OM Healing zpravodaj

Komentáře

Transkript

OM Healing zpravodaj
OM Healing
zpravodaj
Březen 2015
Drazí přátelé,
V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst:
1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga?
2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015.
3. Mezinárodní akce v Shree Peetha Nilaya.
4. Místní akce.
1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali
Yuga?
uga je éra, cyklus věků. Podle Šáster
(starověkých skript obsahujících nadčasové
znalosti), od doby, kdy Krišna opustil tuto
planetu, žijeme v Kali Yuze. Kali znamená
temnotu. Je to věk nevědomosti, v němž
jednotlivci zapomínají na svůj duchovní
aspekt a žijí jenom pro vnější svět, světské
cíle, především ty materiální. Tento způsob
života je do značné míry zaměřen na očekávání, a jejich nenaplnění může rozhodovat o
štěstí každé bytosti. V jiných věcích bývala duchovní cesta a realizace Boha nebo dosažení
nějaké duchovní nabídky prioritou, která dělala lidi šťastnými, neboť jim Bůh mohl
poskytnout vše.
Během tohoto věku zavládla nevědomost, proto se většina znalostí ztratila a lidé se stále
více a více odklánějí od své vnitřní pravdy.
Vzhledem k obrovskému vlivu věku Kali Yugy byl OM Healing zapomenutý po tisíce let.
Lidé začali být sobečtí a zneužívat moc duchovních technik. Jejich zájem o spiritualitu se
snížil a potřeba materialismu zvýšila. OM Healing byl navrácen světu v roce 2007 díky
milosti mistrů Sri Swamiho Vishwanandy a Mahavatara Babajiho. Jsme velmi vděční za
tento velký dar daný celému světu a lidstvu.
V době Kali Yugy je nejjednodušší způsob, jak se duchovně rozvíjet ten, že dáváme a
pomáháme druhým. OM Healing je nezištná technika, při které jsou účastníci sjednoceni
pro vyšší účely, a to nejen pro sebe samotné, ale také s konkrétními záměry, s cílem
pomoci lidstvu a Matce Zemi.
Podle
Sri
Swamiho
Vishwanandy,
je
Kali
vlastně
ve
kterém
čas,
Yuga
je
nejjednodušší dosáhnout vnitřní
duchovní evoluce. Doporučená
duchovní praxe je zpívat Božská
jména a stát se lepší lidskou
bytostí. Řekl, že ti, kteří se věnují
duchovnosti a lásce mohou žít
ve vnitřním čase/Yuze podle
vlastních vibrací. Kali Yuga tyto lidi neovlivní, protože díky Lásce a Seberealizaci dlí v
nejvyšší Satya Yuze (věku pravdy).
Sri Swami Vishwanada a Mahavatar Babaji představili OM Healing světu spolu s dalšími
starověkými technikami Atma Kriya Jógy. Tyto techniky jsou nástroje, které pomáhají světu
a každému jedinci ukončit Kali Yugu (destrukci a tmu) v sobě. OM je nejvyšší a nejčistší
vibrace, Esence sama. Z tohoto důvodu bude zpívání OM podporovat mír a vnitřní
poznání, pomáhá každému účastníku zůstávat ve vyšších vibracích a pomáhá světu
stoupat v lásce.
2. Úplňkový OM Healing v Březnu 2015.
ÚPLŇKOVÝ OM HEALING VE ČTVRTEK, 5. BŘEZNA
bude věnovaný
SVĚTOVÉMU MÍRU.
Pojďte se k nám připojit od 20:00 – 21:30.
V současné době svět čelí velkým výzvám, konfliktům a hospodářské krizi, které vytváří
nevyrovnané společenské souvislosti po celém světě. Tato situace je příčinou více a více
utrpení. Je také momentem velkých změn a také změn klimatu. Extrémní události mají a
budou mít v budoucnu velké, neočekávané dopady na Matku Zemi.
Je to okamžik, ve kterém by mělo lidstvo být jednotné a zapojit se do aktivit, které
podporují světový mír. Nicméně k tomu každý člověk musí nejprve najít vnitřní klid.
Odpojení se od srdce bylo zdrojem utrpení a nevědomosti, ale teď je čas velké
regenerace.
S cílem podpořit potřebné transformace a přispět ke světovému míru a jednotě, je velkým
příspěvkem k této změně připojení se k OM Healingovému kruhu, a to zejména při
úplňku.
Na otázku, zda tolik OM Healingových kruhů po celém světě podporuje velké změny a má
vliv v globálním měřítku, zejména při úplňku, Sri Swami Vishwananda odpověděl:
"Ano, velmi ... způsobilo to mnoho změn
sv tě.. Víte, všude
v ude tam, kde je OM
zm n ve svět
Healingový kruh, změní se dokonce i vibrace tohoto místa. Protože OM Healing
nemá vliv jen na lidi, kteří ho dělají
d ají v takovém místě,
míst , ale také ovlivňuje lidi, kteří jsou
v okolí. Takže to přece dělá
d lá mnoho změn,
zm n, ale stále je ještě mnoho změn třeba. Takže
Tak e
musíme dělat
d lat více OM Healingů. Musí se šířit mnohem více, protože vibrace OM je
mírumilovná vibrace,
ířit. Tak ji nechme růst!"
vibra ce, a chcemechceme-li světový mír, musíme toto šířit.
3. Mezinárodní události ve Shree Peetha
Nilaya
OM HEALING WORKSHOPY
Německy: 28. března, 2015 - Seminar room
9:00 – 12:30
vede Dayakari ([email protected])
Poplatek: 40 €
Francouzsky: 6. dubna, 2015 - Seminar room
14:00 – 17:30
vede Bhavani ([email protected])
Poplatek: 40 €
OM HEALING UČITELSKÝ TRÉNINK
Anglicky: 4. dubna, 2015
Pro všechny organizátory OMH, kteří chtějí dělat OMH
workshopy.
10:00 – 17:00
vede Sestra Nectaria ([email protected])
POPLATEK: 30 €
INTENZIVNÍ KURZ KRIYA JÓGY
Sobota 14. března až neděle 15. března, 2015
s Mataji Tusti ([email protected])
POPLATEK: 300 €
KURZ ATMA KRIYA JÓGY
Pátek 24. dubna až neděle 26. dubna, 2015
vede Sestra Nectaria ([email protected])
POPLATEK: 300 €
4. Místní akce
Kurzy Atma Kriya Yogy v České Republice: více podrobností na odkazu:
http://swamivishwananda-cz.blogspot.cz/p/ak-cesti-ucitele-atma-kriye-terminy.html
28.2 - 1.3. 2015 Liberec, studio Šanti, Moskevská ul.27/14
7. - 8.3. 2015 Praha, Centrum Maya (pod Vyšehradem)
7. - 8.3.2015 Hranice na Moravě
11. - 12.4.2015 Hranice na Moravě
25.2. 2015 Kamenice u Prahy (zahájení, večerní kurz)
14. - 15.3. 2015 Praha
28. 2. - 1 . 3.2015 Karlovy Vary
7. 3. - 8. 3.2015 Karlovy Vary
21. 3. - 22. 3.2015 Karlovy Vary
3. - 4.5.2015 Dolní Loučky u Tišnova, tel. 736 473 730
7.-8.3.2015 Hradec Králové, tel. 724 008 759
OM Healing workshop: 4.4.2015 Brno, Kamenná 20, tel. 736 473 730
Setkání OMH organizátorů Východních Čech: 22.3.2015 Hradec Králové, Abeceda
poznání, tel. 724 008 759
Prezentace projektu Města Světla: 13.3. 2015 Svitavy, tel. 724 008 759
Kurz Abishekam: 15.3.2015 Praha, tel. 724 008 759
PUJA kurz: 24.3.2015 Hradec Králové, tel. 724 008 759

Podobné dokumenty

November_2015_Czech

November_2015_Czech uv. Bhakti Event GMBH, první vydání,

Více

Urban Yogi eBook Czech

Urban Yogi eBook Czech duchovní atmosféra světa mění a že lidé zase budou vůči krijá józe vnímaví. Předal tyto posvátné techniky Láhirímu Mahášaji a pak čas od času i jiné podobné jógové techniky dalším mistrům. Protože ...

Více

interview s raghudasem 1 raghudasovi jsou pokládány

interview s raghudasem 1 raghudasovi jsou pokládány schopni Avatára, gurua obvinit, že své poslání vykovává pro finanční zisk. Pro lidi je velkým darem, když na Zemi mezi lidstvo vstupuje, inkarnuje se Avatár, guru, Světlo proto, aby povznesl vědomí...

Více

informační noviny - Festival Miluj svůj život

informační noviny - Festival Miluj svůj život nás žen a inspirovaly Vás k realizaci vašich nápadů, tak jako nás inspiroval svou nelehkou, ale vítěznou cestou Vincenz Priessnitz. Jsme maminky, které se již na rodičovské dovolené začaly zabývat ...

Více

SUDARŠIN KRIJA: Dechem ke zdraví

SUDARŠIN KRIJA: Dechem ke zdraví zkušenosti během SK nejsou stresující. [15] Další studie odhalují redukci hladin stresového hormonu (kortisolu a adrenokortikotropního hormonu (ACTH)), stejně jako to ukazují Beckovy soupisy zaznam...

Více