InterLeader® InterLeader - Společnost pro strategické řízení

Komentáře

Transkript

InterLeader® InterLeader - Společnost pro strategické řízení
Ivan Balogh (Plzeňský Praz
azdr
droj) * Gabriel Berdár (BVI a MO
MOG
G
Assist
s an
ance
c , dříve Českký Te
Tele
leco
c m) * Gilles Bérouard (Euro
oRS
RSCG
C )
* Pa
P ve
el Bo
Bobo
boší
šík (B
(BCM
CM, dřřív
CM
íve
e Sa
Sahm
hm) * Da
hm
David
d Br
Brož
ož (Velu
lux)
x) * Jiřří
Cien
nciala (Tři
řine
neck
ne
cké
ck
é že
ž le
ezá
zárn
rny)
y) * JJan
an Čer
ervvinka
a (A
(Ada
da
ast
stra
ra Gro
ra
oup
u ) * Jiř
Jiiří
ří
Devá
át (C
Cis
isco
co S
Sys
yste
te
ems
ms)) * Zb
Z yněk Frolík (L
(Lin
L net
et)) * To
Tomá
mášš Ha
má
alílíkk (Č
(Čes
esská
křes
kř
esťa
ť nské akade
demie) * Josseff H
Hav
ave
av
elka (So
Sono
noma
no
ma Magazzin
ines
es))
PŘÍLEŽITOSTI
PŘÍLEŽITOSTI – ZMĚNA
ZMĚNA – STRATEGIE
STRATEGIE – INOVACE
INOVACE –
KREATIVITA
KREATIVITA – VŮDCOVSTVÍ
VŮDCOVSTVÍ PRO
PRO OBNOVENÝ
OBNOVENÝ RŮST
RŮST
* Petr Choulík (Lind
de Ga
Gas) * Ale
Gas)
eš John (Ússta
tav ja
ade
ernéh
ho vý
výzkum
mu
Řež) * Pavel Kafka (Če
Řež
eskká ma
man
na
n
ažerská
áa
aso
so
ociace,
e dří
e,
říve
v Siemens) *
To
omá
máš Kolář (Linett) * Ha
ana
n Krb
rb ová
rbco
v (ČE
Č Z) * Ondře
řej Land
nda
nd
a (I
(Inventa
ta
ta)
a
L bor Láznička
Li
ka (Ba
aru
rum
m Co
Cont
Cont
ntin
inen
enta
tal) * M
Marian Ma
M rekk (P
Pos
osAm
Am) *
Am
Eduard Míka
Ed
a (I
(Int
nter
e net Ma
er
M llll, dř
dříve AP
PP Grou
oup)
p) * Lad
ad
dis
isla
sla
lavv Mo
ožn
žnýý
(T-Mobile)
(T
e) * LLub
uboš
ub
o Pavlas (Czech Coa
al) * JJiříí Pa
Pavl
vlíč
íčček (Bright
íček
Elemen
ent,
t, dřííve JJoh
hns
nso
on & Joh
on
ohns
nson)) * Va
Vadi
dim Petrovv (TP
TPCA K
Kol
o ín
ín
ín)
* Iv
Ivan
an
nP
Pilililný
ný ((Tu
ný
Tu
ues
esda
sda
ay Bu
Busi
sine
nes
ne
ess
ss N
Net
etwo
et
two
ork
r ) * Pe
Petr
trr Pok
okor
orrný (d
o
dřřív
íve
sa
ano
nofififavven
enti
tiss,
s, Zen
entiva) * Jiří Sed
dlá
l k (Č
ČEZ ICT S
Servi
vice
ice
cess)
* Li
L bor Sehn
hnal
al (AC
ACG
G Fla
at Glass Cze
ech
ch) * Pe
etrr S
Sýýkora
a (d
(dří
říve
ve Officce
Depo
pot,
t, Pap
pir
iriu
ius)
s) * Jan TTollar
a (Hewlett Pack
ckar
ard
d) * Alexander Winkler
(dříve Cisco Systems)
You must be the change
you wish to see
in the world.”
Mahatma Gandhi
InterLeader®
Certifikační program
v tvorbě strategií,
řízení změn
a rozvoji vůdcovství
16. ročník
Posláním programu InterLeader® je příprava vůdců rozvoje podnikání schopných čelit náročným výzvám 21. století. Program staví
na inovované tradici mezinárodního programu InterManager®, výsledcích mezinárodního výzkumného projektu Next Generation
Leadership® a kombinuje nejlepší světové a tuzemské zkušenosti. Je koncipován jako volný cyklus tuzemských výcvikově řešitelských
seminářů (akčních workshopů).
Vedoucím lektorem, koučem a konzultantem programu je PhDr. Ing. Ondřej Landa, CSc., prezident Inventa Group, předseda Společnosti
pro strategické řízení, inovace a podnikatelství, přední český poradce v oblasti tvorby a implementace strategií, řízení transformačních
projektů, rozvoje inovačního potenciálu a firemní kultury. Lektorský tým dále tvoří vůdčí podnikatelské a manažerské osobnosti –
majitelé, předsedové představenstev, generální ředitelé a jednatelé úspěšných dynamických podniků
®
InterLeader
®
Nositelem programu InterLeader 2012 je společnost Inventa s.r.o., jeho spolupořadatelem a garantem Společnost pro strategické
řízení, inovace a podnikatelství.
Hlavní přínosy pro účastníky :
certifikace unikátního know-how
•
Společnost pro strategické řízení,
inovace a podnikatelství
Promyšlený cyklus akčních workshopů : vysoce interaktivní, individuální
i týmové sdílení praktických zkušeností, úspěchů i neúspěchů, záměrů
a vizí
Systémový rámec : seznámení s moderními koncepty, modely, metodami
a nástroji tvorby strategie, řízení změn a inovací, rozvoje vůdčího
potenciálu v pojetí garanta programu O. Landy
Aplikační potenciál : osvojení uceleného souboru metod, technik a
nástrojů řešení rozvojových problémů řízení a podnikání
Páteř : unikátní ředitelské a profesionální strategické, inovační a
transformační zkušenosti, strategie a vize výrazných osobností - lídrů
špičkových společností; poznání jejich vyhraněného vůdčího stylu
Inspirace : sdílení firemních přístupů, vizí a strategických záměrů, i
osobních zkušeností a aspirací účastníků formou připravených prezentací
Nejlepší praxe - best practice : studijní a inspirační návštěvy ve špičkových
inovativních společnostech : Cisco Systems, Linet, TPCA Toyota Peugeot
Citroen Automobile
Inovativní řešení : týmové řešení aktuálních rozvojových problémů
mateřských podniků účastníků, jejich prezentace a diskuse
SSŘIP je nevýdělečným zájmovým profesním společenstvím
podniků i jednotlivců. Jejím posláním je výměna a šíření
progresívních domácích a mezinárodních zkušeností
(best practices), zprostředkování kontaktů se světovým
manažerským
a
podnikatelským
společenstvím.
SSŘIP je aktivním členem, resp. svou činnost rozvíjí
v partnerství s významnými mezinárodními manažerskými
institucemi, například CIOS-World Management Council, EMAEuropean Management Association, American Management
Association, European Strategic Planning Federation, efmdEuropean Foundation for Management Development, The
Prince of Wales Business Leaders Forum, The Conference
Board Europe.
Transfer formou individuálních implementačních a osobních rozvojových
plánů
Podpora : ad hoc implementační koučink, přístup na uzavřený extranet
InterLeader® - znalostní a řesitelské báze programu
Inventa, s.r.o.
Uznání nových vůdčích způsobilostí formou trojstupňové certifikace :
1. certifikát aktivní účasti v dílčích modulech
2. osvědčení o absolvování programu Interleader® (podle skutečného
rozsahu)
3. diplom o absolutoriu programu Interleader® (po získání 115 Kreditů
a doložené aplikaci výstupů z programu)
Inventa, s.r.o. je česká poradenská a školicí firma, která se
specializuje na oblast tvorby a implementace podnikatelských
strategií, procesně projektové řízení změn a transformaci
podnikové kultury, rozvoj vůdcovství a lidského potenciálu
organizací.
Zúčastněné
podniky 1995 - 2011
2N Telecom, a.s. * Adastra Corporation * Aero Vodochody, a.s. * ADW Holding, s.r.o. * ALBI
Od roku 1990 spolupracujeme s předními mezinárodními a
českými podniky při zvyšování jejich podnikatelské výkonnosti
a konkurenceschopnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Česká republika, a.s. * Aliachem, a.s. * Anect, a.s. * Armatury Group, a.s. * Assecco CR,
a.s. * Autel, s.r.o. * Barum Continental, a.s. * Benzina, a.s. * BOS Automotive Products CZ
s.r.o. * Carling, s.r.o * Cembrit Bohemia, a.s. * Czech Coal, a.s. * ČEPS, a.s. * ĆEPRO, a.s.
* Česká rafinérská, a.s. * Český Mobil a.s. * ČESKÝ TELECOM a.s. * ČEZ, a.s. * ČKD DIZ,
a.s. * ČSOB Leasing, a.s. * DesignSkola, s.r.o. * Edscha Automotive, Manpower CR, s.r.o.
* Egis Praha, s.r.o. * Endata, a.s. * ESA Logistika spol. s r.o. * Eurest CZ, s.r.o. * Eurotel,
a.s. * Eurotel Slovakia, a.s. * Goodyear Dunlop Tires CZ, s.r.o. * Granitol, a.s. * GTS Novera,
a.s. * Hewlett - Packard s.r.o. * Hotel InterContinental Praha * Hydrosystem Project, a.s. *
Cheming, a.s. * Chemopetrol, a.s. * ICZ, a.s. * IKEA HANIM, spol. s r.o. * ICOM Transport,
a.s. * Indet Safety Systems, a.s. * ING Management Services * IVAX Pharmaceuticals
s.r.o. * Jihomoravské inovační centrum * Johnson& Johnson ČR, s.r.o. * Johnson Controls,
automobilové součástky, k. s. * Kaučuk, a.s. * Keramika Horní Bříza, a.s. * Kiesel, s.r.o. *
KCT Data, a.s. * Kofola, a.s. * Komerční banka, a.s. * Kordárna, a.s. * Letiště Praha, s.p.
* Lear Corporation Czech, s.r.o. * Linde Gas, a.s. * Linet, spol. s r.o. * LogicaCMG, s.r.o.
* Masterfoods, kom. spol. * Mediatel, a.s. * Mero Kralupy * Microsoft ČR, s.r.o. * Mora
Gorenje, a.s. * net4net, a.s. * Omnia, a.s. * Orange Slovensko, a.s. * Ostroj Opava, a.s.
* Paramo, a.s. * Pivovary Staropramen, a.s. * Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. *
Plzeňský Prazdroj, a.s. * PosAm, spol. s. r. o. * POTOMAC CFI a.s. * Pražská teplárenská
a.s. * Preciosa a.s. * Proseat, s.r.o. * Roxtec CZ, s.r.o. * Saar Gummi Czech s.r.o. * SAHM,
s.r.o. * Sevis Brokers, o.c.p., a.s. * Siemens Business Services spol. s r.o. * Skanska CZ a.s.
* Slovak Telekom, a.s. * Slovenský hodváb, a.s. * Slovenský plynárenský priemysel, a.s. *
Slovnaft, a.s. * Sochorová válcovna TŽ, a.s. * Spolana, a.s. * Středočeská plynárenská, a.s.
* Škoda Auto, a.s. * Škoda Holding a.s. * Škoda Hutě, Plzeň, s. r. o. * Škoda TVC, s.r.o. *
Tauris, a.s. * TIC Technologické inovační centrum Zlín, s.r.o. * T-Mobile Czech Republic, a.s.
* Total Solutions, s.r.o. * TrimLeader, s.r.o. * TRUMF International s.r.o. * Třinecké železárny,
a.s. * Unipetrol Rafinérie a.s. * Velux CZ, s.r.o. * Vítkovice Steel, a.s. * Vodafone,a.s. *
VVT – Vítkovice válcovna trub, a.s. * Zátiší Catering Group, a.s. * Zentiva, a.s. ZVVZ a. s. *
Železárny a drátovny Bohumín, a.s.
16.
ročník
Jsme spolutvůrci a partnery při realizaci řady prestižních
mezinárodních certifikačních programů. Od roku 1995 jsme
uspořádali 14 ročníků prestižního programu InterManager®
– Mezinárodní certifikační studia ve strategickém řízení.
V partnerství s Center for Creative Leadership jsme rozvinuli
projekt Next Generation Leadership® a nový vlajkový
program InterLeader®.
Spolupracujeme s náročnými klienty, kteří oceňují
kvalitu, praktickou hodnotu a originalitu našich služeb
při přeměně podniků ve vysoce výkonné a inovativní
organizace, schopné úspěšně konkurovat v mezinárodním
podnikatelském
prostředí.
Na
50.000
českých
a slovenských manažerů již rozvíjelo své způsobilosti
v programech Inventy.
INVENTA – Your Business InnovatorsSM
Program a termínový kalendář
InterLeaderr® - 16. ročník
#1
Transformační vůdcovství, účinné vedení změn v turbulentním prostředí
#2
Inventika a nové příležitosti růstu : Efektivní strategický tým a inovace
– od tvůrčích námětů k vyladěné týmové akci
23.-24.2. 2012
Lídři programu : Jiří Cienciala, předseda představenstva a GŘ, Třinecké železárny, Tomáš Halík, prezident České křesťanské
akademie, Petr Choulík, předseda představenstva Linde Gas, Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa
22.-24.3. 2012
Lídři programu : Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa, Libor Láznička, generální ředitel, Barum Continental nebo Aleš John,
generální ředitel, Ústav jaderného výzkumu, Řež
#3
Strategické vůdcovství, tvorba vítězné konkurenční strategie
#4
Strategické scénáře – umění řídit z budoucnosti
#5
Marketingové strategie, konkurenční výhoda příští generace
19.-21.4. 2012
Lídři programu : Pavel Kafka, Česká manažerská asociace, dříve Siemens, Ondřej Landa, Inventa, Ivan Pilný, prezident,
Tuesday Business Network, dříve generální ředitel, Microsoft ČR (1992-1998), předseda představenstva Český Telecom
(2000-2001)
24.-26.5. 2012
Lídři programu : Gabriel Berdár, BVI, Český Telecom (2003-2005); Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa, Ladislav Možný,
výkonný ředitel pro strategii, T-Mobile
21.-22.6. 2012
Lídři programu : Gilles Bérouard, President & CEO, EuroRSCG Central & Eastern Europe; Pavel Bobošík, BCM, Sahm; Josef
Havelka, generální ředitel Sanoma; Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa
Strategické řízení lidských zdrojů, rozvoj lidského potenciálu firmy
#6
20.-21.9. 2012
Lídři programu : Ivan Balogh, Executive Director, Human Capital, Plzeňský Prazdroj – SABMiller, Hana Krbcová, ředitelka divize
Personalistika, ČEZ, a.s., Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa, Petr Pokorný,výkonný ředitel pro lidské zdroje, Zentiva sanofiaventis (2007-2011)
#7
Formování proinovační kultury a vedení ke špičkovým výkonům
#8
Autentická procesní organizace - procesně řízená zákaznicky orientovaná
firma
18.-19.10. 2012
Lídři programu : David Brož, generální ředitel, Velux CZ, Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa, Jiří Pavlíček, Bright Element,
dříve Johnson & Johnson Medical, Czech Republic, Petr Sýkora, dříve generální ředitel, Office Depot (Papirius)
15.-16.11. 2012
Lídři programu : Jan Červinka, prezident a majitel, Adastra Group, Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa Marian Marek,
generální ředitel a spolumajitel, PosAm-Slovak Telekom (Bratislava), Vadim Petrov, generální ředitel, Corporate Affairs, TPCA
Kolín
#9
Informatizace procesů, IT strategie, e-řešení v podnikání, virtuálmí síťová
organizace
13.-14.12. 2012
Lídři programu : Eduard Míka, výkonný ředitel pro IT, Internet Mall, soukromý investor a konzultant, Ondřej Landa, vedoucí
partner, Jan Tolar, Hewlett Packard, Alexander Winkler
# 10
Řízení inovací, transformační projekty – systém Socrates
17.-19.1. 2013
Lídři programu : Zbyněk Frolík, zakladatel, majitel a předseda představenstva, Linet, Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa
ZÁVAZNÁ REGISTRACE -
NOMINACE
CENÍK
Titul: ......... Jméno: ................................... Příjmení: ...........................................
nečlen
SSŘIP
Funkce: .............................................................................................................
InterLeader 2012 - celý program
Tel. / GSM: ................................................ E-mail: .............................................
Název podniku: ..................................................................................................
1 účastník
2 účastníci
3 účastníci
4 účastníci
300 000 Kč
570 000 Kč
830 000 Kč
1 080 000 Kč
plný člen
SSŘIP
270 000 Kč
520 000 Kč
750 000 Kč
960 000 Kč
základní člen
SSŘIP
285 000 Kč
550 000 Kč
790 000 Kč
1 010 000 Kč
Adresa: .................................................................................. PSČ: ..................
Cena za jeden modul - 2denní
Tel./ústředna: ...................................... Fax: .......................................................
IČO: ................................................... DIČ: .......................................................
Bankovní spojení: ..........................................................
1 účastník
2 účastníci
3 účastníci
4 účastníci
28 000 Kč
54 000 Kč
78 000 Kč
100 000 Kč
26 000 Kč
50 000 Kč
72 000 Kč
92 000 Kč
27 000 Kč
52 000 Kč
75 000 Kč
96 000 Kč
Cena za jeden modul - 3denní
Zúčastním se:
celého programu InterLeader® - 10 modulů
jednotlivých modulů č.: ...................................................
Datum, podpis a razítko: .................................................
1 účastník 40 000 Kč
2 účastníci 76 000 Kč
3 účastníci 108 000 Kč
4 účastníci 138 000 Kč
38 000 Kč
72 000 Kč
102 000 Kč
132 000 Kč
39 000 Kč
74 000 Kč
105 000 Kč
135 000 Kč
Cena zahrnuje studijní materiály, podpůrný software, náklady na
certifikaci. Nezahrnuje ubytování, stravování, dopravu, poplatky
za účast na zahraničních programech. K vložnému bude
připočtena zákonná DPH.
InterLeader®® 2005-2011
Vybrané ohlasy a reference
„Díky za skvělé 3dny - čekal jsem hodně a realita byla ještě dál. Celou cestu mi v autě
běžely myšlenky, jak a kde všude by šlo inventické postupy aplikovat v Elektrárně Temelín.“
Bohdan Zronek, řízení provozu ETE, ČEZ, a.s.
„Tento kurs velmi předčil moje očekávání. Tempo, obsah a způsob použití byly maximálně
vyhovující. Neztrácel se čas zbytečnostmi a základními znalostmi. Ve srovnání s mnoha
zahraničními a většinou lokálních skutečně vyčnívá.“
Hana Šmídlová, personální ředitelka, Hewlett Packard, s.r.o.
Ředitel programu:
Ondřej Landa,
tel. 602 358 076
[email protected]
Manažerka programu :
Zuzana Hulínská,
tel. 221 419 725,
mobile 606 609 427
[email protected]
„Systematičnost a produktivnost přednesené metody…. aplikovatelnost do praxe bez
žádné zásadně obtížné přípravné fáze.“
Marek Sláčík, Director, Acquisition and Channel Marketing, Český Mobil a.s.
„Obzvláště oceňuji, že program poskytuje komplexní rámec / metodu, řešení pro můj
problém.“
Vítězslav Ernest, generální ředitel, BOS Automotive Products CZ s.r.o.
„Pochopil jsem systém, který mi pomůže produktivněji a kvalitněji trávit čas s mými
spolupracovníky.“
Pavel Hlinka, generální ředitel, Hotel InterContinental, Praha
Inventa, spol. s r.o.,
Opletalova 57,
110 00 Praha 1
www.interleader.cz
„…Celkově velmi dobrý program – zejména poměr mezi teorií a praktickými poznatky
z praxe… hravost, zapojení lidí, týmová práce.“
Jiří Musil, generální ředitel, Egis Praha, s.r.o.
„Nejpřínosnější jsou bohaté diskuse, iniciativa všech zúčastněných…“
Rostislav Wozniak, generální ředitel, Sochorová válcovna TŽ, a.s.
„Velmi cenná metodika a technika kreativního procesu, kreativního řešení příležitostí a
problémů ... setkání s kolegy z jiných odvětví.“
Martin Bureš, generální ředitel, Medtronic Czechia, s.r.o.
„Nejpřínosnější ….praktické vyzkoušení, poznatky a myšlenky z ostatních firem.“
Roman Štěpánek, manažer kvality, Johnson Controls Automobilové součástky, k.s.
„Zejména oceňuji, že synektiku jsme se nenaučili, ale osvojili. V tom se tento program
odlišuje od 99% jiných programů.“
David Balarin, manažer pro rozvoj e-learningu, Český Telecom, a.s.
„Kurs měl obrovský přínos : témata se zevšeobecňují, myšlenky obohacují. Všichni se
mohou zapojit a být velmi produktivní. Zrodila se spousta velmi praktických a inspirativních
řešení.“
Luděk Běláč, výrobní ředitel, BOS Automotive Products CZ s.r.o.
„Za nejpřísnosnější považuji jasnou strukturu, kombinaci přednášky a workshopu.“
Zdeněk Fait, generální ředitel, Lear Corporation Czech s.r.o.
„…. sebereflexe, připomenutí věcí chování, které jsou klíčové.“
Petr Novotný, generální ředitel, Johnson Controls Automobilové součástky, k.s.
„Obohacují mě zejména diskuze a ukázky konkrétních příkladů, jak danou problematiku řeší
jiné firmy …. setkání se zajímavými lidmi a možnost konfrontovat s nimi své názory.“
Marcela Medková, projektová manažerka, útvar Transformace, Český Telecom, a.s.
“Užitečné zastavení, možnost konfrontace vlastních idejí i zkušeností jak s kolegy
spolustudenty, tak i s praktikami nejlepších. To vše v tak dobře známé assertivně vlídné
presentaci Ondřeje Landy.”
Pavel Kalášek, generální ředitel, Hewlett Packard, s.r.o.
„Sebeanalýza, dotazníky a jejich rozbor – to je klíčové pro další sebepoznání a koncentraci
na slabé stránky.“
Michal Šilháček, team leader, IKEA Hanim, spol. s r.o.
„Nejpřínosnější je seznámení se a vyzkoušení si nových metod.“
Tomáš Uvíra, ředitel pro finance a controlling, Středočeská plynárenská, a.s.
„Nejvíce si cením účinných metod rozvoje kreativního myšlení a řešení problémů.“
Roman Mitrega, ředitel válcovny, Třinecké železárny, a.s.
SPOLEČNOST
PRO STRATEGICKÉ
ŘÍZENÍ, INOVACE
A PODNIKATELSTVÍ
„Mnoho dobrých metod použitelných i odděleně, možnost využít při řešení konfliktů a
diplomatickém vyjednávání. Bezva, že jsemzároveň mohla zkoušet facilitátora.“
Hana Šmídlová, personání ředitelka, Hewlett Packard, s.r.o.
„Za nejpřínosnější považuji …. sdílení znalostí, žádná suchá teorie, reálné příklady.“
Pavel Dolejš, ředitel partnerského prodeje, T-Mobile Czech Republic, a.s.
„Perfektní živost a spád – ’koncert’ myšlenek a energie, podání nových informací
přehledně, názorně s dostatečnými příklady, vyřešení aktuálních problémů.“
Eva Dundrová, personalista, BOS Automotive Products CZ s.r.o.
„Fantastický způsob vedení kurzu i obsah, příklady z praxe, vynikající zkušenosti a
odborný podklad.“
Martin Horčička, Senior Manager, Core Product Marketing, Český Mobil, a.s.
„Nejvíce oceňuji ’průtok’ zkušeností lektorů: zpětné vazby teorie – praxe.“
Jan Pohl, obchodní ředitel, Kebek, a.s.
podrobnosti o programu
InterLeader®
www.interleader.cz

Podobné dokumenty

palur. Cujus moenia ab archipraesule Ahsalone ego Svcno solo

palur. Cujus moenia ab archipraesule Ahsalone ego Svcno solo liž forma toho jména u Swena zkažená místo Jomsburk, jakž obecně se smýšlí, čili přesná, znamenající tolik co Huncnburk t. Wcndenbuik, nelze s jistotau rozhodnauti, aniž na tom podstatně záleží. 2)...

Více

InterLeader® InterLeader®

InterLeader® InterLeader® Posláním programu InterLeader® je příprava vůdců rozvoje podnikání schopných čelit náročným výzvám 21. století. Program staví na inovované tradici mezinárodního programu InterManager®, výsledcích ...

Více

InterLeader® InterLeader®

InterLeader® InterLeader® projekt Next Generation Leadership® a inovovaný vlajkový program InterLeader®. Spolupracujeme s náročnými klienty, kteří oceňují kvalitu, praktickou hodnotu a originalitu našich služeb při přeměně ...

Více

Serendipita - Squarespace

Serendipita - Squarespace Do rozhovoru bývá náhoda často vnesena aktuálním dějem, který registruje mysl zcitlivělá předchozím povídáním. Jung takovou náhodu nazýval synchronicitou. Pokud rozhovor začne ze zdánlivě náhodného...

Více

Program prosinec červen 2015 – leden 2016.indd

Program prosinec červen 2015 – leden 2016.indd působí od roku 2001. Na pozici generálního ředitele přešel z pozic prokuristy a obchodního a marketingového ředitele. Odpovídá za pražské obchodní zastoupení, ale i výrobní závody v Bruntále a Nový...

Více

PYRAMIDOVÉ KOMPLEXY KRÁLOVEN NA ABÚSÍRSKÉM

PYRAMIDOVÉ KOMPLEXY KRÁLOVEN NA ABÚSÍRSKÉM nûkteré v˘jimky, napfi. nevyskytují sloupy. Mezi standardní souãásti pyramidov˘ch komplexÛ patfií zádu‰ní chrám, kter˘ je umístûn u v˘chodního úpatí pyramidy. Vstup do chrámu se nenachází ve v˘chodo-...

Více

modul # 2 - InterLeader

modul # 2 - InterLeader Pavel Hlinka, generální ředitel, Hotel InterContinental, Praha „Tento kurs velmi předčil moje očekávání. Tempo, obsah a způsob použití byly maximálně vyhovující. Neztrácel se čas zbytečnostmi a zák...

Více