Prazdroj – výroční zpráva 2006 pro zaměstnance

Komentáře

Transkript

Prazdroj – výroční zpráva 2006 pro zaměstnance
1. 4. 2005 – 31. 3. 2006
pro zaměstnance
Plzeňského Prazdroje
Speciální vydání časopisu Za branou
[ obsah ]
02 Gary Niederheitmann: Finance jsou v dobrém stavu
04 Derek Jones: Hlavní pozornost věnujeme našim
značkám
05 Petr Polák: Stále originální Pilsner Urquell
06 Petr Božoň: Gambrinus prošel velkou proměnou
07 Martin Kuděla: Už tě trknul nový Kozel?
Den Kozla, Velké Popovice, 4. 6. 2005
08 Milan Gába: Příjemně hořký život s Radegastem
09 Markéta Hamplová: Frisco zvýraznilo svou tvář
10 Otakar Binder: Překročili jsme magickou hranici
12 Tibor Kovács: Technický úsek ve víru změn
13 Adam Gunn: Investice do budoucí prosperity
14 Jaroslav Gubiš: Extrémně složitý rok pro Plzeň
16 Pavel Šemík: Nadmíru úspěšný pivovar uprostřed
republiky
18 Ivo Kaňák: Radegast vsadil na důvěru svých
zaměstnanců
Radegast den, Nošovice, 17. 9. 2005
20 Ivan Balogh: Chceme napomáhat změnám
21 Bohumír Matas: Tvrdá vyjednávání a kompromisy
22 Michal Kačena: Dobré jméno se nevytvoří samo
24 Zuzana Novická: Pomáháme rozvoji regionů
25 Marek Prach: Propojujeme celý dodavatelský řetězec
26 Další důležité projekty v uplynulém finančním roce
28 Plzeňský Prazdroj v číslech a faktech
29 Naše vize a hodnoty
Pilsner Fest, Plzeň, 1. 10. 2005
Vážení kolegové,
v minulém čísle Za branou jsem se pokusil krátce
zhodnotit uplynulý finanční rok a nastínit nezbytné změny, které nás čekají v roce právě začínajícím.
Podrobnější výsledky roku F06 přináší tato Výroční
zpráva pro zaměstnance – speciální číslo časopisu Za
branou.
Prostor v této zprávě dáme informacím o důležitých
milnících uplynulého roku. Podělí se s Vámi o ně ředitelé,
manažeři pivovarů, další lidé, kdo pivo prodávají a kdo tento
prodej podporují.
Dovolte mi v úvodu několik postřehů. Všichni naši zaměstnanci odvedli perfektní práci
– a patří Vám za to můj velký dík. Bojovali jste se špatným počasím, odolávali útokům konkurence, zápasili jste s tvrdými požadavky na efektivitu a snižování nákladů, které od nás požadují akcionáři. Výsledek je dobrý: nárůst prodeje na trhu, který obecně klesá, větší prodeje
hodnotnějších značek, mírný růst tržního podílu, vyšší tržby, provozní i čistý zisk – a nakonec
splnění závazků vůči akcionářům.
Co dál? Další náročný rok s ambiciózními cíli a se stále tvrdšími podmínkami na trhu? Tomu,
kdo se toho bojí, musím říci: „... a bude hůř!“ Tomu, kdo se chce těmto výzvám postavit čelem, říkám: „Jdeme do toho!“ To, co se děje v pivovarnictví po celém světě i u nás, není pro
slabé povahy. Je to tvrdý byznys, který vyžaduje odvahu, ochotu se přizpůsobovat neustálým změnám a jít dál, neusínat na vavřínech získaných dříve. Bitvy se nevyhrávají díky minulé
slávě a sebeuspokojení dokázalo zničit i mohutné říše. To, že vedeme bitvu na stále se měnícím poli – trhu, je evidentní. Bojujeme především o přízeň našich zákazníků a spotřebitelů.
Bojujeme kvalitou piva, úrovní našich služeb, rozumným řízením nákladů ve vlastních provozech a také hlavou – celkovou strategií, jako každá armáda na bitevním poli.
Děkuji Vám všem ještě jednou za vynikající výsledky ve finančním roce F06 a přeji hodně
úspěchů ve zlomovém roce F07!
Mike Short
generální ředitel Plzeňského Prazdroje
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
1
Finanční výsledky / Gary Niederheitmann, finanční a IT ředitel
Finance jsou
v dobrém stavu
Základní finanční výsledky Plzeňského Prazdroje
za rok končící 31. 3. 2006
Tržby
13 550 milionů Kč
+4%
Provozní zisk
4 624 milionů Kč
+ 11 %
Zisk po zdanění
3 377 milionů Kč
+ 15 %
Především bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům za to, jak každý svým dílem přispěli
k dobrým finančním výsledkům Plzeňského Prazdroje v uplynulém roce. Patříme k nejziskovějším českým firmám, naše tržby rostou, naše účty
jsou v pořádku a náklady máme pod kontrolou.
Samotný úsek financí a IT prošel řadou koncepčních i personálních změn, které – zejména
pokud jde o IT – stále probíhají. Věřím, že přispějí k lepšímu fungování této životně důležité
oblasti našeho podnikání.
Byl jsem ale dotázán na tři nejdůležitější okamžiky uplynulého finančního roku, jak to vidím já.
Tady jsou:
Spuštění informačního systému SAP – úspěšné završení dlouhodobého a náročného projek-
Rok končící
31. 3. 2006
Rok končící
31. 3. 2005
Rok končící
31. 3. 2004
13 549 629
13 030 328
12 570 858
Provozní zisk (v tisících Kč)
4 623 399
4 165 803
3 639 176
Zisk za účetní období po zdanění (v tisících Kč)
3 377 000
2 962 226
2 826 213
1 962 064*
1 962 064
1 960 848
2 575
2 694
2 649
Finanční výsledky
Výnosy z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb (v tisících Kč)
Ohlášené dividendy (v tisících Kč)
Průměrný počet zaměstnanců
* návrh
2
tu Apollo. Dnes jsme díky SAPu schopni lépe
sledovat pohyb materiálů, zboží a peněz ve firmě a snadněji vykazovat naše výsledky tam, kde
je to potřeba.
Projekt Renovate – změna designu a lahví
pro značku Gambrinus. Vzhledem k tomu, že
je to největší značka našeho portfolia a že se
vyrábí ve všech našich pivovarech, to byl nesmírný zásah do činnosti většiny oddělení napříč celou firmou. Jsem rád, že se nám podařilo
udržet pod kontrolou náklady i průběh tohoto
procesu.
Zapojení německé dceřiné společnosti PUID
do našeho účetního systému – střediska sdílených služeb. Je to možná věc, která není tolik „na
očích“, ale je velmi důležitá pro náš export, pro
to, aby všechny procesy směrem do Německa
a zpět probíhaly hladce. Vždyť pro Pilsner Urquell
je to jeden z klíčových zahraničních trhů.
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
Výsledky prodeje
Růst prodeje v ČR
F05
7,89 mil. hl
F06
8,01 mil. hl
Růst podílu na trhu v ČR
F05
48,6 %
F06
49,6 %
Růst prodeje v zahraničí (export a licenční výroba)
F05
1,87 mil. hl
F06
2,26 mil. hl
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
3
Marketing / Derek Jones, marketingový ředitel
Hlavní pozornost věnujeme
našim značkám
Značky – to je základ naší firmy. Na značkách
stojí naše strategie. Pro nejbližší období jsme
si jako prioritu stanovili posílení značek Pilsner
Urquell a Gambrinus.
Není třeba připomínat, že naší největší značkou
je Gambrinus. Právě na ní zcela závisí úspěch
naší společnosti. Ale když jste přišli do obchodu, co jste viděli? Zastaralou a okoukanou prezentaci: poškrábané lahve, etikety, které volaly
po oživení, přepravky, často šedé a popraskané.
Rozhodnutí změnit design etikety, zavést vhodnou lahev a novou přepravku ovlivnilo v průběhu uplynulého roku snad
všechny úseky naší firmy. Je úžasné, jak se
všichni zaměstnanci
ze všech oddělení
do tohoto projektu
zapojili. Vyskytlo se
několik nepředvídaných událostí, avšak
nápaditost a houževnatost
všech
těchto lidí si zaslouží úctu a zároveň
ukazuje na sílu naší
společnosti.
4
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
Ačkoli celý proces není dosud ukončen, jsem si
jistý, že tato iniciativa bude mít silný a pozitivní
dlouhodobý vliv na úspěch značky Gambrinus.
Děkuji všem, kdo se na projektu napříč celou
společností podílejí, za jejich výbornou práci.
Ozdravení Radegastu
Další značkou, která zažila v uplynulém roce velkou proměnu, je Radegast. Její celkové zdraví se
zhoršovalo a stále méně spotřebitelů s ní chtělo
být spojováno. To se odrazilo v poklesu prodeje
a distribuce. Marketingový tým značky za pomoci našich výzkumníků a ve spolupráci s reklamní agenturou Rust2 postupoval podle zcela
nového procesu, který nese název BIBA neboli
Velká myšlenka, skvělá aktivace. Velká myšlenka
– to je dnes už okřídlený slogan Život je hořký.
Bohudík. Tato myšlenka se dočkala vynikajícího
zpracování v nových televizních spotech, při
spotřebitelských soutěžích i v oblasti mediální
komunikace. Veřejnost myšlenku přijala, rádia
a noviny se chtěly stát partnerem „bakalářské“
soutěže na téma Život je hořký. Bohudík. Konečným výsledkem je, že se zdraví značky v krátké
době 12 měsíců výrazně zlepšilo a budoucnost
Radegastu se jeví skvěle. Šlo o skutečné týmové
úsilí, a fungovalo to!
Marketing / Petr Polák, manažer značky Pilsner Urquell
Stále
originální
Pilsner
Urquell
distribuovali olympijské lahve Pilsner Urquell,
plechovky limitované olympijské série a speciální olympijská multibalení, ve kterých bylo pro
spotřebitele připraveno překvapení – originální
multimediální CD s výběrem toho nejzajímavějšího, co se na zimních olympijských hrách od
jejich založení v roce 1924 událo.
Marketingová podpora naší prémiové značky
Pilsner Urquell, vlajkové lodi portfolia Plzeňského Prazdroje i SABMiller, se soustředila jako
obvykle na období Vánoc – a také na partnerství s Českým olympijským týmem v roce zimní
olympiády.
Pilsner Urquell je dlouhodobě generálním
partnerem Českého olympijského týmu. Pro
marketingový tým značky tedy představovalo
období před zahájením zimní olympiády v Tu-
Pilsner Urquell rozzářil města
ríně vrchol práce na jedné z nejkomplexnějších
a nejintenzivnějších reklamních kampaní uplynulého roku. Hlavním grafickým motivem se
stala sklenice Pilsner Urquell ve tvaru olympijské
pochodně a slogan Pilsner Urquell – hrdý
sponzor Českého olympijského týmu. Kampaň doplnily tiskové a venkovní reklamy, bigboardy s nástavbou pochodně, rozmístěné po celé
České republice. Obchodní zástupci ve speciálních zimních bundách s olympijským designem
Opravdu unikátní design měla loňská vánoční
kampaň Pilsner Urquell. Reklamní plochy totiž
rozzářily obrázky barevných vitráží. Venkovní
osvětlená reklama navozovala atmosféru radosti
a pohody v patnácti velkých městech České republiky. Cestující městské dopravy v Praze a Brně čekali na tramvaj ve vánočním „multibalení“
Pilsner Urquell – na zastávce polepené ze všech
stran. Nakupování v obchodech usnadňovaly
pivní ulice vyzdobené speciálními cenovkami
a reklamními materiály v barvách Vánoc s Pilsner Urquell. Uvnitř speciálního balení spotřebitelé našli dárek – balicí papír s vánočními motivy. Tuto kampaň připravovala řadu měsíců Jana
Ambrožová společně s Lídou Šarounovou – a to
se svou příslovečnou pečlivostí a důrazností. Od
října 2005 působí Jana v oddělení trade marketingu. Jako manažerka značky Pilsner Urquell se
výrazně zasloužila o její velký úspěch na domácím trhu.
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
5
Marketing / Petr Božoň, manažer značky Gambrinus
Marketingový tým značky Gambrinus (zleva):
Martin Molčan – Junior Brand Manager, Petr Božoň
– Senior Brand Manager, Luděk Baumruk – Brand
Executive
Gambrinus
prošel velkou proměnou
Revoluční proměna designu pro naše nejprodávanější pivo Gambrinus byla určitě nejzávažnějším projektem uplynulého roku. Týkal se loga,
etiket, lahví, plechovek i přepravek. Celkově je
nová přepravka s lahvemi lehčí téměř o 2 kilogramy! Výměna se dotkla cca 50 milionů lahví
a 1,5 milionu přepravek.
6
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
Provázela ji silná marketingová podpora s hlavním sloganem Gambrinus tým v novém.
V mediální kampani na televizních obrazovkách,
billboardech a ve světelných vitrínách ve velkých městech i na hlavních silničních tazích byl
hlavním tématem fotbal, ke kterému Gambrinus neodmyslitelně patří již mnoho let. Spojení
s fotbalem dokládá i televizní reklama Maskot,
ve které si jednu z rolí zahrál i Karel Brückner,
trenér české fotbalové reprezentace. Nové logo
Gambrinus na výrazném červeném podkladu bylo použito i v ostatních aktivitách značky
– např. na mantinelech fotbalových stadionů či
na nových vývěsních štítech restaurací.
Před sezonou odstartovala jedna z největších
spotřebitelských soutěží v historii značky Gambrinus. Pod sloganem Jsme jeden tým se za
nákup lahvového či čepovaného piva rozdávala kolekce oblečení, navržená renomovanou
módní návrhářkou. Na sklonku roku Gambrinus
uvedl na trh nové multibalení lahvového piva
doprovázené opět spotřebitelskou soutěží.
Promotéři s velkými maketami soutěžních multibalení piva Gambrinus zaplavili ulice, nákupní
centra, parkoviště i pražské metro.
Po obrovském úspěchu Gambrinus městečka zábavy přišel loni Gambrinus s další novinkou – kamionem, jehož rozložením vznikne
plnohodnotné hudební pódium o ploše 60 m2.
G-city nabízí 15 různých atrakcí a navíc může
přijet bavit příznivce dobrého piva skutečně
kamkoli, samozřejmě je vybaven i vlastním výčepním zařízením.
Marketing / Martin Kuděla, manažer značky Velkopopovický Kozel
Už tě trknul nový
Kozel?
Značka Velkopopovický Kozel odstartovala na
podzim loňského roku svou doposud největší
spotřebitelskou soutěž v historii. Akce Dopřej
si Kozla, Kozel ti dopřeje! zahrnovala všechny
lahvové varianty i multibalení a trvala do konce
listopadu. Na více než 70 000 spotřebitelů čekaly zajímavé ceny: originální Kozlí korbely a pivo
na rok zdarma pro nejpilnější sběratele „pečetí
kvality“ pod víčkem. Spolu se začátkem akce
bylo také uvedeno na trh nové lahvové pivo Velkopopovický Kozel 11° Medium. Start „jedenáctky“ v obchodech doprovázely ochutnávky s externími a kmenovými promotýmy. Marketing
ve spolupráci s oddělením klíčových zákazníků
udělal maximum pro zviditelnění značky přímo
v místě prodeje. Například v 21 hypermarketech
Tesco po celé České republice získal Kozel nepřehlédnutelný reklamní prostor i další umístění na ploše obchodů po dobu dvou týdnů,
kdy nakupující lákalo také cenové zvýhodnění.
V nezávislém průzkumu časopisu Regal se značka Velkopopovický Kozel umístila jako nejaktivnější v obchodních řetězcích (průzkum proběhl
v prvním a posledním říjnovém týdnu).
Od počátku roku se rozběhla třetí vlna reklamní
kampaně představující nejmladší pivo z portfolia Plzeňského Prazdroje. Naši obchodní zástupci
zároveň začali distribuovat „Kozlovu jedenáctku“
i v sudech po celé České republice. V polovině
ledna marketingový tým této značky odstartoval celostátní komunikační kampaň v několika
různých typech médií i v nákupních centrech.
Na ČT1 nebo na TV Nova běží televizní spot
Trávníkáři s novým sloganem: Už tě trknul
nový Kozel?
Velkopopovický Kozel se stal nejprodávanějším
českým pivem v cizině. Hlavně proto, že se už
třetím rokem licenčně vaří v Rusku, Maďarsku
a na Slovensku. Kozla se v zahraničí prodalo 1,3
milionu hektolitrů. To je dokonce víc, než se uvařilo jen ve Velkých Popovicích. V Rusku je Kozel
největší licenční značkou a podle průzkumů je
nejznámějším českým pivem.
Už tě trknul?
Kozel 11° Medium
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
7
Marketing / Milan Gába, manažer značky Radegast
Příjemně hořký
život s Radegastem
Postava boha Radegasta se do jisté míry
stala základem pro
naši inovovanou marketingovou strategii.
Tento symbol značky
reprezentuje všechny
hodnoty, které charakterizují Moravu a Moravany. Pivo Radegast
je sice regionální
značkou, nejprodávanější právě na Moravě,
ale zároveň mu patří
druhá příčka v rámci
celé republiky.
Specialitou Radegastu, která jej odlišuje od jiných piv a díky níž je tak oblíbený, je hořkost vyšší, než bývá u piv běžné. A právě ta se stala základní
myšlenkou nového reklamního konceptu. V minulém roce jsme zahájili
rozsáhlou kampaň v duchu sloganu Život je hořký. Bohudík. Zahrnovala aktivity od rozhlasové reklamy, přes spotřebitelské soutěže, multibalení, nové kolekce značkového oblečení, billboardy na frekventovaných
místech, po populární akce pro veřejnost a televizní reklamu.
Radegast po 3 letech v televizi
Radegast je regionální značkou, nejprodávanější je na Moravě. Zároveň je
druhou největší značkou v ČR, takže je to vlastně moravský obr, který o sobě dává výrazně vědět. Rozhlasová reklama, spotřebitelské soutěže, multibalení, nová kolekce značkového oblečení, billboardy na frekventovaných
místech, populární akce pro veřejnost a nakonec po více než třech letech
i televizní reklama. Třikrát během letošního léta se stal TV spot Radegastu
vůbec nejsledovanějším v českých televizích.
8
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
Nový spot ukazuje situace, které všichni
dobře známe – občas zkrátka něco nevyjde
tak, jak bychom chtěli: voda neteče, právě
když máme po těžké šichtě, skříň je nutné
vystěhovat do nejvyššího patra bez výtahu
nebo na nás zbude ten úplně nejmenší řízek
v jídelně. Právě na takovýchto situacích je
postavena nová kampaň značky Radegast.
Nepochybně jsme se tímto zaměřením
trefili do noty našich spotřebitelů, což
ukázala spotřebitelská soutěž s názvem
Tak chutná život. Naši spotřebitelé nám v jejím rámci poslali na 1450
svých hořkosladkých příběhů!
Podpora pro Birell
Začali jsme pracovat rovněž na
podpoře našeho nealkoholického piva. Radegast Birell je co do
nárůstu prodeje nejúspěšnější
výrobek z portfolia Plzeňského
Prazdroje a nejprodávanějším
nealkoholickým pivem u nás.
A to vše zatím bez výraznější
marketingové podpory. Od letošního roku se to změní – značka Radegast Birell má svůj marketingový rozpočet a chystáme
pro ni speciální komunikační
kampaň. Průzkum, který předcházel jejímu vytvoření, ukázal,
že nealkoholické pivo má a bude mít v naší společnosti svoje
nezastupitelné místo. Spotřebitelem Birellu je podle něj mladší člověka, který žije aktivně
– sportuje, zdravě jí, je sebevědomý a také zodpovědný, a to
nejen k sobě, ale i k svému okolí. Nechceme ale budovat Radegast Birell pouze jako „pivo pro
řidiče“ – možnosti jsou mnohem širší – konzumace při a po
sportu, při práci či například ze
zdravotních důvodů.
Marketing / Markéta Hamplová, manažerka značky Frisco
Frisco
zvýraznilo svou tvář
Barcelony, si užila také desítka barmanů, která
vítězně prošla speciálním programem vytvořeným pro tuto nejdůležitější cílovou skupinu.
A konečně se Frisco také spojilo s DJ Luccou,
nejlepší českou dýdžejkou, a v osmi městech
připravilo sérii výrazně mediálně podporovaných vystoupení.
V uplynulém roce Frisco zaznamenalo výraznou
změnu téměř u všech vizuálů a propagačních
předmětů – původní zelená barva se proměnila
ve více sexy a emotivní červenou.
K posílení nového image byla na letní sezonu
připravena tisková kampaň se sloganem Clubbing Everywhere. Objevila se v prosvětlených
vitrínách ve vybraných klubech po celé České
republice a také v několika společenských časopisech. Frisco se v některých z nich mimo
jiné stalo sponzorem sledované rubriky Módní
policie.
Také týmy, které se věnují podpoře značky přímo
v terénu, se kompletně převlékly do nového. Požadavek na zvýšení image se projevil nejen na
vývoji oblečení promotérů, ale i stánků a dárků.
Promotýmy celoročně navštěvovaly vybrané
provozovny i venkovní akce s různou formou
podpory – na letních festivalech vítaly návštěvníky ve speciální Frisco zóně, kde se hosté mohli
vyfotit a získat dárky, surfovat po internetu, v klidu posedět či si zatančit. Díky stíracím kartám
měli spotřebitelé šanci získat od Frisca odměny
od tetování přes videokameru až po prodloužený víkend v evropské metropoli. Jedné z nich,
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
9
Obchod, distribuce a trade marketing / Otakar Binder, obchodní ředitel
Zástupci obchodu, distribuce, trade marketingu
a marketingu na výroční konferenci v Brně 28. 4. 2006
Překročili jsme
magickou hranici
Pro obchod a distribuci byl finanční rok F06
velmi náročný. S jistotou o něm můžeme také
mluvit jako o období mimořádně úspěšném.
10
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
Všichni kolegové z našeho úseku se znamenitě
zhostili řady obtížných úkolů a výzev, které přinesl.
Dovolte mi zde uvést ty, které považuji za
nejvýznamnější:
• Byl to teprve druhý finanční rok v historii, kdy
tuzemský prodej piva překonal magickou
hranici 8 milionů hektolitrů. Na tento výsledek přitom neměly vliv žádné mimořádné
události. Právem ho tedy můžeme považovat za důkaz dalšího upevnění naší pozice
jako jedničky na českém pivním trhu.
• Nejvýznamnějšího meziročního nárůstu prodejů jsme navíc dosáhli v segmentu sudového piva, které je pro naši společnost nejvíce
ziskové. Díky tomu jsme si skvěle vedli i ve
finančních ukazatelích.
• Rok F06 znamenal rozsáhlé organizační změny v úseku obchodu a distribuce, které sou-
visejí v první řadě s budováním nové trade
marketingové organizace. Jejím posláním je
dále zkvalitnit služby v oblasti prodeje a distribuce a nabídnout našim zákazníkům takový způsob obsluhy, který nejlépe odpovídá
našim i jejich představám a požadavkům.
• V průběhu roku jsme dokázali výrazně změnit územní členění obchodu a distribuce
s cílem dále povzbudit vztahy s našimi zákazníky a přitom optimalizovat náklady na
distribuci. Prodejní tým byl posílen o nové
obchodní zástupce a v mnoha případech
došlo k významným přesunům pracovníků
mezi jednotlivými obchodně-distribučními
centry. To všechno jsme zvládli bez jakéhokoli narušení obsluhy zákazníků.
• Pokračovali jsme v dalším zdokonalování interních procesů ve všech činnostech. Naším
cílem bylo jak neustálé zlepšování finančních ukazatelů, tak i zajištění maximální míry
transparentnosti procesů a kontroly nad
nimi. Ze všech dosažených úspěchů bych
rád zdůraznil vytvoření nového systému nákupu, skladování a distribuce výčepní techniky a propagačních materiálů, který přinesl
výrazné úspory nákladů.
Věřím, že společným úsilím dokážeme i ve finančním roce F07 dosáhnout mimořádných
výsledků.
Na západní frontě neklid
Jen málo pivovarů dokázalo prodat nad loňskou skutečnost a jsem
rád, že nám se to – byť za cenu mimořádného úsilí – podařilo. Meziroční nárůst prodejů ve výši 1,5 procenta, kterého jsme dosáhli v sudovém i lahvovém sortimentu, svědčí o síle a odhodlání našich týmů
vyrovnat se i se zdánlivě neřešitelnou situací.
V regionu Západ se nám nedařilo v prodeji lahvového sortimentu.
Způsobil to především narůstající počet klíčových zákazníků s portfoliem piv privátních značek, která se pohybují ve velkých cenových
disproporcích oproti našim výrobkům. Tento propad jsme však eliminovali prodejem sudového a tankového piva – mimo jiné tím, že jsme
udrželi a prohloubili spolupráci s loajálními zákazníky.
Josef Moulis, region Západ
Čepovanému pivu se v Plzni daří
Nové prostory ODC Velké Popovice
Region Střed plný změn
Máme za sebou období z několika pohledů doslova revoluční. Podařilo se uvést do praxe většinu cílů projektu LEGO zaměřeného na
trade marketing a na vztahy se zákazníky. Projekt GEO zase zásadně
změnil hranice regionů jednotlivých ODC a optimalizoval distribuční
náklady v rámci ČR. Náš region Střed ovlivnilo GEO patrně nejvíce.
Změny hranic ODC Praha, Jihlava, Hradec Králové, Mnichovo Hradiště a České Budějovice měly největší dopad na ODC Velké Popovice,
kde došlo k nárůstu počtu zákazníků o přibližně 80 procent. Veškeré
změny probíhaly současně, při vynikajícím zvládnutí obchodních cílů
regionu.
Jiří Holubář, region Střed
Vyšperkovaná prezentace Kozla v Tesco Opava
Morava stabilizuje výsledky
Obchod a distribuce na Moravě zaznamenaly v uplynulém roce výrazný nárůst prodejů nejvíce ziskových značek, tedy Pilsner Urquell
a Birell. Ve čtyřech obchodně-distribučních centrech – Nošovice, Zlín,
Brno a Olomouc – se prodalo celkem 2 327 000 hektolitrů všech značek.
I v našem regionu se podařilo bez problémů realizovat projekt GEO,
který obnášel přerozdělení prodejních a distribučních oblastí s cílem
zefektivnit distribuci a ušetřit náklady. Jeho součástí bylo také zřízení
lokálního distribučního místa v Jeseníku. Jesenicko bylo totiž až dosud zaváženo z ODC Olomouc, což samozřejmě s sebou neslo vyšší
distribuční náklady. Uvedení této jednotky do provozu bylo první obchodně-distribuční aktivitou tohoto typu v České republice.
Dušan Holý, region Východ
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
11
Technický úsek / Tibor Kovács, technický ředitel
Technický úsek
ve víru změn
Do Plzeňského Prazdroje jsem nastoupil na začátku uplynulého finančního roku s předsevzetím
dostat výkony naší firmy na mnohem vyšší úroveň zavedením systému WCM – World Class Manufacturing, fungujících informačních systémů
a také efektivním řízením výkonu zaměstnanců.
Čekaly mě také náročné úkoly v oblasti investic.
A právě tuto oblast bych chtěl zdůraznit jako
klíčovou pro hodnocení finančního roku F06.
Největší investice v historii
Krátce po mém nástupu se podařilo schválit na
úrovni evropské centrály SABMiller investici ve
výši přibližně 40 milionů eur na výstavbu nové
stáčírny, filtrace a distribuce v pivovaru Plzeň.
Ten projekt se ale nejmenuje „výstavba stáčírny“, ale „chuťová stabilita piva Pilsner Urquell“,
z čehož je vidět hlavní a zásadní cíl. Přispět ze
strany výroby k tomu, aby naše pivo chutnalo
stejně v Plzni Na Spilce i na Times Square v New
Yorku. V souvislosti s tím se nám také podařilo
dát dohromady tzv. generel rozvoje plzeňského
pivovaru na několik let dopředu. Postupně jej
představíme našim zaměstnancům i veřejnosti.
WCM do Radegastu a Popovic
Jsem rád, že se nám daří rozvíjet program WCM
dále do pivovarů Radegast a Velké Popovice.
Radegast navíc získává důležitou pozici jako pilotní pivovar pro ověření nového, efektivnějšího
modelu řízení a provozu údržby – jedné z nejnáročnějších aktivit v pivovarnickém průmyslu.
Hodnocení uplynulého roku by bylo neúplné
bez zmínky o projektu KLM, který zasáhl nejvíce
právě technický úsek. Cílem bylo porovnat naši
činnost s uznávanými mezinárodními standardy
podnikání obecně a pivovarnického odvětví
zvlášť. V některých případech jsme konstatovali, že náš přístup a organizace práce jsou plně
v souladu s praxí nejlepších světových pivovarů. U dalších případů jsme ale narazili na řadu
nadbytečností, duplicitních činností, zastaralých
přístupů. Ty si vyžádaly přehodnocení, nové
organizační uspořádání a optimalizaci stavu zaměstnanců. Do celého procesu restrukturalizace byly od počátku zapojeny odbory a všechny
konkrétní organizační změny jsme projednali
s odborovými organizacemi, přesně podle Kolektivní smlouvy. Velmi zodpovědně jsme přistoupili ke zhodnocení každé pracovní pozice,
která měla být zrušena, stejně jako k organizaci
interních výběrových řízení na nově vytvořená
místa i k přesunu pracovníků v rámci úseků.
Všichni dotčeni zaměstnanci dostali zvýšené
odstupné a odborníci z jedné z nejlepších specializovaných agentur v ČR jim pomáhali najít
nové zaměstnání.
Na projektu KLM se podíleli manažeři z výroby (zleva) Jozef Špirko, Petr Kwaczek,
Pavel Šemík, Ivo Kaňák, Jaroslav Gubiš, Václav Šimek a Jaroslav Hacko
12
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
Technický úsek / Adam Gunn, manažer kapitálových projektů
Na začátku uplynulého fiskálního roku byl vytvořen úsek kapitálových projektů, který postupně
zavádí nové řízení velkých investic i každoročního portfolia projektů v jednotlivých pivovarech.
Prvním členem týmu se stal Jan Janoušek, který
se zaměřuje na dva hlavní projekty: navýšení
kapacity závodu Plzeň a na chuťovou stabilitu Pilsner Urquell, což zahrnuje výstavbu nové
stáčírny a skladu v Plzni. Vítězslav Kouba posílil
kolektiv v říjnu a zaměřuje se na podporu manažerů závodů a jejich programů investic; těsně
ho následoval Petr Veselý podporující projekty
vývoje nových produktů.
Adam Gunn, Petr Veselý, Vítězslav Kouba a Jan Janoušek
Stavbě předcházely demolice
nepotřebných objektů
Pro zvýšení kapacity v Plzni se již postavilo deset
kvasných CK tanků, které spolu s druhou scezovací kádí a druhou mladinovou linkou posílí varnu Pilsner Urquell. Nové cylindro-kónické tanky
i vybavení varny jsou investicí za více než 200
milionů korun a jsou v rámci SABMiller Europe
zcela unikátním projektem. Zajímavý na nich
je Eco-Matrix, systém uspořádání ventilů, které
sedí na prodloužených „nosech“ tanků. Omezují
se tím výtraty piva i autolýza kvasnic, což je velmi příznivé pro kvalitu piva.
Vše pro chuťovou stabilitu
Největší projekt v Plzni se týká chuťové stability
Pilsner Urquell. V jeho rámci bude instalována
Investice
do budoucí prosperity
nová lahvová linka s průtokovou pasterací, která
je pro senzorickou stabilitu šetrnější než stávající tunelová pasterace. Bude mít kapacitu 60 000
lahví. Přibude i nová plechovková linka s průtokovým pasterem o kapacitě 26 000 půllitrových,
resp. 38 000 třetinkových plechovek za hodinu.
V nové hale stáčíren vyroste rovněž sklad hotových výrobků. Pivo bude do nové stáčírny
čerpáno z nové centrální filtrace, která bude
vybavena dvěma bezkřemelinovými (membránovými) filtračními linkami.
Mapa plzeňského pivovaru se definitivně změní
již v říjnu letošního roku díky výstavbě nových
stáčíren a filtrace. V polovině ledna 2006 začaly
první demoliční práce. Nyní je již v plném proudu stavba nové stáčírny, jejíž dokončení je plánováno v polovině října.
V uplynulém finančním roce jsme se tedy věnovali hlavně plzeňskému pivovaru. V Nošovicích
se jednalo pouze o menší akce zaměřené na
kvalitu produkce, ve Velkých Popovicích byla
dokončena úprava čistírny odpadních vod.
V nadcházejícím roce se více zaměříme na poskytování služeb všem pivovarům.
Plán přestavby po 1. etapě
Počítačová vizualizace vstupu do stáčírny
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
13
Technický úsek / Jaroslav Gubiš, manažer pivovaru Plzeň
Nové CK tanky a změny na varně zvýší kapacitu pivovaru Plzeň
Extrémně složitý rok
pro Plzeň
aktivit byla převedena na externí dodavatele,
nebo úplně zrušena. Z tohoto důvodu došlo nejenom k zásadním změnám v organizační struktuře – zcentralizovala se např. výrobní oddělení,
údržba, nákup, ale došlo i na personální změny.
V porovnání s předešlým rokem zůstal v úseku
výroby na svém místě pouze jediný manažer,
zbytek týmu se kompletně obměnil.
Nastartoval se projekt sjednocení areálu pod
jednoho správce. Bude dohlížet na stavební údržbu, údržbu a rozvoj areálu, na správné
a hospodárné využití finančních prostředků určených pro tyto účely.
Výroba je kvalitnější a efektivnější
Co jsme zažili v uplynulém roce v pivovaru Plzeň? Především tzv. procesní audit, který důkladně prozkoumal podstatu naší činnosti, tedy
výrobu piva a sladu. Řada našich předešlých
14
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
Změny přinesly první ovoce: poprvé v historii
Plzeňského Prazdroje byla překročena magická
hranice 10 000 hektolitrů vyrobeného piva na
jednoho zaměstnance.
Do všech oddělení pivovaru se nám podařilo
zavést zásady a principy výroby na světové
úrovni (WCM). Úspěšně jsme dokončili mnoho projektů zaměřených na šetření prostředků
a zlepšení procesů. To přineslo celkové finanční úspory v řádu několika milionů korun. Co
nás však může těšit ze všeho nejvíce, je viditelná změna přístupu k práci u většiny našich
zaměstnanců.
Během uplynulého finančního roku proběhla
příprava gigantického projektu zaměřeného na
chuťovou stabilitu piva. Vylepšováním kvality
piva jsme se ale samozřejmě zabývali průběžně
a zejména s ukazateli na stáčírnách jsme se dostali mezi nelepší evropské pivovary.
Vlajková loď společnosti SABMiller – pivo Pilsner
Urquell – má tedy stále příznivý vítr v plachtách.
Nejprodávanější české pivo Gambrinus potvrdilo pozici na trhu výhrou v odborné degustační
soutěži Pivex v kategorii světlý ležák (Gambrinus
Premium).
Chtěl bych celému úseku výroby vyjádřit svůj dík
za zvládnutí negativ i pozitiv loňského roku a popřát mu, ať v tom nadcházejícím roce kladné aspekty mnohonásobně převyšují ty záporné.
Dej Bůh štěstí!
Varna pro příští generace
Nebylo snadné zvolit jen jednu nejdůležitější událost uplynulého
fiskálního roku. S projektem KLM přišlo mnoho změn, mnoho lidí
změnilo své posty nebo z naší společnosti úplně odešlo. I ve výrobě
bylo sloučeno několik oddělení, například varna a CKT Gambrinus,
CKT a filtrace Prazdroj. Ale přesto, ruku na srdce, kdo si za pár let
vzpomene na nějaký projekt KLM? Zato nová varna a CKT Prazdroj
po nás zůstanou příštím generacím sládků i konzumentů, a na to můžeme být pyšní. To je opravdová událost uplynulého roku.
Investice do varny přinesla zvýšení kapacity z 12 na 14,5 várky za den,
což dělá týdně více než 9000 hektolitrů. Na oddělení CKT Prazdroj přibylo 10 nových, moderně vybavených, kvasných cylindro-kónických
tanků. Každý o plnicím objemu 2400 hektolitrů, celkem tedy 24 000
hektolitrů a to už je pořádná porce! Na obou investicích se podíleli
odborníci z oddělení kapitálových projektů, poradenské firmy Savant
a BEL, i lidé přímo z výroby a údržby.
Václav Šimek, výroba piva
V. Šimek řídí výrobu v pivovaru Plzeň od října 2005
Stáčírny jako hodinky
V průběhu minulého roku se nám podařilo zavést WCM na oddělení
stáčírny plechovek a stáčecí linku SIMONAZZI. Snažíme se, aby zavedení nejlepších pracovních postupů přineslo podobné výsledky jako
v těch pilotních odděleních, kde už tento systém práce funguje téměř
dva roky. Určitě je na místě zdůraznit, že jsme díky změně myšlení
lidí a jejich přístupu k práci dosáhli mimořádných výsledků v oblasti
strojní efektivity stáčecích linek. Rovněž v oblasti kvality jsme splnili
všechny požadované cíle a dosáhli podstatného zlepšení, které nás
zařadilo mezi nejúspěšnější pivovary SABMiller v Evropě. Minulý rok
můžeme hodnotit jako velmi progresivní období. Rádi bychom na
tomto trendu stavěli i při rozjezdu lahvové a plechovkové linky v nové stáčecí hale na podzim letošního roku.
Josef Procházka, stáčírny
Zkouškou pro stáčírny byly nové lahve Gambrinus
Ocenění jednotlivců i týmů
Restaurace Na Spilce byla 13. ledna 2006 dějištěm slavnostního vyhlášení nejlepších pracovníků za uplynulý rok. Soudek si tentokrát
odnesli: velínářka na sladovně Božena Burešová, Daniela Burešová
z podatelny, strojník Josef Horák, vedoucí laboratoře Michal Kořán,
operátor stáčecí linky Pavel Kubín, technolog Václav Kufner, specialistka WCM Blanka Vyhnánková, směnový mistr Daniel Jánek, skladnice Janka Rumlová a rampař Miloslav Velíšek. Poprvé byli oceněni také
členové dvou nejlepších týmů WCM z plzeňských stáčíren – Panteři
a Delfíni.
Jaroslav Gubiš, manažer pivovaru
15
Diplom Panterům (Milan Duna) a Delfínům (Jaroslav Schwarzmaier)
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
předává J. Procházka, v pozadí J. Gubiš
Technický úsek / Pavel Šemík, manažer pivovaru Velké Popovice
Nadmíru úspěšný
pivovar uprostřed republiky
Starost o kvalitu a životní prostředí
Uplynulý rok kolem nás proletěl rychleji, než
jsme si snad i dokázali představit. Pro velkopopovický pivovar byl nadmíru úspěšný. Pokračovali jsme v nastolené cestě, která logicky odráží
význam pivovaru a jeho značek vzhledem k tradici, historii a geografické poloze u hlavního
města.
Změna k lepšímu na první pohled
I nezaujatý návštěvník nyní na první pohled
registruje, jak se areál pivovaru změnil. Bylo
zrekonstruováno hlavní nádvoří, nainstalováno
původní historické osvětlení a osazeno nové
značení, což společně s již dříve opravenými
fasádami, hrdě se ukazujícími v původním historickém hávu, výrazně zlepšilo celkový dojem
z návštěvy pivovaru. Byly odstraněny některé
nevyužívané nevzhledné objekty a zrekultivovány další plochy. Atraktivní rysy již postupně
dostává nová návštěvnická trasa, která roste kolem bývalé varny.
Zaměstnancům výroby slouží zbrusu nová
prostorná šatna a v další fázi se výrazně zlepší
pracovní podmínky lidem z údržby, pro které
vybudujeme novou centrální dílnu a sklad náhradních dílů.
16
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
K pivovaru neodmyslitelně patří vlastní čistírna
odpadních vod, kterou využívá i obec. Právě
tam směřovaly desítky milionů korun v loňském roce při realizaci projektu, který výrazně
zvýšil kvalitativní parametry vody vypouštěné
do Mokřanského potoka, tvořícího páteř místní
chráněné krajinné oblasti. Výrazně se snížily i náklady na provoz čistírny, která se tak postupně
stává jedním z nejrentabilnějších provozů tohoto typu v zemi.
Lahvová linka byla vybavena nejmodernějším
systémem kontroly umytých lahví a řada dalších
drobných investic ve výrobě jen posílila dobrou
pověst našeho piva, které slaví na odborných
degustacích úspěch za úspěchem. Připomeňme si ty největší:
• 2. místo v soutěži odborníků České pivo roku,
vyhlašované Českým svazem pivovarů a sladoven, pro Velkopopovický Kozel Premium
• tři první místa na mezinárodní soutěži kvality
Monde Selection v Bruselu pro světlou desítku, dvanáctku a pro tmavé pivo
• 2. místo pro Velkopopovický Kozel Světlý
v anketě Zlatý pohár PIVEX.
Ve spolupráci s dalšími útvary jsme s velkými
očekáváními uvedli na trh nové pivo Velkopopovický Kozel 11° MEDIUM a zavedli úspěšné
balení multipacků.
Vysoká kvalita značky, marketingové aktivity
a výborná podpora prodeje našich piv se odráží
ve stále rostoucím povědomí a věhlasu nejen
doma – Velkopopovický Kozel je nejprodávanějším českým pivem v zahraničí.
Objem vyrobeného piva dosáhl téměř 1,5 mil.
hl, což je historický mezník. V současnosti je pivovar vytížen prakticky na úroveň své kapacity,
a stojí tak před historickými investicemi do modernizace a rozšiřování výrobních prostorů kvašení a ležení.
Kroky nepopulární, ale nutné
K ohlédnutí za uplynulým rokem patří také organizační změny, které se počátkem kalendářního
roku dotkly asi každého z nás. Tyto nepopulární
věci jsou nutnou reakcí na vývoj okolního prostředí i na chování konkurentů na trhu. Změny
nám pomohly odstartovat výrazné snížení některých typů nákladů a posílit tak konkurenceschopnost pivovaru v tržním prostředí.
Nemohu se tvářit, že nyní je všechno stoprocentní a ve všech odděleních máme stabilizovaný tým lidí. Není tomu tak všude a právě tam
musíme upřít naši pozornost. Pevně věřím, že
dokážeme dál budovat ještě silnější tým, který
posílí význam našeho pivovaru a jeho značek.
Dej Bůh štěstí!
Pivovarská čistírna odpadních vod slouží celému okolí
XXX /
text: xxx XXX
/
foto: xxx XXX
Kozel 11° Medium
Velkopopovický Kozel 11° Medium se objevil v nabídce českých
a moravských hospod v polovině června 2005 a lahve s novou značkou se vydaly k zákazníkům v září. Velkopopovický Kozel tak opět posílil svou pozici na českém trhu a daří se mu získávat výrazný podíl na
perspektivním trhu jedenáctistupňových piv. Neslaví však úspěchy
jen doma, kde se stal již po dvou měsících druhou nejprodávanější
lahvovou jedenáctkou, ale upozornil na sebe i na mezinárodním poli.
V květnu získal stříbrnou medaili na mezinárodním pivním mistrovství Austrálie.
Velkopopovický Kozel 11° Medium je světlý ležák s obsahem alkoholu 4,6 procenta, příjemně nahořklou chutí, jemného sladového
a chmelového aroma a dokonalé jiskrnosti. Vyrábí se z vody ze studní
v okolí pivovaru, sladu a chmele z českých odrůd.
Jiří Fusek, sládek
Největší v kraji
Přestože je čistírna odpadních vod ve Velkých Popovicích největší ve
Středočeském kraji, již pomalu přestávala stačit rostoucímu výstavu
a tempu rozvoje pivovaru. Provozní náklady na energie byly velmi vysoké a některá technologická zařízení dožívala. Proto byl loni vybudován nový technologický celek – tzv. anaerobní stupeň předčištění
odpadních vod včetně kompletního plynového hospodářství pro
jímání a využívání bioplynu. Čistírna byla vybavena novým řídicím
systémem, včetně přenosu dat z čistírny do pivovaru. A to všechno
během řádného a nepřetržitého chodu, aby nebyl narušen provoz
pivovaru. Celkové náklady dosáhly téměř 50 milionů korun. Rekonstrukce splnila všechny tři základní požadavky. Kapacita čistírny je
nyní dostatečná pro budoucí rozvoj pivovaru, energetická náročnost
poklesla o 60 procent a nové zařízení dává záruku kvality vyčištěné
vody podle přísných norem. Letos probíhá zkušební provoz, který
prověřuje nové zařízení, optimalizuje technologické procesy a provozní náklady.
Petr Košler, správce areálu pivovaru
Velkopopovický tým uspěl
Výroční hodnocení pivovaru Velké Popovice je tradičně uspořádáno v polovině prosince u příležitosti oslavy uvaření první várky piva
15. 12. 1874. Slavnostní večer, který provázela již mírně vánoční atmosféra, patřil opravdu všem zaměstnancům. Slova poděkování za
celoroční práci z úst manažera závodu a také jeho vize budoucího
rozvoje byly vnímány s velkou pozorností a nefalšovaným zájmem.
Velkopopovický tým si ostatně zasloužil každé z pochvalných slov za
velký kus práce a viditelné úspěchy. Speciální poděkování pak patřilo novým laureátům ocenění Zlatý Kozel za dlouholetý přínos pro
pivovar a značku. Získali je velínář František Sochůrek a provozní zámečník Antonín Vácha. Za mimořádný přínos v oblasti technologie
a za výrazný posun pivovaru v oblasti technické vyspělosti si třetího
Zlatého Kozla odnesl Luboš Pašek, technolog-specialista velkopopovického pivovaru (všichni tři na snímku zprava).
Eva Kršňáková, úsek firemních vztahů a komunikace
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
17
Technický úsek / Ivo Kaňák, manažer pivovaru Radegast
Radegast vsadil
na důvěru svých zaměstnanců
povedou k dalšímu snížení energetické náročnosti výroby sladu.
Radegast Birell
Námi rozmazlované dítě, kterému jsme za posledních 14 let hodně věřili a které si našlo cestu
k zákazníkovi tak trochu samo, se má díky naší
péči a podpoře kolegů z obchodu a distribuce
čile k světu a jeho roční výroba se loni přiblížila
ke 170 000 hl – a nezadržitelně dál roste.
možná bez atmosféry důvěry, zlepšení pracovních vztahů, týmové práce, odvahy, posílení
odpovědnosti nebo sebedůvěry. Posledních
pět měsíců jsme věnovali velké úsilí přípravě
změny organizace celého závodu a odvažuji se
Průmyslová zóna Nošovice
Uplynulý finanční rok byl pro naši společnost
velmi úspěšným obdobím. V mnohém tedy
musí být jeho hodnocení z pohledu našich tří
pivovarů podobné, protože jsme součástí jednoho týmu. Podíval bych se tedy na těch 12
měsíců trochu jinak a zdůraznil jen některé zajímavé události nebo fakta.
Radegast slavil 35 let
Pivovar i značka jsou pro Moravany něčím, s čím
se rádi ztotožňují a nač jsou hrdí. Jde o relativně
krátkou historii, plnou změn, jejímž výsledkem
je špičkový pivovar, druhý největší v ČR, se značkami, které jsou na trhu dominantní. Dnešní generace ví o pivovaru a jeho produktech možná
více než o původci jména. Pivovar je skutečnou
oporou společnosti. To je zásluha všech, kteří
s mimořádným nasazením o rozkvět pivovaru
v minulosti usilovali a usilují i nyní. Proto jsme
oslavám a ocenění zaměstnanců v uplynulém
roce věnovali velkou pozornost.
28 285 tun sladu
Poprvé jsme pokořili hranici 28 tisíc tun sladu
vyrobeného za rok. Dokončili jsme standardizaci procesů, zvýšili bezpečnost provozu sladovny a zaměřili se na možnosti intenzifikace bez
investičních nároků a na přípravu investic, které
18
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
Důležité postavení pivovaru v regionu bylo dále
posíleno nejen firemními aktivitami spojenými
s rozvojem značek a projektem Občanská volba,
ale také podporou investičního záměru Moravskoslezského kraje vybudovat v našem sousedství průmyslovou zónu. Především vzhledem
k očekávanému pozitivnímu dopadu na zkvalitnění životní úrovně obyvatel regionu.
Pracovní klima
tvrdit, že všichni zaměstnanci odvedli brilantní
práci a podařilo se eliminovat možná rizika této
změny. Svědčí to o vysoké kvalitě lidí a také
o vzájemné schopnosti si naslouchat a rozumět
v prostředí důvěry. Věřím, že se nám v takovém
klimatu bude dařit zlepšovat naši práci i nadále.
Této oblasti jsme věnovali velkou pozornost.
Uvědomujeme si, že vysoká výkonnost není
Dej Bůh štěstí !
Velínář Ludvík Foldyna – oceněný dlouholetý zaměstnanec Radegastu
XXX /
text: xxx XXX
/
foto: xxx XXX
Rekordní výstav Birellu
Současný trend posilování zdravého životního stylu tvoří základ pro
neustále se zvyšující konzumaci nealkoholických piv. Plných 70 procent domácího trhu patří značce Radegast Birell, které bylo v loňském roce vyrobeno rekordních 170 tisíc hektolitrů, z toho přibližně
30 tisíc putovalo na Slovensko. Největší podíl Birellu směřuje k zákazníkům v lahvích, dále pak v plechovkách a sudech o objemu 30 l.
Díky profesionálním schopnostem nošovických pivovarníků, speciální technologii výroby a surovinám nejvyšší kvality je Radegast Birell
dlouhodobě jedničkou ve svém segmentu.
Petr Kwaczek, výroba piva
WCM – chceme být světoví
Projekt výroby na světové úrovni, který je znám pod zkratkou WCM,
byl v pivovaru Radegast zahájen v říjnu loňského roku. Jako pilotní
oblasti byly vybrány varna a sudová stáčírna, kde se pod taktovkou
projektových týmů zavádějí osvědčené provozní postupy, které
přispívají k efektivní týmové práci či odstraňování veškerých forem
plýtvání a ztrát. Další se k projektu připojí letos v říjnu a celé zavádění
WCM bude ukončeno v březnu 2008. Nedílnou součástí projektu je
podpora interních specialistů WCM. Tito zaměstnanci, kteří jsou nositeli certifikátů konzultantské společnosti CCI, denně poskytují své
znalosti všem pracovním a projektovým týmům. Díky jejich společné
aktivitě se může pivovar Radegast pochlubit prvními projekty k zefektivnění pracovních procesů a bezpečnosti práce.
Petr Jursa, specialista IQMS
35. výročí pivovaru Radegast
Rok 2005 byl ve znamení oslav 35. výročí založení pivovaru Radegast.
Neoficiálních oslav spojených s Dnem Radegastu se 17. září zúčastnilo více než 10 tisíc lidí. Oficiální oslavy výročí se pak odehrály na
počátku ledna 2006 v Národním domě ve Frýdku-Místku. Nejlepší
pracovníci obdrželi při této příležitosti ocenění Zlatý Radegast za
příkladný přístup k rozvoji pivovaru. V pořadí již šestém ročníku byli
vyznamenáni Danuše Ernestová, Marie Skupiénová a Ludvík Foldyna. Všichni tři patří k pamětníkům nošovického pivovaru a po zásluze
jsme jim mohli společně gratulovat.
Ivo Kaňák, manažer pivovaru
Manažer pivovaru Radegast Ivo Kaňák, technický ředitel Tibor Kovács,
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
pro zaměstnance
Danuše Ernestová, Ludvík Foldyna
a Marie
Skupiénová
(zleva)
19
Lidský kapitál / Ivan Balogh, ředitel úseku lidského kapitálu
Chceme napomáhat
změnám
Kultura a řízení pracovního výkonu
V uplynulém roce jsme se rozhodli revitalizovat
řízení pracovního výkonu. Na začátku finančního roku jsme především sladili jednotlivé části
celého procesu. V průběhu roku pokračovala
spolupráce s reprezentanty pro řízení a kulturu
pracovního výkonu (tzv. ambasadory) z jednotlivých oddělení. Tito lidé hrají důležitou roli,
protože pomáhají týmům i jednotlivcům správně pochopit a dodržovat klíčové principy řízení
a také firemní kulturu orientovanou na výkon
a výsledky. Jejich úkolem je rovněž asistovat při
stanovení týmových cílů, odpovídat na dotazy,
zajišťovat pravidelnou kontrolu cílů v rámci týmových porad, správný proces vyhodnocování
cílů apod. Došlo také k rozdělení povinností
mezi ambasadory a tzv. generalisty (konzultanty) služeb lidského kapitálu. Zjednodušená
verze řízení pracovního výkonu byla otestována
také v rámci WCM pro úroveň operátorů (ve výrobě), a to včetně návaznosti výkonu na variabilní složku mzdy.
Plánování lidského kapitálu
Našich strategických cílů dosáhneme především díky lidem – proto proběhlo zásadní pře-
hodnocení procesů v oblasti plánování lidského kapitálu. Podařilo se nám získat specialistu
pro plánování lidského kapitálu a najít externí
psychology pro hodnocení lidí v České repub-
Účastníci studentské soutěže talentů v Prazdroji
lice (a v českém jazyce). Proběhly rozhovory
o kariérním rozvoji s řediteli a dalšími 50 manažery, tento proces bude dále rozšířen v roce F07. Soutěž talentů zaměřená na studenty
a absolventy vysokých škol nám umožnila vytipovat budoucí odborníky pro naši společnost.
Z více než 120 žadatelů absolvovalo 50 osob
kompletní vyhodnocení v našem centru (psy-
Generalisté (na snímku zleva): František Korál, Miroslav Zemek, Karel Štulc,
Markéta Pavelková, Richard Kabuď , Marie Halušitzová a Emil Kamenský
20
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
chometrika, angličtina, práce s PC, interakce
ve skupině). Favorité této soutěže si podali přihlášku na různé pozice v Plzeňském Prazdroji
a někteří nastoupili na nově vytvořené místo
praktikantů. Díky těmto aktivitám máme nyní
lepší přehled o tom „kdo je kdo“ mezi našimi
talenty, a můžeme tak vytvářet vhodnější příležitosti k jejich rozvoji.
Organizační struktura
V téměř všech oblastech činnosti firmy jsme
asistovali při přehodnocování jednotlivých
procesů a organizačních struktur. Jednalo se
také o podrobnou revizi náplní pracovních míst
a následné změny tarifních stupňů. Rozsáhlé
změny proběhly zejména v technickém úseku,
jejichž výsledkem je štíhlejší, efektivnější organizace – projekt KLM. Kromě podpory při revizi organizační struktury pomáhali pracovníci
úseku lidského kapitálu v různých personálních
záležitostech, včetně pomoci některým zaměstnancům při hledání možností nového uplatnění
ve společnosti Plzeňský Prazdroj nebo i mimo
ni. U všech pracovních míst v rámci nové organizační struktury došlo k revizi náplně a tarifních
stupňů. Tento průběžný proces přehodnocování
naší organizační struktury je jednou z hlavních
podmínek, abychom si i v budoucnu zachovali
sílu a konkurenceschopnost v dravém a rychle
se měnícím tržním prostředí.
Lidský kapitál / Bohumír Matas, předseda odborové organizace
Zástupci odborů a zaměstnavatele po podpisu kolektivní smlouvy (zleva):
Bohumír Matas, Jiřina Kinkorová, Ivan Balogh a Karel Motyčka
Tvrdá vyjednávání
a kompromisy
Závěrečný protokol z kolektivního vyjednávání
o uzavření kolektivní smlouvy na období finančního roku 2005–06 obsahoval velmi důležitou
větu: „Zúčastněné strany kolektivního vyjednávání vyjádřily společnou vůli pokračovat v sociálním dialogu týkajícím se mzdové politiky a její
návaznosti na výkony zaměstnanců.“ V praxi to
znamenalo dohodu, že mzda se bude zvyšovat
hlavně v závislosti na výkonu v takzvané variabilní složce. Podmínkou ze strany odborů bylo
to, že dojde k navýšení základních mezd všech
zaměstnanců v dohodnutém rozpětí a variabilní složka mzdy se stane prémiovým ukazatelem.
Z toho pak vyplynulo i trochu nepopulární krácení odměny na dovolenou.
Podle vyjádření obou stran šlo o nejtvrdší kolektivní vyjednávání za několik posledních let.
Zároveň však obě strany dospěly k zásadní dohodě o struktuře a průběhu jednání, o způsobech řešení rozporů, které během vyjednávání
vznikají. Ke shodě došlo i v nazírání na pracovníky ve firmě, které „... nemůžeme chápat jen
jako lidské zdroje, abychom je spotřebovávali.
Jsou lidským kapitálem, který stejně jako výrob-
ní kapitál – stroje, budovy, zařízení – musíme
opečovávat. A to právě i odměňováním. Odbory nám v tom daly za pravdu a nakonec jsme se
dohodli,“ řekl loni ředitel lidského kapitálu Ivan
Balogh v rozhovoru pro Za branou.
Všeobecně odsouhlasený princip vazby odměňování na výkon platil i při letošních, stejně
tvrdých jednáních o podobě kolektivní smlouvy
pro období 2006–2007. Výsledkem je kompromis, který obě strany přijaly po dlouhých týdnech jednání podepřených hodnotnými argumenty.
O detailech dohodnutých změn podrobně informují odbory a úsek lidského kapitálu na intranetu, elektronickou poštou i na nástěnkách
a proběhla distribuce výtisků plného znění
kolektivní smlouvy po celé firmě. Jednotlivým
otázkám spojeným s odměňováním i s pracovněprávní problematikou se věnují noviny Tuplák, které začala vydávat odborová organizace
společně s úsekem lidského kapitálu.
Nové šatny ve Velkých Popovicích – příklad péče o zaměstnance
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
21
Firemní vztahy a komunikace / Michal Kačena, ředitel firemních vztahů a komunikace
Dobré jméno
se nevytvoří samo
Vytvoření nového úseku a týmu firemních vztahů a komunikace bylo samo o sobě velkou
změnou. Ta zároveň iniciovala řadu nových aktivit. Zde je několik nejvýznamnějších výsledků.
Patříme mezi nejobdivovanější
společnosti v České republice
Široká veřejnost v průzkumech spontánně jmenuje Plzeňský Prazdroj mezi společnostmi s nejlepší pověstí v ČR. Odborné ankety nás označily
za nejlepšího zaměstnavatele a nejobdivovanější
společnost v západních Čechách i v potravinářském oboru. Interní průzkum ukázal, že motivace
a spokojenost našich zaměstnanců je na úrovni
horní třetiny evropských firem a výrazně převyšuje český průměr. Zároveň jsme ale našli několik příležitostí k dalšímu zlepšení – věřím, že další
průzkum ukáže, jak jsme si s nimi (celá společnost
i jednotlivá oddělení) dokázali poradit.
V českých médiích jsme nejcitovanější pivovarnickou firmou: Za rok hodně přes tisíc významnějších článků, rozhlasových či televizních
zpráv; 40 % z nich pozitivních, většina ostatních
v neutrálním vyznění. Náš zaměstnanecký časopis a internetové stránky získaly ocenění jako
nejlepší v konkurenci řady známých českých firem. Za takové výsledky patří dík úplně všem
zaměstnancům Plzeňského Prazdroje, protože
každý k nim denně přispívá svým dílem.
Světová kampaň Pilsner Urquell
staví na péči o historické dědictví
Koncem minulého finančního roku se v plzeňském pivovaru konala celosvětová konference
SABMiller, která představila smělou koncepci
nové mezinárodní kampaně Pilsner Urquell.
Kampaň staví na jedinečnosti, originalitě a historickém dědictví značky. Dlouholetá péče
o kvalitu a rozvoj návštěvnické trasy, o tradiční
výrobu tohoto piva v dřevěných kádích a su-
dech, o archivní materiály i o současné aktivity
spojené se zachováním a šířením legendy Pilsner Urquell se tak zúročuje a nabývá na významu do budoucna.
Začali jsme vychovávat pivní znalce a misionáře.
Zcela nový tým staršího obchodního sládka rozběhl dva velké projekty pro ty, kteří chtějí, nebo
dokonce z profesionálních důvodů musí mít
perfektní znalosti o pivu – o jeho historii, vaření,
druzích, chutích, správném způsobu skladování
a čepování. Starší obchodní sládek dbá také na
dodržování tradičních výrobních postupů, na
kvalitu piva dodávaného na trh a na řešení případných reklamací prostřednictvím informační
linky pro zákazníky a spotřebitele.
Daří se nám obhajovat rozumné
legislativní prostředí
V celostátní soutěži firemních prezentací byl Plzeňský Prazdroj nejúspěšnějším účastníkem. Získal diplomy za nejlepší zaměstnanecký
časopis a nejlepší internetové stránky.
22
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
Několikrát se během minulého roku v českém
parlamentu jednalo o úpravách zákonů, které
mohly vést k výraznému omezení našeho podnikání. Šlo například o zákaz reklamy v televizi
a rozhlase před 22. hodinou, o zákaz prodeje
piva na kulturních a sportovních akcích, o velmi problematické zvětšení písma na pivních
etiketách, o přísné trestání aut parkujících ve
městech, které by postihlo řidiče distribuující
pivo atd. Pečlivou argumentací, projednanou
s různými podnikatelskými svazy a sdruženími
a poté se zákonodárci, se nám podařilo obhájit
rozumná a většinově přijatelná znění zákonů.
XXX /
text: xxx XXX
/
foto: xxx XXX
K čemu dobrovolná přísnost?
Na konci minulého roku začlenil Český svaz pivovarů a sladoven projekty Iniciativy zodpovědných pivovarů do svých aktivit a oficiálně
přijal etický Kodex pro komerční komunikaci. Pivovarský průmysl i díky nám již konečně vnímá nezbytnost zodpovědného chování. A na
druhé straně má v ruce zbraně proti tlakům, které nabývají konkrétních podob v návrzích českých zákonů na omezení televizní reklamy
na alkohol či na zákaz prodeje alkoholu na kulturních a sportovních
akcích. Představte si, co by se stalo, kdybychom v těchto debatách
neměli důvěryhodné protiargumenty a parlament všechny návrhy
schválil!? Co by pak bylo s Gambrinus ligou, Českým olympijským týmem anebo s „životem hořkým“?
Je velmi důležité, že Kodex nyní platí pro všechny členy bez pardonu.
Důkazem je i nedávno stažená televizní reklama jednoho z velkých
pivovarů. Ani my jsme občas nebyli bez másla na hlavě, ale čelíme případným problémům dobrou spoluprací v tzv. etickém týmu složeném
ze zástupců našeho oddělení, marketingu, obchodníků a právníků.
Luděk Kraus, manažer vztahů se státní správou
Jindřiška Eliášková s architektem Jiřím Hanzlíkem
Pivovarské trasy bez hranic
Je těžké vybrat nejdůležitější moment v roce, který byl změnami doslova nabitý. Tým, který se stará o historické tradice a o rozvoj návštěvnosti, se stal součástí nového úseku firemních vztahů a komunikace.
V rámci této změny se nám podařilo překročit hranice našeho dosud
převážně plzeňského působení a zapojit do naší činnosti Návštěvnické
centrum ve Velkých Popovicích a na přelomu roku také Návštěvnické
centrum v Nošovicích. Celkem navštívilo naše pivovary 170 tisíc lidí
z ČR i ze světa.
A v neposlední řadě jsme – díky spolupráci obětavých lidí z dalších
úseků společnosti Plzeňský Prazdroj při výběrovém řízení – v minulém
roce dokázali předat bez negativních dopadů novému provozovateli restauraci Na Spilce, která se v průběhu turistické sezony vyznačuje
náročným provozem. Návštěvníkům plzeňského pivovaru se tak nyní
dostává kvalitních restauračních služeb pod vedením profesionálů
a my se můžeme více věnovat rozvoji našich prohlídkových tras, jejichž
hlavním cílem je podpora jednotlivých značek a posílení pozitivního
vnímání společnosti v očích tuzemských i zahraničních hostů.
Jindřiška Eliášková, manažerka turistiky a historického dědictví
Pozitivní ohlasy misionářů
Bezprostředně po rozhodnutí ustavit oddělení obchodního sládka
jsme se začali zabývat jeho programem. Bylo to období sběru informací, jejich analýzy, stanovení priorit a také tvorba odpovídajícího
rozpočtu. Následovalo překonání prvního milníku na cestě vpřed
– prezentace programu našeho oddělení a získání souhlasu vedení
společnosti pro pokračování v naplánovaných aktivitách. To se odehrálo před Vánocemi 2005 a v této době jsme již pracovali v současné
sestavě, tedy dva obchodní sládci a asistentka. Dalším důležitým momentem byla realizace dvou pilotních projektů: prvním byl Misionář
– zaměřený na naše zaměstnance a druhým Znalec piva – určený pro
nejdůležitější externí zákazníky. Pro oba projekty je hlavním cílem
zvýšení znalostí o naší společnosti, o našich výrobcích a především
vytvoření pocitu sounáležitosti. A tím se dostávám k vůbec nejdůležitějšímu momentu uplynulého roku z našeho pohledu. Byla jím
bezprostřední reakce prvních absolventů a jejich pozitivní zpětná
vazba.
Václav Berka, starší obchodní sládek
23
Obchodní sládci Pavel Průcha a Václav Berka
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
probírají degustaci piva s budoucími misionáři
Občanská volba / Zuzana Novická, oddělení firemních vztahů a komunikace
Zástupci vítězných projektů Občanské volby v Plzni s členkou Rady
reprezentantů, soudkyní Ústavního soudu Vlastou Formánkovou
a Václavem Berkou (oba zprava)
Pomáháme rozvoji regionů
Program Občanská volba Plzeňského Prazdroje
ročně podporuje na čtyři desítky projektů z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, kultury,
sportu, vzdělání, historie a životního prostředí.
Od roku 2002 jsme touto cestou investovali do
rozvoje regionů, v nichž vaříme naše pivo, kolem 26 milionů korun. Nechceme ale, aby o tom,
Grant zaměstnanců pivovaru
Velké Popovice pro TJ Slavoj
předala Eva Kršňáková
komu peníze darujeme, rozhodovali jeden nebo
dva lidé. Proto jsme zapojili do hlasování představitele měst a institucí, jež mají o místním dění
a o činnosti neziskových organizací přehled.
24
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
Avšak hlavní slovo při rozhodování jsme prostřednictvím regionálních médií dali veřejnosti
a v posledních ročnících také zaměstnancům
jednotlivých pivovarů.
V loňském, již 4. ročníku Občanské volby Plzeňského Prazdroje, jsme rozdělili celkem 6 milionů
korun mezi projekty, které získaly největší přízeň
veřejnosti a při zaměstnaneckém hlasování v pivovarech Plzeň, Radegast a Velké Popovice. Největší novinkou uplynulého ročníku je rozšíření
programu na severní Moravě a ve Slezsku, kde
nyní dostaly šanci na finanční podporu veřejně
prospěšné projekty nejen z okolí Frýdku-Místku,
ale i z Třinecka.
Přímo v Plzni se v roce 2005 rozdělily 3 miliony
korun mezi 14 projektů. Nejvíce hlasů od veřejnosti i mezi zaměstnanci naší společnosti získal
Svaz postižených civilizačními chorobami. Půlmilionový grant pomáhá podpořit plánovanou
spolupráci svazu s vědci a lékaři, kteří pracují na
výzkumech zabývajících se konkrétními chorobami moderního věku. Projekt má rozsáhlou
působnost, netýká se jen členů svazu, ale i široké veřejnosti. Finanční podpora Plzeňského
Prazdroje bude využita i na soustavné vzdělávání a zisk poznatků, které pak napomohou ke
zmírnění projevů pacientů postižených těmito
chorobami.
Ve Velkých Popovicích jsme přispěli na realiza-
ci celkem 5 projektů. Nezisková organizace TJ
Slavoj Velké Popovice si připsala hlasy zaměstnanců pivovaru, a tím spolu s peněžním darem
500 000 korun i příslib pro vytváření kvalitních
podmínek pro sportování mládeže a dospělých.
Dva miliony korun putovaly ke 14 projektům
na Frýdecko-Místecko. Veřejnost ocenila projekt
zřízení multimediální katedry v základní třinecké
škole. Pozornost zaměstnanců pivovaru Radegast si získala nemocnice ve Frýdku-Místku a věnovaná půlmilionová částka významně přispěla
místnímu gynekologicko-porodnickému oddělení na nákup nového ultrazvukového přístroje,
jehož cena se pohybuje okolo 750 000 korun.
Supply Chain / Marek Prach, ředitel Supply Chain
Propojujeme
celý dodavatelský řetězec
schopnost dodat našim zákazníkům to, co požadují, ve správném množství a čase při udržení
kvality a při odpovídající úrovni nákladů.
Budování týmu
Budování týmu úseku Supply Chain nevypadalo
na začátku roku vůbec jako kritická věc. Tým byl
prakticky kompletní a my jsme se soustředili na
to, jak nové oddělení nasměrovat a jak nastavit
cíle. Jenže brzo po nastavení cílů začala vlna odchodů. Zasaženo bylo hlavně oddělení nákupu
a velmi často šlo o odchody na mateřskou dovolenou. Z původně malé vlny vzniklo menší
„tsunami”, které změnilo oddělení nákupu z více
než poloviny. Velkou zásluhu na zvládnutí této
situace má manažerka oddělení Martina Brotánková. Tým nákupu pak zaslouží velký kredit za
to, že náročné cíle úspor se podařilo o několik
milionů korun překročit.
Vytvoření úseku Supply Chain
Na začátku uplynulého roku se sloučilo oddělení nákupu a plánování do inovovaného úseku
Supply Chain. Udělali jsme tím další krok k tomu,
aby se činnosti firmy v dodavatelském řetězci – od nákupu přes výrobu a distribuci – lépe
propojily. Přínosem tohoto propojení je lepší
Supply Chain Team Building
– budování týmu Supply Chain
Letní a vánoční sezona
Jan Rous a Martin Minář (zleva) vymysleli, jak lépe hlídat obaly na trhu
Sezony obvykle přinášejí největší zatěžkávací
zkoušky celého dodavatelského řetězce. V Prazdroji máme dva hlavní sezonní výkyvy – letní
a vánoční spičku. Na začátek letní špičky jsme
nebyli ideálně připraveni: rozbíhal se nový manažerský tým, rozbíhal se výpočetní systém SAP
a kapacity některých obalů nečekaně „vypověděly”. Na vánoční špičku jsme se už připravovali
velmi důkladně. Skupina lidí, kterou koordinoval Martin Minář, dokázala vymyslet několik
chytrých taktických kroků a vzápětí je výborně
zrealizovat. Klíčová přitom byla podpora napříč
firmou. Celý proces byl výborným příkladem
řízení dodavatelského řetězce orientovaného
především na potřeby zákazníků. Chtěl bych poděkovat všem, kdo obětovali část svého volna
a pomohli dotáhnout práci do konce.
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
25
Projekty
Další důležité projekty
v uplynulém finančním roce
V roce F06 zahájil Plzeňský Prazdroj spoustu nových projektů. Možná že si někdo řekne, že až moc! Podle generálního ředitele
Mika Shorta všechny jsou nezbytné. Je ovšem pochopitelné, že objem práce spojené s těmito projekty narůstá. To všechno
měníme, chceme k projektům přistupovat aktivně, pružně a rozhodovat rychle. O největších z nich se ve svých článcích na
stránkách této Výroční zprávy zmínili ředitelé a manažeři. Přinášíme stručnou informaci o některých dalších projektech, které
charakterizovaly uplynulý finanční rok.
DARWIN
Projekt měl dva hlavní cíle: vypracovat dlouhodobou strategii dodavatelského řetězce a co
nejdříve zlepšit jeho fungování změnou plánovacích procesů. Naše strategie říká, že prioritní
je budovat přidanou hodnotu dodavatelského
řetězce tím, že kvalitně uspokojíme požadavky
zákazníků, kteří jsou na jeho konci. V souladu
s tím jsme tedy začali pracovat na úpravě našich
plánovacích procesů. K největší změně došlo
u výroby, kde dokážeme připravit denní plány
na pět týdnů dopředu. Dosavadní praxe totéž
umožňovala týden dopředu a dále byly k dispozici pouze týdenní plány. Tímto krokem jsme
zlepšili naši schopnost flexibilně reagovat na
potřeby zákazníků. Zároveň jsme se v rámci naší
mateřské firmy SABMiller zařadili k zemím, které
v této oblasti používají nejpokročilejší plánovací
praktiky.
Marek Prach
Vlak evoluce se v Supply Chain řídí podle Darwina
GEO
Projekt pro obchodně-distribuční centra byl spuštěn k 1. březnu 2006. Jde
o přehodnocení hranic jednotlivých ODC tak, aby nejen distribuce, ale
i práce našich lidí na trhu byla efektivnější. Pečlivým přerozdělením zákazníků mezi jednotlivými ODC podle vzdálenosti ke skladům, s přihlédnutím na vzdálenost od našich tří pivovarů, chceme dosáhnout mnohamilionových ročních úspor na nákladech, samozřejmě při zachování vysoké
kvality služeb. Optimalizace hranic regionů vychází jednak z dlouholetých
zkušeností z přímé distribuce v ČR, ale také z nových trendů v logistice.
Miroslav Duchoň
LEGO
Smyslem GEO je zefektivnit distribuci
26
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
Cílem projektu bylo vytvořit systém podpory zákazníků tak, abychom co
nejlépe sladili obchodní zájmy společnosti se zájmy marketingu a přitom
nezapomněli na spotřebitele.
Věnoval se tomu velký tým složený ze zástupců obchodu, marketingu,
financí, IT, plánování a lidského kapitálu. Výsledkem je především nová
spotřebitelská klasifikace provozoven, jež nám pomůže lépe cílit pro-
Pivní bar na letišti – příklad specifického zákazníka
moční aktivity a uplatňovat nové standardy merchandisingu – rozmístění
našich výrobků a propagačních materiálů v provozovnách. Projekt LEGO
vedl také k vytvoření nové organizační struktury trade marketingu posilující důležitost budování značek v místech prodeje. V čele nového oddělení
stanul dosavadní šéf prodeje Jaromír Žáček. Hlavní změna, kterou LEGO
přináší, je v propojení činností dvou útvarů s odlišnými cíli (obchod a marketing) a v realizaci aktivit, jež reflektují potřeby našich zákazníků, spotřebitelů a zároveň cíle značek.
Jan Kubinec
APOLLO
V květnu roku 2006 byl úspěšně spuštěn do produktivního provozu systém SAP. Nahradil několik stávajících aplikací výpočetní techniky, především S21 Drinks a e-Purchase. Nyní je používán přibližně 1100 uživateli ze
všech oddělení naší firmy. SAP podporuje a usnadňuje důležité firemní
procesy v oblasti nákupu, plánování výroby, prodeje, distribuce a financí.
Josef Litt
Apollo, to byly tisíce hodin
programování
WCM znamená také
evidenci a kontrolu
WCM
Zjednodušeně řečeno jde o zavádění nejlepších provozních postupů,
abychom dosáhli světové úrovně ve výrobě, ale i ve všech ostatních činnostech. Součástí WCM je rozvoj dovedností zaměstnanců a budování
fungujících týmů. WCM představuje změnu ve využívání našich znalostí
a také nový rozměr vzájemné spolupráce. Je zaměřeno na zavedení disciplíny a pořádku na pracovišti a vytvoření prostředí pro efektivní práci; měření a zobrazování výkonu – vyčíslení ztrát, spotřeby křemeliny, odpadů,
sledování kvality a včasnosti dodávek atd.; týmovou spolupráci a konečně
také na cílené zlepšování – pracovní týmy postupně získávají pravomoci
a potřebné dovednosti, aby se aktivně ujaly řešení problémů a převzaly za
ně odpovědnost.
Julian Patton
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
27
Čísla, fakta, ocenění
Plzeňský Prazdroj
v uplynulém roce zabodoval
Společnost Plzeňský Prazdroj zaznamenala v uplynulém roce
mnoho úspěchů. Bodovaly naše značky, pivovary, veřejně
prospěšné projekty. Některé z těchto dobrých výsledků vám
tady chceme připomenout.
Fakta, čísla, zajímavosti
finanční rok F06
• Výstav pivovaru Plzeň:
5 010 379 hektolitrů
• Výstav pivovaru Radegast:
2 133 456 hektolitrů
• Výstav pivovarů Velké Popovice:
1 436 725 hektolitrů
• Počet zákazníků - restaurace a hospody:
16 879
• Počet kamionů primární distribuce denně
vyjíždějících z pivovarů: 114 (v létě až 162)
• Počet emisních povolenek, které jsme
ušetřili díky investicím: 21 157
• Počet článků o Plzeňském Prazdroji
v českých médiích: 4 216
28
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
Naše vize a hodnoty
Naše vize:
SABMiller: Být nejobdivovanější
pivovarnickou společností na světě
Plzeňský Prazdroj: Být
nejobdivovanější společností
v České republice
• Nejlepší investice
• Nejžádanější zaměstnavatel
• Nejvyhledávanější partner
Naše poslání:
Výroční zpráva
pro zaměstnance
společnosti
Plzeňský Prazdroj
za období 1. 4. 2005 – 31. 3. 2006
Vydává
• Vlastnit a rozvíjet národní a mezinárodní
značky, které budou první volbou zákazníka
Plzeňský Prazdroj, a. s.
U Prazdroje 7
304 97 Plzeň
Redakce
Naše hodnoty:
Alexej Bechtin, Vladimír Jurina,
Michal Kačena, Blanka Rokosová,
Lucie Roztočilová
Prepress
• Obstojíme díky našim lidem
• Vyžadujeme jasnou a osobní odpovědnost
• Pracujeme a vyhráváme jako tým
• Chápeme a respektujeme naše zákazníky
a spotřebitele
• Svou reputaci vytváříme vším, co děláme
EUROVERLAG, spol. s r. o.
grafická úprava: Michal Vondryska
Bolzanova 5, 301 00 Plzeň
telefon: 377 421 040
fax: 377 422 277
www.prazdroj.cz
www.pilsner-urquell.cz
www.gambrinus.cz
www.kozel.cz
www.radegast.cz
www.birell.cz
www.friscodrink.cz
www.sabmiller.com
VÝROČNÍ ZPRÁVA pro zaměstnance
29

Podobné dokumenty

EWIN 2008/1 - ELEKTROWIN, as

EWIN 2008/1 - ELEKTROWIN, as organizační a administrativní podporu, k aktivnímu přístupu je motivujeme i finančně. Zpracovatelům zajišťujeme práci v neustále rostoucích objemech. Především ale plníme od počátku důsledně informa...

Více

P - Linkman Media

P - Linkman Media Společnost Berentzen představila dva nové likéry - Berentzen Milch-Kaffee a Berentzen Karamell. Oba výrobky 17% alkoholu. Koupit je můžete ve všech velkoobchodech. Znovu definovaná klasika - Berent...

Více

zde

zde Mléčná svačina, kterou školáci mohou dostávat každý den, má být nejen zdravá, ale i chutná. Aby se nestala jednotvárnou, jsou nařízením vlády stanovena pravidla, určující, že není možné odebírat ce...

Více

HL04-2015 - Hornické listy

HL04-2015 - Hornické listy 1  Ministři s doprovodem na DB: (zleva) výrobní ředitel Jiří Neruda, GŘ SD Ivo Pěgřímek, ministr Andrej Babiš, GŘ ČEZ Daniel Beneš a ministr Richard Brabec. 2  Jižní svahy DB – diskuse o těžebníc...

Více

Zde

Zde cukerním pořádkem Evropskou komisí znechucen. Vydělá na tom šest z patnácti starých členských států Evropské unie a prodělá nejvíc Česko. Praha (egi) – Ještě dva měsíce před koncem svého funkčního ...

Více