Vážený pane XXX - Darovanský dvůr

Komentáře

Transkript

Vážený pane XXX - Darovanský dvůr
Golfová škola mládeže
Darovanský Dvůr
Infomace pro rok 2013
Strana 2
Golfová škola mládeže na Darové
Cílem programu je umožnit členům Golf klubu Darovanský dvůr i ostatním zájemcům z řad mládeže
systematicky se rozvíjet zejména využitím intenzívních forem výuky během pravidelných tréninků 1x - 2x
týdně či během týdenních kempů na zařízeních provozovatele golfového hřiště a cvičných ploch v
Darovanském dvoře. Provozovatelem golfového hřiště a veškerých cvičných ploch je společnost Country
Golf Club s.r.o.
Struktura programu je uspořádána tak, aby těm nejtalentovanějším bylo umožněno probojovat se třeba
až do reprezentace svého domácího klubu či České republiky, ale zároveň tak, aby ti, pro něž se golf
stane jen hodnotným příležitostným koníčkem se dozvěděli o hře vše podstatné a mohli si ji ve svém
volném čase na kvalitní úrovni maximálně užívat.
Komu je program JuniorGolf určen?
Dětem a mládeži
Program je určena dětem ve věku od 7 do 15 let, se zájmem o golf, potencionálním i stávajícím
golfistům. JuniorGolf je určen cílevědomým jedincům, kteří mají dlouhodobý zájem se zlepšovat.
Rodičům
JuniorGolf je určen rodičům dětí, kteří hledají program pro komplexní a systematické vedení výkonnosti.
Klubu
JuniorGolf je účinným doplňkem běžné týdenní přípravy. Již existující běžné tréninky dětí v klubu jsou
organickou součástí programu JuniorGolf.
Kdo program JuniorGolf zajišťuje?
Country Golf Club s.r.o.
provozovatel golf. hřiště a cvičných ploch v Darovanském dvoře
Jan Šedivec
trenér PGA, metodický garant projektu
MUDr.Petr Sinkule
prezident klubu,manager projektu, držitel licence „Cvičitel golfu“
Jiřina Sinkulová
držitelka licence „ Provozovatel tělovýchovných a sportovních zařízení a
zařízení sloužících k regeneraci a rekondici. Specializace golfová hřiště a
golfová zařízení.“
Cvičitelé golfu z řad Golf klubu Darovanský dvůr
JuniorGolf_Darova.doc
Strana 3
I.
Obsah golfové přípravy
Týdenní tréninky 2013
V letošní sezóně začínají golfové tréninky pro Vaše děti v letním semestru dne 9.4.2013 a končí
28.6.2013, podzimní semestr začíná 3.9.2013 a končí 29.10.2013 .
Opět se budou konat pod vedením Honzy Šedivce, absolventa PGA Czech.
Připravili jsme pro Vás několik informací a změn:
- tréninky budou probíhat po celý rok, mimo letních prázdnin
- děti budou rozděleny na tři výkonnostní skupiny
- dle Vašeho zájmu a následného rozřazení do výkonnostních skupin, budou moci děti trénovat 1-2x týdně
Cena:

člen GKDDV, děti členů GKDDV: 1x- 2x týdně – ZDARMA
( náklady hradí klub v plném rozsahu )

ostatní děti: 1x týdně - 4 000Kč; 2x týdně - 7 000Kč
Tréninkové dny: úterý, pátek; starší děti neděle
Časy:

úterý od 17-18h

pátek od 17-18h
První informativní schůzka:
úterý 9.4.2013 od 16.30h v prostorách recepce hotelu Darovanský dvůr.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Na prázniny připravujeme pobytový golfový kemp ve spolupráci s agenturou SUSU v termínu
18.8.-24.8.2013.
Přihlášky zasílejte na adresu: [email protected]
JuniorGolf_Darova.doc

Podobné dokumenty