umělecké sklo art glass

Komentáře

Transkript

umělecké sklo art glass
ČESKÉ
UMĚLECKÉ SKLO
SoukromÁ sbÍrka, III. část
CZECH
ART GLASS
A Private Collection, Part III.
Aukce
veŘejnÁ dobrovolnÁ spoleČnÁ draŽba
20. 2. 2011 ve 13:30 hod.
AUCTION
20. 2. 2011, 1:30 p.m.
PALÁC ŽOFÍN – PRAHA 1
SLOVANSKÝ OSTROV 226
English version available at
www.sypka.cz
JMENNÝ REJSTŘÍK
sklo
Autor neurčen 3, 6, 48, 117, 2
Boháč Jiří 112
Exnar Jan 101, 107, 108, 116
Gabrhel Jan 20, 58, 74
Giňová Mária 118
Hatašová Jana 110, 109
Hlava Pavel 16, 17, 23, 26, 29, 30, 38, 39, 41, 42, 52, 53,
59, 60, 63, 64, 65, 66, 77, 83, 98
Honzík Stanislav st. 12, 27, 36
Hospodka Josef 47
Janků Miloslav 54
Jelínek Vladimír 32
Jetmar Jiří 121
Jetmar Jiří 122
Ježek Pavel 71, 75
Klein Vladimír 119
Koštupcová Hana 102
Koudelka František 67
Lichtágová Vlasta 4
Lippert Hans 10
Lippert Oswald 10
Machat Michal 123
Matura Adolf 28
Metelák Milan 7, 8, 40
Milkov Stefan 5
ISBN 978-80-254-9155-3
Němeček Zdeněk 51
Oldřich Lipský 13, 19, 24, 33, 37
Oliva Ladislav 70, 72, 93
Oliva Ladislav st. 11
Pačínek Jiří 124
Pavel Hlava 9
René Roubíček 78
Roubíčková Miluše 14
Rozinek Josef 12, 27, 36
Rozsypal Ivo 86, 95, 97, 99, 100
Schrötter Rudolf 1
Šípek Bořek 113
Smrčková Ludvika 18, 31
Šrámková-Šolcová Ivana 123
Strášková 62
Šuhájek Jiří 79, 84, 85, 88, 89, 91, 103, 104, 106, 115
Švestková Eva 111
Svoboda Jaroslav 56
Torfs Anna 120
Vik Vlastimil 90
Vízner František 21, 22, 25, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 57, 68,
69, 73, 76, 80, 81, 82, 96, 105, 114
Wünsch Karel 35, 55, 61, 87, 92, 94
Žertová Jiřina 15, 34
Sbírka poválečného designu českého skla III
Aukční dům Sýpka, 2011
Již potřetí máme díky Aukčnímu domu Sýpka
možnost nahlédnout do rozsáhlé sbírky českého skleněného designu a dokonce příležitost si
z ní něco (nebo i všechno!) zakoupit.
Také tentokrát nás katalog aukce provází historií sklářské výroby posledních desítek let.
Sbírka je to úctyhodná: jsou v ní zastoupeny
mnohé známé sklárny, řada slavných výtvarníků, nespočet technologií.
Dodnes překvapuje škála tvarů a barev skla,
jichž byli umělci ve spolupráci s mistry řemeslníky schopni dosáhnout. Nejen počet realizovaných návrhů, jejich široký výtvarný a technologický záběr, ale zejména precizní řemeslné zpracování, dokonalá surovina a originální
výtvarné pojetí charakterizují české sklo, které
je mezinárodně známým fenoménem. V souboru nabízeném v aukci převažují exkluzivně
zpracované dekorativní výrobky, ale objevuje
se i běžnější sériová produkce nebo naopak
unikátní ateliérová díla.
Často se nesetkáváme s takto soustředěně budovanou kolekcí, při jejímž vytváření by se tolik myslelo na různé z faset poválečné sklářské
výroby. Bylo ale skutečně z čeho vybírat, novodobá historie českého sklářského designu totiž
nabízí nepřeberné množství vzorů. Pouze sběratel, který má o sklářské výrobě dobrý přehled
a ví, kde předměty získávat, ale hlavně oplývá porozuměním pro krásu materiálu, z tak široké
nabídky sestaví takto kvalitní soubor, jaký se zatím na třech aukcích představil.
Přeji aukci úspěch a novým majitelům skleněných děl hodně radosti z předmětů, z nichž mnohé
jsou trvale zapsány do slavné historie českého sklářství.
Text: Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.,
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
3
1
Schrötter Rudolf (1887) připsáno
Figurální nástolec, model č. 12894, mísa č. 11231,
2
Autor neurčen
Váza, návrh 30./40.léta 20. stol.
figurka č. 11932, návrh 30. léta 20. stol.
Rudolfova Huť
ručně lisované sklo, průměr 29,5 cm, výška figurky 18,5 cm
Českomoravské sklárny, dříve S. Reich a spol., Krásno
n.B./Valašské Meziříčí
foukané sklo, leptaný dekor, výška 21,5 cm
leptaná značka na dně „čMs“
Lit.: Newhall 2008, seznam na CD. Srov.: Křen 2006, s.
17, obr. 32.
€ 82
2 000 Kč
€ 62
1 500 Kč
4
Lichtágová Vlasta (1921)
Váza, model Beran, model č. 4515 nebo 4592,
návrh r. 1945
3
Autor neurčen
Váza, návrh r. 1943
sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 18,5 cm
Model vystaven v r. 2009 na výstavě Magické sklo,
Sklárna Beránek ve Škrdlovicích ve Východočeském muzeu
v Pardubicích.
sklářská škola, Železný Brod
leptané sklo s barevnou lazurou, výška 22 cm
unikátní kus; rytá značka na dně „SŠ 393/43 ŽB“
€ 143
Lit.: VKŠ, r. 1945–49. Křen 2009, s. 69.
3 500 Kč
€ 82
4
2 000 Kč
5
Milkov Stefan (1955)
Strážce, návrh r. 2004
černé tavené sklo-burel, autorský podstavec z lamina
a plátkového stříbra, výška 80 cm, s podstavcem 185 cm
€ 13 123
320 000 Kč
6
Autor neurčen
Reklamní blok Moser, návrh 50. léta 20. stol.
České sklo – Moser, Karlovy Vary
ručně broušené sklo, křišťál a topaz, 12 x 5,5 x 3 cm
Existence tohoto modelu potvrzena sklárnou Moser,
Karlovy Vary.
€ 62
7
Metelák Milan (1928–1993)
Váza 3 ks, návrh do r. 1953
1 500 Kč
Borské sklo, sklárna Harrachov
hutní sklo, výška 25 cm, 18,5 cm a 16 cm
Lit.: The glassmakers of Harrachov. In: GR, sv. 8/1953,
č. 2, s. 3–7.
€ 62
1 500 Kč
9
Pavel Hlava (1924–2003)
Váza, návrh po r. 1957
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo sommerso, výška 21 cm
8
Metelák Milan (1928–1993)
Váza, model Harrtil, návrh kolem r. 1956
Model vystaven v r. 1957 na XI. Trienále v Miláně
a různé variace modelu v r. 1960 na XII. Trienále v Miláně.
Lit.: Hetteš Karel: Fifteen years of endeavour to obtain
new Czech glass and new porcelain. In: CGR, sv. 15/1960,
č. květen-červen, s. 2–10, obr. na s. 2. Raban 1963, s. 94.
Petrová 1989, s. 143, č. 107 a 108. Petrová 1995, s. 14.
Petrová 2001, s. 37, obr. 19. Ricke 2005, s. 174, č. 62 a 63.
Hill 2008, s. 114.
Borské sklo, sklárna Harrachov
hutní sklo, výška 20 cm
vzácný tvar
Srov.: Wiesner Richard: How “Harrtil” was born.
In: CGR, sv. 11/1956, č. 2, s. 16–23.
€ 82
2 000 Kč
€ 103
6
2 500 Kč
10
Lippert Hans(životní data nezjištěna),
Lippert Oswald (1908–1992)
Váza, návrh r. 1931
sklářská škola, Kamenický Šenov
ručně broušený a pískovaný olovnatý křišťál, výška 22 cm
práce z ateliéru prof. Drahoňovského na UMPRUM; velmi
vzácné
Signovaný a datovaný exemplář tohoto modelu ve sbírkách
UPM Praha.
Lit.: Hlaveš 2006, s. 26, obr. 23. Hlaveš 2010, s. 88.
€ 1 435
35 000 Kč
12
Honzík Stanislav st. (1926–1998), Rozinek
Josef (1911–1992)
Skleněná plastika Kapr, model č. 70296, návrh
do r. 1959
Borské sklo, Nový Bor, závod Exbor
hutní ručně broušené a ryté sklo
výška 20 cm
11
Oliva Ladislav st. (1933)
Váza, návrh r. 1958
Lit.: Pitaš Jan: Under-see world of Czechoslovak glassmakers. In: CGR, sv. 14/1959, č. březen-duben, s. 8–10.
Stehlík Zdeněk: Phantastic shapes from the world of fish
produced by the glass-maker´s blowpipe. In: CGR, sv.
20/1965, č. 10, s. 314–317, obr. 9. Vondruška 1992, s. 169.
Hill 2008, s. 120–121.
Borské sklo, Nový Bor, závod Exbor
vrstvené sklo s ručně broušeným reliefem, výška 20,5 cm
Lit.: Stehlík František: Sklářský výtvarník Ladislav Oliva.
In: AV, sv. 3/1971, s. 118–135, obr. 79. Hill 2008, s. 118.
€ 143
€ 123
3 500 Kč
14
Roubíčková Miluše (1922)
Váza, návrh r. 1960
13
Oldřich Lipský (1922–1987)
Váza, návrh do r. 1964
Borské sklo, Nový Bor
hutní sklo, minimální plochý oťuk na dně, výška 26 cm
vzácné
Borské sklo, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 21 cm
Model vystaven v r. 1960 na XII. Trienále v Miláně.
Lit.: Danielis Jan: Spotřební průmysl na Triennale.
In: Tvar, sv. 12/1961, č. 1, s. 9–17, obr. 31. Raban 1963,
s. 62, obr. 71. Petrová 1989, s. 188, obr. 160–161.
Langhamer 1999, obr. 169. Křen 2006, s. 35.
Lit.: Vomáčka A.: Art and glass. In: CGR, sv. 19/1964, č. 9,
s. 259–263. České sklo 1985, s. 148, obr. 143 (datována
1960). Hill 2008, s. 116–117.
€ 103
3 000 Kč
2 500 Kč
€ 143
8
3 500 Kč
15
Žertová Jiřina (1932)
Váza, model č. 6041, návrh r. 1960
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 30 cm
vzácné
návrh po r. 1957
Lit.: VKŠ, r. 1960–61.
€ 103
16
Hlava Pavel (1924–2003)
Váza
2 500 Kč
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo sommerso, výška 29 cm
Model vystaven v r. 1957 na XI. Trienále v Miláně a různé
variace modelu v r. 1960 na XII. Trienále v Miláně.
Lit.: viz u č. 9.
€ 103
2 500 Kč
18
Smrčková Ludvika (1903–1991)
Žardiniera, model č. 6112, návrh r. 1961
17
Hlava Pavel (1924–2003)
Váza, návrh po r. 1957
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, délka 18,5 cm, Výška 11,5 cm
vzácné
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo sommerso, výška 26 cm
Model vystaven v r. 1957 na XI. Trienále v Miláně a různé
variace modelu v r. 1960 na XII. Trienále v Miláně.
Model vystaven v r. 2009 na výstavě Magické sklo,
Sklárna Beránek ve Škrdlovicích ve Východočeském muzeu
v Pardubicích.
Lit.: viz u č. 9.
Lit.: VKŠ, r. 1960–61.
€ 143
3 500 Kč
€ 143
3 500 Kč
19
Oldřich Lipský (1922–1987)
Váza, návrh do r. 1964
Borské sklo, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, dva minimální oťuky na hranách,
výška 18,5 cm
Lit.: viz u č. 13.
€ 82
2 000 Kč
20
Gabrhel Jan (1930)
Váza, návrh kolem r. 1962
Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně
hutní sklo, výška 35 cm
Lit.: Matoušek Miloš: New designs of glassware by
Jan Gabrhel. In: GR, sv. 17/1962, č. 9, s. 264–267, obr. 2.
€ 103
21
Vízner František (1936)
Váza, model č. 622, návrh r. 1962
22
Vízner František (1936)
Žardiniera, model č. 13163, návrh r. 1962
Obalové a lisované sklo – OBAS, sklárna Rosice
ručně lisované sklo, výška 18 cm
Lit.: Hofmeisterová Jana: The artistic and technical centre
of pressed glass at Teplice. In: CGR, sv. 18/1963, č. 7, s.
193–200, obr. 5. Stehlík 1967, č. 17. Holešovský 1983, obr.
4. Warmus 2001, II–6 (datována 1963). Pařík 2010.
€ 62
2 500 Kč
1 500 Kč
Obalové a lisované sklo – OBAS, Rudolfova Huť
ručně lisované sklo, 16 x 7,5 x 11 cm
Lit.: Stehlík 1967, č. 14. Holešovský 1983, obr. 5. Warmus
2001, II–1. Křen 2006, s. 40, obr. 97. Newhall 2008, s. 76 +
seznam na CD. Pařík 2010.
€ 62
1 500 Kč
24
Oldřich Lipský (1922–1987)
Váza, návrh do r. 1964
23
Hlava Pavel (1924–2003)
Váza, návrh po r. 1957
Borské sklo, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 22 cm
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo sommerso, výška 28 cm
Lit.: viz u č. 13.
Model vystaven v r. 1957 na XI. Trienále v Miláně a různé
variace modelu v r. 1960 na XII. Trienále v Miláně.
€ 103
2 500 Kč
Lit.: viz u č. 9.
€ 143
3 500 Kč
25
Vízner František (1936)
Žardiniera, model č. 3236, návrh r. 1963
26
Hlava Pavel (1924–2003)
Váza, návrh po r. 1957
Obalové a lisované sklo – OBAS, sklárna Libochovice
ručně lisované sklo, výška 13,5 cm
Srov.: Hofmeisterová Jana: The artistic and technical
centre of pressed glass at Teplice. In: CGR, sv. 18/1963,
č. 7, s. 193–200, obr. 6. Stehlík 1967, č. 7 (datována 1962).
Warmus 2001, II–9 (datována 1965). Newhall 2008,
s. 77 + seznam na CD (datována 1962). Hill 2008, s. 104
(datována 1965). Pařík 2010.
€ 62
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo sommerso, výška 31,5 cm
Model vystaven v r. 1957 na XI. Trienále v Miláně a různé
variace modelu v r. 1960 na XII. Trienále v Miláně.
Lit.: viz u č. 9.
1 500 Kč
€ 123
11
3 000 Kč
27
Honzík Stanislav st. (1926–1998), Rozinek
Josef (1911–1992)
Skleněná plastika Úhoř, model č. 70391, návrh
28
Matura Adolf (1921–1979)
Velká mísa, model č. 13222, návrh r. 1965
Borské sklo, Nový Bor, závod Exbor
hutní ručně broušené a ryté sklo, délka 33 cm
vzácné
Lit.: Czechoslovak glass reviewed in pictures. In: GR,
sv. 23/1968, č. 1, s. 19–27, obr. 30. Newhall 2008, seznam
na CD.
Sklo Union Teplice, Rudolfova Huť
ručně lisované sklo, 34,5 x 18,5 x 4,5 cm
do r. 1965
Lit.: Stehlík Zdeněk: Phantastic shapes from the world
of fish produced by the glass-maker´s blowpipe. In: CGR,
sv. 20/1965, č. 10, s. 314–317, obr. 11.
€ 123
€ 82
3 000 Kč
29
Hlava Pavel (1924–2003)
Váza, návrh do r. 1966
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra
ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií, výška
17 cm
30
Hlava Pavel (1924–2003)
Váza, návrh do r. 1966
Lit.: Šotola Vratislav: New technology and new glass.
In: CGR, sv. 21/1966, č. 3, s. 90–91, obr 1. a obr. 2. Sacher
1973, obr. III. České sklo 1985, s. 154, obr. 162. Langhamer
1986, s. 12. Vondruška 1992, s. 130 a s. 168. Hill 2008, s. 6
a s.115.
€ 123
2 000 Kč
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra
ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií,
výška 21,5 cm
Lit.: viz u č. 29.
3 000 Kč
€ 103
12
2 500 Kč
31
Smrčková Ludvika (1903–1991)
Velká mísa, návrh 60. léta 20. stol.
Crystalex, Nový Bor
ručně broušený olovnatý křišťál, průměr 35 cm, výška 11 cm
unikátní kus; značen na dně „L. Smrčková“; velmi vzácné;
drobný oťuk na straně
Srov.: Adlerová Alena: Sklo Ludviky Smrčkové. In: Domov,
sv. 11/1970, č. 4, s. 11–19, obr. 2 (podnos pro Pražský hrad
z r. 1967). Langhamer Antonín: Ludvika Smrčková´s life
work. In: GR, sv. 43/1988, č. 2, s. 22–27, obr. 16 (mísa
se státním emblémem pro přijímací pokoje Pražského
hradu z r. 1963)
€ 492
12 000 Kč
32
Jelínek Vladimír (1934)
Velký talíř, model č. 6441, návrh r. 1964
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, průměr 34,5 cm
33
Oldřich Lipský (1922–1987)
Váza, návrh do r. 1964
Lit.: VKŠ, r. 1964–65. Vratislav Šotola: Nový sklářský
kolektiv ve Škrdlovické sklárně. In.: GR, sv. 20/1965,
č. 3, s. 79, obr. 8.
Lit.: viz u č. 13.
€ 123
3 000 Kč
Borské sklo, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 26,5 cm
€ 143
3 500 Kč
35
Wünsch Karel (1932)
Váza, návrh r. 1965
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 22 cm
značeno na dně „EXBOR“ a značka autora, vyryto „PH
POL 942/m“; velmi vzácné; dva minimální oťuky
na dolní hraně
Lit.: České sklo 1985, s. 156, obr. 167.
34
Žertová Jiřina (1932)
Váza, model č. 6516, návrh r. 1965
€ 185
4 500 Kč
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 22 cm
Lit.: VKŠ, r. 1964–65.
€ 123
3 000 Kč
37
Oldřich Lipský (1922–1987)
Váza, návrh do r. 1964
36
Honzík Stanislav st. (1926–1998), Rozinek
Josef (1911–1992)
Skleněná plastika Ryba, návrh do r. 1965
Borské sklo, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 21 cm
neobvyklé provedení brusu; minimální
nepravidelnost z výroby
Borské sklo, Nový Bor, závod Exbor
hutní ručně broušené a ryté sklo, délka 29,5 cm
Lit.: viz u č. 12.
€ 82
Lit.: viz u č. 13.
2 000 Kč
€ 123
14
3 000 Kč
38
Hlava Pavel (1924–2003)
Váza, návrh do r. 1966
39
Hlava Pavel (1924–2003)
Váza, návrh do r. 1966
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra
ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií,
výška 22 cm
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra
ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií,
výška 22 cm
Lit.: viz u č. 29.
€ 123
3 000 Kč
Lit.: viz u č. 29.
€ 82
40
Metelák Milan (1928–1993)
Váza, z kolekce Floret, návrh kolem r. 1966
Borské sklo, sklárna Harrachov
nabíhavé sklo foukané do optické předformy, výška 14 cm
41
Hlava Pavel (1924–2003)
Váza, návrh do r. 1966
Lit.: Czechoslovak glass reviewed in pictures. In: CGR,
sv. 22/1967, č. 4, s. 116, obr. 1. Langhamer Antonín: Milan
Metelák. Thirty years of work at the Harrachov glassworks.
In: GR, sv. 42/1987, č. 3, s. 8–12, obr. 10.
Lit.: viz u č. 29.
€ 62
2 000 Kč
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra
ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií,
výška 22 cm
1 500 Kč
€ 123
15
3 000 Kč
43
Vízner František (1936)
Váza, model č. 6824, návrh r. 1968
42
Hlava Pavel (1924–2003)
Dvoudílná žardiniera, návrh do r. 1966
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 30 cm
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra
ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií,
délka 21 cm, výška 13,5 cm
vzácné
Lit.: VKŠ, r. 1968–69.
€ 185
Lit.: viz u č. 29.
€ 308
7 500 Kč
45
Vízner František (1936)
Váza, model č. 6840 nebo č. 6841, návrh r. 1968
44
Vízner František (1936)
Váza, model č. 6860, návrh r. 1968
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 18 cm
vzácné
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 26,5 cm
Lit.: VKŠ, r. 1968–69. Maršíková Jaromíra: Designers
and glassmakers. In: GR, sv. 24/1969, č. 1, s. 22–25, obr. 5.
Lit.: VKŠ, r. 1968–69.
€ 103
4 500 Kč
2 500 Kč
€ 143
16
3 500 Kč
46
Vízner František (1936)
Váza, model č. 6884, návrh r. 1968
47
Hospodka Josef (1923–1989)
Váza, návrh kolem r. 1969
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 17,5 cm
Lit.: VKŠ, r. 1968–69.
€ 62
Borské sklo, sklárna Prácheň
hutní sklo, výška 20 cm
1 500 Kč
Srov.: Stehlík Zdeněk: Into the second sixty years of the
Prácheň glassworks. In: GR, sv. 25/1970, č. 1, s. 8–13. Hill
2008, s. 41.
€ 82
49
Vízner František (1936)
Váza, model č. 7048, návrh r. 1970
48
Autor neurčen
Váza, návrh 60./70. léta 20. stol.
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 16 cm
Crystalex, Nový Bor
hutní sklo, výška 46,5 cm
€ 143
2 000 Kč
Lit.: VKŠ, r. 1970–72.
3 500 Kč
€ 164
17
4 000 Kč
50
Vízner František (1936)
Váza, model č. 7048, návrh r. 1970
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 17 cm
Lit.: VKŠ, r. 1970–72.
€ 103
2 500 Kč
52
Hlava Pavel (1924–2003)
Váza, model č. 87257/71726, návrh kolem r. 1970
51
Němeček Zdeněk (1932)
Váza, návrh 60./70. léta 20. stol.
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 28 cm
Crystalex, Nový Bor
ručně broušené sklo, výška 19 cm
autorství potvrzeno bývalými zaměstnanci Crystalexu;
dva drobné oťuky na dolní hraně
€ 82
Lit.: Atelier Exbor. In: GR, sv. 46/1991, č. 5, s. 21–24,
obr 8.
2 000 Kč
€ 308
18
7 500 Kč
54
Janků Miloslav (1916–1994)
Plastika Pták, návrh kolem r. 1970
Železnobrodské sklo, Železný Brod
hutní sklo, výška 9 cm
53
Hlava Pavel (1924–2003)
Váza, model č. 87257/71724, návrh kolem r. 1970
Srov.: Langhamer Antonín: Miloslav Janků celebrates
a special anniversary. In: GR, sv. 41/1986, č. 12, s. 23–25,
obr. 10.
€ 41
1 000 Kč
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 26 cm
Lit.: Atelier Exbor. In: GR, sv. 46/1991, č. 5, s. 21–24,
obr 8.
€ 308
7 500 Kč
55
Wünsch Karel (1932)
Váza, model č. 7104, návrh r. 1971
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 23 cm
Lit.: VKŠ, r. 1970–72.
€ 82
56
Svoboda Jaroslav (1938)
Váza, model č. 7114, návrh r. 1971
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 25 cm
Lit.: VKŠ, r. 1970–72.
2 000 Kč
€ 82
2 000 Kč
58
Gabrhel Jan (1930)
Karafa a 6 likérek, návrh kolem r. 1972
57
Vízner František (1936)
Váza, model č. 7117, návrh r. 1971
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 21,5 cm
Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně
foukané sklo, malba zlatem, výška karafy 22 cm
V původní dárkové kazetě.
Lit.: VKŠ, r. 1970–72. Vojta J.M.: The glass of
individualities. In. GR, sv. 27/1972, č. 3, s. 74–77, obr. 9.
Srov.: Vojta J.M.: Colour in glass. In: GR, sv. 27/1972, č. 9,
s. 266–269, obr. 6.
2 000 Kč
€ 82
€ 62
59
Hlava Pavel (1924–2003)
Objekt, návrh kolem r. 1971
Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně, závod
Včelnička, dílna mistra Miroslava Lence
sklo foukané do formy, hutnicky dekorované,
průměr 28,5 cm, výška 14 cm
unikátní kus; velmi vzácné
Srov.: Adlerová Alena: Hlava. Svaz českých výtvarných
umělců, Praha /cca 1973/, obr. 3 a obr. na přední obálce.
Adlerová Alena: Pavel Hlava – Szklo artystyczne. Galeria
Koszykowa, Warszawa 1977, obr. 9. Adlerová 1979, s. 40–41.
Langhamer 1986, s. 29. Ricke 2005, s. 180, obr. 75.
€ 984
24 000 Kč
20
1 500 Kč
61
Wünsch Karel (1932)
Mísa, model č. 7331, návrh r. 1973
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, průměr 23 cm, výška 15 cm
Model vystaven v r. 2009 na výstavě Magické sklo,
Sklárna Beránek ve Škrdlovicích ve Východočeském muzeu
v Pardubicích.
Lit.: VKŠ, r. 1973–74.
€ 143
3 500 Kč
60
Hlava Pavel (1924–2003)
Váza, návrh kolem r. 1970
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 27 cm
Lit.: Atelier Exbor. In: GR, sv. 46/1991, č. 5, s. 21–24,
obr 8.
€ 308
7 500 Kč
63
Hlava Pavel (1924–2003)
Žardiniera, model č. 92032/71243, návrh r. 1973
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo s optickým dekorem
10,5 x 13,5 x 10,5 cm
Na I. Mezinárodní výstavy skla a porcelánu v Jablonci 73
získal tento design Hlavní cenu v kategorii autorské sklo.
Lit.: Adlerová Alena: Hlava. Svaz českých výtvarných
umělců, Praha /cca 1973/, obr. 15. Vyskočil Rudolf:
A symbiosis of glass and flowers. In: GR, sv. 29/1974, č. 2,
s. 9–11, obr. 3. Adlerová Alena: The artistic glass-making
craft – the vital source of the glass-making art. Decorative
glass. In: GR, sv. 30/1975, č. 10, s. 3–13, obr. 16. Art in glass.
In: GR, sv. 31/1976, č. Special Issue, s. 36–48, obr. 22.
62
Strášková (životní data nezjištěna)
Váza, návrh r. 1973
hutní sklo, výška 19 cm
unikátní kus; značen a datován „Strášková 73“
€ 143
3 500 Kč
€ 143
21
3 500 Kč
64
Hlava Pavel (1924–2003)
Objekt, návrh kolem r. 1973
Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně, závod
Včelnička, dílna mistra Miroslava Lence
sklo foukané do formy, hutnicky dekorované, výška 20 cm
unikátní kus; značen „Pavel Hlava Czechoslovakia“
velmi vzácné
Srov.: Panc Karel: New products from a glassworks with
longstanding traditions. In: GR, sv. 28/1973, č. 8, s. 4–7,
obr. 7. Bohemian glass. Glassexport, Liberec /1970. léta/.
€ 984
24 000 Kč
22
65
Hlava Pavel (1924–2003)
Objekt, návrh r. 1973
Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně, závod
Včelnička, dílna mistra Miroslava Lence
sklo foukané do formy, hutnicky dekorované, výška 23 cm
unikátní kus; značen a datován „Pavel Hlava
Czechoslovakia 1973“; velmi vzácné
Lit.: Langhamer 1986, s. 21. Petrová 1995, s. 28.
€ 1 086
23
26 500 Kč
66
Hlava Pavel (1924–2003)
Objekt, návrh r. 1973
Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně, závod
Včelnička, dílna mistra Miroslava Lence
sklo foukané do formy, hutnicky dekorované, průměr 25 cm,
výška 17 cm
unikátní kus; značen a datován „Pavel Hlava
Czechoslovakia 1973“; velmi vzácné
Lit.: viz u č. 65.
€ 1 086
26 500 Kč
68
Vízner František (1936)
Váza, model č. 7406, návrh r. 1974
67
Koudelka František (1930–1992)
Váza 2ks, z kolekce Flora, návrh do r. 1974
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 14 cm
Borské sklo, sklárna Prácheň
hutní sklo, výška 35 cm resp. 28 cm
Model vystaven v r. 2009 na výstavě Magické sklo,
Sklárna Beránek ve Škrdlovicích ve Východočeském muzeu
v Pardubicích.
Lit.: Maršíková Jaromíra: František Koudelka´s Flora
glass. In: GR, sv. 29/1974, č. 5, s. 19–21, obr. 2 a obr. 6.
Hill 2008, s. 51.
€ 143
Lit.: VKŠ, r. 1973–74.
€ 103
3 500 Kč
69
Vízner František (1936)
Váza, model č. 7411, návrh r. 1974
70
Oliva Ladislav (1933)
Váza, návrh kolem r. 1974
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 19 cm
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo s předtvarovanými nálepy, výška 15 cm
Model vystaven v r. 2009 na výstavě Magické sklo,
Sklárna Beránek ve Škrdlovicích ve Východočeském muzeu
v Pardubicích.
Srov.: Jablonec ´79. Expressions of appreciation for
exhibitors. Jablonec ´79 diplomas. In: GR, sv. 34/1979,
č. 12, s. 12–16, obr. 12. České sklo 1985, s. 170, obr. 201.
Hill 2008, s. 110–111 (datováno 1968).
Lit.: VKŠ, r. 1973–74. Beránek, s. 31.
€ 103
2 500 Kč
2 500 Kč
€ 82
25
2 000 Kč
72
Oliva Ladislav (1933)
Váza, model č. 71632/87649, návrh r. 1974
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo s předtvarovanými nálepy,
výška 23,5 cm
71
Ježek Pavel (1939–1993)
Váza, model č. 7419, návrh r. 1974
Lit.: Jablonec ´79. Expressions of appreciation for
exhibitors. Jablonec ´79 diplomas. In: GR, sv. 34/1979,
č. 12, s. 12–16, obr. 12. Glass manufactured in small series.
In: GR, sv. 39/1984, č. 3, s. 21–25, obr. 14. České sklo 1985,
s. 170, obr. 201. Srov.: Hill 2008, s. 110–111 (datováno
1968).
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 26,5 cm
Lit.: VKŠ, r. 1973–74.
€ 82
2 000 Kč
€ 226
5 500 Kč
74
Gabrhel Jan (1930)
Váza, model č. 12.935/h-0027/B–2611, návrh
do r. 1975
73
Vízner František (1936)
Váza, model č. 7411, návrh r. 1974
Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně
foukané sklo ručně malované, výška 30 cm
Lit.: Kadoun Jan: The new collection of the Český křišťál
glassworks, national corporation at Chlum u Třeboně.
In: GR, sv. 30/1975, č. 1, s. 14–17, obr 2. Maršíková
Jaromíra: The year 1875. In. GR, sv. 30/1975, č. 12,
s. 26–27, obr. 4.
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 28 cm
Lit.: VKŠ, r. 1973–74. Beránek, s. 31.
€ 143
3 500 Kč
€ 82
26
2 000 Kč
75
Ježek Pavel (1939–1993)
Váza, model č. 7508, návrh r. 1975
76
Vízner František (1936)
Váza, model č. 7545, návrh r. 1975
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 23 cm
Model vystaven v r. 2009 na výstavě Magické sklo,
Sklárna Beránek ve Škrdlovicích ve Východočeském muzeu
v Pardubicích.
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 25 cm
Lit.: VKŠ, r. 1975–76.
Lit.: VKŠ, r. 1975–76. Langhamer Antonín:
Pavel Ježek – pedagogue and artist. In: GR, sv. 34/1979,
č. 2, s. 5–8, obr. 2.
€ 143
€ 123
3 500 Kč
77
Hlava Pavel (1924–2003)
Váza, návrh 70. léta 20. stol.
78
René Roubíček (1922)
Jablko, model č. 7600, návrh r. 1976
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
hutní sklo, průměr 15 cm, výška 12 cm
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 18 cm
Potvrzeno rodinou p. Hlavy, v jejíž sbírce se nachází
signovaný exemplář tohoto modelu.
€ 226
3 000 Kč
Lit.: Beránek, s. 27. Křen 2009, s. 67.
5 500 Kč
€ 62
27
1 500 Kč
80
Vízner František (1936)
Velký talíř, model č. 7624, návrh r. 1976
79
Šuhájek Jiří (1943)
Váza, model č. 54257, návrh r. 1976
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, průměr 40 cm
Karlovarské sklo – Moser, Karlovy Vary
hutní sklo, výška 22 cm
Model vystaven v r. 2009 na výstavě Magické sklo,
Sklárna Beránek ve Škrdlovicích ve Východočeském muzeu
v Pardubicích.
Zlatá medaile na výstavě skla a porcelánu Jablonec n/
Nisou v r. 1976 a Zlatá medaile na výstavě uměleckých
řemesel v Mnichově v r. 1976.
Lit.: VKŠ, r. 1975–76.
Lit.: Mergl 1997, s. 253, obr. 274. Langhamer 2003, s. 273,
obr. 298. Hill 2008, s. 59.
€ 185
€ 123
3 000 Kč
4 500 Kč
82
Vízner František (1936)
Miska, model č. 7629, návrh r. 1976
81
Vízner František (1936)
Váza, model č. 7628, návrh r. 1976
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 14 cm
vzácné
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, průměr 13,5 cm, výška 7,5 cm,
Lit.: VKŠ, r. 1975–76.
Lit.: VKŠ, r. 1976–76. Křen 2009, s. 67.
€ 103
2 500 Kč
€ 82
28
2 000 Kč
84
Šuhájek Jiří (1943)
Váza, návrh r. 1978
83
Hlava Pavel (1924–2003)
Váza, model č. 7714, návrh r. 1977
Crystalex, Nový Bor, huť Flóra
hutní sklo, výška 28 cm
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, průměr 21 cm, výška 15,5 cm
Lit.: Maršíková Jaromíra: Jablonec ´79. The 3rd
International Exhibition of Glass and China.
In.: GR, sv. 34/1979, č. 12, s. 2–15, obr. 19. Adlerová Alena:
Jiří Šuhájek In: GR, sv. 37/1982, č. 4, s. 12–17, obr. 4.
Eichler 1988, obr. 2. Klivar 1989, /nestránkováno/.
Lit.: VKŠ, r. 1977–79. GR, sv. 32/1977, č. 11, s. 3, obr. 4.
€ 185
4 500 Kč
€ 143
3 500 Kč
86
Rozsypal Ivo (1942)
Váza, návrh r. 1978
Crystalex, Nový Bor
foukané sklo ručně malované, výška 22 cm
Větší varianta této vázy získala ocenění na mezinárodní
výstavě Jablonec´79.
85
Šuhájek Jiří (1943)
Váza, návrh r. 1978
Srov.: Maršíková Jaromíra: Jablonec ´79. The 3rd
International exhibition of glass and china. In: GR,
sv. 34/1979, č. 12, s. 2–15, obr. 25. Langhamer Antonín:
Ivo Rozsypal. Ten years of artistic cooperation with
Crystalex. In: GR, sv. 40/1985, č. 6, s. 22–27, obr. 15. České
sklo 1985, s. 177, obr. 220. Rozsypal 2009, s. 53, obr. 28.
Crystalex, Nový Bor, huť Flóra
hutní sklo, výška 24 cm
Lit.: viz u č. 84.
€ 143
3 500 Kč
€ 62
29
1 500 Kč
87
Wünsch Karel (1932)
Objekt, návrh r. 1978, délka 41,5 cm, výška 10 cm
unikátní kus; značen a datován „K.Wünsch – 78“;
velmi vzácné
€ 554
13 500 Kč
88
Šuhájek Jiří (1943)
Váza, návrh r. 1978
89
Šuhájek Jiří (1943)
Váza, návrh r. 1978
Crystalex, Nový Bor, huť Flóra
hutní sklo, výška 32 cm
Crystalex, Nový Bor, huť Flóra
hutní sklo, výška 28,5 cm
Lit.: viz u č. 84.
€ 143
Lit.: viz u č. 84.
3 500 Kč
€ 143
30
3 500 Kč
91
Šuhájek Jiří (1943)
Váza, návrh r. 1978
90
Vik Vlastimil (životní data nezjištěna)
Dvě vázy, návrh 70. léta 20. stol.
Crystalex, Nový Bor, huť Flóra
hutní sklo, výška 21 cm
Výzkumný ústav užitkového skla, Nový Bor
hutní sklo, výška 10,5 cm
unikátní vzorky; oba značeny „VIK- VÚUS- VZOREK“
Lit.: viz u č. 84.
€ 143
Autor byl technologem ve Výzkumném ústavě užitkového
skla v Novém Boru
3 500 Kč
O ústavu: Blažek Miroslav: The VÚUS Nový Bor trademark
glass. In: GR, sv. 24/1969, s. 380–383.
€ 103
2 500 Kč
92
Wünsch Karel (1932)
Velký talíř, model č. 7917, návrh r. 1979
93
Oliva Ladislav (1933)
Váza, model č. 7919, návrh r. 1979
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, průměr 37 cm
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 25 cm
Lit.: VKŠ, r. 1977–79.
€ 123
Lit.: VKŠ, r. 1977–79.
3 000 Kč
€ 103
31
2 500 Kč
94
Wünsch Karel (1932)
Plastika Růže, z cyklu Květiny, návrh r. 1980
Crystalex, Nový Bor, za spolupráce autora provedl
sklářský mistr Josef Rozinek
hutní sklo, průměr 33 cm, výška 18 cm
unikátní kus; značen a datován „K.Wünsch 80“
velmi vzácné
Lit.: Adlerová 1979, s. 42–43. Drdácká Pavla: A search
for new ways of communication in glass. In: GR, sv.
37/1982, č. 7, s. 2–38, obr. na s. 9. Adlerová Alena: Karel
Wünsch . Twenty-five years of creative work. In; GR,
sv. 40/1985, č. 10, s. 22–26, obr. 6 a obr. 7.
€ 1 025
25 000 Kč
95
Rozsypal Ivo (1942)
Váza, model č. 99403, návrh r. 1982
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 17 cm
96
Vízner František (1936)
Váza, model č. 8225, návrh r. 1982
Lit.: Šulcová Pavla: The „Best Product“ competition.
In: GR, sv. 38/1983, č. 7, s. 2–8, obr. na s. 3. Glass
manufactured in small series. In: GR, sv. 39/1984, č. 3,
s. 21–25, obr. 11. Langhamer 1984, s. 23. Langhamer
Antonín: Ivo Rozsypal. Ten years of artistic cooperation
with Crystalex. In: GR, sv. 40/1985, č. 6, s. 22–27, obr. 1.
Rozsypal 2009, s.78, obr. 75.
€ 164
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 17 cm
Lit.: VKŠ, r. 1982–83.
4 000 Kč
€ 103
32
2 500 Kč
97
Rozsypal Ivo (1942)
Žardiniera, návrh r. 1982
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, 14 x 14 x 14 cm
Lit.: Products recommended for „Selected for CID“
registration and some other new products. In: GR,
sv. 38/1983, č. 7, s. 8–20, obr. 3. Langhamer 1984, s. 22.
Langhamer Antonín: Ivo Rozsypal. Ten years of artistic
cooperation with Crystalex. In: GR, sv. 40/1985, č. 6,
s. 22–27, obr. 1. České sklo 1985, s. 202, obr. 293.
Rozsypal 2009, s. 79, obr. 76.
€ 185
33
4 500 Kč
98
Hlava Pavel (1924–2003)
Objekt, návrh r. 1982
Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně, závod
Včelnička, dílna mistra Miroslava Lence
sklo foukané do formy, hutnicky dekorované, výška 25 cm
unikátní kus; značen a datován „PHlava, Czechoslovakia,
1982“
velmi vzácné
Srov.: Langhamer Antonín: An exhibition of Pavel
Hlava´s glass. In: GR, sv. 32/1987, č. 1, s. 25–29, obr. 16.
Langhamer 1999, s. 198, obr. 199.
€ 1 066
26 000 Kč
34
100
Rozsypal Ivo (1942)
Dvoudílná žardiniera, model č. 99405, návrh
99
Rozsypal Ivo (1942)
Žardiniera, návrh r. 1982
r. 1982
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, délka 18 cm, výška 11 cm
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 10 cm
Ocenění: Nejlepší výrobek – Crystalex Nový Bor 1982,
Vybráno pro CID – Institut průmyslového designu 1983,
Nejlepší design roku – Federální ministerstvo pro technický
a investiční rozvoj Praha 1983.
Lit.: viz u č. 96.
€ 143
3 500 Kč
Lit.: Products recommended for „Selected for CID“
registrationand some other new products. In: GR,
sv. 38/1983, č. 7, s. 8–20, obr. 1. Langhamer Antonín:
Ivo Rozsypal. Ten years of artistic cooperation with
Crystalex. In: GR, sv. 40/1985, č. 6, s. 22–27, obr. 3.
Vondruška 1992, s. 168. Rozsypal 2009, s. 75, obr. 70.
€ 328
8 000 Kč
101
Exnar Jan (1951)
Váza, model č. 8410, návrh r. 1982
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 9 cm
Návrh byl vytvořen na Mezinárodním sklářském sympoziu
1982 v Novém Boru.
Model vystaven v r. 2009 na výstavě Magické sklo,
Sklárna Beránek ve Škrdlovicích ve Východočeském muzeu
v Pardubicích.
102
Koštupcová Hana (životní data nezjištěna)
Dvě autorské vázy, návrh r. 1985
Lit.: VKŠ, r. 1983–84. Drdácká Pavla: Mezinárodní
sklářské sympozium Nový Bor 1982. Ústav bytové a oděvní
kultury, Praha 1982, obr. 25. Drdácká Pavla: An important
gathering of creators of glass. In: GR, sv. 38/1983, č. 3,
s. 5–15, obr. 6. Beránek, s. 12.
€ 82
Borské sklo, Nový Bor
ručně broušené sklo, výška 41,5 cm
unikátní kusy; jeden značen a datován
„Koštupcová Hanka 85“
2 000 Kč
€ 390
35
9 500 Kč
103
Šuhájek Jiří (1943)
Mísa, model č. 55005/56177 nebo 56178, návrh
r. 1985
Crystalex, Nový Bor
odstředivě lité sklo, průměr 23 cm, výška 12 cm
monogramována a datována „Š.J. 85 CX“
Lit.: E.S.: The autumn offer for Frankfurt. In: GR, sv.
44/1989, č. 4, s. 2–7, obr. 12. Langhamer 2003, s. 200–201.
€ 103
2 500 Kč
104
Šuhájek Jiří (1943)
Velká mísa, návrh kolem r. 1985
Crystalex, Nový Bor
odstředivě lité sklo, průměr 30 cm, výška 5 cm
značena „Šuhájek CX“
Srov.: Kalabisová Zdenka: Bohemia selections. In: GR,
sv. 42/1987, č. 12, s. 2–6, obr. 5–8. E.S.: The autumn offer
for Frankfurt. In: GR, sv. 44/1989, č. 4, s. 2–7, obr. 11–15.
Vondruška 1992, s. 157. Langhamer 2003, s. 200–201.
€ 123
3 000 Kč
106
Šuhájek Jiří (1943)
Velký talíř, návrh druhá polovina 80. let 20. stol.
105
Vízner František (1936)
Váza, model č. 8610, návrh r. 1986
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 30 cm
Crystalex, Nový Bor
odstředivě lité sklo, průměr 31 cm
unikátní kus; značen „J. Šuhájek“; tento kus je jedinečný,
jak tvarem, tak i barevností
Lit.: VKŠ, r. 1985–86.
Lit.: viz u č. 104.
€ 143
3 500 Kč
€ 123
3 000 Kč
108
Exnar Jan (1951)
Objekt, model č. 9008, návrh r. 1990
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 21 cm
107
Exnar Jan (1951)
Podlahová váza, model č. 8844, návrh r. 1988
Model vystaven v r. 2009 na výstavě Magické sklo,
Sklárna Beránek ve Škrdlovicích ve Východočeském muzeu
v Pardubicích.
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 49 cm
Lit.: VKŠ, r. 1988–91.
€ 103
Lit.: VKŠ, r. 1988–91.
€ 164
2 500 Kč
4 000 Kč
109
Hatašová Jana (1958)
Váza, návrh kolem r. 1991
110
Hatašová Jana (1958)
Váza, návrh kolem r. 1991
Lit.: Bohemia – Crystal. Bohemia Crystalex Trading a.s.
1998 (nabídkový katalog).
Lit.: Bohemia – Crystal. Bohemia Crystalex Trading a.s.
1998 (nabídkový katalog).
Crystalex, Nový Bor
foukané sklo malované, výška 16,5 cm
€ 62
Crystalex, Nový Bor
foukané sklo malované, výška 23 cm
1 500 Kč
€ 62
37
1 500 Kč
111
Švestková Eva (1943)
Dva svícny, model č. CX94308, barevnost
112
Boháč Jiří (1942)
Souprava 4 ks – váza, žardiniera, popelník,
košík, model č. 80790 – váza, č. 56225 – žardiniera,
č. 702/60, návrh r. 1992
Crystalex, Nový Bor
hutní sklo, výška 15,5 cm resp. 25 cm
Lit.: Bohemian glass at Ambiente. In: GR, sv. 58/1993,
č. 5–6, s. 8–23. Langhamer Antonín: Eva Švestková – Sklo
1970–1995. Crystalex, Nový Bor 1995, s. 16. Bohemia –
Blue Garden. Bohemia Crystalex Trading 1999 (nabídkový
katalog).
€ 123
3 000 Kč
Lit.: Bohemia – Crystal. Bohemia Crystalex Trading a.s.
1998 (nabídkový katalog).
€ 123
3 000 Kč
114
Vízner František (1936)
Váza, návrh r. 1998
113
Šípek Bořek (1949)
Váza, návrh 90. léta 20. stol.
sklárna Glass Art Princ, Žďár nad Sázavou
hutní sklo, výška 24,5 cm
značena a datována „FVízner 98“, číslována „2/200“
Crystalex, Nový Bor, sklárna Egermann
hutní sklo, výška 25 cm
značena „Egermann“
€ 82
č. 92237 – popelník, návrh r. 1994
Crystalex, Nový Bor
hutní sklo, výška vázy 25 cm
Autorství potvrzeno sklárnou Glass Art Princ.
2 000 Kč
€ 246
6 000 Kč
115
Šuhájek Jiří (1943)
Váza, model Jaro z cyklu Roční období, model
116
Exnar Jan (1951)
Objekt, model č. 9940, návrh r. 1999
č. 2900, návrh r. 1998
sklárna Moser Karlovy Vary
ručně broušené podjímané sklo, výška 19,5 cm
Glassworks Beránek, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 45 cm
Lit.: Nabídkový katalog Moser, Karlovy Vary /cca 2000/,
s. 18 a s. 19. Langhamer 2003, s. 233, obr. 237.
Nabídkový katalog Moser since 1857, Karlovy Vary /
cca 2005/, nestránkováno/.
€ 164
Model vystaven v r. 2009 na výstavě Magické sklo,
Sklárna Beránek ve Škrdlovicích ve Východočeském muzeu
v Pardubicích.
4 000 Kč
€ 143
118
Giňová Mária (1981)
Autorská plastika, návrh r. 2003/4
117
Autor neurčen
Autorská plastika, návrh r. 2000
Sklářská škola Nový Bor
hutní sklo kombinované s kovem, výška 55 cm
unikátní kus; značen a datován „M.Giňová 2003/04“
hutní sklo broušené a malované, výška 45 cm
unikátní kus; značen a datován v malbě „AMA 2000“
€ 615
3 500 Kč
Absolventka SUŠS Železný Brod (2001), VOŠ sklářská
Nový Bor (2005), Technická univerzita Liberec (2008).
15 000 Kč
€ 266
39
6 500 Kč
119
Klein Vladimír (1950)
Váza Flash, návrh r. 1999
Crystalex Nový Bor, vyrobeno pro Bohemia Crystal
Trading (značka Libera)
foukané sklo broušené a leptané, výška 19,5 cm
minimální oťuk
Lit.: Hlaveš 2006, s. 124, obr. 169.
€ 143
3 500 Kč
40
120
Torfs Anna (1963)
Objekt, návrh po r. 2000
ručně broušené vrstvené sklo, průměr 19 cm, výška 11 cm
€ 246
6 000 Kč
121
Jetmar Jiří (1950)
Váza, návrh r. 2004
Železnobrodské sklo, Železný Brod
hutní sklo, výška 26 cm
značena a datována „JIŘÍ JETMAR 2004“
K autorovi: Slovník českých a slovenských výtvarných
umělců. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1999, sv. IV –
CH-J, s. 241–242.
€ 185
123
Machat Michal (1963), Šrámková-Šolcová
Ivana (1960)
Objekt,model č. 0408, návrh r. 2004
122
Jetmar Jiří (1950)
Váza, návrh r. 2004
sklárna Beránek, Škrdlovice
hutní sklo, průměr 24 cm, výška 16,5 cm
Železnobrodské sklo, Železný Brod
hutní sklo, výška 26 cm
značena a datována „Jiří Jetmar 2004“
Model vystaven v r. 2009 na výstavě Magické sklo,
Sklárna Beránek ve Škrdlovicích ve Východočeském muzeu
v Pardubicích.
K autorovi: Slovník českých a slovenských výtvarných
umělců. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1999, sv. IV –
CH-J, s. 241–242.
€ 185
4 500 Kč
Lit.: Křen 2009, s. 68.
4 500 Kč
€ 164
41
4 000 Kč
124
Pačínek Jiří (1972)
Objekt Hlava, návrh r. 2010
autorova sklárna, Lindava u Nového Boru
hutní sklo, výška 28 cm
unikátní kus, značen a datován „Jiří Pačínek 2010“
Autor činný v letech 1992 až 2008 ve sklárně Ajeto/
Lindava, zde spolupracoval s např. s René a Miluší
Roubíčkovými, Bořkem Šípkem, Sem Schanzerem, Louisem
Sakalovskim, Ch. Parriottem a mnoha dalšími; po r. 2008
vlastní tvorba.
Srov.: Ranšová Eva: Řemeslo a umění ve skle. Katalog
soutěží 1994 – 1997 – 2000. Sklářské muzeum v Novém
Boru, Nový Bor 2000, s. 26 (1. místo v kategorii Skleněná
plastika v r. 1997). Pačínek Jiří, Fiala Petr: Tvořím, tedy
jsem – Creó, ergo sum. Nákladem vlastním, Lindava 2009.
€ 267
6 500 Kč
42
Překladový slovníček
20. stol.
60. léta
autor neurčen
č.
délka
dóza
hutní sklo
kolem
láhev
Lit.
min. ot´uk
mísa
miska
návrh
nestránkováno
obr.
olovnatý křišťál
ot´uk
popelník
provedení
průměr
původní nálepka
r.
ručně broušené sklo
ručně lisované sklo
s.
sklárna
sklenice
souprava
srov.
sv.
svícen
talíř
těžítko
váza
velký, -á
velmi vzácné
výška
vzácné
žardiniéra
závod
zlaceno
značeno
20th century
1960´s
designer not identified
number
length
box
free formed glass
around
flask
Ref.
flea bite
bowl
small bowl
design by
not paginated
fig.
lead crystal
chip
ashtray
realization
diameter
original sticker
in (year)
hand cut glass
hand pressed glass
page
glass works
glass beaker
set
cf.
volume
candle holder
plate
paperweight
vase
large
very rare
height
rare
jardinière
branch
gilded
signed
43
zwanzigstes Jahrhundert
sechziger Jahre
Entwerfer nicht ermittelt
Nummer
Länge
Dose
hüttengeformtes Glas
um
Flasche
Literaturnachweis
Flohbiss
Schale
kleine Schale
Entwurf
nicht paginiert
Abb.
Bleikristall
Bestossung
Aschenbecher
Ausführung
Durchmesser
Originalaufkleber
im Jahre
handgeschliffenes Glas
handgepresstes Glas
Seite
Glashütte
Glasbecher
Garnitur
vgl.
Band
Kerzenhalter
Teller
Briefbeschwerer
Vase
groß
sehr selten
Höhe
selten
Jardinière
Betrieb
vergoldet
bezeichnet
Seznam literatury
AA – Art + Antiques, Praha.
Adlerová 1972 – Adlerová Alena, Šindelář Dušan: České lisované sklo. III. bienále průmyslového návrhu
Gottwaldov 1972.
Adlerová 1979 – Adlerová Alena: Současné sklo. Odeon, Praha 1979.
Adlerová Brabec – Adlerová Alena: Jiří Brabec. Lisované sklo. Sklounion, Teplice /1982/.
Adlerová Pánek – Adlerová Alena: Pavel Pánek. Sklo Union K.P. OBAS a Skloexport A.S., /1980. léta/.
AV – Ars vitraria, Jablonec nad Nisou.
Beránek – Beránek Glassworks Škrdlovice. Škrdlovice /1990. léta/.
Bohemia – Český olovnatý křišťál. Sklárny Bohemia Poděbrady /kolem r. 1960/.
CGR – Czechoslovak Glass Review.
České sklo 1985 – České sklo. Historie českého skla a současnost v oborovém podniku Crystalex Nový
Bor. Crystalex, Nový Bor 1985.
ČMS – Katalog Českomoravské sklárny /pozdní 1940. léta/.
Eichler 1988 – Eichler E.: 75 let sklářské hutě Flora. Crystalex, Nový Bor 1988.
Foukané sklo – Foukané sklo. Glass Ateliér Beránek. Žďár nad Sázavou /1997?/.
Glass 1959 – Glass 1959. A special exhibition of international contemporary glass. Corning Museum
of Glass, Corning Glass Center, Corning, NY 1959.
GR – Glass Review.
Hartmann 1974 – Hartmann Antonín: Bohemia Glass Škrdlovice. Glassexport, Liberec 1974.
Hartmann 1989 – Hartmann Antonín: Bohemia Glass Škrdlovice. Glassexport, Liberec 1989.
Hill 2008 – Hill Mark: Hi sklo lo sklo. Post war Czech glass design. Mark Hill Publishing, London 2008.
Hlaveš 2006 – Hlaveš Milan, Langhamer Antonín: Sklo a světlo. 150 let sklářské školy v Kamenickém
Šenově 1856-2006. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2006.
Hlaveš 2010 – Hlaveš Milan: Sklo.klasik glass.classic. In: Cena Stanislava Libenského & Sklo.klasik.
FOIBOS, Praha 2010, s. 77-145.
Chřibská – Chřibská glassworks. Crystalex, Nový Bor /1980. léta/.
Chřibská 1992 – Glassworks Chřibská. Crystalex, Nový Bor 1992.
Chřibská 1999 – Glassworks Chřibská. Bohemia Crystal 1999.
Holešovský 1983 – Holešovský Karel: František Vízner Sklo 1962 – 1982. Moravská galérie v Brně,
Brno 1983.
Kapusta 1978 – Kapusta Jan: Jan Černý – sochař, sklářský výtvarník. Skloexport, Liberec 1978.
Klivar 1989 – Klivar Miroslav, Libenský Stanislav: Jiří Šuhájek. Eighteen years of artistic cooperation
with the Crystalex state corporation Nový Bor and the Moser glassworks Karlovy Vary. Crystalex,
Nový Bor 1989.
Křen 2006 – Křen Ivo: Stálá expozice České sklo, ateliérová sklářská tvorba. Východočeské Muzeum
v Pardubicích, Pardubice 2006.
Křen 2009 – Křen Ivo, Junek David: Sklářství na Horácku. Vydání 2. Katalog stálé expozice. Městské
muzeum a galerie, Polička 2009.
Ladýřová 1968 – Ladýřová Ludmila: Škrdlovické sklo. Východočeské muzeum v Pardubicích, Pardubice
1968.
Langhamer 1977 – Langhamer Antonín: Sklo v galeriích Díla. ČVFU, Praha 1977.
Langhamer 1984 – Langhamer Antonín: Ivo Rozsypal. Deset let výtvarné spolupráce s oborovým
podnikem Crystalex Nový Bor. Crystalex, Nový Bor 1984.
Langhamer 1986 – Langhamer Antonín: Pavel Hlava život a práce. Crystalex, Nový Bor 1986.
Langhamer 2000 – Langhamer Antonín: Vyšší odborná škola sklářská / Střední průmyslová škola
sklářská Nový Bor. Nový Bor 2000.
Langhamer 2003 – Langhamer Antonín: The legend of Bohemian glass. Tigris, Zlín 2003.
Mahlerstrasse 1969 – Šotola Vratislav: Josef Hospodka, Václav Cígler. Galerie Mahlerstrasse Wien,
Dezember 1969 / Januar 1970.
Mergl 1997 – Mergl Jan, Pánková Lenka: Moser 1857 – 1997. Passauer Glasmuseum, Passau 1997.
Newhall 2008 – Newhall Marcus: Sklo Union. Art before industry: 20th century Czech pressed glass.
Hope Fountain Books, Braintree 2008.
Nový 2002 – Nový Petr: Lisované sklo a krystalerie v Jizerských horách. Historie výroby – sklárny –
rafinerie – export. Ornela, Desná v Jizerských horách 2002.
Pařík 2010 – Pařík Jindřich: František Vízner / Lisované sklo. DVD 2010.
Petrová 1989 – Petrová Sylva, Olivié Jean-Luc: Verres de Boheme 1400-1989. Flammarion, Paris 1989.
Petrová 1995 – Petrová Sylva: Pavel Hlava. Praha 1995.
Petrová 2001 – Petrová Sylva: České sklo. Gallery, Praha 2001.
Raban 1963 – Raban Josef: Le verre moderne de Boheme. Artia, Prague 1963.
Ricke 2005 – Ricke Helmut (ed.): Czech glass 1945 – 1980. Design in an age of adversity. Arnoldsche,
Stuttgart 2005.
Rozsypal 2009 – Rozsypal Ivo: Ivo Rozsypal - sklo, kresba,malba – Moje vyznání. Nákladem vlastním,
2009.
Sacher 1973 – Sacher V., Gelnar M.: Huť Flóra. 60. let hutě Flóry. Sklářské muzeum v Novém Boru
a oborový podnik Užitkové sklo v Novém Boru 1973.
Stará 1988 – Stará Dagmar, Urbancová Jana, Svatoňová Jana, Šamánková Eva: Harrachovské sklo.
Národní muzeum v Praze, Praha 1988.
Stehlík 1967 – Stehlík František: František Vízner Laděna Víznerová Sklo a šperk. Severočeské muzeum
v Liberci, Liberec 1967.
Šindelář 1970 – Šindelář Dušan: Současné umělecké sklo v Československu. Obelisk, Praha 1970.
Urbancová 1987 – Urbancová Jana, Svatoňová Jana: Sklárna Harrachov 1712 – 1987. Crystalex,
Nový Bor 1987.
Urbancová 1989 – Urbancová Jana: 575 let sklárny v Chřibské 1414 – 1989. Crystalex, Nový Bor 1989.
VKŠ – Vzorové knihy zrušené sklárny ve Škrdlovicích, Východočeské Muzeum v Pardubicích,
Pardubice.
Vondruška 1992 – Vondruška Vlastimil, Langhamer Antonín: České sklo. Tradice a současnost.
Crystalex, Nový Bor /1992/.
Vorbová-Matuševičová 1978 – Vorbová-Matuševičová Eva: Bohemia Glass Škrdlovice. Glassexport,
Liberec /1978?/.
Warmus 2001 – Warmus William: František Vízner sklo / glass 1951 – 2001. Barry Friedman Gallery,
New York 2001.
PoložkA vydraženÁ
v aukci 24. 10. 2010
Váza
Kopecký Vladimír (1931)
návrh kolem r. 1958, ručně malované foukané sklo, výška 21 cm
Celková cena 21 240 Kč
Výstava dražených předmětů
ExHibition of AuctioneD items
Předměty nabízené do aukce, uvedené v tomto katalogu, budou vystaveny v prostorách těchto galerií
PRAHA
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8
13.–18. 2. 2011
10.00–18.00 hod.
19. 2. 2011
10.00–16.00 hod.
Žofín, Slovanský ostrov, Praha 1
20. 2. 2011
12.30–13.30 hod.
Aukce
české umělecké sklo
proběhne
v NEDĚLI 20. 2. 2011 vE 13.30 hod.
palác Žofín – praha 1
Slovanský ostrov 226
Informace
Mob. (+420) 608 958 322
Tel. (+420) 542 210 973
Fax (+420) 543 245 280
Adresa
Aukční dům Sýpka, Poštovská 4, Brno, 602 00
po–pá: 9–12 hod. a 13–17 hod.
Galerie U Betlemské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1, 110 00
po–ne: 10–18 hod.
e-mail: [email protected]
www.sypka.cz
Vyvolávací ceny – nejnižší podání (uvedené v katalogu tučně) jsou uvedeny v CZK, ceny v EUR (uvedené v katalogu
nezdůrazněně) jsou zaokrouhleny, slouží pouze pro informaci (kurz ČNB ze dne 14. 1. 2011).
The lowest bid (in katalogue printed in bold font) are in CZK, prices in Euro (in katalogue printed in normal font) are rorented off,
are only for the purpose of information (ČNB exchange rate as 21th September 2010).
Aukční řád
Aukčního domu sýpka, s.r.o.
1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukčním domem
AUKČNÍ DŮM SÝPKA, s.r.o. formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou
organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními
normami České republiky. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukční síně a další osoby se
souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost AUKČNÍ DŮM SÝPKA, s.r.o., se
sídlem Poštovská 657/4, 602 00 Brno, IČ 277 52 682, která provádí dražbu na žádost vlastníků
dražených předmětů: 20.2.2011 ve 13.30 hodin, Praha 1, Palác Žofín, Slovanský ostrov 226.
Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby
zavazují ho dodržovat.
2. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena)
v dražebním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dražebního řádu. Předměty
budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Společnost zajistí při dražbě vzvolání předmětu jeho
pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního
čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy.
Za příhozy se přitom považuje:
a) 100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1 000 Kč, ale méně než 10 000 Kč
b) 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 20 000 Kč
c) 1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč
d) 5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč
e/ 10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč
f) 50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 500 000 Kč a více.
g) 100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 5 000 000 Kč a více.
O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
3. Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce.
Vydražiteli je účtována k ceně paušální náhrada nákladů ve výši 18% (není-li uvedeno jinak).
Tato částka obsahuje DPH a je konečná. Při platbě platební kartou činí provize 21 %. Po dohodě
s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovní převodem, nebo hotově při převzetí
věci v kanceláři dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud není
dohodnuto jinak.
4. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě:
– Vyhotoví-li ověřenou plnou moc na společnost AUKČNÍ DŮM SÝPKA, s.r.o. k zastoupení
na dražbě.
– Určí-li věci, které za něho má Aukční dům Sýpka dražit
– Určí-li limit, do kterého za něho Aukční dům Sýpka má přihazovat, a to pro každou věc zvlášť
– Dražit po telefonu lze po písemné dohodě
5.Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě
„potvrzení o zaplacení ceny“ v galeriích Aukční dům Sýpka, Poštovská 657/4, 602 00 Brno nebo
Galerie u Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, 110 00 Praha 1, nejpozději do deseti dnů ode dne
konání dražby.
Text © Milan Hlaveš (předmluva)
© Jan Kaňa (katalog)
© Jiří Viehmann (katalog)
Foto © Thorsten Pohlmann
KIVA
Odborný lektor Milan Hlaveš
Tisk Metoda spol. s r. o.
Vydavatel Aukční dům Sýpka, s. r. o.
ISBN 978-80-254-9155-3

Podobné dokumenty

české umělecké sklo

české umělecké sklo Lit.: Hetteš Karel: Fifteen years of endeavour to obtain new Czech glass and new porcelain. In: CGR, sv. 15/1960, č. květen-červen, s. 2-10, obr. na s. 2. Raban 1963, s. 94. Langhamer Antonín: An e...

Více

České skLO - Aukční dům Sýpka

České skLO - Aukční dům Sýpka České sklo zažilo během staletí existence několik vrcholných období, ke  kterým bez váhání můžeme přiřadit druhou polovinu 20. století s výsledky práce tehdejších sklářských výtvarníků, technologů ...

Více

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art put up in the order listed in the catalogue, subject to organizational changes by the Auctioneer. After the respective object is put up, the participants may make their bids by raising their biddin...

Více

MADE IN BOR – Talent, design a pohled na současnou českou

MADE IN BOR – Talent, design a pohled na současnou českou kteří dokáží skloubit řemeslnou tradici a cit pro krásu skla se současnými trendy v designu a moderními technologiemi výroby. Novoborsko je místem, kde již šest set let přichází na svět sklo, které...

Více

144906... - Burzaspravcu.cz

144906... - Burzaspravcu.cz - prodávající insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky nabídek či lhůtu pro podání nabídek; - insolvenční správce si vyhrazuje právo vyloučit nabídky osob, které dříve nesplnily závaz...

Více