MI-200 - Hamletovygumy.cz

Komentáře

Transkript

MI-200 - Hamletovygumy.cz
MI-200
Instalační manuál
Dva audio-video vstupy s ovládáním připojených zařízení
Vstup pro parkovací kameru
RSE výstup
Ovládání pomocí signálů ze sběrnice CAN
Adaptér je určen pro vozidla Volkswagen, Škoda a Seat
s navigačními systémy MFD3/RNS510
Pouze pro vozidla BEZ zabudovaného TV tuneru a
BEZ zabudované parkovací kamery
Montáž smí být provedena pouze vyškolenou a kvalifikovanou osobou.
Před zahájením montáže si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.
Zařízení vyžaduje napájecí napětí +12 V.
Funkce tohoto adaptéru mohou být omezeny instalací nové verze softwaru do
palubního počítače automobilu. Instalace může být provedena například
v autorizovaném servisu během prohlídky vozidla. Pro tyto případy poskytuje
výrobce možnost bezplatné aktualizace firmwaru v adaptéru po dobu jednoho roku od
jeho zakoupení. Adaptér musí být výrobci zaslán na náklady vlastníka. Výrobce
nehradí náklady na montáž a demontáž adaptéru. Totéž platí při uplatnění záruky.
Před zahájením montáže vypněte zapalování a odpojte baterii vozidla, jinak nedojde
ke správnému spuštění adaptéru.
Adaptér vyžaduje konstantní napájecí proud. Pokud adaptér není napájen přímo
z baterie vozidla, zajistěte, aby napájení adaptéru bylo stálé a prudce neklesalo při
startování nebo vypínání motoru vozidla.
Před zahájením montáže
Využití vstupu pro připojení parkovací kamery
Pokud si přejete využívat vstup pro připojení parkovací kamery, je zapotřebí před
zahájením montáže otevřít kryt adaptéru a spojit příslušný přepínač (jumper), který je
v továrním nastavení rozpojen – viz obrázek níže. Kdykoli adaptér ze sběrnice CAN
zjistí, že byla zařazena zpátečka, automaticky nechá na displeji zobrazit výstup
z parkovací kamery.
Protože navigační systém také přepne ze zobrazení navigace na zobrazení obrazu
z parkovací kamery, je zapotřebí v nabídce nastavení navigačního systému nastavit
položku „Rear-view camera“.
Vypnutí vstupu pro druhé zařízení AV zařízení
Pokud bude k adaptéru připojeno pouze jedno audio-video zařízení (AV1), je možné
vypnout (deaktivovat) vstup pro druhé zařízení audio-video zařízení (AV2), aby
nedošlo k jeho náhodnému výběru. Vypnutí tohoto vstupu provedete rozpojením
příslušného přepínače (jumperu) – viz obrázek níže.
Funkce konektorů
Konektory na svazku kabelů
Konektor 24 pinů – připojte k 24-ti pinovému konektoru navigačního systému.
Konektor 18 pinů – připojte k 18-ti pinovému konektoru adaptéru.
Konektor 14 pinů – připojte ke 14-ti pinovému konektoru adaptéru.
Jednotlivé vodiče
Červený – napájení +12 V (stálý proud).
Černý – zem.
Modrý – CAN-LOW – připojte k pinu 10 na
konektoru 2 (quadlock) – viz obrázek
vpravo.
Žlutý – CAN-HIGH – připojte k pinu 9 na
konektoru 2 (quadlock) – viz obrázek
vpravo.
Zelený – Spouštěcí výstup pro parkovací kameru. Po zařazení zpátečky přivedena
úroveň HIGH (+12 V, max. 0,5 A). Pokud nebude výstup využíván, proveďte
jeho izolaci.
Růžový – Spouštěcí výstup k zapnutí připojených zařízení. Po spuštění navigačního
systému přivedena úroveň HIGH (+12 V, max. 0,5 A). Pokud nebude výstup
využíván, proveďte jeho izolaci.
Konektory 3-pinové
Modrý konektor 3 piny – ke vstupu pro senzor infračerveného ovládání zařízení AV1.
Žlutý konektor 3 piny – ke vstupu pro senzor infračerveného ovládání zařízení AV2.
Poznámka: adaptér lze také využívat pouze pro připojení AV vstupů bez ovládání
připojeného zařízení. V tomto případě zůstává konektor AMP nezapojen.
RCA konektory
Adaptér disponuje RCA konektory pro připojení dvou audio-video zařízení (AV1 a
AV2) a parkovací kamery. Dále je zde výstup pro připojení displeje pro zadní sedadla.
Postup montáže
Pokud není na vstupech adaptéru žádný video signál, přejde adaptér do úsporného
režimu.
Využití společně s adaptérem TV-FREE
Pokud je tento AVDC adaptér provozován společně s adaptérem TV-FREE, měly by
být vodiče ke sběrnici CAN (žlutý a modrý) připojeny nejprve mezi navigačním
systémem a skříňkou elektrického připojení adaptéru TV-FREE. V několika málo
případech musí být adaptér AVDC připojen mezi skříňku elektrického připojení
adaptéru TV-FREE a příslušné vodiče vozidla.
Využití bez adaptéru TV-FREE
Pokud je tento adaptér využíván bez adaptéru TV-FREE, musí být navigace nastavena
pomocí diagnostického systému VW v kontrolním boxu 19 (TV) na „ON“.
Výběr adaptéru jako zdroje obrazového signálu.
Adaptér zvolíte v příslušné nabídce výběrem položky „TV“.
Ovládání připojených zařízení
K tomuto adaptéru lze připojit dvě zařízení, která lze navíc pomocí adaptéru ovládat.
Seznam zařízení, která je možno ovládat, naleznete v následující tabulce.
Odpovídající kabel CABI2-xxx, který slouží k propojení adaptéru a konektoru pro
připojení senzoru infračerveného dálkového ovládání k danému zařízení, je pro každé
zařízení jiný a je zapotřebí jej zakoupit samostatně.
Ovládací
kanál
Popis zařízení
IR ovládací
kabel
RC-01
DVD přehrávač maXXLine DVD500U, DVDMP410U, DVDMP20(U)
DVD přehrávač Ampire DVX100, Digitaldynamic DVP-1000, 900HD
MICDVP01/P
RC-02
DVB-T Tuner maXXLine DVBTD50, Dietz 1491(V)
CABI2-RJA
RC-03
DVB-T Tuner Ampire DVB-T 100
Není
RC-05
DVD měnič na 10 disků maXXLine DVC10
CABI2-S35
RC-07
DVB-T Tuner DVBT-CKO, maXXLine DVBTD60, DVBTD40
MICASUKA/P
RC-10
DVD přehrávač Alpine RUE-4201
CABI2-A25
RC-11
DVD přehrávač Alpine RUE-4158
DVB-T Tuner Alpine TUE-T150V
CABI2-A4P
CABI2-A25
RC-13
iPod Vlink maXXLine
CABI2-X35
RC-15
Vehicle-HUB Alpine VPA-B222R, Alpine RUE-4167 Audio
CABI2-A25
RC-16
Vehicle-HUB Alpine VPA-B222R, Alpine RUE-4167 DVD
CABI2-A25
RC-17
DVD měnič na 6 disků Necvox DVA-3206
Není
RC-18
Analogový TV-Tuner Alpine TUE-T112P
CABI2-A25
RC-19
Analogový TV-Tuner maXXLine TVT110
CABI2-B4P
RC-20
DVD přehrávač Boa 85700
CABI2-X35
RC-24
DVD měnič na 6 disků maXXLine DVC62, Ampire DVC62
CABI2-S35
RC-27
DVD přehrávač Nesa DVD-2007, DVD-1002, VST VDV-101
CABI2-X35
RC-30
DVB-T Tuner Ampire DVBT200
MICASUKA/P
RC-41
DVB-T Tuner maXXline DVBTD80
MICASUKA/P
U kabelů CABI2-xxxAVDC je zapojení zřejmé z konektorů. 3-pinový konektor je
připojen k příslušnému konektoru na svazku vodičů u adaptéru nebo k Y-adaptéru
CAB-Y35MM. Konektor na druhém konci kabelu je připojen ke konektoru na
zařízení, který slouží k připojení IR senzoru.
Připojení infračerveného senzoru dálkového ovládání
Pomocí ovládacích prvků navigačního systému lze ovládat většinu důležitých funkcí
připojených zařízení. Některé z funkcí však nejsou dostupné, protože je omezen počet
tlačítek navigačního systému, která lze použít pro ovládání připojeného zařízení.
Pokud si přejete ovládat všechny funkce zařízení, lze k tomuto zařízení připojit
pomocí rozbočovacího (Y) kabelu senzor infračerveného dálkového ovládání
i adaptér. Rozbočovací kabely jsou označeny například MIC DUAL.
Výběr audio-video vstupu
Aktuální audio-video vstup je volen pomocí
navigačního systému. Nejprve zvolte režim „TV“
výběrem této položky v nabídce navigačního
systému, jak je uvedeno v kapitole Výběr adaptéru
jako zdroje obrazového signálu. V nabídce „Extras“
zvolte položku „V text“.
Aby bylo možné volit jednotlivé audio-video vstupy, je zapotřebí určit tzv. kód
každého audio-video vstupu. Tento kód se skládá z čísla audio-video vstupu
(například vstup AV1 je označen „1“) a dále z čísla kanálu, které je uvedeno v tabulce
výše (RC-xx) a které identifikuje připojené zařízení. Pokud je například připojen
DVD měnič DVC62 (RX-24) k audio-video vstupu AV2, bude výsledný kód „224“.
Poznámka: pokud je daný audio-video vstup využíván bez funkce ovládání
připojeného zařízení, lze při zadávání kódu využít číslo kteréhokoli kanálu.
Zvolený kód zadejte výběrem jednotlivých číslic a
svou volbu potvrďte stisknutím „OK“.
Adaptér zvolí požadovaný audio-video vstup a
zadaný kód se objeví na displeji.
Volbu jiného audio-video vstupu lze provést stejným
způsobem, tedy zadáním příslušného kódu.
Ovládání
Seznam ovládacích prvků pro dané připojené zařízení lze zobrazit v nabídce
„Transmission list“. Tyto povely jsou shodné s tlačítky dálkového ovládání daného
zařízení a lze je vybrat přímo z nabídky „Transmission list“.
Nastavení obrazu
Nastavení obrazu lze provést přímo z nabídky navigačního systému.
Technické údaje
Napájecí napětí
10,5 až 14,8 V
Proud v úsporném režimu
cca 1 mA
Maximální proud
cca 230 mA + spouštěcí výstupy
Rozsah teplot
-30° až +80° C
Hmotnost
203 g
Rozměry (š x h x v)
105 x 98 x 30 mm

Podobné dokumenty

MCS-07 - StuAlarm.cz

MCS-07 - StuAlarm.cz jednotky kamery dle výše uvedené tabulky (spodní modrá část). Pokud využíváte adaptér také k ovládání připojeného zařízení, připojte odpovídající ovládací kabel (například DVD přehrávače) ke 3-pino...

Více

Ceník DVD - Inzerce Jičín

Ceník DVD - Inzerce Jičín DVD přehrávač nejen do vozu (rozměry: 189 x 170 x 52 mm), podpora DVD, DVD-R, CD, CD-R/RW, MP3, JPEG, dálkové ovládání součástí, výstup na dva monitory, AV výstup, S-video výstup, čelní AV vstup, v...

Více

Hobby drezura Hobby drezura - úloha Z1

Hobby drezura Hobby drezura - úloha Z1 8. Ing. Sehnalová Radka VLASTA-K KF3379

Více

www.perfectsound.cz

www.perfectsound.cz Informační Display,Dotykové ovládání Alpine navigace NVE-M300P,Vstup pro couvací kameru ( HCE-C105/7D), Standard RCA camera input• ovládání z volantu možné( APF-Sxxx) • možné připojení k rozhrání d...

Více

Triumph - bikeday.cz

Triumph - bikeday.cz Speed Four Speed Triple S Supersport TT 600 (806AD) Bonneville T120, R, V Daytona 650 Tiger, Trophy Sport TR6C Trophy TR6 --> Nr.029363 Trophy TR6 Nr.029364 --> Daytona 675 Daytona 675 RR Bonnevill...

Více

Uložit do PDF - autokabel.cz

Uložit do PDF - autokabel.cz http://autokabel.cz/index.php?route=product/pricelist&pricelist_id=1&limit=50&catid=127&output=pdf

Více

C E N N Í K

C  E  N  N  Í K Omnitronic MCS-1250 MK2 6-zónový zesilovač Omnitronic MCS-1250 MK2 klávesnice Omnitronic MCS-1250 MK2 Hub Omnitronic MCS-1250 MK2 dálkový ovladač Omnitronic MCS-1250 MK2 IR vysílač Omnitronic MCS-1...

Více