celní režimy eu – s podmíněným osvobozením od cla

Komentáře

Transkript

celní režimy eu – s podmíněným osvobozením od cla
CELNÍ REŽIMY EU – S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA
Název školy
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Název DUMu
Celní režimy EU – s podmíněným osvobozením od cla
Autor
Datum
Ing. Blanka Strachotová
9. 10. 2013
Stupeň a typ vzdělávání
Odvětví / Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor
Tematická oblast
Druh učebního materiálu
Cílová skupina
Anotace a popis způsobu použití ve
výuce
Střední odborné vzdělávání
-- dle RVP.cz -Obchodní akademie
Mezinárodní obchod
Výukový materiál
Žák, 15 – 19 let
Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit
výkladem. Náplň: materiál seznamuje s celními režimy EU s podmíněným osvobozením od cla, tj. režim vnějšího
tranzitu, aktivní a pasívní zušlechťovací styk, přepracování pod celním dohledem, uskladnění v celním skladu,
dočasné použití, uskladnění ve svobodném celním pásmu.
Celní zákon (kodex) EU, zboží podléhající clu, režim vnějšího tranzitu, aktivní a pasívní zušlechťovací styk,
přepracování pod celním dohledem, uskladnění v celním skladu, dočasné použití, uskladnění ve svobodném
celním pásmu, zboží Evropského společenství.
Vybavení, pomůcky
Klíčová slova
Číslo projektu
Ná
š bl
CZ.1.07/1.5.00/34.0534
III/2 I
k li ě í ý k
ř d i
í
ICT
ZLÍNSKÝ KRAJ
CELNÍ REŽIMY EU – S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA
Cílem kapitoly je seznámit se s nejčastějšími celními režimy EU s
podmíněným osvobozením od cla, tj. režim vnějšího tranzitu,
aktivní a pasívní zušlechťovací styk, přepracování pod celním
dohledem, uskladnění v celním skladu, dočasné použití,
uskladnění ve svobodném celním pásmu.
Obrázek č. 1
CELNÍ REŽIMY EU – S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA
Režimy s podmíněným osvobozením od cla
– clo se neplatí za splnění určitých podmínek, poruší-li se, musí
se clo doplatit dodatečně.
1. vnější tranzit - zboží je dopravováno mezi dvěma (cizími)
místy přes území EU, tzv. pod celním dohledem. Clo se
neplatí. Zůstane-li zboží v EU, musí se clo doplatit.
2. uskladňování v celním (konsignačním) skladu - dočasně.
Zboží není zbožím ES, nepodléhá clu. Následně je nutno zboží
přidělit patřičné celně schválené určení, poté se doplatí clo.
CELNÍ REŽIMY EU – S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA
3. aktivní zušlechťovací styk - zboží dovezené do EU za účelem
zpracování, zušlechtění, nepodléhá clu. Ve stanovené lhůtě musí
být vyvezeno zpět do ciziny nebo přeřazeno do jiného režimu v EU.
4. pasivní zušlechťovací styk – zboží ES je dočasně vyvezeno za
účelem zušlechtění, ve stanovené lhůtě je dovezeno zpět, clo se
vypočítá z hodnoty opravy.
5. přepracování pod celním dohledem. Zboží není zbožím ES,
nepodléhá clu. Následně je propuštěno do volného oběhu jako tzv.
„přepracované výrobky“ + zaplaceno clo.
CELNÍ REŽIMY EU – S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA
6. dočasné použití - zahraniční zboží bude v EU používáno dočasně,
zboží není zbožím ES, nepodléhá clu, musí však být ve stanovené
lhůtě vyvezeno zpět, popř. propuštěno do volného oběhu.
7. uskladnění zboží ve svobodném celním pásmu (skladu, přístavu)
Zboží se posuzuje takto:
a) cizí zboží – jako by se nenacházelo na území ES
b) zboží ES – jako by bylo už vyvezeno.
V EU existují 2 velké free zóny - přístav Hamburk a letiště a přístav
Shannon v Irsku.
OTÁZKY, ÚKOLY:
1. Pokuste se určit, při jakých konkrétních způsobech využití zboží
se použije celní režim „dočasné použití“.
Obrázek č. 2
POUŽITÉ ZDROJE
Nařízení Rady EU č. 2913/92 - Celní kodex (zákon) Společenství – Community Customs Code,
elektronická podoba
Nařízení Rady č. 2658/87 - Společný celní sazebník, Integrated tariff of European Communities,
tzv. TARIC, elektronická podoba
ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva. Operace v zahraničním obchodě: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Praha: Vysoká
škola ekonomická v Praze, 1991, 189 s. ISBN 80-707-9098-9.
PIPEK, Josef. Mezinárodní obchod. 2.vyd. Praha: VŠE, 1996, 149 s. ISBN 80-707-9595-6.
Odborné časopisy, měsíčníky: EKONOM
Obrázek č. 1: Celní řízení. 9orT64HiFXohFXNSc7LJa049KFv0ctktLac2jxRw8JU&width=341. Dostupné z:
http://www.obrazky.cz/media/4/9orT64HiFXohFXNSc7LJa049KFv0ctktLac2jxRw8JU&width=341
Obrázek č. 2: ZOLL. Tm2FpzK-RdflTfmcMnGextzMbZwCzwE5Q9qEKPytYE0&width=335. Dostupné z:
http://www.obrazky.cz/media/3/Tm2FpzK-RdflTfmcMnGextzMbZwCzwE5Q9qEKPytYE0&width=335

Podobné dokumenty