Katalog - BPBP - stavební firma

Komentáře

Transkript

Katalog - BPBP - stavební firma
STAVÍME PRO VÁS
Oslovení ředitele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Informace o firmě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Jakost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nabídka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
Průmyslové stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 14
Infrastruktura a ekologické stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bytová výstavba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 18
Rodinné domy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Stavby občanské vybavenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 21
Stavby pro sportovní účely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 23
Historické objekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 - 25
OBSAH
Naše reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 - 29
Na následujících stranách Vám můžeme představit jen několik našich realizací, protože není vůbec možné popsat dopodrobna všechny stavby u firmy, která již 15 let působí na trhu
v České republice.
Pro nás je vždy prioritní maximální spokojenost klienta s kvalitou realizovaných prací odevzdaných v termínech podle sjednaného harmonogramu. Naše stavební společnost poskytuje
klientům prodlouženou záruku.
OSLOVENÍ ŘEDITELE
S velkým potěšením Vám předkládám nejnovější informační
materiál, který představuje průřez dosavadní činnosti firmy
Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační složka.
Přeji Vám příjemné chvíle při prohlížení naši prezentace.
S pozdravem
Aleksander Świerczek
Ředitel BPBP, organizační složka
1
INFORMACE O FIRMĚ
Stavební společnost B.P.B.P. S.A. Bielsko Biala se zabývá ucelenými dodávkami staveb různého rozsahu „na klíč“ v roli generálního
dodavatele.
V průběhu padesátileté historie svého trvání sehrála významnou klíčovou roli ve vytváření obrazu jižní části Polska a může se pochlubit
realizací mnoha objektů.
2
Od roku 1994 působí samostatně v České republice v Mladé Boleslavi
středisko Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego,
organizační složka, která se zabývá realizací investic na klíč, převážně
průmyslové a technicky náročné infrastruktury.
Velký důraz je kladen na kvalitu odváděné práce, která je řízena
v systému ISO 9002: 2000 , ISO 14001: 2004 a OHSAS 18001: 2004.
Vysoce kvalifikovaný kádr odborníků, dlouhodobé zkušenosti, dobře
vybavené zázemí dává záruku vysoké jakosti prováděných prací.
Zajišťujeme kompletní realizace investičních úkolů v rozsahu průmyslového stavebnictví, občanské vybavenosti, bytové výstavby, silničního stavitelství, ekologických investic, rekonstrukce a modernizace
všech objektů včetně památkově chráněných, stavíme rychle nejnovějšími metodami, dokončení prací podle harmonogramu, kvalitně
a poskytujeme klientům prodlouženou záruku na odvedenou práci.
Řadu rekonstrukcí v průmyslových objektech investorů realizujeme
za plného provozu.
Veškeré betonáže, dopravu včetně čerpání betonových směsí, dopravu všech materiálů zajišťujeme vlastními vozidly. Jsme technicky vybaveni i pro náročné demoliční práce objektů, zemní a montážní práce. V České republice pracuje na 200 našich zaměstnanců
a techniků (zedníci, zámečníci, tesaři, truhláři, klempíři, malíři, železáři, betonáři, atd.).
Název společnosti:
Sídlo v ČR:
IČ: Ředitel:
Tel./fax: E-mail: Stránka: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa
Przemyslowego, organizační složka
Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
486 83 396
Aleksander Świerczek
326 726 062
[email protected] .cz
www .bpbp .cz
JAKOST
Jakost je důležitý element, na který klademe velký důraz při řešení
všech našich projektů.
Důkazem toho je dlouhodobé vlastnictví mezinárodního certifikátu jakosti ISO, který je zároveň uznáním naší práce, ale i závazek
v hledání lepší organizace práce na každém pracovišti. Jakost našich odváděných služeb dokládáme předkládáním referenčních listů
od klientů, pro které jsme realizovali stavbu. Naše firma klade zároveň velký důraz i na ekologii při ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce. Proto jsou veškeré práce řízené v systémech podle
mezinárodních certifikátů ISO 9002: 2000, ISO 14001: 2004 a OHSAS
18001: 2004
3
Stavební společnost
Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa
Przemyslowego, organizační složka Kosmonosy – Česká republika
v průběhu patnáctileté historie svého trvání sehrála významnou klíčovou roli ve vytváření obrazu Mladoboleslavska a může se pochlubit
realizací mnoha objektů.
Za použití nejnovějších materiálů a technologií
s velkým důrazem na zajištění kvality:
NABÍDKA
Stavíme pro Vás
4
stavby na klíč
novostavby a rekonstrukce bytových domů
realizaci průmyslových objektů
rekonstrukce průmyslových objektů za provozu
administrativní budovy
rodinné domy
průmyslové podlahy
demolice všech objeků
ekologické stavby
- čističky odpadních vod a odstranění ekologických zátěží
NABÍDKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nabízíme služby:
•
•
•
•
•
betonářské práce
zednické práce
zámečnické a železářské práce
montáž a zapůjčení lešení
doprava a uložení betonových směsí
5
PRŮMYSLOVÉ STAVBY
Novostavba Technologického
a vývojového Centra Česana
s mosty a rampami pro pohyb vozidel
ve všech podlažích budovy.
Realizováno pro ŠKODU AUTO a.s.
Mladá Boleslav, Česká republika
6
BPBP organizační složka za 15 let působení realizovala průmyslové stavby hlavně pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav, BCD CZ Neratovice a T.P.C.A. Kolín.
Celou řadu rekonstrukcí v průmyslových objektech našich klientů jsme realizovali bez přerušení výroby
s použitím protiprašných opatření.
PRŮMYSLOVÉ STAVBY
Areál vzdělávacího centra Na Karmeli
Mladá Boleslav, Česká republika
Přesuvna vagónů Kvasiny
s moderní technologií nakládky
nových vozidel
na železniční vagóny
pro ŠKODU AUTO a.s.
Mladá Boleslav
pobočný závod Kvasiny,
Česká republika
7
PRŮMYSLOVÉ STAVBY
M1 Kvasiny
výstavba haly pro ŠKODU AUTO a.s.
Mladá Boleslav,
Česká republika
8
M3 Kvasiny
výstavba haly pro nový model auta
realizováno pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav,
Česká republika
PRŮMYSLOVÉ STAVBY
Kvasiny
výstavba haly pro ŠKODU AUTO a.s.
Mladá Boleslav,
Česká republika
Vodní test MB (nezatéká-li do nového vozu)
pro Škodu Auto a.s. Mladá Boleslav,
Česká republika
9
PRŮMYSLOVÉ STAVBY
Přístavba 6 lodí ke stávající lisovně M 15
pro Škodu Auto a.s. Mladá Boleslav,
Česká republika
10
Přístavba haly Svařovna jih - Kvasiny
pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav,
Česká republika
PRŮMYSLOVÉ STAVBY
Betonáž podlahy
pro T.P.C.A. - Kolín
Česká republika
Patrové garáže Česana
starý závod – pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav,
Česká republika
11
PRŮMYSLOVÉ STAVBY
12
Lávka pro pěší
realizováno pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav,
Česká republika
PRŮMYSLOVÉ STAVBY
Rekonstrukce fasády - Servis Kosmonosy
realizováno pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav,
Česká republika
Příprava pro montáž haly Kvasiny M1
pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav,
Česká republika
13
PRŮMYSLOVÉ STAVBY
Rampy pro pohyb vozidel
v Technologickém centru Česana
pro Škodu Auto a.s. Mladá Boleslav,
Česká republika
14
Rekonstrukce v hale M6
pro Škodu Auto a.s.
Mladá Boleslav,
Česká republika
Rekonstrukce kanalizace
pro ŠKODU AUTO a.s Mladá Boleslav,
Česká republika
Zemní práce pro retenční nádrže
pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav,
Česká republika
INFRASTRUKTURA A EKOLOGICKÉ STAVBY
Čerpací stanice
pro Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav,
Česká republika
Naše firma se dobrovolně přihlásila do mezinárodní ochrany životního prostředí ISPA 2002 a aktivně
se účastníme na realizaci ekologických staveb.
15
Obytný soubor Laurinova II
Poseidon III v Mladé Boleslavi
pro firmu EUBE a.s. Praha,
Česká republika
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Každý byt je řešen na přání zákazníků, podle klienských změn.
16
Prostor společných garáží pro 74 vozidel
bezbariérový přístup do všech bytů
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Obytný soubor TERRONIC – objekt C
Hradec Králové pro firmu EUBE a.s. Praha,
Česká republika
Naše stavební firma realizovala již několik obytných souborů podle klientských změn, kde každý byt
byl stavěn přesně podle přání budoucích vlastníků, kteří mohli měnit nejen materiály, ale i dispoziční
uspořádání jednotlivých bytů ve spolupráci s projektantem.
Bytový dům,
ul. Boženy Němcové, Mladá Boleslav,
Česká republika
17
Nízkoenergetický obytný soubor - Rezidence Měcholupy
pro firmu JRD s.r.o. Praha,
Česká republika
BYTOVÁ VÝSTAVBA
V posledním období realizujeme pro klienty nízkoenergetické obytné soubory s moderní technologií
energeticky úsporného teplovzdušného vytápění s větráním a rekuperací odpadního tepla, slunečními
kolektory a fotovoltaickými články.
18
Každý byt je řešen na přání zákazníků, podle klienských změn.
Rezidence Měcholupy
RODINNÉ DOMY
Rodinný dům Neumanova
v Mladé Boleslavi,
Česká republika
Rodinný dům Gellnerova
v Mladé Boleslavi,
Česká republika
19
STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
20
Vzdělávací centrum Na Karmeli
Mladá Boleslav
Areál vysoké školy. Realizováno pro
ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav,
Česká republika
Mezi naše velmi zajímavé stavby patří stavba vysoké školy, která se realizovala v historické centrální části Mladé Boleslavi a bylo potřebné nejprve demolovat několik stávajících budov. Místo nich
byla postavená novostavba objektu vysoké školy, který navazuje na historický areál bývalého kláštera
s kostelem sv. Bonaventury, kde je umístěna slavnostní aula, knihovna a zázemí školy. Celý areál
kláštera prošel náročnými restaurátorskými pracemi včetně přilehlých zahrad.
Rekonstrukce stávající budovy zaměstnanecké
pojišťovny a přístavba nové budovy
zaměstnanecké pojišťovny do proluky
pro ZPŠ Mladá Boleslav, Husova čp. 302,
Česká republika
Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační složka realizuje stavby
pro své klienty podle projektové dokumentace na klíč.
Přístavba a stavební úpravy
mateřské školky Pampeliška
pro Statutární město Mladá Boleslav,
Česká republika
STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Zaměstnanecká pojišťovna
ZPŠ Mladá Boleslav,
Husova čp. 212 - rekonstrukce objektu
pro ZPŠ Mladá Boleslav,
Česká republika
21
STAVBY PRO SPORTOVNÍ ÚČELY
22
Výstavba zastřešených tribun
pro sportovní klub
FK Mladá Boleslav,
Česká republika
Dokončené zastřešené tribuny
pro fotbalový klub FK Mladá Boleslav,
Česká republika
Novostavba zastřešené tribuny
atletického stadionu v Mladé Boleslavi
pro Statutární město Mladá Boleslav,
Česká republika
STAVBY PRO SPORTOVNÍ ÚČELY
Dětské hřiště Laurinova
Mladá Boleslav,
Česká republika
23
HISTORICKÉ OBJEKTY
24
Interiér kostela sv. Bonaventury
slavnostní aula vysoké školy
pro Škodu Auto a.s. Mladá Boleslav,
Česká republika
Kostel sv. Bonaventury - vysoká škola
pro Škodu Auto a.s. Mladá Boleslav,
Česká republika
HISTORICKÉ OBJEKTY
Rekonstrukce kostela v Kosmonosích,
Česká republika
Oprava historické fasády
dvorního průčelí - zámek Kosmonosy
pro Město Kosmonosy,
Česká republika
25
OKC Poseidon III, ul. Laurinova,
Mladá Boleslav
Termín provedení:
03/2004 - 06/2005
Rozsah díla:
86 998 284 Kč
Bytový DŮM, ul. Železná, Mladá Boleslav
Termín provedení:
09/2005 - 12/2006
Rozsah díla:
11 566 790 Kč
NAŠE REFERENCE
Výstavba polyfunkčního domu
v Jaselské ul., Mladá Boleslav
Termín provedení:
12/2003 - 01/2005
Rozsah díla:
17 664 493 Kč
26
Bytový dům, ul. B. Němcové,
Mladá Boleslav
Termín provedení:
04/2006 - 05/2007
Rozsah díla:
12 804 583 Kč
Výstavba 26 bytových jednotek,
objekt C1 TERRONIC, Hradec Králové
Za Terronicem
Termín provedení:
08/2006 - 09/2007
Rozsah díl:
30 140 674 Kč
Administrativní a provozní centrum
spol. Jana s.r.o. Mladá Boleslav
Termín provedení:
03/2006 - 11/2006
Rozsah díla:
20 551 836 Kč
Přesuvna vagónů Kvasiny
Termín provedení
11/2006 – 7/2007
Rozsah díla:
39 987 700 Kč
Přístavba objektu ZPŠ se stavebními
úpravami stávajícího objektu,
Mladá Boleslav
Termín provedení:
05/2007 – 02/2008
Rozsah díla:
40 280 791 Kč
NAŠE REFERENCE
Vzdělávací centrum Na Karmeli,
Mladá Boleslav
Termín provedení:
05/2006 - 08/2007
Rozsah díla:
280 000 000 Kč
Rekonstrukce Svařovny Kvasiny
Termín provedení:
06/2005 – 10/2005
Rozsah díla:
113 625 000 Kč
V 17 – kanály třískového hospodářství,
Mladá Boleslav
Termín provedení:
11/2007 – 08/2008
Rozsah díl:
40 977 719 Kč
Rozšíření hala GQD, Mladá Boleslav
Termín provedení:
06/2008 – 01/2009
Rozsah díla:
47 551 998 Kč
27
Propojení hal M6 a M6a, Mladá Boleslav
Termín provedení:
07/2008 – 12/2008
Rozsah díla:
79 355 138 Kč
Rozšíření haly montáže M3 Kvasiny
Termín provedení:
09/2008 – 03/2009
Rozsah díla:
438 122 029 Kč
NAŠE REFERENCE
Svařovna hala M1 Kvasiny
Termín provedení:
07/2008 – 03/2009
Rozsah díla:
221 793 000 Kč
28
Západní tribuna atletického stadionu,
Mladá Boleslav
Termín provedení:
10/2008 – 02/2009
Rozsah díla:
6 929 459 Kč
Technologické Centrum Česana,
Mladá Boleslav
Termín provedení:
06/2007 – 12/2008
Rozsah díl:
553 128 340 Kč
Rekonstrukce haly pro technologii
olejového hospodářství,
Mladá Boleslav
Termín provedení:
07/2008 – 09/2008
Rozsah díla:
13 458 320 Kč
Rozšíření haly montáže M13,
Mladá Boleslav
Termín provedení
12/2007 – 10/2008
Rozsah díla:
92 630 372 Kč
NAŠE REFERENCE
Výstavba hal, ve kterých je instalována
technologie pro odstraňování
staré ekologické zátěže,
Neratovice
Termín provedení:
08/2005 – 03/2006
Rozsah díla:
75 886 708 Kč
Přístavba svařovny Kvasiny – jih, Kvasiny
Termín provedení:
05/2007 – 11/2007
Rozsah díla:
64 443 754 Kč
Rekonstrukce kanalizace, retenční nádrže
a výstavba stok, Mladá Boleslav
Termín provedení:
03/2005 – 03/2009
Rozsah díla:
89 313 402 Kč
REZA MB – přestavba mateřské školky,
Mladá Boleslav
Termín provedení:
06/2008 – 09/2008
Rozsah díl:
5 931 998 Kč
Novostavba obytného soubotu
Rezidence Měcholupy
s nízkoenergetickými byty,
Měcholupy
Termín provedení:
01/2008 – 06/2009
Rozsah díla:
140 000 000 Kč
29
BPBP
Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego,
organizační složka
Steckerova 189, 293 06 Kosmonosy
Tel. / Fax: +420 326 726 062
E-mail: [email protected]
www.bpbp.cz

Podobné dokumenty