Aktuální číslo Vaše 5 nyní ke stažení.

Komentáře

Transkript

Aktuální číslo Vaše 5 nyní ke stažení.
Nezávislý měsíčník pro Prahu 5
Causa
KVĚTEN
Vychází 4. 5. 2015 / Zdarma
Najdete nás na
www.vase5.cz
Programové
prohlášení rady
Volný čas
Creative World:
Zábava i učení
Sport
Cyklistický
spolek
Rozhovor:
Doprava
Problémy metra
do Motola
Martina
Krátká
Z Prahy jsem měla strach
,$*;*;#;
;;$#*
NOVÁ TOYOTA YARIS TREND
0+*)('$#"; #";#";+*;;;#
;:987654160/,85860+*)(:67'&0+%$"$(:60:!86+ 68;;7;
)6,+ 869:0860:!86::'+69+0$"6$*;
;;7;9+6:119&9$654$78*)97'0$
QPONMLPKJIKFCJBA?K>C<BO;KN
:M9J8CJBOC7CO?6J>56C9OMNMK
43?1KFC0;9J;C9C56/B0B<;K>0MC./<J8
-C;M/,;+*C<I?NK(CJBO?KKF6B
43?1KFC0O6B<'C9<(NO;
QBNB/C&%$$CO%C##CJBKF
";1KFC.;/JB<;5FCJ;0?/;
!89N 0C7.BA1(K 6BC76;9KPNFC9<(N?O
OP?NBBN6C6;K19L/??
B<>C;/M9C/?K1C&%$$C9CNBPNBC?JOP7M<KFC<>,;<BPC7;C
K?,B
% +
= 2,99
ÚROK
ZA;:;998;76;
320/6,2
+
GARANCE
BUDOUCÍ
HODNOTY VOZU
&7,&6
6;:;;$("#6')6666666$#)
8B,/;7?KFC <B7PC ?C .BP7?C MOP9N/;NM<KFC ?J?/'C 1;N;%C 1;?C ;C <8B,/;7?KFC 9BPC P/I?K8C .BP7?C JC MKLB/0;IKF0PC I?OPC ;C N;NBC ./?7?KN;5?C K?KFC K;,F1JBP%C
/?9.CK'</6?0CK;CP7;<3?KFC90OBP<8CB8BN;C;/M9CB0,MKB<;K'C9.BN3?,;C;C?0M9?C2C$%%&CO&CJ0%C##&&#C+J0C
1;?CBC9.BN3?,(C.B6BKK>56C
60BNC;CBC?0M9F56C2CB1.B<F1;FC7'<(/*0C0(3?KFC1O?C.3F9OPK>56C90(/KM5C;CK;3F7?KFCCK?,BC.3?1.M9*CC4/B1PJNCB8BN;C;/;KNC./BC.B1KMJ;N?O?C?C
K;,F7?KC9.BO?IKB9NFCB8BN;CMK;K5M;OC!?/<M5?9C7?56C9/BC;NBC/?./?7?KN;NM<KFCK;,F1J;CK?KFCK;,F1JBPCJCP7;<3?KFC90OBP<8C1O?CC&-$C7'JCIC#&C!,%C
B,I;K9J 6BC7'JBKFJPCBKJ/ NKFCK;,F1JPC<'0C.B9J8NK?C;PNB/M7B<;K>C./B1?5?CB8BN;C
editorial
Vážení čtenáři,
Rada městské části Praha 5
představila své programové
prohlášení. Stalo se tak půl
roku poté, co se konaly komunální volby a co byla uzavřena
koalice mezi TOP 09, Stranou
zelených, KDU-ČSL, ČSSD
a Českou pirátskou stranou.
Programové prohlášení je přitom pro každou městskou
část zásadní materiál, který
voličům a obyvatelům daného
místa napovídá, co patří mezi
priority vedení radnice a s čím tedy mohou v následujících letech počítat. Opoziční zastupitelé jsou ale skeptičtí,
spíše než o závazný dokument, jde podle nich o pouhý cár
papíru plný protimluvů. Je ale především na voličích, aby
sledovali, jak politici své sliby plní. Pořekadlo sliby chyby
platí v případě nově otevřeného metra do Motola. To sice
konečně jezdí do nových stanic, je to ale o hodně později,
než bylo původně slibováno a už teď, pouhý měsíc od zahájení provozu, se ukazují nedostatky stavby. Možná vás
ale politika ani nové metro teď vůbec nezajímají a už se
nemůžete dočkat letní dovolené. Ať už ji teprve plánujete
nebo na ni dokonce v blízkých týdnech vyrazíte, přejeme
vám, abyste si volno užili a dobře dojeli. A jestli zůstáváte
doma, vyberte si z nabídky kulturních akcí, kterou vám
přinášíme.
Vaše Zuzana
Z obsahu:
str. 7
Causa: Programové
pohlášení rady
str. 10
Rozhovor s Martinou
Krátkou
str. 15
Školství: Letní provoz
str. 18
Volný čas: Creative World
str. 21
Doprava: Metro do Motola
str. 24
Luštění
str. 28
Kultura: Divadlo jede
do Koreji
str. 30
Sport: Cyklistický spolek
V příštím čísle:
Zábava, služby, finance,
lékařská péče, automobily,
reality
Uzávěrka podkladů
a inzerce 20. 5. 2015
Časopis vychází 1. 6. 2015
Vaše 5
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 5
Vydává A 11, s. r. o., Bělehradská 568/92, P2
Registrace: MK ČR E 21732
Ročník II, vychází měsíčně
Náklad 66 000 ks
Datum vydání květnového čísla 4. 5. 2015
Distribuci ZDARMA do schránek provádějí
Česká pošta, s. p., a Česká distribuční, a. s.
Seznam distribučních okrsků naleznete
na www.vase5.cz
Adresa redakce:
Dejvická 9, 160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737, e-mail: [email protected]
www.vase5.cz
Příjem inzerce:
Šéfredaktorka:
Věra Koláčková
Zuzana Půrová
[email protected]
[email protected]
tel.: 605 234 832
tel.: 776 394 016
Grafika:
Bohumil Havránek
[email protected]
Pavel Horský
[email protected]
tel.: 775 940 614
V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: [email protected]
nebo volejte tel.: 603 239 737
Předplatné poštou
nebo e-mailem: [email protected]
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 5 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoliv šíření pouze
se souhlasem vydavatele.
INZERCE V5-0525
NOVI
NKA
GRAV-IN GRAV-IN je jediný doplněk stravy na českém trhu, který obsahuje účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá k normální plodnosti a reprodukci
a také k udržení normální hladiny testosteronu v krvi, a vitamín B6 přispívající k regulaci hormonální aktivity.
GRAV-IN je vhodný pro ženy, které se obávají nebo je trápí:
ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ. INFORMACE A OBJEDNÁVKY NA
WWW.GRAV-IN.CZ
aktuality
Kladenské a brněnské
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
divadlo hostují na Smíchově
ředstavení hostujících divadel jsou
na květen připravena ve Švandově
divadle. Inscenaci Noční motýl zde
odehraje soubor Městského divadla Kladno, a to 5. května ve Velkém sále. Hned tři
představení potom odehraje ve Švanďáku
brněnské Divadlo U stolu. Ve Studiu Švan-
P
dova divadla to bude Tulák po hvězdách 5.
května, o den později také ve Studiu
Švandova divadla zase hra Václava Havla
Audience, inscenovaná společně s jednoaktovkou Katastrofa a hosté z Brna mají připravenu i hru Magor, kterou ve studiu odehrají 7. května.
Dotace na zlepšení
životního prostředí
lepšení a rozvoj životního prostředí
v Praze 5 má za cíl dotační program
Místo pro život a ekologické programy, který vyhlásila pátá městská část.
Mezi tematické oblasti, v nichž je možno získat dotaci, jsou ochrana a rozvoj veřejného prostoru, péče o zeleň, environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, péče
o odložená, zraněná, zdivočelá či hendike-
Z
povaná zvířata, podpora volně žijících živočichů a vzácné flóry. Finančně podpořeny
mohou být pouze ty projekty, které se konají v městské části Praha 5 či objekty,
které se tam nacházejí. O dotaci lze žádat
od 10. do 19. května 2015. Rozhodnuto
bude o úspěšných žadatelích do 25. června
a dotaci je nutno využít do 31. prosince
2015.
INZERCE V5-0508
4
www.vase5.cz
Sběrný dvůr
v Klikaté ulici
ový sběrný dvůr slouží od března obyvatelům Prahy 13, a to
kvůli uzavření dvora v ulici
Puchmajerova. Nově je sběrný dvůr
v Klikaté ulici v Praze 5. Funguje od
pondělí do pátku vždy od 8.30 do 17.00
hodin, v letních měsících do 18.00 hodin a v sobotu od 8.30 do 15.00 hodin.
N
Kde si vyměnit
průkazy pro postižené
ýměna všech druhů průkazů pro
zdravotně postižené je naplánována na rok 2015. Občané Prahy
13 mohou úkon provést v 1. patře budovy radnice Městské části Praha 13 na
Slunečním náměstí. O výměnu je nutno písemně požádat na předepsaném
formuláři a je třeba přiložit fotografii.
Výměna probíhá od dubna za poplatek
30 Kč.
V
aktuality
Lidé mohou
Přednáška
o barokní památce
doplnit kroniku
řednášku o poutní cestě Zapomenutá barokní památka pořádá ve
středu 20. května v 17.00 hodin
Zličínská knihovna. Se zajímavostmi k
danému tématu seznámí příchozí posluchače PhDr. Kateřina Pařízková,
předsedkyně spolku Poutní cesta Hájek. Vše doplní promítání současných
i historických fotografií. Vstup je zdarma, na besedu je ale třeba se předem
přihlásit, a to u knihovnice Zličínské
knihovny.
P
oplnit stodůleckou kroniku mohou
lidé, kteří vlastní historické fotografie z období konce druhé světové
války. Kdo zapátrá v rodinném archivu
a zajímavý snímek najde, nemusí se obávat, že by o něj přišel. Na radnici, kde se
D
budou fotografie shromažďovat, si z nich
totiž pořídí digitální kopii. Ocení zde ale
i fotografie z jiných historických období.
Využít mohou majitelé fotek buď telefonní
číslo 235 011 210 nebo mailovou adresu [email protected]
Pošta na Lužinách
opět v provozu
novu otevřena je po téměř třech letech pobočka České pošty v Obchodním centru Lužiny. Nová pobočka má
tři přepážky a funguje zde i kontaktní
místo Czech Point. Otvírací doba pošty je
od 8.00 do 18.00 v pracovní dny, v sobotu
potom od 9.00 do 13.00 hodin. Pošta byla
uzavřena z důvodu rekonstrukce obchodního centra. Městská část Praha 13 má
nyní k dispozici čtyři pobočky pošty.
INZERCE V5-0502
Z
INZERCE V5-0510
Bydlete chytře, bydlete SMART
www.smart-byty.cz
Nové byty vznikají jen pár metrů od metra
Nové Butovice, jsou v nízkoenergetickém
standardu budovy sk. B a uspokojí všechny,
kteří mají rádi chytrá řešení. Nejvýraznější
novinkou projektu SMART byty jsou
systémy chytrého ovládání bytu, díky
kterým lze pohodlně ovládat vybavení bytu
prostřednictvím mobilního telefonu.
Již zaběhlou samozřejmostí bytů společnosti
Trigema je rekuperace VZT.
SMART byty Nové Butovice patří
k aktuálně nejprodávanějším rezidenčním
projektům v Praze. Za necelý rok
se prodalo na 200 nových bytů.
K dispozici zůstává zhruba
70 dostupných bytů s cenou
od 2 708 194 Kč s DPH.
SMART byty patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Více informací naleznete na www.chytre-bydleni.com nebo na bezplatné lince 800 340 350.
aktuality
Výtvarné večery Den dětí
s jarní inspirací
ýtvarné večery pro dospělé s jarní inspirací pořádá smíchovská Stanice
přírodovědců. Na květen jsou
připraveny dva programy, a to
V
s městskou policií
na 15. května pájený šperk a na
22. května drátovaný náramek
s korálky. Kurzy se konají vždy
v pátek od 16.30 do 19.30 hodin.
vůj svátek mohou všechny děti oslavit akčně
dnem s městskou policií.
Přestože Mezinárodní den dětí
připadá na 1. června, akce se
S
koná s předstihem již 27. května, a to v Parku Sacre Coeur.
Otevřen bude zdarma veřejnosti také skleník a tropické terárium.
Navštivte
Folklorní večery
novinářský workshop
v muzeu
ovinářský workshop pořádá opět v květnu smíchovská pobočka městské knihovny v Praze. Příchozí
zájemci se dozvědí mimo jiné
podrobnosti o tom, jak dobře
psát, jak zpracovávat informace a jak se liší psaní pro různé
typy médií. Workshop vede novinář Leoš Kyša. Akce se koná
14. května od 17.30 do 19.00
N
hodin a je zdarma. Smíchovská
pobočka pořádá dále i zajímavý
cyklus přednášek Ženy a muži
v českých dějinách, během
nichž jsou představovány osobnosti českých dějin, a to například politických, kulturních
i sociálních. Tento měsíc se
přednáška koná 25. května od
17.00 do 18.45 hodin a také je
zdarma.
ečery, které představují
folklor Čech, Moravy a
Slezska se pravidelně konají v Národopisné muzeum –
Musaion v Letohrádku Kinských na Smíchově. Součástí
folklorního večera jsou třeba i
taneční a hudební vystoupení
regionálních souborů, přednášky a prezentace daný regionů
či výstava zajímavých expo-
V
nátů, ale i ochutnávka specialit.
Na 13. června je naplánován
program o Chodsku.
INZERCE V5-0504
LEDEN
B¶EZEN
INFORMACEPROZASTUPITELEA|¶ADY
|NOR
INFORMACEPROZASTUPITELEA|¶ADY
h%VROPSKgPRAVIDLAOCHRANYOSOBNrCH|DAJËJSOUVÑHODNgPROV¼ECHNY
h6ÑZVYBUDOU¶rKgMINISTRYN~PROMrSTNrROZVOJ+ARLA¹LECHTOVg
¶rKgEUROKOMISA¶KA6~RA*OUROVg
h:LOkINYATRESTYZASTUPITELË
h*AKOBCEZATrÄrNOVgODPADOVgVYHLg¼KA
h#OHROZrZASTUPITELËMKDYÄZPËSOBrOBCI¼KODU
ÃgDOSTIODOTACEZ)2/0BUDOUMOCIPODgVATIMALnOBCE
h
DŽÜÛçã؉ëܗêà——
çéØíàÛÜã咗ñÛéæá—
àåÝæéäØÚo
ºÜ㒗éædåo◟¨©—doêÜ㠗
áÜå—ñؗ°°§—Âd
h/BCEBUDOUFINANCOVATSOCIgLNrBYDLENr
¶rKgNgM~STEK--2:DEN~K3EMORgD
h0¶EHLEDEVROPSKÑCHFONDËANgRODNrCHDOTACrPROM~STAAOBCE
h*AKNAOBCEDOPADNE0LgNODPADOVnHOHOSPODg¶STVri2
ÀåÝæéäØÚܗçéæ
NêëØéæêëð£—ßÜáëäØåð—Ø—íæãÜåf—ñØêëìçàëÜãÜ
NñØägêëåØåÚܗæÙÜÚåoÚߣ—ägêëêâ’ÚߗؗâéØáêâ’Úߗ
‹„Øۑ—
NçæÛåàâØëÜãܗؗăéäð—çæêâðëìáoÚo—í’éæÙâð—Ø—êãì•Ùð—
í܄Üáåf—êçé[íg
ÇÜëé—ÇĄÜÞÜé
áÜÛåØëÜã—Ø—äØåؕÜé—dØêæçàêì
­§ª—¨°¯—¯®ª
ÇÜëé¥ÇĄÜÞÜé·çéæäÜêëØØæÙÚÜ¥Üì
çéÜÛçãØëåÜ·çéæäÜêëØØæÙÚÜ¥Üì
Ñ»¸Éĸ——â—ç„ÜÛçãØëåfäì—dØêæçàêì—áܗÜãÜâëéæåàÚ⒗ñçéØíæÛØá—åÜîêãÜëëÜé—ÇÉÆäæ—
ÍðÚß[ño—ÛíØâé[ë—ägêodåg—Ø—áܗñØêoã[å—åؗ¨¬—ª§§—ØÛéÜê
causa
Programové prohlášení rady
Na dvacet stránek se vešly plány, které má
s pátou městskou částí vedení radnice.
Koalice sliby občanům a priority, na jejichž
splnění má čtyřleté volební období, shrnula
ve svém programovém prohlášení. Politici
s ním přišli téměř šest měsíců od podpisu
koaliční smlouvy.
o se bude s pátou městskou částí dít, kam půjdou veřejné peníze, co se
bude odehrávat ve školství nebo třeba sociální problematice,
o tom mluví programové prohlášení. Celkem se zabývá plány ve třinácti oblastech.
„Obsah dokumentu je důkazem fungující spolupráce všech
pěti koaličních stran, protože
každá z nich prosadila do prohlášení maximum svého volebního programu ve své oblasti
působnosti. Z pohledu Strany
zelených a Pirátů přináší prohlášení rady jasný závazek vyšší ochrany přírodních chráněných území a citlivý přístup
k rozvoji městské části, který
C
bude pečlivě konzultován se
širokou veřejností. V oblasti dopravy jsme se přihlásili k podpoře městské hromadné dopravy a rozvoje cyklistiky jako
každodenní součásti našich životů,“ vyjádřil se k programovému prohlášení rady 1. zástupce starosty Lukáš Budín
(SZ).
„Zjednodušeně jde o cár papíru, který nemá žádnou hodnotu, koaliční strany ho nedodržují, což dokazují svou
každodenní činností. Programové prohlášení pojaly jako slohovou práci s květnatými sliby,
vzájemnými protimluvy a očividnými hloupostmi,“ okomentoval dokument opoziční zastu-
pitel Lukáš Herold (ODS) s tím,
že již nyní je jasné, že valnou
většinu slibů koalice nesplní.
Tak třeba co se týká financí
Prahy 5, má koalice smělé plány. Dokonce slibuje, že na vzniku rozpočtu by se měli podílet
přímo obyvatelé Prahy 5, a to
shromažďováním podkladů pro
jeho tvorbu. Ten má navíc být
takzvaně rozklikávací, aby měli
lidé možnost sledovat správu
veřejných peněz. Zásadní má
být pro radnici i možnost získat
dotace z fondů Evropské unie.
Oblast majetku a investic by
měla být pod drobnohledem seniorů, městská část totiž ve
svém prohlášení slibuje, že vyčlení byty na výměny pro seniory žijící ve velkých bytech.
A sliby padly i v oblasti školství. Řešit se má stravování dětí
tak, aby bylo kvalitnější a zdravější, politici slibují i dostupné
jesle, mateřinky, dětská centra
či školní družiny, a posíleny
mají být takzvané nulté třídy,
které připravují na školu budoucí prvňáčky s odloženým
nástupem do školy. Další z oblastí, která občany zajímá, a jež
ve svém prohlášení radní zmiňují, je zdravotnictví, kde padl
slib kvalitně fungující lékařské
služby první pomoci a podpora
zřízení pohotovostní lékárny
s 24hodinovým provozem v oblasti Smíchova. Sociální oblast
zase slibuje zřízení poradenského střediska třeba pro
matky, které nedostávají výživné od otce dětí nebo lidi bez
přístřeší či zbudování domova
pro seniory.
Jedním z bodů pětkového
programového prohlášení je
třeba Otevřená radnice, oblíbené téma nové koalice. Spočívá v tom, že veřejnost má
možnost kontrolovat dění na
radnici a také se něm podílet.
Zkušenosti řady čtenářů časopisu Vaše 5 však dokládají, že
realita je odlišná.
Priority stanovilo programové prohlášení i v oblasti podnikání, kultury, dopravy, ochrany
životního prostředí a územního
rozvoje, oblasti veřejného prostoru a zeleně, kultury, krizového řízení, bezpečnosti a prevence kriminality a sportu
a volnočasových aktivit.
INZERCE V5-0533
Nové číslo časopisu Sorry
vychází 6. května 2015
Objednejte si předplatné na
www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle
603 239 737.
Sledujte nás také na
Facebook.com/sorrycz
www.vase5.cz
7
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
šest měsíců po volbách
politika
Programové prohlášení
Rady městské části
Politickým stranám, které mají své zástupce
v zastupitelstvu Prahy 5, nabídl časopis
Vaše 5 možnost okomentovat programové
prohlášení Rady městské části. Všichni
nabídku okomentovat důležitý materiál,
který ukazuje, kam bude městská část
v následujících letech směřovat, nevyužili.
Lukáš Herold
ODS, zastupitel
Jde o cár papíru, který nemá hodnotu
Zjednodušeně, jde o cár papíru, který nemá žádnou hodnotu, koaliční strany ho nedodržují, což dokazují svou každodenní činností. Programové prohlášení pojaly jako slohovou práci s květnatými sliby, vzájemnými protimluvy a očividnými hloupostmi. Byly
však vedeny jasnou myšlenkou, slibem nezarmoutíš. Již nyní je
jasné, že valnou většinu slibů nesplní a ty, které začaly realizovat
(naprosto nesmyslné programy pro podporu bezdomovců), neměly nikdy spatřit světlo světa. Rozpočet 2015 je stále deficitní,
ať se píše v programovém prohlášení cokoli, privatizace stojí a občané chystají žaloby, i když se tam mluví o transparentním prodeji
a některá dítka se do školek a jeslí nedostanou ani příští rok i když
jim to pan místostarosta Smetana slibuje.
Lukáš Budín
SZ,1. zástupce starosty
Obsah dokumentu je důkazem fungující spolupráce
Základní body směřování naší městské části v následujících čtyřech letech vycházejí z programových priorit, které jsou součástí
koaliční smlouvy uzavřené po loňských podzimních volbách. Kompletní text koaliční smlouvy jsme zveřejnili na webových stránkách Strany zelených již loni v říjnu. Začátkem dubna pak Rada
městské části schválila své programové prohlášení, které koaliční
priority rozpracovává do konkrétních bodů, jež budeme postupně
realizovat. Obsah dokumentu je důkazem fungující spolupráce
všech pěti koaličních stran, protože každá z nich prosadila do prohlášení maximum svého volebního programu ve své oblasti působnosti. Z pohledu Strany zelených a Pirátů přináší prohlášení
rady jasný závazek vyšší ochrany přírodních chráněných území
a citlivý přístup k rozvoji městské části, který bude pečlivě konzultován se širokou veřejností. V oblasti dopravy jsme se přihlásili
k podpoře městské hromadné dopravy a rozvoje cyklistiky jako
každodenní součásti našich životů. V sociální oblasti se zaměříme
na skutečnou pomoc občanům, kteří se nevlastní vinou dostali do
svízelné situace. Ariadninou nití, která prochází všemi oblastmi,
je vyšší zapojení veřejnosti do rozhodování radnice a pravidelné
8
www.vase5.cz
informování občanů o připravovaných záměrech. Společně chceme, aby Praha 5 byla přátelským místem k životu pro všechny lidi,
kteří zde žijí.
Zuzana Hamanová
Patrioti P5 a Demokraté Jana Kasla, zastupitelka
Ne všechny sliby se zdají být věrohodné
V programovém prohlášení dává rada občanům najevo, co pro ně
ve svém volebním období vykoná. Bývalo dobrým zvykem podrobit
text prohlášení i dotazům zastupitelů a občanů při veřejném jednání zastupitelstva. To se tentokrát nestalo a je tedy otázkou, zda
chce rada vůbec vysvětlovat, co do tak závažného dokumentu zařadila. V právě vydaném prohlášení najdeme mnohé ušlechtilé záměry, musíme je však pracně vyhledávat mezi snůškou nepřehledných proklamací. Jednotlivé kapitoly zřejmě psali různí autoři bez
vzájemné provázanosti a celek působí dojmem, že si jednotliví
tvůrci programu ani nepřečetli, co napsal ten druhý. Mnohé je slibováno, ale ne všechny sliby se zdají být věrohodné. Náš zastupitelský klub si ani není jist, že je koalice ve všech uvedených bodech
skutečně zajedno.
Josef Cuhra
KDU-ČSL, zastupitel
Z prohlášení mám radost
Píší-li dva lidé společný dokument, málokdy se na všem shodnou.
S přibývajícím počtem autorů se počet míst, na který je různý
názor, mocně rozrůstá. Dát dohromady společné programové prohlášení čtyř politických stran je proto úkol krajně obtížný a výsledek v sobě pravděpodobně ponese něco z dortu pejska a kočičky.
Programové prohlášení rady vychází ze společných programových
tezí koalice a má svůj původ v programech všech koaličních stran.
Debata, která provázela vznik prohlášení, byla skutečně dlouhá,
ale také velmi otevřená a demokratická. O sporných bodech se diskutovalo a hledala se řešení akceptovatelná pro všechny koaliční
strany. Skutečná hodnota prohlášení však nespočívá jenom v tom,
že je výsledkem společné diskuse a práce politiků. Cennější je skutečnost, že k tvorbě a připomínkování byli pozváni občané stojící
politika
mimo členskou základnu politických stran. Části, které zpracovávala KDU a připomínkování celého dokumentu ze strany KDU probíhalo v debatě s občany a mnohé z připomínek se do prohlášení
podařilo zapracovat. Jistě, vždy lze říci, že diskuse měla být širší
a nebyli osloveni všichni. Ale v časovém rámci, který byl k dispozici, jsme udělali velmi mnoho pro to, aby spektrum možných názorů bylo co nejširší. Za politický klub KDU tedy hodnotu programového prohlášení spatřuji do značné míry ve způsobu jeho
vzniku a rozhodně bychom chtěli tímto způsobem pracovat i při
přípravě jiných důležitých stanovisek a dokumentů. Děkuji tedy
všem, kteří se na přípravě programového prohlášení podíleli a přispěli komentáři ústními i písemnými. Jedině otevřená a veřejná
diskuse o věcech společných nás může posunout dál na cestě k obnově fungující občanské společnosti v Praze 5. Věřím, že i toto prohlášení nás k tomuto cíli přiblíží.
Vít Šorm
TOP 09, zastupitel
Kombinace vizí a strategií
Programové prohlášení je politický výhled na čtyři další roky, kterým se chce naše koalice na Praze 5 řídit. Je kombinací jednak vizí
a strategií, jednak konkrétních kroků v jednotlivých oblastech. Dokument je dvacetistránkový, a proto je možné zmínit jenom některé body. Úplné znění je na stránkách naší městské části. Strategie nakládání s majetkem zahrnuje nejen stanovení pravidel pro
další privatizaci bytového fondu, ale zároveň i koncept nakládání
s takto získanými prostředky. Ty musejí být věnovány v první řadě
na investice. Oblast školství vzhledem k demografickému vývoji
si také zaslouží dlouhodobější strategii stejně jako oblast územního rozvoje městské části postavená na jasných a čitelných pravidlech pro všechny. Chceme vybudovat komunitní centrum na
Barrandově, dále dům pro seniory apod. Chceme revitalizovat
Dětský ostrov a vyřešit složitou situaci okolo autobusových terminálů na Smíchově a Na Knížecí a dalších.
Martin Slabý
ANO 2011, zastupitel
Programové prohlášení je věcí koalice
Ptát se opozice, co říká na programové prohlášení koalice, je jako
ptát se býka v aréně, zda ho ten červený hadr rozpaluje, nebo jen
lechtá. Programové prohlášení je věcí koalice a její odpovědnosti
vůči voličům. My, jako zastupitelé ANO 2011 v opozici, můžeme
tento dokument vzít na vědomí a podle obsahu tohoto prohlášení
sledovat, kam, kolik a komu budou směrované nemalé peníze
z rozpočtu. Programové prohlášení nám ukáže, kde je potřeba být
ve střehu, která výběrová řízení se budou chystat, která zakázka
by mohla být problémová, jaké poradenské služby jsou potřebné
a opodstatněné a jaké personální změny na radnici nastanou,
bude-li koalice plnit toto programové prohlášení. Jelikož je programové prohlášení sestavené z volebních slibů jednotlivých koaličních subjektů, bude na voličích, jakou známku jim vystaví, až
dojde na skládání účtů. My, zastupitelé za ANO 2011, budeme pokračovat v plnění našeho volebního programu, který jsme předložili občanům, jenž nás vynesl z pozice outsidera až na první příčku
ve volebních výsledcích. Budeme dohlížet na transparentnost
a otevřenost dějů na radnici Prahy 5.
INZERCE V5-0529
Jak dlouho ještě chcete čekat na své peníze?
☛ Nezaplacená faktura za služby?
☛ Nezaplacená faktura za zboží?
☛ Nezaplacená půjčka?
☛ Nezaplacený nájem?
☛ Nezaplacené výživné?
☛ Nezaplacená mzda?
☛ Neproplacená směnka?
www.finhall.cz
ČAS BĚŽÍ – POMŮŽEME VÁM
www.vase5.cz
9
osobnost Prahy 5
Smíchov mi pomohl
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV ŠVANDOVA DIVADLA
rozkoukat se v Praze
Původně přišla Martina Krátká do Prahy jako nová členka
hereckého souboru Švandova divadla. Teď po čtyřech
letech si ale do životopisu směle může napsat, že je
i režisérka a pedagožka. Pod její režijní taktovkou vznikla
v divadle inscenace CRY BABY CRY, učí na JAMU
a v divadle vede pohybové workshopy. „Mám silnou
intuici, a i když někdy vím, že je absolutně nelogická, že
nedává smysl, tak je jasné, že když půjdu proti ní, bude to
špatně. Často se na jejím základě rozhoduji,“ vysvětluje
Martina Krátká jeden z důvodů, který ji zavedl do Prahy.
● Pár let jste žila na Smíchově, proč jste
se přestěhovala?
Kdy jsme dostala před čtyřmi lety angažmá ve Švandově divadle, chtěla jsem bydlet
poblíž, abych byla neustále k dispozici.
V Praze jsem se navíc neorientovala, a tak
mi vyhovovalo bydlet na Smíchově, po jisté
době jsem se ale rozkoukala a přestěhovala
se na přelom Vinohrad a Vršovic. Najednou
mi přišla fajn ta delší cesta tramvají z domova do práce, neměla jsem pocit, že jsem
pořád v práci, měla jsem lepší pocit odpočinku, stíhám si něco přečíst, učit se role.
● Jaký byl přechod z Brna do Prahy?
Z příchodu do Prahy jsem měla veliký
strach, velké město, žádní známí. Ale soubor tady byl bezvadný, těch podaných rukou bylo tolik, od začátku tam bylo dobře.
A i když jsem trpěla nejistotou, že něco pokazím, tak mi soubor pomohl a okamžitě
jsem zapadla. A potom postupně se mi od
divadla rozšiřovaly obzory do zbytku Prahy.
● A nenapadlo vás ani na chvíli, že to zabalíte a vrátíte se do Brna, kde to tak
dobře znáte?
Ne, to určitě ne. Ale po roce angažmá si
mě pozvali v divadle na pohovor a já přemýšlela o tom, že asi dostanu vyhazov. A už
jsem si pro našeho uměleckého šéfa chystala monolog o tom, jak mu za ten rok děkuji. A místo vyhazovu jsem dostala prodloužené angažmá.
● Toužila jste někdy v dětství po životě
v Praze?
10
www.vase5.cz
Ne, to myslím ne, Já ještě Na provázku
dělala vtipy, že přijedu do Prahy na Florenc
a tím skončím, dál se nedostanu. A i když
jsem poměrně otevřený člověk, mám ráda
svůj klid, a u divadla je člověk dost vidět.
A já potřebuji svoje soukromí. A Praha je
město, kde když potřebuji, tak se ztratím,
to je pocit jistoty a záchrany soukromí.
Řada mých kolegů ale tohle říct nemůže,
oni už to soukromí nemají nikdy, ať se objeví kdekoli.
● A jak se vám opouštělo Brno?
Byla jsem tam velmi dlouho a bylo to velmi těžké rozhodnutí, které jsem oplakala.
Já vlastně měla vše, ale měla jsem pocit, že
musím jít dál, učit se a vyvíjet. A v Brně
jsem fungovala od čtrnácti let, potřebovala
jsem poznat nové lidi, nové situace, nové
místo… Když mám pocit, že vím, co budu
dělat do důchodu, přepadne mě pocit paniky a musím něco změnit. Tady mě to zatím nepřepadlo, pracovních nabídek je tady
víc než v Brně, dostala jsem zde i možnost
režírovat, realizovat vlastní nápady. A to je
velmi zásadní. Teď organizujeme kabaret
na pokračování. Otevřenost k práci a autorským počinům je ve Švandově divadle tak
veliká, že ten strach, že vím, co mě čeká až
do důchodu, se nedostavil.
● Kde se po čtyřech letech v Praze cítíte
být doma?
Doma jsem tam, kde mám pár svých
věcí, kde za sebou můžu zavřít dveře. Potřebuji místo, kde mám svoje knihy, klid,
kde si uvařím meduňkový čaj a kde na mě
čeká můj pejsek. To je pro mě domov. A teď
zrovna je to přelom Vinohrad a Vršovic.
Tam se ráda vracím, stejně jako do Slavkova u Brna, do domu rodičů, kam jezdím
na Vánoce, Velikonoce a potkávám se tam
s rodinou. Tam je domov mé rodiny.
● Pejsek vás tedy provází na cestách?
Byl to můj parťák nejen na cestě do Prahy. Já se tolikrát stěhovala a on, můj parťák
s neviditelným batohem na zádech, šel všude se mnou. Nikdy jsem psa nechtěla, protože jsem věděla, jak je to těžké, že pořád
někam cestuji, ale před osmi lety jsem
zkoušela absolventskou roli v divadla na
JAMU a prostě kamarád dovedl štěňata do
hospody a já hned věděla, že je můj. Byl to
přesně můj parťák, spontánní rozhodnutí.
● A jste spontánní člověk?
Jak kdy a jak v čem. Mám silnou intuici,
a i když někdy vím, že je absolutně nelogická, že nedává smysl, tak je jasné, že když
půjdu proti ní, bude to špatně. Často se na
jejím základě rozhoduji. Ale zároveň si
myslím, že jsem většinou velmi racionální,
vše dopředu promýšlím a někdy to až přeháním.
● A kterou svoji tvář máte raději? Tu racionální, nebo intuitivní?
Myslím, že obě jsou v pořádku. Díky intuici jsem se dostala i do Švanďáku. Znala
jsem sice práci Dodo Gombára, ale do Prahy mě zavedla právě intuice. A vyšlo to.
● Čím jste chtěla být jako malá?
Odmalička jsem toužila po herectví a začalo to na základní škole recitačními soutě-
osobnost Prahy 5
žemi, které jsem vyhrávala ve Slavkově,
jezdila jsem na krajská kola. Přes to jsem
došla k herectví, i když nikdo nikde v rodině
s herectvím nikdy nic neměl. Máma mi fandila, mám prima rodiče. Táta měl větší
strach, má tři dcery a nějak se bál, že se
holky neuživí a bál se, jak mi to půjde u divadla.
● A je pravda, že na konzervatoř vás nepřijali proto, že jste byla moc malinká?
Opravdu to tak bylo, měla jsem asi 142
centimetrů. Na brněnské konzervatoři mi
bylo řečeno, že herečka má mít minimálně
165 centimetrů. Byla jsem v posledním
kole přijímaček a řekli mi, že potřebuji potvrzení od sportovního lékaře, že když vyrostu, tak mě přijmou. Absolvovala jsem
rentgen chrupavek, a řekli mi, že budu mít
158,5. Když mi to řekli, začala jsem brečet,
dnes se tomu směji. Táta se je snažil přemluvit, ale nepodařilo se to. Nechápu to dodnes, ale zpětně si říkám, že to bylo možná
proto, že brněnská konzervatoř vychovávala herce pro Národní divadlo Brno. Možná se báli, že bych tam nebyla vidět.
● Ale k divadlu jste se přece jen dostala,
i když vám těch pár centimetrů chybělo…
Vlivem osudu došlo ke krásné věci. Měla
jsem pocit, že skončil svět, že jsem se narodila jako malá a tudíž nemohu dělat to, co
chci. Ale asi o čtrnáct dní později jsem potkala náhodou herce Pavla Zatloukala
a moje odvážná kamarádka ho oslovila.
Řekla mu, že mě nepřijali, protože jsem
malá a co s tím mám dělat. Dostala jsem od
něj telefon na Evu Tálskou, která vedla Dětské studio divadla Husa na provázku. Do
měsíce jsem byla v souboru a hned jsem naskočila do Pašijí jako Dcera Sionská. Jeden
Martina Krátká, Miloslav Mejzlík a Marek Pospíchal. Putin a Bilak u trezoru.
den jsem byla zklamaná, že mě nepřijali na
konzervatoř a pár týdnů na to jsem byla
u profesionálního divadla.
● Jaké byly roky v dětském studiu?
Nádherné období, kde jsme pochopili, co
je divadlo. A také místo, kde se spousta lidí
rozhodla, že ho vlastně dělat nechce. Na
začátku nás bylo třeba pětadvacet, na konci po třech letech asi šest. A ti všichni divadlo dělají. Pochopili tam, co to je za povolání, kolik to bere času, že se hodně čeká,
hodně dře. Hráli jsme naše inscenace, ale
stoupli si i na jeviště vedle opravdových
herců a mohli přihlížet jejich práci. Učili
jsme se i improvizaci, žonglování, pohyb.
Bylo to to pravé divadlo, na které už někdy
nezbývá čas. Jsem přesvědčená o tom, že
mi to dalo mnohem víc, než kdybych vystudovala tu konzervatoř, kde mě nechtěli. Nelituji.
● Nicméně na JAMU už vás přijali…
Netušila jsem, na který obor se přihlásit.
S Evou Tálskou jsem to konzultovala, po-
www.vase5.cz
11
osobnost Prahy 5
Martina Krátká ve hře Proměna.
INZERCE V5-0528
Originální sladké kuchařky
z nakladatelství Smart Press
Sladké bary – 50 snadných receptů,
díky kterým se blýsknete, Stáňa Mutlová
Naučte se péct zbrusu nové sladkosti a aranžovat je tak krásně, že vám je pochválí
i tchyně! Stáňa Mutlová je jedna z prvních
Češek, které propadly umění tzv. sweet barů
– sladkých stolů a koutků. Roky své recepty
ladila k dokonalosti ve svém vypečeném
podniku Punk Rock Cakes a teď je sepsala
do kuchařky, jakou ještě český trh neviděl!
Sladký design pečení a zdobení
s Hankou Rawlings
Ve třinácti kapitolách vás kniha seznámí s variacemi základních receptů na korpusy, sušenky,
cupcakes, mini dortíky nebo dortová lízátka.
Autorka vás naučí používat pomůcky, které vám
ušetří mnoho času, seznámí vás s prací s potahovými a modelovacími hmotami, odhalí tajemství práce s čokoládovou i bílkovou polevou, sirupem či krémem.
K dostání:
V redakci nakladatelství Smart Press, Velflíkova 1417/12, Praha 6,
tel: 233 320 075 nebo na www.smartpress.cz
12
www.vase5.cz
máhala mi vybírat texty, ale nepřijali mě nakonec ani na činohru na DAMU, ani na činohru
na JAMU. A já měla dojem, že
na to nemám – odvahu, klid,
věk. Že se přemlouvám, abych
nelhala. A zase shodou náhod
otevíral na JAMU Ctibor Turba
obor klaunská scénická a filmová tvorba, o kterém jsem věděla, že to je ono, že to chci, že
to souvisí s Provázkem, že si na
text chci počkat a nejdřív rozumět svému tělu. Takže až
potom jsem v navazujícím magisterském ročníku vystudovala činohru.
● Ale jste i režisérka, ve
Švanďáku vznikla pod vaším
vedením hra CRY BABY CRY,
učíte pohybové divadlo. Co
vás baví nejvíc?
V tom se právě nechci rozhodovat. Já nechci být režisérka,
myslím, že by mě zabilo živit se
jen tím. Ale jednou za čas, a je
jedno jestli jednou za rok nebo
za tři, ráda zrealizuji svoji vizi.
To mě těší, ale musí to těšit i ty,
s kterými pracuji. Potřebuji
pracovat s lidmi, kteří chtějí
tvořit, které zajímá, co se z toho vyvine, mám ráda autorské
divadlo. Takže režii cíleně nevyhledávám, ale ani se jí nebráním.
● Máte a v divadle raději premiéry, nebo derniéry?
Premiéry miluji, tam se to
mimino narodí. Ale raději mám,
když už se člověk v roli usadí,
plave si v ní v klidu. Ale premiéra je euforie, stres, těším se na
ni. A derniéra? To bývá smutné,
čím silnější vztah k roli, tím je
to těžší. Ale loučení patří k životu. A silné role se nezapomínají.
● A o čem sníte?
Teď nejvíc o tom, aby se povedla inscenace v hereckém
studiu, mám na starost režii
amatérských herců, tak si přeji,
aby se jim to povedlo. A osobní
sen? Chci mít jednou rodinu,
hodného muže, zdravé děti,
místo, kde budu spokojeně žít.
A chci dál dělat divadlo. Chtěla
bych, aby se mi tohle všechno
povedlo zkombinovat.
INZERCE V5-0505
INZERCE V5-0524
inzerce
www.vase5.cz
13
volný čas
Vozidla, výstroj a výzbroj předvedli
v dubnu policisté, strážníci, hasiči,
záchranáři a vojáci na Slunečním náměstí
v Praze 13. Přehlídka bezpečnostních složek
sem zamířila v rámci akce Bezpečná
třináctka aneb Bezpečnost zajištěna. Akce
se koná v třinácté městské části tradičně,
pořádá ji městská část ve spolupráci se
Zemskou nevládní organizací České
republiky.
FOTO MČ PRAHA 13 DAN NOVOTNÝ
Sluneční náměstí
obsadili hasiči a policisté
idé si mohli prohlížet to
nejlepší, čím bezpečnostní složky disponují. Viděli auta a výstroj hasičů, a to
i dvou místních sborů dobrovolných hasičů. Veřejnosti se představili i policisté a městští
strážníci, ale i vojenská policie.
Pražští záchranáři přivezli i nemocniční kamion Golem.
Na programu ale nebyla jen
prohlídka výstroje, výzbroje
L
14
www.vase5.cz
a vozového parku. Návštěvníci
přehlídky viděli také ukázky
první pomoci a sebeobrany, pozornost přitáhly ukázky výcviku služebních koní a práce
psovodů
městské
policie
a ochranné služby z letiště. Pro
děti bylo připraveno střílení na
airsoftové a laserové střelnici.
Vrcholem bezpečnostního odpoledne potom byl přílet policejního vrtulníku.
školství
S prázdninovým provozem v mateřských
školách musejí počítat rodiče dětí, které
docházejí do některé z mateřinek v Praze 5.
Většina mateřských školek v páté městské
části bude během letních prázdnin mimo
provoz. Kde budou o letních prázdninách
fungovat a které školky se naopak na celé
léto uzavřou?
1. 7. 2015–10. 7. 2015
13. 7. 2015–24. 7. 2015
27. 7. 2015–7. 8. 2015
10. 8. 2015–21. 8. 2015
MŠ se spec. třídami Duha
Praha 5 – Košíře,
Trojdílná 1117
ZŠ a MŠ
Praha 5 – Smíchov,
U Santošky 1/1007
Mateřská škola,
Praha 5 – Košíře,
Podbělohorská 2185
Tyršova ZŠ a MŠ
Praha 5 – Jinonice,
U Tyršovy školy 1/430
Provoz bude ve všech mateřinkách plně obnoven 31. 8. a 1. 9.
Zcela přerušen bude po celé letní prázdniny, resp. do 30. 8.
provoz v těchto školách:
● Mateřská škola „U Krtečka“
Kudrnova 235
Praha 5 – Motol
● Mateřská škola,
Holečkova 38,
Praha 5 – Smíchov
● Mateřská škola,
Kurandové 669,
Praha 5 – Barrandov
● Mateřská škola,
Tréglova 780
Praha 5 – Barrandov
● Mateřská škola,
Kroupova 2775
Praha 5 – Smíchov
● Mateřská škola,
Náměstí 14. října 2994/9a,
Praha 5 – Smíchov
● Mateřská škola,
Lohniského 830,
Praha 5 – Barrandov
● Mateřská škola „Slunéčko“,
Beníškové 988,
Praha 5 – Košíře
● Mateřská škola,
Peroutkova 1004
Praha 5 – Košíře
● Mateřská škola,
Nad Laurovou 1983,
Praha 5 – Smíchov
● Mateřská škola,
Lohniského 851
Praha 5 – Barrandov
● Mateřská škola,
Nad Palatou 613,
Praha 5 – Smíchov
● Mateřská škola,
U Železničního mostu 2629
Praha 5 – Smíchov
● Mateřská škola,
Weberova 1/1090,
Praha 5 – Košíře
INZERCE V5-0537
tdostupnost služeb v Praze a okolí
INTERNET
DIGITÁLNÍ TV
TELEFON
tvysokorychlostní internet až 1Gb/s
t100+ programů interaktivní televize
ttelefon bez paušálu
trychlé zavedení služeb bez nutnosti
stavebních úprav nemovitosti
telefon: +420 212 244 400
e-mail: [email protected]
www.rychlydrat.cz
tpřipojení optickým vláknem
nebo vysokorychlostním
bezdrátovým spojem
www.vase5.cz
15
PRAMEN MČ PRAHA 5
Letní provoz mateřinek
veřejný prostor
Jak si správně vybrat
dodavatele internetového připojení?
Internet – slovo v různých pádech
a jazycích skloňované denně po celém
světě. Neoddělitelná součást dnešní, natož
budoucí civilizace. Internet zaznamenal
změny nejen v technologiích, ale i ve
formách jeho běžného využívání.
pohled do budoucnosti,
který již dnes pracuje
s pojmem „chytré domácnosti“, bude vyžadovat to
nejkvalitnější připojení nejen
vašeho počítače, ale také osvětlení, vytápění, bezpečnostních
systémů, možná přijde na řadu
i pračka a lednička. Řečeno
úsměvně slovy klasika: „Můžeme o tom diskutovat, můžeme
o tom vést spory a můžeme
s tím nesouhlasit, ale to je tak
všechno, co proti tomu můžeme dělat.“
V některém z příštích vydání
se budeme věnovat pohledu,
jaké možnosti vytvořil internet
v podnikatelské sféře, na úřadech, v reklamě a jistě neopomeneme ani rozvoj komunika-
A
ce na sociálních sítích. Dnes
však chceme nabídnout několik
užitečných informací široké veřejnosti, které mohou těm
méně zdatným pomoci s orientací v bohaté a často netransparentní nabídce dodavatelů internetového připojení.
Základní radou pro volbu
vhodného internetového připojení bývá uživatelská potřeba.
Tzn. k čemu ho potřebuji. Jiné
parametry zvolí občasný návštěvník pro vyhledávání receptů a návodů, jiné ten, který odesílá denně velká data, je trvale
připojen a má vysoké nároky na
rychlou a nepřerušovanou komunikaci. My přidáváme: omezíte-li si nevhodnou volbou internetového připojení časový
přístup k internetu, omezíte si
tak přístup k informacím a plnému využití širokých možností,
které internet nabízí. Např. pro
starší občany s omezenou mobilitou je často internet jedním
z hlavním komunikačních prostředků. Neomezujte se, informujte se! Seznamte se důkladně s nabídkami více operátorů
a neopomíjejte ani lokální dodavatele, kteří mají v porovnání
s nadnárodními společnostmi v
drtivé většině výhodnější ceny,
ve zvolené lokalitě orientaci na
zavedení nejmodernější technologie a transparentní podmínky
bez závazků. Důkazem je např.
lokální operátor Prahy 6 spol.
Pe3ny Net, který tuto městskou
část postupně připojuje na nejvyspělejší možnou technologii
optických sítí umožňující rychlost až 1Gb/s.
Dalším faktorem výběru je,
kolik členů vaší domácnosti
v jednu chvíli bývá na internet
připojeno. Ale jak se vyznat
v lákavých a všeslibujících reklamách a nabídkách? Pro výběr správného tarifu je třeba rozumět několika základním
termínům, na které se rozhodně nového operátora ptejte!
Pojďme si je připomenout:
Nabídky operátorů se dle
technologií
opravdu
liší:
3/3Mb/s, jiný 40/2 Mb/s nebo
i 1000/1000 Mb/s, u ceny vždy
s příponou pouze za XY Kč. Je
to zaručená nebo maximální
rychlost a jakou vůbec pro své
potřeby potřebujete? Konečné
posouzení výhodnosti nabídky
je součet více parametrů a podmínek, které kvalita a funkčnost internetové služby vyžaduje, než pouze jeden údaj
INZERCE V5-0535
rychlý internet IPTV televize
LEVNÝ telefon
datové služby v kostce
300 Kč 30/30 MB/S
400 Kč 100/100 MB/S
pro seniory 200 Kč 20/20 MB/S
ZDARMA 45+ TV PROGRAMŮ
INSTALACE ZDARMA bez smluvních závazků
internet televize telefon
16
www.vase5.cz
www.pe3ny.net
e–mail: [email protected]
telefon: +420 222 741 222
veřejný prostor
o rychlosti a ceně. Nabídka
15Mbit/s tak může reálně poskytovat „pomalejší“ připojení
než nabídka udávající 3Mbit/s.
Je nutné se informovat minimálně na agregaci, symetrické
připojení a dobu odezvy a v neposlední řadě se vyvarovat
smluvním závazkům.
Rychlost a symetrické
připojení
Tento údaj udává, kolik informací – dat si váš počítač vymění
s internetem v určitém časovém úseku. Pro potřeby běžného uživatele se považuje za
dostačující rychlost 30/30
Mb/s a více. Výslednou spokojenost ovlivňuje, zda je rychlost
symetrická, tzn. stejná rychlost
přijímání (číslo před lomítkem)
a odesílání dat (číslo za lomítkem). Pokud v nabídce nenaleznete tyto rychlosti, ale pouze
jednu, pak tento údaj může být
(a často je) součtem obou rychlostí! Internet je již především
o ukládání a sdílení souborů na
různá úložiště, která se označuji výrazem Cloud služby. Pro
ty je rychlost nahrávání souborů především důležitá. Postupně se na ně přenáší i výpočetní kapacity, a tak domácí
počítače a jiná zařízení budou
v blízké budoucnosti fungovat
pouze jako zobrazovací terminály. Aniž o tom nutně víte, při
každém „kliknutí“ váš počítač
informace zároveň odesílá a při
nedostatečné rychlosti připojení tím komunikaci zpomaluje.
Pojistkou je minimální rychlost
odesílání 10Mb/s.
Agregace
Tento údaj označuje, s kolika
dalšími uživateli sdílíte kapacitu připojení. Agregace 1:1 zaručuje, že i když se najednou
připojí více uživatelů, rychlost
vašeho připojení zůstává stejná. Agregace 1:2 může snížit
rychlost o polovinu. Toto hledisko či omezení je skryto
v předponě až … Mb/s u na
první pohled výhodných nabídek v reklamách operátorů.
Pro každou technologii je obvyklá jiná agregace. U optických sítí bývá agregace 1:1,
u připojení přes kabelovou tele-
vizi je nejčastější agregace 1:4,
u bezdrátovych sítí se pohybuje
od 1:4 do 1:10, nejhůře je na
tom připojení přes tel. technologii ADSL/VDSL – 1:50. Tedy
čím menší číslo za dvojtečkou,
tím větší šance na dosažení
rychlosti, za kterou platíte.
Doba odezvy
neboli latence
Označuje dobu, za jakou data
z vašeho počítače doputují do
internetu a zpět. Udává se v ms
a je přímo zodpovědná za svižnost spojení. Projeví se především u hraní on-line her, internetového volání, TV či video
hovorů. Čím je nižší, tím je
připojení kvalitnější. Je závislá
na technologii připojení a na
vzdálenosti vašeho počítače, na
kterém je služba (webové
stránky, herní server, kamarád
na skype atd.). Standardní hodnoty u optických sítí 1–3 milisec, u kabelového připojení 2–5
milisec, u bezdrátových spojů
dle jejich kvality 2–20 milisec,
u xDSL 10–50 milisec. Nejhorší hodnoty dosahují mobilní
připojení.
počasím (prudký déšť, silný
vítr, mlha, vánice apod.) a agregace až 1:10. Technologie připojení přes telefonní linku
ADSL/VDSL se jeví v současnosti jako nejslabší řešení.
Snad jedinou výhodou je, že
toto připojení je dostupné
v podstatě všude, kam vedou
telefonní dráty. Nevýhodou je
závislost koncové rychlosti na
vzdálenosti od ústředny a vlastní kvalitou drátů pokládaných
většinou v minulém tisíciletí
a jistě i agregace 1:50. Může se
snadno stát, že platíte za připojení 40/2 Mb/s, ale skutečnost
dosáhne na 2 Mb/s pro stahování a 128 Kb/s pro odesílání.
Nejkrajnějším řešením je využít připojení přes mobilního
operátora a to v podstatě ve
všech ohledech.
Smluvní podmínky
Jak jsme již na začátku zmínili, i smluvní podmínky ovlivňují úspěch rozhodnutí při
volbě internetového připojení.
Operátor by si měl stát za kvali-
tou nabízených produktů, fixními cenami, následným servisem a péčí a nepodmiňovat nabídky smluvními závazky na
dobu určitou a dalšími možnými parametry. VIP zákazníkem by měl být každý, bez
ohledu na měsíční útratu. Nadnárodní společnosti již dávno
nemají monopolní postavení
a lokální dodavatelé často ve
všech zmíněných ohledech překvapí i nadstandardními službami. Např. již zmíněný operátor Pe3ny Net, který nabízí až 6
měsíců připojení zdarma, než
vám vyprší smlouva se stávajícím dodavatelem, či bezplatné
přerušení připojení až na 3 měsíce např. v době dovolené, stěhování apod. Speciální tarify
pro rodiny, seniory a neziskové
organizace jsou samozřejmostí,
stejně jako budování sítě bezplatných Wi-Fi hotspotů na veřejnosti.
Štastnou volbu a hodně pozitivních zpráv na internetu přejí
Marek Toman a Lenka Horylová.
INZERCE V5-0516
Technologie připojení
Jasnou volbou je zatím a na
hodně dlouho nejvyspělejší
technologie optických vláken.
Nabízí stálou rychlost i 1/1
Gb/s (1000/1000 Mb/s). Samotné optické vlákno ještě nanarazilo na své fyzikální limity,
v laboratorních podmínkách se
v roce 2014 podařilo dosáhnout
rychlosti 255 Tbit/s (255 000
000 Mb/s). Připojení přes kabelovou televizi je řešeno přes koaxiální kabely ke koncovým zakazníkům, kteří jsou oblastně
připojeni na tranzitní optické
sítě. Nevýhodou je asymetrická
rychlost.
Operátor umí odesílat data
k vám, ale technologicky zastaralý kabel, původně určený pro
přenos televizního signálu, si
již neporadí s rychlým odesíláním dat. Bezdrátové připojení:
poskytuje možnost připojení se
symetrickou rychlostí i v lokalitách bez přítomnosti kabelového vedení. Nevýhodou může
být pomalejší rychlost, kdy je
kvalita přenosu ovlivňována
$
%%$#"$!#!!
###
##$
#"! " !" "
"# " "! # "
" " #"# "
" " " ! "
" ! "
www.vase5.cz
17
volný čas
Creative World
nabízí dětem zábavu i vědomosti
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO CREATIVE WORLD
Najít zábavu pro děti na volné odpoledne je občas pěkně
náročné. Hřiště už je okoukané, na kino je venku moc
hezky a v herně je to bez programu baví jen chvíli. Připadá
vám, jako by byla řeč o vašich potomcích? Vezměte je na
Zličín do Creative Worldu. Odcházet budou nejen
pobavené, ale navíc s hlavou plnou vědomostí.
reative World funguje na Zličíně poblíž nákupního domu Ikea od loňského prosince. Jde o venkovní
a vnitřní areál, kde roli hraje tvorba, poznání, pohyb, pohádky a jako bonus čerstvé jídlo od českých farmářů.
Celý projekt vznikl zjednodušeně proto,
že jeho zakladatelky – maminky několika
dětí – nebyly spokojeny s tím, co trh dětem
nabízí. „S mojí kamarádkou a dlouholetou
partnerkou v podnikání Milenou Krčálovou
jsme se před lety rozhodly, že místo stěžování si a přihlížení nad neuspokojivou zábavou pro rodiny s dětmi v Česku, začneme
něco dělat. A tak vznikl nejdříve putovní
naučně zábavní park Tři Věže, a poté Creative World,“ popisuje Helena Neumannová.
Areál naláká děti hned na první pohled.
Je rozdělen do několika domečků, v kaž-
C
dém návštěvníci najdou propracovaný
a promyšlený program, který je nejen pobaví, ale i mnohému naučí.
Farma je seznamuje s tím, co roste na českých loukách a co produkují čeští farmáři.
Děti se tak dozvědí podrobnosti o tom, co
znají z máminy kuchyně, ale nikdy je nenapadlo uvažovat nad tím, kde se to vlastně
bere.
Domeček nazvaný Zahrada stimuluje
smysly, konkrétně hmat a chuť. Čočka, fazole, povidla nebo sádlo, dá se říct běžné
věci. Ruku na srdce, poznali byste, co máte
v ruce, aniž byste se na to mohli podívat?
Pro děti je to výzva. A svůj čich si mohou
ověřit při očichávání koření a bylinek,
schválně, kolikrát uhádnou správně?
V Perníkové chaloupce se peče, zdobí
a vaří, v Kreativním altánu zase dostane
každý možnost popustit uzdu vlastní fantazii a vyrábět, Tradice z českého kalendáře dětem představují české zvyky. A na
18
www.vase5.cz
volný čas
své si přijdou i milovníci zvířat, poznají ta
ze statku, lesa i rybníka.
Lákavá jsou pro dětské návštěvníky
i obydlí pohádkových postaviček – U vodníka hledají tajemství v kouzelné vrbě,
U baby Jagy pátrají po vzácných kamenech
a Vílí království skrývá mušličku na poklad.
A pozor! Přítomny jsou samozřejmě
i všechny tři kouzelné postavy.
A když někomu při poznávání a učení se
vyhládne, stačí vběhnout do relaxační haly,
tam si mohou malí i velcí strávníci pochutnat na poctivých farmářských dobrotách
a domů si odnést něco z Rybárny nebo některou farmářskou specialitu.
Areál Creative World je otevřen celoročně a neplatí se zde vstupné, každý si
vždy zaplatí jen za program, na který má
zrovna daný den náladu. Ceny za jednotlivé aktivity se pohybují od 49 Kč do
129 Kč. Programy tady chystají i pro školy
a školky a uspořádat si zde děti mohou
třeba i narozeninovou oslavu.
Creative World by ale měl nalákat i gurmány. Nabízí tady totiž speciality z českých
farem, důraz je kladen na zdraví a čerstvost a ochutnávka je i tak trochu zážitkem.
A tak mohou návštěvníci ochutnat třeba
rybu ze 150 rybníků na Vysočině Rybářství
Kolář, v menu je například pstruh, kapr či
siven. V Creative Worldu se vaří s fantazií,
pan rybář Topka z Vysočiny totiž oprášil recepty svých dědů a babiček – starého rybář-
ské rodu v Čechách. Díky tomu si děti i dospělí mohou též pochutnat třeba na rolce
z cukety s pstruhem nebo ochutnat rybí
karbanátky.
INZERCE V5-0509
Volkswagen Comfort Edition.
Autorizovaný prodejce Karlovarská 660, 163 00 Praha 6, tel.: 222 197 333, www.klokocka.cz, e-mail: [email protected]
www.vase5.cz
19
servis
Velkoobjemové kontejnery
elkoobjemové kontejnery společnosti Regios a. s. budou přistavovány vždy v pátek v dopoledních hodinách, nejpozději
do 10.00 hodin a měněny dle potřeby. Poslední odvoz bude
probíhat vždy v sobotu v odpoledních hodinách, nejpozději
v 15.00 hodin. Kontejnery společnosti Pražské služby a. s. budou
přistaveny vždy od 16.00 do 20.00 hodin.
Do kontejnerů na objemný odpad mohou lidé odkládat například starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy. Naopak tyto kontejnery nejsou určeny pro živnostenský a nebezpečný odpad, což jsou například autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich, dále nejsou
kontejnery určeny ani pro odkládání bioodpadu a stavební odpad.
Vkládat lidé nemohou ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
V
Kontejnery společnosti
Regios, a. s.
8. 5.– 9. 5.
1. V Cibulkách x Na výši
2. U Šalamounky x K Měchurce
15. 5.–16. 5.
1. Nad Turbovou x Na Stárce
2. U jinonic. rybníčka – proti č. 7
22. 5.–23. 5.
1. Nad Klikovkou - u č. 11
2. Na Hutmance x U Waltrovky
29. 5.–30. 5.
1. Grafická x Kobrova
2. Prachnerova – nad č. 3
5. 6.–6. 6.
1. Fr. Šrámka – mezi č. 21–28
2. Brdlíkova – parkoviště u zdi
hřbitova
12. 6.–13. 6.
1. Česká – proti č. 7
2. Ke Smíchovu – mezi ul. Lipová alej a V zálesí
INZERCE V5-0526
19. 6.–20. 6.
1. U Nikolajky x Na Březince
2. Musílkova x Schodová
26. 6.–27. 6.
1. Na Farkáně x Od Vysoké
– proti č. 11
2. Na Homolce – proti č. 16
Kontejnery společnosti
Pražské služby, a. s.
6. 5. 16:00–20:00 hod.
1. U želez. mostu x Nádražní
7. 5. 16:00–20:00 hod.
1. U Dívčích hradů x Tetínská
2. Kroupova x Kutvirtova
11. 5. 16:00–20:00 hod.
1. Slivenecká x Kosořská
12. 5. 16:00–20:00 hod.
1. Vrchlického x Starokošířská
13. 5. 16:00–20:00 hod.
1. Ke Kotlářce č. 14
14. 5. 16:00–20:00 hod.
1. Pod Šmukýřkou – u č. 4
2. Plzeňská x U Zámečnice
– parkoviště
15. 5. 16:00–20:00 hod.
1. Pod Kotlářkou – u fotbalového hřiště
2. V Břízkách – proti č. 11
18. 5. 16:00–20:00 hod.
1. Nad Buďánkami II – u č. 9
19. 5. 16:00–20:00 hod.
1. Hlubočepská x Na srpečku
20. 5. 16:00–20:00 hod.
1. Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská
21. 5. 16:00–20:00 hod.
1. Holubova x Pechlátova
2. Butovická x Mezi lány
22. 5. 16:00–20:00 hod.
1. Gabinova – slepá část
2. nám. 14. října x Preslova
25. 5. 16:00–20:00 hod.
1. U Malvazinky – č. 24
26. 5. 16:00–20:00 hod.
1. Borského – parkoviště u supermarketu
27. 5. 16:00–20:00 hod.
1. Pražského – u č. 608
28. 5. 16:00–20:00 hod.
1. Werichova – proti č. 17
INZERCE V5-0514
Projekt „Úspěšný návrat do zaměstnání“
pomáhá pražským rodičům.
RODINNÁ FOTOGRAFIE
MIMOŘÁDNÁ AKCE
20
www.vase5.cz
www.vase4.cz
10 UPRAVENÝCH FOTOGRAFIÍ
Přemýšlíte o tom, co budete dělat po mateřské a rodičovské? Nebo již práci
aktivně hledáte? Právě Vám může pomoci projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem.
Veškerá školení, poradenství i profesní diagnostika jsou pro účastníky
zdarma. Projekt je sestaven jako mozaika a každý z účastníků si tak může
vybrat, co nejvíce potřebuje pro získání nového pracovního uplatnění.
Zúčastnit se můžete školení, která jsou zaměřená na psaní životopisů a motivačních dopisů, na to, jak uspět při osobním interview a jak nejlépe odpovídat
na časté i nečekané otázky, i na to, jak se co nejlépe adaptovat v novém zaměstnání.
Tato hlavní školení jsou pak doplněna půldenními semináři o komunikaci
a prezentaci, time managementu a osobnostním rozvoji. Aby byla příprava na
návrat do zaměstnání úplná, projekt nabízí i počítačové kurzy v různých úrovních obtížnosti, individuální IT praxe, pracovně-právní semináře, kde se dozvíte, na co si dát pozor při uzavírání pracovní smlouvy či jak řešit ukončení
předchozího pracovního poměru, a individuální poradenství. To může být zaměřeno na profesní diagnostiku a další směřování kariéry nebo na psychologické poradenství, řešení otázek trémy, nácvik přijímacího rozhovoru nebo na
doladění vlastního životopisu a motivačního dopisu.
Kdo se může projektu zúčastnit zdarma:
Do projektu mohou být zapojeni rodiče, kteří mají trvalé bydliště v Praze
nebo rodiče, kteří se více jak polovinu roku zdržují na území hlavního města
Prahy a jsou na mateřské/rodičovské dovolené nebo maximálně 2 roky po
MD/RD. Rodiče samoživitelé mohou být zapojeni i později, pokud pečují o dítě
do věku 15 let.
Termíny školení a individuálního poradenství
Další informace o projektu „Úspěšný návrat do zaměstnání“, termíny nejbližších školení a zajímavé články najdete na facebooku: https://www.facebook.com/rodicedoprace. Přihlásit se můžete e-mailem: [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 734 524 457. Zde si také můžete
domluvit termín na individuální poradenství.
Do kdy školení a individuální poradenství zdarma poběží?
Všech školení, seminářů a poradenství se můžete účastnit již nyní a poběží
i přes léto. Celý projekt končí 31. 10. 2015. Přihlaste se tedy včas!
doprava
Problémy nového metra
eskalátory, parkování, vibrace a hluk
Ne každý tomu věřil, ale v dubnu skutečně
vyjelo metro do Motola. Na nové stanice
Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny
a Nemocnice Motol čekali lidé o téměř dva
roky déle, než bylo původně v plánu.
A měsíc od zahájení provozu v novém
úseku už se objevují první potíže.
ermínů, v nichž se měla
nová část metra do Motola zprovoznit, už bylo
několik. Původně už měli cestující nové stanice dávno využívat, a to od září 2013, poté se
termín posunul na začátek roku 2014, následoval listopadový termín. Dalším zveřejněným
termínem byl březen 2015,
zprovoznit nový úsek se povedlo 6. dubna letošního roku.
V nových stanicích se pracovalo do poslední chvíle, tři týdny zde vlaky projížděly bez cestujících, aby se ověřilo, zda vše
funguje tak, jak má. Měsíc před
zahájením provozu také bylo
třeba vyměnit informační systém v pražské hromadné dopravě.
T
Před samotným zprovozněním nového úseku metra také
došlo ke změnám v pražské
hromadné dopravě. Původně
měly být velmi zásadní a rozsáhlé, nakonec byl ale původní
návrh zmírněn. Z tramvajových linek se změna týká jen
spoje číslo 2, který ukončil provoz. Jinak však od dubna jezdí
některé autobusové linky.
Hned po zahájení provozu se
začaly objevovat nedostatky.
Tak třeba ve stanici Veleslavín,
která má sloužit jako hlavní přístupový bod při cestě na Letiště
Václava Havla, chybí eskalátor
z vestibulu metra, díky kterému by se turisté obtěžkaní
zavazadly snadno dostali k zastávce autobusu, jenž jezdí až
INZERCE V5-0539
WWW.CAR-INVEST.CZ
● VÝKUP A PRODEJ AUTOMOBILŮ
● AUTOŠKOLA – SKUPINA B – CENA 7.900,- Kč
● KAPITÁNSKÉ ZKOUŠKY NA LOĎ (VMP)
● AUTOPOJIŠTĚNÍ – GENERALI / ALLIANZ
● LEASINGY & ÚVĚRY – GE MONEY AUTO / ESSOX
● PŘEVODY VOZIDEL NA DOPRAVNÍM INSPEKTORÁTU
● CEBIA – PROVĚŘENÍ VOZIDEL (VIN TEST)
Otevírací doba:
Kontakt:
Po–Čt
Pá
Miroslav Valko
František Sirůčka
10:00–18:00
10:00–14:00
775 99 47 47
603 22 35 09
Sídlo: Čerpací stanice Šafránka, Jeremiášova 1106/1, Praha 5
www.vase5.cz
21
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ONDŘEJ MATĚJ HRUBEŠ, SCHÉMA DPP
Orientační plán metra
doprava
Nové stanice:
Bořislavka
Původně se měla jmenovat Červený vrch, název se změnil
v průběhu projektu. Stanice je 26,7 metru pod úrovní Evropské ulice, její celková délka je 193 metrů. Přestože je nová zastávka nejblíže původní konečné stanice trasy A Dejvická, byla
Bořislavka dokončena jako poslední.
Nádraží Veleslavín
Dominantou stanice jsou ručičkové nástěnné hodiny, které
symbolizují spojení stanice metra a železnice. Stanice je
novým hlavním přístupovým bodem na Letiště Václava Havla.
Je umístěna v hloubce 19,4 metru pod povrchem.
přímo na letiště. Výtah je potom situován v jiné části zastávky, ani jím tak lidé nemohou kufry k autobusu dopravit.
A tak jim pomáhají vynášet zavazadla portýři, které dočasně
platí Český Aeroholding. O tom,
že z vestibulu metra k autobusové zastávce povede jen pevné
schodiště, bylo rozhodnuto už
při výběrovém řízení v roce
2009. Pražští politici teď slibují, že nějaké řešení najdou.
„Od Českého Aeroholdingu je
to hezké gesto, ale rozhodně to
nelze považovat za dlouhodobé
řešení. Jsem přesvědčen, že jak
turisté, tak především Pražané
ocení spíše eskalátor, dopravník
na zavazadla, případně jiné
praktické řešení,“ uvedl náměstek pražské primátorky a radní
pro dopravu Petr Dolínek. Došlo
navíc na slova těch, kteří upozorňovali na problémy s parkováním v okolí nových stanic.
Vozy tam odstavují řidiči ze
středních Čech a dál do práce
pokračují metrem, a místní ne-
mají kde zaparkovat. V Praze 5
a 6 už přitom od loňského podzimu mělo ve zkušebním režimu fungovat placené parkování,
rozšířit se měly zóny po Novém
roce. Projekt ale padl. Místní
lidé navíc po zprovoznění metra
pociťují nadměrné vibrace
a hluk.
Poslední problém se objevil
ve stanici Bořislavka. Pokud
fouká silný vítr, nejezdí zde výtahy, a to kvůli vysokému tlaku
vzduchu, který je vtlačován do
výtahové šachty. Poté dochází
k poruše funkce bezpečnostních spínačů dveří.
Některým cestujícím však
vadí i takzvaný pásmový provoz. To znamená, že na konečnou do Motola jezdí jen některé
soupravy metra. Lidé tak dosud
museli vystoupit na Dejvické
a tam si počkat na navazující
metro, nyní chtějí pražští radní
„přestupní“ stanici na metro do
Motola přesunout až na zastávku Petřiny. Provoz metra tak
bude dražší.
Z historie metra A
1978 Leninova – Náměstí Míru. Sedm prvních stanic linky A
– Leninova (Dejvická), Hradčanská, Malostranská, Staroměstská, Můstek, Muzeum, Náměstí Míru.
1980 Prodloužení o tři stanice – Jiřího z Poděbrad, Flora, Želivského.
1985 Zahájen provoz depa Hostivař (v úseku Strašnická –
Depo Hostivař jen levý traťový tunel, pouze manipulační provoz bez cestujících).
1987 Do provozu uvedena stanice metra Strašnická.
1987 Zprovozněn pravý traťový tunel Strašnická – Depo Hostivař.
1990 Do provozu uvedena stanice metra Skalka.
2006 Do provozu uvedena stanice metra Depo Hostivař.
2015 Zprovozněny čtyři nové stanice – Bořislavka, Nádraží
Veleslavín, Petřiny, Nemocnice Motol.
22
www.vase5.cz
Petřiny
Nejhlubší z nových stanic se nachází 35 metrů pod povrchem.
Prostor nástupiště navozuje dojem městské ulice, podlaha odkazuje na vzory historických dlažeb a chodníků centra hlavního města. Nejvýraznějším prvkem nástupiště je betonový
monolit nad dvojicí výtahů na konci nástupiště – bublina
s plasticky vyvedeným názvem stanice.
Nemocnice Motol
Nemocnice Motol je jedinou hloubenou stanicí na novém
úseku a jako jediná je osvícena denním světlem. Na vestibul,
který je unikátně umístěn pod úrovní nástupiště, přímo navazuje podchod směřující k Fakultní nemocnici Motol. Stanice
se nachází v hloubce pouhých 5,6 metru pod povrchem a délka
stanice je 160 metrů.
Pramen: DPP
doprava
Dopravní
omezení
čují práce na rozšíření komunikace, trvat mají až do konce října. Ve Vltavské ulici se potom
plánuje oprava vodovodu, která
zapříčiní zábor jednoho jízdního pruhu ze tří a rekonstrukce vodovodu v Lidické ulici
umožní řidičům jízdu po kolejích.
„Rekonstrukce vždy znamenají jistá omezení v dopravě,
proto byly jednotlivé akce koordinovány tak, aby se vyloučil
souběh prací na paralelních komunikacích. Naším cílem je,
aby o omezeních byli řidiči i cestující včas informováni,“ řekl
radní pro dopravu Petr Dolínek.
v Praze 5
S
risty. V místě prací bude částečně omezen provoz, pro každý směr jízdy bude zachován
jeden jízdní pruh.
Trať na Plzeňské se bude podle plánu opravovat od června
do října a také bude znamenat
dopravní omezení pro řidiče,
i zde však bude zachován jeden
jízdní pruh pro každý směr.
V plánu jsou však v Praze 5
i opravy vozovek, v ulici Jeremiášova začne 1. července souvislá údržba komunikace, provoz
bude převeden do protisměru,
jde o investici za devět milionů
korun. V Radlické ulici pokra-
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
velkým dopravním omezením musejí počítat obyvatelé Prahy 5, budou se
opravovat hned dvě tramvajové
tratě, a to trať v Nádražní ulici
na Smíchově a část trati v Plzeňské ulici. Opravy tramvajových tratí dopravní podnik cíleně směřuje na prázdninové
měsíce, kdy městskou hromadnou dopravou jezdí méně lidí.
Oprava tratě v Nádražní a Na
Zlíchově začne pravděpodobně
začátkem června a potrvá do
září, přijde na zhruba 50 milionů korun, a bude znamenat
dopravní omezení i pro moto-
REALITNÍ PORADNA
Dotaz: Dobrý den, věnujete se také stavební a projektantské činnosti? Chceme si postavit rodinný dům. Nabízíte i tyto
služby, v jakém rozsahu a za jakých podmínek? Děkuji.
Magda Čepeláková
Odpověď: Vážená paní Čepeláková, projektování a realizace staveb je významnou součástí naší péče o klienty. Spolupracujeme se zkušenými partnery a nabízíme široké množství služeb. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Kateřina Reiglová, provozní ředitelka
Dotaz: Dobrý den, chystáme se s partnerem na 5 let do
USA a rádi bychom náš byt pronajali. Abychom se nemuseli
o nic starat, chtěli bychom zajištění úklidu bytu, zalévání květin a celkově udržovat byt ve standardním chodu včetně kontroly bytu. Zajišťujete i takové služby? Děkuji za odpověď.
Leoš Střevíček
Odpověď: Vážený pane Střevíčku, správa nemovitostí, kam
služba, kterou poptáváte, spadá, je jednou z našich klíčových
aktivit. Neváhejte nás proto kontaktovat, abychom Vám připravili nabídku šitou na míru.
Kateřina Reiglová, provozní ředitelka
Své další dotazy zasílejte na [email protected]
a my vám v příštím čísle odpovíme.
INZERCE V5-0521B
S řadou dopravních omezení musejí
v následujících týdnech a měsících počítat
obyvatelé Prahy 5. Naplánovány jsou
opravy silnic, dopravu omezí i rekonstrukce
vodovodu a obnova tramvajové trati.
SOLANDIA REALITY s. r. o., Dejvická 9, 160 00 Praha 6
800 888 050 www.solandia.cz
Ušetřete čas a peníze, svěřte nám svou nemovitost k prodeji
ZÍSKEJTE PENÍZE ZA SVOU
NEMOVITOST BEZ ČEKÁNÍ
HLEDÁME:
✔ byty před privatizací
– možno i s dluhy
✔ byty 2+1, 2+kk v panelovém
domě
✔ byty před celkovou rekonstrukcí
(exekuce a zástavy vyřešíme)
✔ půdní prostory k rekonstrukci
✔ pozemek 1 000 – 3 000 m2
k výstavbě bytového domu
✔ nebytové prostory vhodné
pro gastronomicky provoz
✔ byty k pronájmu na Praze 6
PRODEJ VILY, PRAHA 6
Exkluzivně nabízíme k prodeji 3podlažní rodinný dům s garáží, zahradou a 2 terasami
na Praze 6, Pod Ořechovkou. Užitná plocha
domu je 166 m2, stojí na parcele o velikosti
298 m2.
Cena: 14.990.000 Kč N7911
INZERCE V5-0521A
VYKOUPÍME
vaši nemovitost a rychle
vyřešíme váš problém.
luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku na
[email protected] a jeden vylosovaný výherce
vyhraje dvě vstupenky na Okoř se šťávou,
další dva vyhrají dvě vstupenky na večerní
představení divadla Spejbla a Hurvínka.
30. 5. 2015
V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.
INZERCE V5-0536
INTERNET
S POŘÍZENÍM ZDARMA
POŘÍZENÍ
ZDARMA
BEZ
OMEZENÍ
WIFI ROUTER
ZDARMA
BEZ DALŠÍCH
NÁKLADŮ
30
20
Mb/s
24
www.vase5.cz
www.airwaynet.cz
+WIFI ROUTER
ER
ZDARM
MA
A
590
Kč měsíčně
včetně DPH
490
Kč měsíčně
včetně DPH
10
390
4
290
Mb/s
245 00 65 65
+WIFI ROUTER
ER
ZDARM
MA
A
Mb/s
Mb/s
Tel.
NIŽŠÍ
CENA
Kč měsíčně
včetně DPH
Kč měsíčně
včetně DPH
VYŠŠÍ RYCHLOSTI PLATNÉ OD DUBNA - OBJEDNÁVEJTE JIŽ NYNÍ
kultura
U Spejbla
a Hurvínka
se bude letos slavit
Celou řadu oslav má před sebou v tomto roce Divadlo
Spejbla a Hurvínka. Slavit budou v Dejvicích s diváky
a připravena je pro ně řada novinek.
rvní významné výročí připadlo na
únor a týkalo se zejména Dejvic. Bylo
to přesně 20 let, co se sem celý divadelní soubor přesunul. Divadlo na novém
místě zahájilo činnost 24. února 1995
představením Hurvínek a Spejbl balancující a bilancující. „Myslím si, že 20 let je již
hodně dlouhá doba, takže máme pocit, že
jsme tu odjakživa. Diváci si nás tehdy na
šestce našli a chodí a my doufáme, že tomu
tak bude i nadále,“ říká dramaturgyně divadla Denisa Kirschnerová.
Narozeniny oslavili Mánička a psík Žeryk, bylo jim 85 let. Na scénu vstoupili společně v představení Jarní revue později
uváděném jako Revue z donucení 19. dubna 1930 a své oslavy se dočká i pan Spejbl,
kterému bude letos dokonce 95 let. Nejčastěji se uvádí, že poprvé se na prkna, která
znamenají svět, postavil na podzim roku
1920.
Divadlo si ale připomíná i rovných 85 let
profesionální činnosti, první profesionální
představení byla odehrána 16. a 22. srpna
1930 a letos to také bude rovných 70 let, co
divadlo působí v Praze. Profesor Skupa se
se svým souborem přesunul do Prahy po
válce a hrát pro tamní diváky začal pod novým názvem Divadélko Spejbla a Hurvínka
přesně 12. října 1945.
„Jednou jsi nahoře, jednou dole. To že se
nám podařilo zakotvit v Dejvicích, bylo
právě jedním z oněch šťastných rozuzlení
po době nejistot v roce 1995, kdy jsme hledali nové divadlo. Samozřejmě nepříjemný
byl vleklý soudní spor s MÚSS Plzeň, který
divadlo rovněž ohrožoval. Takže doufáme,
že i do budoucna se nám případné výzvy
osudu bude dařit pozitivně řešit,“ vzpomíná Denisa Kirschnerová na příjemné i nepříjemné okamžiky ve fungování divadla.
Slavit budou v divadle hlavně s diváky.
„Naši jubilanti budou oslavovat téměř kaž-
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
P
www.vase5.cz
25
kultura
INZERCE V5-0520
Klimatizace a tepelná čerpadla
za rozumnou cenu
přímo od dovozce a výrobce
a kvalitu s 3letou zárukou
najdete v Praze 5 – Jinonicích,
ulici Pekařská 603/12.
www.airconclima.cz
telefon: 737812694
e-mail: [email protected]
Těšíme se na Vás!
INZERCE V5-0522
nouškům bohatý rok Denisa
Kirschnerová.
Výročí ale nejsou zdaleka to
jediné, co se v divadle letos připravuje. V plánu je další tradiční představení pro neslyšící
a nevidomé děti, chystá se také
premiéra již 3. ročníku kurzu
loutkového divadla pro děti.
„Dále připravujeme novou dětskou hru, která bude mít premiéru v příští sezoně a chystá se
také nové představení pro dospělé v duchu noirových detektivek,“ vyjmenovává Denisa
Kirschnerová.
dodenním účinkováním – na repertoáru máme většinu z nejoblíbenějších titulů. Výročí si
připomeneme s našimi posluchači. V rámci spolupráce se
Supraphonem již vyšlo CD věnované Heleně Štáchové a Máničce „Jak s Máničkou šili
všichni čerti“ , na jaře by měl
vyjít titul věnovaný Žerykovi
„Ať žije Žeryk“, který vychází
v rámci archivní řady, a právě
jednáme o podzimním novinkovém titulu, jenž bude věnován
panu Spejblovi – tentokrát
zřejmě v roli špiona,“ slibuje fa-
Volejte Věru
605 234 832
Více na www.vase5.cz
26
www.vase5.cz
INZERCE V5-0532
Chcete inzerovat ve Vaše 5?
inzerce
!! Odvoz !!
starého nábytku
na skládku
Potřebujete uklidit?
Nemáte čas?
Úklid
bytů (od 40 m )
rodinných domů, vil.
INZERCE V5-0523
■ Znalost AJ na úrovni B1
■ Dobré platové podmínky
■ Nástup 08/2015
Kontakt:
[email protected]
volejte
736 666 352
[email protected]
www.uklidsaba.cz
Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy
Pro více informací prosím
pište na [email protected]
INZERCE V5-0531
OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39,
Praha 6
Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50
http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu
50+
<VVVV<
[email protected][email protected]>H=BA<?:[email protected]=DICIB/[email protected],
+2I8<CIB*.<)=(B'CI.<B&%B/<ABE1=/[email protected]@B-<.9/I$B/<?BE?91"[email protected]*!H=B9B.98="E,
[email protected]*[email protected]"AC/7B^\[ZYVURQPOVNM[VLKJ[VM[IHGOEB/<?B*9?19EB-7A'@CB89/I8"9AC=BB
@BAI&I/589?7B*[email protected]/@7B'@.=!.%B
@'9BDI8="!B/[email protected]"@IBA2E1&%BUHCYVQRVBAM?VLKJ[VM[IHG>BBBCI8%BC5?(B
'CI7B*[email protected]?=B9B85C=B
V RLVNM[VZ.LV6VLOC/.Z.QAVLVN[I[9Q7VQRJRI7QBHVJHIBH:V;JAI.QAVI7CAV(R5HUC7Q[
V OIHQV/?M(VUHCVQRVBAM?VN8AB[VNM[VLKJ[VM[IHGOV6V5R/V(ZJ.IQ[?CVZUOVLKJ[
Společně vytváříme odpovědnější svět
Jste momentálně bez zaměstnání?
Je vám více než 50 let?
Hledáte nové profesní uplatnění?
Vzdělávací společnost Spiralis otevírá unikátní program
pro zájemce z řad 50+, kteří jsou momentálně bez
zaměstnání a hledají uplatnění na pracovním trhu.
[VLOVQR?GACO
V \RVP[VB.BVNM.Z[
V R/VLONLRCV-HZ[C[NHL:V/COMVBHV(R5HLCAVN[(Z.QAVQRVNMRP[ZQAVN[;[Z[M
V R/YV5L[?VBYVLHJQYVLCM.Q/VRV5R/V5OVP[VQO5JANV?NJRCQHCVZV(RB7LCQ.QA
V R/V9CVP[VQO5JONUAVB.BRVQO9[VC.CRV6VHV/I-V5LOBVLKJ[
V OQVB.V5OQV4!V;[IHQV6V5R/V(ZJ.IQ[?CVZUOP;Q[VN[ILCRCQY$
V R/VLOVN[LCRMRCV[VLO9O:VR9P;VZUOP;Q[V(ZJ.IJRVQO9[V(ZJ.IJ
Vypracujete si profesní profil, který upoutá
Zjistíte, která profese je pro Vás ta pravá
Propojíte se se zaměstnavateli
Získáte certifikát
[?G.LCAV/?M(?V5OVHVHQIHZHI?.JQAV/[?G[Z.QA
Délka kurzu:B
Telefon: 773 484 056
jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému
pronájmu
na reklamní účely
příspěvková organizace hl. m.
V'V
KURZ
Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí, atd.
■ Naložíme a odvezeme
cokoliv.
■ Stěhování všeho
druhu.
■ Vše za rozumnou
cenu.
POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici výhodou.
Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně definovanou
a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!
Volejte: 603 239 737, nebo pište: [email protected]
Vhodné
reklamní
plochy,
■
INZERCE V5-0501
pro práci
v bilingvním prostředí
s moderními metodami.
Mediální agentura hledá
INZERCE V5-0530
sába
INZERCE V5-0515
úklid
INZERCE V5-0503
Hledáme učitele
s praxí na 1. st. ZŠ
'9?&="@)IB4B/7'I"[email protected]
B98*92I8"7)BAIC'</<"7B>HC:
<MR;R:VRIMOLRV9?IOV?N8OLQ7QR
Termín konání: LMNOQ68A5OQV4321
Místo konání:
20VLOC/.QAV5H-V44064+0VLMNQR*VVV)VVV<[GOCVBALCV[BO(OQV6VN[?(OV21V[L[9B/B'@18!?B&5E
Program dále nabízí vybraným zájemcům rekvalifikační
kurz v oboru Pracovník v sociálních službách s následnou
praxí a možnost propojení se zaměstnavateli.
Konkrétní termíny a bližší informace na www.spiralis.cz
9EH<AC7B'E.-EBDIB=B;JAI.QAVI7CAVRVBRJYV[9GOMLCZOQAB'?M(V5OV(IRMBR0
&.COV(.5OBV[VIRJUAVHQ%[MBRPOVGHV[VBALC[VZV/?M(?$V
!V !3V32
PORADENSTVÍ
V <\V[L[9QAVN[MRIOQLCZAV6VNM.ZQA:VNLP;[J[HP/Y:VNOML[Q.JQA
Program je pro zájemce, bydlící v hlavním městě
Praze bezplatný a bude se konat v Praze 6.
V (/?UOQVCBV#O9[ZYVN[MRIQV<V6V5H-V[IVM[/?V4331
V ZVNM[LC[MOP;V<V6V<J(OL/.V:V<MR;RV1
"!43V
!V !3V32
[email protected]@B&BB"/IACEDI?IB89B/@7B&E89E)"9AC=
/.9*A'BA9)=<2"7B9"8
JBB*92IH"9ACB*[email protected]/!B.98=H9/AC/7B
@*I.=9)-
INZERCE V5-0506
V [95OIQO5COVLOV/OV/[Q(?JCRPHVQRVCOJ0
J.9DI'CB *=*[email protected]/=2B CBV [POQ7QV 20V BALCOBV \.M[IQAV POQV /RMHYM[ZY;[V N[MRIOQLCZAB [email protected] 'E.AB @B *[email protected]"AC/7B *.9B A29B .98=HIB JB
AIB/5"EDIBA29B.98=H?BE1B98B.9'EBBJ9<8<B*.9B"5B/-852</@)7B'E.-%[email protected]?="<IBIBA*92E*.<)=BAIB-'EI"[email protected]@"=H"7?=B
[email protected]"[email protected])I?=B*="<7B89BIA'!B.I*E&2='%B*9ACE*%(B'CI.!B9*[email protected]/8EBE"ED7
Registrace do 25. 5. 2015 na www.spiralis.cz
nebo na telefonu 734 156 585.
Partnerem projektu je Domov Sue Ryder.
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
www.vase5.cz
27
INZERCE V5-0507
I-</@-"5BAIB.I=AC.EDCIB"@B###0LRBHQRIOCH0P(B"I&9B"@BCI2B"!43V
kultura
Dvě představení hry Hamlet Švandova
divadla budou v květnu odehrána
v jihokorejském Busanu. Divadlo bylo
pozváno na jeden z největších festivalů ve
východní Asii, který je zaměřen na
současné interpretace Shakespeara.
S přestavením Hamlet slaví divadlo celou
řadu úspěchů. Samotná hra i její
představitel byli nominováni na různé ceny.
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV ŠVANDOVA DIVADLA
Hamlet jede
do jihokorejského Busanu
estival se koná v přímořské metropoli Busan na
jihovýchodě země, jde
o druhé největší město v Koreji. Konají se zde velké mezinárodní festivaly filmu, divadla
i vážné hudby. Hrát se bude
smíchovský Hamlet v Busan Citizens' Hall, což je hlavní a největší divadlo v Busanu.
Hamlet Švandova divadla je
velmi úspěšný i doma. Hra byla
nominována na Cenu Divadelních novin, uspěla v anketě
o nejlepší inscenaci roku (i-divadlo) a bodovala i v první desítce inscenací nominovaných
na Cenu Alfréda Radoka. Představitel Hamleta, mladý herec
Patrik Děrgel, dostal za titulní
roli Cenu Alfréda Radoka za Talent roku a byl nominován na
Thálii za nejlepší mužský herecký výkon loňského roku.
„Ten příběh, zpracování,
všechno je jiné a všechno mě na
tom baví. Každé představení je
pro mě skoro jako premiéra,
nikdy se necítím pevný v kramflecích, nikdy nevstupuji na
jeviště v klidu, je to skok do propasti, a já čekám, jak to dopadne. Někdy je repríza nádherná,
někdy mám ze sebe pocit, že
jsem tu roli úplně nenaplnil
a nedal jí všechno,“ řekl k představení Patrik Děrgel.
Mezinárodní festival scénického umění v jihokorejském
F
28
www.vase5.cz
Busanu 2015 je letos již dvanáctý v pořadí. Festival pořádá Busan International Performing Arts Festival Organizing
Committee, tedy Organizační
komise pro Mezinárodní festival scénických umění v Busanu.
Festival se poprvé konal
v roce 2004 a během doby zde
účinkovaly soubory z Japonska,
Španělska, Itálie, Tchaj-wanu,
USA, Belgie, Brazílie, Ruska,
Francie a dalších zemí. Celkem
bylo uvedeno přes 250 představení z celého světa. Průměrná
návštěvnost festivalu se pohybuje kolem 17 500 diváků.
Švandovo divadlo se svým
Hamletem je sice již šestým
představením z ČR, které na
BIPAF vystoupí, nicméně jedná
se o první českou činohru.
Letošní ročník korejského
festivalu nese podtitul „Welcome Shakespeare“ – tedy „Ví-
tej, Shakespeare!“. Proto organizátor divadelní přehlídky
oslovil divadelní agenty působící po celém světě s tím, aby
mu doporučili inscenace podle
Shakespearových textů. Mezi
oslovenými byla i paní MgA. Michong Oh, která v Praze žije od
roku 1995, a ta podle svých
slov velice ráda doporučila
inscenaci Švandova divadla
Hamlet jako jeden z nejlepších
v současnosti uváděných Shakespearových titulů v ČR.
Možností odehrát dvě představení v jihokorejském Busanu Švandovo divadlo navazuje na předchozí mezinárodní
úspěchy. Inscenace ŠOA, jež je
v angličtině uváděna pod názvem THE GOOD AND THE
TRUE, byla odehrána v New
Yorku, Londýně a Bruselu.
A například v loňském roce se
hra The Good and the True
napsaná podle skutečného příběhu české prvorepublikové herečky Hany Pravdové a nastudovaná ve Švandově divadle ze
Smíchova přesunula do New
Yorku. Hra se osmkrát týdně
hrála v divadle DR 2 renomované scény na off-Brodawayi.
Inscenaci The Good and the
True představilo Švandovo divadlo už i v Leedsu, Londýně
Bruselu. V New Yorku se loni
hrálo na veletrhu scénického
umění APAP.
Foťte místa
ke čtení a soutěžte
Rádi čtete a také fotíte? Potom právě pro vás je určena
soutěž pražské městské knihovny. Spojit v ní totiž můžete
obě své záliby. Vyrazte na vaše oblíbené místo v Praze 5,
které je podle vašeho názoru vhodné ke čtení, vyfoťte ho
a zúčastněte se fotograficko-čtenářského klání.
by soutěž byla tematicky naplněna
do puntíku, odnesou si vítězové soutěže knižní dárky. Odměněno bude
pět autorů nejlépe hodnocených snímků.
Čtyři fotografie, které vybere porota, ale
navíc budou vydány Městskou knihovnou
v Praze jako pohlednice v několikatisícovém nákladu. Ale pozor, ani ty snímky, které ve finále neuspějí, nebudou zapomenuty.
Stanou se totiž součástí putovní výstavy
„Čtu si…“, která se bude přesouvat po pobočkách knihovny, a to v příštím roce.
A
Vyfotit lze kterékoli místo v metropoli,
nejen v Praze 5, na kterém si rádi čtete,
nebo vás ke čtení láká. Jak fotografii pojmete z uměleckého hlediska je potom čistě
na každém autorovi. Do snímku je třeba zakomponovat text ze svojí oblíbené knihy,
nebo knihy, která se autorovi k místu váže
a doplnit vše o jméno autora a název díla.
Kdo touží vyfotit skutečně kvalitní snímek, ale chybí mu potřebné zkušenosti
nebo by prostě rád své fotografické umění
či zvolenou techniku konzultoval s odbor-
níkem na slovo vzatým, má jedinečnou
možnost tak učinit. Knihovna totiž v souvislosti s fotograficko-čtenářským kláním
plánuje workshop s fotografem Ondřejem
Nejedlým. Přesné datum a místo, kde se
amatéři s profesionálem sejdou a budou
o focení debatovat, bude zveřejněno na
webu knihovny www.mlp.cz/akce v záložce přehled akcí nebo na stránce Praha
v knihovně a facebookovém profilu.
Co se týká technických parametrů, je
třeba dodržet rozlišení 300 dpi a obrázek
pojmenovat ve tvaru jmeno_nazev a případně číslovku, pokud se autor přihlásí
s více snímky, maximálně je ale povoleno
soutěžit se třemi fotkami. Na focení čtenářsky atraktivních míst mají soutěžící dostatek času, soutěžit se bude do 30. září,
dokdy také musejí všichni potenciální soutěžící své snímky odevzdat, a to prostřednictvím mailové adresy [email protected]
Do předmětu je třeba uvést heslo „Čtu si…“
a fotky je nutné odeslat prostřednictvím
některé webové úložné služby.
Zapomenout nesmějí soutěžící uvést své
jméno, věk, mailový a telefonní kontakt,
alespoň přibližnou polohu, kde byl snímek
pořízen a svolení k užití fotografie.
Všechny snímky, které v daném termínu
do knihovny čtenáři a fotografové v jedné
osobě zašlou, zhodnotí a posoudí odborná
porota. Zasedne v ní Hela Rosová, výtvarnice a hlavní grafička Městské knihovny
v Praze, dále Hanka Fišerová, vedoucí Artotéky a fotograf Ondřej Nejedlý. Fotky ale
projdou posouzením i od dalších členů poroty, svůj názor řekne vedoucí Pragensia
Věra Benyovszká, Irena Šormová, vedoucí
Oddělení metodiky či zástupce Albatros
Media a také fotograf pražských věží i lidí
a autor Pražského chodce Jiří Všetečka.
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
volný čas
INZERCE V5-0512
Svou nemovitost nyní
prodáte nebo pronajmete
nejvýhodněji přímo na Hůrce!
Nová pobočka MAXIMA REALITY otevřena přímo
ve vašem sousedství.
tel.: +420 605 227 033 t e-mail: [email protected]
www.maxima.cz
29
www.vase5.cz
Kde nás najdete?
Sluneční náměstí 4, 158 00 Praha 5 t 50 m od stanice Hůrka
sport
Cyklisti ze Stodůlek
jezdí už přes dvacet let
Už dvaadvacet let vyrážejí nadšení
amatérští cyklisté ze Stodůlek na vyjížďky
do blízkého i vzdáleného okolí. Spočítat,
kolik členové Cyklistického spolku Stodůlky
za ty roky najezdili kilometrů, je v podstatě
nemožné.
polek ve Stodůlkách založil v roce 1993 Miloš
Brdlík, dodnes je také
jeho ředitelem. „Jsem z Karlových Varů a tam se jezdil tradiční a nejslavnější československý závod Praha – Karlovy Vary
–Praha, dlouhý přes 250 km.
Lákalo mě to, a když jsem se
přestěhoval do Prahy, rozhodl
jsem se založit závod, který by
ten původní připomínal. Tak
vznikl závod Stodůlky–Karlštejn–Stodůlky, který měřil asi
50 km,“ popisuje Miloš Brdlík.
Na Karlštejn se jezdilo zpočátku dvakrát ročně a cyklistů
na trať vyráželo jen pár. Jenže
postupně začal být závod čím
dál tím oblíbenější, proto se
později začalo jezdit už jen jednou ročně, přidávaly se desítky
cyklistů a před čtyřmi lety už
jich jely zhruba dvě stovky.
„Zpočátku jsme jezdili bez
startovních čísel, bez přileb, nebyli pořadatelé, trať nebyla zna-
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV SPOLKU
S
30
www.vase5.cz
čena, neměli jsme sanitku. Závod se původně jezdil jako půlročník, ale asi po pěti letech se
rozrostl natolik, že pořádat ho
dvakrát do roka by stálo mnoho
úsilí a začal se jezdit pouze v září,“ popisuje Miloš Brdlík s tím,
že aby se mohlo závodit oficiálně, bylo nutné vymyslet název spolku, tak vznikl Cyklistický spolek Stodůlky.
Závod se dál vyvíjel, získal
sponzory, jezdci začali na trať
vyrážet s čísly, prodloužila se
i délka závodu asi na 65 km.
Před čtyřmi lety se ale závodilo
ze Stodůlek na Karlštejn naposledy. Pořadatelé už totiž museli splnit řadu předpisů a administrativních náležitostí, a to
pro ně nebyl únosné.
Nově se tak na Karlštejn začalo jezdit na tradiční vyjížďku.
Letos se cyklisté vydají na cestu
v sobotu 5. září, start bude tradičně ve Stodůlkách, pojede se
přes Řeporyje do Dobřichovic
až na Karlštejn a zpět. Vyjížďka
je dlouhá zhruba 60 km.
Cílem spolku bylo od jeho založení sdružovat zájemce
o amatérskou cyklistiku a pořádat pro ně i sportovní akce.
Mottem spolku je: „Jízda na
kole je krásná, pokud člověk bere kolo jako živoucí bytost. Měl
by s ním hovořit, měl by mu domlouvat, měl by mu po návratu
poděkovat. A měl by vědět, že
tato bytost potřebuje péči. Se
svým kolem jsem hovořil, vysvětloval mu, že musí dojet
a když dojelo, ocenil jsem to se
skutečnou vděčností,“ cituje
spolek Miroslava Horníčka.
Stálých členů má teď spolek
několik desítek, pro zajímavost
mezi nimi je pouze jediná žena.
Přidat se však mohou další nadšení cyklisté, a vlastně vůbec
nevadí, jak na tom s cyklistikou
jsou. Je však stanovena spodní
věková hranice, členům musí
být osmnáct let, horní hranice
pevně dána není, připojit se
může ten, kdo se na jízdy cítí.
Přihlášku a stanovy spolku najdou potenciální zájemci na
webu www.csstodulky.cz.
Podle Miloše Brdlíka se ale
v posledních letech jezdí na kole
jinak, než tomu bylo před více
než dvaadvaceti lety, kdy byl
spolek založen. Cyklisté musejí
být na silnicích mnohem obezřetnější. „Situace na silnicích je
pochopitelně jiná, je mnohem
větší provoz a někteří řidiči
nám jízdu neusnadňují, občas
se stane, že někdo cyklistu chce
vytlačit z vozovky, řada lidí
jezdí už raději jen na horských
kolech v terénu. Já bych se
třeba po Praze na kole už asi
bál,“ uzavírá Miloš Brdlík.

Podobné dokumenty