ceník marin 2009

Komentáře

Transkript

ceník marin 2009
www.chorvatsko.hr
ČESKY
2009
GRATIS
ceník marin
chorvatské turistické
regiony
Vítáme Vás!
Upřímně Vás zdravíme a raduje nás, že jste se rozhodli
Chorvatsko je státem otevřeným světu, s jednoduchými
navštívit naši zemi. Každý národ miluje svou vlast a považuje
pasovými a celními formalitami, země klidu a úcty vůči
ji za nejkrásnější. Chorvati říkají své zemi podle úvodních
svým hostům. Chorvati usilují o to, aby „Krásná naše“ byla
slov své státní hymny „Krásná naše“.
taková i pro ty, kteří do ní zavítají a aby si z ní odnesli ty
Chorvatská republika je evropský parlamentní stát, jenž je
nejkrásnější vzpomínky.
součástí evropské politické a kulturní historie. Podle velikosti
patří mezi středně velké evropské země jako Dánsko, Irsko,
Vítáme vás v Chorvatsku!
Slovensko nebo Švýcarsko.
STŘEDNÍ CHORVATSKO
ZÁHŘEB
KVARNER
ISTRIE
SLAVONIE
LIKA-KARLOVAC
DALMÁCIE - ZADARSKÁ OBLAST
DALMÁCIE - ŠIBENICKÁ OBLAST
DALMÁCIE - SPLITSKÁ OBLAST
DALMÁCIE - DUBROVNICKÁ
OBLAST
užitečné informace
Cestovní doklady:
• platný pas nebo jiný identifikační doklad uznávaný mezinárodní dohodou, kterým se dokazuje identita a občanství nositele.
Informace: diplomatická zastoupení a konzulární úřady Chorvatské republiky v zahraničí nebo Ministerstvo zahraničních
věcí a evropských integrací Chorvatské republiky (Tel.
+385 1 4569 964; e-mail: [email protected]; www.mvpei.hr)
Celní předpisy
• Celní předpisy Chorvatské republiky jsou téměř zcela přizpůsobeny normám zemí Evropské unie, ale bez cla a DPH
se mohou dovážet pouze nekomerční předměty do výše 300
kn, určené pro osobní potřebu
• Dovoz a vývoz zahraniční i domácí měny v hotovosti a šeků
je pro cizí občany i chorvatské občany s pobytem v zahraničí volný, ale poviností je celnici přihlásit převoz jakékoli
hotovosti, pokud přesahuje hodnotu 40.000 kun.
• Cennější profesní a technické vybavení a technická zařízení
je také třeba přihlásit celnici na hraničním přechodu.
• Vrácení DPH je možné cizím občanům za zakoupené zboží
v hodnotě vyšší než 500 kun na základě PDV-P neboli Taxcheque formuláře, potvrzeného celníkem při výjezdu ze země.
Informace: Celní správa (Carinska uprava): www.carina.hr
• Psi, kočky a zvířátka rodu kunovitých, která se dováží do Chorvatské republiky (HR) z členských zemí Evropské Unie (EU):
- musí být označena elektronickým identifikačním systémem (mikročipem);
- musí mít mezinárodní pas vydaný oprávněným veterinářem, který potvrzuje platnost očkování proti vzteklině.
Pokud psi, kočky a zvířátka rodu kunovitých přicházejí ze
zemí, které nejsou členy EU:
- musí být označena elektronickým identifikačním systémem (mikročipem)
- musí mít veterinární osvědčení, vydané služebním veterinářem, nebo při opakovaném příjezdu, cestovní pas,
kterým se potvrzuje platné očkování proti vzteklině.
Informace: Ministerstvo zemědělství, rybářství a rurálního
rozvoje – Veterinární správa (tel.: +385 1 610 9749; 610 6703
a 610 6669; www.mps.hr).
Měna:
• Kuna (1 kuna = 100 lip). Cizí měnu lze směnit v bankách,
směnárnách, na poštách, v cestovních kancelářích, hotelech.
• Celkový seznam čerpacích stanic pohonných hmot pro potřeby plavidel s informacemi o maximální hloubce moře a
pracovní době je uveden v brožuře „Informace pro jachtaře“.
• Informace o cenách benzinu a seznam plynových stanic:
www.ina.hr; www.omv.hr; www.hak.hr; www.tifon.hr
Důležitá telefonní čísla:
• Mezinárodní volací číslo pro Chorvatsko: +385
• Policie: 92
• Hasiči: 93
• Záchranná služba: 94
• Pomoc na silnicích: 987 (pokud voláte ze zahraničí nebo z
mobilního telefonu, volte +385 1 987)
• Národní centrála pro pátrání a záchranu na moři: 9155
• Jednotné číslo pro všechny urgentní situace: 112
• Všeobecné informace: 981
• Informace o místních a meziměstských telefonních číslech:
988
• Informace o mezinárodních telefonních číslech: 902
• Předpověď počasí a situace na silnicích: 060 520 520
Předpověď počasí Státního hydrometeorologického ústavu
popřípadě jeho Námořního meteorologického centra Split
se vysílá na kanálech pobřežních radiostanic (Rijeka Radio,
Split Radio a Dubrovník Radio) a na VHF kanálech Přístavních kapitanátů. Nejkompletnější předpovědi počasí pro
námořníky nabízejí internetové stránky Státního hydrometeorologického ústavu na http://meteo.hr a ještě podrobnější
předpověď na http://prognoza.hr/prognoze_en.html. Předpověď počasí lze získat i na recepcích většiny marin.
• Hrvatski autoklub (HAK): +385 1 4640 800;
Internet:www.hak.hr; e-mail: [email protected]
• Přístavní kapitanáty podél celého pobřeží jsou dostupné na
VHF kanálech 10 a 16
• Všechny chorvatské mariny jsou dostupné na VHF kanálu 17
Pracovní doba obchodů a úřadů:
• Většina obchodů je v pracovní dny otevřena od 8 do 20 hodin, v sobotu do 14 hodin nebo i déle a v sezoně i v neděli.
Veřejné služby a úřady mají pracovní dobu od pondělí do
pátku od 8 do 16 hodin
Zdravotní péče:
• Nemocnice a kliniky jsou ve všech větších městech; zdravotní střediska a lékárny jsou ve všech menších místech.
• Zahraniční turisté neplatí za lékařskou péči, pokud má
Chorvatsko a země, z níž přijíždějí, uzavřenou smlouvu o
zdravotním zabezpečení. Osoby, které přijíždí ze zemí, s
nimiž není uzavřena smlouva, výdaje zdravotního ošetření
hradí sami podle ceníku.
• Pro pacienty v nebezpečí života je rychlá přeprava vzduchem (helikoptéra) nebo po moři (gliser).
Pobytová taxa
• Všichni jachtaři - majitelé soukromých plavidel a uživatelé
charteru jsou povini během pobytu v Chorvatsku platit pobytovou taxu v souladu se zákonem o pobytové taxe Chorvatské republiky – www.mint.hr.
• ve většině marin se od uživatelů ročního stání vybírá administrativní poplatek v částce 40 – 60 EUR. Uvedená částka pokrývá všechny administrativní výdaje za dočasný dovoz plavidla.
• Mariny si vyhrazují právo účtování i ostatních zákonem určených poplatků
Elektrické napětí městské sítě: 220V; frekvence: 50 Hz.
Národní parky a chráněné krajinné oblasti
• za vjezd a pobyt v národních parcích a chráněných krajinných
oblastech (chorvatský termín “parkovi prirode”) se platí zvlášť
Voda ve veřejné vodovodní síti je v celém Chorvatsku pitná.
Svátky a nepracovní dny:
1. ledna - Nový rok, 6. ledna - Tří králů, 23. a 24. března - 12. a 13.
dubna Velikonoční neděle a pondělí, 1. května - Svátek práce, 11.
června Boží tělo, 22. června - Den boje proti fašismu, 25. června
- Den státnosti, 5. srpna - Den vítězství a díkuvzdání, 15. srpna
- Nanebevzetí Panny Marie, 8. října - Den nezávislosti, 1. listopadu - Den Všech Svatých, 25. a 26. prosince - vánoční svátky.
Čerpací stanice pohonných hmot:
• Jejich provozní doba je denně od 7 do 19 až 20 hodin; během letní sezóny až do 22 hodin.
• Vybrané čerpací stanice ve větších městech a na hlavních
mezinárodních komunikacích jsou otevřeny od 0-24 h.
• Lze čerpat: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus
98, Euro Diesel a Diesel, a ve větších městech i plyn.
VYSVETLIKY ZNAKU
MODRÁ VLAJKA
OTEVŘENO OD DO
KATEGORIE
STÁNÍ
STÁNÍ NA BŘEHU
MAXIMÁLNÍ PONOR
SERVISNÍ DÍLNA
JEŘÁB
PORTÁLOVÝ JEŘÁB
SKLUZ
Druhy přístavů pro námořní turizmus
• podle kategorizace přístavů pro námořní turistiku v Chorvatské republice se přístavy dělí na: kotviště, stání, suché
mariny a mariny.
• přístavy nautického turizmu se rozdělují do určených kategorií podle druhu služeb, které poskytují a na tomto základě
se v nich platí za stání.
Ceny:
• pro další vysvětlení a podrobnější informace o cenách, platných komerčních podmínkách a disponibilitě nabízených služeb v jednotlivých marinách je třeba se obrátit přímo na marinu
• ve většině marin v Chorvatské republice je stálý (roční) poplatek za stání plavidel provozujících charter v marině vyšší
o 10-20 % než uvedené ceny
• ve většině marin se služby měsíčního stání nabízejí za zvláštních podmínek jak během letní sezony, tak i v zimním období.
• některé mariny v červenci a srpnu nenabízejí služby měsíčního stání
• jednotlivé mariny poskytují určité slevy na své služby na základě dlouhodobého stání plavidla v marině nebo na základě
spolupráce s význačnými sportovními kluby nebo sdruženími. Bližší informace o tom lze získat přímo v marinách.
• určité mariny mají možnost a podmínky pro přistávání mega
jachet s předběžným nahlášením.
• všechny mariny si vyhrazují právo změny cen
Pošta a telekomunikace:
• Pošty jsou otevřeny v pracovní dny od 7 do 19 hodin, v menších městech od 7 do 14 hodin a některé mají dvousměnnou
pracovní dobu. Ve větších městech a turistických střediscích
mívají v letní sezoně pošty službu i v neděli.
• Ve všech veřejných telefonních automatech se používají telefonní karty, které se prodávají na poštách a v novinových
stáncích. Do zahraničí lze volat přímo z každého veřejného
telefonního automatu.
www.posta.hr
Informace
podrobnější informace lze získat na uvedených adresách jednotlivých marin, nebo pouze o ACI marinách i na adrese
ACI d.d. Opatija
M. Tita 151, HR-51410 Opatija, Chorvatsko
Tel: +385 51 271 288; Fax: +385 51 271 824
e-mail: [email protected]
Vydání brožur Chorvatského turistického sdružení s informacemi o nautickém turizmu
• ceník všech chorvatských marin
• informační brožura chorvatských marin - »Chorvatské mariny«
• Informace pro jachtaře
ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT
PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉHO PROUDU
PŘÍPOJKA VODY
PARKOVIŠTĚ
SUPERMARKET
RESTAURACE
CAFÉ-BAR
WC-SPRCHA
bezdrátové internetové připojení - WLAN
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
PRÁDELNA
ADRESA
TELEFON
FAX
E-MAIL, INTERNET
GEOGRAFICKÁ POLOHA
D
DENNÍ STÁNÍ
M
MĚSÍČNÍ STÁNÍ
S
SEZÓNNÍ STÁNÍ
Y
ROČNÍ STÁNÍ
Ceny jsou vyznačené v EURECH včetně DPH.
Sdružení chorvatských marin
Chorvatské mariny jsou oborově spojené ve Sdružení chorvatských marin v rámci Chorvatské hospodářské komory, jejíž
sídlo se nachází na adrese:
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
ŽUPANIJSKA KOMORA RIJEKA
Bulevar oslobođenja 23, HR-51000 Rijeka, Chorvatsko
Tel.: +385 51 209 111; Fax: +385 51 216 033
e-mail: [email protected]; www.hgk.hr
Zde uvedené údaje jsou získané přímo od marin - členů Sdružení Chorvatských marin.
Vydavatel neručí za absolutní přesnost uvedených informací
a není zodpovědný za eventuální nepřesnosti nebo změny informací.
Záhřeb leden 2009
ACI MARINA
UMAG
I-XII
HR – 52470 Umag
Šetalište Vladimira Gortana 7
<8
h (m)
D
9-10
44
10-11
47
11-12
52
12-13
56
430
540
590
650
+
-
50 t
14-15
64
15-16
69
16-17
76
+
+
+
+
17-18
84
18-19
91
19-20
99
20-21
108
21-22
118
+
+
+
45° 26,02` N
13° 31,00` E
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
35-40
131
150
179
221
270
321
379
740
800
870
990
1.090
1.180
1.280
1.390
1.520
1.700
1.950
2.320
2.870
3.510
3.800
4.470
9.590 10.130 10.670 13.750 17.450 19.780
3.050
3.390
3.830
4.260
4.700
5.130
5.590
6.050
6.880
7.420
7.960
8.500
9.050
36
39
41
43
47
49
54
58
61
64
71
77
82
90
98
110
-
-
-
330
400
430
460
480
520
560
600
650
690
740
790
820
860
890
930
970
1.030
-
-
-
1.960
2.210
2.740
3.230
3.560
4.000
4.450
4.940
5.430
5.850
6.200
6.510
6.780
7.300
7.760
8.320
8.590
9.390
-
-
-
+
+
I-XII
III
365
50
4m
052 – 60 04 80
10-11
50
11-12
52
12-13
55
13-14
58
14-15
60
+
-
80 t
-
15-16
16-17
70
17-18
75
+
+
200
m
+
+
+
18-19
85
19-20
95
20-21
105
21-22
115
22-23
23-24
130
145
24-25
160
25-30
170
473
527
581
635
676
715
780
845
895
920
1.055
1.140
1.215
1.280
1.350
3.785
4.215
4.650
5.085
5.410
5.715
6.235
6.750
7.150
7.365
8.445
9.115
9.735
10.250
10.815
42
45
48
50
55
60
65
70
75
85
95
105
120
130
140
150
438
473
527
581
635
676
715
780
845
895
920
1.055
1.140
1.215
1.280
1.350
2.770
3.125
3.480
3.840
4.195
4.470
4.720
5.150
5.570
6.100
6.500
6.950
7.500
8.000
8.450
8.900
-
2 nm
+
6-7
26
II
250
30
5m
052 – 43 66 61
7-8
27
8-9
28
9-10
31
10-11
33
12 t
-
12-13
40
13-14
44
14-15
46
+
+
+
15-16
51
16-17
54
17-18 18-190 19-20
57
61
66
20-21
70
30-35
185
35-40
UPON
AGREEMENT
250
ˆ UPON AGREEMENTŸ
11.330 ˆ UPON AGREEMENTŸ
160
UPON
AGREEMENT
180
ˆ UPON AGREEMENTŸ
9.500 ˆ UPON AGREEMENTŸ
+
+
+
-
+
21-22
76
22-23
79
23-24
24-25
25-30
24
25
27
28
31
33
36
38
40
44
47
51
55
59
64
73
77
ˆ PERIOD 01.09. – 30.06.
475
500
550
615
670
735
795
855
945
1.065
1.160
1.245
1.320
1.425
1.510
1.665
ˆ PERIOD 01.07. – 31.08.
330
385
425
485
520
555
645
710
770
835
895
1.005
1.100
1.190
1.275
1.375
1.515
1.670 1.800 1.860 2.090 2.330
2.530
2.850
3.150
3.440
3.760
4.100
4.490
4.945
5.330
5.660
6.030
6.555
945
1.155
1.365
1.575
1.735
ˆ PERIOD 01.10. – 31.03., IN COMBINATION WITH THE YEARLY SEA BERTH
360
465
545
700
810
-
-
-
-
-
-
MARINA
POREý
-
I-XII
HR – 52440 Poreþ
Turistiþko šetalište 9
<7
h (m)
-
II
-
120
-
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
-
3,1 m 3 km
052 – 45 19 13
7-8
-
-
5t
-
13-14
14-15
15-16
16-17
38
43
45
49
56
60
62
65
67
69
M
300
346
375
420
450
495
525
571
600
646
692
2.577 2.577 2.577 2.719
2.876
3.237
3.677
3.975
4.416
4.715
5.154
30
4m
HR – 52440 Poreþ
Zelena laguna bb
<6
184
052 – 45 22 10
6-7
32
D
I
7-8
33
8-9
34
9-10
37
10-11
40
11-12
44
+
12-13
13-14
53
14-15
56
+
-
+
+
-
+
-
-
50 m
12 t
-
+
15-16
-
+
+
-
-
-
-
-
+
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
35-40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERIOD 01.06 – 01.09.
FOR THE PERIOD 01.09. – 01.06. – PLEASE CONTACT MARINA
ˆ
ˆ
-
-
-
-
-
-
2 nm
+
-
+
-
+
-
+
+
-
16-17
65
17-18
69
18-19
74
19-20
80
20-21
84
21-22
91
-
+
+
-
-
-
+
+
45° 12` 30`` N
13° 35` 40`` E
22-23
95
23-24
24-25
25-30
28
29
31
33
36
39
42
45
48
52
55
60
64
69
75
85
89
ˆ PERIOD 01.09. – 30.06.
570
605
665
745
810
885
960
1.030
1.140
1.285
1.390
1.500
1.590
1.715
1.820
2.005
ˆ PERIOD 01.07. – 31.08.
425
470
525
595
680
725
795
880
940
1.045
1.100
1.210
1.295
1.375
1.500
1.600
1.750
2.150 2.260 2.310 2.560 2.920
3.120
3.490
3.900
4.270
4.670
5.020
5.500
5.970
6.440
6.830
7.270
7.710
1.105
1.315
1.475
1.685
ˆ PERIOD 01.10. – 31.03., IN COMBINATION WITH THE YEARLY SEA BERTH
580
660
815
915
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30-35
ˆ PERIOD 01.07. – 31.08.
540
485
+
45° 13` 30” N
13° 36` 50” E
www.plavalaguna.hr
e-mail: [email protected]
61
-
17-18
052 – 45 22 12
48
-
ˆ PERIOD 01.09. – 30.06.
-
www.marinaporec.com
e-mail: [email protected]
36
I-XII
-
+
052 – 45 19 13
D
MARINA
PARENTIUM
-
30-35
ˆ PERIOD 01.07. – 31.08.
440
M
+
45° 16,30` N
13° 36,04` E
www.plavalaguna.hr
e-mail: [email protected]
052 – 43 63 20
11-12
37
+
+
45° 19,00` N
13° 34,00` E
438
I-XII
+
www.nauticahotels.com
e-mail: [email protected]
052 – 60 04 50
65
+
3.500
D
Y
+
34
<6
Y
S
+
2.770
HR – 52449 ýervar Porat
Riva amfora 8
M
+
28
MARINA
ýERVAR PORAT
h (m)
+
2.510
<10
Y
+
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž PERIOD 01.– 30.09. +25% ž
D
M
Y
D
M
Y
Y
S
Y
5,8 m
052 – 74 11 66
13-14
59
700
HR – 52466 Novigrad
Sv. Antona 15
h (m)
90
052 – 74 10 66
MARINA NAUTICA
NOVIGRAD
h (m)
460
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
M
Y
D
M
Y
8-9
39
I
ˆ PERIOD 01.09. – 30.06.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MARINA
FUNTANA
I-XII
HR – 52452 Funtana
Ribarska 11
<8
h (m)
180
40
4,3 m
052 – 42 85 00
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
+
15 t
-
13-14
14-15
30
32
35
38
41
43
277
308
332
357
381
406
437
15-16
47
+
+
+
+
+
+
+
17-18
54
18-19
60
19-20
64
20-21
67
21-22
74
+
+
+
45° 10’ 59’’ N
13° 35’ 85’’ E
www.montraker.hr
e-mail: [email protected]
16-17
51
4,5
nm
+
052 – 42 85 01
28
D
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
35-40
79
88
98
108 ˆ CONTACT MARINA Ÿ
812
886
947
1.003 ˆ CONTACT MARINA Ÿ
6.765
7.175
7.585 ˆ CONTACT MARINA Ÿ
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž PERIOD 01.10. – 31.03. -30% ž
M
480
504
541
584
621
658
738
ž PERIOD 01.04. – 30.06. & 01.09. – 30.09. ž PERIOD 01.10. – 31.03. -15% ž
Y
D
M
Y
2.132
2.132
-
-
2.421
-
2.819
-
3.157
3.444
-
189
216
255
288
316
1.640
1.743
1.963
2.286
2.563
2.819
I-XII
HR – 52450 Vrsar
Obala maršala Tita 1a
D
M
4.033
-
166
<8
3.844
-
MARINA
VRSAR
h (m)
II
350
366
-
220
40
9-10
10-11
11-12
12-13
4.881
388
30 t
14-15
15-16
-
+
+
6.458
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
-
+
+
+
45° 09` 12`` N
13° 36` 06`` E
www.montraker.hr
e-mail: [email protected]
052 – 44 10 62
13-14
498
-
-
6.048
470
-
+
5.489
443
-
14 m
5.185
415
-
052 – 44 10 52
052 – 44 10 53
8-9
4.576
-
-
III
4.271
-
21-22
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
35-40
36
39
43
47
51
56
58
63
70
76
84
92
102
112
125
137
148
164
ˆ 01.07. – 31.08.
32
35
37
41
43
47
51
56
61
66
74
82
91
98
110
121
128
143
ˆ 01.03. – 30.06. &
01.09. – 30.09.
ˆ 01.10. – 28.02.
24
25
29
30
32
34
37
42
44
49
53
57
65
74
81
88
97
107
388
388
409
429
450
490
532
572
603
654
726
777
838
890
971
1.022
1.073
1.124
ˆ 01.04. – 30.06. &
01.09. – 30.09.
307
307
327
348
368
388
409
450
480
511
542
578
603
675
746
818
868
920
Y
2.545
2.545
2.678
3.067
3.475
3.721
4.191
4.600
4.937
5.622
6.031
6.644
6.950
7.360
5.973
8.230
8.893
9.403
M
215
215
215
247
279
312
343
376
398
429
462
494
526
-
-
-
-
-
-
-
-
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ACI MARINA
ROVINJ
I-XII
HR – 52210 Rovinj
Šetalište Vijeüa Europe 1
<8
h (m)
D
9-10
10-11
47
11-12
52
540
590
650
2.510
2.770
3.050
3.390
4.190
24
26
28
30
34
240
260
290
310
13-14
14-15
64
740
15-16
69
800
-
+
+
0.3 nm
+
+
+
+
+
+
17-18
92
18-19
100
19-20
108
20-21
116
21-22
128
+
+
+
45° 04,06` N
13° 38,04` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
16-17
83
870
4.670 5.140
37
340
22-23
142
23-24
164
24-25
195
25-30
241
30-35
307
35-40
365
430
1.080
1.190
1.240
1.300
1.390
-
-
-
-
-
-
-
-
5.620
6.120
6.620
7.500
8.100
8.690
9.280
43
46
49
54
56
58
60
41
9.870 10.460 11.050
65
70
-
76
81
-
-
-
-
-
-
370
400
440
490
520
560
600
640
-
-
-
-
-
-
-
-
ž PERIOD 01.10. – 01.04. ž
I-XII
8-9
35
II
211
-
9m
052 – 21 91 42
9-10
37
10-11
40
11-12
45
12-13
48
+
10 t
-
-
052 – 21 18 50
13-14
52
14-15
56
15-16
60
16-17
65
+
+
+
+
+
+
+
+
17-18
71
18-19
77
19-20
85
20-21
103
21-22
118
+
+
-
44° 52,6` N
13° 50,0` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
22-23
131
23-24
150
24-25
179
25-30
221
270
30-35
35-40
321
379
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
370
390
440
480
520
550
590
640
680
720
760
830
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž PERIOD 01.– 30.09. +25% ž
2.060
2.210
2.400
2.770
3.130
TEHNOMONT
MARINA VERUDA
<6
6-7
26
7-8
30
33
3.510 3.890
I-XII
HR – 52100 Pula
Cesta prekomorskih brigada 12
D
M
Y
D
M
S
Y
10 t
ž PERIOD 01.10. – 01.04. ž
<8
h (m)
+
052 – 84 23 66
59
700
HR – 52100 Pula
Riva 1
Y
12-13
56
ACI MARINA
PULA
M
12 m
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž PERIOD 01.– 30.09. +25% ž
M
D
40
052 – 81 31 33
44
430
D
h (m)
386
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
M
Y
8-9
39
II
ˆ 01.10.-31.03
ˆ CONTACT MARINA ž
I
4.270
630
250
052 – 38 53 95
8-9
36
9-10
38
10-11
40
11-12
45
4.440
4.810
4m
+
5.290
30 t
5.640
-
-
49
13-14
55
14-15
60
6.480
+
+
6.900
+
7.330
+
+
7.760
+
15-16
63
16-17
70
17-18
76
18-19
83
19-20
89
20-21
8.240
+
+
+
+
+
44° 50,4` N
13° 50,3` E
www.marina-veruda.hr
e-mail: [email protected]
052 – 21 11 94
12-13
6.060
21-22
95
101
22-23
23-24
24-25
114
127
140
25-30
CONTACT
MARINA
UPON
AGREEMENT
UPON
AGREEMENT
330
345
360
375
435
510
555
600
660
720
795
870
945
1.005
1.035
1.080
1.215
1.260
1.335
1.470
2.200
2.300
2.400
2.500
2.900
3.400
3.700
4.000
4.400
4.800
5.300
5.800
6.300
6.700
6.900
7.200
8.100
8.400
8.900
9.800
8
9
10
12
13
14
15
17
18
19
21
23
24
26
28
29
30
33
35
36
-
230
260
310
350
380
430
460
500
540
580
630
680
720
770
820
860
910
990
1.040
1.080
-
900
950
1.000
1.050
1.150
1.300
1.400
1.450
1.600
1.700
1.850
2.000
2.100
2.250
2.400
2.550
2.700
2.850
3.000
3.150
-
1.800
1.900
2.000
2.100
2.300
2.600
2.800
2.900
3.200
3.400
3.700
4.000
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
5.700
6.000
6.300
-
ACI MARINA
POMER
I-XII
HR – 52100 Pula
Pomer 26 A
M
Y
D
M
Y
8-9
35
D
9-10
37
10-11
40
11-12
45
12-13
48
370
390
440
480
520
-
-
15-16
60
16-17
65
5 nm
+
+
+
+
+
+
+
17-18
71
18-19
77
19-20
85
20-21
103
21-22
118
+
+
-
44° 49` N
13° 54` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
22-23
131
23-24
150
24-25
179
25-30
30-35
35-40
-
-
-
-
-
-
221
590
640
680
720
760
830
900
-
-
-
-
-
2.560
2.890
3.250
3.660
4.080
4.510
4.930
5.370
5.810
6.270
6.740
7.200
7.660
8.130
8.590
9.060
9.610
-
-
-
24
26
28
30
34
36
39
41
44
47
50
54
55
60
65
70
76
81
-
-
-
240
260
290
310
340
360
380
420
460
1.520
1.620
1.930
2.300
2.560
2.860
3.150
3.420
3.770
I-XII
I
286
35
8-9
37
9-10
41
10-11
47
11-12
52
12-13
55
-
4.090
+
-
4.380
15 t
14-15
63
15-16
68
-
+
4.800
2 nm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
17-18
83
18-19
98
19-20
106
20-21
115
21-22
125
+
+
+
45° 19,0` N
14° 17,7` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
16-17
75
-
4.610
051 – 70 40 24
13-14
59
-
7m
051 – 70 40 04
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
35-40
140
160
191
237
265
316
372
1.670
1.920
2.280
2.820
3.450
4.100
4.850
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
400
440
480
530
650
700
760
810
1.020
1.120
1.220
1.320
1.430
1.500
ž PERIOD 01.06. – 31.08. +50% ž PERIOD 01.– 30.09. +25% ž
4.180
4.180
4.300
4.950
6.580
7.530
8.470
34
37
45
48
55
60
62
64
66
68
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
320
350
380
400
420
450
480
580
620
660
680
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.410
3.410
3.740
4.830
5.290
5.870
6.500
6.500
6.840
6.900
7.400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I-XII
HR – 51410 Opatija
M. Tita 139
<5
M
14-15
56
550
MARINA
ADMIRAL
D
10 t
2.290
D
h (m)
+
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž PERIOD 01.– 30.09. +25% ž
<8
Y
D
M
Y
6m
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
HR – 51414 Iþiüi
Liburnijska cesta bb
M
30
052 – 57 32 66
13-14
52
ACI MARINA
OPATIJA - IýIûI
h (m)
291
052 – 57 31 62
<8
h (m)
II
III
9.420 10.370 11.320 12.270 13.220 14.740 16.380 18.030 19.670 21.310 23.210 34.120 44.120 54.120
160
40
4m
051 – 27 18 82
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
+
5t
-
10-11
11-12
12-13
13-14
24
26
31
34
36
40
43
47
245
272
326
383
413
443
472
502
530
+
+
300
m
+
+
+
+
14-15
50
15-16
55
16-17
59
17-18
18-19
19-20
-
+
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
66
69
73
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
678
708
737
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
7.395
8.125
8.875
62
+
45° 19` 6`` N
14° 18` 4`` E
www.liburnia.hr
e-mail: [email protected]
051 – 27 18 82
20
0.5
nm
-
25-30
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž
560
590
620
650
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž
Y
D
M
S
Y
1.700
2.170
2.625
3.045
3.400
3.685
20
24
26
31
34
36
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
245
272
326
383
413
443
472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
305
355
415
480
545
605
ˆ IN COMBINATION WITH THE YEARLY SEA BERTH
1.340
1.700
2.170
2.625
3.045
3.400
3.685
-
-
-
-
-
-
-
-
ACI MARINA
CRES
I-XII
HR – 51557 Cres
Jadranska obala 22
<8
h (m)
D
M
Y
D
M
Y
4.440
-
481
9-10
37
40
10-11
45
11-12
48
12-13
52
4.870
-
120
051 – 57 16 22
8-9
35
II
3.970
5.325
-
5m
5.915
-
+
-
10 t
30 t
56
14-15
60
15-16
65
16-17
71
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
17-18
77
18-19
85
19-20
103
20-21
21-22
118
+
+
+
+
44° 57` N
14Ù 24` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
051 – 57 11 25
13-14
6.665
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
1.340
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
35-40
131
150
179
221
270
321
379
1.540
1.780
2.110
2.610
3.190
3.800
4.470
9.700 10.250 13.580 18.690 21.200
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
430
470
510
560
600
650
700
750
900
990
1.080
1.160
1.270
1.380
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž PERIOD 01.– 30.09. +25% ž
2.460
2.750
3.090
3.480
3.920
4.380
4.830
5.290
5.760
6.220
6.720
7.220
7.710
8.210
8.710
9.210
24
25
27
29
32
34
37
39
42
45
48
51
55
60
65
70
76
81
-
-
-
230
250
270
290
330
360
380
420
460
490
540
570
610
650
690
750
800
850
-
-
-
1.450
1.540
1.840
2.190
2.440
2.720
3.000
3.260
3.590
3.900
4.170
4.390
4.570
4.920
5.200
5.450
6.740
7.010
-
-
-
MARINA
PUNAT
I-XII
HR – 51521 Punat
Puntica 7
Y
S
Y
8-9
9-10
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
46
50
55
59
63
67
820
894
962
1.058
1.146
1.232
1.322
1.413
19-20
95
20-21
+
+
21-22 22-23
23-24
+
+
+
45° 01,3` N
14° 37,6` E
24-25
25-30
30-35
35-40
>40
134
144
156
173
189
205
UPON
AGREEMENT
2.814
3.036
3.258
3.638
3.978
4.319
UPON
AGREEMENT
9.492 10.372 11.255 12.144 13.033 14.553 15.913 17.279
UPON
AGREEMENT
103
113
123
1.571
1.715
1.861
2.007
2.154
2.373
2.593
4.929
5.288
5.650
1.449
1.636
1.822
2.009
2.196
2.427
2.618
2.809
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
2.070
2.337
2.603
2.870
3.138
3.468
3.740
4.012
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
III
274
I-XII
6.281
53
051 – 77 62 68
8-9
35
9-10
37
10-11
40
11-12
45
12-13
48
3m
7.443
+
8.028
10 t
8.616
-
+
14-15
56
15-16
60
16-17
65
11nm
+
+
+
+
+
+
+
17-18
71
18-19
77
19-20
85
20-21
103
+
+
-
44° 48,2` N
14° 43,8` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
051 – 77 62 22
13-14
52
6.861
21-22
22-23
23-24
24-25
118
131
150
179
-
-
-
-
25-30
30-35
35-40
-
-
-
-
-
-
221
ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
390
500
540
590
640
680
800
870
1.000
1.100
1.190
1.290
1.460
-
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž PERIOD 01.– 30.09. +25% ž
2.290
2.560
2.890
3.250
3.660
4.080
4.510
4.930
5.370
5.810
6.270
6.740
7.200
7.660
8.130
8.590
9.060
9.570
-
-
-
19
21
23
25
27
30
33
35
38
41
44
47
50
55
59
62
64
66
-
-
-
190
210
230
250
280
300
320
340
360
400
430
450
470
-
-
-
-
-
-
-
-
1.270
1.390
1.510
1.790
2.020
2.290
2.480
2.670
2.960
3.160
3.370
3.390
3.800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5m
01.04.31.10.
8-9
III
142
051 – 72 40 23
9-10
10-11
11-12
12-13
+
+
-
3t
13-14
14-15
15-16
37
40
45
48
52
56
60
65
390
500
540
590
640
680
800
870
1.000
+
+
+
+
+
-
+
+
16-17
17-18
71
18-19
77
19-20
85
20-21
103
+
+
-
44° 45,4` N
14° 46,0` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
051 – 72 42 29
35
D
21-22
118
22-23
131
23-24
150
24-25
179
25-30
30-35
35-40
221
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž
M
1.100
1.190
1.290
1.460
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž PERIOD 01.– 30.09. +25% ž
Y
-
-
-
-
-
-
MARINA
MALI LOŠINJ
<6
6-7
-
I-XII
HR – 51550 Mali Lošinj
Privlaka 19 a
II
-
150
-
150
051 – 23 16 26
7-8
8-9
9-10
-
3-5 m
-
+
2t
-
50 t
051 – 23 38 33
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
1 km
44° 32,6` N
14° 28,0` E
e-mail: [email protected]
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
21
23
25
31
34
37
41
43
46
50
53
57
64
70
76
83
88
97
102
112
125
187
220
210
220
265
290
315
340
380
390
410
435
475
510
535
555
605
630
690
750
810
930
1.055
1.250
1.550
1.240
1.380
1.550
1.740
1.815
2.110
2.300
2.420
2.600
2.860
3.110
3.410
3.730
4.045
4.355
4.660
4.960
5.280
5.610
6.215
7.460
9.350 11.165
19
21
23
29
32
35
39
41
44
48
51
55
62
68
74
81
-
-
-
-
-
-
-
200
210
240
280
300
320
360
370
390
410
450
490
510
530
580
610
-
-
-
-
-
-
-
1.210
1.330
1.460
1.600
1.730
1.860
2.150
2.340
2.560
2.740
2.900
3.200
3.500
3.900
4.150
4.400
-
-
-
-
-
-
-
1.700
1.830
2.100
2.450
2.800
3.100
3.300
3.450
3.900
4.400
70
3,5 m
ACI MARINA
ŠIMUNI
I-XII
HR – 23251 Kolan
Obala1, Šimuni
<8
Y
D
M
Y
18-19
88
4.581
<8
M
+
4.235
HR – 51280 Rab
Šetalište Kap. I. Dominisa 101
D
+
3.850
ACI MARINA
RAB
h (m)
+
www.marina-punat.hr
e-mail: [email protected]
17-18
81
+
3.575
M
D
M
Y
D
M
Y
Y
16-17
75
+
3.280
D
h (m)
100 t 600 t 2 nm
ž PERIOD 01.07. – 31.08. ž PERIOD 01.09. – 30.06. -50% ž
<8
h (m)
10 t
ž PERIOD 01.07. – 31.08. ž PERIOD 01.09. – 30.06. -30% ž
HR – 51280 Rab
Y
D
M
Y
+
051 – 65 41 10
43
ACI MARINA
SUPETARSKA DRAGA
h (m)
400 2,5 m
39
D
M
800
051 – 65 41 11
<8
h (m)
II
200
023 – 69 74 57
8-9
35
II
9-10
37
40
10-11
45
11-12
48
12-13
52
ˆ INDOOR STORAGE
+
15 t
-
56
14-15
60
15-16
16-17
65
+
7nm
+
+
+
+
+
+
+
17-18
71
18-19
77
19-20
85
20-21
103
21-22
118
+
+
-
44° 28` N
14° 58` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
023 – 69 74 62
13-14
35-40
22-23
131
23-24
150
24-25
179
221
25-30
30-35
35-40
-
-
-
-
-
-
ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
370
390
440
480
520
550
590
640
640
690
760
830
900
-
-
-
-
-
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž PERIOD 01.– 30.09. +25% ž
2.200
2.370
2.580
2.960
3.200
3.590
3.980
4.370
4.760
-
-
-
19
21
23
25
27
30
33
35
38
5.150
-
5.850
-
6.320
-
6.790
-
7.260
-
7.730
-
8.210
-
8.700
-
9.240
-
-
-
-
190
210
230
250
280
300
320
340
360
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.270
1.390
1.510
1.730
1.980
2.290
2.480
2.670
2.960
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MARINA
BORIK
I-XII
HR – 23000 Zadar
Obala kneza Domagoja 1
<8
h (m)
D
9-10
43
10-11
45
11-12
50
14-15
65
+
100
m
+
200
m
+
16-17
17-18
18-19
20-21
80
85
90
95
+
+
44° 07,54` N
15° 12,36` E
19-20
75
-
21-22
22-23
23-24
24-25
25-30
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
4.250
4.510
4.880
5.210
5.580
6.040
6.580
7.120
7.810
9.190
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I-XII
7-8
8-9
38
-
II
300
200
9-10
40
-
10-11
45
-
11-12
50
-
12-13
55
-
13-14
60
-
14-15
65
-
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
38
40
45
50
55
60
65
3.000
3.000
-
3.500
-
4.000
-
4.500
-
5.000
-
6.000
110
10-11
11-12
12-13
13-14
50 t
17-18
80
18-19
85
-
7.000
+
-
7.500
19-20
90
-
1.400
-
1.550
-
1.800
-
2.100
-
2.400
OLIVE ISLAND
MARINA
I-XII
HR – 23273 Sutomišüica
Ugljan
<10
-
8.000
III
11-12
47
12-13
50
13-14
53
8.800
20-21
+
100 m
44° 00` 03`` N
15° 06` 08`` E
21-22
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
110
120
130
140
170
200
300
-
-
-
-
-
-
-
-
35-40
400
-
9.500 10.700 11.900 13.000 14.500 16.500 18.000 21.000
23.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 nm
-
-
16-17
-
-
+
17-20
20-21
25
-
3.600
7,5
m
15-16
16-17
3.900
+
-
65
200
m
+
150
m
+
+
21-22
+
+
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-30
30-35
35-40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 t
18-19
75
-
44° 08` N
14° 50` E
-
2 nm
+
+
+
+
+
+
+
19-20
20-21
21-22
+
+
+
44° 05` 44’’ N
15° 10` 32’’ E
www.oliveislandmarina.com
e-mail: [email protected]
17-18
60
+
www.baotic-yachting.com
ww.cromarina.com
e-mail: [email protected]
-
3.250
56
-
-
023 – 33 58 10
14-15
56
+
-
15-16
215
+
-
023 – 37 80 72
2.850
+
-
023 - 33 58 08
023 - 33 58 09
10-11
45
2.700
+
-
4,5
m
-
+
100
ˆ 3,5 € / m (PRICES 2008 - THESE PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE IN 2009) Ÿ
-
+
-
-
14-15
+
-
023 – 37 80 72
091 – 28 00 033
091 – 28 00 034
9-10
16-17
-
6.500
-
5.500
I-XII
-
www.tankerkomerc.hr
e-mail: [email protected]
75
-
3.000
-
15 t
15-16
70
-
38
-
+
023 – 33 39 17
3.000
-
6m
023 – 33 27 00
023 – 20 48 62
38
D
M
Y
D
M
Y
100
m
www.marinaborik.hr
e-mail: [email protected]
15-16
70
+
3.890
<9
22-23
23-24
24-25
25-30
80
85
100
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
30-35
35-40
-
500
550
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.500
1.850
2.000
3.550
3.850
4.200
4.600
5.000
5.400
5.850
6.200
6.800
7.500
8.500
9.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MARINA
PREKO
I-XII
HR – 23273 Preko
Vrulja 2
<8
III
87
-
023 - 28 62 30
8-9
32
D
9-10
35
10-11
39
11-12
44
12-13
51
6m
-
-
-
13-14
14-15
63
15-16
72
81
319
386
458
537
622
712
809
912
1.022
+
16-17
17-18
18-19
19-20
2.259
2.552
2.924
3.377
3.909
4.520
+
20-21
-
100
m
+
+
+
21-22
+
+
+
44° 0,49 N
15° 11,6 E
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
35-40
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
ž PERIOD 01.05.–01.09. -15% IF >2 MONTHS ž
ž PERIOD 01.10. – 01.04. -30% ž
2.055
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
www.marinapreko.com
e-mail: [email protected]
[email protected]
023 – 28 61 69
56
0,5
nm
-
ž >5 DAYS -10% ž PERIOD 01.10. – 01.04. -30% ž
M
Y
13-14
60
1 nm
43
HR – 23287 Veli Rat
Dugi otok
h (m)
-
3.750
MARINA
VELI RAT
h (m)
20 t
42
<7
D
M
Y
5t
3.680
HR – 23000 Zadar
Ivana Meštroviüa 2
h (m)
100
m
4,5 m
023 – 33 10 18
12-13
55
TANKERKOMERC
MARINA ZADAR
D
M
Y
D
M
Y
50
ž PERIOD 01.11. – 31.03. -30% ž
Y
D
M
Y
h (m)
170
023 – 33 30 36
8-9
42
III
5.212
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
5.983
MARINA DALMACIJA
BIBINJE – SUKOŠAN
I-XII
HR – 23000 Zadar
Elizabete Kotromaniü 11/1
h (m)
<10
D
M
Y
D
Y
Y
10-11
II
1200
500
023 – 20 03 00
11-12
12-13
13-14
14-15
7m
+
30 t
80 t
-
16-17
17-18
+
+
+
+
+
+
+
+
18-19
19-20
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.890
4.250
4.510
4.880
5.210
5.580
6.040
6.580
7.120
7.810
8.570
20-21
-
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
3.730
4.120
4.330
4.550
4.810
5.100
5.490
5.950
6.390
6.990
7.660
2.870
3.070
3.270
3.590
3.820
21-22
100
22-23
110
-
+
+
+
44° 03` N
15° 18` E
www.marinadalmacija.hr
e-mail: [email protected]
023 – 20 03 33
15-16
-
23-24
130
-
24-25
150
-
170
25-30
30-35
35-40
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
-
-
-
-
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
100
110
130
150
170
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
ˆ CRANE PASS (INCLUDES SOME FREE TRAVEL LIFT OPERATIONS – FOR DETAILS, CONTACT MARINA)
MARINA
VELI IŽ
I-XII
HR – 23284 Veli Iž
h (m)
7-8
29
8-9
31
-
-
1.450
9-10
34
-
1.800
10-11
38
-
1.940
11-12
43
-
2.060
2.300
13-14
49
-
4m
14-15
54
-
2.420
+
-
24 t
30 t
6 nm
+
+
+
+
+
+
+
-
2.660
15-16
59
2.900
16-17
-
3.390
17-18
67
-
3.150
+
-
44° 03` 05`` N
14° 06` 35`` E
63
-
-
18-19
71
-
3.630
19-20
74
-
3.990
20-21
79
-
4.240
21-22
86
4.600
22-23
91
23-24
24-25
25-30
30-35
35-40
-
-
-
-
-
96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.700
1.940
2.180
2.540
2.780
HR – 23210 Biograd n/M
Obala kneza Branimira 1
<6
D
S
Y
150
023 – 27 71 86
12-13
47
3.140
3.390
I-XII
II
MARINA
KORNATI
h (m)
45
023 – 27 70 06
<7
D
M
Y
D
M
Y
III
3.750
600
70
5m
023 – 38 38 00
023 – 38 39 20
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
+
10 t
50 t
-
12-13
13-14
14-15
+
+
+
+
+
+
+
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
-
+
30 m
43° 55` 30” N
15° 26` 32” E
www.marinakornati.com
e-mail: [email protected]
023 – 38 45 00
11-12
50 m
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
ˆ CONTACT MARINA Ÿ
28
30
33
36
40
44
48
52
56
60
64
68
73
78
83
89
95
100
1.645
1.820
1.960
2.275
2.695
2.975
3.220
3.465
3.745
4.025
4.305
4.585
4.935
5.320
5.705
6.125
6.545
6.965
ˆ PERIOD 01.05. – 30.09.
2.350
2.600
2.800
3.250
3.850
4.250
4.600
4.950
5.350
5.750
6.150
6.550
7.050
7.600
8.150
8.750
9.350
9.950
ˆ CONTACT MARINA Ÿ
ž SPECIAL DISCOUNT OF 10% ON THE SEA BERTH RATES IN HOTEL–MARINA FOR VESSELS UNDER 8,50 m ž CENTRAL AND WEST PART: MIN. 3.850 € ž
D
M
Y
28
30
-
-
2.350
33
36
-
2.600
40
-
2.800
44
-
3.250
3.850
<9
D
S
Y
4.950
-
9-10
10-11
11-12
12-13
112
13-14
14-15
39
43
46
49
1.890
2.140
2.360
2.580
2.800
3.360
3.600
2.700
3.100
3.400
3.700
4.000
4.800
5.100
HR – 22242 Jezera
8-9
D
9-10
42
10-11
45
11-12
50
12-13
54
770
836
902
990
1.078
963
1.045
1.128
1.238
1.348
7.050
-
83
7.600
0.3
nm
-
89
-
95
-
8.150
+
-
8.750
+
9.350
+
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.950
80 m 10 m 50 m
+
-
-
+
500 m
43° 56` N
15° 27` E
www.sangulin.hr
e-mail: [email protected]
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
35-40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,5 m
-
-
-
-
-
14-15
62
15-16
70
+
+
-
+
+
+
+
17-18
86
18-19
94
19-20
106
20-21
-
+
-
43°53,2` N
15° 17,4` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
16-17
78
8 nm
21-22
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
391
35-40
115
125
153
176
208
258
329
499
1.144
1.232
1.408
1.562
1.716
1.870
2.024
2.200
2.398
2.926
3.366
3.982
4.928
6.028
7.172 8.448
1.430
1.540
1.760
1.953
2.145
2.338
2.530
2.750
2.998
3.658
4.208
4.978
6.160
7.535
8.965 10.560
12
nm
+
ž PERIOD 01.07. – 31.08. ž
ACI MARINA
PIŠKERA
01.04.31.10.
<8
h (m)
III
120
-
3,5
-
-
-
-
091 – 470 00 91
091 – 470 00 92
HR – 22242 Jezera
8-9
39
9-10
42
10-11
45
11-12
50
12-13
54
13-14
57
+
-
+
+
+
+
14-15
62
15-16
70
16-17
78
17-18
86
18-19
94
19-20
101
20-21
110
21-22
120
146
-
+
-
43° 45,6` N
15° 21,2` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
D
22-23
23-24
168
24-25
199
25-30
30-35
35-40
-
-
-
+
+
246
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž
MARINA
BETINA
I-XII
HR – 22244 Betina
Nikole Škevina 15
<7
D
M
S
Y
D
S
Y
Y
6.550
022 – 78 60 279
13-14
78
-
ž PERIOD 01.04. – 01.07. & 01.09. – 31.10. ž
M
(m)
73
-
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž
M
h
-
-
113
57
6.150
300
m
68
-
ˆ PERIOD 01.05. – 30.09.
022 – 78 60 278
39
5.750
4,5 m
15-16
37
<8
5.350
-
023 – 38 49 44
34
III
64
-
10
31
01.04.31.10.
60
-
023 – 38 50 20
023 – 38 51 50
ACI MARINA
ŽUT
h (m)
56
-
4.600
I-XII
HR – 23210 Biograd n/M
Uvala Jaz
52
-
4.250
MARINA
ŠANGULIN
h (m)
48
-
27,50
412,50
II
240
80
022 – 43 44 97
7-8
30
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
3-7 m
+
5t
20 t
260 t
14-15
15-16
+
+
+
+
+
+
+
16-17
17-18
18-19
19-20
-
43° 49’ 06’` N
15° 36’ 04`’ E
www.marina-betina.hr
e-mail: [email protected]
022 – 43 44 97
13-14
0,5
nm
-
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
35-40
-
-
-
-
-
-
-
-
32,50
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
450 487,50
525
600
675
750
825
900
975
1.050
1.125
1.200
1.275
ˆ UP TO 30 DAYS
ˆ UP TO 3 MONTHS
825
900
975
1.050
1.200
1.350
1.500
1.650
1.800
1.950
2.100
2.250
2.400
2.550
2.400
2.600
2.800
3.200
3.400
3.640
4.290
4.620
4.950
5.500
6.050
6.600
7.150
7.700
-
-
-
-
-
-
-
-
27,50
30
32,50
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
-
-
-
-
-
-
-
-
1.350 1.462,5
1.575
1.800
2.025
2.250
2.475
2.700
2.925
3.150
3.375
3.600
3.825
2.040
2.210
2.380
2.720
2.890
3.094 3.460,5
3.927 4.207,5
4.675 5.142,5
5.610 6.077,5
6.545
-
-
-
-
3.000
3.250
3.500
4.000
4.250
4.550 5.362,5
5.775 6.187,5
6.875 7.562,5
8.250 8.937,5
9.625 ˆ COMBINATION LAND STORAGE 01.10. – 31.03. & BERTH 01.04. – 30.09.
1.237,5
ž ALL PRICES VALID TILL 31.03.2009 ž
ˆ PERIOD 01.10. – 31.03.
-
-
-
-
MARINA
HRAMINA
I-XII
HR – 22243 Murter
Put gradine bb
8-10
D
10-12
12-14
66
85
35
41
52
61
77
4.043
4.043
4.845
-
5.353
-
4.254
4.254
-
+
+
+
+
+
+
+
+
20-22
22-25
130
+
+
43° 49’ 37`’ N
15° 26’ 18’` E
www.marina-hramina.hr
e-mail: [email protected]
18-20
+
25-30
30-35
35-40
>40
145
206
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
99
117
134
190
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
5.324
8.310
5.887
7.606
II
225
5m
022 – 43 92 95
8-9
9-10
42
10-11
45
11-12
50
12-13
54
-
11.873
+
10 t
-
14-15
62
15-16
70
16-17
78
-
-
-
-
17-18
86
94
-
ˆ LAND STORAGE + BERTH
+
+
+
+
+
+
300 m
+
+
18-19
19-20
101
20-21
110
21-22
120
+
+
-
43° 47,1` N
15° 39,2` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
022 – 43 92 94
13-14
57
9.169
60
ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
10.789
-
22-23
146
23-24
168
24-25
199
25-30
30-35
35-40
-
-
-
246
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
446
487
529
584
626
668
790
850
942
1.032
1.123
1.214
1.431
-
-
-
-
-
-
-
-
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž
2.293
2.564
2.885
3.246
3.658
4.084
4.508
4.934
5.372
5.809
6.273
6.737
7.200
-
-
-
-
-
-
-
-
28
31
33
35
39
41
44
47
51
54
58
62
66
-
-
-
-
-
-
-
-
734
-
-
-
-
-
-
-
-
4.162
-
-
-
-
-
-
-
-
D
ž PERIOD 01.07. – 31.08. -20% ž
278
304
329
354
393
430
455
506
557
595
646
683
ž PERIOD 01.07. – 31.08. -20% ž
1.392
1.518
1.658
1.898
2.164
MARINA
TRIBUNJ
2.505
I-XII
HR – 22212 Tribunj
Jurjevgradska 2
<8
2.720
I
2.923
250
3.238
150
3,5 m
022 - 44 71 40
022 - 44 71 45
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
4.366
+
3.694
-
80 t
022 - 44 71 41
022 - 44 71 48
13-14
36
39
43
46
51
54
57
860
924
990
1.056
1.122
1.254
1.584
D
14-15
15-16
60
+
+
+
+
+
50 m
+
+
+
17-18
91
97
18-19
19-20
102
20-21
116
21-22
127
22-23
+
+
+
30-35
35-40
43° 45` N
15° 45` E
www.marina-tribunj.com
e-mail: [email protected]
16-17
80
3.884
23-24
24-25
25-30
139
150
162
179 ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
3.168
3.432
3.696
3.960 ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% PERIOD 01.11. – 28.02. -50% ž
M
Y
D
M
Y
70 t
108
6.901
-
I-XII
39
D
h (m)
15 t
16-18
58
-
<8
Y
14-16
46
HR – 22242 Jezera
Donji kraj bb
M
+
022 – 43 52 42
39
ACI MARINA
JEZERA
Y
3,5 m
ž PERIOD 01.09. – 30.06. ž
Y
D
Y
M
250
ž PERIOD 01.07. – 31.08. ž
D
h (m)
400
022 – 43 44 11
<8
h (m)
III
1.716
1.848
2.046
2.178
2.376
2.640
2.904
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% PERIOD 01.11. – 28.02. – 50% ž
4.290
4.290
4.290
4.990
4.990
6.790
6.790
7.690
7.690
9.890
32
35
35
42
42
52
52
52
62
62
9.890 12.890 12.890 12.890 12.890 15.990 15.990 15.990 ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
62
80
80
80
80
90
90
90
105
-
-
495
545
545
644
644
817
817
817
1.114
1.114
1.114
1.337
1.337
1.337
1.337
1.604
1.604
1.604
1.701
-
-
4.290
4.290
4.290
4.990
4.990
6.790
6.790
7.690
7.690
9.890
9.890 12.890 12.890 12.890 12.890 15.990 15.990 15.990 ˆ UPON AGREEMENT Ÿ
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +70% ON DAILY AND MONTHLY RATES ž
ACI MARINA
VODICE
I-XII
HR – 22211 Vodice
Artina 13 A
9-10
42
10-11
45
50
11-12
12-13
54
426
466
506
559
S
Y
10 t
30 t
14-15
62
15-16
70
16-17
78
+
+
+
+
+
+
+
+
+
17-18
86
94
18-19
19-20
101
20-21
110
21-22
120
+
+
+
43° 45,2` N
15° 47,0` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
329
391
35-40
146
168
199
246
499
639
755
813
900
988
1.075
1.162
1.368
1.495
1.668
1.920
2.281
2.816
-
-
-
9.588 10.130 10.672
-
2.628
2.899
3.194
3.552
4.007
4.463
4.919
5.375
5.855
6.336
6.878
7.420
7.962
8.504
9.046
-
-
28
31
33
35
39
41
44
47
51
54
58
62
66
73
78
85
91
98
-
-
-
266
290
315
339
375
411
436
484
532
569
617
653
702
750
799
859
920
980
-
-
-
1.392
1.518
1.658
1.898
2.164
2.505
2.720
2.923
3.238
3.466
3.694
3.884
4.162
4.225
4.415
4.567
-
-
-
<8
M
+
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž
I-XII
HR – 22222 Skradin
Obala Pavla Šubiüa 18
D
3,8 m
022 – 44 24 70
13-14
57
600
ACI MARINA
SKRADIN
h (m)
60
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
M
Y
D
M
Y
8-9
39
D
277
022 – 44 30 86
<8
h (m)
II
39
8-9
42
III
160
-
022 – 77 13 65
4m
-
-
-
-
8 nm
+
+
+
+
-
+
-
+
022 – 77 11 63
+
+
+
-
43° 49,0` N
15° 55,6` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60
45
50
54
57
62
70
78
86
94
101
110
120
146
168
199
246
329
391
499
569
645
725
811
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž PERIOD 01.11. –01.03. -50% ž
426
466
506
559
600
639
755
813
900
988 1.075 1.162 1.368 1.495 1.668 1.920 2.281 2.816
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž
1.181 1.270 1.380 1.587 1.794 2.012 2.230 2.448 2.933 3.172 3.450 3.726 4.002 4.279 4.555 4.840 5.124 5.441
ˆ PERIOD 15.10. – 15.04.
1.968 2.116 2.300 2.645 2.990 3.353 3.717 4.080 4.444 4.807 5.226 5.645 6.064 6.483 6.901 7.333 7.764 8.244
-
-
-
-
MARINA
MANDALINA
I-XII
HR – 22000 ŠIBENIK
Obala Jerka Šižgoriüa 1
<12
h (m)
D
Y
300
6 25 m
50
022 – 31 29 77
022 – 31 29 75
+
1,5 t
50 t
150
m
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
43° 43,0’ N
15° 54,3’ E
www.ncp.hr, www.igy-mandalina.com
e-mail: [email protected]; [email protected]
022 – 31 29 88
-
12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-80
63
69
76
56,70 62,30
M
II
84
95
107
119
131
139
144
167
180
215
ˆ HIGH SEASON ž PRICES OVER 25 m: UPON AGREEMENT ž
177 193,30
ˆ LOW SEASON ž PRICES OVER 25 m: UPON AGREEMENT ž
197
68,7 75,20 85,90 96,70 107,30 117,90 124,70 129,50 150,30 162,40
613
674
743
813
929 1.045 1.161 1.275 1.349 1.401 1.626 1.756 1.915 2.091
ˆ HIGH SEASON ž PRICES OVER 25 m: UPON AGREEMENT ž
518
568
627
686
784
ˆ LOW SEASON ž PRICES OVER 25 m: UPON AGREEMENT ž
882
979 1.076 1.138 1.182 1.372 1.482 1.615 1.764
4.600 5.053 5.575 6.098 6.969 7.841 8.704 9.566 10.115 10.507 12.192 13.173 14.359 15.682
ˆ UPON AGREEMENTŸ
ˆ FOR PRICES OF DRY-DOCKS PLEASE CONTACT THE MARINA Ÿ
YACHT MARINA
SOLARIS
I-XII
HR – 22000 Šibenik
Hotelsko naselje Solaris bb
h (m)
<5
D
M
S
Y
D
M
S
Y
5-6
320
200
2m
022 – 36 44 40
6-7
7-8
8-9
9-10
4 km
5t
-
3t
11-12
12-13
13-14
+
+
+
50 m 50 m
+
+
-
+
350 m
43° 42` N
15° 53` 20`` E
www.solaris.hr
e-mail: [email protected]
022 – 36 40 00
10-11
4 nm
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
13
17
20
24
28
33
42
49
59
72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180
210
240
280
310
350
450
501
627
712
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25-30
650
800
950
1.050
1.250
1.800
2.400
2.600
2.900
3.200
1.050
1.250
1.600
1.950
2.450
3.000
3.600
4.500
4.900
5.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
11
14
18
19
20
30
36
43
49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110
130
150
190
250
310
395
462
567
642
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
680
790
850
950
1.200
1.450
1.600
1.850
2.350
700
780
1.000
1.200
1.350
1.800
1.950
2.300
2.611
2.981
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I-XII
II
+
5t
MARINA
KREMIK
HR – 22202 Primošten
Splitska 22-24
<7
h (m)
III
D
3,5 15 m
150
022 – 57 00 68
7-8
26
400
8-9
28
9-10
33
10-11
38
11-12
40
12-13
42
ˆ PERIOD 01.09. – 01.06
ˆ PERIOD 01.09. – 01.06
-
-
80 t
13-14
14-15
48
15-16
50
2,1
nm
-
+
+
+
+
+
+
+
16-17
56
17-18
60
18-19
66
19-20
+
4 km
30-35
35-40
140
-
-
9.200 10.240 10.910 11.340 11.825 13.100 14.400
70
20-21
+
43° 34` 02’’ N
15° 50` 06’’ E
www.marina-kremik.hr
e-mail: [email protected]
022 – 57 11 42
46
-
78
21-22
80
22-23
86
23-24
90
24-25
100
25-26
120
ž PERIOD 01.10. – 30.04. -50% ž
Y
D
3.660
3.660
3.660
3.900
4.145
4.510
4.875
5.365
5.970
7.070
7.680
8.168
8.630
8
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
23
25
550
550
550
670
890
950
1.160
1.426
1.585
1.890
2.050
2.195
2.380
2.510
S
Y
3.280
3.280
3.280
3.475
3.770
3.965
4.210
I-XII
HR – 22203 Rogoznica
Uvala Soline bb
<8
D
-
31
33
36
39
-
-
2.745 2.980
3.210
3.490
3.830
4.280
-
-
9.650 10.300 10.850 11.300 12.550 13.800
-
-
ž ONLY IN COMBINATION WITH A YEARLY SEA BERTH (TILL 30.04.) ž
MARINA
FRAPA
h (m)
-
29
27
8-9
4.635
I
450
5.220
150
022 – 55 99 00
022 – 55 99 31
6.485
8m
6.900
+
7.315
-
8.165
75 t
-
8.695
+
+
+
+
+
+
+
022 – 55 99 32
+
+
+
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55
50
55
59
63
69
76
79
84
95
103
108
38
41
44
48
54
57
60
63
68
72
77
122
132
148
162
+
43° 31` N
15° 58` E
www.marinafrapa.com
e-mail: [email protected]
>55
176
195
208
247
277
332
387
443
499
UPON
AGREEMENT
126
139
152
180
222
263
291
332
416
UPON
AGREEMENT
UPON
AGREEMENT
ž PERIOD 01.07. – 31.08.ž
87
95
104
116
ž PERIOD 01.09. – 30.06.ž
M
620
670
770
920 1.060 1.230 1.360 1.410 1.540 1.600 1.760 1.870 2.020 2.130 2.200 2.310 2.510 2.510 2.770 3.160 3.630 4.180 4.790 5.900
500
530
620
730
ž PERIOD 01.07. – 31.08.ž
850
990 1.080 1.140 1.210 1.280 1.410 1.510 1.620 1.710 1.790 1.840 2.010 2.010 2.200 2.530 2.900 3.300 4.070 4.380
UPON
AGREEMENT
ž PERIOD 01.09. – 30.06.ž
S
Y
S
Y
1.490 1.490 1.730 2.120 2.420 2.770 3.110 3.380 3.740 4.100 4.460 4.830 5.190 5.930 6.170 6.420 7.200 7.200 ˆ PERIOD 01.10. – 01.04.; >25 m CONTACT MARINAŸ
1.490 1.490 1.730 2.120 2.420 2.770 3.110 3.380 3.740 4.100 4.460 4.830 5.190 5.930 6.170 6.420 7.200 7.200 ˆ PERIOD 01.10. – 01.04.; >25 m CONTACT MARINAŸ
3.700 3.700 4.100 5.140 5.980 6.810 7.690 8.510 9.170 10.140 11.290 11.890 12.610 14.990 16.380 18.000 20.860 20.860 22.300
I-XII
HR – 21222 Marina
Dr. Franje Tuÿmana 5
<7
D
M
Y
D
M
Y
ˆ UP TO 27 m
ž COMBINATION SEA BERTH 01.04. – 30.09 & LAND STORAGE 01.10- 31.03. ž
MARINA
AGANA
h (m)
ˆ CONTACT MARINA Ÿ
2.830 2.830 3.230 3.980 4.590 5.280 5.890 6.390 7.180 7.840 8.510 9.290 9.960 11.400 11.840 12.280 13.910 13.910
7-8
II
134
70
021 – 88 94 11
021 – 88 94 12
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
6m
+
-
40 t
14-15
15-16
16-17
6 nm
+
+
+
200
m
200
m
17-18
18-19
19-20
20-21
ˆ FOR ALL RATES PLEASE CONTACT THE MARINA Ÿ
21-22
+
+
-
+
+
30-35
35-40
43° 30,6` N
16° 07` E
www.marina-agana.hr
e-mail: [email protected]
021 – 88 90 10
13-14
100
m
22-23
23-24
24-25
25-30
ACI MARINA
TROGIR
I-XII
HR – 21220 Trogir
Put Cumbrijana 22
<8
h (m)
8-9
9-10
42
446
10-11
45
11-12
50
12-13
54
487
529
584
626
15-16
70
+
+
+
+
+
+
+
17-18
86
18-19
94
19-20
101
20-21
110
21-22
120
+
+
-
43° 30,8` N
16° 15,2` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
16-17
78
+
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
329
35-40
146
168
199
246
391
499
790
850
942
1.032
1.123
1.214
1.431
1.562
1.744
2.006
2.385
2.944
-
-
-
8.504
9.046
9.588 10.130 10.672
-
3.194
3.552
4.007
4.463
4.919
5.375
5.855
6.336
6.878
7.420
7.962
-
-
35
39
41
43
45
51
53
57
61
65
68
76
-
-
-
-
-
-
-
-
315
351
387
424
436
472
508
545
581
617
653
690
738
-
-
-
-
-
-
-
-
1.898
2.040
2.218
2.551
2.884
3.234
3.585
3.934
4.285
4.635
5.039
5.443
5.928
-
-
-
-
-
-
-
-
350
m
+
I-XII
9-10
-
400
5 -10
m
200
021 – 20 40 10
10-11
11-12
12-13
13-14
+
5t
60 t
15-16
16-17
+
+
+
+
+
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
-
+
+
43° 32,7` N
16° 24,4` E
www.marina-kastela.com
e-mail: [email protected]
021 – 20 40 70
14-15
3,5
nm
-
22-23
23-24
24-25
10.230
10.690
25-30
30-35
35-40
-
-
-
-
-
-
ˆ FOR DAILY AND MONTHLY RATES PLEASE CONTACT MARINA DIRECTLY Ÿ
3.630
3.630
4.020
4.460
4.680
4.980
5.480
5.940
6.490
7.040
7.390
7.920
8.580
9.240
9.810
ˆ FOR DAILY AND MONTHLY RATES PLEASE CONTACT MARINA DIRECTLY Ÿ
2.211
<8
2.431
2.684
2.959
3.476
3.729
I-XII
4.158
II
4.477
330
40
4.961
3,5 m
021 – 39 85 99
8-9
40
D
5.423
6.050
10 t
-
+
6.325
35 t
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
43° 30,1` N
16° 26,0` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
021 – 39 85 56
+
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60
44
47
52
56
60
64
74
82
90
98
106
115
125
153
176
208
258
329
391
499
569
645
725
811
-
-
-
-
ž PERIOD 01.06. – 30.06. & 01.09. – 30.09. +10% ž PERIOD 01.07. – 31.08. +20% ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
464
M
508
552
609
653
697
824
887
982 1.077 1.173 1.267 1.493 1.630 1.819 2.093 2.488 3.071 3.758 4.479 5.268
ž PERIOD 01.06. – 30.09. +70% ž
3.157 3.462 3.818 4.334 4.890 5.445 6.001 6.556 7.138 7.720 8.315 8.910 9.505 10.100 10.695 11.291 11.885 12.481 16.448 21.077 27.028
32
D
35
39
41
43
45
51
53
57
61
65
68
76
83
89
-
-
-
-
108
-
-
-
-
-
-
-
949 1.012 1.076
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
+
+
95
101
ž PERIOD 01.07. – 31.08. -20% ž
329
M
367
405
443
455
494
531
570
607
646
683
722
772
823
886
ž PERIOD 01.07. – 31.08. -20% ž
2.021 2.173 2.362 2.716 3.070 3.443 3.817 4.190 4.563 4.936 5.366 5.796 6.313 6.656 7.136 7.724
MARINA
LAV
I-XII
HR – 21312 Podstrana
Grljevaþka 2a
<9
III
74
-
2,7 m 1 km
021 – 50 03 88
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
-
-
-
15-16
16-17
+
-
+
200
m
+
+
+
43° 29,3` N
16° 32` E
www.marinalav.hr
e-mail: [email protected]
021 – 50 03 87
14-15
6 nm
-
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
35-40
55
55
55
55
65
69
75
84
90
100
110
118
125
145
170
205
225
375
440
550
700
700
700
700
800
920
1.000
1.250
1.350
1.500
1.600
1.750
1.920
2.200
2.390
2.680
3.500
4.500
5.000
6.000
5.950
5.950
5.950
5.950
6.485
6.985
7.875
8.480
9.295
10.000
10.950
11.935
12.590
14.180
15.290
16.390
17.200
24.000
MARINA
BAŠKA VODA
I-XII
HR – 21320 Baška Voda
Obala Sv. Nikole 3
<6
D
+
2.899
HR – 21000 Split
Uvala Baluni 8
h (m)
-
32
<9
D
M
Y
D
M
Y
D
M
Y
14-15
62
668
ACI MARINA
SPLIT
h (m)
10 t
2.628
HR – 21213 Kaštel Gomilica
Šetalište kralja Tomislava bb
Y
+
021 – 88 12 58
13-14
57
MARINA
KAŠTELA
Y
4,5 m
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž
Y
D
M
Y
h (m)
35
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
M
h (m)
174
021 – 88 15 44
39
D
II
6-7
36
36
-
30
-
021 – 62 09 09
7-8
36
8-9
36
9-10
40
10-11
43
11-12
46
4m
5 km
-
-
-
50
13-14
55
14-15
59
+
+
+
200
m
50 m 50 m
+
15-16
63
16-17
67
17-18
18-19
19-20
20-21
72
77
82
88
6.400
6.900
7.400
7.900
21-22
94
-
+
300
m
43° 21` N
16° 56` E
www.baotic-yachting.com
e-mail: [email protected]
021 – 62 09 07
12-13
5 nm
27.000 32.000
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ž >2 DAYS -15% ž
Y
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.750
4.100
4.450
4.800
5.150
5.500
5.950
-
ACI MARINA
MILNA
I-XII
HR – 21405 Milna
8-9
37
D
9-10
40
464
10-11
45
48
11-12
12-13
52
508
552
609
653
14-15
60
15-16
69
697
824
887
982
18-19
90
19-20
98
20-21
110
-
43° 19,6` N
16° 27,0` E
21-22
121
+
22-23
148
23-24
169
24-25
198
25-30
247
30-35
329
35-40
391
499
1.077
1.173
1.267
1.493
-
-
-
-
-
-
-
-
4.054
4.451
4.847
5.244
5.701
6.158
6.615
7.072
7.529
7.999
8.469
8.994
-
-
-
37
41
43
48
50
53
56
59
62
67
71
73
77
-
-
-
344
384
423
463
476
516
555
596
807
860
926
992
1.058
1.125
-
-
-
-
-
-
+
+
ž PERIOD 01.07. – 31.08. -20% ž
635
675
714
754
ž PERIOD 01.07. – 31.08. -20% ž
2.021
2.173
2.362
2.716
3.070
3.443
I-XII
3.817
II
4.190
124
25
8-9
9-10
40
10-11
45
48
11-12
12-13
52
+
5.366
5t
14-15
60
15-16
69
6.313
-
+
-
-
+
-
+
-
400
m
+
+
-
+
+
17-18
82
18-19
90
19-20
98
20-21
110
21-22
121
+
43° 10,8` N
16° 41,0` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
16-17
76
5.796
-
021 – 77 41 44
13-14
56
4.936
5m
021 – 77 40 18
37
4.563
22-23
23-24
24-25
25-30
30-35
329
35-40
148
169
198
247
391
499
1.135
1.214
1.294
1.373
1.452
-
-
-
7.072
7.529
7.999
8.469
8.994
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
396
422
475
515
554
594
634
686
752
818
898
977
1.056
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž
2.146
2.307
2.509
2.885
3.261
3.658
4.054
4.451
4.847
-
-
-
19
21
23
25
28
30
32
35
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
197
220
243
266
289
312
336
359
382
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.244
5.701
6.158
6.615
-
1.779
1.940
2.114
2.299
-
-
-
-
-
-
-
-
5m
-
ž PERIOD 01.07. – 31.08. -20% ž
1.005
1.086
1.167
1.224
1.375
1.502
01.04.31.10.
III
219
-
021 – 74 49 95
8-9
9-10
42
10-11
45
50
11-12
12-13
54
13-14
57
2.507
-
2.715
-
14-15
62
15-16
70
2,5
nm
+
+
-
+
+
+
+
17-18
86
18-19
94
19-20
101
20-21
115
21-22
125
+
+
-
43° 09,8` N
16° 23,8` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
16-17
78
2.946
-
021 – 74 49 85
D
22-23
153
23-24
176
24-25
208
25-30
258
30-35
329
35-40
391
499
+
+
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +20% ž
ACI MARINA
KORýULA
I-XII
HR – 20260 Korþula
<8
39
II
159
16
4,5 m
020 – 71 16 61
8-9
42
+
10 t
-
0,5
nm
-
+
+
+
+
+
+
020 – 71 17 48
+
+
42° 57,6` N
17° 08,4` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60
45
50
54
57
62
70
78
86
94
101
110
120
146
168
199
246
301
359
422
482
546
614
686
ž PERIOD 01.06. – 30.06. & 01.09. – 30.09. +10% ž PERIOD 01.07. – 31.08. +20% ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
407
444
483
534
572
609
721
777
859
943 1.025 1.109 1.307 1.427 1.592 1.832 2.177 2.687
-
-
-
-
-
-
-
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž
1.878 2.019 2.195 2.524 2.854 3.201 3.548 3.895 4.241 4.589 4.988 5.388 5.788 6.188 6.588 7.000 7.411 7.870
-
-
-
-
-
-
-
91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
979 1.058 1.247
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.761 1.893 2.058 2.367 2.675 3.001 3.326 3.652 3.976 4.302 4.677 5.052 5.502
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
34
37
41
44
47
50
55
59
65
71
389
424
461
509
546
582
688
741
820
900
ACI MARINA
DUBROVNIK
I-XII
HR – 20001 Dubrovnik, P.O. Box 35
Na skali 2, Mokošica
<8
Y
D
M
Y
17-18
82
+
3.658
39
M
+
35
<8
D
+
3.261
HR – 21450 Hvar
h (m)
+
31
ACI MARINA
PALMIŽANA
Y
D
M
Y
+
2.885
M
M
+
29
M
D
+
2.509
D
h (m)
+
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
16-17
76
+
26
<8
h (m)
120 t
2.307
HR – 21463 Vrboska
Y
-
23
ACI MARINA
VRBOSKA
Y
D
10 t
021 – 63 62 72
13-14
56
+
2.146
M
h (m)
5m
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +50% ž
D
Y
15
ž PERIOD 01.07. – 31.08. +10% ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
M
Y
155
021 – 63 63 06
<8
h (m)
II
36
8-9
39
II
350
140
020 – 45 50 20
78
6m
84
+
-
60 t
-
+
+
+
+
42° 40,3` N
18° 07,6` E
www.aci-club.hr
e-mail: [email protected]
020 – 45 19 22
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60
45
50
54
58
63
68
77
85
92
101
110
120
134
154
184
227
277
330
388
443
503
564
631
-
-
-
-
ž PERIOD 01.06. – 30.06. & 01.09. – 30.09. +10% ž PERIOD 01.07. – 31.08. +20% ž PERIOD 01.11. – 01.03. -50% ž
389
424
496
549
589
639
755
813
925 1.014 1.103 1.214 1.431 1.562 1.744 2.006 2.385 2.944 3.601 4.292 5.049
ž NOT AVAILABLE IN THE PERIOD 01.07. – 31.08. ž
2.352 2.595 3.080 3.425 3.864 4.384 4.831 5.279 5.908 6.393 6.940 7.619 8.175 8.732 9.288 9.845 10.402 10.958 14.121 17.916 22.343 27.403 33.096 39.421
27
30
35
39
41
44
48
51
56
59
64
68
76
83
89
95
243
265
309
332
369
411
436
484
547
584
634
683
734
784
835
899
101
-
108
-
-
-
-
-
-
-
961 1.025
-
-
-
-
-
-
-
1.521 1.621 2.079 2.483 2.757 3.134 3.461 3.751 4.252 4.611 4.935 5.288 5.503 5.933 6.262 7.666 8.121 8.450
-
-
-
-
-
-
-
informace
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: +385 1 46 99 333
Fax: +385 1 45 57 827
Web: www.hrvatska.hr
E-mail: [email protected]
Horvát Idegenforgalmi Közösség
1053 Budapest
Magyar u. 36, Magyarország
Tel.: +36 1 266 65 05
Fax:+36 1 266 65 33
E-mail: [email protected]
Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme
1081 GG Amsterdam
Nijenburg 2F, Netherlands
Tel.: +31 20 661 64 22
Fax: +31 20 661 64 27
E-mail: [email protected]
Kroatische Zentrale für Tourismus
1010 Wien
Am Hof 13, Österreich
Tel.: +43 1 585 38 84
Fax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: [email protected]
Office National Croate de Tourisme
75116 Paris
48, avenue Victor Hugo, France
Tel.: +33 1 45 00 99 55
Fax: +33 1 45 00 99 56
E-mail: [email protected]
Office National Croate du Tourisme
1000 Bruxelles
Vieille Halle aux Bles 38, Belgique
Tel.: +32 255 018 88
Fax: +32 251 381 60
E-mail: [email protected]
Kroatische Zentrale für Tourismus
60311 Frankfurt
Kaiserstrasse 23, Deutschland
Tel.: +49 69 23 85 350
Fax: +49 69 23 85 35 20
E-mail: [email protected]
Croatian National Tourist Office
London W6 9ER
2 Lanchesters
162-164 Fulham Palace Road
United Kingdom
Tel.: +44 208 563 79 79
Fax: +44 208 563 26 16
E-mail: [email protected]
Хорватское туристическое
сообщество
123610 Moscow
Krasnopresnenskaya nab. 12
office 1502, Russia
Tel.: +7 495 258 15 07
Fax: +7 495 258 15 07
E-mail: [email protected]
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej
Republiki Chorwacji
IPC Business Center
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 828 51 93
Fax: +48 22 828 51 90
E-mail: [email protected]
Hrvaška turistična skupnost
1000 Ljubljana
Gosposvetska 2, Slovenija
Tel.: +386 1 23 07 400
Fax: +386 1 230 74 04
E-mail: [email protected]
Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München
Rumfordstrasse 7, Deutschland
Tel.: +49 89 22 33 44
Fax: +49 89 22 33 77
E-mail: [email protected]
Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano
Piazzetta Pattari 1/3, Italia
Tel.: +39 02 86 45 44 97
Fax: +39 02 86 45 45 74
E-mail: [email protected]
Ente Nazionale Croato per il Turismo
00186 Roma
Via Dell’oca 48, Italia
Tel.: +39 06 32 11 0396
Fax: +39 06 32 11 1462
E-mail: [email protected]
Chorvatské turistické sdružení
110 00 Praha 1
Krakovská 25, Česká republika
Tel.: +420 2 2221 1812
Fax: +420 2 2221 0793
E-mail: [email protected]; [email protected]
Chorvátske turistické združenie
821 09 Bratislava
Trenčianska 5, Slovakia
Tel.: +421 2 55 562 054
Fax: +421 2 55 422 619
E-mail: [email protected]
Oficina de turismo de Croacia
28001 Madrid, Espana
Calle Claudio Coello 22, 1o C
Tel.: +34 91 781 5514
Fax: +34 91 431 8443
E-mail: [email protected]
Croatian National Tourist Office
New York 10118
350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A.
Tel.: +1 212 279 8672
Fax: + 1 212 279 8683
E-mail: [email protected]
Kroatiska Turistbyrån
11135 Stockholm
Kungsgatan 24, Sverige
Tel.: +46 853 482 080
Fax: +46 820 24 60
E-mail: [email protected]
Kroatische Zentrale für Tourismus
8004 Zürich
Badenerstrasse 332, Switzerland
Tel.: + 41 43 336 20 30
Fax: +41 43 336 20 39
E-mail: [email protected]
Dánsko
3460 Birkerod
Aktivity vyřizuje agentura
VAGABOND, Bregenrodvej 132;
Tel.: +45 70 266 860
Fax: + 45 48 131 507
E-mail: [email protected]
クロアチア政府観光局
Ark Hills Executive Tower N 613
Akasaka 1-14-5, Minato-ku
Tokyo 107-0052
Tel.: + 81 (0)3 6234 0711
Fax: + 81 (0)3 6234 0712
E-mail: [email protected]
mariny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ACI UMAG
MARINA NAUTICA NOVIGRAD
MARINA ČERVAR PORAT / POREČ
MARINA POREČ
MARINA PARENTIUM / POREČ
MARINA FUNTANA
MARINA VRSAR
ACI ROVINJ
MARINA VALALTA
ACI PULA
TEHNOMONT MARINA VERUDA / PULA
ACI POMER
ACI OPATIJA / IČIĆI
MARINA ADMIRAL / OPATIJA
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
ACI CRES
BRODOGRADILIŠTE CRES
MARINA PUNAT
ACI SUPETARSKA DRAGA
ACI RAB
MARINA MALI LOŠINJ
ACI ŠIMUNI
MARINA BORIK / ZADAR
TANKERKOMERC MARINA ZADAR
MARINA VELI RAT / DUGI OTOK
OLIVE ISLAND MARINA / ZADAR
MARINA PREKO
MARINA DALMACIJA / ZADAR
MARINA VELI IŽ
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
MARINA KORNATI / BIOGRAD
MARINA ŠANGULIN /BIOGRAD
ACI ŽUT / JEZERA
ACI PIŠKERA / JEZERA
MARINA BETINA
MARINA HRAMINA / MURTER
ACI JEZERA
MARINA TRIBUNJ
ACI VODICE
ACI SKRADIN
NCP MARINA MANDALINA / ŠIBENIK
YACHT MARINA SOLARIS / ŠIBENIK
MARINA KREMIK / PRIMOŠTEN
MARINA FRAPA / ROGOZNICA
C H O R VAT S K O
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
MARINA AGANA / MARINA
ACI TROGIR
MARINA KAŠTELA
ACI SPLIT
MARINA LAV
MARINA BAŠKA VODA
ACI MILNA
ACI VRBOSKA
ACI PALMIŽANA / HVAR
ACI KORČULA
MARINA LUMBARDA
ACI DUBROVNIK
Fotografie: Ivo Pervan, Braslav Karlić

Podobné dokumenty

Chorvatsko – ZADAR - hotel Donat ***

Chorvatsko – ZADAR - hotel Donat *** Zadar se rozprostírá na pobřeží a především na poloostrově, kde se nalézá historická část města. Je velmi jednoduše dostupný z dálnice. V blízkosti Zadaru se nacházejí 2 významné mariny – Tankerkom...

Více

GRATIS

GRATIS 12 t 2 nm

Více

info letak ceski - Chorvatsko s Jadran.cz

info letak ceski - Chorvatsko s Jadran.cz navštívit naši zemi. Každý národ miluje svou vlast a považuje ji za nejkrásnější. Chorvati říkají své zemi podle úvodních slov své státní hymny “krásná naše”. Chorvatská republika je evropský parla...

Více