Ceník - Stomal

Komentáře

Transkript

Ceník - Stomal
Ceník stomatologických výrobků
Kontakty:
KÓD
platí od:
Jilemnice: 481 541 510
Turnov: 774 949 028
Lomnice: 774 949 045
1. 7. 2016
NÁZEV
Cena LAB
27
Skleněný pilíř ZX-27
2800
100
Expresní příplatek (počet ks dle náročnosti práce)
100
103
Transparentní patro
499
104
Kovová faseta litá
299
105
Konstrukce pod SR Adoro frézovaná z nanokompozita - 1 člen
599
200
CAD digitální modelace - běžné práce
0
201
CAD digitální modelace - implantáty, kořenová inlay
0
203
CAD digitální modelace - fasetové práce
210
Frézovaný člen CoCr, titan - příplatek
250
Ruční modelace fixní práce
260
IPS Empress (lithium disilikát) s kódem 81115 - 1 člen
261
Presování LD z dodaného předtvaru
700
300
Anatomický člen - celokeramický (ZrO2, LD)
-200
500
Deflex - příplatek za estetické (transparentní) spony u 82011 a 82014
845
550
Skelet (příplatek) - laserem sintrovaný
4999
600
Enamel - příplatek za materiál ke kompozitním inlayím a onlayím
200
0
149
0
0
60000
Materiál (počet ks dle skutečných nákladů)
10
60300
Litá výztuž - prefabrikovaná (u 82001/2 přispívá VZP)
277
60300+
Litá výztuž - individuální (ke kódu 82011 a 82014)
399
80001
Studijní model s otiskem
84
80002
Analýza modelu v okludoru
89
80004
Diagnostická přestavba
89
80010
Wax-up (1 člen)
250
80011
Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci
129
80012
Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci
129
80013
Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci
95
80021
Registrace obličejovým obloukem
299
80031
Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovou šablonou
219
80051
Sponová modelace - pilířová konstrukce
169
80061
Frézování - pilířová konstrukce nebo člen
109
81000
Podbarvení koř. nástavby keramikou (pro navazující celokeramické náhrady)
99
81010
Giroform model - příplatek (nad 5 členů již v ceně výrobku)
249
R E K O N S T R U K C E
K O R U N K Y
81003,13,23
Inlay keramická (lithium disilikát, ZrO2)
1749
81004,14,24
Inlay nepřímá - nanokompozit, Enamel (plus kód 600)
899
81032
Onlay nepřímá - nanokompozit, Enamel (plus kód 600)
999
81033
Onlay keramická (lithium disilikát, ZrO2)
1799
81041
Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá, litá
289
91041
Inlay kořenová - keramická (ZrO2)
1799
81042
Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá
699
81051
Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá
289
81052
Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá
749
81062
Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá
759
81072
Estetická faseta z kompozitního plastu (ceromer SR Adoro)
699
81073
Estetická faseta (lithium disilikát, ZrO2)
1779
81101
Korunka plášťová celokovová, do ztracena
649
81102
Korunka plášťová celokovová, na schůdek
689
81111, 2
Korunka plášťová - plast (faseta vybroušena z prefabrikovaného zubu)
539
81113, 4
Korunka plášťová, ceromer SR Adoro (možné kombinovat s kódem 105)
899
Korunka celokeramická - ZrO2, E.Max
2399
81121, 2
Korunka fasetovaná, laserem sintrovaná - plast (CAD/CAM)
1099
81123, 4
Korunka fasetovaná, laserem sintrovaná - ceromer SR Adoro (CAD/CAM)
1249
K O R U N K O V É
81115
N Á H R A D Y
81125
Příplatek za celkovou fasetaci (korunka i mezičlen)
369
81132+
Korunka metalokeramická - laserem sintrovaná (individuální provedení - InLine)
1999
81132
Korunka metalokeramická - laserem sintrovaná (jednoduché provedení - InLine ONE)
1849
81135
Keramický krček (příplatek k 81132 a 81231)
199
P I L Í Ř O V É
K O N S T R U K C E
Korunka plášťová celokovová
849
Korunka celokeramická v můstku - ZrO2, E.Max
2399
81211, 2
Korunka fasetovaná, laserem sintrovaná - plast (CAD/CAM)
1099
81221, 2
Korunka fasetovaná, laserem sintrovaná - ceromer SR Adoro (CAD/CAM)
1249
81231+
Korunka metalokeramická - laserem sintrovaná (individuální provedení - InLine)
1999
81231
Korunka metalokeramická - laserem sintrovaná (jednoduché provedení - InLine ONE)
1849
81242
Inlay jako pilíř můstku
799
81243
Inlay keramická jako pilíř můstku (ZrO2)
1399
81261
Teleskopická korunka frézovaná - prim. díl z CoCr (CAD/CAM)
1999
81262
Teleskopická korunka frézovaná - sek. díl z CoCr
81201, 2
81203
S P O J E N Í
2999
P I L Í Ř O V Ý C H
K O N S T R U K C Í
81301
Člen můsktu celokovový
649
81302
Člen můstku fasetovaný, laserem sintrovaný - plast (CAD/CAM)
1049
81303
Člen můstku fasetovaný, laserem sintrovaný - ceromer SR Adoro (CAD/CAM)
1149
81311
Člen můstku, keramický - ZrO2, E.Max
2399
81312+
Člen můstku metalokeramický - laserem sintrovaný (individuální provedení - InLine)
1999
81312
Člen můstku metalokeramický - laserem sintrovaný (jednoduché provedení - InLine ONE)
1849
A D H E Z I V N Í
N Á H R A D Y
KÓD
NÁZEV
81501
Adhezivní můstek, jeden mezičlen - plast
Cena LAB
81502
Adhezivní můstek, další mezičlen - plast
349
81511
Adhezivní můstek, jeden mezičlen - ceromer SR Adoro
1399
81512
Adhezivní můstek, další mezičlen - ceromer SR Adoro
569
81521
Adhezivní můstek, jeden mezičlen (ZrO2)
4199
81522
Adhezivní můstek, další mezičlen (ZrO2)
1895
81531
Adhezivní litá dlaha - do 6 zubů
1199
81532
Adhezivní litá dlaha - 7 a více zubů
P R O V I Z O R N Í
865
1349
F I X N Í
N Á H R A D Y
A
O P R A V Y
81601
81611
81612
81613
Provizorní korunka z plastu (digitální výroba 3D tiskem)
Provizorní můstek z plastu: do 6ti zubů (digitální výroba 3D tiskem)
Provizorní můstek z plastu: 7-9 zubů (digitální výroba 3D tiskem)
Provizorní můstek z plastu: 10 a více zubů (digitální výroba 3D tiskem)
400
1344
1829
2158
81621
Oprava fixní náhrady s otiskem - nová faseta (účtujeme 1x plastová, 2x keramická)
449
81631
Oprava fixní náhrady s otiskem - spájení
549
Č Á S T E Č N É
S N Í M A T E L N É
N Á H R A D Y
82001
Částečná sním. náhrada s jednoduchými retenčními prvky - do 6 zubů
1399
82002
Částečná sním. náhrada s jednoduchými retenčními prvky - nad 7 zubů
1649
82011
Částečná sním. náhr. s 2ma litými kot. prvky - do 6 zubů (Deflex + kód 500)
2749
82014
Částečná sním. náhr. s 2ma litými kot. prvky - nad 7 zubů (Deflex + kód 500)
2899
82015
Další litý kotevní prvek
119
82021
Částečná snímatelná náhrada dolní s litou patrovou deskou - 7 a více zubů
3199
82022
Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou - 7 a více zubů
3399
82031
Částečná imediátní náhrada - do 4 zubů
1449
82032
Částečná imediátní náhrada - do 9 zubů
1849
82033
Částečná imediátní náhrada - 10 a více zubů
2249
82104
Horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky
3199
82105
Horní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků
3349
82114
Dolní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky
3249
82115
Dolní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků
C E L K O V É
3249
S N Í M A T E L N É
N Á H R A D Y
82201
Celková náhrada horní - technologie SR Ivocap nebo Deflex (+ kód 500)
2499
82203
Celková náhrada horní s litou patrovou deskou
3449
82204
Celková náhrada horní (komplet), hybridní s technologií regulace frikce Spharolock
8999
82205
Celková náhrada horní - imediátní
2549
82211
Celková náhrada dolní - technologie SR Ivocap nebo Deflex (+ kód 500)
2499
82212
Celková náhrada dolní s litou bazí
3199
82213
Celková náhrada dolní (komplet), hybridní s technologií regulace frikce Spharolock
8999
82214
Celková náhrada dolní - imediátní
O P R A V Y
2549
S N Í M A T E L N Ý C H
N Á H R A D
A
R E B A Z E
82301
Oprava zubu vypadlého z náhrady
299
82311
Oprava na modelu - prasklá, zlomená náhrada
439
82320
Oprava 1 retenčního prvku náhrady (mimo Deflex)
429
82321
Oprava dalšího retenčního prvku náhrady
119
82331
Oprava - rozšíření baze náhrady do 4 zubů
899
82332
Oprava - rozšíření baze náhrady, 5 a více zubů
1049
82341
Oprava skeletové náhrady - spájení laserem
1099
82352
Rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem
1549
82354
Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování
Z Á S U V N É
1549
S P O J E
81401
Attachment - výroba patrice
799
81402
Zásuvný spoj, frézovaná patrice
1949
81411
Attachment - výroba matrice
799
82106
Horní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky (z licí pryskyřice)
3099
82116
Dolní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky (z licí pryskyřice)
3099
82117
Teleskopická snímatelná náhrada - příplatek k 82106/82116
350
85100
Zásuvný spoj ZL Acrylock (kompletní sada na 1 patro)
1099
85101
Zásuvný spoj Star Anker (kompletní sada na 1 patro)
2399
85102
Univerzální zásuvný spoj MK1
2999
85180
Částečná protéza bez kotevních prvků pro jednostranný oblouk (MK1)
2299
85050
Frézování - 1h
599
T E P E L N É
T V A R O V Á N Í
F Ó L I Í
85001
Chránič zubů Playsafe Heavy Pro - (fólie dle výběru za příplatek)
85005
Pouzdro pro chrániče zubů
89
85010
Matrice pro bělení zubů (vč. modelu)
449
85011
Fixační dlaha
Dlaha proti skřípání zubů-bruxismu.
749
85012
85013
Silensor - pomůcka proti zapadávání dolní čelisti, zástavě dechu (apnoe)
1649
85014
Stomex - pomůcka proti chrápání
1150
949
799
I M P L A N T O L O G IE
81136
Implantát - příplatek za 1 člen (tradiční metoda spalitelné kapny)
299
80064
Umělá gingiva (silikon)
209
80065
81500
Keramická gingiva (člen)
Individuální abutment - ZrO2, CoCr, titan
900
3699
81510
Šroubovaná korunka, můstek nebo třmen (cena za pilíř) - ZrO2, CoCr, Ti
4899
81550
Podmíněně snímatelná náhrada All-On-Four (bez třmenu)
16000

Podobné dokumenty

vý rok je tu nový rok je tu no je tu nový rok je tu nový rok je

vý rok je tu nový rok je tu no je tu nový rok je tu nový rok je lokálně přímo na zuby, • příchutě: meloun, jahoda, máta, tutti-frutti, vanilka.

Více

Ceník stomatologických výrobků - PROFI

Ceník stomatologických výrobků - PROFI Ceník stomatologické laboratoře platný od 1.6. 2011

Více

zde

zde Horní skeletová náhrada, 3 a více kotevních prvků Horní skeletová náhrada, nesponové kotevní prvky Dolní skeletová náhrada, 2 kotevní prvky Dolní skeletová náhrada, 3 a více kotevních prvků Dolní s...

Více

Ceník výrobků - BHM dent a labor sro

Ceník výrobků - BHM dent a labor sro Název výrobku Inlay dvouplošková, nepřímá, kompozitní plast Inlay a onlay keramická nebo presovaná, dobarvená Onlay z kompozitního plastu Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá, litá Inlay kořenová, ...

Více

Zubní laboratoř Ceník

Zubní laboratoř Ceník Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci Sponová modelace-pilířová konstrukce Drátěnná výstuž

Více

Zub za zub !

Zub za zub ! Termoplastické fólie firmy Erkodent pokrývají široké spektrum použití v dentálních laboratořích i ordinacích. Fólie jsou zhotoveny z různých druhů materiálů v odlišných sílách pro jednotlivé aplikac...

Více

Seznam zdravotnických prostředků podléhajících snížené sazbě DPH

Seznam zdravotnických prostředků podléhajících snížené sazbě DPH nebo ke zmírnění jeho důsledků. Studijní model s otiskem Analýza modelů v okludoru Diagnostická přestavba Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci Funkční otisk dolní čelisti v individuální...

Více

Uživatelský manuál

Uživatelský manuál 18. Chcete-li vytvořit další snímek TMK, stiskněte tlačítko pro návrat (R) a vraťte tak přístroj do výchozí pozice, opět upravte polohu pacienta a podle již popsaných kroků 13 – 16 vytvořte druhý s...

Více

Zobrazte a uložte si dokument ve formátu

Zobrazte a uložte si dokument ve formátu Dlahy pro přenos zámečků v ortodoncii . . . . . . . . . 17 Dlahy proti skřípání zubů . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 10 Dublování modelů . . . . . . . . . ....

Více