Rekvalifikační program regionu Vysočina se zaměřením na

Komentáře

Transkript

Rekvalifikační program regionu Vysočina se zaměřením na
EU Projekt pro region Vysočina
Záměr a cíle projektu:
Î
Î
Î
Î
Název projektu: Rekvalifikační program regionu Vysočina se zaměřením
na obslužnost CNC strojů ve výrobě
Projekt firmy BOSCH a kraje Vysočina pod záštitou Evropského
sociálního fondu
Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání v oboru obslužnost
CNC strojů
Cíle projektu:
- posílení aktivní politiky zaměstnanosti kraje Vysočina
- podpora a rozvoj profesního vzdělávání v regionu
- rekvalifikace nezaměstnaných a zvýšení šance na profesní uplatnění
- opětovné uplatnění nezaměstnaných na trhu práce
Diesel Systems
1
Skurčáková JhP/COM | © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie
Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
EU Projekt pro region Vysočina
Charakteristika projektu
Î
Î
Î
Î
Î
Délka projektu: 23 měsíců
Počet rekvalifikačních kurzů: 4 (každý kurz v délce pěti měsíců)
Zahájení projektu: 15.08.2005
Obsah rekvalifikace:
z teoretická příprava
z praktická příprava soustruhy
z praktická příprava frézky
Počet rekvalifikovaných osob:
z 80 osob
z Cíl: 48 osob z celkového počtu rekvalifikovaných osob následně
zaměstnat firmou BOSCH na pozici obsluha CNC strojů
(tj. 12 osob z každého kurzu)
Diesel Systems
2
Skurčáková JhP/COM | © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie
Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
EU Projekt pro region Vysočina
Charakteristika projektu
Î
projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem ve výši 48%
nákladů projektu
Î
Cílové skupiny: uchazeči a zájemci o zaměstnání vedení v evidenci
úřadu práce, muži i ženy, osoby bez omezení věku, osoby vedené v
evidenci uchazečů o zaměstnání i déle než 6 měsíců
Î
Podmínka pro účast: ukončené učňovské či středoškolské vzdělání
technického směru a praxe v oboru
Î
Rekvalifikaci zajišťuje v moderně vybaveném školícím středisku přímo
v prostorách firmy BOSCH partner projektu Střední škola technická
Jihlava
Diesel Systems
3
Skurčáková JhP/COM | © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie
Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
EU Projekt pro region Vysočina
Harmonogram kurzů
2005
8
nábor
9
10
2006
11
12
x
kurz
zaměstnání
1
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
2007
8
9
10
11
12
x
x
x
x
x
x
x
2
3
4
5
6
x
x
x
x
x
7
x
x
x
x
x
x
Diesel Systems
4
1
Skurčáková JhP/COM | © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie
Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
x
x
x
EU Projekt pro region Vysočina
Průběh rekvalifikačních kurzů
1. kurz
Termín
2.kurz
3.kurz
4.kurz
1.9.05 - 31.1.06 1.2.06 – 30.6.06 1.9.06 – 31.1.07 1.2.07 – 30.6.07
Počet účastníků
20
20
20
17
Absolvovalo
20
19
20
13
Nedokončilo
0
1
0
4
- obsluha CNC
12
12
12
7
- jiná pozice
3
1
2
0
zaměstnání v
BOSCH:
Diesel Systems
5
Skurčáková JhP/COM | © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie
Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
EU Projekt pro region Vysočina
Výběrové řízení
pro účast v rekvalifikačním kurzu
140
120
100
1.kurz
80
2.kurz
3.kurz
60
4.kurz
40
20
0
inf oschůzka
odev zdaný dot azník
pohov or na PER
Diesel Systems
6
Skurčáková JhP/COM | © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie
Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
EU Projekt pro region Vysočina
Absolventi rekvalifikačního kurzu
zaměstnaní ve firmě BOSCH
14
12
10
1.kurz
2.kurz
3.kurz
4.kurz
8
6
4
v plánu
2
0
obsluha CNC
jiná prac. pozice v
BOSCH
zaměstnání mimo
BOSCH
nezaměstnaní
Diesel Systems
7
Skurčáková JhP/COM | © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie
Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
EU Projekt pro region Vysočina
Úspěšnost projektu
Î
Rekvalifikované osoby:
z Plán: 80 osob
z Stav: 72 osob
Î
Podporované pracovní místo na pozici obsluha CNC strojů:
z Plán: 48 míst
z Stav: 43 míst
Î
Jiná pracovní pozice ve firmě pro absolventy rekvalifikace:
z Plán: 0 míst
z Stav: 6 míst
Î
Úspěšnost projektu dle monitorovacích ukazatelů:
z 95,83 %
Diesel Systems
8
Skurčáková JhP/COM | © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie
Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
EU Projekt pro region Vysočina
Přínos projektu
Î
Přínos k posílení aktivní politiky zaměstnanosti na Vysočině
Î
Rozvoj nových možností vzdělávání/rekvalifikace ve vztahu k
průmyslovému podniku, následné zavádění těchto možností do praxe
Î
Rekvalifikace nezaměstnaných a jejich úspěšný návrat na trh práce
Î
Vytvoření pracovních míst pro kvalifikované CNC odborníky a současně
vyškolení odborníků pro potřeby dalších podniků v regionu Vysočina
Diesel Systems
9
Skurčáková JhP/COM | © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie
Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
EU Projekt pro region Vysočina
Diesel Systems
10
Skurčáková JhP/COM | © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie
Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
EU Projekt pro region Vysočina
Feedback absolventů rekvalifikace
…Jsem rád, že jsem se rekvalifikačního
kurzu mohl zúčastnit a rozšířit si tak
svoje vzdělání.
Rychlý Zdeněk
… Tato rekvalifikace mi po ztrátě
zaměstnání dala nový životní impuls a
směr mého dalšího vzdělávání a
vědomostí. … Pokud budu mít
možnost k dalšímu vzdělávání u této
firmy, určitě ho využiji.
Bukovská Miroslava, Kněžice
Diesel Systems
11
Skurčáková JhP/COM | © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie
Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Podobné dokumenty

Environmentální politika a politika BOZP

Environmentální politika a politika BOZP Vedení firmy BOSCH Diesel Jihlava, s.r.o., vyhlašuje environmentální politiku a politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Pokyny pro externí firmy

Pokyny pro externí firmy zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Více