NEW IN BRNO?

Komentáře

Transkript

NEW IN BRNO?
www.BrnoExpatCentre.eu
BECome a member and enjoy our services!
Our activities, which also include organizing
the TEDxBrno conferences, connect creative
individuals in Brno so that together we can develop
a truly open and international city.
We help foreign professionals
to settle down in the area.
The Brno Expat Centre is a joint initiative of the NGO
Brnopolis and the City of Brno.
› formalities and paperwork;
› daily living issues;
social events and networking.
›
› send us an inquiry;
› download infosheets;
› sign up for events.
We can help you with:
A free public service supported by the City of Brno
Registered BEC members are
welcome to:
Dům Scala
Moravské náměstí 3, 602 00 Brno
[email protected]
+420 530 332 123
Office hours: Monday to Friday
by appointment.
NEW IN
Brno Expat Centre
›
countries have
contacted us with
›
inquiries
›
›
›
›
›
›
BEC has over 2,200
registered members;
every month 3,000
subscribers receive our
newsletter;
our website records over
10,000 impressions and
4,000 visits a month.
In total it has had 71,000
unique visitors in the last
four years;
we have organized
90 events (seminars,
informal meetings, trips,
sport tournaments,
blood donations, formal
dances, etc.) attended by
1,350 people;
›
›
›
›
most commonly we
are contacted by
foreginers from the
USA, UK, Romania, Italy,
India, France, Russia,
and Hungary;
consultations most
frequently regard
residence, employment,
accommodation, health,
education, finance,
business, services,
transport, leisure and
family;
over 2,700 fans follow
our Facebook page;
10 consultants work for
the BEC in specific fields
of expertise.
as of January 2016
CONTACT
foreign nationals
from
›
HOW CAN WE HELP?
The Brno Expat Centre offers foreign
professionals who live and work in Brno
or plan to do so:
›
2700
WHAT IS BEC?
1200
85
The Brno Expat Centre provides skilled foreign
professionals and their families who live and work in Brno –
or plan to do so – with consultation (free) and assistance.
We have professional knowledge of the bureaucracy
concerning a foreigner’s stay in the Czech Republic,
and thanks to frequent contacts with officials know how
the legal regulations are interpreted in practice.
BRNO?
Our experts in different fields are available for registered
members every day.
We also organize expert seminars and informal meetings
where expats can exchange experience and make new
contacts. Last but not least, we regularly publish useful
articles, interviews with local expats and a monthly
newsletter.
BECome a local
with the Brno Expat Centre!
FACTS AND FIGURES
REFERENCES AND
TESTIMONIALS
individual consultation and advice on a variety of daily
living issues:
› at our office (by appointment) or at your workplace*;
› via our online inquiry form;
› by phone;
assistance and interpreting in meetings with authorities
and service providers*;
integration into the new environment through welcome
seminars for new employees*;
networking events;
useful articles, interviews with expats, a monthly newsletter;
and social network channels (Facebook, LinkedIn)
for sharing knowledge and contacts.
* Partner companies and their
employees enjoy priority services
and extra benefits. Consult your
HR department.
Our employees have found the consulting provided by the BEC
to be invaluable in their relocation process. Having the support
of the BEC allows us to confidently recruit highly skilled
engineers that might otherwise not consider relocation to Brno.
Tyler Golden | Red Hat
Your flexibility saves us loads of time when adapting
newcomers to the work environment and the city of Brno
itself. We are pleased that, despite being a small team, you
manage to provide individual care, and so help to represent
Infosys and Brno significantly.
Malgorzata Bogucka | Infosys
We consider the Brno Expat Centre’s work beneficial not
only to our company, but also to the city of Brno, especially
as an important part of its strategic plan. We are grateful to
the municipality for its support of the BEC.
Roman Tesař | Lufthansa
It’s absolutely excellent what you do. I am really thankful
for your help. It’s very difficult to start a life in a new country
and this type of support is something that makes all the
difference.
Daiany | Brazil
I read through some of the infosheets that you have
compiled and I must say that those contain some of the most
valuable expat-friendly information I have come across
on the Internet. My (Red) Hat is off to you for the great work!
Ivan | Macedonia
Our mission is to help foreigners find
a new home in Brno and create an open
environment, so enabling them to take
part in the life of the city.
Nice job with the program this evening! You guys are really
a great help to expats in Brno. I wish there had been something
like this when I came 100 years ago – but I’m glad to see so
many people much more comfortable because of your help.
Anne | USA
ká
čířs
08
15
í
uni
Ko
Hrn
07
n
tov
or
Sp
02
á
lsk
dě
mě
a
va
iko
fán
Šte
š
Fi
a
ov
r
Če
í
ln
po
o
n
va
ňko
St a
cov
Ze
va
vá
va
b
Lu
a
v
ko
Tuč
á
ick
tan
ov
an
VILA
TUGENDHAT
Lužánky
a
ov
ch
Mu
o
Bo
h
né
va
ero
Bay
o
Dr
žo
do
ho
Sc
ko
ďá
á
rsk
ný
Pio
á
řsk
lá
Kot
r
Du
ká
čířs
Hrn
25
ká
čířs
Hrn
va
Erb
eno
m
To
a
o
ř
ve
Ve
nic
í
va
B
ic
an
ot
a
v
ero
Bay
u
Ko
á
ick
Lid
fer
Hel
ova
reš
ká
Bu
ecká
laví
ka
o
ic
va
17
tov
a
H
ř
ve
Ve
í
Lidick
á
a
ov
ub
a
Tr
še
ída Kpt. Jaro
á
ck
ni
tř
a
ot
B
Drobného
á
nám.
28. října
va
to
au
rh
Me
Úvoz
ova
Jirásk
va
šo
Má
é
v
ko
a
ov
c
op
Přík
i
un
Ko
05
ní
Příč
Stará
orá
yH
lad
Mi
tě
Moravské
nám.
Ko
li
á
k
avs
tisl
ště
Bra
rne
á
Česk
H
a
ova
jl
Ce
Ro
Úvoz
G
va
ova
Bese
dní
á
sk
Če
ova
Vach
va
Suko
lá
Vese
lto
zd
ora
m
ve
dle
e
os
iva
ště
d
Za
li
Ko
n
Raší
ov
18
09
Malinovského
nám.
š
Po
vs
to
ká
ká
a
s
Ma
v
ico
s
rit
ll
Pe
o
in
M
10
23
á
ká
Zelný
trh
ká
ns
ká
tiš
n
Fra
Vlhká
á
Mečov
k
nic
va
ko
autobusové
nádraží
fs
Jose
Rad
ary
Novobranská
va
Huso
lí
ká
Or
20
í
27Orl
lí
a
Jez
va
řáko
Dvo
Koližná
ávk
26
Or
Vlh
Náměstí
Svobody
Úvoz
va
Huso
í
Muzejn
á
06
n
Po
elt
ká
uits
Jakubské
nám.
vá
edo
sk
Skořepka
ová
fská
Křen
Jose
19
Ba
dr
21
ní
až
vlakové
nádraží
h
c
Dorny
Ná
Husova
ná
á
sk
Ján
á
sk04
03
n
Pa
á
sk
án
ik
in
ku
p
Kapucínské
nám.
št y
Petrov
eč
a
Ro
o
se
v
01
va
Jošto
ční
lni
So
o
ká
bs
ku
Ja
Stř
á
ick
n
eč
m
Zá
Dominikánské
nám.
Koliště 47
á
řsk
ká
rs
t
Pe
Denisovy
sady
Anenská
Ko
p
H
12
rov
á
ní
á
řs
k
a
ov
an
o
Franc
ká
ns
ní
to
An
ka
Kol
iš
sk
16
Komenského
nám.
Úd
ln
í
Mojmírovo náměstí 10
16. Úrazová nemocnice H
(Emergency trauma hospital 24/7)
Ponávka 6
17. Dětská nemocnice H
(Children’s hospital)
Černopolní 9
Radnická 8
05. Finanční úřad I (Tax office I)
Bašty 2
m
Do
á
rněnsk
Starob Pe
routkov
a
Šilingrovo
nám.
Bi
s
21. České dráhy
(Main train station)
a
Pek
Nádražní 1
22. Ústřední autobusové nádraží
(Main bus station)
Staré Brno
Kö
el
Key points
for expats
ého
Tvrd
01. Brno Expat Centre
15. Státní sociální služby
(Social welfare office)
Moravské nám. 3
02. Dopravní inspektorát města
Brna (Municipal office – driving
licence and car registration)
Kounicova 67
03. Matrika
(Municipal office – registry)
Dominikánská 2
18. Pohotovostní lékárna hrad
Špilberk
(Emergency pharmacy 24/7)
04. Turistické informační centrum
(Tourist information centre)
19. Pohotovostní lékárna
(Emergency pharmacy 24/7)
Příkop 25
06. Finanční úřad II (Tax Office II)
Cejl 113
20. Dopravní podnik města Brna
(Public transport office headquarters)
07. Finanční úřad III (Tax Office III)
Malinovského nám. 3
a
Pellicov
ladová
SNovobranská
18
Šumavská 31
08. Finanční úřad IV (Tax Office IV)
Rybníček 2
09. Živnostenský úřad
(Trade licence office)
Zvonařka 411
10. Všeobecná zdravotní pojišťovna
(Public health insurance office)
23. Autobusové nádraží Grand
(Bus station by the Grand Hotel)
Benešova 10
opol
hl
et
Sm
í
11
Ja
s
Obilní
trh
o
lní
o
eš
ar
24. Hvězdárna a planetárium Brno
(Brno observatory and planetarium)
í
ržn
Čern
un
Ko
A. S
Lužán
ecká
Ci
á
sk
l
ko
á
sk
l
ko
So
Uhra
uzská
á
sk
en
a
ov
an
zír
Me
eř
ho
Gorké
H
Žerotínovo
nám.
Údolní
Údolní
Úd
va
Benešova
11. Česká správa sociálního
zabezpečení
(Social security office)
let
Durďákova
ká
řs
lá
t
Ko
Lužán
24
So
Jana
ár
k
Pe
et
Sm
ova
Groh
Ve
v
ák
ov
a
Slo
v
nská
Běhou
Kraví hora 2
Ve
12. Cizinecké policie
(Foreign police office)
25. Moravská zemská knihovna
(Moravian library)
Cejl 62b
ká
Hybešova
Kounicova 65a
13. Odbor azylové a migrační politiky
(Immigration office)
Úz
26.
Jiřího Mahena
VácKnihovna
lavská
(Jiří Mahen municipal library)
Hněvkovského 65
Galerie
Vaňkovka
Kobližná 4
Dor
nyc
h
ot
Pl
27. Family Point
Josefská 1
ní
Polní 37
Kř í
lov
va
á
No
vé
á
nit
Tr
žo
ick
sa
dy
14. Úřad práce (Employment office)
Kř
íd
á
Uh
el
n
Veveří 5
a
šov
Ben
e
Tomešova
ská
ova
r
Měnínská
a
Ben
ešov
M
Piv
He
tě
Kol
iš
Konečného
nám.
va
to
lfe
r
ka
nař
Zvo
íčí
22
tní
Plo
Po
ř
autobusové
nádraží
O
0m
14 100 m
200 m
300 m
400 m
500 m
N
13

Podobné dokumenty

Brno Expat Centre

Brno Expat Centre 10,000 impressions and 4,000 visits a month. In total it has had 71,000 unique visitors in the last four years; we have organized 90 events (seminars, informal meetings, trips, sport tournaments, b...

Více