ceník stoma tologie

Komentáře

Transkript

ceník stoma tologie
ENÍK
CENÍK
TOMATOLOGIE
STOMATOLOGIE
CENÍK
CENÍK
STOMATOLOGIE
STOMATOLOGIE
CENÍK
CENÍK
STOMATOLOGIE
STOMATOLOGIE
CENÍK
CENÍK
STOMATOLOGIE
CENÍK
STOMATOLOGIE
CENÍK
CENÍK
STOMATOLOGIE
STOMATOLOGIE
CENÍK
STOMATOLOGIE
CENÍK
STOMATOLOGIE
Komplexní vyšetření stomatologem při první návštěvě
Preventivní prohlídka - opakované komplexní vyšetření a ošetření
Akutní ošetření klienta
Pohotovostní služba stomatologa
Intraligamentární anestezie
Analgosedace - 1. hodina (pracovní den)
Analgosedace - další hodina (pracovní den)
Analgosedace - 1. hodina (víkend + svátek)
Analgosedace - další hodina (víkend + svátek)
Ošetření dentální hygienistkou (60 minut)
Vstupní ošetření dentální hygienistkou (60 minut) + následná kontrola
Ošetření dentální hygienistkou JUNIOR (45 minut)
Kontrola domácí hygieny, reinstruktáž - kontrolní vyšetření (30 minut)
Deep scaling (60 minut)
Amalgámová výplň malého rozsahu (I.,V. třída)
Amalgámová výplň středního rozsahu (II. třída)
Amalgámová výplň velkého rozsahu, dostavba
Fotokompozitní výplň malého rozsahu (I. třída, V. třída, KD)
Fotokompozitní výplň středního rozsahu (II., III. třída)
Fotokompozitní výplň velkého rozsahu (II., III., IV. třída)
Fotokompozitní rekonstukce korunky, dostavba
Kořenová výplň - laterální kondenzace, BeeFill - 1. k. kanálek
Kořenová výplň - laterální kondenzace, BeeFill - každý další k. kanálek
Plastická dostavba (kořenový čep včetně SIC LC, kompomer, fotokompozit, amalgám)
Kompozitní dlaha vyztužená - FIBER-SPLINT
Endodoncie provizorní (opakovaná) - mechanické, chemické čištění kořenových kanálků,
medikamentózní vložka, provizorní výplň
Reendodoncie - retrepanace, odstranění staré kořenové výplně, případné protetické práce
Ceny stomatologie Santé jsou vázány pouze na služby poskytované na klinikách Santé.
Santé s. r. o. • Pštrossova 24, Praha 1 • Želetavská 9, Praha 4
LINKA SANTÉ 1212 • [email protected], www.sante.cz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE
• Ordinační bělení zubů - obě čelisti (90 minut)
• Domácí bělení zubů - 1 čelist
• Air-flow, přístrojové odstranění povrchových pigmentů (60 minut)
BĚLENÍ ZUBŮ
•
•
•
•
•
DENTÁLNÍ HYGIENA
•
•
•
•
•
ANESTEZIE
•
•
•
•
PREVENTIVNÍ OŠETŘENÍ
920 Kč
1 300 Kč
680 Kč
970 Kč
1 100 Kč
1 020 Kč
1 520 Kč
1 850 Kč
2 270 Kč
1 500 Kč
1 100 Kč
3 100 Kč
1 120 Kč
7 950 Kč
2 230 Kč
1 450 Kč
1 450 Kč
1 650 Kč
890 Kč
660 Kč
1 815 Kč
190 Kč
3 600 Kč
600 Kč
4 200 Kč
600 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 280 Kč
3 300 Kč
Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší
klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo LINKA SANTÉ 1212.
CENÍK STOMATOLOGIE 2013
Parodontologické vyšetření, konzultace - stanovení léčebného plánu
Laboratorní vyšetření parodontálních patogenů
Odstranění poddásňového zubního kamene (Deep scaling) / 1 čelist
Transplantace vlastních tkání dutiny ústní - pojivový / epiteliální štěp (štěp měkkých tkání)
Protetický plán dle OPG, včetně rozpisu
Otisk alginátový Otisk silikonový (Pentamix)
Otisk polyéterový
Provizorní ochranný můstek (razidlová technika, do šesti zubů)
Provizorní ochranný můstek z plastu sedm a více zubů
Provizorní ochranná korunka z plastu - na implantát
Provizorní ochranný můstek z plastu - 2 pilíře - implantáty
Provizorní ochranný můstek z plastu - 3 - 4 pilíře - implantáty
Korunka fasetovaná - metalokeramika
Celokeramická korunka zirkonoxid
Částečná imediátní náhrada do čtyř zubů
Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky do šesti zubů
Attachment (spojovací díl), zásuvný spoj - patrice
Attachment (spojovací díl), zásuvný spoj - matrice
Celková náhrada horní - imediátní
Celková náhrada horní hybridní
Celková náhrada dolní - imediátní
Celková náhrada dolní s litou bází
Celková náhrada dolní hybridní
Dlaha proti bruxismu
Člen můstku celokeramický - zirkonoxid
Člen můstku fasetovaný - metalokeramika
1 000 Kč
300 Kč
620 Kč
850 Kč
2 670 Kč
3 400 Kč
2 050 Kč
3 900 Kč
4 300 Kč
4 500 Kč
8 740 Kč
2 100 Kč
5 010 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
4 500 Kč
6 320 Kč
4 400 Kč
6 550 Kč
6 350 Kč
1 000 Kč
5 420 Kč
4 420 Kč
1 000 Kč
2 880 Kč
1 200 Kč
1 340 Kč
CEREC - keramická inlay 1 ploška - živcová/leucitová keramika
CEREC - keramická inlay 2 plošky - živcová/leucitová keramika
CEREC - keramická inlay 3 plošky - živcová/leucitová keramika
CEREC - keramická onlay korunka, endokorunka - živcová/leucitová keramika
CEREC - keramická faseta - živcová/leucitová keramika
CEREC - keramická inlay 1 ploška - disilikátová keramika
CEREC - keramická inlay 2 plošky - disilikátová keramika
CEREC - keramická inlay 3 plošky - disilikátová keramika
CEREC - keramická onlay, korunka, endokorunka - disilikátová keramika
CEREC - keramická faseta - disilikátová keramika
CEREC - můstek tříčlenný
CEREC - můstek čtyř a vícečlenný
CEREC - Provizorní můstek
Ceny stomatologie Santé jsou vázány pouze na služby poskytované na klinikách Santé.
Santé s. r. o. • Pštrossova 24, Praha 1 • Želetavská 9, Praha 4
LINKA SANTÉ 1212 • [email protected], www.sante.cz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 200 Kč
4 700 Kč
5 000 Kč
8 500 Kč
8 500 Kč
6 000 Kč
6 500 Kč
7 000 Kč
9 900 Kč
9 900 Kč
19 800 Kč
24 500 Kč
3 000 Kč
CEREC - frézované celokeramické práce - ošetření pomocí CAD/CAM technologie v průběhu jednoho dne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PROTETIKA
•
•
•
•
PARODONTOLOGIE
CENÍK STOMATOLOGIE 2013
Komplikovaná chirurgická extrakce
Chirurgie měkkých tkání - odstranění uzdiček, excize útvarů Chirurgie kosti malého rozsahu - plastika kosti dásňového výběžku
Chirurgická extrakce - ošetření atraumat. materiálem, kolagenní výplň rány (Hyprosorb)
Implantologie - konzultace
Miniimplantát jako podpora snímací protézy (včetně matrice)
Systém ASTRA (1 implantát) - chirurgická fáze
Systém ASTRA - protetická fáze
(vhojovací váleček, otiskovací šroubek, replika impl., abutment, 1 metaloker. korunka)
Augmentace kosti malého rozsahu (autologní bone chips, TCP)
Augmentace kosti většího rozsahu (TCP, membrána)
Augmentace kosti komplikovaná
(transplantace kostního bločku, bone-split, externí sinus-lift)
Ceny stomatologie Santé jsou vázány pouze na služby poskytované na klinikách Santé.
Santé s. r. o. • Pštrossova 24, Praha 1 • Želetavská 9, Praha 4
LINKA SANTÉ 1212 • [email protected], www.sante.cz
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
•
•
•
•
•
•
•
IMPLANTOLOGIE
•
•
•
•
CHIRURGIE
11 200 Kč
14 900 Kč
3 500 Kč
8 500 Kč
1 000 Kč
9 200 Kč
17 000 Kč
1 210 Kč
890 Kč
650 Kč
1 080 Kč
CENÍK STOMATOLOGIE 2013

Podobné dokumenty

PDF

PDF • Kořenová výplň - laterální kondenzace, BeeFill - 1. kořenový kanálek • Kořenová výplň - laterální kondenzace, BeeFill - každý další kořenový kanálek • Plastická dostavba (kořenový čep včetně SIC ...

Více

číselník STOMAGVY s platností od 1. 4. 2013

číselník STOMAGVY s platností od 1. 4. 2013 REKONSTRUKCE KORUNKY-PREMOLÁR, MOLÁR-STANDARD.MAT. REKONSTRUKCE KORUNKY-FRONTÁLNÍ ÚSEK-STANDARD.MAT. FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY - STANDARDNÍ MATERIÁ...

Více

Katalog - GC Europe

Katalog - GC Europe mezníkû. Bêhem nêkolika desetiletí inovací svých produktû, výzkumu, vývoje a výroby svêtové úrovnê upevnila spoleËnost GC svûj závazek spolupracovat s profesionály z oblasti stomatologie a prosazov...

Více

ceník výkonů stomatologické péče - Fakultní nemocnice u sv. Anny v

ceník výkonů stomatologické péče - Fakultní nemocnice u sv. Anny v 1020 Oprava fixní náhrady nadstandardním materiálem

Více

Skloionomerní výplňový materiál

Skloionomerní výplňový materiál Vysoce viskózní skloionomerní cement pro výplně v postranním úseku chrupu v nejnovější ručně míchatelné verzi Easymix nebo v kapslovém systému Aplicap™.

Více