Personální systém WhoIS

Komentáře

Transkript

Personální systém WhoIS
Personální systém WhoIS
Personální systém WhoIs plní úlohu centrální evidence osob, které mají nějaký vztah k UK (zaměstnanců, studentů,
účastníků programů celoživotního vzdělávání, členů orgánů univerzity a fakult atd.), organizační struktury UK a
personálních (zejména profesních a kariérních) údajů. WhoIs má tři základní části:
• modul pro uzavírání pracovněprávních vztahů (pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení
práce),
• modul „Seznam kontaktů“ pro zadávání kontaktních informací na zaměstnance univerzity a jejich vyhledávání a
prezentaci prostřednictvím webu UK a fakult,
• modul pro evidenci programů PRVOUK, členů jejich rad a účastníků.
Kromě těchto dvou základních částí obsahuje WhoIs další moduly, které využívají některé fakulty, např.:
• Elektronické výplatní pásky,
• Stravenky – výpočet nároků na stravné zaměstnanců a evidence vydaných stravenek.
Modul pro uzavírání pracovněprávních vztahů WhoIsu je dosud provozován ve dvou verzích:
• staré („žluté“) – tuto využívají následující fakulty a součásti: FF, PřF, FSV, ÚJOP, CERGE a RUK,
• nové („modré“) – tuto využívají následující fakulty: KTF, ETF, HTF, 2.LF, 3.LF, LFP, LFHK, FaF, PF, MFF, PedF, FTVS
a FHS.
1.LF a KaM dosud WhoIs nepoužívají.
WhoIs je zdrojem dat o osobách a pracovněprávních vztazích pro řadu dalších systémů a aplikací (např. je provázán
obousměrným rozhraním s Informačním systémem Studium), zejména však pro mzdový systém EGJE .
Přístupy
Modul seznam kontaktů - vstup pro anonymní uživatele
WhoIs (nový) - vstup pro přihlášené uživatele
Kontakt a podpora
Pracovníci personálních oddělení fakult a součástí a fakultní správci WhoIs využívají pro zadávání požadavků na
podporu Redmine , frontu „WhoIs Fakulty“.
Ostatní uživatelé mohou kontaktovat ÚVT prostřednictvím aplikace Poradna .
Compiled 16.12.2014 19:56:32 by Document Globe ®
1

Podobné dokumenty

III-7b Přiznaná a vyplacená stipendia (v tis. Kć)

III-7b Přiznaná a vyplacená stipendia (v tis. Kć) III-7b Přiznaná a vyplacená stipendia (v tis. Kč) Fakulta

Více

Kadu IM

Kadu IM protokolu, ktery je zde popularni)  Vývojáři hlavně z Polska  Qt

Více

8 … , …

8 … , … and faculties of health care sciences

Více