Vítejte v Gloucestershire. Právě se nacházíte na internetových

Komentáře

Transkript

Vítejte v Gloucestershire. Právě se nacházíte na internetových
Vítejte v Gloucestershire. Právě se nacházíte na internetových stránkách
krajského úřadu.
Ve vašem jazyce vám můžeme poskytnout informace o našich službách a ostatní
potřebné údaje.
Bohužel, není možné přeložit do českého jazyka celé naše internetové stránky.
Najdete zde ale kontaktní čísla, na které se můžete obrátit, pokud chcete hovořit
s někým ve svém rodném jazyce a nebo pokud se chcete dozvědět více o tom,
jak vám Krajský Úřad Gloucestershire může pomoci.
Krajský úřad poskytuje široké spektrum služeb; mimo jiné:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vzdělání
Matrika - Matriční úřad (narození, svatby a úmrtí)
Správa sociální péče a zabezpečení
Hasiči a rychlá záchranná služba
Ochrana spotřebitele a podnikání
Knihovny a informační centra
Archív
Odbor životního prostředí a územního rozvoje (včetně: archeologie,
infrastruktury, využití nerostného bohatství, zpracování odpadů a dopravy)
Chtěli bychom, aby jste se v našem kraji cítili vítáni, a doufáme, že námi
poskytnuté informace vám pomohou najít zde nový domov.
Na našich internetových stránkách se můžete dozvědět o školách pro vaše děti,
o možnostech dalšího vzdělávání pro dospělé, včetně hodin angličtiny a také o
dalších formách pomoci, kterou by jste vy a vaše rodina mohli potřebovat.
Pokud by jste nás chtěli kontaktovat telefonicky a hovořit s námi ve vašem
jazyce, můžeme vám domluvit tlumočníka skrze službu Language Line.
Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím knihovny v místě vašeho bydliště,
kde je možné si vypůjčit noviny, časopisy a knihy v mnoha světových jazycích.
Telefonní číslo na spojovatelku krajského úřadu Gloucestershire je 01452
425000.
Některé důležité kontakty:
Policie Gloucester.
Policejní stanice se nachází na Barton Street. Otvírací doba od pondělí do pátku,
8:00 - 16:00hod. Můžete přijít osobně a nebo zavolat na číslo 01452 521201.
Pokud by jste potřebovali okamžitou pomoc od:
•
•
•
Hasičské záchranné služby
Policie
Rychlé záchranné služby
volejte 999. Všechny telefonní hovory jsou zdarma.
Nezapomeňte uvést:
•
•
•
Kterou službu potřebujete (policii, hasiče nebo záchrannou službu),
Vaše jméno,
Vaši adresu.
GARAS – Gloucestershire Action for Refugees and Asylum Seekers (pro
pomoc uprchlíkům a žadatelům o politický azyl)
111 Barton St,
Gloucester
GL1 4HR
Tel: 01452 550528
Fax: 01452 538903
Email: [email protected]
Otevřeno :
Pondělí, Středa, Pátek 10:00 – 16:00 hod (na počkání/drop in)
Úterý, Čtvrtek (pouze na objednání)
GARAS poskytuje
•
Rady a informace utečencům v následujících oblastech sociální péče:
příspěvky na bydlení, zdravotní péče, zaměstnání, vzdělání.
•
Rady přistěhovalcům.
•
V případě nouze poskytujeme jídlo, oblečení, informace o ubytování nebo
vybavení bytu.
•
Stolní tenis, stolní hry, čaj a kafe.
Hovoříme různými světovými jazyky, popřípadě lze zajistit tlumočníka.
Správa sociální péče a zabezpečení
Důležitá čísla
Children & Families Helpdesk (Linka pro pomoc rodinám s dětmi)
Otevřeno 8:00 – 17:00hod, Pondělí až Pátek
Tel: 01452 426565
Adult Helpdesk (Linka pro pomoc dospělým)
Otevřeno 8:00 – 17:00hod, Pondělí až Pátek
Tel: 01452 426868.
Email (na obě služby): [email protected]
Gloucester Locality Office
Quayside House,
Quayside Wing,
Gloucester
GL1 2RH
Tel: 01452 426000
Fax: 01452 425148
Adult Education (Linka pro vzdělávání dospělých)
Tel: 0800 542 1655
Email: [email protected]
School Admissions Team (Úřad pro přijímání dětí do škol)
Tel:
01452 425407
Email: [email protected]
Citizens Advice Bureau (CAB) (Úřad pro pomoc občanům)
75 - 81 Eastgate Street,
Gloucester
GL1 1PN
Tel: Poradenství: 01452 528017
Linka pro domluvení schůzky: 01452 307788
Pondělí: Otevřeno(Drop-In) 9:30-12:30hod, Telefonicky 13:00-16:30hod
Úterý:
Zavřeno 9:30-13:00hod, Otevřeno(Drop-In) 13:00-15:30hod
Středa: Telefonicky 9:30-13:00hod, Domluvené schůzky 13:00-16:30hod
Čtvrtek: Domluvené schůzky 9:30-12:30hod, Telefonicky 13:00-16:30hod
Pátek: Otevřeno(Drop-In) 9:30-12:00hod, Domluvené schůzky 13:00-16:30hod
Citizens Advice Bureaux nabízí rady a informace pro každého. Dostanete zde
odpovědi na různé otázky v oblastech bydlení, sociálních dávek a přídavků,
zaměstnání, vzdělání a vzdělávání, zdravotní péče a problémů v oblasti
sociálních jistot. Můžete zde také získat informace o organizacích působících
v místě vašeho bydliště, jež nabízejí další formy podpory a pomoci.
Domluvit schůzku si můžete osobně a nebo telefonicky. Můžete nás také
navštívit bez ohlášení a to ve dnech, kdy máme otevřeno „Na počkání“ (Drop-In).
V průběhu těchto hodin máme někdy tolik zájemců, že jsme nuceni uzavřít
budovu dříve než je naše stanovená otevírací doba. Přijďte proto dříve, aby jste
se vyhnuli případnému zklamání.
Bytová správa.
Za bytovou správu jsou zodpovědné místní městské/okresní úřady.
Kontaktujte:
•
Městský úřad Gloucester – 01452 522232
•
Městský úřad Cheltenham – 01242 262626
•
Okresní úřad Coswold – 01285 623000
•
Okresní úřad Forest of Dean – 01594 810000
•
Okesní úřad Stroud – 01453 766321
•
Okresní úřad – 01684 295010
V případě nouze týkající se bydlení volejte prosím Shelterline (nouzové útočiště);
linka 24 hodin zdarma: 0808 8004444
Multikulti
Právní rady a zastupování zdarma pro utečence a žadatele o politický azyl. Pro
více informací navštivte prosím internetovou stránku www.multikulti.org.uk .
NHS Direct (přímá zdravotnická linka)
Přímá zdravotnická linka NHS Direct má mnoho informací týkajících se zdraví a
ochrany zdraví v mnoha různých světových jazycích. Pro více informací navštivte
prosím internetovou stránku www.nhsdirect.nhs.uk nebo volejte 0845 4647.
Pokud zavoláte na naše číslo, uveďte prosím jazyk, ve kterém chcete hovořit a
my vás přepojíme na našeho překladatele.
GlosRec – Gloucester Race
rovnoprávnost Gloucester)
15 Brunswick Road
Gloucester.
Tel: 01452 301290
Equality
Council
(Úřad
pro
rasovou

Podobné dokumenty

Kapitola 2 - Wrexham County Borough Council

Kapitola 2 - Wrexham County Borough Council dobrovolníci. Jedná se o největší poradenskou síť ve Velké Británii. Poradna CAB nabízí informace, rady a pomoc v řadě oblastí, jako jsou příspěvky, bydlení, dluhy, právní záležitosti, diskriminace...

Více

Kapitola 10 - Služby pro využití volného času a pro rekreaci

Kapitola 10 - Služby pro využití volného času a pro rekreaci dobrovolníci. Jedná se o největší poradenskou síť ve Velké Británii. Poradna CAB nabízí informace, rady a pomoc v řadě oblastí, jako jsou příspěvky, bydlení, dluhy, právní záležitosti, diskriminace...

Více

screening děložního krčku

screening děložního krčku Laboratoř, která vyšetří váš vzorek, si ho ponechá nejméně po dobu 10 let. Její pracovníci tak budou moci porovnat vaše nejnovější výsledky se staršími. Díky tomu se vám dostane veškeré léčby, kter...

Více

9. třída – Elektrické jevy

9. třída – Elektrické jevy rozsahů a zapiš, kolik ukazuje ručička ampérmetru v případě většího i menšího rozsahu. Rozsah 10A:  Hodnota jednoho dílku 0,5 A  Ampérmetr ukazuje hodnotu proudu 4 A Rozsah 3 A:  Hodnota jednoho...

Více

KAPESNÍ PRŮVODCE VELKOU BRITÁNIÍ

KAPESNÍ PRŮVODCE VELKOU BRITÁNIÍ výpis, inkaso). Po registraci vám přijde domů dopis s NHS číslem, které používáte při objednávání se k lékaři a dalším úkonům. Potřebujete-li okamžitou lékařskou pomoc a nejste registrováni u lékař...

Více

příloha č. 1 - nová organizace policie Olomouc

příloha č. 1 - nová organizace policie Olomouc - 1. oddělení obecné kriminality - 2. oddělení obecné kriminality - 3. oddělení obecné kriminality - 4. oddělení obecné kriminality - 1. oddělení hospodářské kriminality - 2. oddělení hospodářské k...

Více

Informace pro opatrovníky - Gloucestershire Hospitals NHS

Informace pro opatrovníky - Gloucestershire Hospitals NHS Služba pro poradenství a styk s pacientem (PALS) Bezplatná linka: 0800 019 3282, Telefon: 0300 422 6831 Fax: 0300 4225778, Zpráva: 07827 281266 E-mail: [email protected] Mát...

Více