kalendář turistických akcí 2016

Komentáře

Transkript

kalendář turistických akcí 2016
KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2016
Pardubický kraj
Užijte si Východní Čechy po svém…
Dovoluji si Vás pozvat do krajiny, která je lákavá svou historií,
přitažlivá svou přírodou a pestrá bohatou nabídkou aktivního
využití volného času. Pardubický kraj nabízí zábavu i poučení,
relaxaci i napětí. Je to kraj ostrých kontrastů i vlídné pohody, od
podhůří Orlických hor a masivu Králického Sněžníku, přes
romantickou oblast Českomoravského pomezí a úrodné Polabí až
k výběžkům Železných hor a Žďárských vrchů. Milovníkům historie
bych doporučil navštívit skvosty české renesanční architektury zámek v Pardubicích a zámek v Litomyšli včetně Klášterních
zahrad; litomyšlský zámek je zapsán do seznamu památek chráněných UNESCO. Za návštěvu
rozhodně stojí také tři královská věnná města Chrudim, Vysoké Mýto a Polička. Jejich historická
jádra tvoří základ městských památkových rezervací a zón. Dominanty kraje tvoří i středověké
hrady na strategických výšinách – Litice, Rychmburk, Svojanov, Lichnice, Kunětická hora a
Košumberk a zámky Slatiňany, Nové Hrady, Choltice a Chrast. Lidovou architekturu, bydlení a
hospodaření drobných zemědělců Železných hor a Žďárských vrchů konce 19. stol. představuje
Soubor lidových staveb Vysočina tvořený třemi expozicemi - Veselý Kopec, Svobodné Hamry a
Betlém Hlinsko. V Letohradě v Muzeu řemesel (největší muzeum svého druhu v ČR) na Vás
čeká více než 50 ucelených expozic řemesel a živností z období 1840-30 a další expozice
najdete v Tvrzi Orlice taktéž v Letohradě. Rozsáhlý komplex vojenského opevnění z let 1936-38
včetně Vojenského muzea Králíky dokumentuje předválečnou etapu dějin v Králické pevnostní
oblasti.
Ojedinělou národní kulturní památkou je hřebčín v Kladrubech nad Labem, kde se dodnes
chová plemeno starokladrubského koně a stejně tak tomu je i ve Slatiňanech. Hřebčín byl na
podzim roku 2015, po rozsáhlé rekonstrukci téměř všech objektů historického areálu, znovu
otevřen veřejnosti. Mimo jiné jsou zde nově zřízené expozice v císařských pokojích na zámku, v
kočárovně a postrojovně, dále v lesovně, kde bude živá expozice původního řemesla sedlářství,
expozice lesnictví a část věnovaná dětem včetně simulátoru jízdy spřežením.
S geologickým dědictvím, významem přírodních zdrojů a jejich využitím v hospodářské a
kulturní historii se můžete seznámit v Národním geoparku Železné hory na území o rozloze 777
km2. Na kole můžete projet celým krajem po síti značených cyklotras; unikátem mezi nimi je
dálková cyklotrasa č. 18 Hlinsko – České Petrovice vedená Orlickým cyklo&in-line královstvím
podél meandrující Tiché Orlice. Ideálním místem pro horskou turistiku je masiv Králického
Sněžníku s centrem aktivních sportů v Dolní Moravě, dále oblast Bukové hory se zázemím v
resortu skipark Červená Voda a Čenkovice a lokalita Suchý Vrch. Máte-li rádi pohled na svět
„s nadhledem“, využijte k tomu nějakou z mnoha rozhleden a vyhlídkových míst,
v Pardubickém kraji jich máme přes 60!
Aktuální tipy na kulturní a společenské akce najdete v kalendáři akcí na sociální síti FaceBook
www.facebook.com/vychodnicechy, na krajském turistickém portálu www.vychodni-cechy.info
a v turistických informačních centrech.
René Živný,
člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za oblast sportu, cestovního ruchu a informatiky
Pardubický kraj podporuje správu a údržbu značení pěších, lyžařských a cykloturistických tras.
1
Užijte si Východní Čechy po svém… Jste na správné adrese!
www.vychodni-cechy.info
Kompletní turistický informační servis…
tipy na výlety, kulturní a sportovní akce a zážitky, ubytování, gastronomii a
nejen to.
I na FaceBooku!
www.facebook.com/vychodnicechy
Sledujte informace na www.vychodni-cechy.info v záložce Soutěže a hry
a ptejte se v turistických informačních centrech
Turistický region Východní Čechy tvoří pět turistických oblastí:
5
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
Pardubicko
Chrudimsko-Hlinecko
Orlické hory a Podorlicko
Českomoravské pomezí
Králický Sněžník
Rozloha kraje: 4 519 km2, počet obyvatel: 515 tis., krajské město: Pardubice
2
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Klub českých turistů byl založen 11. června 1888 z iniciativy nadšenců v čele s Vilémem
Kurzem st. (předseda Národní jednoty Pošumavské), Františkem Čížkem (předseda
Národní jednoty Severočeské) a architektem Vratislavem Pasovským. Za předsedu si
ustavující sjezd nové turistické organizace si zvolil známého cestovatele a veřejného
činitele Vojtu Náprstka. Od počátku byl Klub velice aktivní - velice rychle vyrostla síť
turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si
považovala za čest, že mohla být jeho členy.
Dnes KČT sdružuje téměř 34 tis. turistů po celém Česku, z toho téměř 10 tis. v turistických
oddílech mládeže. Základními články Klubu jsou odbory, kterých je v různých místech ČR
více než 450.
Klub realizuje programy pro mládež, juniory, seniory, rodiny s dětmi i zdravotně postižené
turisty, programy ochrany přírody a vlastivědné programy. Své členy vede důsledně
k poznávání přírody formou tzv. šetrné turistiky, k poznávání domácích i zahraničních
regionů a oblastí včetně jejich historie a obyvatelstva. Členům i dalším zájemcům nabízí
bohatý program ve všech druzích turistiky. V roce 2015 se jednalo o 1360 akcí po celé ČR.












Pěší turistika
Výkonnostní turistika
Vysokohorská turistika
Cykloturistika
Lyžařská turistika
Vodní turistika
Mototuristika
Speleoturistika
Hipoturistika
Rodinná turistika
Turistika zdravotně postižených
Turistika dětí a mládeže
Nedílnou součástí Klubu je značení turistických tras. KČT již od roku 1889 značí v Česku
pěší turistické trasy. Od konce druhé světové války pokrývá síť značených tras území celé
republiky. Více než 1350 dobrovolných značkařů udržuje v současnosti přes 40 000 km
pěších turistických tras. V 90. letech se KČT stal i gestorem nově vznikající sítě cyklotras,
jejíchž zřizovatelé jsou kraje, obce či mikroregiony. V současné době je v České republice
vyznačeno přes 34 000 km cyklotras. Dále je vyznačeno přes 4 000 km tras pro lyžařskou
turistiku a pře 3 000 km tras pro turistiku na koni.
Klub českých turistů je také vlastníkem řady horských turistických chat. Jejich představení
najdete dále.
V roce 1991 se Klub českých turistů stal po 42 letech opět vydavatelem turistických map.
Již vydané tituly vycházejí v opakovaných vydáních tak, aby trh byl stále uspokojován
aktualizovanými mapami. Edice map KČT má jednotné měřítko 1:50 000, jednotný obsah i
formu. Kartografický podklad tvoří mapy Zeměměřického úřadu. Koncepci zpracovali
značkaři KČT spolu s dalšími odborníky. Turistický obsah mapy sestává z turistických
značených tras, ze značek, které znázorňují turisticko-vlastivědnou náplň, a z
doprovodných textů, doplněných reklamami.
Klub českých turistů vydává kromě zelených map určených primárně pro pěší i
specializované edice žlutých map pro cyklisty (s profily vybraných cyklotras) a nově i tisk
map na laminovaném papíře odolném vodě.
Klub vydává i další publikace jako např. Obrazový atlas turistických cílů, Časopis Turista a mnoho dalších klubových
či prezentačních brožur.
3
Podmínky a výhody členství v KČT
Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v
některém ze základních článků – odborů KČT. Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje
mateřský odbor KČT.
EUROBEDS
Každý člen obdrží nový členský průkaz, s nímž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo
zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS.
Slevy na ubytování
Na základě předložení členského průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (s
vyznačením platnosti) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70
Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR a na chatách ÖTK a
Naturfreunde v Rakousku, chatách Fichtelgebirgsvereinu v Německu – Bavorsku a na chatách
KST na Slovensku. Seznam chat v Česku a na Slovensku je uveden v příloze informační
brožurky nového členského průkazu (karty), seznam chat v Rakousku a Německu je uveden na
www.eurobeds.cz.
Mapy KČT
Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých
turistů se slevou cca 25 % z běžné prodejní ceny. Mapy se slevou je možné získat přímo u
vydavatele – společnosti TRASA v Praze 13, v turistickém infocentru v Praze 2, u regionálních
prodejců a v některých oblastních sekretariátech KČT. Je možno si je objednat také v e-shopu
na www.kct.cz
Slevy na startovném
Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT,
kteří se prokáží platným průkazem.
Slevy na dopravu
Slevy při nákupu některých IN karet jsou poskytovány přímo při pořízení (obnově) karet na
vybraných pokladnách Českých drah. KČT dotuje všem svým členům nákup kilometrické banky
ČD (max. 2 sešitky za rok).
Slevy na služby a zboží
V řadě míst ČR nabízejí členům KČT slevu na poskytované služby a zboží v rámci slevového
systému EUROBEDS. Jedná se především o slevy na ubytování, na vstupné a na nákup
turistického vybavení. Seznam slevových partnerů je uveden na jiném místě tohoto kalendáře.
Slevy na vstupné do objektů Národního památkového ústavu
Národní památkový ústav poskytuje členům KČT slevu z plného vstupného do cca 50
památkových objektů – hradů, zámků a dalších památek.
Věrnostní systém SPHERE CARD
KČT nově uzavřel smlouvu o zapojení do věrnostního systému SPHERE CARD, jehož 10.000
slev mohou využít členové KČT s novým členským průkazem, který spojuje původní papírový
členský průkaz, kartu EUROBEDS a věrnostní kartu SPHERE CARD. Ta je platná po dobu
členství v KČT.
Strukturované členství v KČT
Členové KČT si mohou sami zvolit rozsah členských výhod, podle typu členství.
 Základní členství zahrnuje úrazové pojištění člena, slevu na dopravu, slevy na startovném,
slevy na mapy KČT, slevy na služby a zboží, slevy NPÚ a poskytování příspěvku na ubytování
 Rozšířené členství obsahuje navíc roční předplatné časopisu TURISTA (10 čísel ročně) a
slevu 50 % na konkrétní turistické oblečení nebo vybavení
 TOP členství obsahuje navíc poukaz na jednu mapu KČT a jednoho průvodce vydavatelství
Soukup a David dle vlastního výběru a ještě jako dárek nějakou turistickou potřebu.
Podle typu členství jsou odstupňovány členské příspěvky.
Společné členství v KČT a v Alpenvereinu.cz
Při přihlášení k ročnímu členství v české pobočce rakouského horského spolku ALPENVEREIN
si můžete zvolit společné členství v obou spolcích s výhodou pro členy KČT (stávající i nově
přihlášené). Členství v Alpenvereinu lze získat na 80 prodejních místech (např. v prodejnách
Hudy sport) nebo na www.alpenverein.cz. Součástí členství je i velmi výhodné pojištění pobytu
v horách po celém světě, slevy na alpských chatách a další výhody.
4
Úrazové pojištění na akcích a činnostech KČT
Klub českých turistů je od 24. 4. 2014 členem Českého olympijského výboru a od roku 2015 je
zapojen do úrazového pojištění sportovců. Úrazové pojištění, které má ČOV uzavřeno s Pojišťovnou
VZP a.s. (komerční pobočkou zdravotní pojišťovny VZP), se vztahuje na úrazy, vzniklé při účasti na
organizované turistické akci nebo při turistické činnosti (např. při obnově turistického značení). Během
organizovaných akcí jsou pojištěni nejen všichni členové KČT, ale také účastníci – nečlenové.
Členové KČT jsou pojištěni také při organizované dopravě na turistickou akci.
5
OBLAST 109 – KČT Pardubický kraj
Kontaktní informace
Hradištní 1197, 537 05 Chrudim, [email protected], www.pardubickykraj.kct.cz
Předseda oblasti: Vlastimil Škvára, tel. 736754190
Oblastní akce EURORANDO 2016
Zahájení jarní turistické sezóny
v Pardubickém kraji
Datum konání: 19. 3. 2016
Zahájení: od 8.30 do 10 hod. na stadionu
E. Zátopka v Chrudimi
Program: kulturní vystoupení, NS Modrá
stuha, Městská trasa Chrudim, vycházky
údolím Chrudimky
Kontakt: [email protected],
www.vejslap.estranky.cz
Vybraná oblastní místa EURORANDA 2016
Opatovický kanál
Opatovický kanál byl vybudován v letech 1498 – 1521 ručním způsobem, čerpáním vody z Labe
napájel rozsáhlou rybniční síť, založenou Vilémem z Pernštejna. Jeho původní délka byla 34 km,
dodnes se zachovalo na 26 km. Průměrná šířka kanálu se pohybuje mezi 6 až 8 m. Kanál začíná
u obce Opatovice nad Labem a vlévá se opět do Labe u Semína. Na kanále se původně nacházelo
na 32 mlýnů, dnes z nich existuje jeden u obce Břehy, druhý pak u Lázní Bohdaneč.
18
6
Průmyslové muzeum Mladějov na Moravě
Muzeum historické techniky, kterou prezentuje v expozicích umístěných v areálu bývalého šamotového závodu v Mladějově na Moravě. Expozice parní elektrárny
a parních strojů je situována do historické budovy bývalé
parní elektrárny a jejího okolí. Mezi zajímavé exponáty
například patří malý nákladní vůz odvozený z osobního
automobilu Praga Piccolo a lanový bagr Škoda D-500,
jediný muzejní lanový bagr u nás. Nejstarším exponátem je stacionární parní stroj vyrobený roku 1894.
Berlova vápenka u Třemošnice
První pec zde byla postavena v roce 1880.
Vápenec sem byl dopravován košíkovou
lanovkou z nedalekých Prachovic, poháněnou parním strojem. Patřila k nejstarším u nás, měla délku 5,5 km, 180 košů
s kapacitou každého na 280 kg vápence
a dřevěné stožáry, vysoké 6 – 20 m;
v rozestupech od 20 do 140 m jich bylo
na 110. Hotové vápno se dopravovalo
vlečkou do Čáslavi. Výroba vápna byla
zastavena v roce 1957. Zachovány byly
obě pece, každá trochu jiné konstrukce.
Rodný dům Prokopa Diviše
Žamberk – Helvíkovice
V obci Helvíkovice (dnes součást Žamberku) se 21.
srpna 1698 narodil vynálezce bleskosvodu Prokop
Diviš. Rodný dům, který stojí kousek od Divoké Orlice,
je přístupný od května do září.
Součástí expozice jsou repliky přístrojů, se kterými
Diviš prováděl své pokusy.
U domku stojí replika Divišova bleskosvodu – 2,75 m
široká a 3,15 m vysoká konstrukce vztyčená na 11 m
vysokém ocelovém stožáru.
19
7
Klub českých turistů
odbor Chrudim
ZAHÁJENÍ JARNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
19. března 2016
sportovní stadion MFK V Průhonech Chrudim
Program: od 8:00 hod. prezence účastníků
9:00 hod. slavnostní zahájení
9:45 hod. předání „Putovního klíče“
10:00 hod. odchod na vybrané trasy:
prohlídka města Chrudim po „Modré ose“,
prohlídka místních kulturních památek,
vycházky do okolí.
Zahájení je zařazeno do panevropské akce
Eurorando 2016, v rámci oblasti Pardubický kraj.
Můžete zde získat razítko do Záznamníku TTO
EURORANDO 2016
8
Klub českých turistů Pardubický kraj
Kalendář turistických akcí 2016
leden 2016
1. 1. 2016
68. Novoroční setkání cyklo a ostatních turistů na Kunětické hoře
Kunětická Hora • okr. Pardubice • km: PT–individuelní, CT–individuelní, LT–individuelní, MT–individuelní
•  z místa bydliště •  parkoviště pod hradem • KČT Slovan Pardubice a Českomoravský camping
club • Jiří CHVÁLA, Bartoňova 943, 530 12 Pardubice  608 304 307, 466 263 050 • [email protected]
seznam.cz • http://www.kct-slovan-pardubice.info • Dagmar EHRENBERGEROVÁ  739 569 070,
466 050 217 • ehrenbergerová@szs.pardubice.cz • http://www.kct-slovan-pardubice.info
BQ
33. Novoroční výšlap
Sopotnice • okr. Ústí nad Orlicí • km: PT–8 •  Sopotnice u kostela, 9:00 •  Potštejn, 12:00 • KČT,
odbor Sopotnice • Petr LŽIČAŘ, Sopotnice 184, 561 15 Sopotnice  605 740 037 • [email protected]
cz • http://www.kct-sopotnice.com

27. Novoroční zahájení – čtyřlístek
Lanškroun • okr. Ústí nad Orlicí • km: PT–15, LT–15 •  Dělnický dům, 13:00 •  Sázavské údolí – U
drtiče, 17:00 • KČT Lanškroun • Jarunka NOVÁKOVÁ, Horní Čermná 204, 561 56 Horní Čermná
 737 132 059 • Miloslava ŠLEZINGROVÁ, Sázava 130, 563 01 Lanškroun
BC
17. Novoroční výstup na Andrlův Chlum
Andrlův Chlum • okr. Ústí n.Orlicí • km: PT–hvězdicově, CT–hvězdicově, LT–hvězdicově, MT–
hvězdicově, HT–hvězdicově •  Ústí n.Orlicí – hvězdicově, 10:00 •  Chata Hvězda na Andrlově
Chlumu, 20:00 • KČT Ústí nad Orlicí • Milan RICHTER, Andrlíkova 910, 562 01 Ústí nad Orlicí
 732 352 203 • [email protected] • Květa RICHTEROVÁ
BQRCi
12. Novoroční čtyřlístek
Česká Třebová • okr. Ústí n.Orlicí • km: PT–5-50, LT–8-50 •  hvězdicově, 13:00 •  chata Kozlov,
16:00 • KČT Česká Třebová • Olina KADLECOVÁ, Kubelkova 1754, 560 02 Česká Třebová
 724 176 127 • Iveta TRČKOVÁ, B. Němcové 793, 560 02 Česká Třebová  602 144 116
BCit
8. 1. 2016 – 9. 1. 2016
35. NA NOVÝ ROK S TOMEM PRVNÍ KROK
Lanškroun • okr. Ústí nad Orlicí • km: PT–4, 8, 15, 25, 50, 100/poslední rok/ •  Dělnický dům, 8.1.
start na 100 km v 20:00 hod. 9.1. 7:00 ostatní trasy •  Dělnický dům, 17:00 •  • KČT Lanškroun •
9
Milan DAŘÍLEK, Seifertova 465, 563 01 Lanškroun  723 165 663
B
9. 1. 2016
18. Za betlémem do Králík
Králíky • okr. Ústí nad Orlicí • km: PT–15 •  Letohrad – nádraží ČD, 8:00-8:30 •  Králíky, 14:00 •
KČT, odbor Sopotnice • Petr LŽIČAŘ, Sopotnice 184, 561 15 Sopotnice  605 740 037 • [email protected]
tiscali.cz • http://www.kct-sopotnice.com

16. 1. 2016
38. Lyžařský přejezd Orlických hor
Orlické hory • okr. Ústí n.Orlicí • km: LT–40 •  dle propozic, 7:00 •  ČD Ústí nad Orlicí, 18:00 • KČT
Ústí nad Orlicí • Miroslav REYMAN, Za Drahou 1067, 562 03 Ústí n.O.  604 992 637

XXIII. Turistický bál
Černá za Bory •  hostinec U Kosteleckých, 16:00 • TK Synthesia Pardubice • Jitka NETUŠILOVÁ
 604 962 245 • [email protected] • http://www.tksp.info

20. 1. 2016
Třetí středa v měsíci
 Pardubice , dle propozic, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Pavel KOPŘIVA  602 103 139 •
[email protected] • http://www.tksp.info

23. 1. 2016
Západní Krkonoše
km: LT–15-30 •  Pardubice, nádraží ČD, 7:00 • TK Synthesia Pardubice • Bohuslav VACEK
 728 084 999 • [email protected] • http://www.tksp.info

29. 1. 2016 – 2. 3. 2016
40. Přejezd Jeseníků
Jeseníky • okr. Šumperk • km: LT–110 •  Skřítek, 9:00 •  Malá Morava, 15:00 •  30. 11. 2015 •
 30. 11. 2015 • KČT Lanškroun • Zdeněk BERAN, Škroupova 851, 563 01 Lanškroun  724 002 011

30. 1. 2016
1. Treking pohořím Kralického Sněžníku 2016
okr. Ústí nad Orlicí • km: PT–dle propozic, LT–dle propozic •  dle propozic, dle propozic •  dle
propozic, dle propozic •  30. 11. 2014 • O KČT Slovan Pardubice • Ondřej VALÁŠEK, Sezemická
1350, 530 03 Pardubice  773 073 388 • [email protected] • http://www.kct-slovanpardubice.info
BC
10
31. 1. 2016 – 6. 2. 2016
Poznávání Jizerek
km: LT–denně 25 •  Pardubice, žst • TK Synthesia Pardubice • Pavla PEKÁRKOVÁ  723 934 722 •
[email protected] • http://www.tksp.info

únor 2016
6. 2. 2016
45. Přes střechu Evropy – Memoriál J. Hamerníka
Borová u Poličky • okr. Svitavy • km: PT–8 – 15, LT–8 – 15 •  Borová u Poličky, 9:00 •  Borová u
Poličky • KČT Polička • Josef BROKL, T.Novákové 525, 572 01 Polička  606 472 720 • [email protected]
gmail.com • http://www.policka.cz/kct
BR
13. 2. 2016
3. Přejezd Orlických hor
Deštné v Orlických horách • km: LT–30 •  dle propozic • KČT Polička • Josef BROKL, T.Novákové
525, 572 01 Polička  606 472 720 • [email protected] • http://www.policka.cz/kct

Jizerské hory
km: LT–10-30 •  Pardubice, od nádraží • TK Synthesia Pardubice • Bohuslav VACEK  728 084 999
• [email protected] • http://www.tksp.info

17. 2. 2016
Třetí středa v měsíci
 Pardubice , dle propozic, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Pavel KOPŘIVA  602 103 139 •
[email protected] • http://www.tksp.info

27. 2. 2016
3. Lyžařský zájezd
okr. SU • km: LT–15-25 •  dle propozic • KČT Polička • Jiří VRBICKÝ, B.Němcové 670, 572 01
Polička  728 847 605 • [email protected] • http://www.policka.cz/kct

Orlické hory
km: LT–24 •  Pardubice,žst., 8:00 • TK Synthesia Pardubice • Bohuslav VACEK  728 084 999 •
[email protected] • http://www.tksp.info

11
březen 2016
5. 3. 2016
31. CHJ CYKLOPREMIERA
Luže • okr. Chrudim • km: CT–hvězdicově •  z místa bydliště, 10:00 •  Saloon Klondike Luže,
14:00 • KČT CKP Moravany • Petr HLAVATÝ, Masarykova 166, 533 72 Moravany  602 583 114 •
[email protected]

Strádovské peklo
 Pardubice, hl. vlakové nádraží, dle propozic • KČT Slovan Pardubice • Dagmar
EHRENBERGEROVÁ  739 569 070, 466 050 217 • ehrenbergerová@szs.pardubice.cz • http://www.
kct-slovan-pardubice.info

7. 3. 2016 – 13. 3. 2016
Zimní Benecko
km: LT–10-30 •  Pardubice,žst. • TK Synthesia Pardubice • Anna ROUSKOVÁ  732 621 262 •
[email protected] • http://www.tksp.info

12. 3. 2016
31. Loučení se sněhem
Šerlich • okr. Rychnov n.K. • km: LT–20 •  Šerlich, 10:00 •  Říčky, 15:00 •  27. 2. 2015 • KČT
Lanškroun • Vlaďka KOTYZOVÁ 191, 563 01 Dolní Třešňovec  777 770 952

20. Cykloturistická jízda Potštejn
okr. Pardubice, • km: CT–dle volby •  dle volby •  Potštejn, hotel Slavia, 11:00-14:00 • KČT Jiskra
Holice • Miroslav HORNYCH, Na Mušce 1030, Holice  603 735 097 • [email protected]

Výrovský okruh
 Pardubice, hl. vlakové nádraží, dle propozic • KČT Slovan Pardubice • Dagmar
EHRENBERGEROVÁ  739 569 070, 466 050 217 • ehrenbergerová@szs.pardubice.cz • http://www.
kct-slovan-pardubice.info

16. 3. 2016
Třetí středa v měsíci
 Pardubice , dle propozic, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Pavel KOPŘIVA  602 103 139 •
[email protected] • http://www.tksp.info

19. 3. 2016
10. Zahájení jarní turistické sezony
Chrudim • okr. Chrudim • km: PT–8 – 20 •  Stadion E.Zátopka Chrudim, 9:00 • KČT Chrudim • Jan
12
TESAŘ  724 385 695 • [email protected] • http://www.vejslap.estranky.cz
B
Z Chrudimi na Strádov – zahájení turistické sezony
Chrudim • km: PT–20 •  Chrudim, dle propozic •  Nasavrky • KČT Treking Chrudim • Jiří
FRYDRYCH  732 876 107 • [email protected]

Za kvetoucími bledulemi do PR Královy zahrady
km: PT–15 •  Pardubice, žst. • TK Synthesia Pardubice • Zdeněk PRAŽÁK  776 065 721 •
[email protected] • http://www.tksp.info

26. 3. 2016 – 28. 3. 2016
Velikonoce na Hranicku
km: PT–60 •  Pardubice,žst. • TK Synthesia Pardubice • Ing. Dagmar VODOVÁ  777 104 591 •
[email protected] • http://www.tksp.info

28. 3. 2016
3. Velikonoční vycházka
Polička • okr. SY • km: PT–15 •  dle propozic • KČT Polička • Zdeňka MIHULKOVÁ, Dvořákova 777,
572 01 Polička  728 168 346 • [email protected] • http://www.policka.cz/kct

duben 2016
2. 4. 2016
XV. Bohdanečsko
km: PT–20 •  náměstí Bohdaneč • TK Synthesia Pardubice • Hana NĚMCOVÁ  608 772 439 •
http://www.tksp.info

3. 4. 2016
3. Přeloučský okruh 8
km: CT–45 •  Pardubice, zimní stadion, 10:00 • TK Synthesia Pardubice • Jan MATOUŠ
 603 349 648 • [email protected] • http://www.tksp.info

4. 4. 2016
14. Hledání pokladu
Hlinsko • okr. Chrudim • km: PT–7 •  Hlinsko, 12:00 •  17:00 • KČT Hlinsko • Václava PLÍŠKOVÁ,
Fügnerova 1037, 539 01 Hlinsko  724 826 043 • [email protected] • http://www.hlinecko.cz/kct

13
9. 4. 2016
49. Vandr skrz Maló Hanó
Moravská Třebová • okr. Svitavy • km: PT–6-42, CT–50 •  náměstí TGM, radnice, 7:00 •  zámek,
17:00 • Odbor KČT TJ Mor. Třebová • Helena KOPŘIVOVÁ, Pod Hamry 2, 571 01 Moravská Třebová
 737 487 745 • [email protected]
BCu
45. Zahájení turistické sezony
Lanškroun • okr. Ústí nad Orlicí • km: PT–20, CT–30 •  Dělnický dům, 10:00 •  Výprachtice-Koburk,
13:00 • KČT Lanškroun • ing. Zdeněk ŠESTÁK, Na Větru 790, 563 01 Lanškroun  603 318 034
B
Bystřické hory
 Pardubice, žst., dle propozic • KČT Slovan Pardubice • Dagmar EHRENBERGEROVÁ
 739 569 070, 466 050 217 • ehrenbergerová@szs.pardubice.cz • http://www.kct-slovan-pardubice.
info

Odemykání Chrudimky z kola
Chrudim • km: CT–45 •  Střelnice, 10:00 • KČT Treking Chrudim • Ing. Pavel MAREK  724 158 646
• [email protected]

Železné hory
km: PT–12-20 •  Pardubice,autobusové nádraží • TK Synthesia Pardubice • Jitka NETUŠILOVÁ
 604 962 245 • [email protected] • http://www.tksp.info

10. 4. 2016
Jarní Barborka
km: CT–50 •  Pardubice, zimní stadion, 13:00 • TK Synthesia Pardubice • Anna ROUSKOVÁ
 732 621 262 • [email protected] • http://www.tksp.info

16. 4. 2016
33. Skryté kouty východních Čech
okr. Pardubice, • km: CT–cca 110 •  KD Holice, 9:00 •  Poběžovice, obecní hospoda, 18 • KČT
Jiskra Holice • Miroslav HORNYCH, Na Mušce 1030, Holice  603 735 097 • [email protected]

23. Aprílový ještěr
Česká Třebová • okr. Ústí n.Orlicí • km: CT–35-100 •  Park Javorka, 8:00-9:30 •  Park Javorka,
18:00 • KČT Česká Třebová • Josef JÍLEK, Litomyšlská 105, 560 02 Česká Třebová  721 076 615

10. Svrateckou hornatinou k rozhledně Horní les
rozhledna Horní les • okr. Žďár nad Sázavou •  hvězdicově, 10:00 •  rozhledna Horní Les u
Rovečného, 17:00 • KČT Jiřího Gutha Jarkovského Polička • Ivan KROPÁČEK, Eimova 294, 572 01
14
Polička  731 714 752 • [email protected] • http://kct-jgj.banda.cz

6. Chrudimský vejšlap
Chrudim • okr. Chrudim • km: PT–8 – 20 •  Chrudim, 8:00 •  Chrudim, 17:00 • odbor KČT Chrudim •
Gabriela HOFFMANOVÁ, Štěpánkova 97, 537 01 Chrudim 1  602 438 791 • [email protected]

Cyklopaťák
Chrudim • km: CT–65 •  Chrudim, žst, 9:00 • KČT Treking Chrudim • Vlastimil ŠKVÁRA
 736 754 190 • [email protected]

Okolím vodní nádrže Pastviny
km: PT–20 •  Pardubice, žst., dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Martin MACOUN
 604 516 040 • [email protected] • http://www.tksp.info

Po obou březích středočeského Labe
 Pardubice, žst., dle propozic • KČT Slovan Pardubice • Dagmar EHRENBERGEROVÁ
 739 569 070, 466 050 217 • ehrenbergerová@szs.pardubice.cz • http://www.kct-slovan-pardubice.
info

17. 4. 2016
Ze Dvora Králové přes Kuks do Hradce
km: CT–55 – 75 •  Pardubice, žst, 7,37 • TK Synthesia Pardubice • Jitka NETUŠILOVÁ
 604 962 245 • [email protected] • http://www.tksp.info

20. 4. 2016
Třetí středa v měsíci
 Pardubice , dle propozic, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Pavel KOPŘIVA  602 103 139 •
[email protected] • http://www.tksp.info

23. 4. 2016
Český ráj
km: PT–20, 15 •  Chrudim, 7:00 •  20. 4. 2016 • KČT Treking Chrudim • Ing Jiří MACHEK
 602 305 008 • [email protected]

Přes dvě Třemošné do Bělohradu
km: PT–20 •  Pardubice, žst • TK Synthesia Pardubice • David ŠEBESTA  776 823 797 • david.
[email protected] • http://www.tksp.info

15
24. 4. 2016
44. Kolem Hnátnice
Hnátnice • okr. Ústí n.O. • km: PT–7;15 •  obecní úřad Hnátnice, 9:00-10:00 •  14:30 • TJ Sokol
Hnátnice • Jan PETRÁČEK, Hnátnice 252, 561 01  728 202 646 • [email protected] • http://
www.sokolhnatnice.wz.cz

31. Kolem Pastvinské přehrady
Ústí nad Orlicí • okr. Ústí n.Orlicí • km: CT–50,100 •  Ústí n.Orlicí, Mírové náměstí, 8:00-9:00 •
 Ústí n.O., 20:00 • KČT Ústí nad Orlicí • Milan RICHTER, Andrlíkova 910, 562 01 Ústí nad Orlicí
 732 352 203 • [email protected]

15. Kultovní Labská 2016
km: CT–100 •  Pardubice, žst, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Bohuslav VACEK
 728 084 999 • [email protected] • http://www.tksp.info

Putování za medvědím česnekem
 Pardubice, žst., dle propozic • KČT Slovan Pardubice • Dagmar EHRENBERGEROVÁ  739 569 070,
466 050 217 • ehrenbergerová@szs.pardubice.cz • http://www.kct-slovan-pardubice.info

30. 4. 2016
28. Na Drozdovskou pilu
Ústí nad Orlicí • okr. Ústí n.Orlicí • km: CT–70,100 •  Mírové nám. Ústí n.Orlicí, 7:30-9:00 •
 Žichlínek, hostinec u Filipů, 17:00 • KČT Ústí nad Orlicí • Karel HODR, Letohradská 543, 562 01
Ústí n.O.  777 671 513

Sjezd čarodějnic
Chrudim • km: CT–25 •  Chrudim, žst, 17:00 • KČT Treking Chrudim • Miloslava PONDĚLÍČKOVÁ
 736 754 531 • [email protected]

Vesele z Hlinska do Hlinska
km: PT–17 •  Pardubice, žst., dle propozic • TK Synthesia Pardubice • David ŠEBESTA
 776 823 797 • [email protected] • http://www.tksp.info

květen 2016
1. 5. 2016
39. Hvězdicová cykloturistická jízda do Javoříčka
Javoříčko • okr. Olomouc •  Moravská Třebová a hvězdicově •  Javoříčko, 12:00 – 15:00 • Odbor
KČT TJ Mor. Třebová • Helena KOPŘIVOVÁ, Pod Hamry 2, 571 01 Moravská Třebová  737 487 745
16
• [email protected]
Q
Krajinou příběhů a pověstí
km: CT–100 •  Pardubice, žst, 10:00 • TK Synthesia Pardubice • Bohuslav VACEK  728 084 999 •
[email protected] • http://www.tksp.info

6. 5. 2016 – 8. 5. 2016
Hostýnské vrchy
km: PT–2x20 •  Chrudim, dle propozic •  • KČT Treking Chrudim • Jiří FRYDRYCH  732 876 107 •
[email protected]

Krajem skal, jeskyní a propastí
km: PT–denně 10-22 •  Pardubice, od nádraží, 7:00 • TK Synthesia Pardubice • Milan JEHLIČKA
 723 160 199 • [email protected] • http://www.tksp.info

7. 5. 2016
44. Přes tři hrady
Sopotnice • okr. Ústí n.Orlicí • km: PT–5 – 50 •  Hřiště Sopotnice; Domov pod hradem Žampach;
Potštejn – Bělisko, 7:00-11:00 •  Hřiště Sopotnice; Domov pod hradem Žampach; Potštejn – Bělisko,
19:00 • KČT, odbor Sopotnice • Petr LŽIČAŘ, Sopotnice 184, 561 15 Sopotnice  605 740 037 • lzicar.
[email protected] • http://www.kct-sopotnice.com
C
32. Přes tři hrady na kole
Sopotnice, Žampach • okr. Ústí n.Orlicí • km: CT–14 – 150 •  Hřiště Sopotnice, Žampach-Domov
pod hradem, 7:00-11:00 •  Hřiště Sopotnice, Žampach, 19:00 • KČT, odbor Sopotnice • Petr LŽIČAŘ,
Sopotnice 184, 561 15 Sopotnice  605 740 037 • [email protected] • http://www.kct-sopotnice.com

7. 5. 2016 – 8. 5. 2016
2. Kokořínsko
 dle propozic • KČT Polička • Vilma ČERVENÁ, Dukelská 373, 572 01 Polička  732 255 809 •
[email protected] • http://policka.cz/kct

8. 5. 2016
42. Pochod sloupenskými lesy
Sloupnice • okr. Svitavy • km: PT–8, 15, 25, 40, CT–20, 40, 60, 80 •  hřiště za školou, 7:009:30 •  16 • KČT Sloupnice • Pavel HAVLÍČEK, Horní Sloupnice 93 24, 565 53 Horní Sloupnice
 739 005 968 • [email protected] • http://kct-sloupnice.tode.cz
BC
17
14. 5. 2016
34. Za Zlatým klíčem Rokytenky
Žamberk • okr. Ústí n. Orlicí • km: PT–4,8,16,25, CT–cílovka 25,50 •  Fotbalový stadion Pod Černým
lesem, 8:00–10:00 •  Fotbalový stadion Pod Černým lesem, do 17:00 • KČT, odbor Žamberk a SVČ
ANIMO Žamberk • ing. Jiří BROULÍK, 17. listopadu 1071, 564 01 Žamberk  725 766 509 • [email protected]
razdva.cz • http://kctzamberk.cz
BC
Peklo na kole
km: CT–60 •  Chrudim, žst, dle propozic • KČT Treking Chrudim • Oldřich ČERNÝ  605 029 181 •
[email protected]

Přes Horákovu kapli do Ústí
km: PT–23 •  Pardubice, žst., dle propozic • TK Synthesia Pardubice • David ŠEBESTA
 776 823 797 • [email protected] • http://www.tksp.info

15. 5. 2016
21. K rozhledně Andrlův Chlum
Ústí nad Orlicí • okr. Ústí n.Orlicí • km: PT–8, CT–8,45,60,80, 120,140,175 , cílová jízda na A.Chlum,
MT–hvězdicově, HT–hvězdicově •  Mírové nám. Ústí nad Orlicí, 8:00-10:00 •  Andrlův Chlum –
chata Hvězda, 20:00 • KČT Ústí nad Orlicí • Milan RICHTER, Andrlíkova 910, 562 01 Ústí nad Orlicí
 732 352 203 • [email protected]
BC
Brodecký okruh
km: CT–75 •  Pardubice, žst • TK Synthesia Pardubice • Anna ROUSKOVÁ  732 621 262 •
[email protected] • http://www.tksp.info

18. 5. 2016
Třetí středa v měsíci
 Pardubice , dle propozic, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Pavel KOPŘIVA  602 103 139 •
[email protected] • http://www.tksp.info

20. 5. 2016 – 21. 5. 2016
15. Cyklo Glacensis
okr. Ústí nad Orlicí • km: CT–40-80 •  Náchod, Nové Město nad Metují, Bačetín, Ústí nad Orlicí,
Česká Třebová, Brandýs nad Orlicí, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Vysoké Mýto, Choceň, 8:00 •
 Zieleniec – Polsko •  • Region Orlicko-Třebovsko • PhDr. Jana STAŇKOVÁ  465 524 782,
603 569 884 • [email protected]

21. 5. 2016
35. GIRO DE VYSOČINA
18
Moravany • okr. Pardubice • km: CT–50, 100, 120 •  Moravany, 8:30 •  Moravany, 13:00-17:00
• KČT CKP Moravany • Petr HLAVATÝ, Masarykova 166, 533 72 Moravany  602 583 114 •
[email protected]

16. Za pokladem rytíře Toulovce – dětský den
km: PT–9-12 •  Pardubice, od nádraží, 7:00 • TK Synthesia Pardubice • Milan JEHLIČKA
 723 160 199 • [email protected] • http://www.tksp.info

14. Ličenské kolečko
Lično • okr. Rychnov n.Kn. • km: PT–15, CT–30 – 100 •  Hřiště Lično, 7:30-10:00 •  Hřiště Lično,
18:00 • KČT, odbor Sopotnice a TJ Sokol Lično • Petr LŽIČAŘ, Sopotnice 184, 561 15 Sopotnice
 605 740 037 • [email protected] • http://www.kct-sopotnice.com
B
Broumovsko – Ostaš
km: PT–17 •  Chrudim, žst, dle propozic •  18. 5. 2016 • KČT Treking Chrudim • Ing. Jan SMEJKAL
 736 154 026 • [email protected]

Tajný výlet
Polička • okr. SY • km: PT–12 •  dle propozic • KČT Polička

21. 5. 2016 – 22. 5. 2016
40. Putování za Třebovským kohoutem
Česká Třebová • okr. Ústí n. Orlicí • km: EP–8 – 50, PT–8-50, CT–35-100 •  Gymnázium Česká
Třebová, 6:00-11:00 •  Srnov, restaurace "Nad Hrází", 18:00 •  • KČT Česká Třebová • Iveta
TRČKOVÁ, B. Němcové 793, 560 02 Česká Třebová  602 144 116
BCJHq
České středohoří z výšky
 Pardubice,, dle propozic •  Pardubice • TK Synthesia Pardubice • Pavel KOPŘIVA  602 103 139 •
[email protected] • http://www.tksp.info

22. 5. 2016
Krajem hrdinů románů A. Jiráska
km: CT–62 •  Pardubice, žst • TK Synthesia Pardubice • Martin MACOUN  604 516 040 •
[email protected] • http://www.tksp.info

28. 5. 2016
29. Lukovský mandel
Luková • okr. Ústí nad Orlicí • km: PT–10, 15, CT–20, 30, 40 •  Luková, hřiště, 8:00 •  Luková,
hřiště, 15:00 • TJ Sokol a Kynologický klub Luková • Josef PAULUS, Luková 39, 561 23 Damníkov
19
 736 175 144
B
22. Okolo Hůry
km: CT–50 •  Chrudim, žst, 9:00 •  Monaco, 14:00 • KČT Treking Chrudim • ing. Petr FRONĚK
 775 598 957 • [email protected]

19. Cyklomaraton
okr. Pardubice, • km: CT–210 •  Holice, kulturní dům, 7:00 •  Poběžovice, obecní hospoda • KČT
Jiskra Holice • Miroslav HORNYCH, Na Mušce 1030, Holice  603 735 097 • [email protected]

7. Český ráj
 Pardubice, dle propozic • KČT Slovan Pardubice • Dagmar EHRENBERGEROVÁ  739 569 070,
466 050 217 • ehrenbergerová@szs.pardubice.cz • http://www.kct-slovan-pardubice.info

Rozkvetlý zámecký park Průhonice
km: PT–6-12 •  Pardubice,žst. • TK Synthesia Pardubice • Zdeněk PRAŽÁK  776 065 721 •
[email protected] • http://www.tksp.info

Telč a okolí
 dle propozic • KČT Polička • Jiří ANDRLE, Mánesova 742, 572 01 Polička  732 828 623 •
[email protected] • http://www.policka.cz/kct

29. 5. 2016
14. Kopcovitá Sečská 2015
km: CT–80 •  Pardubice, zimní stadion, 9:00 • TK Synthesia Pardubice • Bohuslav VACEK
 728 084 999 • [email protected] • http://www.tksp.info

červen 2016
3. 6. 2016 – 5. 6. 2016
7. Čechy na kole
Střední Čechy • km: CT–30-100 •  Sopotnice, 6:00 •  Sopotnice, 19:00 •  15. 5. 2016 • KČT, odbor
Sopotnice • Petr LŽIČAŘ, Sopotnice 184, 561 15 Sopotnice  605 740 037 • [email protected] •
http://www.kct-sopotnice.com

4. 6. 2016
41. Tour de Šerlich
Holice • okr. Pardubice, • km: CT–115 •  Holice, kulturní dům, 8:00 •  Poběžovice, obecní
hospoda, 15:00 • KČT Jiskra Holice • Miroslav HORNYCH, Na Mušce 1030, Holice  603 735 097 •
20
[email protected]

40. Orlickým podhůřím
Ústí n.Orlicí • okr. Ústí n.Orlicí • km: PT–8,15,25,35,50, CT–25,50,75,100, 150 •  Restaurace U
Malinů Ústí n.Orlicí, 7:00-10:00 •  Restaurace U Malinů Ústí n.Orlicí, 20:00 • KČT Ústí nad Orlicí •
Milan RICHTER, Andrlíkova 910, 562 01 Ústí nad Orlicí  732 352 203 • [email protected]
BC
Krkonoše z Pece pod Sněžkou
km: PT–10-25 •  Pardubice, žst, 7:00 • TK Synthesia Pardubice • Jitka NETUŠILOVÁ  604 962 245
• [email protected] • http://www.tksp.info

Železné hory na kole
km: CT–70 •  Chrudim, žst, dle propozic • KČT Treking Chrudim • Ing. Pavel MAREK  724 158 646
• [email protected]

5. 6. 2016
Thajsko v Čechách
km: CT–60 •  Pardubice, ZS, 9:00 • TK Synthesia Pardubice • Marta PECHÁČKOVÁ  732 781 226 •
[email protected]

11. 6. 2016
16. Cyklojízda na hrad Cimburk
Česká Třebová • okr. Ústí n.Orlicí • km: CT–50-100 •  Staré náměstí, 8:00-9:30 •  Městečko
Trnávka, 16:00 • KČT Česká Třebová • Josef JÍLEK, Litomyšlská 105, 560 02 Česká Třebová
 721 076 615

7. Pochod Přes kopce a dolíky
Dolní Dobrouč • okr. Ústí n.O. • km: PT–5,10,15,30, CT–30,40,55,100 •  Dolní Dobrouč, fotbalové
hřiště za kostelem, 8:00 – 11:00 •  Dolní Dobrouč, fotbalové hřiště za kostelem, 17:00 • KČT
Dolní Dobrouč 2009 • Martin HOVAD 347, 561 02 Dolní Dobrouč  732 470 993 • [email protected]
preskopceadoliky.cz • http://preskopceadoliky.cz
B
Kutnohorsko
Pardubice • okr. Pardubice •  Pardubice, dle propozic • KČT Slovan Pardubice • Dagmar
EHRENBERGEROVÁ  739 569 070, 466 050 217 • ehrenbergerová@szs.pardubice.cz • http://www.
kct-slovan-pardubice.info

Střední Krkonoše
km: PT–20 •  Chrudim, dle propozic • KČT Treking Chrudim • ing. Petr FRONĚK  775 598 957 • pet.
21
[email protected]

Z Brtnice přes Rokštejn do Kamenice
km: PT–15 •  Pardubice, žst., 6.45 • TK Synthesia Pardubice • Zdeněk PRAŽÁK  776 065 721 •
[email protected] • http://www.tksp.info

12. 6. 2016
10. Studánkový výstup
Ústí nad Orlicí • okr. Ústí n.O. • km: PT–10, HT–hvězdicově •  Ústí n.O.-lázně(PVT), 9:00-12:00
•  chata Hvězda Andrlův chlum, 17:00 • KČT Ústí nad Orlicí • René GRIM, chata Hvězda Andrlův
chlum P.O.BOX 21, 562 01 Ústí nad Orlicí  608 981 088, 465 525 270 • [email protected]
C
Divokým údolím za Dáblovou roklí
km: CT–65 •  Pardubice, zimní stadion, 9:00 • TK Synthesia Pardubice • Martin MACOUN
 604 516 040 • [email protected] • http://www.tksp.info

15. 6. 2016
Třetí středa v měsíci
 Pardubice , dle propozic, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Pavel KOPŘIVA  602 103 139 •
[email protected] • http://www.tksp.info

17. 6. 2016 – 19. 6. 2016
21. Setkání cykloturistů na Kadově
Kadov • okr. Žďár nad Sázavou • km: CT–30-80 •  Kadov, 17:00 •  31. 5. 2016 • KČT Polička •
Miloslav ŠTEFKA, Eiseltova 287, 572 01 Polička  605 549 809 • [email protected] • http://www.
policka.cz/kct

18. 6. 2016
27. Řetůvský pedál
Řetůvka • okr. Ústí nad Orlicí • km: CT–silniční trasy 37-157; horské trasy 25-100 •  Řetůvka –
prostranství u hospody, 7:00-10:00 •  Řetůvka – prostranství u hospody, 9:00-18:00 • OKČT Ústí n.O.
a obec Řetůvka • Ing. Jiří LANGR, Řetůvka 82, 561 41 Řetová  732 175 688 • [email protected]
• http://www.retuvskypedal.cz

18. Hledej Řetůvku
Řetůvka • okr. Ústí nad Orlicí • km: CT–hvězdicová cílová jízda •  hvězdicově •  Řetůvka –
prostranství u hospody, 9:00-18:00 • OKČT Ústí n.O. a obec Řetůvka • Ing. Jiří LANGR, Řetůvka 82,
561 41 Řetová  732 175 688 • [email protected] • http://www.retuvskypedal.cz

22
České ferraty – Vodní brána
Chrudim • km: PT–12 •  Chrudim, žst, dle propozic • KČT Treking Chrudim • ing. Josef HLOUŠEK
 776 000 351 • [email protected]

Krkonoše – Lví důl
km: PT–12 – 17 •  Pardubice,, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Pavel KOPŘIVA
 602 103 139 • [email protected] • http://www.tksp.info

Přes Černou Studnici
km: PT–20 •  Pardubice,, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • David ŠEBESTA  776 823 797 •
[email protected] • http://www.tksp.info

19. 6. 2016
Na sever od dráhy
 Pardubice,, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Milan JEHLIČKA  723 160 199 • [email protected]
seznam.cz • http://www.tksp.info

25. 6. 2016 – 25. 6. 2015
22. Orlické kolo
okr. Pardubice, • km: CT–170, 100 •  Holice, kulturní dům, 7:00 •  Poběžovice, obecní hospoda,
do 15:00 • KČT Jiskra Holice • Miroslav HORNYCH, Na Mušce 1030, Holice  603 735 097 •
[email protected]

25. 6. 2016
11. Z Pardubic na Šerlich a zpět
Pardubice • okr. Pardubice, HK, ÚO • km: CT–dle propozic •  Pardubice, dle propozic •  Pardubice,
dle propozic •  30. 11. 2014 • KČT Slovan Pardubice • Ondřej VALÁŠEK, Sezemická 1350, 530 03
Pardubice  773 073 388 • [email protected] • http://www.kct-slovan-pardubice.info

Skály Žďárských vrchů
km: PT–19 •  Pardubice, od nádraží ČD, 7:00 • TK Synthesia Pardubice • Zdeněk PRAŽÁK
 776 065 721 • [email protected] • http://www.tksp.info

26. 6. 2016
Dlouhá Třebová, Anenská studánka, Semanín a zpět
km: CT–56 •  Pardubice, žst, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Václav PÍCL  721 412 399 •
[email protected] • http://www.tksp.info

23
červenec 2016
2. 7. 2016 – 6. 7. 2016
Malá Fatra
Slovensko •  Polička • O KČT Polička • Jiří DVOŘÁK, Hegerova 940, 572 01 Polička  603 267 345 •
[email protected] • http://policka.cz/kct

Západní a Vysoké Tatry
 Pardubice, od nádraží, 6:00 • TK Synthesia Pardubice • Marie LÁTOVÁ  602 137 219 • [email protected]
retia.cz • http://www.tksp.info

16. 7. 2016
Teplickoadršpašské skály
km: CT–15 •  Pardubice, žst, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Zdeněk PRAŽÁK
 776 065 721 • [email protected] • http://www.tksp.info

23. 7. 2016
Z Ramzové na Šerák
km: PT–19 •  Pardubice, žst • TK Synthesia Pardubice • Zdeněk PRAŽÁK  776 065 721 • [email protected]
seznam.cz • http://www.tksp.info

30. 7. 2016 – 6. 8. 2016
S dětmi (nejen) za Rampušákem
 Pardubice, žst • TK Synthesia Pardubice • Pavla PEKÁRKOVÁ  723 934 722 • [email protected]
cz • http://www.tksp.info

srpen 2016
6. 8. 2016
Hřebečské důlní stezky
Hřebeč • okr. SY • km: PT–15 •  Polička, dle propozic • O KČT Polička • Jiří ANDRLE,
Mánesova 742, 572 01 Polička  732 828 623 • [email protected] • http://www.policka.cz/kct

Z Kovače do Hořic
km: PT–20 •  Pardubice,, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Zdeněk PRAŽÁK  776 065 721 •
[email protected] • http://www.tksp.info

6. 8. 2016 – 14. 8. 2016
Toulky Slovenskem – Východní Beskydy,Poloniny
km: PT–s bivakem •  Pardubice, žst. • TK Synthesia Pardubice • Pavel KOPŘIVA  602 103 139 •
24
[email protected] • http://www.tksp.info

13. 8. 2016
38. Krajem malířů Vysočiny a Pohádkový les
Hlinsko • okr. Chrudim • km: PT–6-50, CT–20-80 •  Gymnasium K.V.Raise, 6:00-10:00 •
 Gymnasium K.V. Raise, 19:00 •  13. 8. 2016 •  10. 12. 2014 • KČT Hlinsko • Václav PLÍŠEK,
Fügnerova 1037, 539 01 Hlinsko  461 031 195 • [email protected] • http://www.hlinecko.cz/kct
BC
16. Bystřecké kilometry
Bystřec • okr. Ústí nad Orlicí • km: PT–6 – 50, CT–20 – 100 •  Bystřec U koupaliště, 6:00 •  Bystřec
U koupaliště, 18:00 •  • Obecní úřad Bystřec • Jaroslav VANÍČEK 378, 561 54 Bystřec  737 829 398
• [email protected] • http://www:smajd.webnode.cz
BJ
Žulovou stezkou ze Skutče do Chrasti
km: PT–18 •  Pardubice, žst. • TK Synthesia Pardubice • Zdeněk PRAŽÁK  776 065 721 •
[email protected] • http://www.tksp.info

21. 8. 2016
Čarodějnická cyklotrasa
km: CT–75 •  Pardubice, žst • TK Synthesia Pardubice • Martin MACOUN  604 516 040 •
[email protected] • http://www.tksp.info

23. 8. 2016 – 30. 8. 2016
Tajemnou českou krajinou „Český Merán“
km: CT–30-80 •  Pardubice, žst. • TK Synthesia Pardubice • Anna ROUSKOVÁ  732 621 262 •
[email protected] • http://www.tksp.info

27. 8. 2016
21. Severomoravská chata
Lanškroun • okr. Ústí nad Orlicí • km: CT–60-100 •  Lanškroun, Magdalenský kostel, hvězdicově,
9:00 •  Severomoravská chata, 14:30 • KČT Lanškroun • Emil PÁRENT, Sázava 77, 563 01
Lanškroun  605 478 771 • [email protected]

20. Po evropském rozvodí
Lanškroun • okr. Ústí nad Orlicí • km: PT–5,10, CT–25 •  Horní Čermná, koupaliště, 13 •  Horní
Čermná, koupaliště, 19 • KČT Lanškroun • Ing. Vladimír HEJL  739 413 222 • [email protected]
B
28. 8. 2016
Přes Andrlův Chlum
25
km: CT–70 •  Pardubice, žst, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Oldřich LÁT  734 433 260 •
[email protected] • http://www.tksp.info

září 2016
3. 9. 2016
40. Vyhlídkové vrcholy
Jablonné nad Orlicí • okr. Ústí nad Orlicí • km: PT–5,10,19,28, CT–30,50,70 •  Jablonné nad Orlicí
náměstí u radnice, 7:00 •  ablonné nad Orlicí náměstí u radnice, 16:00 • OKČT Jablonné nad Orlicí •
Günter SCHOLZ, U Stadionu 375, 561 64 Jablonné nad Orlicí  736 129 054, 465 616 285
BQ
Kolem Hradce kolem
km: CT–80 •  Chrudim, žst, dle propozic • KČT Treking Chrudim • Oldřich ČERNÝ  605 029 181 •
[email protected]

8. 9. 2016
Z Ústí nad Orlicí do Brandejsa nad Orlicí
km: PT–16 •  Pardubice, žst, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Jan DVOŘÁK  774 884 941 •
[email protected] • http://www.tksp.info.cz

9. 9. 2016 – 10. 9. 2016
48. Lanškrounská kopa
Lanškroun • okr. Ústí nad Orlicí • km: PT–5 – 100; in-line 15, CT–20 – 110 •  náměstí J. M. Marků,
pátek ve 20:00 start 100 km; sobota v 8:30 •  náměstí J. M. Marků, 20:00 •  • KČT Lanškroun • ing.
Jiří KREJČA, B. Smetany 432, 563 01 Lanškroun  737 342 956 • [email protected] • http://www.
lanskrounskakopa.cz
BC
10. 9. 2016
Přes Dobrošov do Náchoda
km: PT–16 •  Pardubice, žst., dle propozic • TK Synthesia Pardubice • David ŠEBESTA
 776 823 797 • [email protected] • http://www.tksp.info

Přes dvě přehrady
km: CT–42 •  Chrudim, žst, dle propozic • KČT Treking Chrudim • Vítězslav MAREK  469 623 361,
736 267 542 • [email protected]

Velké Losiny a Dlouhé Stráně
Šumpersko • okr. SU • km: PT–15 •  Polička, dle propozic • O KČT Polička • Jiří ANDRLE,
Mánesova 742, 572 01 Polička  732 828 623 • [email protected] • http://www.policka.cz/kct

26
11. 9. 2016
Na Ochoz je cesta jako žádná ze sta
km: CT–60 •  Pardubice, žst. • TK Synthesia Pardubice • Marta PECHÁČKOVÁ  732 781 226 •
[email protected]

16. 9. 2016 – 18. 9. 2016
3. Rychlebské hory-Gory Zloté -Polské pohraničí
Javorník-Zlatý Stok/Polsko/ • okr. Jeseník – Polsko • km: PT–10, MT–200 •  Javorník, 12:00
Javorník •  dle propozic, 15:00. Zloty Stok/Polsko •  23. 8. 2016 •  23. 8. 2016 • KČT Choceň –
oddíl mototuristiky ČMCC • Ladislav ZÁMEČNÍK, Podhomolí 1554, 565 01 Choceň  737 739 305 •
[email protected]

17. 9. 2016 – 17. 6. 2016
14. Loučení s létem
Holice • okr. Pardubice, • km: CT–140;100 •  Holice, kulturní dům, 8:00 •  Poběžovice, do 18:00 •
KČT Jiskra Holice • Miroslav HORNYCH, Na Mušce 1030, Holice  603 735 097 • [email protected]
cz

17. 9. 2016
4. Jizerské hory
 Pardubice, dle propozic • KČT Slovan Pardubice • Dagmar EHRENBERGEROVÁ  739 569 070,
466 050 217 • ehrenbergerová@szs.pardubice.cz • http://www.kct-slovan-pardubice.info

Ještědský hřbet
km: PT–18,25 •  Chrudim, žst, dle propozic • KČT Treking Chrudim • ing. Petr FRONĚK
 775 598 957 • [email protected]

18. 9. 2016
21. K rozhledně Andrlův Chlum „Podzim“
Ústí n.Orlicí • okr. Ústí n.Orlicí • km: PT–8,15.25.35,50, CT–25,50,75,100, 150 •  Mírové nám. Ústí
n.Orlicí, 8:00-10:00 •  Andrlům Chlum, chata Hvězda, 20:00 • KČT Ústí nad Orlicí • Milan RICHTER,
Andrlíkova 910, 562 01 Ústí nad Orlicí  732 352 203 • [email protected]
B
Na kole za buchtami
km: CT–50 •  Pardubice, žst • TK Synthesia Pardubice • Ivana JEHLIČKOVÁ  723 780 650 •
[email protected] • http://www.tksp.info

21. 9. 2016
Třetí středa v měsíci
27
 Pardubice , dle propozic, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Pavel KOPŘIVA  602 103 139 •
[email protected] • http://www.tksp.info

23. 9. 2016 – 25. 9. 2016
8. Morava na kole
Morava • km: CT–30-100 •  Sopotnice, 6:00 •  Sopotnice, 18:00 •  30. 6. 2016 •  • KČT, odbor
Sopotnice • Petr LŽIČAŘ, Sopotnice 184, 561 15 Sopotnice  605 740 037 • [email protected] •
http://www.kct-sopotnice.com

24. 9. 2016
Český ráj
km: PT–18 •  Pardubice, žst • TK Synthesia Pardubice • Alena HYLMAROVÁ  732 207 671 • [email protected]
centrum.cz • http://www.tksp.info

Skály Vysočiny
km: PT–14 •  Chrudim, žst, dle propozic • KČT Treking Chrudim • ing. Josef HLOUŠEK
 776 000 351 • [email protected]

Za Svojanovským granátem
Svojanov • okr. Svitavy • km: PT–5-25 km, CT–20-70 km •  IC Svojanov, 9:00 •  IC Svojanov,
17:00 • KČT Jiřího Gutha Jarkovského Polička • Ivan KROPÁČEK, Eimova 294, 572 01 Polička
 731 714 752 • [email protected] • http://kct-jgj.banda.cz
BCH
24. 9. 2016 – 25. 9. 2016
Z Prahy do Mělníka
km: CT–145 •  Pardubice, žst. • TK Synthesia Pardubice • Anna ROUSKOVÁ  732 621 262 •
[email protected] • http://www.tksp.info

říjen 2016
1. 10. 2016
35. Podzimní scyklování
Moravany • okr. Pardubice • km: CT–70,90 •  Moravany-Platěnice, 9:00 •  Moravany-Platěnice,
15:00 • KČT CKP Moravany • Petr HLAVATÝ, Masarykova 166, 533 72 Moravany  602 583 114 •
[email protected]

7. Sázava
 Pardubice, žst., dle propozic • KČT Slovan Pardubice • Dagmar EHRENBERGEROVÁ
 739 569 070, 466 050 217 • ehrenbergerová@szs.pardubice.cz • http://www.kct-slovan-pardubice.info

28
1. 10. 2016 – 2. 10. 2016
29. Barevná Vysočina – „Setkání všech turistů TKSP a seminář vedoucích
TKSP“
km: PT–30 – 40 •  Pardubice,žst. • TK Synthesia Pardubice • Vít VAVŘINA  602 173 635 •
[email protected] • http://www.tksp.info

9. 10. 2016
Přeloučský okruh 9
km: CT–60 •  Pardubice, žst • TK Synthesia Pardubice • Jan MATOUŠ  603 349 648 • [email protected]
iol.cz • http://www.tksp.info

15. 10. 2016
46. Pivnice
Polička • okr. SY,CR • km: PT–17 •  dle propozic, dle propozic • KČT Polička • Vladimír UHLÍŘ,
Švermova 383, 572 01 Polička  739 589 974 • http://www.policka.cz/kct

33. Podzimní paprsek
Holice • okr. Pardubice, • km: CT–110 •  Holice, kulturní dům, 9:00 •  Poběžovice,Obecní hospoda •
KČT Jiskra Holice • Miroslav HORNYCH, Na Mušce 1030, Holice  603 735 097 • [email protected]
cz

2. Tajný výlet
Svitavy • okr. SY •  Svitavy, dle propozic • KČT Svitavy • Věra STICHOVÁ • http://www.turistikasvitavy.webnode.cz

České středohoří
 Pardubice, dle propozic • KČT Slovan Pardubice • Dagmar EHRENBERGEROVÁ  739 569 070,
466 050 217 • ehrenbergerová@szs.pardubice.cz • http://www.kct-slovan-pardubice.info

Vltavské údolí
km: PT–15 •  Chrudim, dle propozic • KČT Treking Chrudim • Ing Jiří MACHEK  602 305 008 •
[email protected]

Za bábou a dědkem a jejich pavouky
km: PT–8-21 •  Pardubice, od nádraží • TK Synthesia Pardubice • Ivana JEHLIČKOVÁ
 723 780 650 • [email protected] • http://www.tksp.info

29
16. 10. 2016
Podzimní Bára
km: CT–55 •  Pardubice, ZS, 10:00 • TK Synthesia Pardubice • Anna ROUSKOVÁ  732 621 262 •
[email protected] • http://www.tksp.info

19. 10. 2016
Podzimní Bára
km: CT–55 •  Pardubice, zimní stadion, 10:00 • TK Synthesia Pardubice • Anna ROUSKOVÁ
 732 621 262 • [email protected] • http://www.tksp.info

Třetí středa v měsíci
 Pardubice,, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Pavel KOPŘIVA  602 103 139 • [email protected]
centrum.cz • http://www.tksp.info

22. 10. 2016
22. Přes tři Rybné
Holice • okr. Pardubice, • km: CT–90 •  Holice, kulturní dům, 9:00 •  Poběžovice, obecní hospoda •
KČT Jiskra Holice • Miroslav HORNYCH, Na Mušce 1030, Holice  603 735 097 • [email protected]

23. 10. 2016 – 24. 10. 2016
Seminář vedoucích a cvičitelů turistiky
Pardubický kraj •  Polička, 9:00 •  16:00 •  15. 9. 2016 •  • Programová rada OV KČT • Vlastimil
ŠKVÁRA, Hradištní 1197, 537 05 Chrudim  736 754 190 • [email protected] • http://www.
pardubickykraj.kct.cz

Školení vedoucích turistiky
Pardubický kraj •  Polička, 9:00 •  16:00 •  15. 9. 2016 •  • Programová rada OV KČT • Vlastimil
ŠKVÁRA, Hradištní 1197, 537 05 Chrudim  736 754 190 • [email protected] • http://www.
pardubickykraj.kct.cz

28. 10. 2016
5. Spadaným listím
Polička • okr. SY • km: PT–15 •  Polička, dle propozic • KČT Polička • Josef BROKL, T.Novákové
525, 572 01 Polička  606 472 720 • [email protected] • http://www.policka.cz/kct

28. 10. 2016 – 30. 10. 2016
Český kras
km: PT–50 •  Pardubice, ZS, 13:00 • TK Synthesia Pardubice • Zdeněk PRAŽÁK  776 065 721 •
[email protected] • http://www.tksp.info

30
listopad 2016
5. 11. 2016
59. Výstup na Králický Sněžník
Pohoří Kralického Sněžníku • okr. Ústí n.O. • km: PT–dle propozic •  dle propozic, dle propozic • KČT
Slovan Pardubice • Dagmar EHRENBERGEROVÁ  739 569 070, 466 050 217 • ehrenbergerová@
szs.pardubice.cz • http://www.kct-slovan-pardubice.info
C
2. Memoriál svitavských turistů
Svitavy • okr. SY • km: PT–10 •  Svitavy, dle propozic •  Svitavy • KČT Svitavy • Věra STICHOVÁ •
http://www.turistika-svitavy.webnode.cz

Poslední podzimní procházka
km: PT–20 •  Chrudim, žst, dle propozic • KČT Treking Chrudim • ing. Petr FRONĚK  775 598 957 •
[email protected]

12. 11. 2016
17. Bojíte se strašidel
Moravská Třebová • okr. Svitavy •  Moravská Třebová, 17:00 •  Moravská Třebová, 20:00 • TOM
6301 Čochtani • Michal PADĚRA, Peškova 20, 779 00 Olomouc  731 520 656 • [email protected]

6. Podzimní vycházka
Polička • okr. SY • km: PT–15 •  dle propozic • KČT Polička • ing. Karel MÜLLER, Hrubínova 534,
572 01 Polička  737 951 799 • [email protected] • http://www.policka.cz/kct

16. 11. 2016
Třetí středa v měsíci
 Pardubice , dle propozic, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Pavel KOPŘIVA  602 103 139 •
[email protected] • http://www.tksp.info

19. 11. 2016
Zdobnické peklo
 Pardubice, žst., dle propozic • KČT Slovan Pardubice • Dagmar EHRENBERGEROVÁ
 739 569 070, 466 050 217 • ehrenbergerová@szs.pardubice.cz • http://www.kct-slovan-pardubice.info

26. 11. 2016
21. Za čertovským perníkem
Moravská Třebová • okr. Svitavy •  Moravská Třebová a hvězdicově •  Městečko Trnávka zřícenina
hradu Cimburk, 13:00-15:00 • TOM 6301 Čochtani • Josef ŠPLÍCHAL, Holandská 4, 571 01 Moravská
31
Třebová  737 680 282 • [email protected]

30. 11. 2016
Zahraniční hory
okr. Ústí nad Orlicí • km: VHT–10 – 40 •  Sopotnice •  Sopotnice •  15. 5. 2016 •  • KČT odbor
Sopotnice

prosinec 2016
3. 12. 2016
43. Zimní Svojanov
Polička • okr. SY • km: PT–20 •  Polička, 8:00 • KČT Polička • Zdeňka MIHULKOVÁ, Dvořákova 777,
572 01 Polička  728 168 346 • [email protected] • http://www.policka.cz/kct

26. Zamykání kol
Holice • okr. Pardubice, • km: CT–30až 60 dle počasí •  Holice, restaurace Na Špici, 9:30 •
 Poběžovice, obecní hospoda •  3. 12. 2016 • KČT Jiskra Holice • Miroslav HORNYCH, Na
Mušce 1030, Holice  603 735 097 • [email protected]

24. Mikulášský výšlap
Lanškroun • okr. Ústí nad Orlicí • km: PT–15 •  Dělnický dům, 10:00 •  Nepomuky, 12:00 • KČT
Lanškroun • Jan FRANK, Dobrovského 502, 563 01 Lanškroun  603 551 672

17. Skobácké putování
Ústí nad Orlicí • okr. Ústí nad Orlicí • km: PT–8, 15, 25, 35, 50 •  Pivnice U Skoby, 7:00 •  Pivnice U
Skoby, 18:00 • Sbor pro záchranu hradu Lanšperka • Eva BIEDERMANOVÁ, Popradská 1328, 562 06
Ústí nad Orlicí  724 258 088 • [email protected] • http://www.lansperk-sbor.cz

10. 12. 2016
O Adventu do lázní ducha
km: PT–13 •  Pardubice, žst • TK Synthesia Pardubice • Ivana JEHLIČKOVÁ  723 780 650 •
[email protected] • http://www.tksp.info

18. 12. 2016
Poslední kopec v roce 2015
 Pardubice,, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Bohuslav VACEK  728 084 999 • [email protected]
seznam.cz • http://www.tksp.info

32
21. 12. 2016
Třetí středa v měsíci
 Pardubice,, dle propozic • TK Synthesia Pardubice • Pavel KOPŘIVA  602 103 139 • [email protected]
centrum.cz • http://www.tksp.info

26. 12. 2016
44. Vánoční Prosíčka
Polička • okr. Svitavy • km: PT–15-25 •  dle propozic, 9:00 • KČT Polička • Jiří VRBICKÝ,
B.Němcové 670, 572 01 Polička  728 847 605 • [email protected] • http://www.policka.cz/kct
B
27. 12. 2016
25. Zpívání koled
Mariánská Hora • okr. Ústí nad Orlicí • km: PT–15 •  Dělnický dům, Lanškroun, 10:00; Mariánská
hora 12:00 •  Lanškroun, 17:00 • KČT Lanškroun • Vlaďka KOTYZOVÁ 191, 563 01 Dolní Třešňovec
 777 770 952

28. 12. 2016
Povánoční vycházka
km: PT–10-15 •  Pardubice, Slovany konečná MHD č. 1, 9:00 • TK Synthesia Pardubice • Jitka
NETUŠILOVÁ  604 962 245 • [email protected] • http://www.tksp.info

30. 12. 2016
33. Silvestr na Chrudimce
Filipov-pramen Chrudimky • okr. Chrudim • km: PT–2 – 20, CT–10 – 20, LT–10 – 20, HT–10 •
 hvězdicově •  Pramen Chrudimky u obce Paseky u Chlumětína, 13:00-15:00 • KČT Hlinsko •
Vladislav BÁRTA, Blatno 11, 539 01 Hlinsko  723 168 123 • [email protected] • http://www.
hlinecko.cz/kct
BQCip
21. Poslední kopec: Závod do kopce na čas (300 m)
Holice • km: CT–závod do vrchu 300 m •  Holice, zahrádkářská osada, 9:30, start 11:00 •
 Poběžovice, Obecní hospoda, country kapela, 16:00 • KČT Jiskra Holice • Miroslav HORNYCH, Na
Mušce 1030, Holice  603 735 097 • [email protected]

3. Loučení s rokem
Polička • okr. SY • km: PT–15-20 •  dle propozic • KČT Polička • Vladimír UHLÍŘ, Švermova 383,
572 01 Polička  739 589 974 • http://www.policka.cz/kct
B
Loučení s rokem 2016
Kunětická hora •  Pardubice, dle propozic • KČT Slovan Pardubice • Dagmar EHRENBERGEROVÁ
33
 739 569 070, 466 050 217 • ehrenbergerová@szs.pardubice.cz • http://www.kct-slovan-pardubice.info
B
31. 12. 2016
Rozloučení s rokem
Svitavy • okr. SY • km: PT–12 •  Svitavy, dle propozic •  Svitavy • KČT odbor Svitavy • Věra
STICHOVÁ • http://www.turistika-svitavy.webnode.cz

34
Bezpečnost na turistických značených
trasách
Příroda je naším společným bohatstvím. Měla by proto i nadále zůstat volně přístupná
a při dodržení nutných pravidel pohybu v ní, i pravidel ochrany přírody, sloužit všem
k rekreaci a turistickému i sportovnímu vyžití. Klub českých turistů se zamýšlí nad
bezpečností pěších turistů, lyžařů a cykloturistů na společných trasách tak, aby se ani
jedna skupina turistů necítila ohrožena. KČT nepřísluší legislativní řešení, ale přichází
s výzvou ke vzájemné ohleduplnosti.
Kodex pro společné užívání turistických tras
SPOLEČNÝ KODEX VŠECH TURISTŮ
1. Základním pravidlem je ohleduplnost k ostatním uživatelům cest i k přírodě.
2. Mysli na to, že při kolizi jsme všichni zranitelní.
3. Při nasazených sluchátkách hůře vnímáš zvuky z okolí, buď proto ostražitější.
4. Pro zastávky a odpočinek zvol místo mimo cestu.
5. Své odpadky odnes s sebou.
6. Chraň značení tras, upozorni na jejich závady.
7. Do přírody vyrážíme všichni relaxovat a nikoli se hádat a rozčilovat.
KODEX PĚŠÍHO TURISTY
1. Na společných cestách nechej projíždějícím cyklistům volný pruh k projetí.
2. Při chůzi sleduj provoz před sebou i za sebou a upozorni ostatní ve skupině
na průjezd cyklistů nebo lyžařů.
3. Dej cyklistovi nebo lyžaři signál, že o něm víš.
4. Nevstupuj do lyžařské stopy.
5. Hlídej své děti a psy, aby nevběhli náhle cyklistovi pod kolo či do lyžařské
stopy.
KODEX CYKLISTY
1. Nejezdi po cestách, které jsou označeny jako zakázané pro cyklisty.
2. Ovládej své kolo, kontroluj svoji rychlost a nepřeceňuj svoji technickou a
fyzickou zdatnost.
3. Vždy upozorni v dostatečném předstihu ostatní uživatele cesty o svém úmyslu
je předjet, aby mohli včas zareagovat.
4. Při míjení pěších turistů sniž rychlost.
5. Nevjížděj do lyžařské stopy.
KODEX LYŽAŘE
1. Pokud není na cestu zakázán vstup a vjezd i ostatním turistům, vol pokud
možno jiné trasy.
2. Ovládej své lyže, kontroluj svoji rychlost a nepřeceňuj svoji technickou a
fyzickou zdatnost.
3. Při jízdě mimo lyžařské stopy upozorni v dostatečném předstihu ostatní
uživatele cest o svém úmyslu je předjet, aby mohli včas zareagovat.
4. Při míjení pěších turistů sniž rychlost, a to zejména při jízdě z kopce.
5. Ve stopě se vyhýbej vpravo a uvolni stopu lyžaři jedoucímu z kopce.
35
36
Odbor - číslo
Název akce
Místo startu
ANO/NE
Ubytování
zajištěno
Ubytování
přihlásit do
Účastníků
loni
délky tras:
ANO/NE
ANO/NE
cyklo
akce ATOM
Akce 200
ANO/NE
metod. akce
etap. pochod hipoturistika
ANO/NE
akce IVV
lyžař. tur.
ANO/NE
ANO/NE
vodní turist.
ANO/NE
tur. mládeže
ANO/NE
mototuristika pěší turistika
ANO/NE
Čas cíle
Čas začátku
Okres
Zařadit akci do projektu
Turistické známky
Typ akce - kilometráž
VHT
Novor.čtyřlíst. speleoturist.
ANO/NE
Toulavý kočárek
Místo pořádání akce
Kontaktní osoba (titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, web)
Přihláška do
Datum konce Místo cíle
Datum
začátku
Pořadatel - oddíl, …
Ročník
PŘIHLÁŠKA AKCE DO KALENDÁŘE AKCÍ PRO ROK 2017
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
turist. zájezd
běžecká tur. tur.zdrav.post.
ANO/NE
rodinná tur.
ANO/NE
Vystup na svůj vrchol
Oblastní
kalendář
Celostátní
kalendář
VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE NA ADRESU SVÉHO OBLASTNÍHO VÝBORU KČT NEJPOZDĚJI DO 30. 6. 2016
ODBORY KČT V PARDUBICKÉM KRAJI
KČT Pardubický kraj
109101 Hlinsko
109102 Chrudim
109104 Treking Chrudim
109105 Kočí
109106 Slatiňany
109201 TJ Jiskra Holice
109203 CKP Moravany
109207 Lokomotiva Pardubice
109208 Slovan Pardubice
109209 TK Synthesia Pce
109303 TJ Jaroměřice
109304 Jimramov
109305 TJ Slovan M. Třebová
109306 Polička
109307 Svitavy
109308 TOM Zálesáci Svitavy
109309 JGJ Jimramov
109402 Česká Třebová
109403 Spartak Choceň
109404 Jablonné n. O.
109405 Jiskra Králíky
109406 TJ Lanškroun
109407 SK Sloupnice
109408 TJ Sopotnice
109409 Ústí nad Orlicí
109410 Horal Ústí n. O.
109411 Vysoké Mýto
109412 Žamberk
109413 Dolní Dobrouč 2009
109414 Cyklo Sruby
[email protected]
www.pardubickykraj.kct.cz
[email protected]
www.hlinecko.cz/kct
[email protected]
www.vejslap.estranky.cz
[email protected]
www.treking-chrudim.estranky.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.kct-slovan-pardubice.info
[email protected]
www.tksp.info
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.policka.cz/kct
[email protected]
www.turistika-svitavy.webnode.cz
[email protected]
www.zalesaci.net
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.kct-sopotnice.com
[email protected]
[email protected]
www.kcthoral.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
37
736 754 190
461 031 195
721 639 398
736 154 026
773 486 440
728 050 081
603 735 097
604 134 225
602 248 062
737 307 908
721 412 399
777 760 076
566 562 197
737 487 745
606 472 720
733 683 317
737 518 309
731 714 752
602 144 116
737 739 305
736 129 054
737 608 789
603 318 034
732 284 279
605 740 037
732 352 203
603 772 985
603 528 141
739 440 734
603 866 962
728 319 835
38
titul před, za jménem
invalida 2)
muž / žena
3)
rodinná
známka
člen
nositel
datum narození
přihlášku předávejte odboru
(oblasti) ve vašem kraji 1)
základní
ústředí:
datum zápisu do KČT
číslo průkazu
TURISTA:
TOP
datum přihlášení
podpis zapisovatele
podpis zájemce o členství
4) Zaškrtněte, jste-li pojištěncem OZP.
5) Druh členství: rozlišuje se podle výše členských příspěvků a dle členských
výhod. Rozšířené a TOP členství je spojeno s odběrem časopisu TURISTA.
2) Zaškrtněte, pobíráte-li invalidní důchod.
3) Rodinná známka umožňuje výhodnější společné členství rodinným
příslušníkům. Na 1 rod. známku je vždy 1 nositel a několik členů.
Nejvýše 2 rodiče nebo prarodiče nad 26 let a nejméně 1 dítě
nebo vnouče do 26 let. Zasílejte pouze jednou.
1) KLUB
KLUB ČESKÝCH
na na
oblastní
výbory:
PRAHA
- KČT,AFügnerovo
3. 120
00 Praha
2; STŘEDNÍ
KČT,Praha
Revoluční
1056/8a, 110
05 -Praha
1)
ČESKÝCHTURISTŮ,
TURISTŮ,kontakty
kontakty
oblastní
výbory:
PRAHA
STŘEDNÍ nám.
ČECHY
- KČT,
Fügnerovo
nám. ČECHY
3, 120 - 00
2; JIHOČESKÝ
KRAJ
KČT,
1; Němcové
JIHOČESKÝ49,
KRAJ
KČT,České
Erbenova
4, 370 České
Budějovice;
KRAJ - KČT,
30,KARLOVARSKÝ
301 00 Plzeň; KARLOVARSKÝ
KRAJ - knihovna,
KČT, Husitská
B.
370- 92
Budějovice;
PLZEŇSKÝ
KRAJ - PLZEŇSKÝ
KČT, Veleslavínova
30,Veleslavínova
301 00 Plzeň;
KRAJ - KČT, Městská
Obrněné
2053/1, 356
01 Sokolov;
ÚSTECKÝ
KRAJKRAJ
- KČT,- Velká
19, 400 01
LIBERECKÝ
- KČT, Jablonecká
21,Jablonecká
460 01 Liberec
brigády
18, 350
37 Cheb;
ÚSTECKÝ
KČT, Hradební
W. Churchilla
8, Ústí
400nad
01 Labem;
Ústí nad
Labem; KRAJ
LIBERECKÝ
KRAJ - KČT,
18, 1;460 01 Liberec 1;
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
KRAJ - KČT, Nádražní 155,
54, 530
Pardubice;
KRAJ VYSOČINA
- KČT Vysočina,
KRÁLOVÉHRADECKÝ
155, 503
503 03
03 Smiřice;
Smiřice; PARDUBICKÝ
PARDUBICKÝKRAJ
KRAJ- -KČT,
KČT,Klášterní
Pernerova
1490,02530
02 Pardubice;
KRAJ VYSOČINA
- KČT Vysočina,
Na Kopci 22, 586
- KČT
Jihomoravská
oblast,
Křížkovského
29, 603
OLOMOUCKÝ
KRAJ -KRAJ
KČT, Dolní
772 38,
00
Na
586 01
01Jihlava;
Jihlava;JIHOMORAVSKÝ
JIHOMORAVSKÝKRAJ
KRAJ
- KČT
Jihomoravská
oblast,
Křížkovského
29, 00
603Brno;
00 Brno;
OLOMOUCKÝ
- KČT,nám.
Dolní38,
nám.
Olomouc;
MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ - KČT,
MýtěNa
10,Mýtě
700 30
ZLÍNSKÝZLÍNSKÝ
KRAJ - KČT,
Palackého
96, 763 61
772
00 Olomouc;
MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJNa
- KČT,
10, Ostrava-Hrabůvka;
700 30 Ostrava-Hrabůvka;
KRAJ
- KČT, Palackého
96,Napajedla
763 61 Napajedla
výše členského příspěvku
odbor
oblast:
jméno odboru
rozšířené
TUTO ČÁST VYPLNÍ ODBOR (OBLAST)
oblast
Druh členství:
5)
Oborová zdravotní pojišťovna 4)
tel. dom.: ............................................ tel. zam.: .............................................. mobil: .................................................. e-mail: ................................................
kontakty
adresa trvalého bydliště: ulice, č. p., PSČ, obec, stát
jméno, přijmení
Přihláška do Klubu českých turistů
LEGENDA/LEGENDE/LEGEND
 etapový pochod / Etappenwanderung / stages hiking (EP)
 pěší turistika / Wanderung / hiking (PT)
 cykloturistika / Fahrrad Tour / cycling (CT)
 lyžařská turistika / Langlauf / cross-country skiing (LT)
 vysokohorská turistika / Hochgebirgswandern / alpine hiking (VHT)
 vodní turistika / Kanufahrt / canoeing (VT)
 speleoturistika / Speleoturistik / spelunking (ST)
 mototuristika / Mototuristik / tourism by car (MT)
 turistický zájezd / Gruppenreise / hiking package (TZ)
 turistika zdravotně postižených / Wandern für Behinderte / hiking of disabled (ZP)
 turistika mládeže / Jugendwandern / youth hiking (TM)
 metodická akce / Methodische Veranstaltung / methodical event (MA)
 rodinná turistika / Familienwandern / family hiking (RT)
 akce A-TOMu / Veranstaltungen von der A-TOM / events of A-TOMu (ATOM)
 akce Novoroční čtyřlístek / Veranstaltung “Neujahrskleeblatt / New Year’s hiking (NČ)
 turistika na koni / Hipoturistik / horse riding (HT)
 akce IVV / IVV Veranstaltungen / IVV event (IVV)
 akce DVOUSTOVKA / Veranstaltung ZWEIHUNDERT / event TWOHUNDRED (200)
 sleva KČT / Ermäßigung KČT / KČT discount (KČT)
 akce Turistické známky / Veranstaltungen „Wanderplaketten“ / event hiking badge
 akce Vystup na svůj vrchol / Veranstaltungen „Besteige einen Gipfel“ / event Climb your
peak
 akce Toulavý kočárek / Veranstaltung „Wanderkinderwagen“ / event Rambling pram
 akce EURORANDO 2016 / Veranstaltung Eurorando 2016 / event Eurorando 2016
39
RODINNÁ TURISTIKA
Sekce rodinné turistiky Programové rady KČT se zabývá turistikou a dalšími akcemi
pro rodiče i prarodiče s dětmi.
V současné době se sekce zabývá dvěma projekty a to - „TOULAVÝ KOČÁREK“ a „
TURISTICKÁ RODINA“.
I v letošní vydání Kalendáře turistických akcí 2016 obsahuje akce označené
piktogramem rodinné turistiky. Je to pestrá nabídka akcí s kratšími trasami a úkoly,
které připravili pořadatelé mnoha turistických pochodů v různých místech ČR. Do
čtvrtého roku vstupuje projekt „Toulavý kočárek“, který finančně a materiálně podporuje
Oborová zdravotní pojišťovna a BESIP. Vážíme si jejich spolupráce a chtěli bychom jim
touto cestou poděkovat. Dále bychom chtěli poděkovat všem organizátorům, kteří
připravili velmi pěkné akce pro ty nejmenší.
Do druhého ročníku vstupuje projekt rodinné turistiky pro rodiny s dětmi „TURISTICKÁ
RODINA“. Cílem tohoto projektu je získání rodin pro turistickou činnost, aktivní pohyb
v přírodě. Na základě registrace získá rodina průkaz s registračním číslem a
razítkovací list (vše je ke stažení na webových stránkách KČT – sekce RT) a může se
po celý rok účastnit jakékoliv turistické akce. Tato aktivita probíhá od 1. 1. 2016 – do
31. 12. 2016. Do konce ledna 2017 je nutno zaslat průkaz a razítkovací list na adresu:
[email protected] a sekce rodinné turistiky vyhodnotí pořadí rodin do 15.
února 2017. Rodiny, které se zúčastní nejvíce akcí, získají hodnotné ceny
Podmínky:
 příslušníci rodiny musí být členy KČT
 rodina se musí registrovat a zároveň si stáhnout průkaz a list na razítka
 do konce ledna 2017 poslat průkaz a razítkovací list (adresa bude
uvedena na průkazu)
Vážené rodiny s dětmi, je jen na vás, kolik akcí navštívíte. Záleží jen na vašem
rozhodnutí a vaší chuti něco s dětmi podniknout.
40

Podobné dokumenty

výročí ivv iml v české republice

výročí ivv iml v české republice Tak jako v předchozím roce je připraven z Vašich podkladů kalendář turistických akcí oblasti Jižní Čechy, které se budou konat v následujícím roce2016. Jsou zde uvedeny akce pěší turistiky, lyžařsk...

Více

kalendář turistických akcí - kct

kalendář turistických akcí - kct politikou začal náš Ústecký kraj, který řadu projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu podpořil. Ať se jedná o naučné stezky nebo o rozhledny či ubytovací a další zařízení. Mnoho dobrého ze svých...

Více

Kalendář akcí sekce mototuristiky pro rok 2015

Kalendář akcí sekce mototuristiky pro rok 2015 Sparta Praha, oddíl mototuristiky ___ Vedoucí akce – Dobeš Jiří, Biskupská 4, 110 00 Praha 1, telefon 224 942 445, mobil 605 556 698, e-mail [email protected] 21. – 24.01.2015 – Turistikou za zimní...

Více

SVĚDECTVÍ JOHNA TODDA

SVĚDECTVÍ JOHNA TODDA vlády. To je tedy úžasný kníže pokoje, když nejprve potřebuje válku, v níž budou muset zahynout milióny lidí, aby pak mohl uvést lidstvo do věčného pokoje; což se dnes již Iluminátoři nestydí nazýv...

Více

zpravodaj_1212 - Jablonné v Podještědí

zpravodaj_1212 - Jablonné v Podještědí olejové hospodářství. Tato budova bude nyní sloužit jako garáže a sklady. Přímo u sportovní plochy vznikla nová budova se zázemím pro sportovní kluby ZŠ. Při oficiálních závodech bude

Více

orlické hory a podorlicko

orlické hory a podorlicko To všechno jsou lahůdky, které přímo vybízejí k ochutnání. Stejně jako vyhlášený pardubický perník.

Více