III.Vyšetření plic Perfúzní plicní scintigrafie Ventilační plicní scintigrafie

Komentáře

Transkript

III.Vyšetření plic Perfúzní plicní scintigrafie Ventilační plicní scintigrafie
III.Vyšetření plic
Perfúzní plicní scintigrafie
Princip: i.v.aplikace značených makroagregátů albuminu, které se dočasně zachytí v
kapilárním řečišti plicního parenchymu, následně provedeno snímání scintilační
kamerou ve 3-6 projekcích (dle stavu pacienta a lokalizace nálezu) s výpočtem
relativní plicní perfúze
Radiofarmakon: 99mTc-MAA
Indikace:
- dg.plicní embolizace, zvl.v kombinaci s ventilačním plicním scanem (vysoká - senzitivita do
6 hodin, max.24 hodin)
- stav po plicní embolizaci pro posouzení reperfúze po adekvátní terapii
- posouzení stavu plicní perfúze u bronchopulmonálních chorob
- podíl jednotlivých plicních křídel na celkové perfúzi před ev.operačním výkonem
-( ca plic )
Kontraindikace: nejsou
Příprava: žádná
Vlastní vyšetření: při podezření na plicní embolizaci provádíme nejdříve perfúzní vyšetření
s provedením obvyklých 4 projekcí vsedě ( u ležících pacientů pouze 3
projekce ), pokud je nález pozitivní, nutno doplnit ventilačním plicní scan
Trvání vyšetření: cca 10-20 minut
Pozn.: k vyšetření nutno znát čerstvý rtg plic a základní kardiologickou anamnézu!!!
Ventilační plicní scintigrafie
Princip: pacient vdechuje radioaktivní plyn z generátoru po celou dobu snímání jednotlivých
projekcí ( totožných jako u perfúzní scintigrafie ) scintilační kamerou, možno
provést ve stejný den jako perfúzní plicní scintigrafii (po domluvě)
Radiofarmakon: 81mKr
Indikace:
- doplnění pozitivní perfúzní scintigrafie plic k potvrzení event.vyloučení plicní
embolizace
Kontraindikace: nejsou
Příprava: žádná
Vlastní vyšetření: viz.princip
Trvání vyšetření: několik minut
Pozn.: nutná dobrá spolupráce pacienta
NEOSPECT k diferenciální diagnostice nodulárních plicních procesů
Princip: uvádí se, že až 30% plicních nálezů jsou nodulární plicní procesy.
NEOSPECT ( radiofarmakon firmy AMERSHAM ) umožňuje diferenciální
diagnostiku karcinomu, což má veliký význam pro přežití pacienta, protože
včasnou možností resekcí plíce se extrémně prodlužuje doba života.
Radiofarmakon: Neospect, pentaoctreotid značený 99mTc
Indikace: nodulární plicní tumory
Kontraindikace: nejsou
Příprava: žádná, pacient může užívat léky
Vlastní vyšetření: snímkování za 3 a 5 hodin po i.v.aplikaci metodou SPECT,
event. SPECT i za 24 hodin
Trvání vyšetření: 30 min
Pozn.: Vyšetření NEOSPECT je vhodné doplniti ventilačním plicním scanem a perfusním
scanem plicním metodou SPECT.

Podobné dokumenty

Standardy pro provádění a hodnocení kardiovaskulárního MRI

Standardy pro provádění a hodnocení kardiovaskulárního MRI Kvalifikace laborantů je též odpovídající – tedy všichni mají ukončené adekvátní vzdělání a praxi (viz standard AOP.6.3.). Laborant je odpovědný za přípravu pacienta na samotné vyšetření a za přípr...

Více

VI.Vyšetření endokrinního systému Scintigrafie štítné žlázy

VI.Vyšetření endokrinního systému Scintigrafie štítné žlázy - podezření na adenom či hyperplasii příštitného tělíska - podezření na ektopické uložení tělíska - radiačně navigovaná parathyreoidektomie Kontraindikace: nejsou Příprava: žádná Vlastní vyšetření:...

Více

Žádost o přijetí paci

Žádost o přijetí paci Rodné číslo : ____________________________ Rodinný stav : ______________________ Pacientův současný pobyt a jméno praktického lékaře :__________________________ ____________________________________...

Více

Zkušenosti s kombinací perfúzní SPECT a metabolické PET při

Zkušenosti s kombinací perfúzní SPECT a metabolické PET při od XI / 1999 SPECT s transmisní korekcí absorpce záření a G SPECT

Více