12 hodin no limit - No Limit bike team

Komentáře

Transkript

12 hodin no limit - No Limit bike team
12 HODIN NO LIMIT
Kdy|:
V sobotu 1.10. 2011 od 6:30 do 18:30
Kde:
Údolí Raduňského potoka, Raduňského zámku, Raduňského podlesí.
Povinná výbava:
Účastnit se lze pouze na horských a krosových kolech v dobrém technickém stavu.
Cyklistická přilba je povinná.
Trať:
Start je u restaurace Raduňka. Okruh má 12,3 km a vede po lesních a asfaltových cestách.
Celkové převýšení trati je 230m.
Startovné a presence:
Startovné je 250,- Kč pro všechny přihlášené do 23.9.2011. Pozdější přihlášení je možné,
dokonce i v průběhu závodu do něj lze přistoupit, v obou případech je pak startovné 300,- Kč.
Vyhodnoceni budou pouze účastníci zapsaní ve startovní listině a jedoucí na kole označeném
startovním číslem. Presence proběhne v restauraci Raduňka v pátek 30.9. 2011 v době 17- 21
hod.
Bezpečnost a ochrana přírody:
Okruh je značený. Akce se koná za plného provozu ostatních vozidel a
pohybu turistů. Předpokládáme účast jak zkušených „bajkerů“, tak i rekreačních jezdců.
Účastníci jsou povinni brát ohled na méně zdatné
soupeře a ostatní osoby. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Všichni účastníci a diváci jsou
povinni dodržovat zásady ochrany přírody a chovat se ohleduplně. Je přísně zakázáno
odhazování jakýchkoliv odpadků a poškozování lesních porostů. Pozor! Ve vyznačeném
úseku přístupové cesty k zámku je bezpodmínečně nutno respektovat pravidlo přednosti
pěších návštěvníků zámeckého parku a žádným způsobem nesmí být tito návštěvníci
ohrožováni, omezováni. Porušení této podmínky bude penalizováno ztrátou jednoho kola.
Pravidla akce:
Trať je otevřena od 6:30 do 18:30. Účastníci mohou startovat hromadně v 6:30 nebo kdykoliv
v době závodu (od 6:30 do 18:30). Opravy kol jsou povoleny jak v depu, tak i na trati.
Účastníkům je povoleno vyměnit celé kolo v průběhu závodu (v tomto případe musí účastník
nové kolo označit startovním číslem, které obdržel při presenci). Účastník, který tlačí kolo je
povinen uvolnit stopu účastníkovi, který jede na kole. Pomalejší účastník je povinen uvolnit
stopu rychlejšímu. Do celkového výsledku se počítají pouze celé okruhy ukončené do 18:30.
Účastníci budou vyhodnoceni podle počtu ujetých kol. V případě shodného počtu ujetých kol
rozhoduje celkový čas, proto je ve vlastním zájmu účastníků nahlásit pořadatelům ukončení
závodu! Pokud v případě technických potíží účastník dokončí kolo po směru jízdy, kolo se mu
započítává.V případe, že se vrátí do prostoru startu proti směru jízdy, kolo se mu
nezapočítává.
Kategorie a ceny:
Muži (M1, M2, M3)* 1. - 3. místo - věcná cena
Ženy (Z1, Z2)* 1. - 3. místo - věcná cena
Kategorie : M1 15-29, M2 30-49, M3 50- a více let
Z1 15-35, Z2 36- a více let
Vyhlášení výsledků proběhne v 19:00.
Občerstvení a zázemí:
Pořadatelé zajišťují pouze základní občerstvení. Teplé jídlo a nápoje lze zakoupit v restauraci
Raduňka, kde bude po skončení závodu k dispozici pro účastníky závodu také Wellness
centrum zdarma. Zde bude i závěrečný večírek s gulášem v ceně. Pro uložení věcí a
odpočinek účastníků bude vyčleněn prostor v restauraci Raduňka. Za odložené věci pořadatel
neodpovídá.
Závěr:
Jedná se o cyklistický závod, ale současně i o podzimní test výkonnosti cyklistických
nadšenců. Předpokládáme, že na trati se budou potkávat „bajkeři“ všech výkonností, a proto
prosíme všechny zúčastněné o maximální ohleduplnost.
Těšíme se, že spolu s Vámi strávíme
fyzicky náročný, ale pohodový den v
sedle kola.
Počet startujících je omezen na 100 účastníků a pořadatel si
vyhrazuje právo startovní listinu uzavřít.
www.nolimitbiketeam.cz
Za pořadatele:
Petr Kelner