Embassy of Pakistan Czech Republic

Komentáře

Transkript

Embassy of Pakistan Czech Republic
Embassy of Pakistan Czech Republic
ČTVRTÉ ČÍSLO ELEKTRONICKÉHO BULLETINU
VYCHÁZÍ U PŘÍLEŽITOSTI 65. VÝROČÍ NAVÁZÁNÍ DIPLOMATICKÝCH
Long live Pak-Czech Relations
VZTAHŮ MEZI PÁKISTÁNEM A ČESKOU REPUBLIKOU
A
ZLATÉHO VÝROČÍ VÁLKY R. 1965 (DEN OBRANY PÁKISTÁNU)
odvětvích. Jsem si jist, že
naše přátelské vztahy se v
příštích letech ještě zintenzivní.
Těším se na naši pokračující
spolupráci, při níž dále
posílíme vztahy mezi Pákistánem a Českou republikou a prospějeme tak
oběma našim zemím i
národům.
Blahopřání
pana
Sartaje Azize, poradce
předsedy
pákistánské
vlády
pro
národní
bezpečnosti
a
zahraniční
záležitosti,
zaslané J. E. panu
Lubomíru Zaorálkovi,
ministrovi zahraničních
věcí České republiky
Je
mi
neobyčejným
potěšením
poblahopřát
Vám při této šťastné příležitosti 65. výročí navázání
diplomatických vztahů mezi
Islámskou republikou Pákistán a Českou republikou
(dříve Československem),
které připadá na 27. září
2015.
Pákistán a Česká republika
udržují srdečné, přátelské a
kooperativní vztahy, které
určuje společný pohled na
zásadní mezinárodní otázky
a bilaterální záležitosti.
Sdílíme také přání dále
rozvíjet svou vzájemnou
spolupráci
v
různých
Vaše Excelence, přijměte
prosím ujištění o mé
nejhlubší úctě
Projev J. E. pana Muhammada
Nawaze
Sharifa, předsedy pákistánské vlády, v Den
obrany Pákistánu
Den obrany Pákistánu nám
připomíná nezlomné odhodlání, vytrvalost a odvahu pákistánského národa.
Dnes slavíme zlaté výročí
těchto pamětihodných událostí, při nichž naše odvážné
ozbrojené složky nejen
ubránily hranice země, ale
také potlačily zákeřné plány
našich nepřátel.
Dnes pákistánský národ
vzdává
čest
těmto
mučedníkům a přeživším
hrdinům (ghazi), kteří k
našim
dějinám
přidali
kapitoly o příkladné cti a
odvaze a neváhali přinést
ani tu nejvyšší oběť vlastních životů.
Tento duch služby národu a
naplněné
povinnosti
zůstává charakteristickým
znakem našich ozbrojených
složek.
Naši
odvážní
důstojníci a vojáci pokračují
ve stopách svých slavných
předchůdců a úspěšně brání
zemi před vnějšími i
vnitřními hrozbami.
Pákistánské
ozbrojené
složky nejen bedlivě hlídají
hranice ve vzduchu, na
moři i na zemi, ale také hrají nezastupitelnou roli v
řešení vnitřních problémů,
jako je terorismus.
Úspěch operace Zarb-e-Azb
dokazuje, že naše ozbrojené
síly jsou schopny vyrovnat
se s jakýmkoli ohrožením
národní
bezpečnosti.
Příkladná jednota politického a vojenského vedení
v boji s terorismem tvoří
další
slavnou
kapitolu
našich národních dějin.
Tato neochvějná svornost
ukazuje všem nepřátelům
Pákistánu, že náš národ se
každému ohrožení národní
bezpečnosti či integrity jednomyslně
postaví.
Pákistánský
národ,
jeho
ozbrojené síly i další
bezpečnostní složky jsou
pevně odhodlány zbavit
svou
zem
nemoci
terorismu.
Při této příležitosti chci
vzdát
úctu
především
odvaze a cti všech, kteří
obětovali vlastní život a
ztratili své blízké ve válce
proti terorismu, a těch,
kteří byli přinuceni opustit
své domovy a přinést
hmotné a finanční oběti.
Ujišťuji je, že tyto oběti nebyly zbytečné. Pákistánská
vláda i ozbrojené síly činí
vše potřebné k zajištění jejich rehabilitace a brzkého
návratu.
Pákistán je nepochybně
zodpovědná a mírumilovná
jaderná mocnost. Ačkoli
jsme si plně vědomi
různých
nepřátelských
spiknutí a úskočných taktik,
přejeme si se všemi svými
sousedy udržovat přátelské
a pokojné vztahy na základě
rovnoprávnosti a suverenity.
Rád bych zdůraznil, že suverenitu a bezpečnost Pákistánu uhájíme za každou
cenu.
(Continued on page 2)
E- Newsletter Embassy of Pakistan Czech Republic
(Continued from page 1)
Při této příležitosti zlatého
výročí Dne obrany Pákistánu
vzdávám
čest
našim
ozbrojeným
složkám,
národním
hrdinům a mučedníkům a
znovu
zdůrazňuji
odhodlání nijak v obraně Pákistánu nepolevit.
Nadále rovněž hodláme
modernizovat a zvyšovat
profesionální
schopnosti
našich ozbrojených sil a
nezapomínáme, že profesionální způsobilost, odhodlání a odvaha jsou zárukami
národní
nezávislosti.
Projev J. E. pana Mamnoona Hussaina, prezidenta Pákistánu, v
Den obrany Pákistánu
Je pro mne ctí a radostí, že
dnes, šestého září 2015,
můžeme oslavit zlaté jubileum významné historické
události, při níž pákistánské ozbrojené síly a
celý pákistánský národ
nejen
ubránil
hranice
země,
ale
potlačil
nepřátelské záměry s do té
doby nevídanou odvahou a
jednotou.
Tyto
chvíle
mravního i vojenského
vítězství se staly naším
národním dědictvím a
zůstanou v našich dějinách
jako povzbudivý příklad
všem příštím generacím.
Nepochybuji, že hnutí za
samostatný Pákistán i zrod
pákistánského státu byl
výsledkem
odvážného
překonání všech těžkostí,
se kterými naši hrdinové
bojovali na pokyn Quaida
(pozn.: zakladatele Pákistánu,
Muhammada
Alího Džinny). Válka r.
1965 představuje jednu ze
zkoušek, v nichž stateční
synové národa dokázali
nepřátelům i celému světu,
že Pákistán se nedá utlačovat ani sebevětším protivníkem. Z války r. 1965
nám plyne ponaučení, že
svornost a jednota, odhodlání, odvaha a obětavost mohou učinit národ
neporazitelným a jeho
hranice neporušitelné.
Ochota přinést oběti spolu
s vůlí přežít nám umožnila
stát se jadernou mocností.
Pákistánské ozbrojené síly
dnes profesionálně ovládají
moderní vojenské vybavení
se svou tradiční odvahou a
nasazením. Úspěšně se
vyrovnávají s výzvami a
hrozbami,
které
představují domácí i zahraniční
nepřátelé.
Pákistánský
March 2015– September 2015 Volume—IV
národ stojí sjednocen proti
terorismu, ruku v ruce s
ozbrojenými silami, s civilními i vojenskými organizacemi,
s
policejními
složkami i informačními
službami. Úspěšnou operací Zarb-e-Azb pákistánská
armáda
prokázala,
že
žádné ohrožení národní
bezpečnosti a samotné existence národa nemůže
uspět. Vzdávám čest všem
jawanům (vojákům) a
důstojníkům,
kteří
ve
službě národu obětovali své
životy; vzdávám čest všem
jawanům a důstojníkům,
kteří v této válce proti
terorismu utrpěli zranění,
často s trvalými následky.
Vzdávám čest členům policejních
sborů,
bezpečnostních
a
informačních složek, kteří
obětovali svůj dnešek pro
náš zítřek, vzdávám čest
žákům a zaměstnancům
armádní školy v Péšaváru a
všem občanům, kteří se
stali oběťmi terorismu, ale
nikdy se nevzdali.
Al-Hamd-o-Lillah
(díky
Bohu), úspěch operace
Zarb-e-Azb
již
začal
přinášet ovoce. Vláda práva
a veřejný pořádek se
zlepšuje. Rozsah operace
byl rozšířen do městských
oblastí a bezpečnostní
složky pracují na vykořenění nejen projevů, ale
také příčin terorismu. K
těmto úspěchům ozbrojeným
silám
i
bezpečnostním
složkám
gratuluji. Zároveň bych rád
zopakoval, že Pákistán je
mírumilovná
země;
chceme, aby v našem regionu panoval mír. Naše
touha po míru však nesmí
být považována za slabost.
Pákistánský národ a jeho
ozbrojené síly udělají pro
ochranu svých hranic a
národní suverenity vše.
Dnešní zlaté výročí je
výtečnou
připomínkou
tohoto neochvějného odhodlání.
Vzkaz
J.
E.
pana
Tajammula Altafa, pákistánského
velvyslance v České republice
Je
pro
mne
velkým
potěšením vydat čtvrté číslo tohoto elektronického
bulletinu
velvyslanectví
Pákistánu v Praze při radostné
příležitosti
65.
výročí navázání diplomatických vztahů mezi Pákistánem a Českou republikou (dříve Československem) 27. září 1950.
Stejně tak je mi ctí vydat
tento
bulletin
k
padesátému, tedy zlatému
(Continued on page 3)
2
E- Newsletter Embassy of Pakistan Czech Republic
(Continued from page 2)
výročí války mezi Pákistánem a Indií v r. 1965, ke
dni, který se dnes slaví jako
Den obrany Pákistánu. Toto
číslo bulletinu pokrývá události z období od března do
září 2015.
Jménem prezidenta Pákistánu, J. E. pana Mamnoona Hussaina, a předsedy
pákistánské vlády, J. E. pana
Nawaze Sharifa, zasílám
srdečné
pozdravy
a
blahopřání
prezidentovi
České republiky, J. E. panu
Miloši
Zemanovi,
a
předsedovi vlády České republiky, J. E. panu Bohuslavu Sobotkovi. Jsem
rovněž poctěn tím, že mohu
vřelé pozdravy a přání všeho
nejlepšího vyřídit také všem
Pákistáncům a přátelům Pákistánu žijícím v České republice.
Od navázání diplomatických
vztahů r. 1950 udržují Pákistán a Česká republika
(Československo)
velmi
blízké, přátelské, kooperativní a vzájemně prospěšné
politické
i
ekonomické
vztahy v různých oblastech.
U příležitosti 65. výročí navázání
našich
diplomatických
vztahů
pákistánská vláda pod účinným
vedením premiéra Nawaze
Sharifa znovu potvrzuje své
pevné odhodlání spolupracovat s vládou České republiky
na dalším posílení těchto
politických a ekonomických
svazků vzájemnými návštěvami na vysoké úrovni a
zintenzivnění bilaterálních
vztahů v mnoha oborech,
zejména pak v oblasti
obrany,
energetiky,
vzdělávání, kultury a infrastruktury.
Jsem si jist, že vynikající
tradice našich bilaterálních
vztahů, trvajících již 65 let,
nám umožní tyto vztahy dále
prohloubit, takže naše spolupráce v 21. století bude
stále plodnější.
Pražská
oslava
Národního
dne
kistánu
March 2015– September 2015 Volume—IV
jménem
prezidenta
Pákistánu předal vysoké vyznamenání
Hilal-e-Quaid-iAzam dr. Janu Markovi za
jeho zásluhy v oblasti
vzdělávání a šíření urdského
jazyka na Univerzitě Karlově.
Jako doprovodný program k
recepci
velvyslanectví
75.
Pá-
Třicátého března 2015 pákistánské
velvyslanectví
uspořádalo v hotelu Hilton v
Praze recepci na oslavu 75.
Národního dne Pákistánu a
nadcházejícího 65. výročí
navázání
diplomatických
vztahů mezi Českou republikou a Pákistánem. Recepce
se zúčastnilo přes 250 hostů
včetně
vysokých
představitelů českého státu J. E.
pana Zdeňka Škromacha,
místopředsedy Senátu ČR,
který byl také čestným
hostem, J. E. pana Jana
Mládka, ministra průmyslu a
obchodu, J. E. pana Jakuba
Kulhánka, náměstka ministra zahraničních věcí, a J. E.
pana
Tomáše
Kuchty,
náměstka ministra obrany.
Velvyslanec Tajammul Altaf
uspořádalo výstavu překrásných fotografií hory K2 a
představilo knihu “K2 – královna
hor”
českých
horolezců, pana Pavla Béma
a pana Štěpána Rusňáka.
Založení Pákistánské dobročinné
asociace
(PWA)
Dle pokynů předsedy pákistánské vlády obsažených
ve Standardních operačních
postupech (SOPs) se na pákistánském velvyslanectví v
Praze osmého dubna 2015
pod vedením velvyslance
Tajammula Altafa konala
ustavující
schůze
Pákistánské dobročinné asociace (Pakistanis Welfare
Association, PWA). Byli rovněž vybráni jednatelé asociace.
Oslavy 65. výročí navázání
diplomatických
vztahů mezi Českou republikou a Pákistánem
Velvyslanectví Pákistánu a
Vysoká škola ekonomická
(VŠE) v Praze 23. dubna
2015 společně uspořádaly
program oslavující 65. výročí
navázání
diplomatických
vztahů mezi Českou republikou (Československem) a
Pákistánem, který se odehrál
na půdě VŠE. Události se
zúčastnil doc. Ing. Štěpán
Müller, CSc., děkan Fakulty
mezinárodních vztahů VŠE,
pan Ivan Jančárek, náměstek
ministra zahraničních věcí
ČR, a více než 200 studentů
a příslušníků pákistánské
komunity žijící v Praze. Program
rovněž
zahrnoval
pěvecké
vystoupení
pákistánských dětí a hudební a
taneční představení českých
skupin Pracharanda a OM
Dance
Academy,
které
diváky seznámily s českými i
pákistánskými
národními
písněmi.
Kulturní večer s paní
Moneezou Hashmi v rezidenci velvyslance
Pákistánské velvyslanectví a
Pákistánská dobročinná asociace
(PWA)
společně
uspořádaly kulturní večer s
paní Moneezou Hashmi,
dcerou slavného básníka
Faize Ahmeda Faize. Tato
událost proběhla 7. srpna
2015
v
rezidenci
pákistánského velvyslance a
zúčastnili se jí například dr.
Jan Marek, dr. Martin
Hříbek z Univerzity Karlovy
a členové PWA. Hosté vzdali
úctu památce Faize Ahmeda
Faize a dr. Marek paní Hash(Continued on page 4)
3
E- Newsletter Embassy of Pakistan Czech Republic
(Continued from page 3)
mi předal vlastní překlad
části básníkova díla do
češtiny. Paní Hashmi se s
hosty
podělila
o
vzpomínky
na
svého
proslulého otce.
Oslava
Dne
nezávislosti
na
pražském
velvyslanectví Pákistánu 14.
srpna a kulturní program u příležitosti 65.
výročí navázání diplomatických vztahů 16.
srpna 2015
Čtrnáctého srpna 2015
pákistánské velvyslanectví
v Praze důstojně oslavilo
69. Den nezávislosti Pákistánu.
Ceremonie
vztyčení vlajky se jako
čestný host zúčastnil federální ministr železniční
dopravy, J. E. pan Khawaja Saad Rafiq. Pákistánské děti žijící v
Praze se na oslavě podílely
vlastními krátkými projevy o Pákistánu a také
zpěvem
pákistánských
lidových písní. Děti rovněž doprovázely velvyslance Tajammula Altafa a
federálního
ministra
železniční dopravy Khawaju Saada Rafiqa při
slavnostním krájení dortu.
March 2015– September 2015 Volume—IV
Velvyslanectví při této
příležitosti také uspořádalo recepci a kulturní program, který se odehrál
šestnáctého srpna 2015 ve
slavném pražském kině
tradiční
pokrmy.
Lucerna
a
zahrnoval
promítání mezinárodně
oceněného pákistánského
filmu “Khuda Kay Liye” (Ve jménu boha). Této
společenské události se
zúčastnili
představitelé
české vlády, diplomaté a
další hosté působící v
různých oborech včetně
členů
pákistánské
komunity žijící v ČR a zástupců velvyslanectví. Dr.
Hynek Kmoníček, ředitel
zahraničního odboru Kanceláře prezidenta ČR, byl
čestným hostem večera.
Kromě filmu se kulturní
program skládal z národních písní, které zazpívaly
pákistánské děti, a představení české taneční
skupiny, která divákům
přiblížila
sindhské,
paňdžábské, paštúnské i
urdské písně. Na recepci
se
rovněž
podávaly
pákistánské
Návštěva federálního
ministra
vojenské
výroby v České republice
Na pozvání J. E. pana
Tomáše Kuchty, náměstka
ministra
obrany
ČR,
navštívil Českou republiku ve dnech 2. - 4. září
2015 J. E. pan Rana Tanveer Hussain, pákistánský
federální ministr vojenské
výroby. Mezi členy ministrovy doprovodné delegace byl také Lt. Gen.
Syed
Wajid
Hussain,
předseda Heavy Industries Taxila, a Maj. Gen.
laterálních
vztahů
v
různých oborech a s odhodláním tyto vztahy dále
posílit, zintenzivnit obchodní a ekonomické
svazky a zvýšit míru spolupráce v oblasti obrany.
Federální ministr vojenské výroby se 3. září
2015 rovněž sešel s J. E.
panem
Tomášem
Kuchtou,
náměstkem
ministra obrany ČR. Oba
činitelé se shodli na
dalším prohloubení spolupráce v sektoru obrany a
specifikovali
konkrétní
možnosti v různých relevantních odvětvích.
Tariq Ghafoor, tajemník
ministerstva
vojenské
výroby. Ministr se svou
delegací a velvyslancem
Tajammulem Altafem se
3. září 2015 sešli s J. E.
panem
Jakubem
Kulhánkem, náměstkem
ministra zahraničních věcí
ČR.
Obě
delegace
vyjádřily spokojenost se
současným rozvojem bi-
4
E- Newsletter Embassy of Pakistan Czech Republic
March 2015– September 2015 Volume—IV
MISSION GALLERY
Oslavy 65. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Pákistánem na VSE v
Praze
5
E- Newsletter Embassy of Pakistan Czech Republic
March 2015– September 2015 Volume—IV
Recepce u příležitosti 75. Národního dne Pákistánu
6
E- Newsletter Embassy of Pakistan Czech Republic
March 2015– September 2015 Volume—IV
Oslava 69. Dne nezávislosti Pákistánu na velvyslanectví
Kulturní program a promítání pákistánského filmu “Ve jménu boha”
7
E- Newsletter Embassy of Pakistan Czech Republic
March 2015– September 2015 Volume—IV
Kulturní program a promítání pákistánského filmu “Ve jménu boha”
Rana Tanveer Hussain, federální ministr vojenské výroby, na oficiální návštěvě České republiky
Eddited by : Umair Ali, Second
Secretary
Designed by :Maaz Syed,
Consular Assistant
Photo Credit: Maaz Syed
8

Podobné dokumenty