04. délkové a pošné textilie

Komentáře

Transkript

04. délkové a pošné textilie
Délkové a plošné textilie
se speciální funkcí
Jana Drašarová
Vysocefunkční textilie
Délkové textilie – využití pro VFT
Vysocefunkční textilie
Délkové textilie – využití pro VFT
Monofil, Multifil, Staplová příze, Speciální struktury
JAK změnit vlastnosti ?
 vlákna
 výroba
Vysocefunkční textilie
technologie  struktura  vlastnosti
Multifil - výroba
 Příprava roztoku nebo taveniny polymeru
 Protlačení polymerní kapaliny zvlákňovací tryskou
 Postupné tuhnutí polymeru v lázni nebo šachtě
( nedloužené vlákno)
 Dloužení vlákna ( dloužené vlákno)
 Tepelná fixace struktury vláken
 Finální úprava vláken - tvarování
Vysocefunkční
NÁZEV
PREZENTACE
textilie | DATUM
Staplová příze - výroba
vlákenná surovina
rozvolňování
rozvolňování
čištění
čištění
míchání
míchání
mykání
příprava pro česání
česání
družení a
protahování
předpřádání
dopřádání
česaná
rozvolňování
čištění
míchání
mykání
mykání
družení a
protahování
předpřádání
dopřádání
družení a
protahování
mykaná
skaní
dopřádání
OE
prstencové dopřádání
rotorové dopřádání
frikční předení
předení vzduchem
ovíjené předení
předenoskaní
Základní charakteristiky DT
technologie  struktura  vlastnost
1. jemnost – průměr – zákrut
2. zaplnění – porozita
3. povrch – chlupatost
4. pevnost – tažnost
…
1. jemnost  průměr  zákrut 
Ds 
4T

n
31,6
100
Z  
.....a 2 / 3
l
T
T
Vysocefunkční textilie
Průměr nitě
Kde příze „končí“?
Nit není homogenní
Zaplnění vlákny není konstantní
Není kruhová
D
… obvod kruhu, v němž se nachází
převážná většina hmoty vláken
… teoretický pojem
Vysocefunkční textilie
2. zaplnění – porozita
zaplnění   V  S  
[1]  0;1
VC
SC

hraniční hodnoty –
idealizovaná struktura
příčného řezu
paralelní válcová
vlákna v kontaktu =
struktura plástvová
V … část objemu vlákenného útvaru vyplněná
hmotou vláken
VC … celkový objem vlákenného útvaru
VP … objem pórů = objem vzduchu
Vp
Vc  V

 1 
porozita  
Vc
Vc
Vysocefunkční textilie
Staplová příze
limit m = 0,8
průměr d = 0,15
Multifilament
limit m = 0,7
Zaplnění DT - komprimační hypotéza
D
4T

 

 m
 … zaplnění 1
m … mezní zaplnění 1
  
1  
   m
TF … jemnost vláken tex
F … hustota vláken
kg/m3
T … jemnost příze tex



 

 m



  
1  
   m
K … materiálová konstanta mm
3
2



5
3



3

K mm 

t tex 


8
 T tex1 
3
 kgm 
T tex 

  m3
2



3



3

M m 
5 2
2000 m
M … materiálově-technologická konstanta m
Vysocefunkční textilie
2
  Z m 1 T
 kgm  3  
1 4
 tzv. ŠNR
tex

2
Porozita DT
 velikost, distribuce a tvar pórů
 póry v DT jsou kapiláry
lze vypočítat průměr a délku pórů v DT (vzlínavost, kapilarita, …)
PES příze
Porozita
[-]
Průměr póru
[mm]
Průměr póru/
průměr
vlákna [-]
Délka póru/délce
vláken v hm.
jednotce [-]
Vzlínací
výška [mm]
0,6
0,019
1,5
0,7
34
<32; 36>
1,2
41
<38; 44>
0,62
Vysocefunkční textilie
0,019
1,2
3. povrch – chlupatost
multifil
rotorová — ovinek
prstencová
Vysocefunkční textilie
Pozn: vznik ovinků

zdroj ovinku = bridge fiber, dopadne tak, že
jedním koncem zasáhne vznikající přízi a druhým
koncem prostor na vnitřním povrchu rotoru;

pramínek uchopí konec vlákna a začne jej navíjet
na svůj povrch. vzniká šroubovice opačného
směru, než u zákrutu;

jak se místo prvního styku vlákna s přízí vzdaluje
od rotoru, oviny jsou hustší;

po překročení mezního okamžiku, v němž je
vlákno přiváděno kolmo na směr osy příze, se
navíjení obrátí. zbytek délky vlákna je navíjen
v souhlasném směru se zákrutem, přičemž křižuje
dříve navinutou část;

příze projde nálevkou, za níž se rozkroutí nepravé
zákruty. tím se uvolní část vlákna se souhlasným
směrem zákrutu a utáhne druhá část navinutá
opačným směrem. na povrchu výsledné příze jsou
pozorovány velmi volné úseky vláken („divoká
vlákna“) i utažené ovinky („prstýnky“).

zakrytí příze ovinky
Chlupatost
oblast příze, která překrývá mezinitné póry
vnitřní, hustá – přimykající se ke kompaktní části nitě „MECH“
vnější, řídká – odstávající vlákna
0,7
zaplnění [-]
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
poloměr [mm]
Vysocefunkční textilie
0,21
0,19
0,17
0,15
0,13
0,11
0,09
0,07
0,05
0,03
0,01
0
různé typy filtračních tkanin
Chlupatost – technologie
technologie DT  vlastnosti PT (prodyšnost, průchod
světelných paprsků, omak, drsnost povrchu apod.)
Př: TTX - filtrace
kompaktní prstencová příze
( chlupatost, zakrytí, ↓prodyšnost)
Vysocefunkční textilie
4. pevnost – tažnost
tahové namáhání - nejčastější forma silového zatížení (vedle ohybu
a oděru), kterému jsou nitě vystaveny během zpracování i používání
Tahové vlastnosti nitě - ovlivněny především:
Sklonem vláken k ose nitě  v důsledku tahového namáhání se sklon
vláken k ose nitě mění
Migrací vláken  převážně otázka staplových vláken; poloha vláken v přízi se
během času ( výroba, používání) mění (radiální, zákrutová)
Zvlněním vláken
Vlákno 1: napjaté; po zatížení dochází k jeho napínání
Vlákno 2: mírně zvlněné; po zatížení dojde k jeho narovnání
Vlákno 3: značně zvlněné; ani po zatížení nepřenáší žádné napětí
Prokluzy vláken  převážně otázka staplových vláken; souvisí s mírou tření
mezi vlákny
Vysocefunkční textilie
Průměr DT – deformace DT ve tkanině
zpracování  deformace niti  zploštění
vlastnosti PT
modely
ovál
příze
Vysocefunkční textilie
elipsa
čočka
multifil
Tvarování multifilu – bulky, textured
objemnost
zaplnění
porozita
plnost
lesk
prodyšnost
omak
tepelná
izolace
filtrace
...
Vysocefunkční textilie
Tvarování multifilu - filtrace
Sedifilt© - POP multifil
Vysocefunkční textilie
Vícevrstvé DT
 uspořádání vláken (směs, povrchy) /
rozdílné fce
 předení, ovíjení, splétání
 prstencové skací stroje
 ovinování s dutým vřetenem (otáčky
vřetene až 35000/min. (3xvíce než PP,
100% CF, 70tá léta)
 ovíjení
zkříženými
filamenty
(protichůdný směr, 100% CF, 80tá léta)
 BD
Vysocefunkční textilie
Ovíjené příze (wrapped yarn)
(monofil, multifil, staplová příze, pramen, pásek, drát, elastomer,…)
Příze s:
 elasticitou (elastomerové jádro ovíjené bavlnou)
 tuhostí
(jádro – PES multifil)
 tažností
(jádro – skleněný multifil)
 el. vodivostí (jádro – kovový drát)
lycra
(oblečení, svetry, ponožky, plavky, denim,
spodní prádlo, outdoor oblečení,…)
Vysocefunkční textilie
Ovíjené příze (wrapped yarn)
Př: Spandura® – ovíjená příze
jádro – vysoká elasticita - Lycra®
obal – vysoká odolnost v oděru – PAD 6.6 Cordura® (tuhost)
tkanina – měkká na omak, ohebná, tažná a pružná s vysokou odolností v oděru
outdoor oblečení, batohy, zavazadla, obuv
Př: ROTONA – modifikace rotorového předení
jádro – PES multifil;
obal – bavlna
CF 96 %
pracovní oblečení
Vysocefunkční textilie
Ovíjené příze (wrapped yarn)
Př: Elektricky vodivé příze
jádro
1 zákrut
2 zákrut
ohebné
vodivé
textilní
= omak, oděr
Ochranné tkaniny
Vodivé tkaniny
Elmg. záření
Vyzařování celulární sítě
Přenos dat
Vytápění
Vysocefunkční textilie
VFT – duté příze (hollow, air rich)
polyvinylalkohol (zkratka PVOH, PVA, nebo PVAL) je ve vodě
rozpustný syntetický polymer
PVA* bavlna
směs nebo ovíjení PVA - rozpuštění
měkký omak
Vysocefunkční textilie
Vícevrstvé - oplétané
Př: 3-vrstvá struktura oplétané příze
Vysocefunkční textilie
Splétání
technické textilie - kompozity, C-C, C-S, lana,…
Vysocefunkční textilie
Lana
• pro splétané výrobky (sítě..), konstrukce
(mosty..), poutání (kotvení), transport (vázání),
zabezpečení
• materiál – vše co bylo dostatečně flexibilní a
dlouhé (proužky kůže, stonky rostlin)
• kroucení pro zvýšení soudržnosti
Dochováno lano z
papyru 500 BC
třípramenové
Vysocefunkční textilie
jádro
příze
drát
Lana - pojmy
pramen
• Regulární
vinutí
délka vinutí = 1Z 1pramene
R S
• Stejnosměrné
vinutí
(příze v prameni jsou
krouceny stejně jako
prameny)
Odolnější v ohybu a
oděru o 20%
Opotřebení
Vysocefunkční textilie
počet přízí v prameni
(příze v prameni jsou
krouceny obráceně než
prameny)
Stabilní - nerozplétají se
odolnost
v oděru
odolnost
v ohybu
Lana – základní typy
Paralelní svazky s obalem
Paralelní prameny s ovíjeným obalem
Vysoké využití pevnosti
Vysoký modul
Vysocefunkční textilie
Hexagon
Warrington
Lana – základní typy
Kabely - kroucené (s obalem)
Vysoké využití pevnosti
Vysoký modul
Odolnost vůči cyklickým
pohybům v kladkách
Splétaná lana (8-13 svazků)
Opřádaná (ovíjená)
Střední využití pevnosti
Střední využití modulu
Výborná strukturální integrita
Měkčí
•
Lana - materiál
•
do 30 tých let - vlákna přírodní (lýková, bavlna),
ocelové dráty
• od 30 tých let nylon (pevnější, odolnější vůči
cyklickému namáhání)
• od 50 tých let polyestery (tužší) a polyolefiny
(např. POP lehčí ale nízká tepelná odolnost a
odolnost vůči UV)
SPECIÁLNÍ SYNTETICKÁ vysocepevná
• od 1971 Kevlar (extrémní pevnost ale střední
odolnost vůči oděru a UV)
• od 1984 Dyneema , Spectra (extrémní pevnost,
odolnost proti oděru a měrná hmotnost ale
nízký bod tání)
• od 90 tých let Vectran (extrémní pevnost,
odolnost proti oděru a rázu ale nízká stálost na
světle)
• aromatický kopolyamid Technora
(polyethylen a polypropylen bod tání pod 195 °C)
Vysocefunkční textilie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vysoká pevnost a modul
(tah, ohyb, krut)
Nízká deformabilita
Nízký creep (tečení)
Odolnost vůči působení okolí
(UV, vlhkost, hnití)
Odolnost vůči oděru
Absorbce rázů (šokových
zatížení)
Odolnost vůči tepelnému
působení
Odolnost vůči cyklickému
namáhání
Snadná skladovatelnost
Pomalé stárnutí
Nízká tepelná roztažnost
Tržná délka
lT - délka [m], při níž by vlákno prasklo
vlastní vahou
Fp je síla do přetrhu
Fp  lT *  * S
 p  lT * 

lT   1000* Fr

350
Tržná délka [km]
300
Kevlar
250
200
150
100
50
Hliník
0
Vysocefunkční textilie
UHMWPE
(Dyneema,
Spectra,...)
Dřevo
Ocel
(lanová)
Hedvábí
Titan
Plošné textilie pro VFT
TKANINA
Základní charakteristiky tkaniny
projektant, výrobce, uživatel
Jemnost –
To
Dostava – počet nití v jednotce délky (čtvercová, mezní)
Do
Setkání – velikost zkrácení niti zatkáním
so   lo  lto  lto
Plošná hmotnost – hmotnost tkaniny vztažená na určitou
plochu
Zakrytí, Porozita
G  DoTo (1  so )  DuTu (1  su )
- viz společně s pleteninami
JAK změnit vlastnosti ?
 vlákna (pevnost, sorpce, el.vodivost, tvar,…)
 příze (jemnost, zákrut, chlupatost, …)
 parametry
(plošná hmotnost, zakrytí, pevnost, tažnost, prodyšnost,
propustnosti, splývavost, tuhost, omak, ...)
technologie  struktura  vlastnosti
Popis vazné buňky
popis geometrie vazného bodu tkaniny – předpoklady:




kruhový průřez niti
tkanina je relaxovaná,
vyrovnaná
neutrální osa = vazná vlna
střední rovina tkaniny
Popis vazné buňky – Peircův model
nahrazení vazné vlny obloukem a přímkou
čtyři parametry: rozteč os přízí ve vazném bodě, relativní výška zvlnění
osnovy nebo útku a dostava osnovy a útku
lze určit
pro vyrovnanou
pro obecnou tkaninu
Funkční příze
celá plocha (osnova, útek, obojí)
intervaly (osnova, útek, obojí)

kovové vlákno
el. vodivost,
vysoká pevnost,
odolnost v oděru, …(SPANDURA)
PES multifil, s aditivem
(uhlíková čerň)
VAZBA - plátnová
Př. To  Tu, Dosnova : Dútek (2:1)
 maximální zvlnění osnovních nití a
minimální
(téměř
nulové)
zvlnění
útkových nití
 útek schován v tkanině, na povrchu z obou
stran osnovní nitě – namáhány na oděr
 pro dosažení zvýšené odolnosti tkaniny
proti oděru stačí použít nitě se zvýšenou
odolností proti oděru pouze ve směru
osnovy.
VAZBA - Ripstop – „Ripstopová“ vazba
= plátnová vazba, pravidelně zesílené nitě v osnově a útku
 zvýšení odolnosti
proti protržení
VAZBA - perlinková vazba
sousední osnovní nitě nejsou při provazování s útky uspořádány paralelně,
ale dochází k jejich vzájemnému křížení, zafixování polohy vazných bodů 
otevřené tkané struktury s dobrou tvarovou stabilitu
 okraje tkaniny, výztužné a podkladové textilie, filtrační textilie pro hrubou
filtraci, obvazové materiály …
VAZBA - keprová
silné úhlopříčné řádkování
 míra provázání nití v tkanině
dostavy nití   plošné zakrytí tkaniny
keprové vazby s větší střídou (delšími neprovázanými úseky nití – tzv.
flotážemi)
struktura otevřená (klesá rozměrová stabilita)
 pro většinu technických nebo ochranných aplikací – keprové
vazby s malou střídou
VAZBA - atlasová
nevýrazné šikmé řádkování různého sklonu; vazné body jsou
pravidelně rozloženy vzájemně se nedotýkají
 provázanost nití, resp. nejvolnější struktura
 dostavy nití (rozměrová stabilita)   plošné zakrytí tkaniny
 lze dosáhnout nejhladšího povrchu tkaniny, nitě jedné soustavy
jsou situovány převážně na lícní stranu tkaniny, …
Př: kalandrování
Tri-axiální tkaniny
 2 soustavy osnovních nití vzájemně
provázané a zároveň provázané s
1 soustavou útkových nití pod úhlem 
60 (biaxiální 90°)
 mezinitné póry - šestiúhelník
 odolnost proti roztržení
 pevnost v tahu - účinky napětí se
rozkládají do 3 směrů
 odolnost ve střihu - nedochází k posuvu
nití ve vazných bodech - fixace
převážně TTX - plachty, balónové textilie,
výztuhy do pneumatik, tlakových nádob
apod.
Plošné textilie pro VFT
PLETENINY
Pletenina
zátažná
osnovní
 tvorba oček v řádku
 1 nit
  vazby
 tvorba oček ve sloupku
vzniká provázáním jedné nebo více nití formou oček
 deformabilita,  variabilita (design, struktura, vlastnosti), relaxace, nestabilita
Základní charakteristiky pleteniny
projektant, výrobce, uživatel
Jemnost –
To
Hustota řádků, hustota sloupků –
HS, HR
Délka nitě v očku – délka nitě AB (nastavitelná na
pletacím stroji) l
Plošná hmotnost – hmotnost pleteniny vztažená
na určitou plochu
Zakrytí, Porozita viz společně s tkaninami
Jak změnit vlastnosti?
vlákna (pevnost, sorpce, el.vodivost, tvar,…)
příze (jemnost, zákrut, chlupatost, …)
parametry
(plošná hmotnost, zakrytí, pevnost, tažnost,
prodyšnost, propustnosti, splývavost, tuhost, omak, ...
technologie  struktura  vlastnosti
Vazba pleteniny – základní vazební prvky
Očko (lícní, rubní)
Chytová klička
Podložená klička
Dalidovičův model
ignoruje
vlastnosti nitě, působení sil
a momentů, tření atd.
je vhodný pro průměrně hustou
pleteninu
očka různě tvarována – vazby
v důsledku torzního momentu v niti
dochází k častému zešikmení oček
(důsledek zakroucení nití)
Parametry očka:
Funkční příze
celá plocha (osnova, útek, obojí)
intervaly (osnova, útek, obojí)

el. vodivost,
vysoká pevnost,
odolnost v oděru, …(SPANDURA)
Sukno + řetízek (pouze částečně navlečen kladecí přístroj
 v určitých místech je řetízkem zapletena nit se zvýšenou vodivostí)
Vazba – výplňková (laid-in knit)
 výplňková nit netvoří očka - zachycena (chytové a podložené
kličky)
 nitě vysoce pevné, vysoce elastické, vodivé, s vyšší tuhostí,
sníženou hořlavostí ...
Zátažné
Funkční nitě jen zachyceny, jen na 1 straně
Osnovní
Výplněk více uzavřen uvnitř struktury trikot
Vazba - krytá
 nitě odlišných vlastností
 omak, hydrofilní  hydrofobní, lesk  mat
 ne zcela čistě
ve všech základních vazbách
 Zátažné kryté pleteniny (obě niti kladeny do pletacích jehel
speciálním vodičem nebo se klade krycí a základní (krytá) nit
odděleně), varianty: polokrytá pletenina, krytá pletenina s očky ze tří
nití (prostřední nit, zpravidla elastanový filament, je krytá na lícní i
rubní straně výrobku)
 Osnovní kryté pleteniny (tzv. dvojitou vazbou. V jednom očku se
sbíhají dvě dílčí vazby; příklady: dvojitý trikot, dvojitý atlas apod.
Vazba - integrované pleteniny, dvouvrstvé, dvousložkové
 obě vrstvy jsou tvořeny „plnohodnotnou“ pletenou
strukturu
(narozdíl od výplňku nebo kryté vazby  výplněk netvoří sám o
sobě ani plošnou textilii; v kryté vazbě vážou obě nitě společně)
 vznikne spojením obou stran duté vazby
 míru propojení obou vrstev lze cíleně regulovat
pletařskými vazbami
Vazba - integrované pleteniny s absorpčními knoty
1 hydrofilní vrstva s „absorbční knoty“ (bavlněná příze)
2 hydrofobní vrstva
Další charakteristiky PT - zakrytí
Očko je chápáno jako rovinný útvar
možno přijmout pouze u základních vazeb
Vliv překřížení nití se zanedbává
( překřížená místa se započítávají 2x)
Další charakteristiky PT - porozita
„mikro“
„mezo“10-3
„makro“
velikost pórů v textilii, jejich tvar, uspořádání a četnost (prodyšnost,
propustnost pro vodní páry, transport kapalné vlhkosti, tepelně-izolační
vlastnosti, filtrační schopnosti, propustnost světelných paprsků apod.)
metody  předpoklady  nepřesnosti
 popis porozity PT  makroporozita  biporézní str.
3D textilie
dle technologie – tkané, pletené, splétané (konvenční, nové)
dle tvaru výrobku (pevné s tvarovaným průřezem, pevné ortogonální,
tvarované, duté, distanční, větvené)
•
3D textilie „klasické“ - např. plyšové, •
smyčkové aj
•
technické 3D
vyvinuté k technickým účelům (např.
výztuže kompozitů)
•
vzhled, omak (oděvní nebo bytové
textilie)
cíl zlepšit mechanické vlastnosti
(např. pevnost po délce i kolmo k
ploše (a snížit náchylnost k
delaminaci výztuže v kompozitech aj.)
bezešvé, bezodpadové
tvarovatelné
•
•
•
do roku 2011
3D tkaniny – vícevrstvé s tvarovaným průřezem
složena z několika tkanin spojených nitěmi s vysokou pevností (aramid,
skleněná, uhlíková příze apod.).
stuhové tkaniny, na tkacích strojích s člunkovým prohozem, s extrémně
vysokou dostavu (až 220 útků/cm), pevné kraje, hadicové nebo
asymetrické tvary a různé profily stuh (L, T, dvojité T aj.)
hnací řemeny, bezpečnostní a nosné pásy pro přenos těžkých břemen,
výztuže do kompozitů …
do roku 2011
3D textilie ortogonální tkanina (through-the-thickness fabric)
- ze tří vzájemně kolmých systémů nití, vytváří prostorový útvar
- na přizpůsobených nebo účelových tkacích strojích s žakárovou
jednotkou
1.dvě osnovy a jeden útek (pod značkou 3WeaveTM): normální
osnova a útek je zde protkána druhou, vaznou osnovou
2.jedna osnova a dva systémy zanášení útku (systém Biteam)
omezený průřez (cca 60 x 60 nití)
do roku 2011
3D tkaniny – tvarované (shape weaving)
výrobky ve tvaru polokoule, válce,
krychle a podobných vypuklin
na speciálně upraveném pokusném
stroji s žakárovým ústrojím se
kombinují 3 techniky:
1. S použitím paprsku se třtinami
sestavenými do tvaru vějíře se dosáhne
variabilní hustoty osnovních nití
2. Odtahová rychlost jednotlivých nití nebo
skupin nití se reguluje pomocnými
zařízeními (pro určitý tvar výrobku)
3. Variací vazeb tkaniny se přizpůsobuje
její hustota tvaru konečného výrobku
útvary s plochou cca 1,5 m² a výškou
vypukliny 30 cm se dají tkát za 2-3
minuty
do roku 2011
3D textilie – duté tkaniny
provazuje dvojitá osnova se systémem dvou útků
do roku 2011
3D textilie – distanční tkaniny (spacer fabric)
ze dvou tkanin spojených vaznými osnovními nitěmi
• na jehlovém tkacím stroji s dvěma prošlupy nad sebou
• do obou se zanáší současně útky
• osnovní nitě jsou vedeny listovkou nebo nitěnkami žakárového ústrojí do
jednoho z prošlupů nebo do mezery mezi nimi
• mezera mezi oběma tkaninami může být nastavena až na 100 mm
(klasika na koberce,
velury - rozstřihávání)
např. nafukovací
matrace a čluny,
dvojité stěny
tankových lodí
do roku 2011
3D textilie – distanční pleteniny (spacer)
zátažné i osnovní (dvoulůžkové)
•  prodyšnost - cirkulace vzduchu mezi povrchy
• ↓ hmotnost v poměru k objemu
• jednoduchý transport vlhkosti
•  pružnost =  stupeň vratné deformace
• jednoduchá tvarovatelnost
• antialergický a zdravotně nezávadný
• nepodporuje výskyt roztočů a plísní
100 % PES, tuhost lze ovlivnit vazbou, hustotou a
použitým monofilem
regulovatelná distance - od 1,5 – 65 mm
lze měnit vazbu a vytvářet otevřenější nebo uzavřenější
strukturu
3D textilie – splétané (braided)
Finální úpravy
 cílené úpravy vlastností textilních materiálů
 změna povrchu i vnitřní struktury
 chemické, fyzikální, mechanické postupy
 kombinace
Zlepšení vzhledu textilie
 Eliminace negativních vlivů předchozích operací
 Zlepšení vlastností (zpříjemnění používání)
 Vytvoření nových vlastností (rozšíření možností použití)
Problémy:
ekologické aspekty
trvanlivost úpravy
ovlivnění omaku či splývavosti textilie
Finální úpravy – efekty
omakové - tj. měkčící, tužící, plnící apod.
vzhledové - tj. kalandrování, mandlování, lisování, dekatování, česání, postřihování, broušení apod.
stabilizační - tj. kompresivní srážení, fixace, nesráživé, nemačkavé, nežehlivé a Permanent - press
úpravy, protižmolkové, neplstivé apod.
ochranné
- tj. hydrofobní, oleofobní, nehořlavé, antistatické, nešpinivé, an- timikrobiální, protimolové
apod.
dočasné
trvalé / permanentní
Technologie (coating system):
1. nános funkčního prostředku
(vytahování z lázně, ponořený nanášecí válce, nánosování, postřik, posyp)
2. fixace
Spojování vrstev
- laminace
spojení 2 – 3 vrstev
natavování
povrch pěny se natavuje plamenem v
celé šíři - lepivý
textilie je přitlačována a po ochlazení
dochází k vytvoření pevného spoje
adhesivní pojení
použitím roztoků nebo disperzí pojiv
ultrazvuk (sympatex + fleece)
Konstrukce textilních výrobků (konfekce)
střihové řešení je nezbytné pro správnou funkci textilního výrobku (př. funkční
spodní prádlo).
střihové řešení vysoce funkční vlastnosti textilního výrobku ještě zvyšuje (př.
zimní sportovní bundy).
Přísná kritéria jsou kladena na konstrukci a střihové řešení ochranných
pracovních oděvů:
lze použít jen určitý typ švů
počet švů musí být minimalizován
přesně definovaný způsob zapínání
přesně definovaný způsob zakončení rukávů, nohavic a průkrčníku
vyloučeny některé střihové díly apod.
Vyšívání
vytváření komplikovaných struktur  variabilita směrového
uspořádání vláken a nití
vytváření 3-D struktur  vrstvení stehů přes sebe
použití vysoce funkčních vláken,
specifikovaných místech výrobku
a
to
v
přesně
Př:obvazy
Brání prorůstání tkání
3-D struktura s pevnými elementy, které
lokálně stimulují tkáň a napomáhají
hojení

Podobné dokumenty

značkového reklamního TeXTIlU ColleCtion 2009

značkového reklamního TeXTIlU ColleCtion 2009 • dětská polokošile s krátkým rukávem z hladkého úpletu • tato řada plynule navazuje na dospělé velikosti S – XXL • dva knoflíčky v barvě materiálu • zpevňující ramenní páska • tkaná etiketa • 50 k...

Více

kap7 - Katedra vozidel a motorů

kap7 - Katedra vozidel a motorů parního stroje), později i ve Francii. V Čechách představil v roce 1815 Josef Božek silniční vůz (kočár), poháněný parním strojem: v r. 1887 se v Josefově Dole u Mladé Boleslavi rozjel další parov...

Více

ob 1-4.ai - Primatex

ob 1-4.ai - Primatex klimatických podmínkách a mít jistotu, že vaše tělo bude v optimální teplotě, pak volte výrobky Jadberg-TermoFeel. TermoFeel is a system that maintains the body temperature at a value corresponding...

Více

3d-tetris - World of Spectrum

3d-tetris - World of Spectrum E X C H A N G E - í s l o o ž t k prohozem dvpu kostek a funguje následovně: Pomocí ÍL1ST+ a L I S Í ' - najdete obrazovku s první kostkou. Zvolíte E X C H A N G E a klávesami Sfeft a right vyberet...

Více

květen 2008

květen 2008 vývoje textilií, jako jsou inteligentní a technické textilie pro dopravu, sport a medicínu. Například v oblasti automobilového průmyslu roste rok od roku spotřeba textilních materiálů a Česká repub...

Více

pdf 6 MB - Sharks výroba reklamy

pdf 6 MB - Sharks výroba reklamy • dětská polokošile s krátkým rukávem z hladkého úpletu • tato řada plynule navazuje na dospělé velikosti S – XXL • dva knoflíčky v barvě materiálu • zpevňující ramenní páska • tkaná etiketa • 50 k...

Více

Word (2003) - Michal Vostárek

Word (2003) - Michal Vostárek Hledání a nahrazení textu v dokumentu ................................................ 17 Zobrazení dokumentu, měřítko zobrazení a skryté znaky ........................... 17 Styly textů v dokument...

Více