GA250 je vysoce výkonné, moderní AVCS/MEMS gyro, speciálně

Komentáře

Transkript

GA250 je vysoce výkonné, moderní AVCS/MEMS gyro, speciálně
GA-250 Micro Gyro Manual
GA250 Micro Gyro –Návod k použití
GA250 je vysoce výkonné, moderní AVCS/MEMS gyro, speciálně navrženo a optiomalizováno pro vaše RC
helikoptéry.Je velmi malé a lehké.Snadné na montáž,má praktické funkce ,široký rozsah použitelných serv
(pouze Digitálních) a vysoký výkon i pro vaše náročné 3D aplikace.
Technické vlastnosti
Sensor: MEMS
Systém řízení: AVCS ( Angular Vector Control System) (Úhlový vektorový řídící systém).
Funkce dvojitého zisku: dva operační režimy lze volit pomocí vysílače: AVCS mód a
Rate mód (poměrový mód).
Kompatibilní se všemi digitálními servy, zahrnuje 1520us, 760us and 960us.
Technické Parametry
1. Provozní napětí: DC 3.0 ~ 9.0V
2. Provozní proud: 20mA(At 5.0V)
3. Provozní teplota: -15℃ ~ 60℃
4. Rozměry: 21 × 21 × 10mm
5. Váha: 8.0g (Včetně konektorů a vodičů)
Zapojení
Kanál zisku (červený)
Ocasní zástrčka (černá)
kontrolka LED
Ocas servokonektor
1/4
GA-250 Micro Gyro Manual
Význam světelné kontrolky
Kontrolka
Pracovní mód
Modrá rychle bliká
Kalibrace gyra
Modrá stabilně svítí
AVCS Mód
Modrá 2 bliká
Nesvítí
Červená pomalu bliká
Chybové hlášení
Popis
AVCS mód,směrová ovl. páka není vystředěna
Poměrový mód
Gyro nedostává signál zisku.Zkontroluj vodiče
a konektory
Modrá pomalu bliká
Gyro nedostává signál z přijímače Zkontroluj
vodiče a konektor
První nastavení Gyra
Postupujte podle pokynů v uvedeném pořadí pro úspěšné umístění Gyra.
◆ Upevnění gyra na váš model: Prosím, přilepte gyro na stabilní místo helikoptéry oboustrannou lepící
páskou.Je li zde prostředí s vysokou vibrací, použijte navíc ocelový plíšek, aby přispěl ke snížení jejich
vlivu.
◆ Spojte gyro s přijímačem, nepřipojujte zatím servo vrtulky do gyroskopu.
◆ Ujistěte se, že trimovací páky na vysílači a sub-trimy jsou nastaveny na nulu a že mix stoupání kolektivu a
stoupání ocasu není aktivní.
◆ Zapněte přijímač a gyro
◆ Vyberte správný typ serva, jak je popsáno v části „ Výběr typu serva „ této příručky
◆ Vypněte gyro
◆ Zapojte servo do gyra a zapněte.
◆ Postupujte podle návodu pro řízení gyra ,k nastavení koncových bodů serva
◆ Vypněte gyro , změny se uloží
◆ Nastavte zisk gyra prostřednictvím vysílače
◆ Vše potvrďte a jste připraveni k letu.
Výběr typu serva
GA-250 bylo navrženo pro práci se všemi moderními digitálními ocasními servy, nepoužívejte žádné
analogová ocasní serva . Existuje mnoho rozdílných typů digitálních serv a když použijete nesprávné
nastavení servo se poškodí, nebo nebude pracovat správně. Ano prosím tuto práci udělejte v prvním kroku.
Zde je postup jak získat přístup k Režimu nastavení serva.
Zapněte Gyro a když bliká modrá přepněte přepínač zisku tři nebo více krát rychle do krajních poloh na
vašem vysílači. Nyní jste v režimu nastavení typu serva. Při pohybu ocasní pákou vlevo nebo v pravo
vzniknou rozdílné odezvy. Rychlost blikání a barva ukazuje na aktuálně vbraný typ serva.
2/4
GA-250 Micro Gyro Manual
← Pohyb ocasní tyče v levo
Operace
●
●●
●●●
1520us / 333Hz
760us /
1520us /
560Hz
250Hz
Odezva LED
Typ
Model serva
Pohyb ocasní tyče v pravo →
●●●●
960us / 333Hz
Futaba S9253
Align DS410
Futaba ¨
JR 2700G
LogicTech 6100G
Futaba S9254
Align DS420 A
BLS251
JR 8700G
LogicTech 3100G
Futaba S9257
Align DS520
Futaba S9251
JR 810G
Hitec
Futaba S9650
Align DS510
Futaba S9256
Sky HDS-577
HSG-5083MG
Futaba S3153
Align DS610
MKS DS8910
Sky HDS-877
Futaba S3154
Align DS620
MKS BLS980
Futaba BLS254
Align DS650
JR 8900G JR
Hitec 5925MG
3400G JR
Hitec 6965HB
3500G
Hitec 5083MG
Airtronics
Sanwa
94758
ERG-WRX
Airtronics
94761
Robbe FS61BB
Poznámka:
Pokud váše ocasní digitální servo není uvedeno v tabulce výše, zeptejte se svého dodavatele nebo navštivte
vebové stránky výrobce pro získání informací o podpoře.Nesprávné nastavení může poškodit servo nebo je
možná ztráta kontroly ocasu během letu.
Po vybrání správného serva musíš ukončit režim výběru serva jednoduše vypnutím gyra.
Konfigurace
Zapojte ocasní servo do gyra a zapněte systém.Potom gyro kalibrujte. Sledujte instrukce, vy můžete
nastavit směr gyra a koncové body serva jak je popsáno níže.
Poznámka: Počet modrých bliknutí znamená režim nastavení, počet červených bliknutí znamená vaši volbu.
Krok 1: Reverzace Směru Gyra
Přesuňte na vašem vysílači páku ovládání směrovky na doraz v pravo nebo v levo, tři nebo vícekrát rychle
přepněte přepínač zisku. Až se gyro rozsvítí červeně a modře, uvolněte páku ovládání směrovky do
neutrální polohy.
Přepínáním získáte přepnutí na poměr a AVCS najednou, budete mít gyro nastaveno v reverzním směru .
3/4
GA-250 Micro Gyro Manual
← Pohyb ocasní tyče v levo
Operace
Pohyb ocasní tyče v pravo →
Odezva
●●
●●●
Směr řízení gyraa
Normal
Reverz
Gyro má dva směry pohybu, normální a reverzní. Otočte vrtulník nejméně 90 stupňů
proti směru hodinových ručiček, pokud má snahu bránit rotaci a udržovat vrtulník stejným způsobem, jako
v případě, že bylo použita přímo kormidlo, směr řízení gyroskopu je správný. Pokud to není, změňte
nastavení.
Krok výše je kritický. Pokud je směr řízení gyra špatný, může vrtulník vybočit vysokou rychlostí a
způsobit velmi nebezpečnou situaci při startu!
Krok 2: Úprava největší výchylky serva
Při správném nastavení směru gyra, přepnutím přepínače zisku jednou se dostanet do nastavení koncových
bodů serva.
Použitím ovládaocí páky směrovky nastavte polohu serv, dokud nedosáhnete maximální stoupání ocasní
vrtulky bez mechanického omezení. Až budete spokojeni, přepněte přepínač zisku jednou pro další
nastavení.
Operace
●●●
Zvětšení
Přesuňte páku směrovky k max. výchylce
Zmenšení
Přesuňte páku směrovky k min. výchylce
Krok 3: Úprava nejmenší výchylky serva
Nyní se nacházíte v nastavení nejmenší výchylky serva. Stejně jako u úpravy největší výchylky serva
se pomocí ovládací páky směrovky nastaví poloha serva pro maximální stoupání ocasní vrtulky bez
mechanického omezení.
Operace
●●●●
Zvětšení
Přesuňte páku směrovky k min. výchylce
Zmenšení
Přesuňte páku směrovky k max. výchylce
Nyní máte dokončeny všechna nastavení, potřebujete vystoupit z režimu nastavení. Přepnutím přepínače
zisku třikrát nebo vícekrát rychle se vaše gyro vrátí do pracovního režimu. Pokud přepínač zisku přepnete
jednou, vrátíte se do nastavení Reverzace směru Gyra.
Poznámka 1: V každém procesu režimu nastavení, můžete ukončit režim nastavení přepnutím přepínač e
zisku tři nebo vícekrát rychle.
Poznámka 2: V pracovním režimu, kdykoli budete potřebovat kalibraci gyra , musíte přepínač zisku
přepnmout tři nebo více krát rychle.
Bavte se !
ASSAN Electronic Control Technology Co., Ltd
http://www.assan.cn
4/4

Podobné dokumenty

technický list

technický list PETP: 0,63 - 30480mm EE: 1,27 - 102mm EEV: 1,27 – 25,4mm CT: 0,01 – 2,54mm PECT: 0,63 - 30480mm PECT: 0,01 – 2,54mm ±0.01mm 0,01 mm 256 - 16,000m/s

Více

1 AEROMEDIA stánek č. 101 1 1 2 UNIVERSUM stánek č. 102

1 AEROMEDIA stánek č. 101 1 1 2 UNIVERSUM stánek č. 102 stánek č. 116 125 a 409 stánek č. 116 125 a 409 stánek č. 116 125 a 409 stánek č. 116 125 a 409 stánek č. 116 125 a 409 stánek č. 116 125 a 409 stánek č. 116 125 a 409 stánek č. 116 125 a 409 stáne...

Více

Umíte si dobře vybrat servo?

Umíte si dobře vybrat servo? páky se elektronika snaží dosáhnout stavu, aby se servo nemuselo pohybovat. To znamená, že po najetí ovládací páky na požadovanou pozici www.jpmodels.cz

Více

Využití robota Lego Mindstorms Usage of the Lego Minstorms Robots

Využití robota Lego Mindstorms Usage of the Lego Minstorms Robots který může kontinuálně dodávat 700mA na každý výstupní port. Ovladač motoru má ochranu proti přehřátí. Pokud bude do motoru dlouho dodáván vysoký výkon, ovladač automaticky hodnotu výstupu sníží. G...

Více

ZDE v pdf.

ZDE v pdf. (2) Bodové ohodnocení bolesti se stanoví lékařským posudkem. (3) Pokud není bodové ohodnocení odškodnění za bolest uvedeno v přílohách č. 1 nebo č. 3 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení, s ...

Více

více - Benovo letadýlka.cz

více - Benovo letadýlka.cz Vyrovnávací rotor GY 611

Více

Časté dotazy

Časté dotazy Je ovšem nutné, aby výstup z počítače byl přiřazen stejnému vstupu do počítače. Příklad: Když připojíte řízení výškovky ke vstupu RCV1, musíte připojit servo výškovky k výstupu SVO1. K počítači Co-...

Více