The Sixth ESEH Conference, Turku, Finland

Komentáře

Transkript

The Sixth ESEH Conference, Turku, Finland
Klaudyán: internetový časopis pro historickou
geografii a environmentální dějiny
Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography
and Environmental History
Ročník 6/2009, č. 1–2, s. 36–37
Volume 6/2009, No. 1–2, pp. 36–37
The Sixth ESEH Conference, Turku, Finland
Timo Myllyntaus
The Sixth ESEH Conference, Turku, Finland
28 June – 2 July 2011
The European Society for Environmental History cordially invites you to participate in its sixth
biannual conference being held from 28th June to 2nd July 2011 at the University of Turku and Åbo
Akademi University.
The five-day meeting will comprise presentations of papers and posters, a keynote lecture,
field trips and social events. Besides the main theme Encounters of Sea and Land, the conference will
deal with a broad range of subthemes scattered both geographically and chronologically. The
participation of young scholars and researchers applying multidisciplinary approaches is particularly
encouraged. The conference also provides an opportunity to become better acquainted with Nordic
research on environmental history.
Paper and session proposals on any topics of environmental history are invited. The Call for
Papers will be opened in autumn 2009. The scientific committee of ESEH will announce the selection
of papers and sessions in late 2010.
Further information will be available at the conference website (http://www.eseh2011.utu.fi)
Timo Myllyntaus
Chair, Conference Committee
Source: http://eseh.org/resources/publications/notepad/Nov%2009%20notepad.pdf
ESEH Notepad © 2009 ESEH
doi: 10.3197/096734009X12532652872199
Timo Myllyntaus – Klaudyán 6/2009, č. 1–2 – http://www.klaudyan.cz
37
Šestá konference ESEH, Turku, Finsko
28. červen – 2. červenec 2011
Evropská společnost pro environmentální dějiny Vás srdečně zve k účasti na šesté konferenci
pořádané ve dnech od 28. června do 2. července 2011 na University of Turku a Åbo Akademi
University.
Pětidenní setkání bude zahrnovat prezentace příspěvků a posterů, exkurze a společenské akce.
Vedle hlavního tématu „Střetávání moře s pevninou“ se konference bude zabývat celou řadou dílčích
témat rozložených jak geograficky, tak historicky. Účast mladých vědců a výzkumníků uplatňujících
multidisciplinární přístupy je zvláště vítána. Konference je také příležitostí jak se lépe seznámit
s výzkumem v oblasti environmentálních dějin v severských zemích.
Návrhy příspěvků a sekcí na jakékoli téma spadající do environmentálních dějin jsou vítány.
Výzva k podávání příspěvků bude uveřejněna na podzim 2009. Vědecká rada ESEH oznámí výběr
příspěvků a sekcí během roku 2010.
Další
informace
budou
k dispozici
na
webových
stránkách
konference
(http://www.eseh2011.utu.fi)
Timo Myllyntaus
předseda organizační komise
Zdroj: http://eseh.org/resources/publications/notepad/Nov%2009%20notepad.pdf
Překlad: Redakce ([email protected])

Podobné dokumenty

Historický atlas měst České republiky. Seznam

Historický atlas měst České republiky. Seznam Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History Ročník 4/2007, č. 2, s. 83–119

Více

Od lovce a sběrače k industriálnímu metabolismu

Od lovce a sběrače k industriálnímu metabolismu P. Kušková: From hunter and picker to industrial metabolism. – Klaudyán, 5, No. 2, pp. 73–84. This article summarizes the texts from selected literature on environmental history. The main sources a...

Více

The 16th International Conference of Historical

The 16th International Conference of Historical Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History Ročník 12/2015, č. 2, s. 48–50

Více