Helium 4.6 - Katalog plynů Linde Gas

Komentáře

Transkript

Helium 4.6 - Katalog plynů Linde Gas
Datový list
Helium 4.6
Čistota, %obj.: ≥
Příměsi: H2O
99,996%
≤
5ml.m-3
O2
≤
5ml.m-3
CnHm
≤
1ml.m-3
N2
≤
20ml.m-3
(1 ml.m-3= 1 ppm obj.; 1mg.kg-1= 1 ppm hmot.)
Způsob dodání: Tlakové láhve
Objem [ l ]
Plnicí tlak při 15°C [bar]
Objem náplně při tlaku 1bar [m3]
10
200 +0-10
1,8
GENIE 20l
300 +0-10
5,2
50
200 +0-10
9,1
Pozn.
Svazky lahví
Objem [ l ]
svazek 12x 50l
Plnicí tlak při 15°C [bar]
Objem náplně při tlaku 1bar [m3]
109,2
svazek 12x 50l
200 +0-10
300 +0-10
svazek 16x 50l
300 +0-10
209,6
Pozn.
157,2
na objednávku
Kryogenní nádoba s kapalným heliem.
Značení láhve dle EN 1089-3: Barva horní zaoblené části
Typ ventilu:
Typ ventilu: láhev do 200bar
hnědá
odstín
RAL8008
W21,8x 1/14"
svazek do 200bar
W21,8x 1/14"
láhev 300bar
M30x 2
svazek 300bar
plnění: M30x 2
výstup: W21,8x 1/14"
Nálepky: Bezpečnostní nálepka dle ČSN EN ISO 7225: 2007 a předpisu ADR pro UN 1046 - HELIUM, STLAČENÉ s bezpečnostními značkami,
bezpečnostními a rizikovými větami a názvem materiálu
Páska s nápisem ‘‘Plná láhev‘‘ kolem klobouku
Datový list
strana 2 ze 2
Vlastnosti: Helium je plyn bez barvy a zápachu.
Je nejedovatý a nehořlavý.
Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/ 2008: Press. Gas, H280
Chemický vzorec
Molární hmotnost
Relativní hustota plynu
He
4,003
(vzduch = 1)
0,138
Hustota plynu při 15°C a 101,3kPa
Bod varu při 101,3kPa
teplota
výparné teplo
Trojný bod
0,169
kg.m-3
-268,9
°C
20,4
teplota
-271,0
tlak
Kritický bod
g.mol-1
kJ.kg-1
°C
5,10
kPa
teplota
-268,0
°C
tlak
227,5
kPa
hustota
69,6
kg.m-3
142,64
Tepelná vodivost
Vhodné hasivo
mW.m-1.K-1
lze použít všechna známá hasiva
přizpůsobit látce hořící v okolí
Přepočtové hodnoty: m3 plynu (101,3 kPa, 15°C)
litr kapaliny (101,3 kPa, teplota
bodu varu)
kg
1
1,336
0,167
0,749
1
0,125
5,988
8,000
1
Použití: Ochranná atmosféra při svařování.
Proplach v metalurgii a při výrobě speciálních skel.
Chladicí medium v reaktorech.
Chladicí a nosné medium při výrobě skleněných vláken.
Pracovní plyn u analyzátorů, např. nosný plyn při chromatografii.
Ve směsích s CO2 a další plyny pro lasery.
Měřicí plyn při testech těsnosti.
Součást plynných směsí pro použití ve zdravotnictví.
Bezpečnost: Bezpečnostní list (BL8312) podle nařízení EP a Rady (ES) č.1907/ 2006 na vyžádání.
ČSN 07 8304
Jiné formy dodávek: Balonplyn.
Helium kapalné.
Helium 3 (stabilní izotop)
Helium 5.0, 5.3, "ECD", 5.6, 6.0
Plynné směsi a kalibrační plyny s příměsí helia.
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 Kyje
Tel.: 800 121 121, www.linde-gas.cz
V případě Vašich dotazů je Vám k dispozici odborný personál v našich prodejních centrech a Zákaznickém centru 800 121 121.
Form 1151/5 10.2010
DL 0005/05 z 06.2016

Podobné dokumenty

Datový list

Datový list Chladicí a nosné medium při výrobě skleněných vláken. Pracovní plyn u analyzátorů, např. nosný plyn při chromatografii. Ve směsích s CO2 a další plyny pro lasery. Měřicí plyn při testech těsnosti. ...

Více

Datový list

Datový list Značení láhve dle EN 1089-3: Barva horní zaoblené části

Více

Kyslík bez CmHn - Katalog plynů Linde Gas

Kyslík bez CmHn - Katalog plynů Linde Gas Objem náplně při tlaku 1bar [m3]

Více

Oxid dusný 2.5 - Katalog plynů Linde Gas

Oxid dusný 2.5 - Katalog plynů Linde Gas bezpečnostními značkami, bezpečnostními a rizikovými větami a názvem materiálu Páska s nápisem "Plná láhev" kolem klobouku

Více