Stáhnout - LOVEstone

Komentáře

Transkript

Stáhnout - LOVEstone
Telefon: +420775727279
E-mail: [email protected]
www.lovestone.cz
Adresa: 110 00Praha 1,
Pštrossova 206/ 3
Poučení o vlastnostech materiálů
Během našeho působení na Českém i zahraničním trhu jsme zjistili
chování některých materiálů v rámci běžného používání. O tyto zkušenosti
bychom se s Vámi rádi podělili, abychom Vám usnadnili výběr vhodného
materiálu a poukázali na možné chyby, jež nemohou být předmětem reklamace.
Žuly
Žulové desky bez potíží snesou teplotu 300 C, nevadí jim ani hrnec s vařící
vodou či pánev s rozpáleným olejem. Výjimku tvoří nádobí určené pro indukční varné
desky. Toto nádobí má několika násobně vyšší tepelnou setrvačnost a může při
styku s pracovní deskou, je-li rozpálený, svojí dlouhodobě vysokou teplotou desku
poškodit. Nikdy nevysunujte hrnce mimo obrys indukční sklokeramické varné desky.
Na úpravě SATÉN zůstávají šmouhy způsobené kontaktem s příborem, hrnci a jinými
kovovými objekty, lze je však vyčistit.
Umělé kameny (Silestone, Technistone, Trafficstone)
Desky z umělého kamene bez potíží snesou teplotu 120 C, nevadí jim ani
hrnec s vařící vodou. Problém nastává s nádobím určeným pro indukční varné desky.
Toto nádobí má několika násobně vyšší tepelnou setrvačnost a může při styku
s pracovní deskou, je-li rozpálený, svojí dlouhodobě vysokou teplotou desku
poškodit.
Dle zkušeností z montáží upozorňujeme především na bílé, světlé a černé umělé
materiály. Na uvedených materiálech se při používání dělají „šmouhy“ od kovových
předmětů, příborů nebo hrnců, je-li s nimi silou posunováno nebo záměrně kresleno
po desce.
Tyto šmouhy lze velmi lehce odstranit námi dodávaným přípravkem, který je součástí
každé zakázky.
Šmouhy vznikají sedřením tenké vrstvy z příborů a hrnců a nejedná se proto o
poškození desky. Je však potřeba zdůraznit, že využívání těchto materiálů vyžaduje
zvýšenou každodenní péči a časté čistění povrchu.
Dále je nutné zmínit, že Vzhledem k výrobním omezením jsou umělé kameny
dodávány v rozměrech 300 x 138 ve standardním provedení a 327 x 1591
v provedení JUMBO, které je však nabízeno pouze u vybraných materiálů Silestone.
Tento fakt vede k omezení provedení varianty „L-kové“ kuchyňské desky
v maximálních rozměrech 300 x 135 u standardního provedení a 325 x155
v provedení JUMBO.
Berte prosím na vědomí, že toto poučení o vlastnostech materiálů je součástí cenové nabídky
1
Telefon: +420775727279
E-mail: [email protected]
www.lovestone.cz
Adresa: 110 00Praha 1,
Pštrossova 206/ 3
Obecně
Na všech deskách lze s opatrností krájet potraviny i naklepávat maso – nelze
je poškrábat kovovým nožem s nezakaleným břitem ani žádným z běžně
používaných kuchyňských nástrojů. POZOR Nože s kaleným ocelovým břitem,
odolné profesionální nože, kuchyňské nože z tvrdokovu či keramické, však mohou
desku poškrábat.
Vyzkoušejte svůj nůž na místě, jehož případné poškrábání by nenarušilo celkový
dojem z desky. V případě, že dojde k poškrábání desky, užívejte pro krájení
podložku.
Ze zkušeností z montáží také víme, že může klesnout podlaha. Upozorňujeme, že
neneseme zodpovědnost za poškození vzniklé nekvalitně položenou podlahou,
respektive jejím poklesem, nebo prasknutí desky způsobené jakýmkoliv jiným
pohybem stavby.
Vzhledem k tomu, že varné desky a dřezy nejsou většinou od výrobců zcela
rovné, nedoporučujeme uložení do roviny, neboť v tomto případě nerovnosti nelze
nijak skrýt. Občas je nutná i reklamace dřezu, což může prodloužit dobu realizace.
Řešením je osazení varné desky a dřezu zespodu, nebo shora.
Berte na vědomí, že dělení desek je výhradně na uvážení naší společnosti, kdy je
bráno v potaz následující: doprava, manipulace, manipulační cesta, rozměry desky,
umístění výřezů a další technické parametry.
Toto upozornění je nedílnou součástí objednávky/smlouvy o dílo a zasláním
objednávky nebo podpisem smlouvy bere zájemce/objednatel výslovně na
vědomí, že poškození a vady materiálů, které vzniknou v důsledku
nerespektování informací a pokynů dodavatele v tomto upozornění uvedených,
nemohou být předmětem reklamace. Případné odstranění vad (bude-li to možné)
lze provést toliko na Vaše náklady.
S výše uvedenými upozorněními jsem seznámen a beru na vědomí a stvrzuji
podpisem, že je nelze reklamovat. (Předchozí listy prosím parafujte)
V……………………………………….dne:…………………………
Podpis:……………………………….
Berte prosím na vědomí, že toto poučení o vlastnostech materiálů je součástí cenové nabídky
2

Podobné dokumenty

Standardní postup při objednání pracovní desky do

Standardní postup při objednání pracovní desky do dole. V případě zájmu nabízíme zákazníkovi konzultace přímo v naší kroměřížské firmě*. Zde také nabízíme možnost výběru materiálu - na skladě máme zhruba 80 druhů žulových materiálů z Evropy, Asie,...

Více

Ke stažení zde - Diamond Design

Ke stažení zde - Diamond Design a servisnímu zázemí DIAMOND DESIGN. Většina produktů je vyrobena na míru našich klientů, a to jak v oblasti rozměrů, tvarů, ale také barev a materiálů.

Více

FOTBALOVÉ ZBOŽÍ Údržba kopaček: Delší životnost

FOTBALOVÉ ZBOŽÍ Údržba kopaček: Delší životnost přesného dne a místa nákupu) k prokázání skutečnosti, že nákup byl proveden v síti prodejen A3 SPORT s.r.o. Posouzení oprávněnosti reklamace a její případné vyřízení trvá nejdéle 30 dní od uplatněn...

Více

pozorovatelé světa

pozorovatelé světa Je tu Jedouš Moralista pod patronací Velkého žravce. Je tak jedovatý, že ho nikdo nepovažuje za vhodné sousto.

Více