KK SOČ 2013 Rozpis prací a porot

Komentáře

Transkript

KK SOČ 2013 Rozpis prací a porot
1. Skupina: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 18. Informatika
Učebna č. 148
Název práce
Obor
Jméno a příjmení
Název školy
Kalkulátor těles
1. matematika a statistika
Lukáš Bátrla
Kvantová mechanika
2. fyzika
Kevin Gupta
SPŠ stavební ak. St. Bechyně
Havlíčkův Brod
Gymnázium Třebíč
Příprava koloidních roztoků zlatých
nanočástic
Android SDK - programování
aplikací chytrých telefonů v Javě
2. fyzika
Jakub Drahotský
Josef Poul
Jan Klempar
18. Informatika
Porota:
RNDr. Alena Drbohlavová, Gymnázium Třebíč
RNDr. Miroslav Málek, Gymnázium Třebíč
Mgr. Ondřej Mareček, Gymnázium Trebíč
Mgr. Filip Svítil, PC Help, Třebíč
Organizátor v učebně:
RNDr. Miroslav Málek
Biskupské gymnázium
Gymnázium Třebíč
2. Skupina: 6. Zdravotnictví
Učebna č. 17
Název práce
Obor
Jméno a příjmení
Název školy
Výzkum rezistence vybraných
bakteriálních kmenů na Incidur
Štítná žláza a její onemocnění
6. zdravotnictví
Lukáš Slatinský
Gymnázium Třebíč
6. zdravotnictví
Veronika Puchnerová
Volně prodejná analgetika - pomoc,
ale s rozmyslem
Stravovací návyky spojené s
rostoucí obezitou dětí a mládeže na
Gymnáziu Jihlava.
6. zdravotnictví
Jan Dobrovolný
Gymnázium a Střední odborná
škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365
Gymnázium Chotěboř
6. zdravotnictví
Adéla Blažková
Veronika Dvořáková
Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka
1
Porota:
MUDr. Karel Janíček, Centrum péče o ženu, Třebíč
MVDr. Lenka Jourová, Unilab Třebíč
Mgr. Radka Vejmělková, Gymnázium Třebíč
Organizátor v učebně:
Mgr. Radka Vejmělková
3. Skupina: 3. Chemie, 8. Ochrana a tvorba životního prostředí
Učebna č. 31
Název práce
Obor
Jméno a příjmení
Název školy
Vývoj metody pro identifikaci
bakterií rodu Acinetobacter pomocí
analýzy těkavých látek
Výskyt CO2 ve škole
3. chemie
Natálie Burešová
Biskupské gymnázium
8. ochrana a tvorba životního
prostředí
Přírodní učebna Gymnázia Chotěboř 8. ochrana a tvorba životního
II
prostředí
Michaela Svobodová
Střední škola obchodu a služeb
Jihlava
Gymnázium Chotěboř
Radioaktivita a její vliv na člověka a
životní prostředí
Lenka Voborná
8. ochrana a tvorba životního
prostředí
Petra Venhauerová
Michaela Spilková
Porota:
Mgr. Marie Kladivová, Gymnázium Třebíč
Ing. Hana Koutná, Odbor životního prostředí, Třebíč
Ing. Martin Kříž, Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice
Organizátor v učebně:
Mgr. Marie Kladivová
Katolické gymnázium Třebíč
4. Skupina: 4. Biologie, 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Učebna č. 27
Název práce
Obor
Jméno a příjmení
Název školy
Křížení německého špice a
pomeraniana
4. biologie
Oldřiška Hložková
Historie farmacie, léčivé rostliny
ovlivňující gastrointestinální trakt
(GIT)
Teplotně dependentní mutace
nádorového supresoru
Myslivost
4. biologie
Martina Chytková
Vyšší odborná škola a Střední škola
veterinární, zemědělská a
zdravotnická Třebíč
Katolické gymnázium Třebíč
4. biologie
Michaela Krákorová
Gymnázium Brno – Řečkovice
7. zemědělství, potravinářství,
lesní a vodní hospodářství
7. zemědělství, potravinářství,
lesní a vodní hospodářství
Radka Kelblerová
Katolické gymnázium Třebíč
Lucie Macháčková
Katolické gymnázium Třebíč
Chov ryb v rybnících na Třebíčsku v
současnosti se zaměřením na
ostroretku stěhovavou a zmapování
rybníků v této oblasti
Porota:
RNDr. Josef Skryja, Gymnázium Třebíč
Ing. Dana Slunská, Odbor životního prostředí, Třebíč
Mgr. Kamila Vlasáková, Gymnázium Třebíč
Organizátor v učebně:
Mgr. Kamila Vlasáková
5. Skupina: 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design, 11. Stavebnictví, architektura a
design interiérů
Učebna č. 159
Název práce
Elektrické housle
Obor
9. strojírenství, hutnictví, doprava
a průmyslový design
Administrativně bytový areál
11. stavebnictví, architektura a
Žabovřesky
design interiérů
Bytový dům Gangnam Brno
11. stavebnictví, architektura a
Žabovřesky
design interiérů
Naturo - Polyfunkční dům v Náměšti 11. stavebnictví, architektura a
nad Oslavou
design interiérů
Adaptace výrobního objektu v
11. stavebnictví, architektura a
Třebíči
design interiérů
Jméno a příjmení
Název školy
Benedikt Spilka
Střední průmyslová škola Třebíč
Miroslav Brom
Marek Zadina
Adam Dlabaja
SPŠS akademika Stanislava
Bechyně
Střední škola stavební Třebíč
Tereza Smolová
Střední škola stavební Třebíč
Martin Kváš
Jiří Šrámek
SPŠS ak. Stanislava Bechyně
Porota:
Ing. Josef Charamza, Střední průmyslová škola stavební, Havlíčkův Brod
RNDr. Šárka Pelikánová, Gymnázium Třebíč
Ing. arch. Filip Slezák, architekt MěÚ Třebíč
Organizátor v učebně:
RNDr. Šárka Pelikánová
6. Skupina: 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, 12. Tvorba učebních pomůcek,
didaktická technologie
Učebna č. 26
Název práce
Obor
Jméno a příjmení
Název školy
Ozvučovací aparatura
10. elektrotechnika, elektronika a
telekomunikace
Martin Pisk
Střední průmyslová škola Třebíč
SDR - FALCON
10. elektrotechnika, elektronika a
telekomunikace
12. tvorba učebních pomůcek,
didaktická technologie
12. tvorba učebních pomůcek,
didaktická technologie
Tomáš Pařízek
Radim Pavlík
Radka Augustinová
Střední průmyslová škola Třebíč
Luděk Pelikán
Patrik Sláma
Střední průmyslová škola Třebíč
TVORBA NOVÉ INOVATIVNÍ
UČEBNICE ANGLIČTINY
Výukový dopravník
Porota:
Ing. František Dundel, Střední průmyslová škola Třebíč
RNDr. Jitka Klusáčková, Gymnázium Třebíč
Ing. Zdeněk Menoušek, Střední škola stavební Třebíč
Organizátor v učebně:
RNDr. Jitka Klusáčková
Katolické gymnázium Třebíč
7. Skupina: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, 15. Teorie kultury,
umění a umělecké tvorby, 16. Historie
Učebna č. 6
Název práce
Obor
NÁVRH PRVKŮ MOBILIÁŘE DO
PARKU U DOMOVA PRO SENIORY
14. pedagogika, psychologie,
Vladěna Bockschneiderová
sociologie a problematika volného Anna Křížová
času
15. teorie kultury, umění a
Alžběta Vítková
umělecké tvorby
Využití jazykových korpusů na
středních školách (s důrazem na
paralelní korpus InterCorp)
Soupis židovských podniků v Jihlavě 16. historie
v letech 1939 až 1940 a jejich
historický vývoj
Role žen v přemyslovském státě 9. a 16. historie
10. věku. Pokus o biografii třech
českých kněžen
Porota:
Mgr. Petr Benda, Gymnázium Třebíč
Mgr. Hana Doležalová, Gymnázium Třebíč
PhDr. Pavel Jindra, Gymnázium Třebíč
Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D., Okresní archiv Třebíč
Organizátor v učebně:
Mgr. Petr Benda
Jméno a příjmení
Název školy
Střední průmyslová škola stavební,
ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod
Gymnázium Třebíč
Adam Dvořák
Anna Gűmplová
Gymnázium Jihlava
Vojtěch Slouka
Gymnázium Třebíč

Podobné dokumenty

2010 - Naděje pro život Jihlava

2010 - Naděje pro život Jihlava Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Jihlava Dle našeho poslání jsme v souladu se zákonem o sociálních službách a standardy kvality podporovali uživatele našich služeb – ženy a matky s dětmi, které...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Seznam poskytovaných vyšetření........................................................................................23

Více