Motorizované přepínače ATyS

Komentáře

Transkript

Motorizované přepínače ATyS
Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Přepínače SOCOMEC
Motorizované přepínače ATyS
Přístroje ATyS jsou mechanicky a elektricky blokované přepínače, určené k přepínání obvodů nízkého napětí pod zátěží.
Přístroje lze ovládat dálkově pomocí beznapěťových kontaktů (ATyS 3) nebo mají zabudováno automatické řízení (ATyS 6).
Obec. parametry
Přepínání obvodů pod zátěží
Shoda s normami
Ruční nouzové ovládání
IEC 60947-3
3 stabilní polohy (I, 0, II) nebo na dotaz polohy s překryvem kontaktů (I, I + II, II)
EN 60947-3
Možnost uzamčení visacím zámkem v poloze 0 nebo na dotaz ve všech třech polohách NBN EN 60947-3
Volba režimu Automaticky/Ručně
BS EN 60947-3
GB 14048
IEC 60947-6-1
EN 60947-6-1
NBN EN 60947-6-1
BS EN 60947-6-1
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
1 / 15
Zákl. sestava
ATyS M 63 až 160 A
Základní sestava. Podrobné informace naleznete v návodu
dodávaném s každým přístrojem.
1. Dálkové ovládání ATyS D10 nebo D20
2. 1 nebo 2 pomocné kontakty
3. Kryt svorek
4. Měřící svorka
5. Propojovací hřebínek
ATyS 125 až 3200 A
Základní sestava. Podrobné informace naleznete v návodu
dodávaném s každým přístrojem.
1. Páka pro ruční nouzové ovládání (příslušenství)
2. Blokovací mechanismus
3. Dveřní ochranný rámeček (Door protective surround)
4. Přídavné pomocné kontakty
5. Standardní přístroj
6. Kabel dálkového ovládání
7. Dálkové ovládání ATyS D10 nebo D20 (pro ATyS 6)
8. Přídavné moduly (ne pro ATyS 3s)
9. Doplněk pro měření napětí a napájení přístroje
10. Kryt svorek
11. Cu propojka
12. Distanční rozpěrka
13. Ochranná clona
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
2 / 15
Techn. parametry - ATyS M
Tepelný proud Ith (40°C)
Jmenovité izolační napětí U(V)
i (silový okruh)
Jmenovité průrazné napětí Uimp(kV) (silový okruh)
Jmenovité izolační napětí U(V)
i (ovládací okruh)
Jmenovité průrazné napětí Uimp(kV) (ovládací okruh)
Jmenovitý pracovní proud Ie (A)
Jmenovité napětí
415 VAC
690 VAC(2)
415 VAC
Dle IEC 60947-3
Kategorie použití
AC-21 A / AC-21 B
AC-22 A / AC-22 B
AC-23 A / AC-23 B
AC-21 A / AC-21 B
AC-22 A / AC-22 B
AC-23 A / AC-23 B
Dle IEC 60947-6-1
AC-31 A / AC-31 B
AC-32 A / AC-32 B
AC-33 A / AC-33 B
Funkčnost při zkratu
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw po dobu 1s (kA efektivních)
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm(kA špička)(3)
Předpokládané dosažitelné hodnoty zkratového proudu (kA efektivních)(3)
Hodnota přidružené pojistky (A)(3)
Připojení
Minimální průřez Cu kabelu (mm2)
Maximální průřez Cu kabelu (mm2)
Moment utažení (Nm)
Doba přepnutí (při jmenovitém napětí)
I - 0 nebo II - 0 (ms)(4)
I - II nebo II - I (ms)(4)
Minimální délka výpadku el. napětí (blackout) I - II ms (ATyS M 3s)
Minimální délka výpadku el. napětí (blackout) I - II ms (ATyS M 6s nebo 6e)
Povolený rozsah napájecího napětí
Napájení 230 VAC – min./max. hodnota (V)
Příkon elektrického ovládání
Maximální proud (A) při napětí 230 VAC
Jmenovitý příkon (VA)
Mechanické vlastnosti
Mechanická životnost (počet spínacích cyklů)
Hmotnost přístroje (kg)
63 A
800
6
300
4
80 A
800
6
300
4
100 A
800
6
300
4
125 A
800
6
300
4
160 A
800
6
300
4
A/B(1)
63/63
63/63
63/63
63/63
63/63
63/63
A/B(1)
80/80
80/80
80/80
80/80
80/80
63/63
A/B(1)
100/100
100/100
100/100
100/100
80/80
80/80
A/B(1)
125/125
125/125
125/125
125/125
100/125
80/80
A/B(1)
160/160
160/160
125/160
160/160
100/125
80/80
63/63
63/63
50/63
80/80
80/80
50/80
100/100 100/125 100/160
100/100 100/125 100/160
50/80
50/80
50/80
4
17
50
63
4
17
50
80
4
17
50
100
4
17
50
125
4
17
50
160
6
70
5
6
70
5
6
70
5
6
70
5
6
70
5
50
180
60
90
50
180
60
90
50
180
60
90
50
180
60
90
50
180
60
90
176/288 176/288 176/288 176/288 176/288
30
6
30
6
30
6
30
6
30
6
10 000
3,5
10 000
3,5
10 000
3,5
10 000
3,5
10 000
3,5
(1) Kategorie s indexem A = časté spínání/Kategorie s indexem B = občasné spínání.
(2) S krytem svorek nebo ochrannou clonou.
(3) Pro jmenovité pracovní napětí Ue = 400 VAC.
(4) Doba od vydání příkazu po dosažení zadané polohy (při jmenovitých provozních podmínkách).
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
3 / 15
Techn. parametry - ATyS
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
4 / 15
Tepelný proud Ith
(40°C)
Jmenovité
izolační napětí
Ui
(V)
Jmenovité
průrazné napětí
Uimp
(kV)
Jmenovitý pracovní proud Ie (A)
125 A
160 A
250 A
400 A
630 A
800 A
1000 A
800
800
800
800
1000
1000
1000
8
8
8
8
12
12
12
Jmenovité
napětí
415 VAC
A/B(1)
A/B(1)
Dle IEC 60947-3
A/B(1)
A/B(1)
A/B(1)
A/B(1)
A/B(1)
125/125
160/160
250/250
400/400
630/630
800/800
1000/1000
125/125
160/160
250/250
400/400
630/630
800/800
1000/1000
125/125
160/160
250/250
250/250
500/500
800/800
1000/1000
125/125
160/160
250/250
400/400
630/630
800/800
1000/1000
125/125
160/160
200/250
200/250
500/500
800/800
800/800
125/125
125/125
125/160
125/160
315/315
800/800
800/800
63/80
63/80
100/125
100/125
160/200
200/250
200/250
125/125
160/160
250/250
400/400
630/630
800/800
1000/1000
125/125
160/160
250/250
250/250
630/630
800/800
1000/1000
125/125
160/160
250/250
250/250
500/500
800/800
1000/1000
125/125
125/125
200/200
200/200
500/500
800/800
1000/1000
125/125
160/160
250/250
400/400
630/630
800/800
1000/1000
690 VAC(2)
220 VDC
440 VAC
Kategorie
použití
AC-21 A/
/AC-21 B
AC-22 A/
/AC-22 B
AC-23 A/
/AC-23 B
AC-20 A/
/AC-20 B
AC-21 A/
/AC-21 B
AC-22 A/
/AC-22 B
AC-23 A/
/AC-23 B
DC-20 A/
/DC-20 B
DC-21 A/
/DC-21 B
DC-22 A/
/DC-22 B
DC-23 A/
/DC-23 B
DC-20 A/
/DC-20 B
DC-21 A/
/DC-21 B
DC-22 A/
/DC-22 B
DC-23 A/
/DC-23 B
415 VAC
AC-31 B
Funkčnost při zkratu
Jmenovitý krátkodobý
výdržný proud Icw
po dobu 1s (kA efektivních)
Jmenovitá zkratová
zapínací schopnost
Icm(kA špička)(5)
Předpokládané dosažitelné
hodnoty
zkratového proudu
(kA efektivních)(5)
Hodnota přidružené
pojistky (A)(5)
Připojení
Minimální průřez Cu kabelu
(mm2)
Minimální průřez Cu pásu
(mm2)
125(3)/125(3) 125(3)/125(3) 200(3)/200(3) 200(3)/200(3) 500(3)/500(3) 800(4)/800(4) 1000(4)/1000(4)
125(3)/125(3) 125(3)/125(3) 200(3)/200(3) 200(3)/200(3) 500(3)/500(3) 800(4)/800(4) 1000(4)/1000(4)
125(4)/125(4) 125(4)/125(4) 200(4)/200(4) 200(4)/200(4) 500(4)/500(4) 800(4)/800(4) 1000(4)/1000(4)
125
160
Dle IEC 60947-6-1
250
400
630
800
1000
7
7
9
9
13
26
35
20
20
30
30
45
55
80
100
100
50
18
70
50
100
125
160
250
400
630
800
1000
35
50
95
185
2 x 150
2 x 185
2 x 240
-
-
-
-
2 x 30 x 5
2 x 40 x 5
2 x 50 x 5
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
5 / 15
Maximální průřez Cu kabelu
50
(mm2)
Maximální šířka Cu pásu (mm)
25
Moment utažení (Nm)
9
Doba přepnutí (při jmenovitém napětí)
I - II nebo II - I (s)(6)
0,75
I - 0 nebo II - 0 (s)(6)
0,45
Minimální délka výpadku
0,3
el. napětí (blackout) I - II (s)
Povolený rozsah napájecího napětí
Napájení 230 VAC
176/288
– min./max. hodnota
Příkon elektrického ovládání
Maximální/jmenovitý proud (VA)
420/80
při napětí 230 VAC
Mechanické vlastnosti
Mechanická životnost
10 000
(počet spínacích cyklů)
Hmotnost přístroje se 3 póly
3,2
(kg)
Hmotnost přístroje se 4 póly
3,3
(kg)
95
150
240
2 x 300
2 x 300
4 x 185
25
9
32
20
32
20
50
20
63
-
63
-
0,75
0,45
0,3
1,3
0,85
0,6
1,3
0,85
0,6
1,3
0,85
0,6
2,6
1,6
1,5
2,6
1,6
1,5
176/288
176/288
176/288
176/288
176/288
176/288
420/80
420/100
420/100
420/110
450/120
450/120
10 000
8 000
8 000
5 000
4 000
4 000
3,3
3,7
4,7
5,2
19,6
23,1
3,4
3,8
5,2
5,7
23,1
24,6
(1) Kategorie s indexem A = časté spínání /Kategorie s indexem B = občasné spínání.
(2) S krytem svorek nebo ochrannou clonou.
(3) Přístroj se 3 póly, kde jsou za sebou řazeny 2 póly “+“ a s jedním pólem “-“.
(4) Přístroj se 4 póly, kde jsou 2 póly řazeny za sebou.
(5) Pro jmenovité pracovní napětí Ue = 400 VAC.
(6) Doba od vydání příkazu po dosažení zadané polohy (při jmenovitých pracovních podmínkách).
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
6 / 15
Tepelný proud Ith
(40°C)
Jmenovité
izolační napětí
U(V)
i
Jmenovité
průrazné napětí
Uimp(kV)
Jmenovitý pracovní proud Ie (A)
Jmenovité napětí
415 VAC
690 VAC(2)
220 VDC
440 VAC
Kategorie použití
AC-21 A / AC-21 B
AC-22 A / AC-22 B
AC-23 A / AC-23 B
AC-20 A / AC-20 B
AC-21 A / AC-21 B
AC-22 A / AC-22 B
AC-23 A / AC-23 B
DC-20 A / DC-20 B
DC-21 A / DC-21 B
DC-22 A / DC-22 B
DC-23 A / DC-23 B
DC-20 A / DC-20 B
DC-21 A / DC-21 B
DC-22 A / DC-22 B
DC-23 A / DC-23 B
415 VAC
AC-31 B
Funkčnost při zkratu
Jmenovitý krátkodobý
výdržný proud Icw
po dobu 1s
(kA efektivních)
Jmenovitá zkratová
zapínací schopnost
Icm
(kA špič.)(4)
Předpokládané dosažitelné
hodnoty
zkratového proudu
(kA efektivních)(4)
Hodnota přidružené
pojistky (A)(4)
Připojení
Minimální průřez Cu pásu
(mm2)
Maximální průřez Cu kabelu
(mm2)
Maximální šířka Cu pásu
(mm)
Moment utažení (Nm)
Doba přepnutí (při jmenovitém napětí)
I - II nebo II - I (s)(5)
I - 0 nebo II - 0 (s)(5)
Minimální délka výpadku
el. napětí (blackout) I - II (s)
Povolený rozsah napájecího napětí
Napájení 230 VAC
– min./max. hodnota
Příkon elektrického ovládání
Maximální/jmenovitý proud (VA)
při napětí 230 VAC
Mechanické vlastnosti
Mechanická životnost
1250 A
1600 A
1800 A
2000 A
2500 A
3200 A
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12
12
12
12
12
12
A/B(1)
1800/1800
1800/1800
1250/1250
1800/1800
1000/1000
1000/1000
500/500
1800/1800
1250/1250
1250/1250
1250/1250
1800/1800
1250(3)/1250(3)
1250(3)/1250(3)
1250(3)/1250(3)
A/B(1)
-/2000
-/2000
-/1600
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
A/B(1)
-/2500
-/2500
-/1600
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
A/B(1)
-/3200
-/3200
-/1600
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
1800
2000
2500
3200
1250
Dle IEC 60947-3
A/B(1)
1600/1600
1600/1600
1250/1250
1600/1600
1000/1000
1000/1000
500/500
1600/1600
1250/1250
1250/1250
1250/1250
1600/1600
1250(3)/1250(3)
1250(3)/1250(3)
1250(3)/1250(3)
Dle IEC 60947-6-1
1600
35
50
50
55
55
55
80
110
110
120
120
120
100
100
100
-
-
-
1250
1600
1800
-
-
-
2 x 60 x 5
2 x 80 x 5
3 x 100 x 5
4 x 185
6 x 185
6 x 185
-
-
-
63
100
100
100
100
100
2,6
1,6
1,5
2,6
1,6
1,6
2,6
1,6
1,6
2
1
1
2
1
1
2
1
1
176/288
176/288
176/288
176/288
176/288
176/288
450/120
450/120
450/120
550/390
550/390
550/390
4 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
A/B(1)
1250/1250
1250/1250
1250/1250
1250/1250
800/800
800/800
200/250
1250/1250
1250/1250
1250/1250
1250/1250
1250/1250
1250(3)/1250(3)
1250(3)/1250(3)
1250(3)/1250(3)
2 x 100 x 10 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10
20
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
7 / 15
(počet spínacích cyklů)
Hmotnost přístroje se 3 póly
(kg)
Hmotnost přístroje se 4 póly
(kg)
24,6
36,1
36,1
47(6)
51(6)
59(6)
29,6
42,1
42,1
57(6)
61(6)
69(6)
(1) Kategorie s indexem A = časté spínání /Kategorie s indexem B = občasné spínání.
(2) S krytem svorek nebo ochrannou clonou.
(3) Přístroj se 3 póly, kde jsou za sebou řazeny 2 póly “+“ a s jedním pólem “-“.
(4) Přístroj se 4 póly, kde jsou 2 póly řazeny za sebou.
(5) Pro jmenovité pracovní napětí Ue = 400 VAC.
(6) Doba od vydání příkazu po dosažení zadané polohy (při jmenovitých pracovních podmínkách).
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
8 / 15
Rozměry
ATyS M 63 až 160 A
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
9 / 15
ATyS 125 až 630 A
1. Mechanismus pro uzamčení max. třemi visacími zámky
2. Akční rádius páky; pracovní úhel 2x90°
3. Prostor pro připojení řídících signálů
4. Distanční rozpěrka
5. Kryt svorek
6. Páka
Kryt
Proud
Celkové rozměry
svorek
(A)
A 3p
A 4p
C
AC
115
304
340
244
235
160
304
340
244
235
250
345
395
244,5
280
400
345
395
244,5
280
630
394
459
320,5
400
Proud
(A)
115
160
250
400
630
T
36
36
50
50
65
U
20
20
25
35
45
V
25
25
30
35
50
W
9
9
11
11
13
Základní blok
Upevnění
F 3p
286,5
286,5
328
328
377
F 4p
322,5
322,5
378
378
437
H
151
151
153
153
221
J 3p
154
154
195
195
244
J 4p
184
184
245
245
304
J1
34
34
35
35
34
M 3p
120
120
160
160
210
M 4P
150
150
210
210
270
X 3p
28
28
33
33
42,5
Připojení
X 4p
22
22
33
33
37,5
Y
3,5
3,5
3,5
3,5
5
Z1
38
38
39,5
39,5
53
Z2
134
134
134,5
134,5
190
AA
135
135
160
170
260
BA
115
115
130
140
220
CA
10
10
15
15
20
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
10 /
15
ATyS 800 až 1800 A
1. Mechanismus pro uzamčení max. třemi visacími zámky
2. Akční rádius páky; pracovní úhel 2 x 90°
3. Prostor pro připojení řídících signálů
4. Ochranná clona
5. Oddělovač fází
6. Páka
Kryt
Proud
Celkové rozměry
svorek
(A)
B
AC
F 3p
800
370
461
504
1000
370
461
504
1250
370
461
504
1600
380
481
596
1800
380
481
596
Základní blok
F 4p
584
584
584
716
716
J 3p
306,5
306,5
306,5
398,5
398,5
Upevnění
J 4p
386,5
386,5
386,5
518,5
518,5
M 3p
255
255
255
347
347
M 4p
335
335
335
467
467
Připojení
T
80
80
80
120
120
U
V
X Y Z1
50 60,5 60 7 66,5
50 60,5 60 7 66,5
60 65 60 7 66,5
90 44 66 8 67,5
90 44 66 8 67,5
AA
321
321
330
288
288
ATyS 2000 až 3200 A
Proud
(A)
2000 ... 32000
ATyS 125 až 630 A
ATyS 3s
Celkové rozměry
A 3p
596
ATyS 3e, 6e a 6m
Výřez do panelu
ATyS 800 až 1800 A
ATyS 3s
A 4p
716
Upevnění
M 3p
M 4p
347
467
ATyS 3e, 6e a 6m
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
11 /
15
Svorky
ATyS 800 až 1000 A
ATyS 1250 A
ATyS 1600 až 3200 A
Cu propojky
Obrázek 2
Obrázek 1
Cu propojky
Obrázek 3
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
12 /
15
Objed. informace
ATyS M3
Proud
(A)
63
80
100
125
160
Počet
pólů
4P
4P
4P
4P
4P
ATyS M
3s(1)
1323 4006
1323 4008
1323 4010
1323 4012
1323 4016
Propojovací
hřeben
1 kus
1309 4006
Měřící svorka
Kryt svorek
Pomocný
kontakt(2)
Plastová
skříň
Plastové
pouzdro
1 kus
1399 4006
1 kus
2294 4016
1309 0001
1309 9006
1309 9007
1309 4016
(1) Napájecí napětí 230 VAC.
(2) 1 kontaktní blok signalizující polohu I, 0 a II.
ATyS M6
Proud
(A)
63
80
100
125
160
Počet
pólů
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
Napětí
(VAC)
127 / 230
230 / 400
127 / 230
230 / 400
127 / 230
230 / 400
127 / 230
230 / 400
127 / 230
230 / 400
ATyS M
6s
1353 4006
1354 4006
1353 4008
1354 4008
1353 4010
1354 4010
1353 4012
1354 4012
1353 4016
1354 4016
ATyS M
6e
1363 4006
1364 4006
1363 4008
1364 4008
1363 4010
1364 4010
1363 4012
1364 4012
1363 4016
1364 4016
Propoj.
hřeben
1 kus
1309 4006
Měřící
Kryt
svorka svorek
1 kus
1399
4006
1 kus
2294
4016
Pomoc.
kontakt(1)
1309
0001
Dálk.
ovlád.(2)
ATyS D10
1599 2010
ATyS D20
1599 2020
Plast.
skříň
Plast.
pouzdro
1309
9006
1309
9007
1 kus
1309 4016
(1) 1 kontaktní blok signalizující polohu I, 0 a II.
(2) Lze použít pouze ve spojení s ATyS M 6e.
ATys M 6e je dostupný i s komunikací RS485, v případě zájmu prosím kontaktujte technické oddělení OEM Automatic.
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
13 /
15
ATyS 3
Proud (A)
125
160
250
400
630
800
1000
1250
1600
1800
2000
2500
3200
Cu propojky
3P
4109 3019
Kryt svorek(1)(2)
3P
2694 3014
Ochranná clona(3)
3P
1509 3012
1533 3025
1533 4025
1533 3040
4P
4109 4019
4109 3025
4109 4025
4109 3039
4P
2694 4014
3P
2694 3021
4P
1509 4012
3P
1509 3025
1523 4040(4)
1533 4040
4109 4039
3P
4P
3P
4P
3P
1523 3063
1523 4063(4)
1523 3080
1523 4080(4)
1523 3100
1533 3063
1533 4063
1533 3080
1533 4080
1533 3100
4109 3063
4109 4063
3P
4109 3080
4P
2694 4021
2694 3051
2694 4051
4P
1509 4025
1509 3063
1509 4063
4P
1523 4100(4)
1533 4100
3P
4P
3P
4P
3P
1523 3120
1523 4120(4)
1523 3160
1523 4160(4)
1523 3180
1533 3120
1533 4120
1533 3160
1533 4160
-
4P
1523 4180
-
3P
4P
3P
4P
3P
4P
-
1533 3200
1533 4200
1533 3250
1533 4250
1533 3320
1533 4320
Počet pólů
3P
4P
3P
ATyS 3s
1523 3012
1523 4012(4)
1523 3016
ATyS 3e
1533 3012
1533 4012
1533 3016
4P
1523 4016(4)
1533 4016
3P
4P
3P
1523 3025
1523 4025(4)
1523 3040
4P
Proud
(A)
ATyS 3s
125 ... 160
250 ... 400
630
Přídavný
modul
Pomocný
kontakt
Transfor.
400/230
(VAC)
-
1599 1002
1599 1012
1599 1022
1599
4063
1599 1032
1599
4120
1599 0002
1599 0012
1599 0022
1599
4063
800 ... 1800
125 ... 160
250 ... 400
630
ATyS 3e
800 ... 1800
2000 ... 3200
RS485
1599 2000
2 vstupy /
2 výstupy
1599 2001
1599 0032
1599 0042
1599
4120
1599
4200
4P
4109 4080
4109 3120
4109 4120
3P
4109 3160
3P
1509 3080
4P
1509 4080
3P
1509 3160
-
4P
4109 4160
4P
1509 4160
3P
1509 3200
Na dotaz
4P
1509 4200
Napájení
DC
12 VDC
1599 5012
24 VDC
1599 5112
48 VDC
1599 5212
-
Možn.
uzamč.
(5)
Možnost
uzamčení
ovládací
páky
(5)
Dveřní
ochranný
rámeček
Distanč
rozpěr.
1599
0003
15991006
1599 0012
1599
0001
1599
0004
1599 1004
1599 0080
-
1599
0003
1599 1006
1599 0012
1599
0001
Zdroj DPS
(double
power
supply)
1599 4001
1599
0004
1599 1004
1599 0080
-
(1) Pro ochranu vstupních svorek, horních i dolních, je třeba objednat 2 kryty.
(2) Pro ochranu vstupních a výstupních svorek, horních i dolních, je třeba objednat 4 kryty.
(3) 1 set pro ochranu vstupních i výstupních svorek.
(4) Přístroj je možné montovat do skříně.
(5) Montáž možná jen při výrobě.
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
14 /
15
ATyS 6
Proud
(A)
125
Počet
pólů
3P
4P
3P
ATyS
6e
1563 3012
1563 4012(4)
1563 3016
ATyS
6m
1573 3012
1573 4012
1573 3016
4P
1563 4016(4)
1573 4016
3P
4P
3P
1563 3025
1563 4025(4)
1563 3040
1573 3025
1573 4025
1573 3040
4P
4109 4019
4109 3025
4109 4025
4109 3039
4P
1563 4040(4)
1573 4040
4109 4039
1559 4040(5)
3P
4P
3P
4P
3P
1563 3063
1563 4063(4)
1563 3080
1563 4080(4)
1563 3100
1573 3063
1573 4063
1573 3080
1573 4080
1573 3100
4109 3063
4109 4063
3P
4109 3080
1559 3063
1559 4063(5)
1559 4064(6)
3P
1559 3080
4P
1563 4100(4)
1573 4100
3P
4P
3P
4P
3P
4P
3P
4P
3P
4P
1563 3120
1563 4120(4)
1563 3160
1563 4160(4)
1563 3200
1563 4200
1563 3250
1563 4250
1563 3320
1563 4320
1573 3120
1573 4120
1573 3160
1573 4160
1573 3200
1573 4200
1573 3250
1573 4250
1573 3320
1573 4320
160
250
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
Proud
(A)
125 ... 160
250 ... 400
630
800 ... 1800
2000 ... 3200
Přídavný
modul
RS485
1599 2000
2 vstupy /
2 výstupy
1599 2001
Dálkové
ovládání
ATyS D10
1599 2010
ATyS D20
1599 2020
Cu
propojky
3P
4109 3019
4P
4109 4080
4109 3120
4109 4120
4109 3160
4109 4160
4P
1559 4012(5)
Kryt
svorek(1)(2)
3P
2694 3014
Ochranná
clona(3)
3P
1509 3012
4P
2694 4014
3P
2694 3021
4P
1509 4012
3P
1509 3025
4P
2694 4021
2694 3051
2694 4051
4P
1509 4025
1509 3063
1509 4063
4P
1559 4013(6)
1559 3025
1559 4025(5)
1559 4026(6)
1559 3040
1559 4041(6)
3P
1509 3080
4P
1559 4080(5)
4P
1559 4081(6)
1559 3120
1559 4120(5)
1559 4121(6)
1559 3160
1559 4160(5)
1559 4161(6)
4P
1509 4080
-
3P
1559 3200
1509 3160
1509 4160
3P
1509 3200
Na dotaz
4P
1559 4200(5)
Kabel
dálk. Pomocný
ovlád kontakt(7)
RJ45
1599 0002
1599 0012
1599 0022
1599
2009
Doplněk pro měření napětí
a napájení přístroje
3P
1559 3012
1599 0032
1599 0042
Transfor.
400/230
(V AC)
1599
4063
1599
4120
1599
4200
Napájení
DC
12 VDC
1599 5012
4P
1559 4201(6)
4P
1509 4200
Možn.
uzamč.
(7)
Možnost
uzamčení
ovládací
páky(7)
Dveřní
ochranný
rámeček
Distanční
rozpěrky
1599
0003
1509 1006
1539 0012
1509 0001
1599
0004
1509 1004
1539 0080
-.
24 VDC
1599 5112
48 VDC
1599 5212
-
(1) Pro ochranu vstupních svorek, horních i dolních, je třeba objednat 2 kryty.
(2) Pro ochranu vstupních a výstupních svorek, horních i dolních, je třeba objednat 4 kryty.
(3) 1 set pro ochranu vstupních i výstupních svorek.
(4) Přístroj je možné montovat do skříně.
(5) Nulový vodič napravo.
(6) Nulový vodič nalevo.
(7) Montáž možná jen při výrobě.
OEM Automatic, spol. s r.o. • Pražská 239 • 250 66 Zdiby • Tel: +420 241 484 940 • Fax: +420 241 484 941 •
[email protected]
15 /
15

Podobné dokumenty

Návod - LevneAlarmy.cz

Návod - LevneAlarmy.cz Opětovným dlouhým stisknutím kameru vypnete. Zařízení můžete rovněž umístit do auto nabíječky. Zde se zařízení automaticky zapne a začne nahrávat, jakmile dojde k nastartování vozu. Po vypnutí moto...

Více

Den automatizace OEM Automatic a Asco/Joucomatic

Den automatizace OEM Automatic a Asco/Joucomatic ze vstupu přímo na výstup, při přerušení napájení (či při nějakém problému, jako je velké podpětí nebo přepětí) se přepne na výstup napětí z měniče, napájeného akumulátorem. Tento typ UPS není scho...

Více

Katalog oškrtů

Katalog oškrtů mezi pouzdrem kladiva a oškrtem k velkému tření, které má za následek nárůst teploty a opotřebení. Může také způsobit i selhání (prasknutí) nástroje. V těchto extrémních podmínkách běžná maziva ztr...

Více

Untitled

Untitled výrobní program, který nazývá HelioProtection®. Tento výrobní program zahrnuje specifická zařízení určená pro fotovoltaické systémy, převážně určené pro jištění a ochranu těchto systémů. Součástí j...

Více

Varius

Varius * Pro podzemní kabelové distribuční sítě s ochranou proti přepětí nebo při vystavení nízké úrovni bouřkové činnosti (tab. H2 ČSN EN 60947-1, IEC 60947-1). Dle normy ČSN EN 60947-3 ed. 2/A2, bod C.5...

Více

led Žárovky - DS Technik

led Žárovky - DS Technik 115,139,Reflexní pásek 5ks 46,56,Reflexní lepIcí páska 2x90 89,108,Reflexní psí vesta 15KG 49,59,Reflexní vesta UNI 299,362,Reflexní bunda SLEVA 10% při odběru min. 5 kusů jednoho typu reflexního d...

Více