Zvadlo na Zlatou Horeèku

Komentáře

Transkript

Zvadlo na Zlatou Horeèku
Zvadlo11.qxd 15.1.2008 17:06 Stránka 1
Zvláštní vydání
Neprodejný výtisk
SRFY 011-1/2008
Stará naleziště na Javornice River sice definitivně
vyčerpána, ale objevena nová na Hořina River!
Blue Woody již podruhé šťastným nálezcem! Lucky Toilets!
Sheriff Seyček brutálně omezuje svobodu slova!!!
Velké stěhování
na jih
Těžko uvěřitelné zprávy z severozápadních teritorií, které poslední dobou
znervóznily zlatokopeckou veřejnost, se ukázaly jako pravdivé! Reportéři
Fort Yukon Expressu jako vždy přinášejí nejčerstvější informace.
iž delší dobu probleskovaly informace o stále klesajících výnosech ze zlatých polí na Javornice River. Naší redakci se dlouho nedařilo ověřit pravdivost těchto zpráv, přičemž nutno
podotknout, že lví podíl na tom měl sheriff Seyček a jeho policejní aparát, který dokonce neváhal umístnit většinu redakce bez udání důvodů do zadržovací vazby. Naši stateční, tajní
a tudíž nezadržení dopisovatelé však projevili i v nepříznivé době úctyhodnou osobní odvahu
a navzdory všem obtížím dokázali odhalit příčiny podezřelého chování sheriffa, správní rady
i většiny starousedlíků. Neváhali dokonce obětovat nemalé prostředky, konkrétně dvě lahve
whisky, kterými se povedlo přesvědčit poštovního doručovatele Mr. Čutoru Joea, že povinnost
pravdivě informovat čtenáře je nadřazena listovnímu tajemství. Otiskujeme tedy v plném znění
dopis sheriffa Seyčka adresovaný jeho stařičké matičce bez jakýchkoliv úprav a komentářů,
neb z něj zcela jasně vyplývá, co se to u nás, u všech čertů, děje.
Ahoj mami!
Doufám, že se máš dobře, protože u nás to jde všechno na levačku. Musim říct, že jak si
u nás byla naposled a řikalas, že tomu Blue Woodymu kouká čertovina z vočí a že mu nemám
věřit ani pozdrav, tak si měla teda fakt pravdu. Jak na mě tudle hodil to šerifování a jaký sem
s tim měl polízanice, sem ti už psal. No a teď zas todle! Už vod jara to tu stojí za pendrek. Nejdřív se Javornice rozvodnila a vodnesla nám půlku Saloonu, pak zasejc pro změnu vyschla,
takže Čutora Joe, co vozí kánojí poštu, jednak prodřel loď a jednak ho z tý námahy strašlivě
chytly záda. A ta káča Mary ze Saloonu mu na ně dala jako mazání tu whisky v tý hranatý flašce, co si mi poslala k narozeninám! Pak, když zase zapršelo a dalo se zasejc rejžovat, tak v řece
najednou nebylo po zlatě ani památky. Náš hrobník a prosektor v jedný osobě, co chodil půl
roku do školy v Ontáriju, takže je študovanej, tvrdil, že se to zlato tim letnim vedrem v tom
suchym korytě normálně vypařilo, ale já myslim, že je to nějaká pitomina. Půlcoulovej Jack to
šel zkusit s pár chlapama na horní Javornici, jestli jako něco nevykopou tam, ale vlítly na ně
rudý kůže, že prej vykopávaj jejich zakopanou válečnou sekeru a zmalovaly je jak vejce vo velikonocích. Takže všichni začali ječet na členy správní rady, ať s tím koukaj něco dělat a ti samozřejmě zase přišli ječet na mě. A ten prašifka Blue Woody se pořád jenom poťouchle šklebil,
koncem léta rozebral ty svoje veřejný hajzlíky, že prej rekonstrukce, a druhej den nebyl k nalezení von, hajzlíky a pastorova mula. Bylo mi to sakra divný, nikomu nedlužil víc než obyčejně, tak sem sebral pár depuťáků a našeho policejního čokla Dicka a vyrazili za nim. Pět dní
sme se za nim táhli jak flundry, dobrejch šedesát mejlí, ještě že sledovat odér z tý Woodyho
živnosti nebylo pro našeho hafana nic složitýho a pro nás koneckonců taky ne. Pátej den vylezem na fajnovou loučku u potoka a tam akorát křepčí ten starej podšívka nad hromadou
nuggetů velkejch jak pěst, co zrovna vytahal z potoka. Nejdřív sme ho chtěli zltouct jak prašivou ovci, jenže ten, jak nás viděl, hned začal tvrdit, že pozemky chtěl od začátku věnovat Fort
Yukonu a že to tímto taky činí, a že si chtěl jenom zabrat strategický místo pro svojí firmu. Tak
sme ho teda vzali na milost a von nám na voplátku řek, jak se domáknul vo tomhle fleku. Na
jaře toťiž umřel starej Bill Plechovka na celkovou sešlost alkoholem v požehnanym věku čtyřiceti let a v jeho skromný pozůstalosti Blue Woody naše nějakej vorvanej pejprbek, vo kterym usoudil, že by mu moh výrazně pomoct zlepšit služby zákazníkum. No a zrovna když ho
chtěl vyzkoušet na něj z tý letitý knihy vypadlo ňáký počmáraný lejstro, prostě plánek. A Woodymu pekelně rychle došlo, co to Bill vod tý toby, co ho rudoši trochu přetáhli tomahawkem
po hlavě, zoufale hledal ve svý chajdě a přilehlým vokolí. Takže sme se i s naším dvojnásobnym objevitelem novejch zlatejch ložisek vrátili do Fort Yukonu, preventivně zavřeli na pár dní
do lochu ty pisálky s FY Expressu, aby nešmejdili okolo a zase něco neproflákli v tom svojem
plátku, a s bandou budování lačnejch občanů vyrazili postavit před zimou novej saloon. Zbytek nám pomůžou vodstěhovat indiáni, který se nám rozradostněný vidinou, že tu bude konečně klid, sami nabídli. Samozřejmě pod podmínkou, že už sem ani nepáchnem. Ten novej zlatonosnej potok chlapi nazvali Tchořinou, podle toho prvotního vjemu kterej se tam díky
Woodyho základu nového města linul, ale kovář Blackman, kterej před lety okovával koně tak
šikovně, že přišel vo přední zuby, protestoval, že to nevysloví, ani kdyby se rozkrájel, tak sme
to překřtili na Hořinu. Takže do jara bude celej Fort Yukon, dá-li Bůh, přestěhovanej na Hořina River, všichni maj přísně zakázáno cokoli prozrazovat pisálkům, tak se snad nic neproflákne. A já se jenom těšim, až všechna ta zlatokopecká pakáž dorazí na Javornici a tam najde
jenom dočista prázdnej flek. Dopis posílám po Čutoka Joeovi, tak doufám, že ho někde neutopí nebo neprochlastá. Pozdravuj bráchu a vzkaž mu, že mi ještě pořád visí těch dvacet babek.
Na tvý prošedivělý skráně Tě v ouctě líbá Tvůj milující synátor Seyček,
toho času pořád eště sheriff toho bezectnýho spolku fortyukonskýho
J
Pod tíhou výše zveřejněného dopisu sheriff Seyček rád a dobrovolně uznal oprávněnost
našeho požadavku o plné informovanosti široké zlatokopecké veřejnosti – a sám, rád a dobrovolně sepsal pro naše noviny několik dobrých rad ohledně toho, jak se na nový Fort Yukon
dostat a co vše tam zlatokopy čeká. Naleznete je na druhé straně.
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
PUBLICE NOTICE FORT YUKON
OBČANSKÉ ZÁKONY
(1) Každý nově příchozí, který hodlá pobývat na
území Fort Yukonu déle než hodinu, jest povinen
zaregistrovat se u sheriffa a získat Občanská práva
Fort Yukonu.
(2) Občanská práva Fort Yukonu lze získat po složení
částky 120 Kč. Pokud zlatokop nedosáhl ještě
výšky 150 cm, platí polovinu, ale má nárok na celý
claim. Jestliže dotyčný ze závažných důvodů
nemůže či nechce částku složit, nebude mu upřeno právo na zisk občanství.1)
(3) Po celou dobu platí na celém území F.Y. pouze
oficiální měna, tj. dolar FY$).
(4) Každý nabyvatel občanství má nárok na tzv. přistěhovalecký příspěvek v jednotné výši 120 FY$.
(5) Ziskem občanských práv se každý přistěhovalec
zavazuje dodržovat veškeré zákony F.Y. a je srozuměn s postihy za jejich případné porušení. Zejména se jedná o tyto zákony:
- Každý příchozí jest povinován úctou k vlajce F.Y.,
jakož i k vlajkám Konfederace a Unie bez rozdílu
vyznání. Je jeho povinností zabránit jejich zcizení,
poškození či zhanobení.
- Zakazuje se jakkoli urážet sheriffa, jeho pomocníky
a personál Saloonu Y.
SHERIFF MÁ PRÁVO:
(a) vypsat reward na kohokoli;
(b) uvrhnout do vězení kohokoli;
(c) vypovědět z území F.Y. kohokoli.
Své rozhodnutí musí zdůvodnit S.R.F.Y.
- Veškerá soudní řízení jsou, pokud sheriff neurčí
jinak, veřejnosti přístupná.
- Soudní tribunál se bude sestávati ze S.R.F.Y. a sheriffa nebo jeho zástupce v celkovém počtu pěti lidí.
Hlasy všech jsou rovnocenné. Členem soudního tribunálu nesmí být žena.
ZBRANĚ:
(a) Jest zakázáno nošení a používání vzduchových
zbraní.
(b) Jest zakázáno střílet v úřadovně sheriffa, v bance,
saloonu, shopu, herně, jakož se zakazuje i bezdůvodná střelba v okolí F.Y.
(c) Jest zakázáno nosit zbraň ostře nabitou ve F.Y. i ve
všech přilehlých teritoriích Alasca City.
(d) Jest zakázáno nosit zbraň delší jak 173 cm ukrytou
pod oděvem.
Sheriff a jeho pomocníci mají právo komukoliv
zabavit zbraň pro porušení výše uvedených zákonů,
jakož i v jiných nepředvídaných případech ohrožení
osob.
Dále jsou Sheriff a jeho zástupci oprávněni na místě
odebrat (vzít do úschovy) zbraň nezpůsobilou k držení.
Jde o zbraně, které mají zásobník s větším počtem
střel než 6 (byť majitelem nevyužitých) a do kterých se
používá plášťové střelivo – ať už ostré nebo slepé.
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE:
(a) Jest zakázáno prodávat, směňovat či konzumovat
ohnivou vodu na území F.Y. Výjimku tvoří prodej
v Saloonu Y.2)
(b) Konzumace mimo teritorium F.Y. jest na uvážení
jednotlivce.
(c) Každý projev opilství je přísně trestán. Tento
zákon se týká rovněž případů nezřízeného chování, které není výše uvedeným předvídáno.2)
(d) Jest také zakázáno prodávat, směňovat či konzumovat na území F.Y. pivo.2)
- Je zakázáno vjíždět na koni do saloonu.
- Falešná hra pouze na vlastní riziko.
(6) Správní rada nenese odpovědnost za ubytování přistěhovalců, ani za jejich osobní majetek.
(7) Jest zakázáno přespávat v saloonu, baru, casinu. Toto
ustanovení platí za každého počasí vyjma živelných
pohrom, jejichž uznání jest na úvaze sheriffa.
(8) Jest věcí každého střežení si vlastních claimů a majetku, jakož i užití účinné obrany proti případnému přepadení. Jakákoliv ztráta či zcizení movitého i nemovitého majetku nechť je urychleně hlášena sheriffovi.
(9) Jest zakázáno vstupovat a pobývat v prostoru baru,
který je vyhrazen výlučně obsluze Saloonu Y.
(10) PSI A JINÁ HAVĚŤ:
(a) Každý majitel odpovídá za své zvíře.
(b) Psi nesmí vstupovat do prostoru baru a shopu.
(c) Do saloonu mohou psi pouze po dohodě s obsluhou baru.
(11) Jakékoliv výdělečné podnikání na území F.Y. podléhá schválení sheriffa a musí být opatřeno Koncesní listinou.3)
(12) Všichni jsou povinni udržovat na územi F.Y. pořádek. (Místa na sběr odpadu budou za úřadem
banky.)
POZEMKOVÉ ZÁKONY:
(1) Každý přistěhovalec bez rozdílu pohlaví, rasy či
náboženského vyznání, bezúhonný i trestaný, má
nárok na odkoupení jakéhokoli množství půdy, která
náleží správě F.Y.
(2) Odkoupení půdy není přípustné pro přistěhovalce,
kteří nezískali Občanská práva Fort Yukonu - body
(1) a (2) Občanských zákonů.
(3) Pozemek (zábor) je v majetku občana po uzavření
kupní smlouvy. Zákony F.Y. platí však nadále na
celém pozemku.
(4) Sheriff a jeho pomocníci mohou kdykoliv vstupovat
na pozemek. Rovněž mají právo v případě pochybností přeměřit rozlohu pozemku.
(5) Ceny pozemků stojí v závislosti na pozemkovém trhu
státu Alasca a na výši poptávky.
(6) Prodej mezi jednotlivými občany je povolen, ceny
jsou smluvní.
(7) V případě neoprávněného či neoprávněně rozšířeného záboru je případ předán soudnímu tribunálu.
Soudní postih se pohybuje v následujícím rozpětí:
(a) finanční postih 100 FY$ – 1000 FY$.4)
(b) vězení až do 24 hodin.
(c) ztráta občanských práv a vypovězení z území F.Y.
(8) Rozměr rýžovacího záboru je jednotný: 2 metry
krát šíře potoka. Základní cena činí 60 FY$.
(9) Zábor (claim) musí být ve všech rozích vytyčen kolíky o minimální výšce 50 cm nad zemí. Každý zlatokop musí mít na kolíku viditelně umístěný rýžovací
certifikát.
(10) Při práci na zlatých polích jest zakázáno používat
dynamit či jiné výbušniny.
1)
Finanční obnos takto získaný bude využit k nákupu
surovin do Saloonu Y, též k pokrytí provozních nákladů
F.Y.
2)
Porušení tohoto zákona může vést až k trestu odnětí
občanských práv a následnému vyhoštění z území F.Y.
3)
Poplatky z provozované živnosti stanoví S.R.F.Y.
4)
V případě, že odsouzený nemá částku hotově a není
nikdo, kdo by za něj zaplatil, propadá jeho majetek
a může být souzen dle odstavce (b).
Zvadlo11.qxd 15.1.2008 17:06 Stránka 2
Ahoj kamarádi!
Vážení a milí zlatokopové, rok se s rokem (a pak ještě s jedním) sešel a máme tu opět
Zlatou Horečku. Jak jsem byl poučen dobráky z redakce tohoto slovutného periodika
a bašty svobody slova, je správní rada Fort Yukonu povinna pravdivě a detailně informovat širou, potencionálně zlatokopeckou veřejnost, čímž tímto jménem SRFY činím:
Otevření nových zlatých polí proběhne v pátek 14. 3. 2008 v 18.00 hodin
a jak už bylo zmíněno, nikoliv na Javornici, nýbrž na potoce Hořina.
Jízdní řád naleznete níže, na zastávce Hradec u Stoda budou čekat u vybraných vlaků
(viz jízdní řád) spojky, které vás dovedou do samotného Fort Yukonu. Majitele plechových
ořů prosíme, aby své miláčky zanechali v Hradci, na jehož konci směrem na Lisov je velké
parkoviště (poslední odbočka vpravo před koncem obce), a poté se dostavili k nejbližšímu
vlaku, spojky je též bezpečně dovedou do FY, kam je to necelé čtyři kilometry.
Pro ty z vás, kteří pojedete na tuto akci poprvé, nebo jste stejně sklerotičtí jako naprostá
většina SRFY, si dovolujeme zopakovat „nepsaná“ pravidla, která na akci platí. První, co
vás po příjezdu čeká, je registrace občanství u sheriffa, u kterého za 120 Kč (ti menší – do
150 cm – za 60 Kč) obdržíte přistěhovalecký příspěvek 120 FY$ a je jen na vás, jak s ním
naložíte. Takto získané finanční prostředky alespoň částečně pokrývají náklady spojené s organizací akce. Jestliže nemáte daný obnos, nebude vám občanství upřeno.
Rádi bychom požádali, abyste nechali doma maskáče a výstrojní doplňky americké armády a pokusili se o stylový oděv (džíny a flanelová košile ze sekáče úplně stačí). Abyste si
mohli dát v Saloonu něco k pití, je nutné si s sebou přivést hrneček či jinou podobnou
nádobu. Osadní vlajky jsou vítány a budou vyvěšeny na viditelném místě.
Dodržování zákonů o zbraních je zvláště bedlivě sledováno celou zlovolnou policejní
mašinérií Fort Yukonu a přestupky budou velice tvrdě trestány!
Nikomu nebude poskytován nocleh v objektu saloonu a přilehlých prostorách, výjimky
pouze po předchozím ujednání na adrese v tiráži. Taktéž vás prosíme o to, abyste si skleněné lahve, ve kterých jsou podávány limonády, neschovávali na památku během soboty.
Rádi vám je věnujeme v neděli po ukončení akce.
Majitele vícenohých miláčků (psů, žiraf, hrochů, pavouků a jiných potvor) prosíme o to,
aby své svěřence bedlivě hlídali a nenechali je páchat zlotřilosti. Za škody jimi způsobené
bude vymáhána pokuta ve zlatě.
Za SRFY sheriff Seyček
♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦
Na co se můžete těšit
Kromě nonstop otevřeného Saloonu Y, funguje v nočních hodinách Herna a casino Brist,
přes den Dragstore a Vývařovna. V sobotu v poledne začne program různými soutěžemi
a všechno vyvrcholí aukcí (cca v 18 hodin), kde můžete utratit své těžce získané zlato za
zajímavé a umělecky hodnotné předměty. Po aukci vypukne celovečerní hraní v čele
s Lístkem – ten kdo si vezme s sebou nástroj a bude se chtít přidat, bude vítán.
Na požádání SRFY během dne zorganizuje svatby, křtiny i pohřby.
❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂
Fort Yukon Post oznamuje:
Fort Yukon Post oznamuje, že je jediným licencovaným poskytovatelem jakýchkoliv
poštovních a telegrafních služeb na území Fort Yukonu.
Vzhledem k výše zmíněnému se představitelé FY Post cítí povinováni upozornit,
že jakékoli použití nelicencovaných telegrafních a ještě k tomu bezdrátových prostředků
na území Fort Yukon City je nezákonné, a tudíž trestné!
SouthWEST RAILWAY
pÁ
Ohnivý oř:
Praha, hl. n.
Plzeň, hl. n.
R
12.16
13.54
R
13.16
14.50
R
14.16
15.54
R
15.16
16.54
R
16.16
17.54
R
17.16
18.50
R
19.16
20.54
R
20.16
21.54
Plzeň, hl. n.
Hradec u Stoda
Os.vl.
14.10
14.52
Os.vl.
15.10
15.52
Os.vl.
16.16
17.04
Os.vl.
17.10
17.53
Os.vl.
18.07
18.44
Os.vl.
19.10
19.51
Os.vl.
21.10
21.48
Os.vl.
22.52
23.29
Ohnivý oř:
Praha, hl. n.
Plzeň, hl. n.
R
5.16
6.50
R
6.16
7.54
R
9.16
10.50
R
10.16
11.54
R
12.16
13.54
R
13.16
15.44
R
14.16
15.54
Plzeň, hl. n.
Hradec u Stoda
Os.vl.
7.05
7.42
Os.vl.
8.08
8.50
Os.vl.
11.05
11.42
Os.vl.
12.08
12.54
Os.vl.
14.10
14.52
Os.vl.
15.46
16.21
Os.vl.
16.16
17.04
so
U šedě označených spojů budou na nádraží v Hradci u Stoda čekat spojky, které zlatokopy dovedou
až do Fort Yukonu.
★ ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
★
★
★
Nabízíme rychlé, chutné a vydatné občerstvení, které rozproudí krev
v žilách i tomu nejzmrlejšímu zlatokopovi.
★
K
d
o
p
tání u Mr. Pusinky – přítomen u polní kuchyně.
★
Z
m
e
n
u
:
o
v
a
r
,
v
sobotu večer česnečka a další dle momentálních zásob.
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
★
Určitě nepropásněte
✹
★
✹
★
✹
★
✹
★
✹
Zcela neotřelý, senzační,
★
✹
s neuvěřitelným výběrem
★
✹
tohoto nejlepšího zpravodaje,
– takový je náš Dragstore.
★
který ve Fort Yukonu vychází.
✹
Je plný v divočině
★
Sobotní vydání přinese aktuální
potřebných věcí
✹
zpravodajství ze zlatých polí,
★
pro drsné muže i ženy.
✹
o pohybu kurzu ceny zlata,
★
✹
o
p
ohybu sheriffa i jeho poskoků
★ JEDINÝ ŠIROKO DALEKO ! ✹
a další nezbytné informace!
★
✹
★ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦
★
★
★
Zlatokope! Jsi unaven po celodenním rýžování zlata?
★
Hledáš místo, kde můžeš při dobrém moku posedět s přáteli?
★
Chceš zkusit své štěstí v ruletě či kartách?
★
Právě pro TEBE je tu Sallon Y a Casino Brist!
★
Obsluha vzorná – ceny mírné!
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭
★
★
a všichni, kdo se přidají.
★
V˘vafiovna U vepfiové hlavy
dragstore
– shop
SOBOTNÍ
VYDÁNÍ
Saloon Y – Casino Brist K tanci i poslechu hraje skupina LÍSTEK
Vydává Správní rada Fort Youkonu (SRFY)
Za přispění SRFY i dalších kamarádů stvořila Draculea, za poskytnutí fotografií tímto všem děkujeme.
Příspěvky, podněty a dotazy posílejte na adresu: Seyček, Luboš Bečka, Komořanská 87/13, Praha 4, 143 00;
Výhrůžky a anonymy posílejte na adresu: Blue-Woody, Michal Bezačinský, Žitomírská 32, Praha 10, 100 00.

Podobné dokumenty

Zvadlo na Zlatou horeèku

Zvadlo na Zlatou horeèku (6) Prodej mezi jednotlivými občany je povolen, ceny jsou smluvní. (7) V případě neoprávněného či neoprávněně rozšířeného záboru je případ předán soudnímu tribunálu. Soudní postih se pohybuje v nás...

Více

1-31 - Taxmeni

1-31 - Taxmeni Černý vlas ctihodné šediny Člověk stárne je to tak život jede jako vlak Ať ho ženou roky nebo vteřiny Přitom rok od roku tikali mu do kroku Hodiny které měl tolik rád Život se dál vlek za devadesát...

Více

1 / 2014

1 / 2014 denně menší dávky jídla, je-li to pestrá strava obsahující i hodně zeleniny a ovoce, bude pít hodně tekutin, tak to pro něj bude dobré. Přidá-li k tomu i pohyb, určitě mu to prospěje. Toto jsou ale...

Více