.
C
Emi
D
R: A (že) b ezí klisna má o i jako ty a sedlo z n hy,
C
Emi
D
možná se jí stýská, možná je zran ná a možná je ty,
C
G
všechno možná, všechno možná bude lepší než d ív.
3. Tahleta létavice mn do uší zpívá
píse panice, co z tvá e ti slíbá
tv j vodopád slz a m sí ní prach, co ty víš.
4. Kraj Indián m úsvitem vítá
a ranní déš mou rytinu smývá,
jsi vzdálená víc, co m žu ti íct, m žu íct, jen to.
R:
R:
1. Až m
175
176
Zvon
Zvon dál tu zní
Javory
TODO
G, Emi, C, D, G, D, G
G
D
G
Až za neš vnímat as a prohlédneš hru sv tel co lžou
G
C
G
jako d ív zajdi spo ítat si hv zdy co po ád tu jsou
Až tv j spánek d íve klidný jako horké pírko odnese zvon
až t unaví písn zastav se a poslouchej zvon
R:Zvoníky
C
blízké
G
st j
D
ne ekej za ni
G
tím co je prosté a
G
D
vyjdí do polí a chvíli se a poslouchej co zpívá ti
G
zvon
Zvoníky st j za ni te ne ekej až stane se zázrak vyjdi
do polí a chvíli se a poslouchej co zpívá ti zvon
Mezihra:
G, Emi, C, D, A, F#mi, D, E
E
A
poznáš jak je krásné jenom být a zasadit strom
A
D
A
který jednou vyroste a nespálí ho mráz ani hrom
2.Až
A
Až poznáš jak je v prostém díle víc než v bublin
bu jako zvon a svoje srdce p estav si v kov
A
E
R:Zvoníky st j ne ekej
D
A
blízké vyjdi do polí
A
co zpívá ti zvon
Zvoníky st j za ni te
do polí a chvíli se a
za ni
A
slov
tím co je prosté a
E
a poslouchej
a chvíli se
ne ekej až stane se zázrak vyjdi
poslouchej co zpívá ti zvon
177
Zvonkoví lidé
Marta Kubišová
C
G
F
G
1. Za mo em nejhlubším, za horou vysokou,
C
G
F
G
za lesem smutn jším, než o i d tí jsou,
F
G
k ídla vran, tisíc bran,
F
G
C
dev t ek vede tam. Poslouchej ...
2. Za bránou tisící, tam zvonková je zem
a lidé zvonkoví v ní zvoní celý den,
pro váš plá , pro váš smích,
ring-o-ding, i pro váš h ích. Poslouchej ...
3. V ulicích z perleti a lístk okv tních,
dome ky sklen né a z k ídel motýlích
barevný vodopád,
má barev víc, než m žeš znát. Poslouchej ...
4. A lidé zvonkoví ve zvoncích zrození,
když se stane nešt stí, svým zvonkem zazvoní
ring-o-ding, ring-o-ding,
ring-o-ding, ring-o-ding. Poslouchej ...
5. Nemocní se uzdraví a slunce za ne h át,
auta se vyhnou a kdo nemoh, m že vstát,
ring-o-ding, ring-o-ding,
ring-o-ding, ring-o-ding. Poslouchej ...
6. P ichází i mezi nás, i mezi námi jsou,
na první pohled je nepoznáš, když po ulici jdou,
zazvoní, když p ijde as,
kde by ml ky stál každý z nás. Poslouchej ...
7. Já zpívám pohádku pro d ti zvone k ,
pro vlásky hol i ek, pro ouška chlape k ,
ring-o-ding, ring-o-ding,
ring-o-ding, ring-o-ding. Poslouchej ...
8. Až jednou vyrostou, pak jist zazvoní,
mí lidé zvonkoví ve zvoncích zrození
pro váš plá , pro váš smích,
ring-o-ding, i pro váš h ích. Poslouchej ...
Ring-o-ding-o-ring-o-ding-o-ring-o-ding-o-ding.
179
178

Podobné dokumenty