afton Bladet

Komentáře

Transkript

afton Bladet
NOTES
This electronic edition is based on the original printed edition of 1906,
published by F. Englunds Förlag, Stockholm.
All solutions have been checked by Matthieu Leschemelle’s Problemist 2.20. All errors have been indicated in brackets in the stipulation
as well as in the solutions: [†] indicates a problem without a solution
in the stipulated number of moves, and [*] a problem with more than
one solution.
Solutions are given in Swedish/German notation, with KDTLS indicating king, queen, rook, bishop and knight, respectively. Some minor
editing of the original solutions have been made.
AFTONBLADETS
PROBLEMTURNERINGAR
1898–1904
[1906]
An Electronic Edition
Anders Thulin, Malmö · 2004-11-28
2
aftonbladets problemturneringar
Med utgifvandet af föreliggande problemsamling
vill kommittén för Aftonbladets problemturneringar
uttrycka sin tack till de hrr problemförfattare som
hedrat den med sitt förtroende och genom sina utmärkta alster bidragit till turneringarnes framgång
och popularitet.
Durch die Herausgabe der vorliegenden Problemsammlung will das Komitee für »Aftonbladets» Problemturniere den Herren Problemverfassern, welche
diesselben mit ihrem Vertrauen beehrt und ihnen
durch ihre ausgezeichnete Erzeugnisse zum Erfloge
und zur Popularität verholfen haben, seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen.
REGISTER
Adama, A. 44
Barbieri, V. 57
Bartsch, J. 35
Braune, R. 43, 52
Burmeister, A. 48, 56
Chocholous, G. 13, 23, 24, 38,
44
Christensen, L. 23
Cisar, W. 26
le Comte, J. H. 13
Corrias, A. 25, 60
Dahl, A. M. 22
Davis, J. H. 22
van Dijk, J. 53
Droth, R. 22
Elchan, A. 56
Erlin, K. 12, 14, 22, 38, 47, 50,
51, 57, 59
Erlin, K. & Nemo, O. 8, 17, 25,
28, 30
Feigl, M. 7, 8, 15, 17, 29, 34, 35,
36, 48, 58
Feigl, M. & Nemo, O. 46
Fiala, K. 38
Fridlizius, J. 51
Fritsch, K. 21
Frölander, Thure 10
Galitzky, A. W. 41, 42, 44
Gavrilow, C. G. 36, 37, 56
Grabowski, K. 11
Hallgren, E. 35, 38, 45, 47
Hellström, C. A. 18
Horn, A. 9
Iswolsky, N. A. 43
Jespersen, J. 12, 16, 18, 19, 30,
39, 41, 45
Kalnitzky, G. 36
Kiensch, A. 31
Kliesch, E. 19
Kondelik, K. 9, 20, 39, 45, 49,
54
Kosek, V. 26, 30
von Krobshofer, O. R. 58
Kuijers, L. A. 14
Lane, W. 19
Leonhardt, P. 24
Lindquist, C. E. 40, 42, 43, 49
Mach, Z. 16, 17, 23, 36, 37, 42
4
aftonbladets problemturneringar
Mackenzie, A. F. 11, 18, 21, 49
Madsen, Laura 23
Magner, S. 42
Marin, V. 34, 50
Mazel, F. & Trcala, S. 52
Mikkelsen, P. H. 59
Modin, C. E. 53, 55
Möller, J. 11, 15, 34, 52
Nemo, O. 12, 40, 43, 45, 51, 58,
59, 60
Nemo, O. & Feigl, M. 9, 14
Nielsen, V. 13
Ohlson, A. V. 30
Ohlsson, A. V. 20, 29, 46
Palkoska, E. 16, 28, 33, 37, 39,
40, 54
Pospisil, J. 10, 37
Pradignat, E. 13, 27, 31, 41, 50,
56, 58
Prikryl, B. 19, 34
Raum, G. 20
Ruppert, F. 55
Salminger, J. 8
Schiffer, V. 10, 12, 17, 24, 27, 31,
41, 46, 51, 60
Schmädel, V. 21
Schultz, E. G. 53
Smutny, J. 29, 44
Teichmann, R. & Feigl, M. 48,
49, 50
Traxler, K. 8, 11, 25, 28, 29
Ursic, A. 55
Vetesnik, L. 7, 10, 16, 28, 39, 40
von Waldthofen, W. 53
Weinheimer, R. 33, 48
Weinheimer, R. & Nemo, O. 57
Wynne, F. W. 57
Znamenácek, J. 9
AFTONBLADETS FÖRSTA PROBLEMTURNERING
1. L. Vetesnik
cuuuuuuuuC
{WDKDQDWg}
{DpDWDpDW}
{W)WDWDWD}
{DWDkGWDW}
{PDWHRDPD}
{DpDWDWDW}
{bDPDW)WD}
{DWDWhnDW}
vllllllllV
‡3
2. M. Feigl
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDBIQ}
{WDWDN)WD}
{DW)kDW)W}
{W0WDWDWD}
{0PDNDWDW}
{r4WDW)nD}
{DnDWDWDb}
vllllllllV
‡3
1:a pris
2:a pris
6
aftonbladets problemturneringar
3. J. Salminger
cuuuuuuuuC
{WDKDWDWD}
{DWDWDWDW}
{WDp)WDWD}
{DW)k0pHW}
{W$WDN0W!}
{DWDWDpDW}
{WDPDW)WD}
{DWDWDWDb}
vllllllllV
‡3
4. K. Erlin & O. Nemo
cuuuuuuuuC
{QDWGWDWD}
{DWDWDWDn}
{W0RDPDWD}
{DpDWHkDW}
{WDPDWDWD}
{DW)PDp)P}
{WDWDWDWD}
{DWDWDKDW}
vllllllllV
‡3
3:e pris
4:e pris
5. K. Traxler
cuuuuuuuuC
{WgWDWDWD}
{DW0W$WDK}
{W4W0NDWD}
{DW0WDkDN}
{WDP0WDpD}
{DW4RDW0b}
{Q0WDPDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
6. M. Feigl
cuuuuuuuuC
{WDWDBDWD}
{DpDWHWDW}
{p)W4PDW0}
{DWDp)WDW}
{WgWDWDk0}
{DW0WDW0N}
{Q)W)WDPD}
{hWDWDWDK}
vllllllllV
‡3
Hedersomämnande
Hedersomnämnande
aftonbladets 1:a problemturnering
7
7. O. Nemo & M. Feigl
cuuuuuuuuC
{WDW!bDW4}
{DW0W)WDW}
{W0WDWDph}
{DpDBiWDW}
{W)WDW$W)}
{DWgpDWDW}
{K)WDW)PG}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
8. A. Horn
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DW0WDWDW}
{b0N0Pgr)}
{DWDkDP0W}
{W)RHWDpD}
{DpDp0W)W}
{WDWDPDWD}
{DK!WDWDW}
vllllllllV
‡3
Hedersomnämnande
Hedersomnämnande
9. J. Znamenácek
cuuuuuuuuC
{WDWDbDn1}
{!WDWDW0W}
{WDWHWDWD}
{DWDk)NDp}
{WDpDW)WD}
{DWDWDW)W}
{WDPDW)KD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
10. K. Kondelik
cuuuuuuuuC
{WDWDWhWD}
{DW4WHWDW}
{WDW0WDpI}
{DWgWiW)W}
{QDW$BDWH}
{)W1p0W0P}
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
Hedersomnämnande
8
aftonbladets problemturneringar
11. V. Schiffer
cuuuuuuuuC
{WhWGWDWD}
{DWDWhWDp}
{pDWDWDWD}
{Dp0WHp)p}
{WDWDWiWD}
{DQ0WDPDp}
{W)NDKDW)}
{DWgWDWDW}
vllllllllV
‡3
12. J. Pospisil
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWG}
{DWDW!WDW}
{bDWHWDWD}
{DW0B)WDK}
{WDWiWDpD}
{)q4phWHW}
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
13. L. Vetesnik
cuuuuuuuuC
{WgWDWDWD}
{DW0WDKDW}
{p)pDWDWD}
{DW)k0WDW}
{bDWDWDRD}
{Dp)WDPDW}
{WDpGWDWD}
{DWDWDWDQ}
vllllllllV
‡3 [*]
14. Thure Frölander
cuuuuuuuuC
{WDKhBDWD}
{0WDNDWDW}
{WDpDWDWD}
{DWDkDWDW}
{W0WHWDWD}
{gWDRDWDW}
{WhW0WDPD}
{DWDQDWDW}
vllllllllV
‡3
aftonbladets 1:a problemturnering
9
15. A. F. Mackenzie
cuuuuuuuuC
{WhWDBDWD}
{4W0WDWDW}
{pDWDW)WD}
{Dp0W)WDW}
{WDWDk)QD}
{DW)WDW)W}
{WDW0WDWD}
{DbDNDWDK}
vllllllllV
‡3
16. K. Grabowski
cuuuuuuuuC
{WDQDWgBD}
{DWDWDWDW}
{pIW0WDWD}
{$pDNDP0W}
{WDWDkDWD}
{DWDWDNDW}
{W0WDWDWD}
{hnDWDRDW}
vllllllllV
‡3
17. K. Traxler
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{0WDWDWIW}
{W)WDWDpD}
{DBDpDkDW}
{WDWDRDND}
{DW)WDpDW}
{WDWDWHWD}
{!rDWDWDW}
vllllllllV
‡3
18. J. Möller
cuuuuuuuuC
{WDWDWGWD}
{0QDWDWDW}
{PDWDWDND}
{0PDWDr)W}
{WDWiWDW4}
{DWDWDW0W}
{K)PDWDPD}
{DWDWDNDW}
vllllllllV
‡3
10
aftonbladets problemturneringar
19. K. Erlin
cuuuuuuuuC
{WDWDWIWD}
{DWGWDW0W}
{NDWDWDWD}
{DWDkDW)W}
{PDWDW0WD}
{)WDB0W0W}
{W)pDWDPD}
{!WDWDWDW}
vllllllllV
‡3
20. V. Schiffer
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DpDWHWDW}
{p)W)WDPD}
{4WDWiW0W}
{W)pDW0WD}
{DW0WHWDQ}
{bDBDWDPD}
{DWDWDKDW}
vllllllllV
‡3
21. O. Nemo
cuuuuuuuuC
{bDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{WDpDW)B0}
{IQ)kDp)W}
{pDNGW0W4}
{0W)pDWDW}
{qDW0WDn)}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3 [†]
22. J. Jespersen
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDW0W0W}
{WHWDp)BD}
{gW)W$WDP}
{WDWDWiWD}
{GP)WDWDW}
{pDW0W)PD}
{!WDKDWDW}
vllllllllV
‡3
aftonbladets 1:a problemturnering
11
23. G. Chocholous
cuuuuuuuuC
{WDWDWDQD}
{DWDpDWDW}
{W0NDWDW0}
{DpiWDWDW}
{WDWHWDWI}
{)WDWDWDW}
{WDW)PDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
24. E. Pradignat
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWHpDWhW}
{WDWGWDWD}
{0WDRDpDW}
{P0WDkDW0}
{DWDW0WDP}
{WDWDBDpD}
{DWDNDWIb}
vllllllllV
‡3
25. V. Nielsen
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDnDW}
{QDWDpDWD}
{DWDWDWDK}
{WDWiWDWD}
{DP0WHBDW}
{WDW0WDpD}
{DWDrDWHW}
vllllllllV
‡3
26. J. H. le Comte
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{INDWDWDW}
{WDWHWDW!}
{DpDpipDW}
{W0WDWDPD}
{DWDWDWDb}
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDn}
vllllllllV
‡3
12
aftonbladets problemturneringar
27. O. Nemo & M. Feigl
cuuuuuuuuC
{WDWDWDBD}
{IWDWDNgQ}
{WDp)W)WD}
{DWDW)W)W}
{pDWDrDpD}
{DW)kDp4W}
{NDpDW$WD}
{DWGWhWDW}
vllllllllV
‡3
28. K. Erlin
cuuuuuuuuC
{Q$WDWDWD}
{DWDW0WDK}
{BGWDWDpg}
{DWDWDP0W}
{W1WHNDWD}
{0WDWiW)P}
{PDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
29. L. A. Kuijers
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DnDpDWDW}
{WIW)WDPD}
{0N0k0r0W}
{WDpDWDND}
{)W0W!WDB}
{WDPDWDWg}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
AFTONBLADETS ANDRA PROBLEMTURNERING
30. M. Feigl
cuuuuuuuuC
{KDWDW!WD}
{0WGN0WDW}
{WDWDpDWD}
{DBDW)W0N}
{WDWDkDPD}
{Dp)WDW0W}
{WDW)WgWD}
{DbDWDWhW}
vllllllllV
‡3
31. J. Möller
cuuuuuuuuC
{W!WDWDWD}
{DW)PDWhW}
{WDnGkDp0}
{4bDWDWDW}
{W)WDNDW)}
{DWHWDW)K}
{WDW$WDWD}
{DWDWDrgW}
vllllllllV
‡3
1:a pris
2:a pris
14
aftonbladets problemturneringar
32. L. Vetesnik
cuuuuuuuuC
{BIWDWDWD}
{)WDWDWDW}
{W0RDWDWh}
{DWDk)WDp}
{nDW0p)pD}
{DW0NDWDW}
{rDW0W)WD}
{DrgQDWDW}
vllllllllV
‡3
33. E. Palkoska
cuuuuuuuuC
{WDW4WDWD}
{DWgW0WDW}
{WDn0PDWD}
{0W$WDWHW}
{K0WGW0WD}
{DpDkDWDW}
{W!WhWDW4}
{DWDW$WHW}
vllllllllV
‡3
3:e pris
4:e pris
34. Z. Mach
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DKDWDWDW}
{WDpDQDp0}
{0W0WGWir}
{WDWDWDB1}
{DWDW0WDW}
{WDWDWgW4}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
35. J. Jespersen
cuuuuuuuuC
{WDNDWDWD}
{DWDWDWDW}
{WDPDW)WD}
{DWDkDW)n}
{KDRDW0BD}
{0W0WGWDp}
{WgWDpDW4}
{DWDW!WhW}
vllllllllV
‡3
Extra pris
Hedersomnämnande
aftonbladets 2:a problemturnering
15
36. M. Feigl
cuuuuuuuuC
{WDWDWHWD}
{0WDWDWDW}
{QhWDWDND}
{DW0kGWDW}
{WDWDpDWD}
{DWDp$pDK}
{WDb)W)WD}
{DWDWDBDW}
vllllllllV
‡3
37. Z. Mach
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWgWDWDW}
{bDWDW0pD}
{0W0WDpDW}
{WDPiBDWD}
{DWDWDWDK}
{W)WDW)WD}
{DQDWDWDW}
vllllllllV
‡3
Hedersomnämnande
Hedersomnämnande
38. V. Schiffer
cuuuuuuuuC
{WDWDW!WI}
{gWDWDWDW}
{WDWDWDWD}
{DPDkGWDW}
{P0W0RDP0}
{DWDR0WDW}
{WDpDWDWD}
{DW4rDWDW}
vllllllllV
‡3
39. K. Erlin & O. Nemo
cuuuuuuuuC
{WDWDNDbD}
{DpDW0W)W}
{WDWDkDWD}
{DBDW0W0W}
{pDWDN0PD}
{DW)WDpDW}
{KDWDW)WD}
{DWDW!WDW}
vllllllllV
‡3
Hedersomnämnande
Hedersomnämnande
16
aftonbladets problemturneringar
40. A. F. Mackenzie
cuuuuuuuuC
{W!WDWDWG}
{DPDW0WDW}
{pIBDpDWD}
{DWDWHWDW}
{WDWiW)WD}
{DW0WDW0W}
{WDpDWDWD}
{DWHWgW4W}
vllllllllV
‡3
41. A. F. Mackenzie
cuuuuuuuuC
{WDWDWDb4}
{DWDWhWDn}
{WDpDWHWD}
{DW!R0PDB}
{WDp0WDWD}
{Dp4kDWDW}
{WDpDWDWD}
{DWGWDWgK}
vllllllllV
‡3
Hedersomnämnande
Hedersomnämnande
42. C. A. Hellström
cuuuuuuuuC
{WDbDWDWD}
{DW0WDWDW}
{WDWHPDWD}
{0WHpDWDQ}
{PDWiWDp)}
{DKDWDWDW}
{WDW)WDP)}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
43. J. Jespersen
cuuuuuuuuC
{WDWDWGWI}
{DWDWDpDW}
{WDWDW4pD}
{DWDWDWgb}
{WDWDP$WD}
{DWDWipDP}
{WDPDW$W)}
{!WDWDWDB}
vllllllllV
‡3
aftonbladets 2:a problemturnering
17
44. J. Jespersen
cuuuuuuuuC
{WDWINDWD}
{DW0WDpDW}
{W0WDWDph}
{0PDkDWDW}
{QDR0W)WD}
{)WDWDWDW}
{bDWDWDPD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
45. W. Lane
cuuuuuuuuC
{WIWDWDWD}
{0WDW!W0W}
{WDPDRDW0}
{4nDWDkDP}
{nDPDWGW0}
{DNDWDWDW}
{WDPDWDW)}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
46. E. Kliesch
cuuuuuuuuC
{WDQDWDWD}
{DWDWDNDp}
{WDWDWDWD}
{DWgWDW0K}
{nDWhkDWD}
{4W)NDpDW}
{W)W0W)WD}
{DWDBDWDW}
vllllllllV
‡3
47. B. Prikryl
cuuuuuuuuC
{WDBDQDn4}
{0PDWDWDW}
{WDRDP0WD}
{hWDkDWDp}
{W)pDW)WD}
{DW)pDW)W}
{WDW)WDW)}
{DWDWDKDW}
vllllllllV
‡3
18
aftonbladets problemturneringar
48. A. V. Ohlsson
cuuuuuuuuC
{WDWDW$WD}
{DWGBDWDW}
{WDPDNDW0}
{DWDP0PDP}
{WDbDk0WD}
{DpDWDWDW}
{WDWDW!WD}
{DWDWDWIW}
vllllllllV
‡3
49. K. Kondelik
cuuuuuuuuC
{WDWDWDQD}
{DWDWDWDW}
{WDWDpDWI}
{DWDWiNDW}
{WDW0BDWD}
{DWDW0WDW}
{nDPDpDWD}
{DWDWHWhW}
vllllllllV
‡3
50. K. Kondelik
cuuuuuuuuC
{WDWDWhWG}
{DWDWDWDW}
{WDWDWDWD}
{DKDpDWDQ}
{N0WDk0WD}
{DWDWHWDW}
{WDWgpDWD}
{DWDW4WDW}
vllllllllV
‡3
51. G. Raum
cuuuuuuuuC
{bDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{WDWDkDND}
{)WGWDWDW}
{QDWDWDPI}
{DWDW0WDW}
{WDnHWDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
aftonbladets 2:a problemturnering
19
52. K. Fritsch
cuuuuuuuuC
{QDWDWDWD}
{Dp0WDWDW}
{W0PDNDWD}
{DW0WiWDp}
{W)WDWHPD}
{hWDPDWDP}
{WDWDWIWD}
{DnDWDWDW}
vllllllllV
‡3
53. A. F. Mackenzie
cuuuuuuuuC
{QDWDWDWD}
{)WDpIWDp}
{WDP)WDWD}
{DWDkDWDW}
{WDNDpDPD}
{DW)WDW)W}
{WDWDRDBD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
54. V. Schmädel
cuuuuuuuuC
{W!WDWDWD}
{DWDWDNDW}
{WhWDp0W)}
{DW0WDWDW}
{WDWDkDrD}
{DBDWDW0P}
{WDW)NgKD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
55. V. Schmädel
cuuuuuuuuC
{WDrDWDW4}
{DWDWDNDW}
{phWDWDWD}
{DW$WDWDW}
{WDWiNDWD}
{IWDp0W)W}
{W)WDWDWD}
{DWDWDWDQ}
vllllllllV
‡3
20
aftonbladets problemturneringar
56. R. Droth
cuuuuuuuuC
{WDWDWDBD}
{DrDWGWDW}
{WDWDnDWD}
{!NDWiW)W}
{W)WDWDbD}
{DWDWDWHW}
{WDW)PDWD}
{DWIWDWDW}
vllllllllV
‡3
57. A. M. Dahl
cuuuuuuuuC
{W4bDWDnI}
{DpDPDWDB}
{p)pDWDW0}
{DWDWipGP}
{W)W$WDpD}
{DWDWDWDW}
{QDWDWDWD}
{DWDWDWDn}
vllllllllV
‡3
58. J. H. Davis
cuuuuuuuuC
{WDWDWDnD}
{DWDWGW0K}
{BDPDRDWD}
{DW0kHp!W}
{W0WDpDWD}
{DWDWhpDW}
{WDW0WDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
59. K. Erlin
cuuuuuuuuC
{WDQIWDWD}
{DWDWDp0W}
{WDBDWDbD}
{DW)NDWDp}
{W)WDkDW)}
{DWDW0WGW}
{WDPDWDW)}
{hWgWDWDW}
vllllllllV
‡3
aftonbladets 2:a problemturnering
21
60. Z. Mach
cuuuuuuuuC
{WgWDWDWD}
{DWDW0KDW}
{pDW0WDWD}
{!WDWDW0W}
{PDkDWDWD}
{DWDWDWDW}
{WDP)PDWD}
{DWhWDRDW}
vllllllllV
‡3
61. Laura Madsen
cuuuuuuuuC
{WDWDWgWD}
{0KDpDp4r}
{BDW0WDbD}
{DWDkDWDp}
{pDWGR)p!}
{DWDWDWDW}
{WDWDNDWD}
{DWDnDWDW}
vllllllllV
‡3 [†]
62. L. Christensen
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWI}
{DWDWDWDb}
{WDNHWDk0}
{DWhn0WDp}
{pDWDpDWG}
{4WDWDW0W}
{PgQ0P)WD}
{1RDRDWDW}
vllllllllV
‡3
63. G. Chocholous
cuuuuuuuuC
{WDWDWDKD}
{DWDWDWDW}
{WDWDWDWD}
{DWDWiWGP}
{WDQDNDWD}
{DWDW0WDW}
{nDW)WhNg}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
22
aftonbladets problemturneringar
64. G. Chocholous
cuuuuuuuuC
{WDWDQDWD}
{DpDWIWDW}
{PDWDWDW)}
{DWDWDk0R}
{WDWDWDWD}
{DpDW)WDW}
{WDW)WDWD}
{hWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
65. P. Leonhardt
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DPDWDWIW}
{WGPHWDWD}
{DNDWiWDW}
{WDWDWDWD}
{DW)WDWDW}
{WDWDWDWD}
{DWDBDWDW}
vllllllllV
‡3
66. V. Schiffer
cuuuuuuuuC
{WDWDWDQD}
{gWDpDWDW}
{WDW)WDKD}
{DWDWGWDW}
{WDpDkDpD}
{DpDNHWDW}
{WDpDBDrD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
67. V. Schiffer
cuuuuuuuuC
{WDrDWDWD}
{DQDWDWDW}
{WDPDp0WD}
{DWHWiWDW}
{WDWHWDWD}
{)W0WDbDW}
{BDpDW)pD}
{DWGWhWIW}
vllllllllV
‡3
aftonbladets 2:a problemturnering
23
68. A. Corrias
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDpDWhW}
{pIW)WDWD}
{DWDk)WDW}
{WDpDW0WD}
{DWDBDNDP}
{PDPDWDWD}
{DWDWDWDQ}
vllllllllV
‡3
69. K. Traxler
cuuuuuuuuC
{WGWDbDWh}
{0WDkDWDW}
{BDWDNDpD}
{HWDWDW)W}
{W0pDpDW)}
{DQDWDW0W}
{WDRDWDKD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
70. K. Erlin & O. Nemo
cuuuuuuuuC
{WDnDWDBI}
{DWDWDWGW}
{bDP0WDW0}
{DPDNDkDP}
{WDWDNDpD}
{DPDWDp0W}
{Q0WDWDWD}
{DWDWDW1W}
vllllllllV
‡3
71. K. Erlin & O. Nemo
cuuuuuuuuC
{WDWhWDWD}
{gWGWDWDW}
{pDWDWDW0}
{DPDWDW0W}
{WDWiWDWD}
{)WDNDWDW}
{WDpDW)QD}
{IWHWDWDW}
vllllllllV
‡3
24
aftonbladets problemturneringar
72. W. Cisar
cuuuuuuuuC
{WDbIWDWD}
{0WDNDWDp}
{RDW0W!pD}
{0nDkDWDW}
{pDWDWDW)}
{DpDWDWDW}
{WDWDPDWD}
{DBDWDWDW}
vllllllllV
‡3
73. V. Kosek
cuuuuuuuuC
{WDWDnDKD}
{4W0WDWDW}
{PDWDW0WD}
{DWDkDN0W}
{W)WGp)BD}
{DpDWDWDQ}
{bDW)WDW0}
{DWDWDnDr}
vllllllllV
‡3
AFTONBLADETS TREDJE PROBLEMTURNERING
74. E. Pradignat
cuuuuuuuuC
{WDKDW!WD}
{DW0WDW0W}
{WDWDPDWD}
{Dp0WiWHW}
{WDPDWDW$}
{DPDbDWDP}
{WDWgW)PD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
75. V. Schiffer
cuuuuuuuuC
{W4nDWDWD}
{DW0WDWDp}
{WDPDWHW)}
{!WDBDkDW}
{WDWDWDW)}
{DpDWGWDK}
{WDWDWDPD}
{gWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
1:a pris
2-3:e pris, ex æquo
26
aftonbladets problemturneringar
76. K. Traxler
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DbDW0KhW}
{W1P0WDND}
{DPDWDNDp}
{W)WgkDW)}
{DQ0WDpDB}
{WDW$n)WD}
{DW4WDWDW}
vllllllllV
‡3
77. E. Palkoska
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{gW0WDKDW}
{pDP0WDWD}
{DWDkDWDW}
{WDR)W0W0}
{DWDWDWDr}
{WDQDPDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
2-3:e pris, ex æquo
4:e pris
78. K. Erlin & O. Nemo
cuuuuuuuuC
{nDWDrDWD}
{IWDpDWDW}
{b)WDpDWD}
{DrDWiW)p}
{WDRHBDWh}
{)WDWDWDP}
{QDWDWGPD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3 [†]
79. L. Vetesnik
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDB4WDW}
{W0WDpDpD}
{DWDPiW0W}
{qhW$WDPD}
{DpGWDWDW}
{rDPDW!KD}
{DWgWDWDW}
vllllllllV
‡3
1:a hedersomnämnande
2:a hedersomnämnande
aftonbladets 3:e problemturnering
27
80. K. Traxler
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{K0WDWDWD}
{hPDWDWDp}
{WGWiW0W4}
{DWDWDPDr}
{PDWDBDWD}
{DW!WDWDW}
vllllllllV
‡3
81. A. V. Ohlsson
cuuuuuuuuC
{WDWDWDQD}
{hWDWDWDW}
{WDWDWDPD}
{DWDpDPDp}
{K0W0RDPD}
{DNDPHWDW}
{WDWDPDW$}
{DWDWiWDW}
vllllllllV
‡3
3:e hedersomnämnande
4:e hedersomnämnande
82. J. Smutny
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDpDW}
{B)WGW0WI}
{DWDWDWDW}
{WDWDkDWD}
{DW0W0WDQ}
{WgWDWDWD}
{DWDnhWDW}
vllllllllV
‡3
83. M. Feigl
cuuuuuuuuC
{QgWDWDWD}
{DW0pDWDW}
{WDWDpDWD}
{DW)PDWDK}
{WDWGkDWD}
{DPDWDW0W}
{W)PDNDP)}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3 [*]
5:e hedersomnämnande
6:e hedersomnämnande
28
aftonbladets problemturneringar
84. A. V. Ohlsson
cuuuuuuuuC
{WDWDKhWD}
{DWDWHWDW}
{WDQHpDR0}
{DW0WiWDW}
{WDrDWDWD}
{DW0WDWDP}
{WDPhWDWD}
{DWDWDWgW}
vllllllllV
‡3
85. K. Erlin & O. Nemo
cuuuuuuuuC
{WDBDWDND}
{DK)W0pDW}
{WDWDP)ng}
{DW$WGk0W}
{QDWDpDnD}
{DWDWDW)W}
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
86. J. Jespersen
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDpDW}
{WDW0WDPD}
{DpDNipGW}
{W)W$PDWD}
{DWDWDWgr}
{WDP4WDP0}
{!WDWDnDK}
vllllllllV
‡3
87. V. Kosek
cuuuuuuuuC
{n!RDbDWD}
{DWDWDWDW}
{WgWDWDWD}
{DWDpDWGW}
{WDWiWDWD}
{0WDBDW)W}
{WDPDWDnD}
{DWDWDKDW}
vllllllllV
‡3
aftonbladets 3:e problemturnering
88. E. Pradignat
cuuuuuuuuC
{WDWDWDBD}
{Dn!WHWDp}
{WDW)WDWD}
{DbDWDWDW}
{WDWDkDPD}
{DNDRDWDW}
{W)WDWDp4}
{IWDnDWDW}
vllllllllV
‡3
29
89. V. Schiffer
cuuuuuuuuC
{WDbDWDWD}
{DpDpDW0W}
{WDWHWDWD}
{DQ0PiN)W}
{KDPDW0WD}
{DW)p0pDP}
{WDWDWDWD}
{DWDWgWDW}
vllllllllV
‡3
90. A. Kiensch
cuuuuuuuuC
{WDWhWDWD}
{DWDWDWDW}
{WDpDWDWD}
{DWDWHWDp}
{NGPiWDpD}
{DWDnDW!W}
{W)WDWDWD}
{DWDWDWIW}
vllllllllV
‡3
AFTONBLADETS FJÄRDE PROBLEMTURNERING
91. E. Palkoska
cuuuuuuuuC
{rDWDnDWh}
{DbDpDpDW}
{RDWDPDWD}
{DWDWDW0W}
{pDWGkDWD}
{HWDr0WDp}
{WDWDNDWD}
{IBDWDQDW}
vllllllllV
‡3
92. R. Weinheimer
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DW$WIW0W}
{W0WDWDWD}
{DWDk0WDn}
{NDW0WDW)}
{)WDWDWDQ}
{P0WDPDWD}
{DWDWhWDW}
vllllllllV
‡3
1:a pris
2:a pris
32
aftonbladets problemturneringar
93. B. Prikryl
cuuuuuuuuC
{WgnDQDWD}
{DpDWDWDp}
{p0WDPHpD}
{DWDWiW)W}
{WGWDWHB0}
{DPDW0WDW}
{bDW)WDn)}
{DWDWDWDK}
vllllllllV
‡3
94. J. Möller
cuuuuuuuuC
{WDWIWDWD}
{0WDbDWDW}
{WDWDPDpD}
{4W)P)P0W}
{W)WHWiBD}
{DWDWDWDW}
{PDWDQDW)}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
3:e pris
4:e pris
95. V. Marin
cuuuuuuuuC
{WDWDNDnD}
{0WDW0WDW}
{BDkDP0WD}
{DpDWDPDp}
{WDbDW)W0}
{Dp$WDKDW}
{WDpDWDQ)}
{DrhWDWGW}
vllllllllV
‡3
96. M. Feigl
cuuuuuuuuC
{WDWDWDRD}
{DbDWDWDW}
{pIpDWiP0}
{DWHWDW0W}
{WDPDPDWD}
{0WDpDpGW}
{WDnDWDND}
{DQDWDWDW}
vllllllllV
‡3
5:e pris
6:e pris
aftonbladets 4:e problemturnering
33
97. M. Feigl
cuuuuuuuuC
{WIWDnDWD}
{DpDWDWDW}
{WGWiWDW4}
{DPHWHPDb}
{W$WDPDWD}
{DWDpDWDP}
{WDn!W)PD}
{DWDWDWDr}
vllllllllV
‡3
98. M. Feigl
cuuuuuuuuC
{WgWDq4bD}
{DWDWDpIW}
{nDWDN)WD}
{DPDWiW0W}
{pDWDpHWD}
{!WDWDWDW}
{WDPDW0WG}
{hWDW4BDW}
vllllllllV
‡3
7:e pris
8:e pris
99. J. Bartsch
cuuuuuuuuC
{WDWDWhWD}
{DWDWDWDW}
{W!WDWGW0}
{InDWDNDp}
{W0WDWiWD}
{0WDPHWDP}
{qDWDWDW)}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
100. E. Hallgren
cuuuuuuuuC
{WDKHWDWD}
{DpDPDWDW}
{WDWiWDWD}
{)WDWDpDW}
{PDWDRDWh}
{Dp0WDWDr}
{N)W0WDnD}
{DWDQDWDW}
vllllllllV
‡3
9:e pris
10:e pris
34
aftonbladets problemturneringar
101. G. Kalnitzky
cuuuuuuuuC
{WGWDWgWD}
{DNDWDWDW}
{WDWDW0rD}
{DWDWDphQ}
{W0BiWDWD}
{DpDPDWDW}
{bDW)W0WD}
{DWDWDKhW}
vllllllllV
‡3
102. C. G. Gavrilow
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{WDPDk)W0}
{DW)WDWDP}
{WDW)pDWD}
{DR!WDW)W}
{BDpDpDpg}
{DWIb4W4q}
vllllllllV
‡3
11:e pris
1:a hedersomnämnande
103. M. Feigl
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWIWDWDb}
{W)WGW0WD}
{DWDkDPDp}
{WDW0WDWD}
{!WDWDW$W}
{WhW)WDWD}
{hrgWHWDq}
vllllllllV
‡3
104. Z. Mach
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{hWDWDWDW}
{WDWDWDWD}
{0WDW0WDW}
{W0kDNDRD}
{DWDWDWDW}
{W!WDWDBD}
{IWDWDbDW}
vllllllllV
‡3
2:a hedersomnämnande
3:e hedersomnämnande
aftonbladets 4:e problemturnering
35
105. E. Palkoska
cuuuuuuuuC
{WDWDW$WD}
{DWDWDWHp}
{WDWDp0W)}
{DWhWDWiW}
{WDWDbDWD}
{DWDp0WDW}
{WDWDWDP!}
{1ngWDWIW}
vllllllllV
‡3
106. Z. Mach
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDBDpDW}
{pDWDWDWD}
{!WGkhWDR}
{KDWHWDWD}
{DpDWDpDW}
{WDWDWDWD}
{DWDWDWhW}
vllllllllV
‡3
4:e hedersomnämnande
5:e hedersomnämnande
107. J. Pospisil
cuuuuuuuuC
{WhWDBDWD}
{DWHW0W!p}
{WDWDWDW)}
{$pDnDkGp}
{WDW0pDWD}
{DWDWDWDP}
{WDWDWDWD}
{DWDWDWIW}
vllllllllV
‡3
108. C. G. Gavrilow
cuuuuuuuuC
{WDW!WDWD}
{DpDWDWDW}
{W)WDpDWD}
{DWDWDPDW}
{WDNDkHPI}
{DWDnDW)p}
{WDRDWDWD}
{DWDWDbgq}
vllllllllV
‡3
6:e hedersomnämnande
7:e hedersomnämnande
36
aftonbladets problemturneringar
109. K. Erlin
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{IWDWDpDb}
{WDpDWDWD}
{DWGWDWDW}
{WDWHkHpD}
{DWDWDpDp}
{WDpDWDWD}
{DW!WDBDW}
vllllllllV
‡3
110. K. Fiala
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDKDW}
{n0PDWDWG}
{DpDWiWDW}
{W4WHBDWD}
{DW0WDWDW}
{WDPDW)WD}
{DWDWDQDW}
vllllllllV
‡3
8:e hedersomnämnande
9:e hedersomnämnande
111. E. Hallgren
cuuuuuuuuC
{WDWDWhWD}
{DpDW$PDr}
{n0WDWHWD}
{0PiWDW4W}
{PDWDWDPG}
{IPDWDWDW}
{WDWDW)QD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
112. G. Chocholous
cuuuuuuuuC
{WDWDNDWh}
{0WDNDWDW}
{pDpDWDW0}
{DWDkDWDW}
{KDWDWDpD}
{DP0W)WDW}
{WDWDW)WD}
{DWDWDW!W}
vllllllllV
‡3
10:e hedersomnämnande
11:e hedersomnämnande
aftonbladets 4:e problemturnering
37
113. J. Jespersen
cuuuuuuuuC
{rDWGWDWD}
{4pDPDWgK}
{QHWDWDpD}
{DR)WiW0W}
{WDWDpHPD}
{DW)WDWDP}
{pDWDWDW)}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
114. K. Kondelik
cuuuuuuuuC
{WDWDW!WD}
{4WDNDWDW}
{phW)W)WD}
{DWDWDpDb}
{PDWDW)WD}
{DNDkDWDW}
{W0WGWDWI}
{DqhBDWDW}
vllllllllV
‡3
115. E. Palkoska
cuuuuuuuuC
{W$WDWDWD}
{DWDNDWDW}
{WDW0WDWD}
{iW0WDWDW}
{NDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{W)WDWDWD}
{IWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
116. L. Vetesnik
cuuuuuuuuC
{WDWDWIWD}
{DW$WDW0W}
{WDW)WDWD}
{DWDWDWDW}
{WDpipDWD}
{DPDWgW!W}
{W0P0W0WD}
{DWDWDrDb}
vllllllllV
‡3
38
aftonbladets problemturneringar
117. E. Palkoska
cuuuuuuuuC
{kDNIWDWD}
{DbDNDWDW}
{W0W$WDWD}
{DW0BDWDW}
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{WDWDWDWD}
{DrhWDWDW}
vllllllllV
‡3
118. C. E. Lindquist
cuuuuuuuuC
{WIWDWDWD}
{DpDWDWDR}
{bDW0WHkD}
{DPDRgWDW}
{QDWDP0WD}
{DWDWDWDW}
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
119. L. Vetesnik
cuuuuuuuuC
{WhWDWDKD}
{DbDWGWDW}
{WDN)W)WD}
{)WDkDWDW}
{WDW)WDpD}
{DWDQDWDn}
{WDPDWDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
120. O. Nemo
cuuuuuuuuC
{nDWDWDWD}
{!W0WDWDW}
{WDWDWDWD}
{DWhPDkDB}
{WDWDWDWD}
{gWGWDWDN}
{KDW)WDPD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
aftonbladets 4:e problemturnering
39
121. A. W. Galitzky
cuuuuuuuuC
{qDWDWDWD}
{gnDWDWDW}
{WDW0WDWD}
{DWDN0WDW}
{WDNiWDWD}
{)WDW$W)W}
{n)PDWGKD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
122. J. Jespersen
cuuuuuuuuC
{WDWHWGWI}
{DWDWDW0W}
{r0pDWDWD}
{0WDWiW)W}
{QDWDW0WD}
{)BDbDPDn}
{pDW)WDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
123. E. Pradignat
cuuuuuuuuC
{bDWDnDWD}
{DWHQ0pDW}
{WDPDWDWD}
{gW0WDW0P}
{WhWDkDWD}
{DpGWDp)W}
{WDWDW)WD}
{DWDBDWDK}
vllllllllV
‡3
124. V. Schiffer
cuuuuuuuuC
{WDbDNhWD}
{hpDPDKDW}
{WDpDWDpD}
{DWDkDWDW}
{p)WGWDWD}
{DpDWDW)W}
{WDW)PDWD}
{!WDWDWDW}
vllllllllV
‡3
40
aftonbladets problemturneringar
125. Z. Mach
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{4WDnDWDW}
{pDWHWDW0}
{IW0WDRDW}
{W0WiWDWD}
{DpDpDW0W}
{nDWDWDWD}
{DWDW!WDW}
vllllllllV
‡3
126. C. E. Lindquist
cuuuuuuuuC
{WDWDW4rD}
{DWDW!WDW}
{W0WDWDpD}
{DWDpDPGW}
{qDnDWDWD}
{hW)WDNiW}
{WDpDWDpD}
{DWIWDWHb}
vllllllllV
‡3
127. S. Magner
cuuuuuuuuC
{WDWDWDBD}
{DWDWDWDQ}
{W0WDN)WD}
{DWDkDWGW}
{WDWDWDWD}
{DPDpDWDW}
{WDWDWDWI}
{hWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
128. A. W. Galitzky
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{W0WDNDnD}
{DWDbDWDW}
{WDWHkDPD}
{DWDRDWDW}
{W)RDWDWD}
{DWDWDKDW}
vllllllllV
‡3
aftonbladets 4:e problemturnering
41
129. O. Nemo
cuuuuuuuuC
{bDBDWDWD}
{DWDWDWDW}
{WDW0W0WD}
{)W)kDW0W}
{pDWDW0WD}
{DW)WDWDW}
{PDWDW!WD}
{DWIWDWDW}
vllllllllV
‡3
130. R. Braune
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DrDWDWDW}
{WDWDW0W!}
{DrHpiBDW}
{W)WDW$P)}
{DnDWDWDW}
{WDWDWIWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
131. C. E. Lindquist
cuuuuuuuuC
{WDKDWDWg}
{DpDW0WDr}
{n!WDWDWh}
{DWDk0WDW}
{pDW0NDWD}
{)WDWDp)W}
{WDWDpDND}
{DBDWDWDW}
vllllllllV
‡3
132. N. A. Iswolsky
cuuuuuuuuC
{WHWDWDWD}
{DWHWIWDW}
{W)WDWDWD}
{DWiWDpDW}
{PDW0WDWD}
{DWDPDnDW}
{W)W$WDWD}
{DWDWDWDB}
vllllllllV
‡3
42
aftonbladets problemturneringar
133. J. Smutny
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDp}
{WDWDWDWD}
{DWDW0WDW}
{W)WDWDW!}
{DWDkDWDW}
{BDWDNDWD}
{DWDNDWDK}
vllllllllV
‡3
134. A. W. Galitzky
cuuuuuuuuC
{WDbDWDWD}
{DWDWDNDW}
{r0WDp0WD}
{DpDpDWDW}
{WDPDkDWD}
{DWDpDWIW}
{PDW)W0WD}
{DWDWDQDW}
vllllllllV
‡3
135. A. Adama
cuuuuuuuuC
{WGWDWDWD}
{DWDWDWhW}
{WDW0WDWD}
{HWDWDW$p}
{WDWDk)PD}
{)WDWDWDW}
{WDWDKDW)}
{DWDNDWDW}
vllllllllV
‡3
136. G. Chocholous
cuuuuuuuuC
{WDWDQDWD}
{DWDWDWDW}
{WDWDW0WD}
{DWDpHWDW}
{WGWiWDPD}
{DWDW0pDr}
{KDWDW)W0}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
aftonbladets 4:e problemturnering
43
137. J. Jespersen
cuuuuuuuuC
{WDW!WDWD}
{DW$WDW0W}
{pDWDpDKD}
{)WDWiWHP}
{WDPDWDpD}
{DWDp4pDW}
{W$WDWDW4}
{DWDWDWDb}
vllllllllV
‡3
138. E. Hallgren
cuuuuuuuuC
{WgWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{W4W0WDWD}
{DpDbiN)Q}
{WHWDWDWD}
{)PDWhP0P}
{WDW)WDPD}
{DWDWDWGK}
vllllllllV
‡3
139. O. Nemo
cuuuuuuuuC
{WDQhWDWD}
{DWDWDWDW}
{WDP0WDpD}
{)WDkDWDW}
{WDWHW)WD}
{DPDR0WDW}
{WDWDpDPD}
{DWDWIWDW}
vllllllllV
‡3
140. K. Kondelik
cuuuuuuuuC
{WDWDRhWD}
{4PDWDWDW}
{W!WDWDWD}
{DPDk4pDN}
{pDNDWDWD}
{0W0WDWDn}
{W)WDbDWD}
{DWIWDWDW}
vllllllllV
‡3
44
aftonbladets problemturneringar
141. A. V. Ohlsson
cuuuuuuuuC
{WDnDWDWD}
{DWDW$W0K}
{WDWDW0WD}
{DNDP0kDp}
{W!WDWDW)}
{DpDWDW0P}
{W4WhPDWD}
{GWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
142. V. Schiffer
cuuuuuuuuC
{WhWDWDWD}
{0WDpDWDr}
{bDNGWDP1}
{Dp)kDPgW}
{PDNDWDPD}
{Dp)W)WDp}
{W)WDWDWh}
{DWDWDW!K}
vllllllllV
‡3
143. M. Feigl & O. Nemo
cuuuuuuuuC
{BIWDWDWG}
{DWDp0WDW}
{WDWDkDWD}
{DWDWDW)W}
{WDpDpDp)}
{)WDP)WDP}
{WDWDQDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
AFTONBLADETS FEMTE PROBLEMTURNERING
144. K. Erlin
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DpDNDWHK}
{W0WDWDp0}
{DPDkDWDr}
{WDbDWDWG}
{)W0p$pDW}
{WDWhWDp!}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
145. E. Hallgren
cuuuuuuuuC
{WGrDWgWD}
{hWDWDQ0W}
{phWDWDPD}
{DWiWHpDW}
{WDWDpDWD}
{)WHW)WDW}
{WDWDWDWD}
{DWDWDWIW}
vllllllllV
‡3
1–2:a pris, ex æquo
1–2:a pris, ex æquo
46
aftonbladets problemturneringar
146. R. Weinheimer
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWg}
{!WDWDpDW}
{WDWDnHWh}
{DWDWDPDR}
{WDWDWiWD}
{DWDWDBDW}
{W)W0WDP)}
{DWDKDWDW}
vllllllllV
‡3
147. R. Teichmann & M. Feigl
cuuuuuuuuC
{WDWDWDbG}
{DWDBDpDr}
{KDPDWHp0}
{DWDpiWDW}
{QDWDWDWD}
{gWDWDWDW}
{WDW)WDWD}
{DWDWDWDn}
vllllllllV
‡3
3–4:e pris, ex æquo
3–4:e pris, ex æquo
148. M. Feigl
cuuuuuuuuC
{WDWDWDnI}
{DWDWDQDW}
{pDWiWDpD}
{DWDWDW$W}
{WDpHPhN0}
{DbDWDWDW}
{WDWDpDrg}
{4WDWDWDW}
vllllllllV
‡3
149. A. Burmeister
cuuuuuuuuC
{WDWDWDBg}
{Dr)pDWDW}
{W4W0WDWD}
{DW0WDk)P}
{WDPDpDWI}
{DWDWDWDW}
{QDW)bDPG}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
5:e pris
6:e pris
aftonbladets 5:e problemturnering
47
150. R. Teichmann & M. Feigl
cuuuuuuuuC
{WDKhWDWD}
{DW0NDWDW}
{WDWDpDWD}
{)WDk)WDW}
{WhpHWDW!}
{)WDWDR)W}
{WDP0p)WD}
{DbDqDWgW}
vllllllllV
‡3
151. A. F. Mackenzie
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{0WHWDPDK}
{WDWDbDp0}
{DWDWDWDW}
{W)Nip)PD}
{)W$WDpDQ}
{PDWDWDWD}
{DBGW4ngW}
vllllllllV
‡3
7:e pris
8:e pris
152. K. Kondelik
cuuuuuuuuC
{nDnDWDWD}
{DW0WDQDp}
{WDWDN0PI}
{DpDWiWDW}
{W0bHPDpD}
{DWDP0W)W}
{WDPDWDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
153. C. E. Lindquist
cuuuuuuuuC
{WDWDWDW!}
{DWDWDWDW}
{W0WDNDWI}
{DWDkGWDW}
{WDWDNDPD}
{DP)WDW0P}
{WDr0PDPg}
{4WhWDWDW}
vllllllllV
‡3
Hedersomnämnande
Hedersomnämnande
48
aftonbladets problemturneringar
154. R. Teichmann & M. Feigl
cuuuuuuuuC
{WDWDWDKD}
{!BHW0WDW}
{W0WDP0WD}
{DW)WDkDp}
{WDW0WGW0}
{DWDWDW0P}
{pDPDWDND}
{gbhWDWDW}
vllllllllV
‡3
155. V. Marin
cuuuuuuuuC
{bDWDW4WD}
{DWDpDW0W}
{W4W)WgKD}
{Dp$W)WDB}
{WDW0kDWD}
{DWDNDWDP}
{QDW)WDW)}
{DWHnDWDW}
vllllllllV
‡3
Hedersomnämnande
Hedersomnämnande
156. K. Erlin
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{GWDWDbDW}
{WHQ)WDWD}
{0WDWDWDW}
{W0WiPDPD}
{4W0W0WDK}
{WDWDRDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
157. E. Pradignat
cuuuuuuuuC
{QDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{PDWgWDWD}
{4p0WHWDW}
{WDNiWDWD}
{DWDBDW)K}
{W)WhW)WD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
Hedersomnämnande
Hedersomnämnande
aftonbladets 5:e problemturnering
49
158. O. Nemo
cuuuuuuuuC
{W4QDWDWD}
{DW0WDWDW}
{W0WDWDWD}
{DPDWHpDp}
{WDRhkGW)}
{DWDWDWDp}
{WDWDWDWD}
{DWDWDKDW}
vllllllllV
‡3
159. K. Erlin
cuuuuuuuuC
{WgWIWDQD}
{Dr0WDW0p}
{WDpDN)WD}
{DWGkDWDr}
{P0WDpDbD}
{DW)W$pDW}
{WDW)WDWD}
{DBDWDWDW}
vllllllllV
‡3
Hedersomnämnande
Hedersomnämnande
160. J. Fridlizius
cuuuuuuuuC
{W!WgWDWD}
{4WDWDWDW}
{WDWDW0WD}
{DW0WDB0W}
{pDP0RDW0}
{DWDWDkDW}
{W)WGWDW)}
{DWDWDWIW}
vllllllllV
‡3
161. V. Schiffer
cuuuuuuuuC
{QDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{W0WDWDn0}
{DW)WiWDP}
{BDWHW$W0}
{DWDWDWhW}
{WDW)PDWD}
{gKDWDWDW}
vllllllllV
‡3
Hedersomnämnande
Hedersomnämnande
50
aftonbladets problemturneringar
162. R. Braune
cuuuuuuuuC
{WDnDbDWD}
{DWDpDW)q}
{WDW$WDp0}
{DWDBiWDW}
{WDPHW$PD}
{0WIW0WDP}
{WGWDWDnD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
163. F. Mazel & S. Trcala
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDW!W}
{W0W)WDWD}
{DPDW)pDB}
{p)NDWDWD}
{DW)kDbDW}
{WIWDWDWD}
{DWDW$WDW}
vllllllllV
‡3
164. J. Möller
cuuuuuuuuC
{WDW!WDWD}
{DWIWDNDW}
{WDWDWDW0}
{DWDWDWDP}
{WDWDkDWD}
{DWDW0WDW}
{WHWDPDb4}
{GWDWDWgW}
vllllllllV
‡3
165. R. Braune
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWg}
{DWDWDWDW}
{WDWDWDWD}
{DWDpDW0W}
{NIW0WDWD}
{DWDWDW)p}
{WDBHkDWD}
{DWDWDW!W}
vllllllllV
‡3
aftonbladets 5:e problemturnering
51
166. C. E. Modin
cuuuuuuuuC
{BGWDWDWg}
{DWHWDWDW}
{WDWDWDpD}
{DWDWHWDW}
{W0WiWDPD}
{DWDWDWDP}
{qDW)WDWD}
{DWDQDWIW}
vllllllllV
‡3
167. W. von Waldthofen
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDKDW}
{WDWDWDWD}
{DW0RDN0n}
{W0NDkDWD}
{DW0W)WDp}
{QDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
168. J. van Dijk
cuuuuuuuuC
{W!WDWIWD}
{hWDN0WDW}
{W0kDp)WD}
{DRDWDWDW}
{WDWDWDWD}
{DWDW)WDW}
{W)WDn0WD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
169. E. G. Schultz
cuuuuuuuuC
{WIWDWDnD}
{DW)WDpDW}
{WDpDBDpD}
{DWDWiWHW}
{W!WDWDWD}
{DWDPDpDW}
{WDW)WDPg}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
52
aftonbladets problemturneringar
170. E. Palkoska
cuuuuuuuuC
{KhWDRGWi}
{DpDWDWDW}
{pDWDWDWD}
{DWDQDW0W}
{q0WgWDWD}
{DWDr0W0B}
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
171. E. Palkoska
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWG}
{DpDWDWDB}
{WDWHk0ND}
{DPDWDWDW}
{pDWDWDWD}
{IWDWDW!W}
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
172. K. Kondelik
cuuuuuuuuC
{WDBDNDW!}
{DpDWDW0W}
{WDW0WDWD}
{DWDWHW)b}
{WDWDkDpD}
{DWDW)WDW}
{WDW)WDWD}
{DWIWDWDW}
vllllllllV
‡3
173. K. Kondelik
cuuuuuuuuC
{WHWDWDbD}
{DWDWDW!W}
{W0WHW$W0}
{DWiW1WDW}
{W0WDP0PD}
{DWDWDWDW}
{W)WDWDWD}
{IWDWDBDW}
vllllllllV
‡3
aftonbladets 5:e problemturnering
53
174. A. Ursic
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDW0W0W}
{WDpDW$P4}
{DW)WiBDP}
{WDWDWDW0}
{DWDWDWDW}
{PDWIWDWD}
{DWDWDW!W}
vllllllllV
‡3
175. A. Ursic
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{gWDW4W0W}
{W)WHWDpD}
{DWDW)WDW}
{WDPDWiWD}
{DWDPDWDW}
{WDWDBDWD}
{DWIWDW!W}
vllllllllV
‡3
176. F. Ruppert
cuuuuuuuuC
{WDW!WDWD}
{DWDWDWDn}
{WIbGpDWD}
{0WDWDWDp}
{pDPiWDpD}
{DWDBDW0W}
{PDWDWDWD}
{gWDRDWDW}
vllllllllV
‡3
177. C. E. Modin
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{qDWDWDW)}
{)B)pHkDW}
{bDW0NDWD}
{IWDWDW!P}
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
54
aftonbladets problemturneringar
178. A. Burmeister
cuuuuuuuuC
{WDWDWgrD}
{DWDWDW0W}
{WDW)WDWD}
{DBDkDWDP}
{WDW0NDND}
{DWDQDWhW}
{KDW)WDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
179. A. Elchan
cuuuuuuuuC
{nIW!WGWD}
{DWDpDWDW}
{WDWDW0WD}
{DpDBiWDW}
{WDW$WDPD}
{DWDWDWhr}
{WDWDW)W0}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
180. E. Pradignat
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{IW$WDbDW}
{NDp0WDWD}
{0pDkDPDW}
{pDpDWDWD}
{DWDW0NhW}
{WDWDPDW0}
{DQDWgWDW}
vllllllllV
‡3
181. C. G. Gavrilow
cuuuuuuuuC
{RDWDWDWD}
{DpDWDWDW}
{WDP!WDWD}
{)W)PDWDW}
{riBDWDW$}
{DWDWDWDW}
{pDWDNDWD}
{HWDWhWDK}
vllllllllV
‡3
aftonbladets 5:e problemturnering
55
182. R. Weinheimer & O. Nemo
cuuuuuuuuC
{WIWDbDND}
{0pDWDW0p}
{WDWDWDWD}
{DPDWiWGW}
{W)P0WDB)}
{DQDP0pDP}
{WgW0WDPD}
{4WDWDW4W}
vllllllllV
‡3
183. V. Barbieri
cuuuuuuuuC
{WDWhQDWD}
{0rDWDWDW}
{WDWDWHWD}
{DWDW0WDp}
{WDpiWhWD}
{DbDWHBDW}
{WDWDpDWD}
{IWDWGWDW}
vllllllllV
‡3
184. F. W. Wynne
cuuuuuuuuC
{WDWDWDQD}
{0pDW0WHp}
{rDWDWDW)}
{DpDWGWDW}
{pDW)kDWD}
{DPDWDWDp}
{WDWIWDPD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
185. K. Erlin
cuuuuuuuuC
{WDWDWDng}
{4pDWDWDW}
{n!WHpDPD}
{0pDkDW0W}
{WDW)WDWD}
{)WDNDW)W}
{PDW)WDPD}
{DWDKDWDW}
vllllllllV
‡3
56
aftonbladets problemturneringar
186. M. Feigl
cuuuuuuuuC
{WIWDWDnD}
{DWDW)WDr}
{piWDpDWD}
{1W$bDWDQ}
{PDpDP0WD}
{4W)WDWDW}
{WDWDW$WD}
{DWDWDWGW}
vllllllllV
‡3
187. E. Pradignat
cuuuuuuuuC
{WDQDWDWD}
{DpgWDpDW}
{W)pDW$pD}
{DWDWDWDN}
{PDW0k)P)}
{DWDpDpDr}
{nDW)bDWD}
{IWDWDWDn}
vllllllllV
‡3
188. O. R. von Krobshofer
cuuuuuuuuC
{WDWDWGrD}
{DWDWDpDW}
{W0P)W0WD}
{0PiNDPDp}
{KDWDWDWD}
{DpDW)PDW}
{WHp)WDWD}
{hW!WDWDW}
vllllllllV
‡3
189. O. Nemo
cuuuuuuuuC
{WDWDWIWD}
{DWDNDPDB}
{WDWDWDW0}
{GWDPDWir}
{WDWDWDpg}
{DWDp0W0W}
{WDW4WDP0}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
‡3
aftonbladets 5:e problemturnering
57
190. O. Nemo
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDRDW0r}
{W0WhWDWD}
{DpDkHp)p}
{WDW)WDWD}
{DW)WDWDW}
{KDWDWDWD}
{DQDWDWDW}
vllllllllV
‡3
191. P. H. Mikkelsen
cuuuuuuuuC
{WDW$WDWD}
{DWDWDp4p}
{WDWDPHW0}
{DKDPDWDP}
{WDWDWDWD}
{DW)kGWDW}
{WDW)WDP)}
{DWDBDWDW}
vllllllllV
‡3
192. K. Erlin
cuuuuuuuuC
{BDKDWgWD}
{DWDW0W0W}
{p0PDWDWD}
{DNiNDQDW}
{WDWDWDWD}
{DW0WDWDW}
{W)WDWDWD}
{DW4WDWDW}
vllllllllV
‡3
193. K. Erlin
cuuuuuuuuC
{WhWDWGWg}
{DWhWDWDW}
{W0WDWDWD}
{DWDWDW)p}
{PDNipDWD}
{DBDWDWDQ}
{W0PDWDWD}
{DbDWIWDW}
vllllllllV
‡3
58
aftonbladets problemturneringar
194. V. Schiffer
cuuuuuuuuC
{WDQDWDWD}
{DWgpDWDb}
{WDWDBDp0}
{DW0WiW)p}
{W0WDW$WH}
{DPDp0WDW}
{WDWDWDWD}
{DWDWGWIW}
vllllllllV
‡3
195. A. Corrias
cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDBDr}
{n0WDWDWD}
{DWDp0WHW}
{WDWHWGWD}
{DPDkDpDP}
{WDW)WDW)}
{DWDKDWDW}
vllllllllV
‡3
196. O. Nemo
cuuuuuuuuC
{WDWDBDWD}
{DpDnDWDW}
{WDWDp0W!}
{DWDkDWDW}
{NDNDWDWD}
{DW)WDPDW}
{K)WDPDWD}
{hWDrDWDW}
vllllllllV
‡3
197. O. Nemo
cuuuuuuuuC
{WDKDWDWD}
{DpDWDWGW}
{W0NipDWD}
{DWDPDpDW}
{PDWDpDnD}
{DPDW0nDW}
{WDPDWDWg}
{DWDWDWDQ}
vllllllllV
‡3
LÖSNINGAR
1.
2.
1. Se6, K×e4
1. ... B×e5
1. ... f×e6
1. ... f6/Lf6
1. ... Sd3/Sf3
1. ... S×c2/b×c2
1. ... ~
1. Kh8, T×f2
1. ... T×b3
3.
1. ... Sf4
1. ... Se3
1. ... Kc6
1. ... Sc3
1. ... ~
1. Dg4, Lg2
4.
1. ... f×e4
1. ... f×g4
1. Da2, K×e5
5.
1. ... Sg5
1. ... Sf6
1. ... b×c4
1. ... f2
1. D×b2, T×d3
1. ... T×b2
1. ... Tc2
1. ... ~
2. Sg5†, Kd5
3. Db5‡
2. Dd7†, K×e4
3. D×b7‡
2. Td4†, K×e5
3. D×h8‡
2. Td4†, K×e5
3. f4‡
2. c4†, K×e4
3. Sg5‡
2. Db5†, K×e4
3. Sg5‡
2. Db5†
2. Lg8, Kc6
3. Sd4‡
2. ... ~
3. Db7‡
2. Sc7†, Kc6
3. Ld5‡
2. ... Kd4
3. Sb5‡
2. D×h1†, Sg2
3. D×g2‡
2. S×b4†/D×h1†, Ke5 3. f4‡
2. Le8†
2. Sd8†
2. Sc7†, Kc6
3. Ld5‡
2. Se6, f×g4
3. Sc7‡
2. ... f×e4
3. c4‡
2. ... K×e6
3. Dg8‡
2. S×e4
2. d7
2. Db1, b×c4
3. Db5‡
2. ... ~
3. D(×)b5/d4 ‡
2. Dh2, ~
3. g4‡
2. Dd2
2. D×c4
2. D×f2†
2. e4†, d×e3 e.p.
3. S×g3‡
2. ... K×e4
3. S×d4‡
2. Kh6
2. Te3, d×e3
3. S×g3‡
2. Dd2
60
aftonbladets problemturneringar
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. Lc6, b×c6
1. ... T×c6
1. ... Kh5
1. ... Sc2
1. ... Sb3
1. ... ~
1. g4, L×b2
1. ... L×b4
1. ... S×g4
1. ... d2
1. ... Sf7
1. ... ~
1. Sf3, L×c4
1. ... g×f3
1. ... Lc3
1. ... Tg7
1. ... ~
1. Se4, K×e4
1. ... Kc6/Ke6
1. ... Se7
1. ... Lc6
1. ... Ld7
1. ... ~
1. Dd7, S×d7
1. ... Se6
1. ... T×d7
1. ... K×d4
1. ... ~
1. Sd4, c4
1. ... c×d4
1. ... K×e5
1. ... K×g5
1. ... ~
1. Dd7, D×d5
1. ... d2
1. ... K×d5
2. D×a6, Kh5
2. D×d5, Kh5
2. Dc4, ~
2. Db1
2. D×b3
2. Dc4†, d×c4
2. ... Kh5
2. Tf5†, Kd4
2. Te4†, Kf6
2. Lb3, S×h2
2. Tf3†
2. b×c3
2. T(×)f5†
2. Dh1, K×c6
2. ... Lb5/La6
2. ... g×f3
2. ... T×h6
2. D×e3, L×c4
2. D×e3, L×c4
2. Sd2
2. Se7†
2. Se3, ~
2. Sd4†, Kd5
2. S×e7†, K×e4
2. ... Ke6
2. Df7†, K×e4
2. D×d7†, K×e4
2. S(×)c3†, Ke6
2. Ld5, D×d4/L×d4
2. ... K×d4
2. Sf3†, Kf4
2. Sc6†, Ke6
2. Sf3†, Kc4
2. Sf3†
2. Sf7, c×b3
2. Dg8, K×e5
2. ... ~
2. Lc7†, K×d4
2. L×e7†
2. Se6†, K×e5
2. D×g4†, S×g4
2. Lc4, T×c4
2. Sb7†/Sdf5†, Kc4
3. De2‡
3. Df3‡
3. De2/Lf3 ‡
3. Lf3‡
3. De2‡
3. Le5‡
3. Le5‡
3. D×c7‡
3. Sd4‡
3. Sfe5‡
3. D×f3‡
3. Sh4/Sh2‡
3. D×f3‡
3. Se7‡
3. f3‡
3. Sc3‡
3. f3‡
3. Sg5‡
3. f3‡
3. f3‡
3. Sd4‡]
3. Sh×g6‡
3. Sf3‡
3. S×g6‡
3. Ld5‡
3. Ld5‡
3. Se6‡
3. Lc7‡
3. S(×)d3‡
3. b×c3‡
3. Lc7‡
3. Sgf5‡
3. Sb5‡
3. Sa5‡
—forts.
lösningar
forts. 1. Dd7, c4
1. ... Tc4
1. ... ~
13.
1. De1, K×c5
1. ... c×b6
1. ... e4
1. ... ~
[ 1. Le3 ]
14.
1. Lg6, S×d1
15.
1. ... S×d3/Sa4
1. ... Sc4
1. ... Sb7/Sf7
1. ... Se6
1. ... ~
1. Kg2, c4
16.
1. ... c6
1. ... Kd5
1. ... Kd3
1. ... Sd7
1. ... ~
1. f6, g4
17.
1. ... Sd2
1. ... Sc3
1. ... L~
1. ... Kd3
1. Sh3, T×a1
18.
1. ... T×b5
1. ... Tb3/Tb4
1. ... d4
1. ... ~
1. Dc7, T×g5
1. ... T×b5
1. ... Tg4
1. ... a4
1. ... T×f8
1. ... Tc5
1. ... Te5
1. ... Te4
1. ... Td5
2. e6†
2. e6† (Sb5†)
2. Sdf5†, S×f5
2. Le3†, Kb5
2. c4†, K×c5
2. Tg5†
2. D×e5†, K×e5
2. Sf5†, Kc4
2. ... Ke4
2. Db3†
2. S×c6†
2. L(×)f7†
2. Le4†
2. Dh5†
2. Lf7, Kd3
2. ... ~
2. Lg6†, Kd5
2. Dg8†, Ke4
2. Lg6†, Kc4
2. D×d7, ~
2. Sf2†, Kd5
2. Dc4†, b×c4
2. ... Kf5
2. Dg4†
2. De6†
2. Lh7†
2. Te1
2. Le8, K×e4
2. ... d×e4
2. Dd1, K×e4
2. Sh6†, K×e4
2. Lc6
2. D×b1
2. Dd8†, Td5
2. Dd7†, Td5
2. Dd7†, Td5
2. Dd6†, Td5
2. b3, T×f1/Kd5
2. D×c5†
2. D×e5†
2. b3
2. Dc3†
61
3. S×f5‡
3. c4‡
3. Lb4‡
3. Tg5‡
3. Sd6‡
3. Td4‡
3. Lg6‡
3. Dg6‡
3. Se3‡
3. Lg6‡
3. De6‡
3. Lg6‡
3. Dg8‡
3. Lh7‡
3. Dd3‡
3. L×g6‡
3. Ld7‡
3. Dc2‡
3. De1‡
3. D×h4‡
3. Da4‡
3. D×g4‡
3. Db4‡
3. De5‡
62
aftonbladets problemturneringar
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1. Dh1, Kc6
1. ... e2
1. ... Kd4
1. ... ~
1. ... c1
1. Lf5, f×e3
1. ... f3
1. ... K×d6
2. Le4†, Kd7
2. Sb4†, Kd4
2. Dh7, g6
2. Dh3, Kd4
2. D×c1
2. Dh8†, Kf4
2. Dh2†, Kd4
2. Sc8†, Kc6
2. ... Ke5
2. Dh8†
2. L×f5, ~
2. Lf7†, Ke4
2. Se5†, D×b3
2. Sd6†/S×d2†
3. Dh3‡
3. Dg1‡
3. Dd7‡
3. Dd7‡
3. c4‡
3. D×c3‡
3. c×b4‡
1. ... Kg4
1. ... d×c1D†
1. ... ~
2. L×d2, L×b6
2. ... L×c3
2. ... Lb4
2. L×d2
2. D×c1†
2. L×d2†, K×e5
1. d3, d×c6
1. ... b4
1. ... Kd6
1. ... d6
1. ... h5
1. Sb2, Se6
1. ... Sh5
1. ... b3
1. ... f4
1. ... Se8
1. Sh3, K×e3
1. ... Sd6
1. ... Ke5
1. ... Kc5
1. ... Se5
1. ... ~
1. Sc5, Kd4
1. ... d4
1. ... Sf2
1. ... f4
1. ... ~
2. Sf5, h5
2. Dc4†, Kd6
2. Df8†, Kd5
2. Db3
2. Dg5†
2. Sb5, K×d5
3. Lf3‡
2. Sd3
2. Sd1
2. Te5†
2. Ld3†
2. Dc4, K×f3
3. Dd3‡
2. Da7†, Ke5
3. Dg7‡
2. Sg4†
2. Sc2
2. Db6†
2. Dc4†
2. S×f5†, Kc3/Kc4/K×c5 3. Dc1‡
2. Sdb7, f×g4
3. Dg5‡
2. S×b5
2. Sf5
2. Sd7†
1. ... ~
1. Db3, a×b3
1. ... D×b3
1. ... Ke6
1. ... ~
[ 1. ... Se3! ]
1. Lc1, K×e5
3. Dh2‡
3. Sc2‡
3. Ld7‡
3. Dh8‡
3. Sb6‡
3. S×d2‡
3. Lf7‡
3. c4/c×b4/f4/
D×c3 ‡
3. d4‡
3. Sb5‡
3. e4‡
lösningar
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1. Sh8, Tg2
1. ... c5
1. ... ~
1. La7, Db7!
1. ... Db5
1. ... g×f5
1. ... Da4/Db2/D×b8
1. ... Da5
1. ... Dc5
1. ... Dc3
1. ... Dc4
1. ... Dd2
1. ... ~
1. De2, Tf4
1. ... Lg1
1. ... Lf4
1. ... Tf3
1. ... ~
1. Lb6, a×b6
1. ... L×b6/Lc5
1. ... Ld4
1. ... Kd5
1. ... ~
1. Tf2, T×f2
1. ... La6
1. ... Sa7
1. ... S×b8
1. ... L×f2
1. ... ~
1. De2, b5
1. ... e×d3
1. ... Sf5
1. ... e3
1. ... d1
1. ... Sf7
1. ... Sc5
1. ... ~
1. Td1, S×d4
1. ... d×c5
1. ... d5
1. ... ~
2. Sg6, T×f2
2. Ld5
2. Ld2
2. T×b7, K×e4
2. T×b5
2. S×f5†
2. Sc2†
2. Tb3†
2. L×c5
2. Se2†
2. L×c4
2. Se2†/Tb3†
2. T×b4
2. D×c4†, T×c4
[ 2. D×e5‡ ]
2. D×e5†, T×e5
2. De4†
2. D×f3†
2. D×c4†
2. Ka7, ~
2. Df1, Lf2
2. S×g3†
2. Dc8/Db8
2. d3†
2. Sc5†, K×d6
2. Dc8, T×f2/L×f2
2. c8D, S×c8
2. ... T×f2/L×f2
2. c8D, T×f2/L×f2
2. Dg8†
2. Sc5†/Dg8†
2. Td6†, Kc4
2. De4†, K×e4
2. D×e4†, K×e4
2. Sc5
2. D×a2†
2. f5
2. Sb4†
2. Sc5
2. Td5, ~
2. D×b3†, K×d4
2. Tc3†
2. D×b3†
63
3. Sf4‡
3. T×e7‡
3. Sf6‡
3. Sf6‡
3. Da8‡
3. Lc6‡
3. c8S‡
3. d8S‡
3. Sc5‡
3. d8S‡
3. d8S‡
3. Ld5‡
3. Tf6‡
3. T×c3‡
3. D×b3‡
3. S1f3‡
64
aftonbladets problemturneringar
34.
35.
1. Ka8, Dg3/Lg3
1. ... Dh3
1. ... ~
1. Dg3, f×g3
1. ... S×g3
1. ... K×c4
1. ... Sf3
1. ... f3/f×e3
36.
1. ... ~
1. Le2, f×e2
1. ... d×e2
1. ... La4
1. ... Ld1
1. ... Lb1
37.
38.
39.
1. De1, Lf4
1. ... K×c4
1. ... f4
1. ... L×c4
1. ... Ke5
1. ... ~
1. L×d4, Kc4
1. ... Tf1
1. ... T×d3
1. ... L×d4†
1. ... Lb8
1. ... ~
1. Dh1, a3
1. ... Kd5
1. ... Lh7
40.
1. ... Kf7
1. ... b6
1. f5, L~
1. ... Ke3
1. ... ~
2. Lf6†, Kf4
2. Df6†, K×g4
2. Lf5, g×f5
2. Lf5, Ke5
2. ... K×c4
2. Sb6†, Ke5
2. Sb6†, Kd3
2. D×f3†
2. Dd6†
[ 2. Sb6‡! ]
2. Tc5†
2. f4, e×f3 e.p.
2. d4, e×d3 e.p.
2. T×d3†, e×d3
2. L×d3, e×d3
2. ... ~
2. L×f3, e×f3
2. ... ~
2. Dc3†, K×e4
2. Dc3†, Kb5
2. Dd1†, K×c4
2. ... K×e4
2. Lg2, Kd3
2. Ld5†
2. Dc3†
2. D×b4†, K×b4
2. Dd6†, K×d6
2. Da8†, Kc4
2. Te×d4†
2. Dc5†
2. Lc5†
2. Db1, Kd5
2. ... Kf7
2. D×f3, Ke6
2. ... ~
2. D×h7, Kd5
2. ... Kf7
2. Dh5†, Ke6
2. Dh6†
2. Ka5, Ke3
2. ... L×c1
2. Sc4†
2. Sf3†, Ke3
3. Dc4‡
3. Df4‡
3. Dg8‡
3. Tc5‡
3. Sb6‡
3. L×f4‡
3. Lf5‡
3. Se7‡
3. Se7‡
3. L×f3‡
3. Se7‡
3. L×e4‡
3. Se7‡
3. L×e4‡
3. f3‡
3. Db3‡
3. Da4‡
3. Dd5‡
3. Dd1‡
3. Lb6‡
3. Lb6‡
3. Dg8‡
3. Sc7‡
3. S×g5‡
3. S×g5‡
3. Sc7‡
3. Sc7‡
3. S×g5‡
3. Sc7‡
3. Sc4/Sg4‡
3. Da7‡
3. Ld4‡
lösningar
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
1. Sd7, c×d5
2. Dc8, ~
1. ... S×d5
2. Df8, ~
1. ... L×d5†
2. D×d5, c×d5/S×d5
1. ... Ke4
2. T×e5†
1. ... ~
2. D×d4†, L×d4
1. Df7, Ke5
2. Df4†, K×f4
1. ... c×d6
2. Df2†, Ke5
1. ... g3
2. Sb5†
1. ... c6/La6/Lb7/Ld7
2. Df2†, Ke5
1. Lb4, T×f4
2. Te2†, f×e2
1. ... L×f4
2. Te2†, f×e2
1. ... K×f4
2. Dd4
1. ... ~
2. Ld2†
1. Dd1, Sf5
2. S×c7†, K×c4
1. ... Ke4
2. D×d4†, Kf5
1. ... c5
2. Df3†, K×c4
1. ... K×c4
2. Dc2†, K×b5
1. ... L×c4
2. Df3†
1. ... ~
2. D×d4(†)
1. D×g7, K×e6
2. Ld6, K×d6
1. ... K×f4
2. Tf6†, Ke4/Ke3
1. ... Sd4
2. Tf6†
1. ... h3
2. Te5†
1. ... ~
2. Tf6†
1. Lc2
1. ... S×c2
2. S×g5†, Kd5
1. ... Ld6
2. S×g5†, Kd5
1. ... Kd5
2. Sb4†, L×b4
1. ... ~
2. Sb4†
1. e7, S×b7
2. T×c4, K×c4
2. ... S×e7
1. ... Sh6
2. D×h5†, K×c6
1. ... S×c6
2. Dd7†, Ke4
1. ... S×e7
2. D×e7, K×c6
1. ... Sb3
2. Td6†
1. ... Ke4
2. Te6†
1. ... ~
2. Te6
Te8, K×f5/K×d5
2. S×f4†, Ke4
1. ... Kd3/b2
2. Sc5†
1. ... Le2
2. D×e2†
1. ... f3
2. Dd4†
1. ... Ld3
2. S×f4
65
3. Sc5‡
3. Sc5‡
3. Sc5‡
3. Sc5‡
3. Sd3‡
3. d4‡
3. Sf7‡
3. Da7‡
3. Dg1‡
3. Dc2‡
3. Dd7‡
3. Sd6‡
3. S×c7‡
3. Df6‡
3. De7‡
3. De6‡
3. c4‡
3. c4‡
3. Le6‡
3. Td4‡
3. Dc5‡
3. D×c6‡
3. Dc5‡
3. T×e5‡
66
aftonbladets problemturneringar
49.
1. Dd8, e×f5
50.
1. ... K×e4
1. ... Sc3
1. ... Sf3
1. ... Kf4
1. ... ~
1. Ld4, f×e3
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
1. ... L×e3
1. ... K×d4
1. ... Lc3
1. ... Lc1/Se6
1. ... f3
1. Se5, K×e5
1. ... Lc6
1. ... ~
1. Sd4, K×f4
1. ... h4
1. ... b×c6
1. ... Kf6
1. ... Kd6
1. ... ~
1. Lf1, K×c4
1. ... e3
1. ... Kc5
1. ... d×c6
1. ... ~
1. Lc4, S×c4
1. ... Kf5
1. ... Ld4
1. ... ~
1. Sd2, Sc4†
1. ... K×c5
1. ... T×h1
1. ... e×d2
1. Dd8, Tc7†
1. ... Td7
1. ... Tb6
1. L×f5, K×f5
2. Sd3†, K×e4
2. ... Ke6
2. Sg3†, Ke5
2. Sg3
2. Sd3†
2. Dh4†
2. D(×)d4†
2. Sc5†, K×d4
2. ... Kf4
2. Sc5†, K×d4
2. Sc2†, Kd3
2. Sc5†
2. D×d5†
2. Df5†
2. Df4†, K×f4
2. D×c6†, K×e5
2. Dd7†
2. Sf3, ~
2. Dh8†, K×f4
2. Sf3†
2. Df8†
2. Dd8†
2. Dh8†
2. Tb2†, K×c3
2. ... Kd5
2. T×e3, Kc5
2. Ta2, K~
2. T×e4, K×e4
2. T×e4, ~
2. Db1†, Kd5
2. Dg8, T×g8
2. Df4†, T×f4
2. De5†, f×e5
2. T×c4†, T×c4
2. Sb3†, K~
2. Sb3†, Ke4
2. Dg1†, Ke4
2. D×c7†, S×c7
2. D×d7
2. D×b6
2. Td5†, c×d5
2. ... Ke4
2. ... Ke6
3. Da8‡
3. Ld5‡
3. Sd3‡
3. Dh8‡
3. Le5‡
3. Dh8‡
3. Df5‡
3. Ld6‡
3. Dd6‡
3. Df8‡
3. Sde6‡
3. Dh8‡
3. Tb5‡
3. Te5‡
3. Ta5‡
3. D×c6‡
3. Te5/c×d7 ‡
3. Db7‡
3. Ld3‡
3. S×g3‡
3. Sd6‡
3. Sb3‡
3. Sd6‡
3. Sg5‡
3. Sg5‡
3. Ld6‡
3. D×d5‡
3. Dg2‡
3. d8S‡
—forts.
lösningar
forts. 1. L×f5, K×d4
58.
59.
60.
61.
1. ... Sg~
1. ... h×g5
1. ... ~
1. Sg6, K×e6
1. ... Sf6†
1. ... Kd4
1. ... S×e7
1. ... c4
1. Da6, Kf5
1. ... Kf3
1. ... S×c2
1. ... Kd4
1. ... ~
1. Te1, Sa2
1. ... S×e2
1. ... Kd4
1. ... ~
1. f5, L×f5
1. ... K×e4
62.
63.
64.
1. ... g3
1. ... ~
1. Tdg1, ~
1. ... Ld4
1. ... Td3
1. ... Te3
1. ... Tb3
1. ... Tf3
1. Le7, Lf4
1. ... Sd1
1. ... S×e4
1. ... ~
1. Th3, g4
1. ... Ke4
1. ... b×a6
1. ... ~
2. Dc2, Ke5
3. Dc5‡
2. ... h×g5 [???]
2. De6†
2. Te4†
2. Da5†
2. D×f5†, K×f5
3. Lc8‡
2. ... S×f5
3. Lc4‡
2. D×f6, g×f6
3. Td6‡
2. D×e3†
2. Sf4†
2. Td6†
2. Sf6, Lh7
3. Le4‡
2. Sf6†, Le4
3. L×e4‡
2. Sc3†, Kd4
3. Se2‡
2. c3†
2. Sc3†
2. d3†, Kd4
3. e3‡
2. Tb1, Kd4
3. Tb4‡
2. Ke6
2. Dc3†, Kd5
3. e4‡
2. De1, K×e4
3. Dh1‡
[ 2. ... L×e4! ]
2. Dh1†, K×e4
3. Dh1‡
[ 2. ... L×e4! ]
2. L×a7
2. Dh1
2. Dc3
2. Tb7
2. D×d3
2. f×e3
2. a×b3
2. e×f3
2. Sh4, S×e4
3. d4‡
2. ... ~
3. Ld6‡
2. Sd6, Sc3/Sf2
3. d4‡
2. d4†, Kf5
3. Dc8‡
[ 2. Ld6†, Kf5 3. S(×)e3‡ ]
2. d3, g×h3
3. Dh5‡
2. Db5, ~
3. d3‡
2. Dc6
2. Db5†, Ke4
3. d3‡
2. ... Kg4
3. Dd7‡
2. ... Kg6
3. Dd3‡
67
68
aftonbladets problemturneringar
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
1. Lf2, Kf4
1. ... Kd5
1. ... Kd5/Ke6
1. Lg3, K×e3
1. ... L×e3
1. ... T×e2
1. ... Kd4
1. ... ~
1. Dh7, Kd6
1. ... K×d4
1. ... Th8
1. ... Lh5
1. ... Sd3
1. ... f5
1. ... ~
1. Db1, Ke6
1. ... a5
1. ... Se6
1. ... c×d3
1. ... S~
1. Sc6, e3
1. ... K×e6
1. ... K×c6
1. ... Sf7
1. ... Lf7
1. Lf6, L×b5
1. ... K×e4
1. ... f2
1. ... ~
1. Sb2, a×b5
1. ... Kc5
1. ... h5
1. ... Kc3
1. ... Sc6/Se6
1. ... ~
1. Tc6, Lb7
1. ... h6
1. ... a6
1. ... a3
2. Sc7, Ke5
2. ... Kg5
2. Lb3†, K×c6
2. Lb3†, Ke5
2. De8†, Kd2
2. Da8†, Kd4
2. Dd5†, K×e3
2. Sf5†
2. De8†
2. Lf4†, K×c5
2. Sc×e6†, Ke5
2. Dc7†, K×d4
2. f4†, K×d4
2. S×d3†
2. Dg7†
2. Dh2†, K×d4
2. L×c4†, Kf5
2. Db5†, Ke6
2. Db3, c×b3
2. Db3†
2. L(×)f5
2. Dd3†, c×d3
2. L×c4†, Kd7
2. Da4†, Kd5
2. D×c4, ~
2. Td2†
2. Da7, D×a7
2. ... Se7/S×a7
2. ... K×e4
2. Lh7†, K×d5
2. Db1, D×b1
2. S×g3†
2. Df3, Kc5
2. Scd3†, K×b5
2. ... Kd4
2. Se2†, Kc5
2. Dd5
2. Se2†
2. Dg4†
2. Df4, Ke6
2. D×g6, K×c6
2. Tc5†, d×c5
2. Df3†, Ke6
3. Lg3‡
3. Se6‡
3. b8S‡
3. Lg3‡
3. Le1‡
3. Le5‡
3. Lf4‡
3. Da7‡
3. Lf4‡
3. Le3‡
3. Sc×e6‡
3. Le3‡
3. c3‡
3. D×c4‡
3. c4‡
3. Sf8‡
3. Le6‡
3. L×c4‡
3. Sf8‡
3. S×g3‡
3. S×d6‡
3. Dh7‡
3. b4‡
3. S×g3‡
3. Sb3‡
3. a4‡
3. Le5‡
3. D×g5‡
3. Dc4‡
3. Le4‡
3. Sb6‡
3. D×b3‡
—forts.
lösningar
forts. 1. Tc6, La6
1. ... L×d7
1. ... b2/g5
73.
1. Lc5, c6
1. ... Sg3
1. ... Kc4
1. ... Lb1
1. ... e3
1. ... Kc6
1. ... b2/g×f4
74.
1. Tf4, Lb4
75.
76.
77.
78.
1. ... L×f4
1. ... Lf5
1. ... Le3
1. ... ~
1. Dd2
1. ... K×f6
1. ... Ke5
1. ... L×f6
1. ... Le5
1. ... Kg6/Tb4
1. ... ~
1. Lf1, c×d2
1. ... T×f1
1. ... D×b5
1. ... S×f5
1. ... K×f5
1. ... Le5
1. ... ~
1. Tb4, Tc3
1. ... Lc5
1. ... L×d4
1. ... ~
1. Db2, T×b2
2. Sb8
2. K×d7
2. Df3†
2. Se3†, S×e3
2. Se3†, Kc6
2. Le2†, Kd5
2. D×b3†, Kc6
2. Dg2†, Ke6
2. Sd4†
2. Se7†
2. Td4, K×d4
2. ... c×d4
2. D×g7†, Kf5
2. D×g7†, K×f4
2. f×e3
2. D×c5†
2. Lc5, Ke5
2. Sd7†, Kd6
2. g4†, Ke5
2. Dd3†, K×f6
2. Ld4
2. Ld4, Kg6
2. Sg3†, S×g3
2. Dc2†, Kd5
2. T×d4†, S×d4
2. De6†
2. Dd5†
2. Dd5†
2. Sg3†, S×g3
2. e4†, f×e3
2. Df5†, K×c6
2. Dc4†, Ke4
2. Dc4†
2. Sf3†, Kd6
2. ... Kf4
1. ... Kd6
2. S×b5†, L×b5
1. ... K×e4
2. Sf3†
1. ... Sg6/S×g2
2. S×b5†
1. ... d5/Td5
2. Lg3†
1. ... ~
2. Sf5†
Tyvärr olöslig efter 1. ... Sf3!
[ 1. ... Sf3! ]
69
3. Le6‡
3. Ld7‡
3. Se7‡
3. Sd4‡
3. Sd4‡
3. D×g7‡
3. f4‡
3. g4‡
3. g3‡
3. Dg5‡
3. Lc5‡
3. Lf4‡
3. Lg5‡
3. h‡
3. Ld3‡
3. Se3‡
3. Sg3‡
3. Ld3‡
3. Dg2‡
3. d5‡
3. De6‡
3. Lc5‡
3. g3‡
3. Lc5‡
70
aftonbladets problemturneringar
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
1. d×e6, Da8†
1. ... D×d7
1. ... Sd5
1. ... T×c2
1. ... T×d7
1. ...
1. De1, Ke5
1. ... Kd5
1. ... Ke3
1. ... Th1
1. ... S~
1. ... T×f3
1. Da8, d×e3
1. ... h4
1. ... h×g4
1. ... Sb5
1. ... Sc8
1. ... Sc6
1. ... d×e4
1. Dc8, Kd5
1. ... Kf3
1. ... e2
1. ... c2/S~/L~
1. Da1, g×h2
1. ... e5
1. ... K×d5
1. ... ~
[ 1. Kg4 ]
1. Df3, S×f3
1. ... Tf4
1. ... K×d6
1. ... ~
1. De8, e3
1. ... f×e6
1. ... S4~
1. ... ~
1. Da8, K×d4
1. ... f×e4
1. ... Lh4
1. ... Th8
1. ... ~
2. Td5†, K×d5
2. Df6†, K×f6
2. Te4†, Kd6
2. Td2†, T×c3
2. T×d7†
2. Ld3†, Kf6
2. Lc4†, K×c4
2. Ld1†, Kd4
2. Lf1, T×f1
2. Dc3†, Kd5
2. L×f3
2. Tc4, d×c4
2. Dh8
2. T×g4
2. K×b5
2. D×c8
2. D×c6
2. D×e4
2. Lc4†, Kd4/Ke4
2. ... K×d6
2. Df5†, Kg2
2. Dc4†
2. Dc6†, Kf5
2. Dh1, ~
2. Sc3†, K×d4
2. c4†, Ke4
2. Df1
2. S×c4†, K~
2. Dd5†, e×d5
2. Dg3†, Tf4
2. Sf7†
2. Da4, S4×e5
2. ... S6×e5
2. L×e6†
2. S×h6‡
2. e×f7†
2. Da1†, K×e4
2. Se3, K×d4
2. Dh8†
2. D×h8†
2. Lf6†
3. Dd4‡
3. Td6‡
3. Le5‡
3. Dd4‡
2. Df6†
3. De7‡
3. De4‡
3. De4‡
3. De4‡
3. Lc4‡
3. Dh1‡
3. Dg4‡
3. Dc7‡
3. Df1‡
3. Lc8‡
3. g4‡
3. Dg1‡
3. Db1‡
3. Tg4‡
3. Sc6‡
3. D×f4‡
3. g4‡
3. Dc2‡
3. Sf6‡
3. Da1‡
lösningar
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
1. Tc6, L×c6
1. ... Ld8
1. ... Sc7
1. ... Lc7
1. ... ~
1. Sd5, K×d3
1. ... Th6
1. ... Sa5
1. ... L×d3
1. ... Sc5
1. ... Th5
1. Db6, g6/e2
1. ... d2
1. ... L×c3/Lh4/f2
1. ... Lf2/Lg3
1. Sc5, S×c5
1. ... S×b4
1. ... h4
1. ... S8~
1. Sc2, Kd5
1. ... Tb3
1. ... Sg6
1. ... T×d4
1. ... Ta3†
1. ... ~
1. Tc4, Ke4
1. ... Sf4
1. ... b1S
1. ... b1D/~
1. Da4, L×b3
1. ... K×f4
1. ... b5
1. ... S×f4
1. ... e×d2
1. Dd1, T×c5
1. ... Lb5
1. ... Ta3
1. ... T×a2
1. ... Ke3
1. ... K×e5
1. ... g×f5
2. Dh8†, Kc5
2. c3†, K×d3
2. D×b6†
2. Db4†
2. De5†, K×e5
2. Dc2†, K×c2
2. Dc3, S×c3
2. De7†, K×d3
2. Df7
2. S×c5†
2. De7†
2. Sd4, L×c3
2. ... c×d4
2. Sf7†, K×f5
2. S(×)h4,~
2. Sd4
2. Ld2, Se4
2. Df4†, K×c5
2. D×g4†, K×e5
2. S×c6†
2. La2†, Tb3
2. Df5†, K×f5
2. Dh1†, Kf5
2. Sg3†
2. S×a3†
2. S×e3
2. Sc3†, Kf4
2. e4†, K×e4
2. De3, d×e3
2. Sc3†, K×c4
2. Se2, L×a4
2. Lf8†, K×g5
2. Lc5, b×a4
2. La3, ~
2. Sd7†
2. Sc6, ~
2. S×b5, ~
2. Sb3, Ke3
2. ... ~
2. Sc2, ~
2. Se2
2. Sf3†
2. S×f5
71
3. Le7‡
3. Db1‡
3. Lf6‡
3. Sb4‡
3. Te3‡
3. Sb4‡
3. S×f3‡
3. c×d4‡
3. Db1‡
3. S(×)f3/S(×)g6‡
3. Le3‡
3. Sed7‡
3. Scd7‡
3. Sc3‡
3. S×e3‡
3. S×e3‡
3. e3‡
3. Sc3‡
3. S×b6‡
3. Dc8‡
3. d4‡
3. S×h7‡
3. Sd3‡
3. d4‡
3. Dd4‡
3. Dd4‡
3. Df3‡
3. Dd4‡
3. Dd4‡
—forts.
72
aftonbladets problemturneringar
forts. 1. Dd1, L×e6
1. ... ~
95.
1. Dh1, Ta1
1. ... b2/~
1. ... b4/Se2
96.
1. Ka7, d2
1. ... g4
1. ... Sb4/Se3
1. ... Sd4
1. ... ~
97.
1. Ld8, K×e5
1. ... K×c5
1. ... S×b4
1. ... Tf1
1. ... Th7
1. ... Lf3
1. ... Sd4
1. ... ~
98.
1. Dh3, g×f4
1. ... f×e6
1. ... T×f1
1. ... D×b5
1. ... e3
1. ... g4
1. ... Dc6/Te3
1. ... ~
99.
1. Sh4, Dg8
100.
101.
1. ... Sd7/Sg6/Sh7
1. ... Se6
1. ... D×h2
1. ... Sc3/Sd6
1. Dg4, f×g4
1. ... b×a2
1. ... f×e4
1. ... Kd5
1. ... Sf3
1. ... Kc5
1. ...~
1. Sd8, Th6
1. ... S1h3/S1f3
2. S×e6†
2. Sc6, Ke3/L×c6
2. Kg2, T×a6
2. Kg2
2. T×c4†
2. e5†, Kf5
2. Dh1, f×g2
2. Da1†
2. e5†
2. Db6
2. Df4†, K×f4
2. Le7†, Td6
2. D×b4, K×e5
2. Df4, K×c5
2. Sc4†, K×c5
2. Sf7†
2. T×d4†
2. S×b7†, K×e5
2. L×f4†, Kd5
2. S×e6†, Kd5
2. Sg2†, Kd5
2. Sg6†, Kd5
2. Se2†, Kd5
2. Dh5†
2. Sg6†
2. Se2†
2. De6, D×e6
2. ... S×e6
2. Le5†, K×e5
2. D×e6, D×e6
2. Sd5†
2. Dd4†
2. Sb4, ~
2. Td4†, Ke5
2. D×e4
2. Sb4†
2. S×b7†
2. Te5†
2. S(×)b7†
2. Df7, S×f7
2. ... Kc5
2. D(×)f3, S×f3
2. ... Kc5
3. Dd4‡
3. Kh3‡
3. Se3‡
3. Dh4‡
3. S×d3‡
3. Sd7‡
3. Sc×d3‡
3. Se×d3‡
3. Lb6‡
3. f4‡
3. c4‡
3. c4‡
3. Se3‡
3. Se7‡
3. Sc3‡
3. Seg2‡
3. Sd5‡
3. S(×)g6‡
3. Seg2‡
3. S×b7‡
3. Dg7‡
3. Se6‡
3. Da7‡
3. Se6‡
3. De3‡
—forts.
lösningar
forts. 1. Sd8, Kc5
1. ... Se2
1. ... f4
1. ... Ld6
1. ... ~
102. 1. De3, L×g3
1. ... T~f1
1. ... K×f6
1. ... Kf7
1. ... Kf5
103. 1. Sc2, Sa4
1. ... Ke4
1. ... L×d2/L×f5
1. ... Sd3
1. ... Df3
1. ... S×c2
1. ... Sd1/d3
1. ... ~
104. 1. Tg6, a4/Ld3
1. ... b3
1. ... Kd3/Kd5
1. ... Kb5
1. ... Le2/L×g2
1. ... S~
105. 1. Tg8, Lg6
1. ... Le~
1. ... Da7/Ds8
1. ... e5
1. ... ~
106. 1. Dd2, f5
1. ... K×c5
1. ... Kc4
1. ... ~
107. 1. D×e7, h4
1. ... e3
1. ... S×e7
1. ... Sc6
108. 1. Dc7, S~
1. ... Kd4
1. ... S×f4
1. ... ~
109. 1. Le7, K×d4
2. Dh2, ~
2. D×e2, Kc5
2. Se6†
2. L×d6
2. Dh4†, Kc5
2. Dg5, h×g5
2. Df2, T×f2
2. Tb7, T~/L×g3
2. D×h6
2. Df4†
2. Se3†, Ke4
2. Da8†, K×f5
2. Da8†, Kc4
2. Se3†
2. D×f3†
2. Da2†
2. Dc5†
2. Da8†
2. Sd6†
2. Dc3†
2. Td6†
2. L×f1†
2. D(×)e2†
2. T(×)c6†, Kb5
2. Dg3†, K×h6
2. Se8†, Kf5
2. S×e6†, Kf5
2. Se6†
2. Sf5†, K×f5
2. S×f5†, Sd3
2. Db4†, Kd5
2. Dc1†, Kd5
2. Sc6†
2. S×b5, S×e7
2. L×b5, S×e7
2. T×b5†, Sd5
2. Ld7†
2. Sd2†, Ke3
2. S×e6†, Kd5
2. De5†
2. D×b7†, Kd4
2. Lf6†, Kc5
2. ... Ke4
73
3. La7‡
3. De3‡
3. D×f2‡
3. Tf3‡
3. Tf3‡
3. Tf7
3. d3‡
3. S×d4‡
3. Sa3‡
3. Sc3‡
3. Df4‡
3. Sd6‡
3. Sd4‡
3. g4‡
3. Sd6‡
3. Lc6‡
3. Lc6‡
3. S×d4‡
3. Ld3‡
3. T×d5‡
3. D×c5‡
3. D×b7‡
3. S×e6‡
3. Da3‡
3. Ld3‡
—forts.
74
aftonbladets problemturneringar
forts. 1. Le7, c5
3. Lf6‡
3. Sc6‡
3. Ld3‡
110.
3. Dh5‡
3. f4‡
3. f3‡
3. D×b5‡
3. f4‡
111.
112.
113.
114.
115.
116.
2. Ld3†, K×d4
2. ... Ke5
1. ... Ke5
2. S×c6†, Ke4
1. ... ~
2. L(×)f6
1. De2, Ta4/Tc4
2. S×b5, T×e4
2. ... ~
1. ... T×d4
2. Dh5†, K×e4
1. ... Sb8
2. Sf5, T×e4
2. ... ~
1. ... Kd6
2. Lf4†
1. ... Tb3/Tb2
2. Sf5
1. ... Sc5/Sc7
2. Sf3†
1. ... K×d4
2. Dd3†
1. ... Tb1
2. Se6, ~
1. Df3, Kd6
2. Dd5†, T×d5
2. ... K×e7
1. ... Te5
2. Dc3†, Kd6
1. ... ~
2. Se4†
1. Sc5, h5
2. f4, g×f3 e.p.
2. ... K×c5
2. ... ~
1. ... K×c5
2. D×g4, Kd5
1. ... g3
2. Dd1†, Ke5
1. ... ~
2. D×g4, ~
1. Tb1, g×f4
2. Dd3, e×d3
1. ... T×a6/b×a6/T×d8 2. Sc4†
1. ... a×b1
2. S×g6†
1. ... K×f4
2. Sbd5†
1. ... e3
2. Dc4
1. De8, Sd5
2. De4†, K×e4
2. ... f×e4
1. ... L×e8
2. Se5†, Ke4
1. ... S×a4
2. Se5†, Ke4
1. ... Kc4
2. S×b6†
1. ... Tb7
2. De3†
1. ... ~
2. De3†
1. Se5, d×e5
2. S×c5, e4
1. ... K×a4
2. Sc4, d5
1. ... c4
2. Sc6†, K×a4
2. ... Ka6
1. ... Ka6
2. Sc6, ~
1. Ke7, Lh6
2. c3†, Kd5
1. ... Kd5
2. b×c4†, Kd4
3. Lf4‡
3. Se4‡
3. Sg8‡
3. D×e5‡
3. Dg5‡
3. e4‡
3. e4‡
3. Df5‡
3. Dh5‡
3. D(×)h5‡
3. Te1‡
3. Sdc5‡
3. Se5‡
3. Lf3‡
3. Dc6‡
3. b4‡
3. b3‡
3. Tb4‡
3. Tb6‡
3. Tb6‡
3. b×c4‡
3. D×g7‡
—forts.
lösningar
forts. 1. Ke7, Lf4
1. ... Tg1
1. ... Lg5†
1. ... ~
117. 1. Tc6, Ta1
1. ... Sb3
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
1. ... ~
1. Dc2, L×f6
1. ... Ld4
1. ... L×b5/b6/Lc3
1. ... ~
1. f7, L×c6
1. ... K×c6
1. ... Sd7
1. ... Sa6
1. ... ~
1. Db7, S×b7
1. ... Sd3
1. ... Sb3
1. ... Sb6
1. ... L~
1. Sc7, S~†
1. ... K×c4
1. ... e4
1. ... ~
1. Le6, b5
1. ... c5
1. ... a1D
1. ... ~
1. L×b3, Sf6
1. ... e6
1. ... L×c7/f5
1. ... ~
1. Lc3, Sb5
1. ... Kc4
1. ... b2
1. ... ~
1. ... Ke4
2. Dc3†, K×c3
2. Ke6
2. D×g5
2. D×g7†, Kd5
2. Tc7, L×d5
2. ... ~
2. T×b6, L×d5
2. ... ~
2. Tc7, ~
2. Tg5†, L×g5
2. ... K~
2. e5†
2. Dh2
2. Dc8
2. c4†, Ke6
2. d5†, Kc5
2. c4†, Ke6
2. Sd8, ~
2. Sb4†, Ke6
2. d3, ~
2. Dc8†, Ke4
2. D×b3, Ke4
2. Dc6, Ke4
2. Db4
2. Te4†, K×e4
2. Tc3†, S×c3
2. Td3†
2. Tf3†
2. Dd1, Lb1
2. ... S×g5
2. Dd7, S×g5
2. D×c6
2. Dd4†, K×d4
2. L×f7, S×d7
2. S×e6, f×e6
2. Dd5†, S×d5
2. Dg4†
2. Sf6†, Kc4
2. ... Kd6
2. Sc7, ~
2. Da2†, Ke4
2. Dh1†, Kc4
2. Db1†
75
3. T×c4‡
3. b×c4‡
3. Sc×b6‡
3. L×b7‡
3. Tb8‡
3. L×b7‡
3. L×b7/Ta7 ‡
3. e5‡
3. Dg2/Dh2 ‡
3. f8S‡
3. d7‡
3. d5‡
3. c4‡
3. f8S‡
3. g4‡
3. Lf3‡
3. Lg6‡
3. Lg6‡
3. S×d6‡
3. b3‡
3. d4‡
3. Da1‡
3. D×g7‡
3. S×c6‡
3. Lg6‡
3. Dh7‡
3. Lc2‡
3. d3‡
3. Le5‡
3. d3‡
3. Sd6‡
3. Sd6‡
76
aftonbladets problemturneringar
125.
133.
1. Se8, Sc3
1. ... c4
1. ... ~
1. ... Sd~
1. Sh2, Kf2
1. ... g×f5
1. ... K×h2
1. ... De8 &c.
1. ... ~
1. ... Sc~
1. Le3, S×b3
1. ... Ke5
1. ... Sc2/d2
1. ... b5
1. ... Kd6
1. Sf3, L×e6/~
1. ... K×d3
1. ... Sf4
1. ... S~
1. c6, Ke4
1. ... Kc4
1. ... K×c6
1. ... ~
1. Td4, S×d4
1. ... K×d4
1. ... Kd6
1. g4, f×g2
1. ... S×g4
1. ... Sc7/Sb4
1. ... Kc4
1. ... e6
1. ... d3
1. ... Sc5
1. ... ~
1. Sd5, f4
1. ... K×d5
1. Dh6, Ke4
135.
1. ... K×e2
1. ... Kc2
1. ... e4
1. c5, Kd4
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
2. Dg1†, Ke4
2. Sf6
2. Tf4†
2. De5†
2. De1†, K×e1
2. Lf4†, K×f4
2. Lf4†, K×g1
2. Se2†
2. De1†
2. De5†
2. Sd4†, Kc5
2. Lf4†, Kd5
2. Sd4†
2. De7
2. Dc7†
2. Td4†, K×f3
2. Se1†, K~
2. Seg5†, K×d3
2. Te2†, K×d3
2. Le6, Ke5
2. Dd4†, Kb5
2. Le6, Kb7
2. Dd4†, K×c6
2. Df4†, K×f4
2. Df4†, Kc3
2. D×f6†
2. De6†, K×e6
2. La2†, K×e4
2. Sc3†, d×c3
2. La2†, Kd3
2. Db5†
2. La2†
2. D×c5†
2. De6†, K×e6
2. Th2, K×d5
2. Sd7
2. Lb1†, Kd5
2. ... Kf3
2. De3†, K×d1
2. Lc4, K×d1
2. Sd4
2. Da1†, K×c5
2. ... Ke4
3. Sd6‡
3. Lh4‡
3. Se2‡
3. De1‡
3. De7‡
3. Db7‡
3. Tc3‡
3. Te2‡
3. Tcc3‡
3. S(×)e5‡
3. De2‡
3. Dd5‡
3. Db6‡
3. Dc4‡
3. Sd3‡
3. Sa4‡
3. La2‡
3. Dg6‡
3. Se3‡
3. Db1‡
3. La2‡
3. Th5‡
3. Se3‡
3. Dh5‡
3. Lb3‡
3. Dc1‡
3. Dc3‡
3. Sd6‡
—forts.
lösningar
forts. 1. c5, b×c5
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
1. ... d4
1. ... e5
1. ... ~
1. Tc5, Kd4
1. ... d×c5
1. ... 2. Sf2†
1. Dg6, K×e5
1. ... f×e5
1. ... f5
1. ... ~
1. Tg2, f×g2/L×g2
1. ... g3/T×g2
1. ... Te4
1. ... Te2/Te1
1. ... Kf4
1. ... ~
1. Sd4, Tb7
1. ... L×f3
1. ... ~
1. Dg4, Kc5
1. ... Ke4
1. ... S~
1. Kc2, Te6
1. ... Ld1†/Ld3†
1. ... T×e8/Ke4
1. ... K×c4
1. ... c×b2
1. Dd4, e×d4
1. ... e4
1. ... Se4
1. ... g2
1. ... T~
[ 1. ... g6!/g5! ]
1. De1, b×c4
1. ... K×c4
1. ... L×e3
1. ... K×c6
77
2. Dh1†, Kd4
2. ... Kf5
2. Dh1†, Kf5
2. Sd6†
2. D×f2
2. Sc3, K×c5
2. Sc3†, Kd4
3. Dh4‡
3. Dh7‡
3. Dh7‡
2. f×e3, Th5
2. Dc2, e×f2
2. D×f5
2. Dd3†, K×e5
2. Db8, Kd4
2. ... Kd6
2. S×e6
2. Sf7†
2. T×g4
2. Dd4†
2. Tc5†
2. Dg4, S×g4
2. De8†
2. Dh8†
2. Dg5†, Kb4
2. ... d5
2. S×e2, K×d3
2. D(×)e6†
2. K×c3, Ke4
2. K×c3
2. Dc6†
2. Tc8†
2. T×e5†
2. S×d4†
2. De5†
2. Dd3
2. Df2†
2. T×e5†
3. De8‡
3. Lc5‡
2. Db1, L×e3
2. ... K×c6
2. ... d×c6/S×c6
2. S6e5†, Kd5
2. Sb4†, Ke4
2. S4a5†, Kd5
3. La7‡
3. Le5‡
3. D×e3‡
3. Db2‡
3. Sf7‡
3. Sd3‡
3. Sc2‡
3. De7‡
3. D×g6‡
3. Dc6‡
3. Sb4‡
3. De4‡
3. e4‡
3. e4‡
3. Sd2‡
3. e4‡
—forts.
78
aftonbladets problemturneringar
forts. 1. De1, Ke4
1. ... S×c6/d×c6
1. ... ~
143. 1. g6, e×d3
1. ... Kd6
1. ... g3/g×h3
1. ... c×d3
1. ... c3
144. 1. Lf2, La2/Lb3
145.
146.
147.
1. ... T×h2
1. ... Se4
1. ... L×b5
1. ... ~
1. Kf1, Sc6/Tc6
1. ... Sb5
1. ... a5
1. ... Ld6
1. ... f4
1. ... Sb~
1. ... T~
1. Da3, Sg5
1. ... S×f5
1. ... Sc5
1. ... Sd4
1. ... Ke5
1. ... ~
1. Dh4, Lc5
1. ... Lb2
148.
1. ... g5
1. ... d4
1. ... T×h8
1. ... Kd6
1. ... ~
1. Da7, La4
1. ... Lg1
1. ... Sg~
1. ... Td1
1. ... Ta5
1. ... ~
2. Sd2†
2. e4†
2. e4†/Sb4†
2. Dg2, d6
2. Db2, e6
2. Dh5, d6
2. Da2†
2. Kc7
2. Te4, T×h2
2. ... S×e4
2. Te6, L×b5
2. T×d3†, L×d3
2. S×b6†
2. Te6
2. Dc4†, S×c4
2. Dd5†, S×d5
2. D×a7
2. L×a7
2. Db3
2. S(×)d7†
2. Dc7†
2. Dd6†, K×f5
2. Dd6†, S×d6
2. Dc3, L×f6
2. g3†, Ke5
2. Sd7†, Kf4
2. Dd6†
2. Sg4†, Ke4
2. ... Kd6
2. Db4, d4
2. ... T×h8
2. Se8†, T×h8
2. Dh2†, Sg3
2. d4†, Kd6
2. Se8†, Kc5
2. d4†/Se8†
2. Se3, T×g5
2. ... Lb3/Lb5
2. Td5†, S×d5
2. e5†, Kd5
2. Ta5, T×d4
2. T×a5, e1D
2. Tc5
3. D×g4‡
3. Db4‡
3. Dg4‡
3. Td4‡
3. S×b6‡
3. S×b6‡
3. S×b6‡
3. Sd7‡
3. Sa4‡
3. Le4‡
3. Sd5‡
3. g3‡
3. Sd7‡
3. g3‡
3. Se5‡
3. Le5‡
3. Db8‡
3. Sg4‡
3. d4‡
3. D×g3‡
3. Se8‡
3. Dd4‡
3. S×c4‡
3. e5‡
3. e5‡
3. Sf6‡
3. T×a6‡
3. T×a6‡
lösningar
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
1. Db1, T×b1
1. ... Ld4
1. ... L×h5
1. ... Ld1
1. ... ~
1. Tb3, c×b3
1. ... c3
1. ... Sdc6
1. ... ~
[ 1. Sb6† 1. Sf6† ]
1. g5, L×c4
1. ... Lc8
1. ... L×h3/Lf5/Lg4
1. ... Ld7/K×c3
1. ... L×f7
1. ... ~
1. Sc5, L×f7
1. ... h×g6
1. ... K×d4
1. ... Se7
1. ... f5
1. ... Kd6
1. ... Le6
1. De8, S×e2
1. ... T×c3/Ta5
1. ... K×e4
1. ... Ta7/Ta8
1. ... Sd3
1. ... ~
1. Da6, d3
1. ... b5
1. ... L×c2
1. ...~
1. Tc6, L×c6/d×c6
1. ... T×c6/Sb2
1. ... Lf~
1. ... Sf2
1. ... Sc3/Se3
1. ... ~
1. e5, K×e5
1. ... c2
1. ... ~
79
2. c8S, e3
2. D×e4†, K×e4
2. K×h5, T×b1
2. D×d1, ~
2. Df1†, L×f1/Lf3
2. Sc6, S×c6
2. ... ~
2. Dh1†
2. S×c6
2. Sf6†, Kc5
3. S×d6‡
3. Lh7‡
3. g4‡
3. g4‡
3. g4‡
3. c4‡
3. Se7‡/S×b4‡
2. Dc8, K×c3
2. D×c8, K×c3
2. Sd6, K×c3
2. Lb2(†)
2. Sb5†
2. D×e6, K×c3
2. Sf5, ~
2. S×b5, L×f7
2. D×f6†, K×c5
2. D×f6†
2. Dg7†
2. Sb7†
2. Sd7†
2. Lb8, T×c3/S×c3
2. S6c5, T×c5/b×c5
2. S6g5†
2. Sf4†
2. S6g5
2. Sc7†
2. Da8, ~
2. Sd5, ~
2. Df1, ~
2. Df1
2. Sb3, ~
2. Lf3†, K×f3
2. Sc5†
2. S×f2†
2. Sc5†/Sf2†
2. Sc5/Lf3†
2. Sd7†, Kf4
2. Sc4†, Kc3
2. Sd5†, Ke4/K×e5
3. Sb5‡
3. Sb5‡
3. Scb5‡
3. a×b4‡
3. Sb5‡
3. d4‡
3. d4‡
3. d4‡
3. Sf6‡
3. Sf6‡
3. Le4‡
3. S×e7‡
3. S×h4‡
3. Sb(×)c5‡
3. Dd5‡
3. L×e3‡
3. T×e3‡
3. T×e3‡
—forts.
80
aftonbladets problemturneringar
forts. 1. e5, Kd3
157. 1. Lf5, T×a6
1. ... Ta3/Ta1
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
1. ... b×c4
1. ... L×e5
1. ... b4/L~
1. Sc6, Kd3
1. ... Kf3
1. ... K×f4
1. ... T×c8
1. Le7, b×c3
1. ... L×e6
1. ... Ke5
1. ... Lf5
1. ... Kc4
1. ... ~
1. Db4, c×b4
1. ... d3
1. ... Tb7
1. ... La5/Td7
1. ... a3
1. ... ~
1. Ld7, L×d4
1. ... b×c5
1. ... Sf5
1. ... K×f4
1. ... ~
1. Kb4, S×d6
1. ... S×f4
1. ... K×d6
1. ... K×f4
1. ... g5
1. ... Sa7
1. ... ~
1. Db7, f4
1. ... K×c4
1. ... L×b7
1. ... a3†
1. ... Lc6
1. Dg8, Kd4
2. Df3
2. Se3, T×a8
2. ... K×e5
2. Sc6†, K×c4
2. ... Kd5
2. Sf3†
2. Sb6/Se3
2. Le6
2. De6, S×e6
2. D×f5, S×f5
2. Kf2, T×c8
2. T×d4†, Kf3
2. L×e4†, Ke5
2. T×e4, L×g8
2. d4†, Kf5
( 2. T×e4† )
2. Sc5†
2. Sg5†
2. Sd4†
2. T×d4, Ke2
2. Te2
2. D×b7
2. D×a4
2. Db3†
2. Da3†
2. De4†, S×e4
2. Db8†, Kd5
2. T×f5†
2. Df3†
2. Sf3†, K×f4
2. Sf3†, K×f4
2. Sc6†, K×d6
2. Sb5†, Ke7
2. Se2†
2. Tdf6
2. Tf6
2. Te4†
2. De4†, L×e4
2. Dd5†, K×d5
2. Td1†, Ke4
2. Kb3
2. Td1†
2. Sd3†, Kc4
3. Sc6‡
3. Dh8‡
3. Dg8‡
3. Sb6‡
3. Se5‡
3. Se5‡
3. T×d4‡
3. Se5‡
3. d4‡
3. c4‡
3. L×e4‡
3. Lg4‡
3. Tf5‡
3. Le6‡
3. e3‡
3. Le5‡
3. Le5‡
3. Lf6‡
3. Le2‡
3. Lf7‡
3. Td4‡
3. Sd6‡
—forts.
lösningar
forts. 1. Dg8, Kd5
1. ... Kf4
1. ... Kf5
1. ... ~
165. 1. Sc5, K×d2
1. ... d3
1. ... L~
1. ... g4
1. ... h2
166. 1. Df1, L×e5
1. ... K×e5
1. ... Kc5
1. ... D×d2
1. ... ~
167. 1. Da4, c2
1. ... K×d5
1. ... Kf3
1. ... b3
1. ... ~
168. 1. e4, K×b5
1. ... S×b5
1. ... K×d7
1. ... e×f6
1. ... e5
1. ... ~
169. 1. g3, L×g3
1. ... f×e6
1. ... Kf6
1. ... f5
170. 1. Dh1, Dc6
1. ... Td1
1. ... g4/Td2/g2
1. ... D×e8
1. ... Dd7
1. ... Da1
1. ... Dd1
171. 1. Se4, b6
1. ... Kd5
1. ... Kf7
1. ... ~
172. 1. Dh6, g×h6/g6
1. ... L×e8
1. ... d×e5
2. Sd6†, Ke5
2. Sd3†
2. Dg6†
2. Sd6†, Ke5
2. Df2†, Kc1
2. Ld1†, K×d2
2. Sf3/Sb1, K(×)f3
2. Sb1/Sdb3/Sd3, ~
2. Dg2†
2. La7†, D×a7
2. Df4†, K×f4
2. Df8†
2. Sb5†
2. Se6†
2. D×c2†, K×d5
2. Sfd6
2. Dc2
2. Sd2†
2. Dd1
2. D×b6†, Kc4
2. K×e7
2. Db7†
2. T×b6†
2. Td5
2. Tc5†, b×c5
2. Dc3†, Kf4
2. S×f3†, Kf6
2. Dd4†
2. Dc3†
2. Lf5†, D×h1
2. Lf1†, Kg8
2. L(×)g2†, Kg8
2. Le6†, Dh5
2. L×d7†, Kg8
2. Lf5†
2. Lh6†
2. S×f6, Kf7
2. Sf4†, Ke5
2. Dc7†
2. Dd6(†)
2. Sf6†, K×e5
2. Dh1†, K×e5
2. L×b7†
81
3. Sd3‡
3. Sd3‡
3. Sd3‡
3. Scb3‡
3. Ld1‡
3. Ld1‡
3. Se6‡
3. Se6‡
3. Se7‡
3. Se5‡
3. Se5‡
3. Sh3‡
3. Df8‡
3. Lh6‡
3. Lc4‡
3. Ld5‡
3. D×h5‡
3. Le6‡
3. Lg8‡
3. L×f6‡
3. d4‡
3. d4‡
—forts.
82
aftonbladets problemturneringar
forts. 1. Dh6, ~
173. 1. Te6, D×g7
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
1. ... Kd4
1. ... D×d6
1. ... L×e6
1. ... D×b2†
1. ... Df6
1. Ld7, K×f6
1. ... T×h5
1. ... Kd5
1. ... e6
1. ... ~
[ 1. Lc8 ]
1. c5, K×e5
1. ... T×e5
1. ... g5
1. ... ~
1. Dh4, e5
1. ... Sg5
1. ... Kc3
1. ... S~
1. ... ~
1. Sf7, K×e4
1. ... Ke6
1. ... d×e4
1. ... Ld1
1. Df3, Ke6
1. ... d3
1. ... S×e4
1. ... ~
1. Da5, K×d4
1. ... Sg~
1. ... f5
1. ... b4
1. ... d6
1. ... ~
1. T×c6, c3
1. ... K×c6
1. ... Le8/Se4
1. ... S×f5
1. ... h1D
2. D×d6(†)
2. Sa6†, Kd4
2. ... Kc6
2. Sf5†
2. Sa6†
2. D×e5†
2. D×b2
2. Sa6†/D×f6
2. Dd4†, e5
2. Tf4, K×f4
2. L×c6†
2. Dg5†
2. De3†
2. Dg5†, Kd4
2. Df2†, Kg5
2. Dh2†, Ke3
2. Sc4
2. D×g3, Kc3
2. D×g5, Kc3
2. Le5†
2. D(×)f6†
2. D×g3
2. Sfd6†, D×d6
2. De5†, K×f7
2. Dg5†, Ke6
2. Ld7†
2. Df7†, K×f7
2. D×d3†, Ke6
2. Df5†, K×d6
2. Df7†
2. Dd2†, Ke5
2. T(×)e4†, K×d5
2. Lg7†, Kd6
2. Dc5
2. Dd2
2. f4†, K×d4
2. Tc4, K×c4
2. ... b×c4
2. D×b5†, K×b5
2. Kb6
2. D×f5†
2. T×c4
3. Sf5‡
3. Lb5‡
3. D×h4‡
3. De3‡
3. Sb5‡
3. Sf7‡
3. Sf5‡
3. D×e5‡
3. De5‡
3. Ld3‡
3. De8‡
3. Sd8‡
3. Sg5‡
3. Sg5‡
3. De5‡
3. f4‡
3. D×a8‡
3. Db4‡
3. Dd2‡
3. Da2‡
3. Db7‡
3. Sd4‡
—forts.
lösningar
forts. 1. T×c6, Lc3/Lb4
1. ... ~
181. 1. Df4, b6
1. ... Ta3/T×a5/b5
1. ... Ka3
1. ... b×c6
1. ... S~
182. 1. Dd1, Ta×d1
1. ... Tg×d1/Tf1
1. ... e2
1. ... h6
1. ... ~
183. 1. Db5, T×b5
184.
185.
186.
187.
2. Kb7
2. Kb6/Kb7
2. De3, Sd3
2. Lb3†
2. Dc1†, Kb4
2. Db8†
2. Sc2†
2. Ld8, ~
2. g3, ~
2. D×d2, ~
2. D×f3, h×g5
2. D(×)f3
2. Sf5†, Kc5
2. ... Kd3
1. ... Kd3
2. Le4†
1. ... Lc2
2. S×c2†
1. ... K×e3
2. Dc5†/D×e5†
1. ... ~
2. Sf5†
1. Se6, b6
2. Sg7, h×g2
1. ... Kf5
2. g4†, Ke4
1. ... T×e6
2. Dg4†, Kd5
1. ... h×g2
2. D×g2†, Kf5
1. ... Tc6
2. D×h7†, Kd5
1. ... Kd5
2. Sc7†
1. ... ~
2. Sc5†
1. Sf5, e×f5
2. Dd8†, Kc4/Ke4
1. ... Kc4/Ke4
2. D×e6†
1. ... L×d4
2. D×d4†
1. ... Sc5
2. D×c5†
1. ... ~
2. Se3†, Ke4
1. De8, Db4
2. Tb2, a5
2. ... T×a4
1. ... Tb3
2. Ta2, D×c5
1. ... K×c5
2. Te2†, Kd6
1. ... T×e7
2. Tc6†
1. ... D×c5
2. Dd8†
1. ... Db5
2. T×b5†
1. ... ~
2. Tb2(†)
1. T×c6, f2
2. D×b7, Kd5
1. ... b×c6
2. Sf6†, K×f4
1. ... Ld8/Le5/L×b6 2. Tc5
1. ... T×h4
2. De8†
1. ... ~
2. Sf6†
83
3. Sc2‡
3. Ld3‡
3. Lc7‡
3. Lf4‡
3. Lf4‡
3. Dg3‡
3. Sd7‡
3. Le4‡
3. Da8‡
3. Sg5‡
3. Df3‡
3. Sg7‡
3. Sf4‡
3. Sb2/Sf2 ‡
3. Sf2‡
3. Tc6‡
3. Tb5‡
3. a5‡
3. e5‡
3. Sf6‡
3. D×c7‡
84
aftonbladets problemturneringar
188.
1. Dg1, Tg4†
189.
1. ... T×g1
1. ... T×f8
1. ... K×d5
1. ... ~
1. Sc5, Kf4
1. ... Kf6
1. ... Tf2
192.
1. ... Td1/T×g2
1. ... ~
1. ... h1D
1. ... e2
1. Sg6, Ke6
1. ... Kc6
1. ... Kc4
1. ... ~
1. c4, Tg5
1. ... Tg6/Tg8
1. ... Tg4
1. ... T×g2
1. ... Tg3
1. Df4, Td1
193.
1. ... e5
1. ... K×d5
1. ... a×b5
1. ... ~
1. Sd6, Kc5
194.
1. ... Se8
1. ... Sb5
1. ... Ke5
1. ... e3
1. ... ~
1. Da8, d×e6
190.
191.
1. ... K×e6
1. ... K×f4
1. ... ~
2. Sf4, T×f4†
2. ... T×g1
2. Sf4, ~
2. e4†, K×d6
2. e4†, Ke5
2. d4†
2. Lc7†, Te5
2. ... Kg5
2. Lc3†, Te5
2. ... Kg5
2. Ld8†, Tf6
2. ... Kf4
2. Lc7, ~
2. Ld8†, Kf4
2. Lc3, ~
2. L×d2†, Kf6
2. D×b5, S×b5
2. D×f5, S×f5
2. Tc7†
2. D×f5†
2. Sd7, T×d5†
2. Sd7
2. S×g4
2. Ta8
2. h×g3
2. b4†, K×b5
2. ... K×d5
2. Db4†, K×d5
2. Sbc7†, Kc5
2. c7
2. Dd4†
2. Sf7†, Kc6
2. ... Kd4
2. Dc3†, K×c3
2. S×b5†
2. Dg3†
2. Dh4†
2. Sf5†, Ke5
2. Td4, K×d4
2. ... c×d4
2. Tf6†
2. Sg2†
2. Dd5†
3. e4‡
3. d7‡
3. d4/d7‡
3. Sc4‡
3. Sd3‡
3. Se6‡
3. Se4‡
3. Se4‡
3. Se6‡
3. Se6‡
3. S×d3‡
3. Se4‡
3. S×d3‡
3. Se6‡
3. Sd7‡
3. Sf8‡
3. Se5‡
3. Sc5‡
3. Sd×c3‡
3. Sbc7‡
3. Sbc7‡
3. b4‡
3. Sd8‡
3. c3‡
3. Sb5‡
3. Ld6‡
3. Sf3‡
3. Lg3‡
lösningar
195.
1. Se4, e×f4
1. ... K×e4
196.
197.
1. ... K×d4
1. ... d×e4
1. ... ~
1. Df8, S×f8
1. ... Sb3
1. ... K×c4
1. ... ~
1. ... b6/e5
1. Da1, e×d5
1. ... K×d5
1. ... Sf6/b5/Le5
1. ... e5
1. ... Sd4
1. ... ~
2. Sc6, K×e4
2. ... T×f7
2. Lg6†, K×d4
2. ... K×f4
2. Le3†, K×e4
2. Lc4†, K×d4
2. S(×)f2†
2. Sab6†, Kc5
2. K×b3, S×f8
2. Dc5†, S×c5
2. Dc5†, S×c5
2. L×d7
2. Lf8†, Ke6
2. Se7†, K~
2. Lf8†, K×d5
2. c4
2. Da3†
2. Da3†/Lf8†, ~
85
3. Lg6‡
3. Sf2‡
3. Le3‡
3. Se6‡
3. Lg6‡
3. Le3‡
3. b4‡
3. e4‡
3. Sb6‡
3. Sab6‡
3. Sd8‡
3. Da3‡
3. Sb4‡
3. Sb4‡/Se7‡

Podobné dokumenty

Topics 5 - teaching

Topics 5 - teaching rav o ! Topics 5

Více

93,7 khwd

93,7 khwd In this edition, solutions have been converted from descriptive notation to algebraic, using the letter ‘S’ to indicate knights. The distinction between plain, double and discovered mates present i...

Více

loard a Taylor

loard a Taylor death occurred when the work was too far advanced in the press to admit of alteration. They esteem themselves very fortunate in having a problem by Mr. Deacon composed quite recently, and expressly...

Více

Remington SF3

Remington SF3 their pursuit profitable to the student and interesting to the accomplished Chess-player.’’ London, January, 1866.

Více

Canadian Chess Problems (1890)

Canadian Chess Problems (1890) Robertson & Co at the “Globe Press.” The important change introduced in this edition is the translation of the solutions into algebraic form; the remaining changes are only editorial. The following...

Více