The Handbag Fairy - Spojené království

Komentáře

Transkript

The Handbag Fairy - Spojené království
Fostering Return to Employment through
Entrepreneurship, Innovation and Creativity
The Handbag Fairy
Belfast, Severní Irsko | www.handbagfairy.com
Vznik podnikatelského záměru
Louise
Harvey
vystudovala
vysoce kvalitních kabelkách za
každého, kdo se chce stát
práva na vysoké škole a dva
rozumnou cenu. V roce 2009
podnikatelem.
roky
zahájila
pracovala
jako
jejich
prodej na
praktikantka v jedné advokátní
www.handbagfairy.com.
firmě v Belfastu. Práce ji však
Louisina
neuspokojovala. Toužila založit
ukázala být při podnikatelské
si vlastní podnik.
činnosti užitečná, ale domnívá
Louise se vždy zajímala o módu
se, že 'soft skills', jako je
a byla přesvědčená o tom, že je
vytrvalost a motivace, jsou
na trhu poptávka po krásných,
nejdůležitější
2009-1-PT1-LEO05-03245, FREE
právní
praxe
vlastnosti
se
pro
Fostering Return to Employment through
Entrepreneurship, Innovation and Creativity
The Handbag Fairy
Belfast, Severní Irsko | www.handbagfairy.com
Rozvoj podnikatelského záměru
Louise se domnívá, že je
zástupce ukazuje řadu kabelek
to věnovat svůj čas jiným
důležité
skupině přátel) a velkoobchod-
aktivitám.
neustále
zkoumat
různé aspekty podnikání a
ního prodeje.
provádět změny v případě
Na počátku svého podnikání se
potřeby. Zpočátku prodávala
Louise snažila dělat všechno
kabelky
sama
jen
internetového
prostřednictvím
technických
ale
operací na webu, jako je
postupem doby vytvořila i
optimalizace webových stránek
několik
dalších
prodejních
pro vyhledávače. Nyní už ví, že
kanálů,
včetně
'kabelkové
je lepší najmout specialisty,
obchodní
kdykoli je to nutné. Umožňuje jí
párty'
(na
obchodu,
včetně
které
2009-1-PT1-LEO05-03245, FREE
“Nepokoušejte se dělat
všechno sami”
Fostering Return to Employment through
Entrepreneurship, Innovation and Creativity
The Handbag Fairy
Belfast, Severní Irsko | www.handbagfairy.com
Získaná podpora
Louise byla před zahájením
také schéma ‚Test Trading‘,
Louise zužitkovala mnoho z
podnikání
které
toho,
nezaměstnaná.
zaručuje
podporu
v
co
se
dozvěděla
v
Účastnila se programu pro
nezaměstnanosti po dobu šesti
absolvovaných programech, ve
začínající podnikatele ‚Jdi do
měsíců,
vedení
toho – Start k podnikatelství‘ a
registrovaný
‚Kroky k práci‘ v Castlereagh
začít podnikat. Louise také
závěrky, marketingové strategie
Enterprises Ltd. Oba programy
obdržela podporu od místní
a obchodního plánování, které
a následnou podporu formou
radnice (Castlereagh Borough
se používá ke stanovení cílů a
mentoringu pokládá za velice
Council) z programu ‚Přežij &
hodnocení
přínosné. Kromě toho využívá
buď úspěšný‘.
podnikání.
2009-1-PT1-LEO05-03245, FREE
pokud
chce
nezaměstnaný
své
přípravy
firmy
včetně
pravidelné
účetní
úspěšnosti
Fostering Return to Employment through
Entrepreneurship, Innovation and Creativity
The Handbag Fairy
Belfast, Severní Irsko | www.handbagfairy.com
Inovace
Firma
The
Handbag
Fairy
prostřednictvím on-line sítí jako
je Facebook a Twitter. Využívá
využívá
vedle
internetových
stránek
řadu
inovativních
však i tradiční obchodní sítě.
způsobů pro uvádění produktů
'Sociální sítě' umožňují Louise
na trh. Patří k nim např. rozvoj
řídit její vztahy s veřejností a
databáze pro řízení klientských
budovat jméno její firmy s
vztahů
malými
a
distribuce
pravidelného
zpravodaje.
informuje
e-mailového
Pravidelně
své
2009-1-PT1-LEO05-03245, FREE
také
klienty
až
téměř
žádnými
náklady.
“Zaměř se na jeden cíl a dělej věci jednoduše.”
Fostering Return to Employment through
Entrepreneurship, Innovation and Creativity
The Handbag Fairy
Belfast, Severní Irsko | www.handbagfairy.com
Plány do budoucnosti
Louise má v
úmyxslu
budoucnu v
diverzifikovat
zajímají její zákazníci. Blog
svůj
pomůže nejen posílit značku
mix
The Handbag Fairy, ale také
vytvoření
zlepšit její pořadí ve velkých
kanálu YouTube a zařazení
vyhledávačích jako je Google
blogu
prostřednictvím
marketingový
prostřednictvím
spojeného
s
jejími
webovými stránkami. Obsah
uvedení
vzájemných odkazů.
blogu bude připraven řadou
přispěvatelů a zahrne témata
životního stylu, o která se
2009-1-PT1-LEO05-03245, FREE
“Nevzdávej to!”

Podobné dokumenty

Stonebridge Landscapes

Stonebridge Landscapes oboru. Jako rodič samoživitel si

Více

Baby Balet Prague REPERTOIRE „Jak se dělá tanečník“ season

Baby Balet Prague REPERTOIRE „Jak se dělá tanečník“ season Hlavně že jsme na vzduchu Tančí: BBPA B+C Ch: Natálie Housková Hudba: Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř

Více

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and Prostřednictvím příslušných oddílů uvedených v hlavním menu, lze vidět všechny vlastnosti samotného systému ("O systému", "Ukazatele", "Monitorovací systém" nebo "Připomenout"). U těchto položek mů...

Více

Zápisy do hudební výchovy 9. ročník

Zápisy do hudební výchovy 9. ročník vystoupení absolvoval v Litomyšli v šesti letech. V 15 letech milostně vzplanul ke své o rok starší sestřenici Louise. Se svými rodiči se zúčastnil Jiřinkové slavnosti. Zkomponoval polky Louisina p...

Více

Newsletter 2015 - AK Svejkovský, Kabelková

Newsletter 2015 - AK Svejkovský, Kabelková na téma Správa cizího majetku a svěřenské fondy, Náhrada nemajetkové újmy – škoda na zdraví. Mgr. Jiří Fiala provedl přednášku na téma Náhrada škody způsobené zvěří. Mgr. Vít Svejkovský pro develop...

Více

Letní tábory 2014 - ii. zo os bosch jihlava

Letní tábory 2014 - ii. zo os bosch jihlava Vaše jméno, oddělení, osobní číslo, telefon, e-mail, jméno dítěte a IČ vybraného tábora nahlaste výhradně telefonicky oddělení JhP/HRL3 na čísle 606 664 158. Přihlášky budou přijímány od 6. 3. 2014...

Více