Český les - Silva Bohemica

Komentáře

Transkript

Český les - Silva Bohemica
Silva
Silva Bohemica, Josefská 4, P. O. Box 1, 118 00 Praha 1, tel. 602 225 486, e-mail: [email protected], www.bohemica.cz
S B
Český les - časopis o lese, dřevu a zvěři
e,
í Va l š o v ic
Školní poles
děvech
ořezových o
p
ti
ro
p
v
m
žáci s učitele
Hubertská zábava, Ing. Miroslav Kutý,
ředitel Střední lesnické školy Hranice,
světí jedlovou větvičkou stužky budoucích maturantů
ben
u
d
n
e
z
bře
2 0 1 3
s.r.o. Líté 60, 331 52 Dolní Bělá, tel. 373 394 569
Provozovny: 301 00 Plzeň, Poděbradova 12, tel./fax: 377 227 345
331 41 Kralovice, Havlíčkova ul. 236, tel./fax 373 312 174
e-mail: [email protected], mobil: 602 486 818, web: www.agriimport.cz
Nabízíme lesní a zahradní techniku řady značek:
FARMI, SEPPI M, STIHL, LASKI, HONDA, STOCKMANN,
POSCH, FISKARS, OREGON, NAARVA-GRIPP, BAHCO,...
Novin
Kombinace - štěpkovač FARMI s podávacím
pásem CH 260 HFC +
jeřáb FARMI HK dle volby
ky
Traktor KUBOTA
s kompletní lesáckou
výbavou a s navijákem
FARMI
Lesní mulčovače MULTIFORST
pro likvidaci dřevní hmoty i pro úpravu
lesních cest a drcení kamenů
Profesionální
vyvážečky FARMI
- typ PROFDRIVE 12 4WD
s hydr. pojezdem
Nabízíme osiva
pro směsky biopásů, zvěřních
políček a květnatých
i produkčních luk - sazenice
plodonosných dřevin a keřů.
Futerová - Myslivecký ser­v is
Tenisová 955/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař
tel./fax: 274 869 324
mobil: 605 264 633, 777 722 560
e-mail: [email protected]
Štěpkovač LS 200 T
- štěpkuje dřevo až do 20 cm
typ MK 18
pro stahování dřeva o objemu 1-1,2 m³, tzn. hmotnosti cca 800-1000 kg, stroj si získává
oblibu, je šetrný k prostředí a přitom dostatečně výkonný, rozšiřuje se řada adaptérů.
WK<Z:/Eh
W\1ZKh^<z
0iWHSUREOpP\
VLQYD]QtPLURVWOLQDPL"
7êNiVHYiV]iNRQ
RHNRORJLFNp~MPČ"
-VRXYHYDãHPRNROt
Y]iFQiPtVWD"
3URYR]XMHWHKRWHO"
www.ridex.cz
ý6236DODPDQGUYiPQDEt]t
PRODUKTIVITA • PROVOZUSCH OPNOST
NÍZKÉ DENNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
/LNYLGDFLNĜtGODWN\DRVWDWQtFK
LQYD]QtFKURVWOLQ
0RQLWRULQJY]iFQêFKGUXKĤYRNROt
YDãtILUP\
2GERUQRXSpþLRY]iFQiPtVWDYH
YDãHPRNROt
=SUDFRYiQtSĜtURGQtFK]DMtPDYRVWtSURYiãKRWHO
.RQWDNW
Merimex s.r.o., Měděnecká 514
431 86 Kovářská, www.merimex.cz
Tel: +420 374 732 611, Fax: +420 374 732 612
ý6236DODPDQGU7YDUĤåNRYD5RåQRY
SRG5DGKRãWČP
HPDLOVDODPDQGU#VDODPDQGULQIRWHO
ZZZVDODPDQGULQIR
2013
BRNO SUPER
XXI. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA NOŽŮ
21st INTERNATIONAL KNIVES SHOW
Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
sobota 16. 3. 2013, 9–17 h.
Saturday 16th March
9 a.m.–5 p.m.
Bohuslav Škornička
tel. +420 725 217 000
e-mail: [email protected]
Velká modulová akce 2013
Wood-Mizer
informuje
o velice příznivých
podmínkách
pro nákup svých
pásových pil
z modelů
oranžové řady
S
rokem 2012 za zády - jedním z nejlepších během dvacetileté historie
Wood-Mizer v Polsku, vstupuje společnost
do nové fáze rozvoje. V roce 2013 plánuje
Wood-Mizer vybudovat další výrobní provoz o 4 800 m² a silnici, která spojí závod
s dálnicí. Celková investice je 5 milionů
amerických dolarů.
Tyto rozsáhlé projekty jsou možné díky
pokračující podpoře od zákazníků firmy,
kteří opakovaně volí zařízení a nástroje
Wood-Mizer: v roce 2012 bylo prodáno
2 200 pásových pil Wood-Mizer a více než
4 500 000 metrů pilových pásů. Společnost
Wood-Mizer děkuje svým zákazníkům za
jejich loajalitu a spolupráci a jako vděk
nabízí jedinečné podmínky pro nákup
pásových pil z oranžové řady Wood-Mizer.
ník rozhodne objednat pilu v mobilní verzi.
To je rozumné, protože v sezóně bude
schopen poskytovat řezání na zakázku
přímo v místě zákazníka. Přidáme tudíž
modul „soupravy přepravního podvozku“.
A konečně, pila bude vybavena dieselovým
motorem, i taková je možnost. Výsledkem
je, že zákazník Wood-Mizer dostane pilu,
která je nejen schopna vyrábět prvky střešní konstrukce, ale je schopna i rychle reagovat na změny požadavků trhu a řezat
i jiné druhy dřeva nebo řezat na zakázku.
Pásová pila
LT10, řezná délka 5,4 m
el. motor 5,5 kW
XX. MEZINÁRODNÍ
VÝSTAVA NOŽŮ
P
dukci, nahradit zastaralé zařízení a pro ty,
kdo rozjíždějí své nové podnikání v oboru.
Jak dokázala poslední doba, obtížným
ekonomickým podmínkám mohou více
odolávat malé firmy, protože jsou přizpůsobivější a efektivnější. Pily Wood-Mizer
se svým tenkým zářezem, úsporou dřeva
a energie, životností a nízkými náklady na
údržbu pomáhají dřevozpracujícím firmám
prosperovat.
-r
Zde jsou příklady úspor, které můžete získat ve „Velké modulové akci“:
LT15, řezná délka 5,4 m, el. motor
Čím více volitelného příslušenství,
7,5 kW, elektrický zdvih, předřez,
tím lepší cena
Jak je známo, pily Wood-Mizer se SW10, 15 ks pilových pásů
skládají z různých modulů. V každé z řad LT20B s dálkovým ovládáním,
- LT15, LT20, LT40, LT70 - vyrábí Wood- předřezem ručním obracákem,
Mizer základní modul se standardní výba- 15 ks pilových pásů
vou. Významnou předností je, že firma LT20 mobilní se středním ložem,
může udělat pily, které výborně odpovídají hydraulika DH3, s diesel motorem
individuálním požadavkům a potřebám 22HP, 15 ks pásů a ruční obracák
zákazníků. Například,
thzákazník si vybere LT40 stacionární, 15kW elektrořadu LT40 a řekne, že plánuje vyrábět
motor, hydraulika AH3, odkorňostřešní prvky. Jeho pila tudíž musí řezat
vač, 15 ks pásů a ruční obracák
dlouhé kmeny a tak je přidána možnost
LT70 stacionární
s dlouhým
OD
ZÁŠTITOU PRIMÁTORA
MĚSTA
BRNA
„prodlouženého
lože“.
Další stupeň je přidání modulu „hyd- ložem, hydraulika AH15, systém
rauliky“ s upínáním s přítlakem dolů pro odebírání prken, laser, předřez,
zakládání dlouhých kmenů. Pak se zákaz- ostřička a šrankovník
20
Od 15. února 2013 zahajuje WoodMizer akci, která usnadní a zvýhodní nákup
pil s více příslušenstvím. Množství volitelných možností a příslušenství, které k vaší
pile přidáte, dá velikost slevy z ceny základního modelu.
A co víc. Každé volitelné zařízení má
svou cenu a tedy i slevu: u nejdražšího příslušenství je 10 %, u dalšího podle ceníku
- 15 % a tak dále až na 40 %.
Velká modulová akce otevírá nové perspektivy pro ty, kdo chtějí zvýšit svou pro-
INTERNATIONAL
KNIVES SHOW
Nová radnice – Brno,
Dominikánské nám. 1
Sobota 17. března 9–17 hodin
Neděle 18. března 10–16 hodin
Cena podle ceníku Cena v „Akci“ Úspora
Dárek v „akci“ - 15 ks
pásů, ruční obra120 000,- Kč
120 000,- Kč pilových
cák a náhradní díly k pile
v ceně 11 500,- Kč
190 000,- Kč
175 000,- Kč
15 000,- Kč
335 000,- Kč
315 000,- Kč
20 000,- Kč
678 000,- Kč
588 000,- Kč
90 000,- Kč
644 000,- Kč
594 000,- Kč
50 000,- Kč
1 053 000,- Kč
935 000,- Kč
100 000,- Kč
Wood-Mizer CZ
Luby 91, 339 01 Klatovy
tel. +420 376 312 220
fax: +420 376 319 011
[email protected]
www.woodmizer.cz
Wood-Mizer Moravia
Sovadinova 6, 690 02 Břeclav
tel/fax +420 519 322 443
[email protected]
www.wood-mizer.net
www.agroles-oregon.cz
Písek
s.r.o.
JEDNA ZNAČKA
PRO VŠECHNY
ŘETĚZOVÉ PILY
Písek
s.r.o.
Kompletní sortiment dodává:
AGROLES, s.r.o.
Pražská 446, 397 01 Písek
tel.: 382 272 106, 382 272 104, fax: 382 272 105
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Český les - Silva Bohemica

Český les - Silva Bohemica ady značek: FARMI, SEPPI M, STIHL, LASKI, HONDA, STOCKMANN, POSCH, FISKARS, OREGON, NAARVA-GRIPP, BAHCO,...

Více