R O Z P I S

Komentáře

Transkript

R O Z P I S
ROZPIS.
Městského přeboru družstev mužů soutěžního ročníku 2005 / 2006
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Řízení soutěže: Mě P družstev mužů řídí MěVV ST.
Pořadatel utkání: Pořadatelem jednotlivých utkání jsou oddíly, jejichž družstva jsou při losování uvedena v 1. polovině
soutěže na prvním místě, v odvetách opačně, viz Bergerovy tabulky.
Místo utkání:
Hraje se v hracích místnostech zúčastněných oddílů.
Termín utkání:
Dle rozpisu soutěže.
2. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Předpis:
Hraje se podle „Pravidel stolního tenisu“, SŘ stolního tenisu a jejich vydaných dodatků a podle tohoto
ROZPISU.
Soutěžní třídy:
Mistrovské soutěže se hrají ve čtyřech třídách.
Systém soutěže: Utkání v MěP I., II., III. a IV.třídy se hrají systémem „každý s každým dvoukolově“. Hrají 4 členná
družstva. Bezdůvodně skrečované zápasy se započítávají do úspěšnosti hráčů.
Postupy:
První družstvo MěP I.třídy má právo postupu do oblastní soutěže. První dvě družstva z MěP II., III. a
IV.třídy mají právo postupu do vyšší třídy.
Sestupy:
Počty sestupujících družstev jsou závislé na počtu družstev sestupujících z oblastní soutěže do MěP
I.třídy. Bude upřesněno nejpozději do začátku odvetných utkání. Minimálně sestoupí z MěP I., II. A
III.třídy po 2 družstvech.
Podmínky účasti: a) soupisky družstev ve 2 vyhotoveních vypsané dle oblastního, městského a doplňujícího žebříčku
2004/2005.
Na soupiskách musí být uvedeno:
Jméno, příjmení a rodné číslo hráče
Umístění v městském (oblastním) žebříčku 2003/2004.
Hráči jsou uvedeni v pořadí dle výkonnosti.
b) na soupisce družstva mohou být uvedeni pouze hráči, kteří jsou v oddíle řádně registrování a mají
zaplacen registrační poplatek 100,-Kč nad 18let, 50,-Kč mladší. Hráči, kteří nebudou mít zaplacen
registrační poplatek, budou ze soupisky vyškrtnutí!!!
c)platné registrační průkazy základu družstev
d) start žen povolen
e) náležitosti zašlou oddíly do 1.9. 2005 na VV MěS ST
Míčky:
Hraje se míčky o průměru 40 mm
Námitky:
Platí podle ustanovení SŘ stolního tenisu.
Hrací den:
Neděle 10 hodin, jinak dle termínu a času uvedených u jednotlivých družstev.
Zasílání zápisu: Zápisy o utkání zasílejte na adresu:
Miroslav Henžel, V. Jiříkovského 165 / 23, 700 30 Ostrava - Dubina
tel: 724 049 092, 596 714 039
E-mail: [email protected]
[email protected]
Poslední přípustný termín odeslání zápisu je první pondělí po termínu utkání.
Rozhodující je datum na obálce.
Výsledky budou zveřejňovány na internetových stránkách
www.pinec.info
3.ZÁVAZNÁ POŘADÍ ZÁPASŮ V UTKÁNÍ:
1. čtyřhra, 2. čtyřhra
3. A – X
7. B – X
4. B – Y
6. C – U
5. C – Z
9. D – Z
6. D – U
10. A – U
11. C – X
12. D – Y
13. A – Z
14. B – U
15.
16.
17.
18.
D–X
A–Y
B–Z
C–U
Počet přidělených bodů je: výhra 3body, remíza 2body, prohra 1bod, kontumační prohra 0bodů, vzájemná kontumace
-1bod.
Sestavy mistrovských utkání se nelosují, domácí družstvo má určenou sestavu „A“, hostující družstvo má přidělenou
sestavu „X“
4. POVOLENÉ VYJÍMKY:
V souladu s ustanovením SŘ čl. 331.03 povoluje MěS ST výjimku z jednotných dresů družstva v níchž musí družstva
nastoupit a odehrát celé utkání. Družstva mohou nastoupit a odehrát utkání v nejednotných dresech.
5.PŘESTUPY:
V příloze jsou uvedeny přestupy podané v rámci ČÁST, MSSST a MěS ST
6. VĚKOVÁ HRANICE MLÁDEŽE PRO SEZÓNU 2005 - 6:
dorost:
narozeni:
1.1. 1988 a mladší
starší žactvo
narozeni:
1.1. 1991 a mladší
mladší žactvo
narozeni:
1.1. 1993 a mladší
7.ČESKÝ POHÁR:
MSSST vypisuje I. stupeň 16. ročníku nemistrovské soutěže tříčlenných družstev mužů a žen Český pohár
2005-06. Do soutěže se mohou přihlásit družstva mužů a žen, která startují v okresních a krajských
dlouhodobých soutěžích v rámci moravsko slezského kraje . Počet družstev z jednoho oddílu (klubu) je neomezený.
Zúčastní-li se dvě a více družstev z jednoho oddílu (klubu), je třeba vyhotovit dvojmo soupisky každého družstva a tyto
odeslat společně s přihláškou do soutěže (zásadně jen písemné) v termínu nejpozději do 31. října 2005 na adresu před.
STK MSSST : František HEROT; 738 01 FRÝDEK - MÍSTEK, Novodvorská 3051, informace na  mobil 602 979
150; e-mail : [email protected]
Přihláška obsahuje název klubu, adresu org. pracovníka (vč. tel. spojení); adresu herny (vč. tel. spojení),
počet přihlašovaných družstev; soupisky družstva ve dvojím vyhotovení (pokud se přihlašují dvě a více družstev ze
stejného oddílu); konečné umístění družstva v sezóně 2004-05 u družstev hrajících Okresní dlouhodobé soutěže;
razítko a podpis zodpovědného pracovníka oddílu.
Každý hráč(ka) smí být uveden pouze na soupisce jednoho družstva. Jestliže startuje v soutěži pouze jedno
družstvo mužů (žen) z oddílu (klubu), soupiska se nevyhotovuje s výjimkou startu dalších družstev ve II. stupni soutěže,
tj. ligová družstva (řídí STK ČAST). Startující hráči oddílu, kteří jsou uvedeni na evidenčních registrovaných hráčů a
mají zaplacen registrační poplatek v odpovídající výši na sezónu 2005-06.
Systém soutěže je vylučovací, jednokolový. Ve vylosování se bude přihlížet k územnímu uspořádání (tj.
vzdálenostem soupeřů). Hracími dny je neděle (v 10.00 hod) nebo sobota (v 15.00 hod.), dle vylosování. Pořadatelem
utkání je družstvo hrající nižší mistrovskou soutěž (nebo hůře umístěné družstvo ve stejné mistrovské soutěži)
v konečné tabulce sezóny 2004-05. Přihlášená družstva z Okresních dlouhodobých soutěžích uvedou v přihlášce i
kterou soutěž hrálo a jeho konečné umístění v sezóně 2004-05.
Dvě nejlepší družstva postupují do II. stupně Českého poháru. Všechna přihlášená družstva obdrží rozpis a
rozlosování, včetně adresáře I. stupně soutěže ČP.
8. PŘÁNÍ A ŽÁDOSTI ODDÍLU:
Žádosti oddílu na opačné losy, případně shodné losy byly zapracované do rozlosování. Termíny hracích dnů a hodin
jsou součásti adresáře MěS ST.
9. ZAŘAZENÍ DO ŽEBŘÍČKU MěS ST:
Žádost o zařazení přestupujících hráčů do žebříčku MěS ST si podaly tyto oddíly:
Oddíl
jméno hráče
TJ Sokol Dolní Lhota
TJ Sokol Dolní Lhota
TJ B.Š. Mar. Hory
SK – Svinov
UNZEITIG Daniel
PETRUŠKA Jiří
SLADKÝ Karel
CABÁK Radim
zařazen
1975
1974
1971
1969
46 – 50N
71 – 80N
91 – 100N
31 – 35N
10. DRUŽSTVA S NÁROKEM STARTU V SOUTĚŽNÍCH TŘÍDÁCH:
I.třída oddíly s nárokem startu a dle postupových a sestupových klíčů.
Kvalifikace: Oddíl Radvance „D“ se vzdal nároku na kvalifikaci ve prospěch oddílu TJ Sokol Záblatí.
Výsledek:
Hrabůvka „B“ – Záblatí
12:4
II.třída oddíly s nárokem startu a dle postupových a sestupových klíčů.
Kvalifikace: Oddíl TJ Sokol Michálkovice se vzdal nároku na kvalifikaci ve prospěch oddílu Mar.Hory „D“
III.třída: oddíly s nárokem startu a dle postupových a sestupových klíčů.
Kvalifikace:
Mar.Hory „E“ – SDDM „A“
3 :13
IV.třída: oddíly s nárokem startu a nově přihlášená družstva.
11. PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ ZE SOUTĚŽÍ:
Do nového ročníku soutěže se přihlásila a odhlásila tato družstva a oddíly.
ODDÍLY:
DRUŽSTVA:
DON BOSCO
HRABŮVKA „F“
SK – SVINOV „E“
do
do
do
Oddíly vzdávající se nároku v soutěžních třídách:
Michálkovice „B“
ve II.třídě
nahrazuje družstvo
Michálkovice „C“
ve III.třídě
nahrazuje družstvo
VŠB – Ostrava „B“
ve III.třídě
nahrazuje družstvo
Sokol Polanka „B“
ve IV.třídě
se nepřihlásilo
IV.třídy
IV.třídy
IV.třídy
Dolní Lhota „B“
Mar. Hory „D“
Sokol Výškovice „A“
Z důvodů převodu soutěže mezi družstvy Mar. Hory „A“ a SK – Svinov „A“ do oblastní soutěže, mají tato družstva
právo startu v soutěžích MěS ST takto:
SK – Svinov „A“
SK – Svinov „B“
SK – Svinov „C“
SK – Svinov „D“
SK – Svinov „E“
oblastní soutěž
I.třída
II.třída
III.třída
IV.třída
Mar. Hory „A“
Mar. Hory „B“
Mar. Hory „C“
Mar. Hory „D“
Mar. Hory „E“
I.třída
I.třída
II.třída
III.třída
IV.třída
12.Přestupy:
MěS ST Ostrava
SCHVÁLENÉ PŘESTUPY :
Z:
1. CIBOR Lukáš
2. KOLENČIAK Ivan
3. ŠTOLBA Miroslav
4. PAVLÍK Tibor
5. VALOŠEK Jan
6. Do Luong Hong Son
7. KORTOVÁ Ivana
8. LODŇAN Josef
9. STIBOR Tomáš
10. CHMURA František
TJ Sokol Michálkovice
TJ Sokol Přívoz
TJ Sokol Přívoz
Domik Ostrava
Domik Ostrava
Domik Ostrava
Domik Ostrava
TJ Sokol Klímkovice
TJ Sokol Radvance-Bartovice
COP – Kunčice
POVOLENÉ STŘÍDAVÉ STARTY :
1. Vysoudil Tomáš
2. Merta Marek ml.
DO :
Z:
TJ Sokol Polanka OP IV.
TJ Sokol Polanka OP IV.
TJ Baník Petr Bezruč
TJ Sokol Radvance-Bartovice
TJ Sokol Michálkovice
TJ Mittal Ostrava
TJ Mittal Ostrava
TJ Mittal Ostrava
TJ Mittal Ostrava
TJ Sokol Radvance-Bartovice
SK – Svinov
SK – Svinov
DO :
TJ Sokol Klímkovice
TJ Sokol Klímkovice
Soutěž
MSSST
SCHVÁLENÉ PŘESTUPY :
1. PETRUŠKA Jiří
nar.
2. JANČURA Lubomír
3. MAROSZ Marián
4. ŠENKEŘÍK Martin
5. OSWALD Pavel
6. ŽÍDEK Karel
7. BINDAČ Martin
8. BENÍČEK Zdeněk
9. KOVAŘÍK Jiří
10. STEFFEK Pavel
11. HOLUB Ivo
12. HOLÁŠEK Stanislav
13. MIKULA David
14. TÉMA Miroslav
15. HAŠEK Jan
16. VČÍSLO Jaroslav
17. CABÁK Radim
18. ŠTRAMBERSKÝ Martin
19. UNZEITIG Daniel
20. UHER Petr
Z:
1974
1952
1981
1973
1973
1950
1989
1963
1962
1963
1959
1962
1975
1956
1971
1939
1969
1989
1975
1956
DO :
Raduň SK
Havířov Baník SKST
Ostrava VŠB-TÚ
Český Těšín SKST
Karviná Klubsten KST
Kravaře SK
Mokré Lazce Robot KST
Hlučín TJ
Hlučín TJ
Frýdek-Místek Atom KST
Kozlovice Sokol TJ
Kozlovice Sokol TJ
Ostrava - Mar. Hory
Karviná Klubsten KST
Orlová Slávia SK
Brušperk Sokol
Ostrava Nová huť
Ostrava Nová huť
Ostrava - Nová Bělá Sokol
Orlová Slávia SK
SCHVÁLENÉ PŘESTUPY S NÁVRATEM
nar.
Z:
1.
KOLÁŘ Michal
1988
POVOLENÉ STŘÍDAVÉ STARTY :
1. RIBKA Jakub
08/88
Dolní Lhota Sokol TJ
Bobrovníky Sokol TJ
Třinec TŽ TJ
Třinec TŽ TJ
Brušperk Sokol TJ
Dolní Benešov MSA TJ
Dolní Benešov MSA TJ
Děhylov Sokol TJ
Děhylov Sokol TJ
Orlová Slávia SK
Frenštát TJ
Frenštát TJ
Ostrava - Svinov - SK
Bohumín ŽD TJ
TJ Sokol OV – Nová Bělá
Ostrava - Nová Bělá Sokol
Ostrava - Svinov SK
Nový Jičín TJ
Dolní Lhota Sokol TJ
Ostrava Kunčice COP
(do 2 let) :
DO :
Vratimov MG Odra Gas (TJ NH Ostrava)
Z:
Kateřinky Sokol - KSMB
DO :
Opava Slezan B
Lískovec Sokol TJ
Soutěž
Divize
ČAST
SCHVÁLENÉ PŘESTUPY :
Z:
1. COSTACHE Pavel
Klubsten Karviná
2. DAVID Petr
SKST Baník Havířov
3. FEBER Richard
SKST Baník Havířov
4. GOLOVANOV Stanislav
CSP
5. GROSSU Andrei
Start Horní Suchá
6. CHROBÁK Zdeněk
TJ Ferrum Frýdlant
7. JANÁSEK Tomáš
KST Robot Mokré Lazce
8. KLEPRLÍK Jakub
TJ Sokol M.Lazce
9. KLEPRLÍK Michal
TJ Sokol M.Lazce
10. KONEČNÝ Tomáš
KST Robot Mokré Lazce
11. KREJČÍ Margita
TJ Slezan Fr.-Místek
12. KUBALA Petr
TJ Sokol Hrabůvka
13. MADA Petr
TJ Union Plzeň
14. MELUŠ Ladislav
CSP
15. MIKULEC Ivo
Start Horní Suchá
16. OSLZLA Vratislav
TJ HM Ostrava
17. PARMOVÁ Jana
TJ Slezan Frýdek-Místek
18. PLEVA Jiří
TJ Mittal Ostrava
19. PROKOPCOV Dmitro Viktorovič TJ Mittal Ostrava
20. ŘEŽÁB Jiří
TJ Slavoj České Budějovice
21. SAPRYNIN Alexandr
CSP
22. SKÁCELÍK František
TJ TŽ Třinec
23. ŠKOPEC Oliver
CSP
24. ŠTRBÍKOVÁ Renata
Start Horní Suchá
25. VÁCLAVÍK Vojtěch
VSK VŠB-TU Ostrava
26. VODNÁ Hana
Arcus TTC 2000
27. VODNÝ Stanislav
Arcus TTC 2000
28. VRÁBLÍK Jiří
TJ NH Ostrava
29. Zajíc Miroslav
TTC VP Frýdek Místek
30. BINDAČ Tomáš
TJ Sokol Mokré Lazce
31. KRETOVÁ Monika
TJ Slezan Frýdek-Místek
32. SIONKALA Eduard
TJ NH Ostrava
SCHVÁLENÉ PŘESTUPY S NÁVRATEM (do 2 let) :
Z:
1. MESÁROŠ Jakub
2. MESÁROŠ Petr
POZASTAVENÉ
KST Robot Mokré Lazce
TJ Sokol Mokré Lazce
PŘESTUPY :
Z:
1. KADLČEK Michal
2. OPŘÁLKA Roman
ZAMÍTNUTÝ PŘESTUP
KST Robot Mokré Lazce
MG Odra Gas Vratimov
Ivo Pavlínek
Sekretář VV MěS ST
Ostrava
SKST Baník Havířov
SF SKK El Niňo Praha
SK AVEX Zlín
SKST Baník Havířov
SKST Baník Havířov
TJ Slavoj Praha
SK AVEX Zlín
KST Robot M.Lazce
KST Robot M.Lazce
SF SKK El Niňo Praha
ÚSP Muglinov
TTC MS Brno
SKST Baník Havířov
Klubsten Karviná
SKST Baník Havířov
SK AVEX Zlín
TJ Slezan Opava
TJ Neratovice
SF SKK El Niňo Praha
Klubsten Karviná
SKST Baník Havířov
SK Slávia Orlová
Klubsten Karviná
TJ Ferrum Frýdlant
TJ Karolinka
TJ Vagónka Studénka
TJ Vagónka Studénka
SF SKK El Niňo Praha
TJ Mittal Ostrava
KST BeF Blansko
TJ Sokol PS Lomnice
TJ Slávia Orlová
DO :
KST BeF Blansko
KST BeF Blansko
DO :
SK AVEX Zlín
TJ Horní Datyně
:
Z:
1. KOHÚT Jaromír
DO :
TJ Start Praha
Josef Beníček
předseda STK
MěS ST
DO :
TTC MG ODRA Vratimov
Ing. Vladimír Lesník
předseda VV MěS ST
Ostrava

Podobné dokumenty

Ročenka 0910 - MěSST Ostrava

Ročenka 0910 - MěSST Ostrava milan.moldrik @ seznam.cz

Více

Žebříček dospělých RSST 2005/2006

Žebříček dospělých RSST 2005/2006 -3REGIONÁLNÍ ŽEBŘÍČEK MUŽŮ 2005/2006 Přijmení, jméno

Více

zpravodaj_ova_08_2015-16

zpravodaj_ova_08_2015-16 Z MěP IV. třídy do MěP III. třídy Orel Třebovice C; TTC MG Odra Gas Vratimov D; Don Bosco B; SK-Svinov F Z MěP IV. třídy do MěP V. třídy TJ Sokol Radvanice D Z MěP V. třídy do MěP IV. třídy

Více