RoomViewExpress and DLP Page 2 ForTrans-RevB_CZ.ai

Komentáře

Transkript

RoomViewExpress and DLP Page 2 ForTrans-RevB_CZ.ai
RoomView Express
Návod k použití
Program pro vzdálenou správu majetku
Konfigurace programu RoomView Express pro
použití s projektorem DLP.
Tento návod k použití zaručuje rychlé a snadné nastavení programu
Crestron RoomView® ExpressTM s Texas Instruments DLP® Projector.
POZNÁMKA: Tento návod k použití předpokládá, že jste řádně
nainstalovali a nastavili projektor DLP pro použití v síti a že byla
projektoru přidělena vlastní adresa IP atd. Dalším předpokladem
je stažení a instalace programu RoomView Express.
1. Do pole adresy prohlížeče zadejte
http://www.crestron.com/getroomview a stiskněte Enter.
2. Přejděte níže na položku Download RoomView Free a vyplňte
všechna pole formuláře (vyžaduje se vyplnění všech polí).
3. Klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
4. V prohlížeči se otevře stránka „Crestron Electronics DLP RoomView
Promotion“ a spustí se stahování. Podle nastavení prohlížeče
se také může otevřít okno „Opening roomview_x.x.x.x.exe“ jako
na následujícím obrázku.
9. Můžete buď přijmout výchozí umístění instalace (doporučená
možnost), nebo vybrat jiné umístění klepnutím na tlačítko
Browse (Procházet).
10. Klepněte na tlačítko Next (Další). Otevře se okno
„Select Program Folder“.
7. Klepněte na tlačítko Next (Další). Otevře se okno
„License Agreement“.
RoomView Express
5. Klepněte na tlačítko Save File (Uložit soubor). Proběhne stažení
instalačního programu do počítače. Ponechejte tuto stránku
v prohlížeči otevřenou. Nepřecházejte na jinou stránku.
6. Vyhledejte instalační program a poklepáním spusťte instalaci.
Otevře se průvodce „Crestron RoomView Express Setup“.
1
8. Přečtěte si licenční ujednání a přijměte jej zaškrtnutím možnosti
I accept the terms of the license agreement (Přijímám podmínky
licenčního ujednání) a klepnutím na tlačítko Next (Další). Otevře se
okno „Choose Destination Location“.
POZNÁMKA: Chcete-li si licenční ujednání vytisknout, klepněte
na tlačítko Print (Tisk).
www.crestron.com
NÁVOD K POUŽITÍ. 6843B-cs 08.09
©2009 Technické údaje se mohou
změnit bez předchozího upozornění
888.273.7876
201.767.3400
11. V tomto okně můžete změnit název instalačního adresáře nebo
přijmout zobrazenou výchozí hodnotu (doporučená možnost).
Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Otevře se okno
„Setup Status“.
RoomView Express
Program pro vzdálenou správu majetku
Návod k použití
15. Zkopírujte alfanumerický kód v poli Customer ID a vložte
jej do pole Site Code: na webové stránce společnosti Crestron,
odkud jste stáhli instalační program (nebo která se zobrazí po
klepnutí na odkaz v e-mailu s potvrzením). Klepněte na tlačítko
Submit (Odeslat).
16. Po obdržení licence instituce ji zkopírujte a vložte do pole
Site Key:. Klepněte na tlačítko OK.
17. Spusťte program „RoomView Express“ a klepněte na tlačítko
OK v přihlašovacím okně zobrazeném níže. Při prvním
přihlášení není vyžadováno heslo.
20. Vyplňte příslušná pole. K zajištění minimální funkčnosti je třeba
vyplnit alespoň pole Name, Location, IP Address a IPID/Port.
12. Po dokončení instalace se otevřou poznámky k vydání
a okno se zástupci programu RoomView Express.
13. Spusťte program Crestron License Manager výběrem položek
Start|Programs|Crestron|RoomView Express|RoomView
Express License Manager. V oznamovací oblasti se zobrazí
ikona programu.
POZNÁMKA: Program RoomView Express dokáže spravovat
až 25 místností nebo zařízení i bez licence nebo klíče instituce.
Po pořízení klíče je možné spravovat až 250 místností či zařízení.
2
NÁVOD K POUŽITÍ. 6843B-cs 08.09
18. V nabídce Edit (Úpravy) vyberte možnost Rooms . . . (Místnosti. . .).
21. Klepněte na tlačítko Save Room (Uložit místnost) a OK.
22. Klepnutím na tlačítko Close (Zavřít) zavřete okno „Edit Rooms“.
23. Ve sloupci Online projektoru zobrazeném níže byste nyní měli
vidět zelený symbol zaškrtnutí.
19. Po otevření okna „Edit Rooms“ klepněte na tlačítko New Room
(Nová místnost) zobrazené dole. Otevře se okno „Edit Room:
New“.
24. Blahopřejeme. Akce byla úspěšná. Další informace najdete
v souboru nápovědy programu RoomView Express po stisknutí
tlačítka F1.
www.crestron.com
©2009 Technické údaje se mohou
změnit bez předchozího upozornění
888.273.7876
201.767.3400
Společnost Crestron nenese zodpovědnost za chyby v textu či ilustracích. Crestron RoomView a RoomView Express
jsou ochranné známky společnosti Crestron Electronics, Inc. DLP je registrovaná ochranná známka společnosti
Texas Instruments. Další ochranné známky a obchodní názvy mohou být v tomto dokumentu použity jako reference
na subjekty držící práva na tyto známky, nebo reference na názvy jejich produktů. Společnost Crestron se zříká
vlastnických zájmů o známky a názvy jiných subjektů.
RoomView Express
14. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu programu RoomView
License Manager a vyberte možnost License. . . (Licence. . .).
Otevře se okno „Crestron Licensing“.
POZNÁMKA: Adresu IP můžete najít na obrazovce projektoru.

Podobné dokumenty

AUDIO VIDEO TECHNIKA ZABEZPEČENÍ VYTÁPĚNÍ

AUDIO VIDEO TECHNIKA ZABEZPEČENÍ VYTÁPĚNÍ přepíná a reguluje podle potřeb uživatele (např. tlačítko MTV: spouští plátno, zapíná projektor, receiver, satelit a vše nastavuje na potřebný kanál či vstup, zároveň se stmívá osvětlení místnosti ...

Více