TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH

Komentáře

Transkript

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH
TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH
PANELOVÝCH DOMŮ
V OBDOBÍ 2014 – 2020
Martin Hanák
Svaz českých a moravských bytových družstev
Dny teplárenství a energetiky
21. – 23. 4. 2015
Bytový fond v ČR
V ČR
• Více jak 50 000 SVJ
• Více jak 10 000 BD
V rámci SČMBD
• 650 členů
• 680 000 spravovaných jednotek (17 % všech bytů v ČR)
• Více jak 12 000 SVJ ve správě
Charakteristický rys bytové výstavby v letech 1980 - 2005
Panelové budovy
(% všech postavených bytů)
1980
1990
1995
2005
89%
98%
20%
3%
1958 – 1990: cca 1,2 milionu bytů bylo postaveno v prefabrikovaných
(panelových ) technologiích ve všech regionech dnešní ČR
Členové SČMBD spravují cca 600 tisíc bytů v panelových domech
(z celkového počtu 1,2 mil. bytů).
Podíl členů SČMBD na správě bytů v panelových
domech
Podíl bytů ve správě
členů SČMBD (%)
49%
51%
Podíl bytů ve správě
jiného správce (%)
5
Stav panelových domů
Ve správě členu SČMBD – cca 600 000 bytů
(rok 2011)
V původním
stavu
Po celkové
regeneraci
Pouze
výměna oken
Pouze
zateplení
pláště
15
42
29
14
%
Pozn.: plášť budovy + související
Zdroj: statistika SČMBD
Náklady na opravu bytu – panelové domy (plášť budovy + související)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Náklady
153.998 187.980 186.992 214.994 221.780 229.320 226.460 226.200
na byt
Náklady
2.366
2.938
2.990
3.484 3.692 3.822 3.770 3.770
na m2
6
Stav panelových domů
1 200 000 panelových bytů celkem v ČR
Panel SCAN 2009 – u panelových bytových domů je opravami dotčeno 55 %,
Pozn.: ne všechny domy komplexně opraveny
Vyšší stupeň „opravennosti“ – bytová družstva
Po rekonstrukci 50 – 55 %, tj. 600 000 – 660 000 bytů
7
Stav panelových domů – ČR
Odhad
Celkem 1 200 000 bytů
Po rekonstrukci 50 – 55 %, tj. 600 000 – 660 000 bytů
Počet panelových bytů před rekonstrukcí
560 000 – 600 000
Odhadované náklady nutné v příštích 10 letech
126 – 135 mld. Kč
Pozn.: plášť budovy + související
Budou tyto práce
provedeny?
Otázka:
8
Trendy v opravách panelových domů
Stav:
560 000 – 600 000 bytů před rekonstrukcí
Pozn.: plášť budovy + související
Odhad: cca 300 000 bytů bude rekonstruováno v následujících 5 – 10
letech (odhad)
• tzn. 70 mld. Kč stavebních činností
cca 300 000 bytů zůstane ve stávajícím stavu (odhad)
• vyloučené a sociálně slabé lokality,
• oblasti, kde je tržní cena bytů nižší než náklady na opravu
• vznik sociálních problémů, ghetta atd.
• nezbytný zásah státu ve formě dotačních opatření
• NEODKLÁDAT ŘEŠENÍ
9
Trendy v opravách panelových domů – 2. etapa
Předpoklad
• domy po realizaci 1. etapy oprav a modernizací
• domy u kterých již došlo ke splacení úvěrů z 1. etapy
• domy s „poučenými“ obyvateli
1. etapa oprav a modernizací
panelových domů
Motivace
• snížení provozních nákladů
• prodloužení životnosti opatření z 1. etapy
• opravy vad a poruch z 1. etapy,
• zvýšení bezpečnosti provozu domů
• zvýšení komfortu bydlení
Základní opatření zajišťující či
zlepšující funkční, statický a
tepelně-technický
standard
budovy.
Zpravidla
zahrnuje
zásahy na obálce budovy
(opravy či zateplení obvodového
pláště, střechy, balkonů či lodžií
a výměnu oken), v některých
případech dochází i k opravám
společných rozvodů TZB a
výměnám
či
modernizacím
výtahů a dalším navazujícím
opatřením.
10
Trendy v opravách panelových domů – 2. etapa
Pláště budov s již realizovaným zateplovacím systémem:
• opatření k prodloužení životnosti
• opravy vad a poruch
• ochrana před napadením řasami a plísněmi
250 – 400 Kč/m2
600 tis. Bytů
10 – 15 mld. Kč
nebo
• dodatečné „přiteplení“ pláště
40 – 80 mld. Kč
11
Trendy v opravách panelových domů – 2. etapa
Konstrukční prvky a systémy budov
• opravy a náhrady balkonů či lodžií
• opravy a modernizace výtahů
• rozvody TZB
- společné
- v bytech
doposud neřešeno
!
až 200 tis. kč/byt
120 – 180 mld. kč
12
Trendy v opravách panelových domů – 2. etapa
Energetika – snižování energetické náročnosti, nové zdroje energií
• solární a fotovoltaické systémy pro ohřev TV či výrobu elektřiny
• výměny kotlů
• tepelná čerpadla
• systémy řízeného větraní s využitím rekuperace
• CZT vs. lokální zdroje
Náklady
Tech. realizovatelnost
Ekonomická návratnost
audity, posudky, spolupráce se specialisty
13
Trendy v opravách panelových domů – 2. etapa
Systémy řízeného větraní s využitím rekuperace
Klíčový prvek pro další snižování energetické náročnosti bytových domů
Zvyšování tepelně – technických parametrů konstrukcí
vs.
Hygienické požadavky na kvalitu vnitřního prostředí
Výměna vzduchu v místnostech
Panelový dům v pasívním (či výrazně nízkoenergetickém) standardu pouze v
případě aplikace systému řízeného větrání.
14
Trendy v opravách panelových domů – 2. etapa
Reálná potřeba oprav a modernizací v rozsahu
240 – 345 mld. Kč v období 2014 – 2020
tj.
35 – 50 mld. Kč ročně
35.000 – 50.000 pracovních míst
15
Odpojení od CZT
Výběr ze statistického šetření mezi členy SČMBD
Počet
odpojených
domů
8
20
25
1
4
6
1
7
1
11
1
11
1
1
1
40
2
2
Počet
odpojených
Způsob náhrady (slovně)
bytů
95
V 17 případech výstavba nové kotelny s výkonem pod 50 kW
V 18 případech výstavba nové kotelny s výkonem y, ve 2
600
případech instalace tepelných čerpadel s výkonem y
521
výstavba nové kotelny(popř. plynového zdroje vytápění)
24
Výstavba nové kotelny s výkonem 120 kWh
138
výstavba nových kotelen na plyn
92
6 x plyn. kotelna s výk. 540 kW
28
Domovní plynová kotelna
80
V 7 případech zřízení vlastní domovní kotelny
33
plynová kotelna
V 7 případech provedena výstavba domovní plynové kotelny,
146
ve čtyřech případech lokální plynové kotle.
8
tepelné čerpadlo
595
vlastní domovní kotelna
24
domovní kotelna
16
1 kotelna, výkon 180 kW
26
výstavba samost.zdroje tepla
Ve všech případech výstavba nové kotelny s výkonem od
1843
90kW až 450kW
53
Ve 2 případech výstavba nové kotelny s výkonem 367 kWh
Instalace 5 tepelných čerpadel v 5 vchodech ( 2 domy ) od
60
staré blokové plynové kotelny
Původní cena
tepla z CZT
(Kč/GJ)
635
750
655
630
680
831
748
600
750
698
792
694
650
667
658
861
665
670
16
OZE
Výběr ze statistického šetření mezi členy SČMBD
V období 2014 ‐ 2020 družstva předpokládají realizaci energetických systému na bázi OZE
Počet instalací Solární systém TV
Fotovoltaika
Tepelné čerpadlo
110
33
145
17
Nový občanský zákoník a zákon o obchodních
korporacích a družstvech
Vznik SVJ již při poklesu podílu původního družstva pod 50% (dříve 25%)
18
Soutěž panelák roku – 2008
Soutěž panelák roku – 2010
Soutěž panelák roku – 2012
Děkuji Vám za pozornost
Martin Hanák
22

Podobné dokumenty

zde - Ing. Tomáš Podešva

zde - Ing. Tomáš Podešva Ing. Tomáš Podešva & Asting CZ Pasivní domy s. r. o.

Více

realizace - Sdružení EPS ČR

realizace - Sdružení EPS ČR druhé straně pro  ně nebude  ekonomickým  břemenem  při  jeho  realizaci  a  následném  užívání.  Výsledkem  je  rodinný  dům  v  pasivním  energetickém  standardu  jehož pořizovací náklady  nepřek...

Více

Projekt - Program pro simulaci radiálního kmitání hřídele

Projekt - Program pro simulaci radiálního kmitání hřídele Zároveň tato aplikace informuje o měřeném tepelném pocitu ve vozu v reálném čase, tj. lze ji použít i jako asistenční systém pro rozpoznání nevhodného mikroklimatu uvnitř vozu.

Více

bezpecnostni list Debrisan

bezpecnostni list Debrisan 15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z. č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.): Přípravek neobsahuje nebezpečné látky, není třeba uvádět R-věty. S- věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí...

Více

NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7 / NEW TOWN HALL FOR PRAGUE 7

NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7 / NEW TOWN HALL FOR PRAGUE 7 k vysoké hladině spodní vody se dá předpokládat velká účinnost kolektoru, tedy v létě dostatečné předchlazení vzduchu a v zimě jeho předehřátí. Problematika vzniku tepelného ostrova je řešena předs...

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor kód podložka 64x64 materiál - tloušťka Ø otvoru kód podložka 64x64 materiál - tloušťka Ø otvoru kód podložka 64x64 materiál

Více

1 WEB INFO ze zasedání představenstva konaného

1 WEB INFO ze zasedání představenstva konaného - součástí pozvánky je čerpání rozpočtu Rady MaS za rok 2014, návrh rozpočtu na rok 2015, návrh kandidátů do orgánů SČMBD pozvánka na 22. valnou hromadu delegátů rad družstev SČMBD: - koná se 18.6....

Více

Vývoj a výroba DPS

Vývoj a výroba DPS Klademe především důraz na kvalitu použitých základních materiálů. Pro světelnou výzbroj s LED diodami malého výkonu používáme plošné spoje na bázi materiálu FR4 výrobce ISOLA a to buď jednostranné...

Více