Scorpions cup 2012

Komentáře

Transkript

Scorpions cup 2012
8. Scorpions cup
Memoriál Miroslava Vyhnánka
Pořádá:
SK Taekwondo Scorpions Olomouc, o. s.
ve spolupráci s
Českým svazem Taekwondo WTF
Turnaj Národní Ligy
Pod záštitou primátora města Olomouc
28. 4. 2011
Sportovní Hala Univerzity Palackého, U Sportovní haly 38/2
Turnaj je součástí:
Taekwondo extraligy
Taekwondo extraligy mládeže
Národní taekwondo ligy
Národní taekwondo ligy mládeže
Partnery turnaje jsou:
Scorpions cup 2012
Pořadatel:
Český svaz Taekwondo WTF
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
tel..: +420 604 23 28 23
fax.: +420 2 417 66 283
www.taekwondo-wtf.cz
Organizátor:
SK TAEKWONDO SCORPIONS
OLOMOUC, o.s.
Jiţní 93, Olomouc 9, 77900
tel. : +420 734 499 263
tel. : +420 773 165 543
email: [email protected]
[email protected]
www.tkdscorpions.cz
Místo konání:
Sportovní Hala Univerzity Palackého, U Sportovní haly 38/2, 779 00 Olomouc - Lazce
Časový harmonogram - kyorugi:
Pátek
27. 4. 2011
20:00 - 23:00
registrace a váţení
Sobota
28. 4. 2011
07:00 - 08:00
09:00 - 13:00
13.00 - 14.00
14.00 - 18:00
registrace a váţení
začátek bojů
přestávka
finálové boje
Poznámka:
Vyhlašování výsledků proběhne v průběhu bojů, vyhlášení týmů po skončení zápasů.
Podmínky:
Pouze členi národních federací a svazu, kteří jsou členy ETU, WTF. Podmínkou je platná
závodní licence či svazový průkaz se zaplacenou svazovou známkou.
Možnosti ubytování:
1. Internet portal: www.olomouc-tourism.cz
2. Hostel:
Penzion Best - www.penzionbest.cz
Plavecký stadion OLTERM – www.olterm.cz/hostel
Hotel Národní Dům, Igor Novák, tel: +420606276222, fax: +420585224983
3. Hotel:
Hotel Flora – www.hotel-flora.cz
REGISTRACE ONLINE: 20. 3. – 25. 4. 2012
http://www.cobra-dojang.cz/registrace.php
Scorpions cup 2012
KYORUGI
Členství:
Pouze členové národních federací, kteří jsou členy WTF a ETU. Kaţdý člen se musí prokázat
příslušnou platnou licencí. Všichni musí mít platné potvrzení od lékaře, které není starší neţ
jeden rok. Účastníci mladší 18-ti let musí předloţit souhlas rodičů se startem.
Závodníci:
muţi a ţeny
class A:
class B:
4. kup - 3. Dan
9. - 5. kup
Trpaslíci
Muţi/Ţeny (2006, 2005)
-16, -18, -21, -24, -27, -30, -33, +33 kg
Děti
Muţi/ Ţeny (2004, 2003)
-21, -24, -27, -30, -33, -36, -40, +40 kg
Žáci
Muţi/ Ţeny (2002, 2001)
-26, -30, -33, -36, -40, -45, -50, +50 kg
Kadeti
Muţi (2000, 1999, 1998)
Ţeny (2000, 1999, 1998)
-33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 kg
-29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 kg
Junioři
Muţi (1998, 1997, 1996, 1995)
Ţeny (1998, 1997, 1996, 1995)
-45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg
-29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 kg
Senioři
Muţi (1994, 1993, …..)
Ţeny (1994, 1993, …..)
-54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg
-46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg
ROČNÍK 1998 MŮŽE STARTOVAT POUZE V JEDNÉ KATEGORII (JUNIOŘI NEBO KADETI).
ÚTOK NA HLAVU:¨
Povolen kop na hlavu:
kategorie:
Zákaz kopů na hlavu:
kategorie:
seniorů, juniorů a kadetů
ţáci (povinné ochranné botičky - zajistí organizátor)
děti a trpaslíci
Scorpions cup 2012
Důležité upozornění:
KATEGORIE MUSÍ OBSAHOVAT MIN. 4 ZÁVODNÍKY. JINAK BUDE SLOUČENA
S NEJBLIŢŠÍ MOŢNOU KATEGORIÍ. NELZE SLUČOVAT TŘI KATEGORIE. PO
SLOUČENÍ KATEGORIE BUDE KATEGORIE VYHLÁŠENA BEZ OHLEDU NA POČET
ZÁVODNÍKŮ.
Zápasové plochy:
celkem 5 zápasových ploch
- 4 zápasové plochy (elektronické vesty DAEDO a ADDIDAS)
- 1 zápasová plocha s elektronickým bodovacím zařízením (děti a trpaslíci)
Elektronické chrániče nártů Daedo si bude možno zapůjčit u organizátorů.
Rukavice a chrániče zubů jsou povinné!
Startovné:
350,- Kč
(pro registrované závodníky ČSTKD WTF)
Každý tým může přivést jednoho rozhodčího, který bude zařazen do sboru rozhodčích.
Zápasy:
Pravidla podle WTF a KO systému platného od 6.10. 2010
Kvalifikace
2 x 2 minuty
Finále
3 x 2 minuty
Poznámka : doba trvání zápasů můţe být operativně upravena.
Ocenění účastníků:
Jednotlivci: 1. - 3. místo:
Týmy:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
medaile
pohár + 5000,pohár + 3000,pohár + 2000,-
Protest: Protest se podává do 10 min. po ukončení zápasu na předepsaném formuláři ke
stolečku zapisovatelů dané závodní plochy. Protest může podat pouze oficiální kouč týmu.
Protest bude předán arbitráţní komisi, která vysloví neodvolatelný verdikt. Arbitráţní komise
bude sestavena v den konání soutěţe. Poplatek za protest je 500,- Kč (při oprávněném protestu
bude vrácen).
Ručení: Všichni, kdo se na turnaji jakoukoliv formou podílejí, účastní se na vlastní riziko!
Pořadatel a/nebo organizátor v ţádném případě nepřebírají odpovědnost za osobní nebo věcné
škody. Nějaké příp. nutné zdravotní pojištění nebo pojištění pro případ nehody při sportu si
zajistí kaţdý účastník sám. Kaţdý účastník závodů mladší 18-ti let odevzdá při registraci
potvrzené prohlášení od rodičů (případně zákonného zástupce), ţe se závodů účastní na vlastní
riziko.
Scorpions cup 2012
SCORPIONS CUP OLOMOUC 2012
8. ROČNÍK
Já ( můj syn, dcera ) ,
____________________________________________________________
jsem si vědom rizika možného úrazu a jeho následků.
Prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý k plnokontaktnímu zápasu. Jsem poučen o tom,
že úrazové či jiné pojištění si hradím sám a organizátor se zříká veškeré odpovědnosti v
případě úrazu vzniklého při turnaji.
V případě nesnímatelných rovnátek zubů jsem si vědom možného vážného
poškození chrupu.
V případě účastníka mladšího 18-ti let je nutný souhlas rodičů nebo zákonného
zástupce.
......................................
Datum
.......................................... ............................................
Podpis rodiče
U závodníka mladšího 18. let
.........................................................
potvrzení a podpis vedoucího klubu, případně trenéra klubu
Podpis závodníka
U závodníka staršího 18. let

Podobné dokumenty

Scorpions cup 2012 - sk cobra dojang prague

Scorpions cup 2012 - sk cobra dojang prague S NEJBLIŹŠÍ MOŽNOU KATEGORIÍ. NELZE SLUČOVAT TŘI KATEGORIE. PO SLOUČENÍ KATEGORIE BUDE KATEGORIE VYHLÁŠENA BEZ OHLEDU NA POČET ZÁVODNÍKŮ. Zápasové plochy:

Více

Scorpions cup 2012

Scorpions cup 2012 Protest se podává do 10 min. po ukončení zápasu na předepsaném formuláři ke stolečku

Více

Scorpions cup 2012 - The Czech TAEKWONDO federation

Scorpions cup 2012 - The Czech TAEKWONDO federation Protest se podává do 10 min. po ukončení zápasu na předepsaném formuláři ke stolečku

Více

Scorpions cup 2012

Scorpions cup 2012 Protest se podává do 10 min. po ukončení zápasu na předepsaném formuláři ke stolečku zapisovatelů dané závodní plochy. Protest může podat pouze oficiální kouč týmu. Poplatek za protest je 500,- Kč ...

Více

cz - The Czech TAEKWONDO federation

cz - The Czech TAEKWONDO federation http://www.hotel.cz/praha/ http://www.praguewelcome.cz/en/

Více

5th Open Czech Taekwondo Championships

5th Open Czech Taekwondo Championships Ubytování v Praze: Informace o Praze:

Více

Svitavy: Hotel Národní dům – GPS N 49°45.49468`, E 16°27.65935

Svitavy: Hotel Národní dům – GPS N 49°45.49468`, E 16°27.65935 Penzion Fontána - http://ubytovani-svitavy.pension-fontana.cz/ Penzion Malaika - http://www.penzionmalaika.cz/ Penzion Náměstí Míru - http://www.ubytovanisvitavy.eu/ Penzion No. 10 - http://www.pen...

Více

3rd KOREAN AMBASSADOR`S CUP AND 13th PRAGUE OPEN

3rd KOREAN AMBASSADOR`S CUP AND 13th PRAGUE OPEN http://www.hotel.cz/praha/ http://www.praguewelcome.cz/en/ Mapa umístění sportovní haly:

Více

prague open 2009 - Gladiator Dojang

prague open 2009 - Gladiator Dojang Odešlete tento formulář ne později než 27. 10. 2009 na email: [email protected]

Více

kolín cup 2013 - gladiatordojang.cz

kolín cup 2013 - gladiatordojang.cz Mgr. Tereza Lee Neumanová Ing. Daniel Tokar

Více