podnikov ý pr á vn í k 2 0 0 9

Komentáře

Transkript

podnikov ý pr á vn í k 2 0 0 9
U N I E P O D N I K O V Ý CH P R Á V N Í K Ů
ČESKÉ
R E P U B L I K Y o. s.
Vás zve na konferenci
_______________________________________________________________________________________
PODNIKOVÝ PRÁVNÍK 2009
_______________________________________________________________________________________
Generální sponzor:
16.4.2009
Přednáškový sál
Pražské energetiky, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10
Konference je již tradiční jarní akcí Unie podnikových právníků ČR o.s. a navazuje na předchozí úspěšné konference
s podobným zaměřením. Konference je tak, jako pravidelné odborné semináře UPP ČR, další příležitostí pro získání
aktuálních poznatků od odborníků z různých oblastí práva a slouží rovněž k výměně zkušeností z práce Unie
podnikových právníků ČR o.s. i dalších členů ECLA. Konference nabízí možnost navázání kontaktů a umožňuje
prohloubení komunikace mezi účastníky. Je určena podnikovým právníkům, externím právníkům i široké právnické
veřejnosti.
Časový a odborný program:
8:30 – 9:00
9:00 – 16:00
Prezence
Přednášky
•
Přivítání a úvodní slovo
•
Společnost s ručením omezeným – aktuální otázky současné i navrhované právní úpravy,
vč. ochrany jejích věřitelů - Prof. doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc., vedoucí katedry obchodního
práva a členka vědecké rady Pr.F. Univerzity Karlovy
•
Spotřební úvěry – aktuálně v EU (Directive 2008/48/EC, Directive 84/102/EEC)
Iwona Mirosz, Head of Legal and Compliance at Svenska Hadelsbanken AB Branch in Poland ,
Member of the Banking Law Council at The Polish Banks Association. ECLA Vice President
•
Notářská praxe po posledních novelách notářského řádu a o.s.ř.
JUDr. Karel Wawerka - notář
•
Elektronické doručování v občanském soudním řízení
JUDr. Radim Polčák, Ph.D. – odborný asistent katedry právní teorie Pr.F. Masarykovy univerzity v
Brně
•
Volba cizího práva v ryze domácích vztazích: mýtus či skutečnost?
JUDr. Daniel Weinhold Ph.D.- advokát, Weinhold Legal
•
Závěrečná diskuse, shrnutí, závěr
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu
Po skončení konference proběhne řádný sněm Unie podnikových právníků ČR o.s.
Závaznou přihlášku nám zašlete nejpozději do 30.3.2009, a to na e-mailovou adresu [email protected] , na
fax č. 267053377 nebo poštou na adresu Unie podnikových právníků ČR o.s., Na Hroudě 19, 100 00 Praha
10 (na jednu přihlášku lze napsat i více účastníků), kontakt: Ing. Kateřina Jiroutová, , tel. 267 053 727,
728 274 987
Účastnický poplatek – bude fakturován po skončení akce:
Pro členy UPP ČR
1.990,- Kč bez DPH
Pro nečleny UPP ČR
3.190,- Kč bez DPH
Pro účastníky bude zajištěn oběd formou rautu.
Upozornění:
Účast na konferenci nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu
požadavku vyhovět. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající
organizaci i účastníka.
Unie podnikových právníků ČR o.s.
Občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSP/1-1807/90-R
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10, IČ: 00552496, DIČ: CZ00552496
www.uppcr.cz
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
předsedkyně UPP ČR

Podobné dokumenty

Podnikový právník 2009

Podnikový právník 2009 notář, který přítomné informoval o vývoji a změnách v notářské praxi po posledních novelách notářského řádu a o.s.ř. Odpolední duo přednášek zahájil tradiční partner UPP ČR o. s. z řad akademické o...

Více