Příručka Nero MediaHub

Komentáře

Transkript

Příručka Nero MediaHub
Příručka
Nero MediaHub
Informace o autorských právech a ochranných známkách
Tento dokument, stejně jako software v něm popisovaný, je poskytován na základě licence a je možné ho používat či reprodukovat
pouze v souladu s licenční smlouvou. Obsah tohoto dokumentu, stejně jako příslušný software, podléhá změnám bez předchozího
oznámení. Společnost Nero AG nenese žádnou odpovědnost za správnost obsahu tohoto dokumentu a odmítá veškeré nároky
překračující ustanovení smlouvy o záruce.
Tento dokument a veškerý jeho obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti Nero AG. Všechna práva
vyhrazena. Navíc tento dokument obsahuje materiál, který je chráněn mezinárodně platným autorským právem. Žádná část tohoto
dokumentu nesmí být reprodukována, přenášena ani přepisována jako celek ani částečně bez výslovného písemného svolení
společnosti Nero AG.
Nezapomeňte prosím, že existující grafika, obrázky, videa, hudební tituly či jiné materiály, které si budete přát vložit nebo vepsat do
projektů, mohou být chráněny autorským právem. Neoprávněné používání materiálu tohoto typu může představovat porušení práv
vlastníka autorských práv. Ujistěte se, že máte zajištěna veškerá potřebná svolení vlastníka autorských práv.
Pokud nevlastníte autorská práva, nezískali jste svolení od vlastníka autorských práv nebo pokud vaše kroky neodpovídají
ustanovením o „spravedlivém užívání“ zákona na ochranu autorského práva, můžete se dopouštět porušení národních či
mezinárodních zákonů na ochranu autorského práva. Přepis, duplikace, úprava či zveřejnění materiálu chráněného autorským
právem může způsobit uplatnění nároku na náhradu škody a vymáhání jiných právních opatření proti vám. Pokud si nejste jistí svými
právy, obraťte se na svého právního zástupce.
Některé aplikace Nero Multimedia Suite vyžadují technologie vyvinuté třetími stranami, z nichž některé jsou v aplikaci Nero
Multimedia Suite obsaženy jako demo verze. Pro neomezené používání lze tyto aplikace třetích stran bezplatně aktivovat online
nebo odesláním aktivačního faxu. Nero přenese pouze data potřebná pro aktivace technologií pod licencí od třetích stran. Pro
neomezené používání sady Nero Multimedia Suite je proto nutné mít připojení k Internetu nebo fax.
Copyright © 2010 Nero AG a držitelé licencí. Všechna práva vyhrazena.
Nero, Nero BackItUp, Nero BackItUp & Burn, Nero Burning ROM, Nero Digital, Nero DMA Manager, Nero Essentials, Nero Express,
Nero ImageDrive, Nero LiquidTV, Nero MediaHome, Nero MediaHub, Nero MediaStreaming, Nero Move it, Nero Music2Go, Nero
PhotoDesigner, Nero PhotoSnap, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero Simply Enjoy, Nero SmartDetect, Nero SmoothPlay, Nero
StartSmart, Nero Surround, Nero Vision, Nero Vision Xtra, Burn-At-Once, InCD, LayerMagic, Liquid Media, logo SecurDisc a
UltraBuffer jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nero AG.
Verze aplikace Nero MediaHub s dekódováním 2.0 kanálového zvuku DTS®:
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné, nepublikované práce.
Copyright 1998-2009 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.
Gracenote® je registrovaná obchodní známka společnosti Gracenote, Inc. Logo a logotyp
Gracenote a logo „Powered by Gracenote“ jsou obchodní známky společnosti Gracenote.
Adobe, Acrobat, Acrobat Reader a Premiere jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe
Systems, Incorporated. AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst a ATI Radeon jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. ATSC je ochranná známka sdružení Advanced
Television Systems Committee. ICQ je registrovaná ochranná známka společnosti AOL, LLC. Apple, Apple TV, iTunes, iTunes
Store, iPad, iPod, iPod touch, iPhone, iPhoto, FireWire a Mac jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami společnosti Apple, Inc. ARM je registrovaná ochranná známka společnosti ARM, Ltd. AudibleReady je registrovaná
ochranná známka společnosti Audible, Inc. BenQ je registrovaná ochranná známka společnosti BenQ Corporation. Blu-ray Disc je
ochranná známka Blu-ray Disc Association. CyberLink je registrovaná ochranná známka společnosti CyberLink Corp. DLNA je
registrovaná ochranná známka sdružení Digital Living Network Alliance. DivX a DivX Certified jsou registrované ochranné známky
společnosti DivX, Inc. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories,
Inc. DTS a DTS Digital Surround jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. DVB je registrovaná ochranná známka
sdružení DVB Project. Freescale je ochranná známka společnosti Freescale Semiconductor, Inc. Google a YouTube jsou ochranné
známky společnosti Google, Inc. WinTV je registrovaná ochranná známka společnosti Hauppauge Computer Works, Inc. Intel, Intel
XScale, Pentium a Core jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation. Linux je registrovaná ochranná známka
Linuse Torvaldse. Memorex je registrovaná ochranná známka společnosti Memorex Products, Inc. ActiveX, ActiveSync, DirectX,
DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, HDI, MSN, Outlook, Windows, Windows Mobile, Windows NT, Windows Server, Windows
Vista, Windows Media, Xbox, Xbox 360, Silverlight a logo Silverlight, tlačítko Start systému Windows Vista a logo Windows jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation. My Space je ochranná známka společnosti MySpace,
Inc. NVIDIA, GeForde a ForceWare jsou cohranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation.
Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. CompactFlash je registrovaná ochranná známka společnosti
SanDisk Corporation. Sony, Memory Stick, PlayStation, PLAYSTATION a PSP jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Sony Corporation. HDV je ochranná známka společnosti Sony Corporation a společnosti Victor Company of
Japan, Limited (JVC). UPnP je registrovaná ochranná známka společnosti UPnP Implementers Corporation. Labelflash je
registrovaná ochranná známka společnosti Yamaha Corporation.
Ochranné známky zde zmiňované jsou uváděny pouze pro informační účely. Všechny obchodní názvy a ochranné známky jsou
majetkem svých příslušných vlastníků.
Nero AG, Im Stoeckmaedle 18, D-76307 Karlsbad, Německo
Nero MediaHub
2
Index
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Úspěšný start
O příručce
O této aplikaci
Verze Nero MediaHub
Spuštění programu
Práce s Nero MediaHub
2
2.1
2.1.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
2.5.1
2.6
2.7
2.8
2.8.1
2.8.2
2.9
Uživatelské rozhraní
Hlavní okno
Správa a možnosti knihoven
Obrazovka Procházení hudby
Obrazovka Procházení fotografií
Úpravy fotografie
Ovládací panel
Obrazovka Procházení videa
Obrazovka Přehrávání videa
Ovládací panel
Obrazovka Prezentace
Okno Přizpůsobit prezentaci
Blu-ray Playback
Procházení a přehrávání zvukového CD
Zařízení
Modul plug-in Nero Move it
Zařízení Apple
Obrazovka Zveřejnit
9
9
12
14
19
22
26
28
31
33
34
37
38
40
42
43
44
45
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Procházení a přehrávání
Spuštění přehrávání hudby (z knihovny nebo playlistu)
Spuštění přehrávání zvukového CD
Spuštění přehrávání videa (z knihovny)
Spuštění přehrávání disku Blu-Ray
47
47
47
48
48
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Vytváření a úprava
Tvorba playlistu
Vytvoření prezentace
Přizpůsobit prezentaci
Obecné úpravy fotografií
Odstraňování červených očí
Přidávání efektů do fotografií
Oříznutí fotografie
50
50
51
52
53
54
54
55
5
Import z disků a zařízení
56
Nero MediaHub
5
5
5
5
6
7
3
5.1
5.2
5.3
Import ze zařízení
Nastavení zařízení s modulem plug-in Nero Move it
Ukládání zvukových stop ze zvukového CD
56
57
58
6
6.1
6.2
Zveřejnění
Vypalování na disk
Odeslat do komunity
59
59
59
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
Technické informace
Systémové požadavky
Podporované formáty a kodeky
Zvukové formáty a kodeky
Formáty videa a kodeky
Formáty obrázků
Klávesové zkratky
61
61
61
61
61
62
62
8
Indexu
67
9
Kontakt
69
Nero MediaHub
4
Úspěšný start
1
Úspěšný start
1.1
O příručce
Tato příručka je určena pro všechny uživatele, kteří se chtějí naučit používat aplikaci Nero
MediaHub. Je založena na procesech a vysvětluje způsob dosažení konkrétních cílů krok za
krokem.
Pro co nejlepší používání tohoto dokumentu si povšimněte následujících konvencí:
Označuje varování, podmínky či pokyny, které je třeba plně dodržovat.
Označuje doplňující informace či rady.
1. Start...
Číslo na začátku řádku poznačuje požadavek na akci. Tyto akce
proveďte v uvedeném pořadí.
Označuje průběžný výsledek.
Označuje výsledek.
[OK]
Označuje části textu či tlačítka, která se objevují v rozhraní programu.
Zobrazují se tučně.
(viz...)
Označuje odkazy na další kapitoly. Jsou provedeny ve formě odkazů a
zobrazují se červeně a podtrženě.
[…]
1.2
Označuje klávesové zkratky pro zadávání příkazů.
O této aplikaci
Nero MediaHub umožňuje pohodlně přehrávat hudební soubory a spravovat a vytvářet
playlisty. Umožňuje snadno vytvářet filmová videa a prezentace s integrovanými filmovými
motivy a pohodlně spravovat multimediální projekty. Můžete přehrávat své fotografie a videa
přímo v počítači s pohodlnými funkcemi DVD přehrávače.
1.3
Verze Nero MediaHub
Nero MediaHub je k dispozici v plné verzi Nero MediaHub a v různých verzích Nero
MediaHub Essentials.
Plná verze aplikace Nero MediaHub je obsažena v Nero Vision Xtra, Nero Video Premium
HD, v Nero Multimedia Suite a v Nero Multimedia Suite Platinum HD.
Nero MediaHub
5
Úspěšný start
Následující moduly plug-in a doplňky jsou součástí verze Nero Multimedia Suite Platinum
HD:

Modul plug-in Nero Blu-Ray Disc Playback.

Modul plug-in Nero Move it.

Sada Nero Movie ThemePack 3 a 4 včetně nově navržených, vysoce kvalitních
filmových témat (sezónní, Děti a rodina, Domácí kino, Romantické).
Essentials neboli OEM software se může od plné veze lišit větší či menší nabídkou funkcí.
Omezení funkcí ve vaší verzi Essentials v porovnání s plnou verzí závisí na dodavateli
produktu.
Verze 1 aplikace Nero MediaHub Essentials není vybavena těmito funkcemi:

Je omezený počet podporovaných videokodeků a zvukových kodeků.

Procházení a přehrávání videí z knihovny není k dispozici.

Není podporováno přehrávání a konverze disků Audio CD, DVD Video a AVCHD.

Není možné přidávat videa do prezentací.

Je omezený počet šablon prezentací.

Není možné přesouvat prezentace do Nero Vision a provádět pokročilé úpravy.

Není možné exportovat prezentace ve formátu HD videa.

Ukládání souborů do komunit je možné pouze pro fotografie.

Vypalování disků Audio CD, DVD Video, BD a AVCHD není k dispozici.
Verze 2 a 3 aplikace Nero MediaHub Essentials není vybavena těmito funkcemi:
1.4

Je omezený počet podporovaných videokodeků a zvukových kodeků.

Je možné vypalovat pouze disky DVD.

Není podporováno přehrávání disků AVCHD.
Spuštění programu
Pro spuštění aplikace Nero MediaHub postupujte následovně:
1. Pokud používáte verzi Nero Multimedia Suite Platinum HD nebo Nero Multimedia Suite a
máte k dispozici Nero StartSmart:
1. Poklepejte na ikonu Nero StartSmart na pracovní ploše.
 Otevře se okno Nero StartSmart.
2. Klepněte na tlačítko
.
 Zobrazí se seznam aplikací Nero.
3. Z výběrového seznamu vyberte položku Nero MediaHub.
 Otevře se okno Nero MediaHub.
Nero MediaHub
6
Úspěšný start
Okno Nero StartSmart
2. Pokud používáte Nero Vision Xtra nebo Nero Video Premium HD:
1. Poklepejte na ikonu Nero MediaHub na pracovní ploše.
 Otevře se okno Nero MediaHub.
 Spustili jste aplikaci Nero MediaHub.
1.5
Práce s Nero MediaHub
Při prvním spuštění aplikace vás Nero MediaHub přivítá v hlavním okně, které je výchozím
bodem pro použití Nero MediaHub. Poskytuje přístup do tří hlavních knihoven médií, k
místním připojeným zařízením a k playlistu a prezentacím vytvořeným v Nero MediaHub. Při
prvním spuštění se zobrazí obrazovka pro procházení fotografií.
Chcete-li začít pracovat s Nero MediaHub, musíte ukázat aplikaci, ve které jsou uloženy
vaše mediální soubory, klepnutím na tlačítko
v horním panelu úloh hlavního okna.
Mediální soubory nebudete moci v aplikaci používat, dokud nepřidáte příslušné složky do
knihovny Nero MediaHub. Knihovny médií můžete samozřejmě zaplnit a spravovat kdykoli
později v okně Možnosti po dalším klepnutí na tlačítko
. Soubory a složky můžete do
také jednoduše přetáhnout. Automaticky se otevře okno a zobrazí se dotaz, zda chcete
přidat složku do knihovny Nero MediaHub.
Kromě toho můžete importovat soubory do knihoven médií z mobilních zařízení připojených
k počítači. Také můžete převádět jednotlivé skladby nebo celé album ze zvukového CD.
Všechny mediální soubory importované do knihovny Nero MediaHub budou zkopírovány do
složek, které jste vybrali v okně Možnosti.
Nero MediaHub
7
Úspěšný start
Obsah (např. vybrané soubory, upravené fotografie nebo vlastní prezentace) můžete
publikovat z libovolného okna pro procházení nebo úpravy. Můžete vypalovat soubory na
disk nebo publikovat média na Internetu. Navíc můžete připojovat položky k nově
vytvářeným e-mailům a posílat je pomocí své výchozí e-mailové aplikace.
Viz také
 Hlavní okno → 9
 Správa a možnosti knihoven → 12
 Obrazovka Zveřejnit → 45
Nero MediaHub
8
Uživatelské rozhraní
2
Uživatelské rozhraní
2.1
Hlavní okno
Hlavní okno je počátečním bodem pro používání Nero MediaHub. V levé části okna se
zobrazí navigační strom. Po klepnutí na některou z položek se napravo zobrazí příslušná
obrazovka. Navíc se položky v dolním panelu úloh přizpůsobí dané obrazovce.
Po spuštění aplikace se zobrazí jedna z obrazovek procházení. Otevře se s poskládanou
skupinou knihoven, které jste použili při posledním spuštění aplikace Nero MediaHub.
Jednotlivé dlaždice jsou výchozími body pro podrobné procházení.
Hlavní okno
Nero MediaHub
9
Uživatelské rozhraní
K dispozici jsou dále v horním panelu úloh následující možnosti celkového nastavení:
Tlačítko
Vrací na předchozí obrazovku.
Zpět
Tlačítko
Toto tlačítko je k dispozici na všech obrazovkách úprav a přehrávání.
Tlačítko pro import je k dispozici na všech obrazovkách pro správu
souborů, např. v detailním zobrazení pro procházení fotografií.
Otevře okno Možnosti, ve kterém můžete aplikaci Nero MediaHub
sdělit, kde jsou v počítači uloženy mediální soubory. Podsložky
budou zahrnuty automaticky.
Pokud chcete přidat osobní mediální složky, klepněte na tlačítko
Přidat a vyberte požadovanou složku v navigačním stromě.
Knihovna se aktualizuje při opětovném spuštění aplikace Nero
MediaHub.
Rozbalovací nabídka Otevře soubor nápovědy.
V navigačním stromě jsou k dispozici následující položky:
Knihovna
Zobrazí seznam knihoven Nero MediaHub. Od začátku jsou k
dispozici tři výchozí složky pro hudbu, fotografie a videa.
Pokud chcete přidat vlastní složky médií, klepněte na tlačítko Přidat
v okně Možnosti a vyberte požadovanou složku v navigačním
stromu. Aktualizace knihovny bude provedena při spuštění aplikace
Nero MediaHub.
Pokud již není mediální obsah k dispozici (např. když byly soubory z
počítače odstraněny), Nero MediaHub nabídne odebrání seznamu z
knihovny.
Soubory a složky můžete do Nero MediaHub také jednoduše
přetáhnout. Automaticky se otevře okno a zobrazí se dotaz, zda
chcete přidat složku do knihovny.
Prezentace
Zobrazí seznam stávajících prezentací. Poklepáním na některou z
existujících kompilací prezentací ji otevřete na obrazovce pro úpravy
prezentace.
Pokud chcete vytvářet další prezentace, klepněte na tlačítko
Vytvořit prezentaci s fotografiemi a filmy, které se zobrazí vpravo
od položky Prezentace, když na ní nastavíte ukazatel myši. Otevře
se okno, ve kterém můžete zadat název nové prezentace.
Nero MediaHub
10
Uživatelské rozhraní
Playlisty
Zobrazí seznam existujících playlistů. Klepnete-li na některý z nich,
zobrazí se jeho obsah v číslovaném pořadí (ve kterém jste přidávali
jednotlivé stopy nebo alba do seznamu).
Ve výchozím nastavení je k dispozici jeden prázdný playlist. Pokud
chcete vytvářet další playlisty, klepněte na tlačítko Vytvořit playlist,
které se zobrazí vpravo od položky Playlisty, když na ní nastavíte
ukazatel myši. Otevře se okno, ve kterém můžete zadat název
nového playlistu.
Chcete-li přidat do stávajícího playlistu další stopu, jednoduše ji
přetáhněte z obrazovky procházení do příslušného playlistu v
navigačním stromě.
Poklepáním na stopu ve vybraném playlistu spustíte přehrávání.
Můžete přidávat další skladby a přitom přehrávat aktuální seznam na
pozadí.
Optické disky
Přehrává zvukové skladby a videosoubory z optických disků. Obsah
disku vloženého do diskové jednotky se zobrazí pro přehrání, když
zvolíte příslušnou položku pod hlavní položkou Optické disky v
navigačním stromě.
Přehrávač optických disků Nero MediaHub podporuje přehrávání tří
typů disku: Blu-ray (BD), DVD a CD. Zobrazí se obrazovka
přehrávání a panel úloh. Je možné přepnout do zobrazení na celou
obrazovku.
Zařízení
Zobrazí seznam připojených zařízení pro snadný import médií do
počítače.
Modul plug-in Nero Move it navíc umožňuje spravovat multimédia v
zařízeních připojených k počítači. Můžete spravovat hudbu, videa a
fotografie přímo v připojených zařízeních a přenášet jedním
klepnutím multimédia do a z mobilních zařízení. Modul plug-in Modul
plug-in Nero Move it automaticky zjistí nejlepší nastavení a
optimalizuje obsah pro nová a stávající zařízení.
Aplikace Modul plug-in Nero Move it je automaticky zahrnuta ve verzi Nero
Multimedia Suite Platinum HD. Pokud máte instalovánu aplikaci Nero Vision Xtra,
Nero Video Premium HD nebo běžnou verzi Nero Multimedia Suite, modul plug-in
není součástí aplikace Nero MediaHub.
Modul plug-in můžete kdykoli získat na www.nero.com a dosáhnout tak
maximální multimediální flexibility mezi zařízeními.
Viz také
 Správa a možnosti knihoven → 12
 Obrazovka Procházení hudby → 14
 Obrazovka Procházení fotografií → 19
Nero MediaHub
11
Uživatelské rozhraní
 Obrazovka Procházení videa → 28
 Obrazovka Prezentace → 34
 Blu-ray Playback → 38
 Procházení a přehrávání zvukového CD → 40
 Zařízení → 42
2.1.1 Správa a možnosti knihoven
Okno Možnosti otevřete klepnutím na tlačítko
v horním panelu úloh v hlavním okně.
Zde můžete zobrazit aplikaci obsahující mediální soubory v počítači a přizpůsobit nastavení
zvuku, videa a fotografií.
Okno Možnosti
Okno Možnosti je rozděleno na oblast kategorií vlevo a na hlavní oblast nastavení. Oblast
hlavního nastavení závisí na zvolené kategorii.
Nero MediaHub
12
Uživatelské rozhraní
Zobrazí se následující kategorie:
Knihovna
Zobrazí oblast nastavení knihoven Nero MediaHub.
Od začátku jsou k dispozici tři výchozí složky (výchozí složky
systému Windows) pro fotografie, hudbu a videa. Pokud chcete
přidat vlastní složky médií, klepněte na tlačítko Přidat a vyberte
požadovanou složku v navigačním stromu. Aktualizace knihovny
bude provedena při spuštění aplikace Nero MediaHub. Chcete-li
odstranit složku ze seznamu sledovaných složek, klepněte na
tlačítko
.
Soubory a složky můžete do Nero MediaHub také jednoduše
přetáhnout. Automaticky se otevře okno a zobrazí se dotaz, zda
chcete přidat složku do knihovny.
Zvuk
Fotografie
Zobrazí oblast Nastavení zvuku, kde můžete nastavit požadované
možnosti hudby, např. nastavení zvukového výstupu.
Zobrazí oblast Nastavení fotografií, kde můžete nastavit
požadované možnosti prezentací, např. výchozí dobu zobrazení
fotografie.
Video
Zobrazí oblast Nastavení videa, kde můžete nastavit požadované
možnosti videa, např. jazyk videa nebo poměr stran obrazu.
Import
Zobrazí možnosti importu. Pokud chcete importovat soubory do
knihovny, soubory budou zkopírovány do složek vybraných v této
oblasti. Po klepnutí na tlačítko Procházet můžete procházet
preferované adresáře pro ukládání.
Blu-ray
Zobrazí oblast Blu-ray, ve které můžete nastavit požadovaná
nastavení přehrávání disků Blu-ray.
Kód regionu BD přehrávače můžete zvolit a změnit až 5krát.
Aktuálně zvolený region je zobrazen. Klepnutím na tlačítko Nastavit
region pro BD přehrávač v pravém dolním rohu otevřete další okno
a můžete vybrat region v seznamu.
Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je v počítači instalována
aplikace Modul plug-in Nero Blu-Ray Disc Playback.
Zveřejnit
Zobrazí oblast Zveřejnit, kde můžete nastavit požadované možnosti
publikování, např. režim obrazu (PAL nebo NTSC). Kromě toho
můžete uložit informace o svém účtu a umožnit tak přímý přístup z
aplikace k online komunitám, jako je MyNero.
Nero MediaHub
13
Uživatelské rozhraní
Ukládání
zvukových stop z
CD
Zobrazí oblast Ukládání zvukových stop z CD, kde můžete nastavit
požadované možnosti konverze souborů z disku CD, např. výstupní
adresář a kvalitu.
Zvuková metadata Zobrazí oblast Zvuková metadata. Můžete vybrat, zda chcete
používat hudební databázi Gracenote.
Ve výchozím nastavení je políčko zaškrtnuto.
Modul plug-in Nero Zobrazí oblast Modul plug-in Nero Move it, ve které můžete zvolit
Move it
možnosti vytváření názvu složky, do které budou ukládány soubory
importované ze zařízení.
Navíc můžete zaškrtnout políčko Zobrazit „zařízení Apple“ a
zobrazit v navigačním stromě aplikace Nero MediaHub speciální
položku Zařízení Apple. Stejně jako v případě libovolného mobilního
zařízení můžete přetahovat hudební soubory a videosoubory nebo
playlisty z knihovny nebo z jiného zařízení do složky Zařízení Apple.
Aby bylo možné použít tuto funkci, musí být v počítači nainstalována
aplikace iTunes.
Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je v počítači instalována
aplikace Modul plug-in Nero Move it.
Viz také
 Hlavní okno → 9
2.2
Obrazovka Procházení hudby
Na obrazovce procházení hudby můžete procházet položky ve skupině knihoven Hudba.
Obrazovka se zobrazí v dlaždicovém uspořádání, když v navigačním stromě nalevo zvolíte
knihovní položku Hudba.
Jednotlivé dlaždice jsou výchozími body pro podrobné procházení. Automaticky je vybrána
první dlaždice. Každá dlaždice obsahuje informace o počtu obsažených alb. Poklepáním na
libovolnou dlaždici zobrazíte detailní procházení.
Zobrazí se pouze alba z vybrané dlaždice; dlaždice fungují jako filtr. V detailním zobrazení
se zvýrazní první položka. Všechny ostatní položky vybrané dlaždice se zobrazí pod ní, a
pomocí posuvníku u pravého okraje obrazovky je můžete procházet.
Poklepáním na položku v detailním procházení spustíte její přehrávání. Ovládací prvky
přehrávání se zobrazí na dolním panelu úloh. Přepnutí na jinou obrazovku přehrávání
nezastaví. Malé okno v levém dolním rohu hlavního okna zůstává zobrazeno a zobrazuje se
v něm název a doba přehrávání. Klepnutím na toto okno se vrátíte na obrazovku pro
procházení hudby.
Pokud nastavíte ukazatel myši na položku v okně procházení, zobrazí se v levém horním
rohu zaškrtávací políčko. V detailním zobrazení je políčko uvedeno ve sloupci tabulky úplně
napravo. Zaškrtnutím políčka vyberete položku. Tímto způsobem provedete výběr. Jako
výběrový nástroj slouží rovněž obaly alba. Jestliže klepnete na obal, označí se jako vybrané
všechny položky alba. Můžete vybírat i z více skupin dlaždic. Klepnutím na jinou položku
Nero MediaHub
14
Uživatelské rozhraní
(přímo na miniaturu místo na zaškrtávací políčko) se výběr odstraní a můžete začít vytvářet
nový. Pokud chcete vytvořit playlist z vybraných stop, může být užitečné je vybrat předem.
Obrazovka Procházení hudby
Pod horním panelem úloh hlavního okna se dále v horní části každého okna procházení
zobrazí možnosti třídění a vyhledávání. Pro procházení hudby jsou k dispozici následující
možnosti nastavení:
Tlačítko
Přehled
Ukončí detailní procházení a opět zobrazí dlaždicové uspořádání.
Bude zachováno uspořádání vybrané v detailním zobrazení.
Rozbalovací nabídka Změní řazení dlaždic v přehledu. Soubory je možné uspořádat podle
Uspořádat podle různých kritérií, např. podle roku nebo složky.
Rozbalovací nabídka Filtruje skupiny podle různých kritérií (např. zobrazí pouze oblíbené
položky).
Zobrazit
Posuvník
Zvětší nebo zmenší zobrazení procházení.
Zvětšení
Nero MediaHub
15
Uživatelské rozhraní
Pole vstupů
Najít
Použije hledání klíčových slov k vyhledání názvů souborů, interpretů,
alb a titulů. Výsledky se zobrazí v detailním zobrazení. Třídicím
kritériem může být interpret.
Na dolním panelu úloh jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Zastaví přehrávání.
Stop
Tlačítko
Posune přehrávanou položku rychle dozadu nebo dopředu.
Rychle zpět/Rychle
vpřed
Tlačítko
Přeskočí na další nebo předchozí stopu.
Skok na předchozí Pokud klepnete na příslušné tlačítko po skončení přehrávání
stopu/Skok na
poslední (první) stopy alba, spustí se přehrávání následujícího
následující stopu (předchozího) alba.
Tlačítko
Spustí nebo pozastaví přehrávání vybraných položek nebo alb.
Přehrát/Pozastavit Pokud klepnete na toto tlačítko v dlaždicovém uspořádání a je
vybrána některá dlaždice, zobrazí se detailní zobrazení a
automaticky se spustí přehrávání první položky.
Tlačítko
Přehraje vybrané položky nebo album v náhodném pořadí.
Zapnout/vypnout
náhodné
přehrávání
Tlačítko
Znovu přehraje aktuální položku, výběr, album nebo playlist.
Opakuje aktuální
soubor nebo celý
playlist
Tlačítko
Hlasitost
Upravuje hlasitost. Zapnutím doplňkového tlačítka Ztišit pod
posuvníkem se hudba na pozadí ztlumí.
Nero MediaHub
16
Uživatelské rozhraní
Tlačítko
Zveřejnění
fotografií, videa a
hudby na Internetu
nebo na disk
Tlačítko
Vytvořit hudební
playlist
Tlačítko
Zobrazí obrazovku Publikovat hudbu, na které můžete
shromažďovat jednotlivé položky, předvýběry nebo playlisty a poté je
vypálit nebo exportovat.
Vytvoří z vybraných položek playlist. Otevře se okno, ve kterém
musíte zadat název nového playlistu. Nová položka je přidána do
oblasti Playlisty v navigačním stromě.
Vybrané položky, alba nebo celé dlaždice můžete jednoduše
přetahovat do libovolného playlistu v navigačním stromě.
Zobrazí další funkce.
Doplňkové funkce
V kontextové nabídce doplňkových funkcí jsou k dispozici následující položky:
Přidat k Oblíbeným Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek
nebo celých dlaždic.
Hodnocení může být užitečné v uspořádání, kdy používáte
rozbalovací nabídku Zobrazit (možnosti nastavení řazení) a
zobrazíte pouze oblíbené položky.
Ze seznamu oblíbených položek můžete položky nebo dlaždice zase
odstranit. Když vyberete oblíbenou položku, položka v kontextové
nabídce doplňkových funkcí se změní na Odebrat z Oblíbených.
Chcete-li odebrat se seznamu oblíbených položek položku nebo
dlaždici, klepněte na tuto položku.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Kopírovat do
Otevře okno Kopírovat vybrané soubory do. Zde můžete zvolit
cílové zařízení pro kopírování vybraných souborů.
Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je v počítači instalována
aplikace Modul plug-in Nero Move it.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Další od tohoto
Zobrazí seznam položek kritérií vyhledávání.
Vybraná skladba na obrazovce pro procházení se použije jako
nasazená skladba. Klepnutím na požadovanou položku kritérií
vyhledávání (např. Druh skladby nebo Žánr) spustíte vyhledávání v
Playlistu Gracenote. Všechny soubory vyhovující kritériím
vyhledávání nalezené v knihovně budou automaticky shromážděny
do nového playlistu.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Nero MediaHub
17
Uživatelské rozhraní
Získat informace o Otevře okno Získat metadata.
skladbě
Pomocí Gracenote MusicID může aplikace Nero MediaHub
rozpoznat hudební soubory v jakékoli zvukové kompilaci. Tzv.
metadata, např. interpret, název a žánr se získávají z multimediální
databáze Gracenote a zobrazí se v Nero MediaHub. Zjištěná
metadata se zapíší do hudebních souborů a jsou potom k dispozici.
Tímto zůsobem bude vaše hudební kolekce správně vybavena
všemi informacemi. To je zvláště užitečné, když nejsou zvukové
soubory pojmenovány nebo jsou pojmenovány jen částečně.
Klepnutím na tlačítko Použít v pravém dolním rohu okna provedete
synchronizaci nalezených dat se soubory.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Upravit informace
o skladbě
Otevře okno Získat metadata.
Metadata je možné upravit – například je možné přidat chybějící data
do zadávacích polí. Klepnutím na tlačítko Použít v pravém dolním
rohu okna provedete synchronizaci dat se soubory. Metadata jsou
odeslána do databáze Gracenote a přidána do databáze.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Zobrazit informace Otevře rozbalovací oblast Informace o médiích, ve které se zobrazí
o médiích
informace o metadatech vybrané položky. Pokud jsou k dispozici,
zobrazí se podrobné informace jako jméno interpreta, název nebo
doba trvání.
Rozbalovací oblast Informace o médiích zůstane otevřená v levé
dolní části okna. Položka v kontextové nabídce doplňkových funkcí
se změní na Skrýt informace o médiích. Pokud chcete rozbalovací
oblast zavřít nebo skrýt, klepněte na tuto položku.
Otevřít v
Průzkumníku
Windows
Odstranit
Otevře okno Průzkumníka Windows, ve kterém se zobrazí cesta k
adresáři, ve kterém je v počítači vybraná položka uložena.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Odstraní položku nebo celou dlaždici z aplikace Nero MediaHub a ze
složky v počítači.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Technologii rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®.
Gracenote je standardem pro technologii rozpoznávání hudby a doručování
souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com.
Viz také
 Spuštění přehrávání hudby (z knihovny nebo playlistu) → 47
 Obrazovka Zveřejnit → 45
Nero MediaHub
18
Uživatelské rozhraní
2.3
Obrazovka Procházení fotografií
Na obrazovce procházení fotografií můžete procházet položky ve skupině knihoven
Fotografie. Obrazovka se zobrazí v dlaždicovém uspořádání, když v navigačním stromě
nalevo zvolíte knihovní položku Fotografie.
Jednotlivé dlaždice jsou výchozími body pro podrobné procházení. Poklepáním na
libovolnou dlaždici zobrazíte detailní procházení. V detailním zobrazení se zvýrazní první
položka. Všechny ostatní položky vybrané dlaždice se zobrazí pod ní, a pomocí posuvníku u
pravého okraje obrazovky je můžete procházet. Dalším poklepáním na jednotlivou položku v
detailním zobrazení zobrazíte obrazovku Úpravy fotografií.
Když nastavíte ukazatel myši na položku, zobrazí se její náhled. Po přesunutí ukazatele
myši pryč z položky náhled zmizí.
Pokud nastavíte ukazatel myši na položku, zobrazí se v levém horním rohu zaškrtávací
políčko. Zaškrtnutím políčka vyberete položku. Tímto způsobem provedete výběr. Můžete
vybírat i z více skupin dlaždic. Klepnutím na jinou položku (např. přímo na miniaturu místo
na zaškrtávací políčko) se výběr odstraní a můžete začít vytvářet nový. Pokud chcete ihned
spustit prezentaci, ve které se budou přehrávat vybrané fotografie, může být užitečné je
vybrat předem.
Obrazovka Procházení fotografií
Nero MediaHub
19
Uživatelské rozhraní
Pod horním panelem úloh hlavního okna se dále v horní části každého okna procházení
zobrazí možnosti třídění a vyhledávání. Pro procházení fotografií jsou k dispozici následující
možnosti nastavení:
Tlačítko
Přehled
Ukončí detailní procházení a opět zobrazí dlaždicové uspořádání.
Bude zachováno uspořádání vybrané v detailním zobrazení.
Rozbalovací nabídka Změní řazení položek a uspořádá soubory podle různých kritérií,
Uspořádat podle např. podle roku nebo složky.
Rozbalovací nabídka Filtruje skupiny podle různých kritérií (např. zobrazí pouze oblíbené
položky).
Zobrazit
Rozbalovací nabídka Zvětší nebo zmenší zobrazení procházení.
s posuvníkem
Zvětšení
Pole vstupů
Najít
Použije hledání klíčových slov k vyhledání názvů souborů. Výsledky
se zobrazí v detailním zobrazení.
Na dolním panelu úloh jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Vytvoří prezentaci s fotografiemi a filmy. Zobrazí se obrazovka
Vytvořit prezentaci Prezentace.
Fotografie a filmy, které chcete přidat do nové prezentace, můžete
vybrat předem. Položku vyberte zaškrtnutím políčka zobrazeného v
jejím levém horním rohu.
Tlačítko
Tlačítko
Přehrát
Okamžitě spustí přehrávání prezentace. Prezentace se přehraje s
výchozími přechody a hudbou na pozadí. Přehraje se v
celoobrazovkovém režimu.
Aby nedocházelo k konfliktům, bude pozastavena veškerá hudba
přehrávaná na pozadí a přehraje se vlastní hudba prezentace.
Fotografie a filmy, které chcete přidat do okamžitě přehrávané
prezentace, můžete vybrat předem. Položku vyberte zaškrtnutím
políčka v jejím levém horním rohu.
Tlačítko
Úpravy
Tlačítko
Zveřejnit
Zobrazí obrazovku Úpravy fotografií, na které můžete zobrazovat,
upravovat a vylepšovat fotografie. Musí být vybrána alespoň jedna
položka.
Zobrazí obrazovku Zveřejnit obrázek, na které můžete shromáždit
položky nebo předem vytvořené výběry do titulů a vypálit je nebo
exportovat.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Nero MediaHub
20
Uživatelské rozhraní
Tlačítko
Otáčí vybranou položku o 90° doleva nebo doprava.
Otočit proti směru K dispozici pouze v detailním zobrazení procházení. Musí být
hodinových
vybrána alespoň jedna položka.
ručiček / Otočit po
směru hodinových
ručiček
Tlačítko
Odeslat e-mail
Otevře okno Odeslat e-mail. Můžete připojit původní soubory nebo
soubory se změněnou velikostí (vyberte tlačítko příslušné možnosti)
k novému e-mailu ve výchozí e-mailové aplikaci. Informace o
odhadované velikosti souboru se zobrazí v závorce.
K dispozici pouze v detailním zobrazení procházení. Musí být
vybrána alespoň jedna položka.
Tlačítko /
Zobrazí další funkce.
Rozbalovací nabídka
Doplňkové funkce
V kontextové nabídce doplňkových funkcí jsou k dispozici následující položky:
Přidat k Oblíbeným Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek
nebo celých dlaždic.
Hodnocení může být užitečné v uspořádání, kdy používáte
rozbalovací nabídku Zobrazit (možnosti nastavení řazení) a
zobrazíte pouze oblíbené položky.
Ze seznamu oblíbených položek můžete položky nebo dlaždice zase
odstranit. Když vyberete oblíbenou položku, položka v kontextové
nabídce doplňkových funkcí se změní na Odebrat z Oblíbených.
Chcete-li odebrat se seznamu oblíbených položek položku nebo
dlaždici, klepněte na tuto položku.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Zobrazit informace Otevře rozbalovací oblast Informace o médiích, ve které se zobrazí
o médiích
informace o metadatech vybrané položky. Pokud jsou k dispozici,
zobrazí podrobnosti jako formát souboru, velikost, rozlišení nebo
datum vytvoření.
Rozbalovací oblast Informace o médiích zůstane otevřená v levé
dolní části okna. Položka v kontextové nabídce doplňkových funkcí
se změní na Skrýt informace o médiích. Pokud chcete rozbalovací
oblast zavřít nebo skrýt, klepněte na tuto položku.
Nero MediaHub
21
Uživatelské rozhraní
Přejmenovat
Zapne zadávací pole pro název, ve kterém můžete zadat nový název
položky.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Odstranit
Odstraní položku nebo celou dlaždici z aplikace Nero MediaHub a ze
složky v počítači.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Otevřít v
Průzkumníku
Windows
Otevře okno Průzkumníka Windows, ve kterém se zobrazí cesta k
adresáři, ve kterém je v počítači vybraná položka uložena.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Viz také
 Úpravy fotografie → 22
 Obrazovka Prezentace → 34
 Ovládací panel → 26
 Obrazovka Zveřejnit → 45
 Obecné úpravy fotografií → 53
 Vytvoření prezentace → 51
2.3.1 Úpravy fotografie
Obrazovka Úpravy fotografií se zobrazí klepnutím na tlačítko Upravit na obrazovce
procházení fotografií nebo obrazovce Prezentace. Zde můžete zobrazovat, upravovat a
vylepšovat své fotografie.
Klepnutím na tlačítko Zpět v levém horním rohu obrazovky se vrátíte na předchozí
obrazovku.
Pokud umístíte ukazatel myši v horní třetině oblasti obsahu nebo úprav, proužek miniatur se
zesvětlí. V proužku miniatur jsou zobrazeny všechny položky, které jste vybrali na obrazovce
procházení fotografií (zaškrtnutím políčka). Pokud jste vybrali jen jednu položku, v proužku
miniatur se zobrazí fotografie z příslušné skupiny. Je-li fotografie označena jako oblíbená, v
pravém dolním rohu příslušné miniatury je zobrazena ikona hvězdičky. Položkami v proužku
miniatur můžete procházet pomocí tlačítek
a
. Klepnutím na miniaturu zvolíte
příslušnou fotografii a zobrazíte ji v oblasti obsahu.
Nero MediaHub
22
Uživatelské rozhraní
Obrazovka Úpravy fotografií
Pod horním panelem úloh hlavního okna se dále v horní části obrazovky Úpravy fotografií
zobrazí přizpůsobené možnosti nastavení. K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Zapne nebo vypne proužek miniatur.
Proužek fotografií
Rozdělí oblast obsahu na dvě obrazovky, takže vidíte např. rozdíl
Rozdělit zobrazení před (vlevo) a po (vpravo) provedené úpravě.
Druhým klepnutím režim rozdělené obrazovky ukončíte.
Tlačítko
Tlačítko
Přizpůsobit
obrazovce
Tlačítko
Celá obrazovka
Přizpůsobí zobrazenou položku velikosti oblasti obsahu. Poměr stran
zůstane zachován.
Zobrazí položku na celé obrazovce. Poklepáním na fotografii v
oblasti obsahu rovněž spustíte celoobrazovkový režim.
Rozbalovací nabídka Zvětší nebo zmenší zobrazení obsahu.
s posuvníkem
Zvětšení
Nero MediaHub
23
Uživatelské rozhraní
Na dolním panelu úloh jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Automatické
vylepšení
Tlačítko
Odstranění
červených očí
Tlačítko
Automaticky vylepší kvalitu na základě zadaných podmínek nebo
referenčních hodnot.
Stejná funkce je dostupná prostřednictvím tlačítka Automatické
vylepšení na kartě Vylepšit v okně Úpravy.
Otevře okno Odstranění efektu červených očí. Ukazatel myši se
změní na křížek.
Podržte stisknuté levé tlačítko myši a vyznačte obdélník okolo
příslušné oblasti fotografie. Uvolněním tlačítka spusťte efekt.
Červené oči se automaticky odstraní.
Přeskočí na předchozí nebo další položku.
Skok na předchozí Na rozdíl od proužku miniatur, ve kterém se zobrazují pouze
stopu/Skok na
fotografie z výběru nebo skupiny, můžete pomocí tlačítek pro rychlý
následující stopu přechod zobrazit položky z předchozí nebo následující dlaždice.
Tlačítko
Přehrát
Okamžitě spustí přehrávání prezentace. Prezentace se přehraje s
výchozími přechody a hudbou na pozadí. Přehraje se v
celoobrazovkovém režimu.
Aby nedocházelo k konfliktům, bude pozastavena veškerá hudba
přehrávaná na pozadí a přehraje se vlastní hudba prezentace.
Fotografie a filmy, které chcete přidat do okamžitě přehrávané
prezentace, můžete vybrat předem. Položku vyberte zaškrtnutím
políčka v jejím levém horním rohu.
Tlačítko
Změnit
Tlačítko
Oříznout
Otevře okno Úpravy, ve kterém můžete vybírat mezi různými efekty,
nastaveními a vylepšeními dostupnými na třech příslušných kartách.
Otevře okno Oříznout, ve kterém můžete vybírat z několika šablon,
které definují poměr stran oříznutého obrázku. Můžete také změnit
velikost položky ručně.
Pro ruční oříznutí přesuňte ukazatel myši z okna Oříznout do oblasti
obsahu. Ukazatel se změní na nástroj oříznutí. Klepněte, držte
tlačítko stisknuté a táhnutím zobrazte oříznutou část fotografie.
Šířku, výšku a polohu oříznuté oblasti je možné upravit po uvolnění
nástroje oříznutí. Jakmile budete se stanovenou velikostí spokojeni,
klepnutím na tlačítko Použít ořízněte položku.
Nero MediaHub
24
Uživatelské rozhraní
Tlačítko
Vrátit
úpravy/Opakovat
úpravy
Tlačítko
Vrátí zpět nebo zopakuje poslední krok úprav.
Nezávisle na počtu provedených kroků můžete vždy zrušit předchozí
úpravy, až se vrátíte k původnímu originálu.
Otáčí vybranou položku o 90° doleva nebo doprava.
Otočit proti směru
hodinových
ručiček / Otočit po
směru hodinových
ručiček
Tlačítko
Zobrazí další funkce.
Doplňkové funkce
V okně Úpravy jsou k dispozici následující karty:
Vylepšit
Tlačítko Automatická expozice automaticky vylepší kvalitu
fotografií na základě zadaných podmínek nebo referenčních hodnot.
Tlačítko Automatické barvy automaticky vylepší barvu fotografií na
základě zadaných podmínek nebo referenčních hodnot. Nabízí
alternativu k ruční korekci barev.
Tlačítko Automatické vylepšení automaticky vylepší kvalitu na
základě zadaných podmínek nebo referenčních hodnot. Stejná
funkce je dostupná prostřednictvím tlačítka Automatické vylepšení
v dolním panelu úloh.
Upravit
Zobrazí různé posuvníky. Tyto možnosti úprav můžete využít ke
zlepšení vizuálního dojmu vašich fotografií.
Náhled úprav se zobrazí na obrazovce Úpravy fotografií.
Efekty
Zobrazí seznam barevných efektů a úprav, které jste zvolili pro
úpravy svých fotografií.
Pokud umístíte ukazatel myši na miniaturu efektu, zobrazí se na
obrazovce Úpravy fotografií náhled výsledku. Klepnutím na
miniaturu použijete požadovaný efekt.
Nero MediaHub
25
Uživatelské rozhraní
V kontextové nabídce doplňkových funkcí jsou k dispozici následující položky:
Přidat k Oblíbeným Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek
nebo celých dlaždic.
Hodnocení může být užitečné v uspořádání, kdy používáte
rozbalovací nabídku Zobrazit (možnosti nastavení řazení) a
zobrazíte pouze oblíbené položky.
Ze seznamu oblíbených položek můžete položky nebo dlaždice zase
odstranit. Když vyberete oblíbenou položku, položka v kontextové
nabídce doplňkových funkcí se změní na Odebrat z Oblíbených.
Chcete-li odebrat se seznamu oblíbených položek položku nebo
dlaždici, klepněte na tuto položku.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Odstranit
Otevřít v
Průzkumníku
Windows
Odstraní položku nebo celou dlaždici z aplikace Nero MediaHub a ze
složky v počítači.
Otevře okno Průzkumníka Windows, ve kterém se zobrazí cesta k
adresáři, ve kterém je v počítači vybraná položka uložena.
Viz také
 Obrazovka Procházení fotografií → 19
 Obrazovka Prezentace → 34
 Obrazovka Zveřejnit → 45
 Obecné úpravy fotografií → 53
 Vytvoření prezentace → 51
2.3.2 Ovládací panel
Pro video a okamžité přehrání prezentace jsou k dispozici rozdílné možnosti nastavení
celoobrazovkového režimu. Přesunutím myši do dolní třetiny příslušné celé obrazovky se
zesvětlí ovládací panel.
Vlevo od ovládacího panelu přehrávání videa se zobrazuje miniatura aktuálně přehrávaného
videa a čas. K dispozici jsou navíc následující tlačítka:
Zpět
Ukončí celoobrazovkový režim a znovu zobrazí výchozí obrazovku
aplikace.
Stop
Zastaví přehrávání.
Rychle zpět/Rychle Posune přehrávanou položku rychle dozadu nebo dopředu.
vpřed
Nero MediaHub
26
Uživatelské rozhraní
Skok na předchozí Přeskočí na předchozí nebo další video.
stopu/Skok na
následující stopu
Přehrát/Pozastavit Spustí nebo pozastaví přehrávání vybraných položek.
Opakuje aktuální
soubor nebo sérii
videí
Hlasitost
Znovu přehraje aktuální položku nebo výběr.
Upravuje hlasitost. Zapnutím doplňkového tlačítka Ztišit pod
posuvníkem se hudba na pozadí ztlumí.
Doplňkové funkce Zobrazí další funkce.
Na ovládacím panelu okamžitého přehrávání prezentace jsou k dispozici následující tlačítka:
Zpět
Ukončí celoobrazovkový režim a znovu zobrazí výchozí obrazovku
aplikace.
Skok na předchozí Přeskočí na předchozí nebo další položku.
stopu/Skok na
následující stopu
Přehrát
Hlasitost
Otočit doleva /
Otočit doprava
Spustí přehrávání prezentace v celoobrazovkovém režimu.
Upravuje hlasitost. Zapnutím doplňkového tlačítka Ztišit pod
posuvníkem se hudba na pozadí ztlumí.
Otáčí položku o 90° doleva nebo doprava.
K dispozici pouze pro fotografie.
Přidat k Oblíbeným Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek
nebo celých dlaždic.
Ze seznamu oblíbených položek můžete položky nebo dlaždice zase
odstranit. Když vyberete oblíbenou položku, položka v kontextové
nabídce doplňkových funkcí se změní na Odebrat z Oblíbených.
Chcete-li odebrat se seznamu oblíbených položek položku nebo
dlaždici, klepněte na tuto položku.
Viz také
 Obrazovka Procházení fotografií → 19
Nero MediaHub
27
Uživatelské rozhraní
2.4
Obrazovka Procházení videa
Na obrazovce procházení videa můžete procházet položky ve skupině knihoven Videa.
Obrazovka se zobrazí v dlaždicovém uspořádání, když v navigačním stromě nalevo zvolíte
knihovní položku Videa.
Jednotlivé dlaždice jsou výchozími body pro podrobné procházení. Poklepáním na
libovolnou dlaždici zobrazíte detailní procházení. V detailním zobrazení se zvýrazní první
položka. Všechny ostatní položky vybrané dlaždice se zobrazí pod ní, a pomocí posuvníku u
pravého okraje obrazovky je můžete procházet. Dalším poklepáním na jednotlivou položku v
detailním zobrazení zobrazíte obrazovku Přehrávání. Přehrávání se spustí automaticky.
Když nastavíte ukazatel myši na položku, zobrazí se její náhled. Po přesunutí ukazatele
myši pryč z položky náhled zmizí.
Pokud nastavíte ukazatel myši na položku, zobrazí se v levém horním rohu zaškrtávací
políčko. Zaškrtnutím políčka vyberete položku. Tímto způsobem provedete výběr. Můžete
vybírat i z více skupin dlaždic. Klepnutím na jinou položku (např. přímo na miniaturu místo
na zaškrtávací políčko) se výběr odstraní a můžete začít vytvářet nový. Pokud chcete ihned
spustit prezentaci, ve které se budou přehrávat jen vybrané videosekvence, může být
užitečné je vybrat předem.
Obrazovka Procházení videa
Nero MediaHub
28
Uživatelské rozhraní
Pod horním panelem úloh hlavního okna se dále v horní části každého okna procházení
zobrazí možnosti třídění a vyhledávání. Pro procházení videa jsou k dispozici následující
možnosti nastavení:
Tlačítko
Přehled
Ukončí detailní procházení a opět zobrazí dlaždicové uspořádání.
Bude zachováno uspořádání vybrané v detailním zobrazení.
Rozbalovací nabídka Změní řazení položek a uspořádá soubory podle různých kritérií,
Uspořádat podle např. podle roku nebo složky.
Rozbalovací nabídka Filtruje skupiny podle různých kritérií (např. zobrazí pouze oblíbené
položky).
Zobrazit
Rozbalovací nabídka Zvětší nebo zmenší zobrazení procházení.
s posuvníkem
Zvětšení
Pole vstupů
Najít
Použije hledání klíčových slov k vyhledání názvů souborů. Výsledky
se zobrazí v detailním zobrazení.
Na dolním panelu úloh jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Vytvoří prezentaci s fotografiemi a filmy. Zobrazí se obrazovka
Vytvořit prezentaci Prezentace.
Můžete předem vybrat fotografie a filmy, které chcete přidat do nové
prezentace. Položku vyberete zaškrtnutím políčka, které se zobrazí v
levém horním rohu.
Tlačítko
Tlačítko
Přehrát
Spustí přehrávání vybraných položek. Zobrazí se obrazovka
Přehrávání a automaticky se spustí přehrávání.
Aby nedocházelo k konfliktům, bude pozastavena veškerá hudba
přehrávaná na pozadí a přehraje se vlastní zvuk položky.
Filmy, které chcete přehrát, můžete vybrat předem. Položku vyberte
zaškrtnutím políčka v jejím levém horním rohu.
Tlačítko
Zveřejnit
Tlačítko
Zobrazí obrazovku Zveřejnit video, na které můžete shromáždit
položky nebo předem vytvořené výběry a vypálit je nebo exportovat.
Zobrazí další funkce.
Doplňkové funkce
Nero MediaHub
29
Uživatelské rozhraní
V kontextové nabídce doplňkových funkcí jsou k dispozici následující položky:
Přidat k Oblíbeným Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek
nebo celých dlaždic.
Hodnocení může být užitečné v uspořádání, kdy používáte
rozbalovací nabídku Zobrazit (možnosti nastavení řazení) a
zobrazíte pouze oblíbené položky.
Ze seznamu oblíbených položek můžete položky nebo dlaždice zase
odstranit. Když vyberete oblíbenou položku, položka v kontextové
nabídce doplňkových funkcí se změní na Odebrat z Oblíbených.
Chcete-li odebrat se seznamu oblíbených položek položku nebo
dlaždici, klepněte na tuto položku.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Zobrazit informace Otevře rozbalovací oblast Informace o médiích, ve které se zobrazí
o médiích
informace o metadatech vybrané položky. Pokud jsou k dispozici,
zobrazí podrobnosti jako formát souboru, velikost, rozlišení nebo
datum vytvoření.
Rozbalovací oblast Informace o médiích zůstane otevřená v levé
dolní části okna. Položka v kontextové nabídce doplňkových funkcí
se změní na Skrýt informace o médiích. Pokud chcete rozbalovací
oblast zavřít nebo skrýt, klepněte na tuto položku.
Přejmenovat
Zapne zadávací pole pro název, ve kterém můžete zadat nový název
položky.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Odstranit
Odstraní položku nebo celou dlaždici z aplikace Nero MediaHub a ze
složky v počítači.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Otevřít v
Průzkumníku
Windows
Otevře okno Průzkumníka Windows, ve kterém se zobrazí cesta k
adresáři, ve kterém je v počítači vybraná položka uložena.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Viz také
 Obrazovka Přehrávání videa → 31
 Obrazovka Prezentace → 34
 Ovládací panel → 33
 Obrazovka Zveřejnit → 45
 Spuštění přehrávání videa (z knihovny) → 48
 Vytvoření prezentace → 51
Nero MediaHub
30
Uživatelské rozhraní
2.4.1 Obrazovka Přehrávání videa
Některé z uvedených formátů jsou k dispozici pouze když je v počítači
instalována aplikace Modul plug-in Nero Blu-Ray Disc Playback.
Aplikace Modul plug-in Nero Blu-Ray Disc Playback je automaticky zahrnuta ve
verzi Nero Multimedia Suite Platinum HD.
Pokud máte instalovánu aplikaci Nero Vision Xtra, Nero Video Premium HD nebo
běžnou verzi Nero Multimedia Suite, modul plug-in není součástí aplikace Nero
MediaHub.
Modul plug-in můžete kdykoli získat na www.nero.com.
Obrazovka Přehrávání se zobrazí po klepnutí na tlačítko Spustit přehrávání na obrazovce
pro přehrávání videa nebo po spuštění přehrávání z optického disku. Zde můžete prohlížet
svá videa.
Klepnutím na tlačítko Zpět v levém horním rohu obrazovky se vrátíte na předchozí
obrazovku.
Obrazovka Přehrávání
Nero MediaHub
31
Uživatelské rozhraní
Pod horním panelem úloh hlavního okna se dále v horní části obrazovky Přehrávání zobrazí
přizpůsobené možnosti nastavení. K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Přizpůsobit
obrazovce
Tlačítko
Celá obrazovka
Přizpůsobí zobrazenou položku velikosti oblasti obsahu. Poměr stran
zůstane zachován.
Zobrazí položku na celé obrazovce. Poklepáním na video v oblasti
obsahu rovněž spustíte celoobrazovkový režim.
V levé dolní části obrazovky se zobrazuje miniatura aktuálně přehrávaného videa a čas. Na
dolním panelu úloh jsou dále k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Zastavuje přehrávání.
Stop
Tlačítko
Posune přehrávanou položku rychle dozadu nebo dopředu.
Rychle zpět/Rychle
vpřed
Tlačítko
Přeskočí na předchozí nebo další video.
Skok na předchozí
stopu/Skok na
následující stopu
Tlačítko
Spustí nebo pozastaví přehrávání vybraných položek.
Přehrát/Pozastavit
Tlačítko
Znovu přehraje aktuální položku nebo výběr.
Opakuje aktuální
soubor nebo sérii
videí
Tlačítko
Hlasitost
Tlačítko
Zveřejnění
fotografií, videa a
hudby na Internetu
nebo na disk
Tlačítko
Upravuje hlasitost. Zapnutím doplňkového tlačítka Ztišit pod
posuvníkem se hudba na pozadí ztlumí.
Zobrazí obrazovku Zveřejnit hudbu, na které můžete shromáždit
jednotlivé položky, předem vytvořené výběry a vypálit je nebo
exportovat.
Zobrazí další funkce.
Doplňkové funkce
Nero MediaHub
32
Uživatelské rozhraní
V kontextové nabídce doplňkových funkcí jsou k dispozici následující položky:
Přidat k
Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek nebo
Oblíbeným celých dlaždic.
Ze seznamu oblíbených položek můžete položky nebo dlaždice zase
odstranit. Když vyberete oblíbenou položku, položka v kontextové nabídce
doplňkových funkcí se změní na Odebrat z Oblíbených. Chcete-li odebrat
se seznamu oblíbených položek položku nebo dlaždici, klepněte na tuto
položku.
Přizpůsobit Zobrazí možnosti pro nastavení poměru stran obrazu.
video
obrazovce
Odstranit
Odstraní položku nebo celou dlaždici z aplikace Nero MediaHub a ze složky
v počítači.
Otevřít v Otevře okno Průzkumníka Windows, ve kterém se zobrazí cesta k adresáři,
Průzkumník ve kterém je v počítači vybraná položka uložena.
u Windows
Viz také
 Obrazovka Procházení videa → 28
 Ovládací panel → 33
 Spuštění přehrávání videa (z knihovny) → 48
2.4.2 Ovládací panel
Pro video a okamžité přehrání prezentace jsou k dispozici rozdílné možnosti nastavení
celoobrazovkového režimu. Přesunutím myši do dolní třetiny příslušné celé obrazovky se
zesvětlí ovládací panel.
Vlevo od ovládacího panelu přehrávání videa se zobrazuje miniatura aktuálně přehrávaného
videa a čas. K dispozici jsou navíc následující tlačítka:
Zpět
Ukončí celoobrazovkový režim a znovu zobrazí výchozí obrazovku
aplikace.
Stop
Zastaví přehrávání.
Rychle zpět/Rychle Posune přehrávanou položku rychle dozadu nebo dopředu.
vpřed
Skok na předchozí Přeskočí na předchozí nebo další video.
stopu/Skok na
následující stopu
Nero MediaHub
33
Uživatelské rozhraní
Přehrát/Pozastavit Spustí nebo pozastaví přehrávání vybraných položek.
Opakuje aktuální
soubor nebo sérii
videí
Hlasitost
Znovu přehraje aktuální položku nebo výběr.
Upravuje hlasitost. Zapnutím doplňkového tlačítka Ztišit pod
posuvníkem se hudba na pozadí ztlumí.
Doplňkové funkce Zobrazí další funkce.
Na ovládacím panelu okamžitého přehrávání prezentace jsou k dispozici následující tlačítka:
Zpět
Ukončí celoobrazovkový režim a znovu zobrazí výchozí obrazovku
aplikace.
Skok na předchozí Přeskočí na předchozí nebo další položku.
stopu/Skok na
následující stopu
Přehrát
Hlasitost
Otočit doleva /
Otočit doprava
Spustí přehrávání prezentace v celoobrazovkovém režimu.
Upravuje hlasitost. Zapnutím doplňkového tlačítka Ztišit pod
posuvníkem se hudba na pozadí ztlumí.
Otáčí položku o 90° doleva nebo doprava.
K dispozici pouze pro fotografie.
Přidat k Oblíbeným Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek
nebo celých dlaždic.
Ze seznamu oblíbených položek můžete položky nebo dlaždice zase
odstranit. Když vyberete oblíbenou položku, položka v kontextové
nabídce doplňkových funkcí se změní na Odebrat z Oblíbených.
Chcete-li odebrat se seznamu oblíbených položek položku nebo
dlaždici, klepněte na tuto položku.
Viz také
 Obrazovka Procházení videa → 28
 Obrazovka Přehrávání videa → 31
2.5
Obrazovka Prezentace
Obrazovka Prezentace se zobrazí klepnutím na tlačítko Vytvořit prezentaci na obrazovce
procházení fotografií nebo videa.
Nero MediaHub
34
Uživatelské rozhraní
Kompilace prezentací jsou uvedeny v položce Prezentace v navigačním stromě; odtud
můžete stávající vytvořené prezentace otevírat a upravovat. Až budete spokojeni, klepnutím
na tlačítko Zpět v levém horním rohu obrazovky se vrátíte na předchozí obrazovku.
Na obrazovce Prezentace je oblast náhledu umožňující zobrazit náhled jednotlivých položek
kompilace prezentací a proužek miniatur v horní části obrazovky. Klepnutím na některé z
tlačítek v oblasti Přizpůsobit prezentaci nalevo otevřete okno Přizpůsobit prezentaci. Zde
můžete vybírat z různých šablon, přidávat tituly nebo upravovat hlasitost hudby na pozadí.
V proužku miniatur jsou zobrazeny všechny položky, které jste vybrali na obrazovce
procházení (zaškrtnutím políčka). Položkami v proužku miniatur můžete procházet pomocí
tlačítek
a
. Klepnutím na miniaturu zvolíte příslušnou fotografii nebo video a
zobrazíte položku v oblasti obsahu. Chcete-li změnit pořadí položek v prezentaci, přetáhněte
libovolnou miniaturu na proužku na požadovanou pozici.
Obrazovka Prezentace
V proužku miniatur jsou k dispozici následující tlačítka:
Otevře okno Přidat soubory do prezentace. Můžete zvolit
fotografie a videa, které chcete přidat do prezentace.
Zobrazení proužku miniatur se roztáhne přes celou obrazovku.
Tento přehled může být užitečný, když řadíte položky ve své
prezentaci.
Nero MediaHub
35
Uživatelské rozhraní
Klepnutím na tlačítko Sbalit scénář proužek miniatur zmenšíte na
původní rozměr.
Na dolním panelu úloh jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Pokročilé úpravy
Tlačítko
Přesune nehotovou kompilaci do aplikace Nero Vision pro pokročilé
úpravy.
Nero Vision je aplikace, která se automaticky nainstaluje během
hlavní instalace programu. Úplné informace naleznete v samostatné
uživatelské příručce aplikace Nero Vision.
Přeskočí na předchozí nebo další položku.
Skok na předchozí
stopu/Skok na
následující stopu
Tlačítko
Spustí přehrávání prezentace v celoobrazovkovém režimu.
Přehrát
Tlačítko
Úpravy
Tlačítko
Zveřejnit
Tlačítko
Zobrazí obrazovku Úpravy fotografií, na které můžete zobrazovat,
upravovat a vylepšovat fotografie.
Musí být vybrána alespoň jedna položka. K dispozici pouze pro
fotografie.
Zobrazí obrazovku Zveřejnit prezentaci, na které můžete vypálit
nebo exportovat kompilaci.
Otáčí vybranou položku o 90° doleva nebo doprava.
Otočit proti směru
hodinových
ručiček / Otočit po
směru hodinových
ručiček
Rozbalovací nabídka Zobrazí další funkce.
Doplňkové funkce
Viz také
 Obrazovka Zveřejnit → 45
 Okno Přizpůsobit prezentaci → 37
 Vytvoření prezentace → 51
Nero MediaHub
36
Uživatelské rozhraní
2.5.1 Okno Přizpůsobit prezentaci
Klepnutím na některé z tlačítek v oblasti Přizpůsobit prezentaci v levé části obrazovky
Prezentace otevřete okno Přizpůsobit prezentaci. V okně jsou k dispozici tři karty, které
odpovídají tlačítkům v oblasti Přizpůsobit prezentaci.
Okno Přizpůsobit prezentaci
V levé části karty Motivy můžete vybírat z různých šablon prezentací. Po výběru šablony se
v pravém horním rohu karty zobrazí animovaný náhled. Kromě toho jsou k dispozici
následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací políčko
Použít na obrázky
efekt zvětšení a
posunutí
Zapíná efekty zvětšení a přiblížení a prolínací přechody mezi
obrázky. Tento efekt dodá prezentaci další dojem pohybu.
Není-li políčko zaškrtnuto, průvodce bude efekty posunutí a zvětšení
ignorovat.
Na kartě Tituly jsou k dispozici následující oblasti zadávání:
Úvodní titul
Zobrazí výchozí text pro úvodní titul vybrané šablony. Text je možné
upravit. Další atributy textu, např. písmo a zarovnání, jsou
definovány šablonou a nelze je upravit.
Závěrečný titul
Zobrazí výchozí text pro závěrečný titul vybrané šablony. Text je
možné upravit. Na rozdíl od úvodního textu jsou povoleny konce
řádků. Další atributy textu, např. písmo a zarovnání, jsou definovány
šablonou a nelze je upravit.
Nero MediaHub
37
Uživatelské rozhraní
Na kartě Hudba a doba trvání jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Oblast se zadávacím Nastavuje výchozí dobu zobrazení statických obrázků v prezentaci.
polem
Nejkratší možná doba zobrazení je 1 sekunda, nejdelší je 60 sekund.
Výchozí hodnota jsou 3 sekundy.
Doba zobrazení
snímku
Oblast s posuvníkem Udává hlasitost zvuku přidaného šablonou v porovnání s hlasitostí
všech ostatních zvukových stop, které jsou již k dispozici na časové
Směšovač
ose (např. zvuku videosouboru). Pokud nepohnete posuvníkem,
hlasitosti
Zvuk videa a Tématická hudba mají stejnou úroveň zvuku. Pokud
chcete tématickou hudbu ztlumit, můžete zaškrtnout políčko
zobrazené níže.
Viz také
 Obrazovka Prezentace → 34
 Vytvoření prezentace → 51
 Přizpůsobit prezentaci → 52
2.6
Blu-ray Playback
Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je v počítači instalována aplikace Modul
plug-in Nero Blu-Ray Disc Playback.
Aplikace Modul plug-in Nero Blu-Ray Disc Playback je automaticky zahrnuta ve
verzi Nero Multimedia Suite Platinum HD.
Pokud máte instalovánu aplikaci Nero Vision Xtra, Nero Video Premium HD nebo
běžnou verzi Nero Multimedia Suite, modul plug-in není součástí aplikace Nero
MediaHub.
Modul plug-in můžete kdykoli získat na www.nero.com.
Obsah disku vloženého do diskové jednotky se zobrazí pro přehrání, když zvolíte příslušnou
položku pod hlavní položkou Optické disky v navigačním stromě. Zde můžete prohlížet svá
videa.
Klepnutím na tlačítko Zpět v levém horním rohu obrazovky se vrátíte na předchozí
obrazovku.
Nero MediaHub
38
Uživatelské rozhraní
Optické disky > Disk Blu-ray
Pod horním panelem úloh hlavního okna jsou v horní části obrazovky Přehrávání disku navíc
zobrazena upravené možnosti nastavení. K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Celá obrazovka
Zobrazí položku na celé obrazovce. Poklepáním na video v obsahu
rovněž spustíte celoobrazovkové zobrazení.
V levém dolním rohu obrazovky se zobrazí čas. Ovládací prvky přehrávání se zobrazí v
dolním panelu úloh. Navíc jsou v dolním panelu úloh k dispozici následující možnosti
nastavení:
Tlačítko
Otevřít pokročilé
ovládací prvky
disku Blu-ray
Tlačítko
Zobrazí rozšířený ovládací panel Blu-ray. Můžete procházet hlavní
nabídkou videa a spustit video.
Zobrazí menu disku.
Vyskakovací menu
disku
Tlačítko
Zobrazí hlavní menu disku.
Hlavní menu disku
Nero MediaHub
39
Uživatelské rozhraní
Tlačítko
Zobrazí další funkce.
Menu přehrávače
V nabídce Přehrávač jsou k dispozici následující položky:
Přejít na titul
Zvuk
Titulky
Úhel
Sekundární video
Spustí přehrávání vybraného titulu nebo kapitoly. Vyberte v
zobrazeném seznamu příslušný titul nebo kapitolu.
Zobrazí všechny jazyky dostupné pro přehrávání zvuku.
Zapíná nebo vypíná titulky. Můžete vybírat ze všech dostupných
jazyků titulků.
Změní pohled kamery, pokud jsou na příslušném disku BD-Video k
dispozici různé pohledy.
Zapíná nebo vypíná videokomentáře, které se přehrávají (obraz v
obraze) při přehrávání určitých scén.
Sekundární video informace musí být na příslušném disku k
dispozici, aby bylo možné tuto funkci využít.
Sekundární zvuk
Zapíná nebo vypíná zvukové komentáře, které se přehrávají při
přehrávání určitých scén.
Sekundární zvukové informace musí být na příslušném disku k
dispozici, aby bylo možné tuto funkci využít.
Nabídka na
obrazovce
zapnout/vypnout
Pokračovat
Vysunout
Sleduje obrazová a zvuková data, např. výstupní rychlost snímků a
rychlost dekódování na obrazovce přehrávání.
Pokračuje v přehrávání v případě, kdy je zapnuta položka
Sekundární video a pro videokomentáře se využívá celá hlavní
obrazovka videa.
Vysune disk z mechaniky.
Viz také
 Hlavní okno → 9
2.7
Procházení a přehrávání zvukového CD
Obsah disku vloženého do diskové jednotky se zobrazí pro přehrání, když zvolíte příslušnou
položku pod hlavní položkou Optické disky v navigačním stromě.
V detailním zobrazení procházení jsou uvedeny stopy např. zvukového CD. Stejně jako na
obrazovce pro procházení hudby spustíte poklepáním na položku v detailním zobrazení její
Nero MediaHub
40
Uživatelské rozhraní
přehrávání. Ovládací prvky přehrávání jsou zobrazeny v dolním panelu úloh. Přepnutím na
jinou obrazovku nedojde k zastavení přehrávání. V levém dolním rohu hlavního okna
zůstane zobrazený malý displej s názvem a dobou přehrávání. Klepnutím na tento displej se
vrátíte na obrazovku pro procházení zvukového CD.
Stejně jako na obrazovce procházení hudby můžete vybírat jednotlivé položky zaškrtnutím
zaškrtávacího políčka. Tímto způsobem provedete výběr.
Optické disky > Zvukové CD
V kontextové nabídce doplňkových funkcí jsou k dispozici následující položky:
Získat informace
o CD
Vysunout
Načíst informace o CD z Gracenote
Pomocí Gracenote MusicID dokáže Nero MediaHub identifikovat
hudební soubory. Idenfikovat lze celá originální zvuková CD.
Takzvaná metadata, např. interpret, název a žánr jsou stažena z
multimediální databáze Gracenote a zobrazena v aplikaci Nero
MediaHub. Rozpoznaná metadata jsou poté zapsána do hudebních
souborů a budou dále k dispozici. Tímto způsobem se vaše hudební
sbírka správně zobrazí se všemi informacemi.
Vysune disk z mechaniky.
Nero MediaHub
41
Uživatelské rozhraní
Technologii rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®.
Gracenote je standardem pro technologii rozpoznávání hudby a doručování
souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com.
Uvědomte si, že na rozdíl od položek uložených v počítači není funkce hodnocení
(Oblíbené) k dispozici pro soubory na discích nebo uložené na vyměnitelných
zařízeních.
Viz také
 Hlavní okno → 9
 Obrazovka Procházení hudby → 14
 Obrazovka Zveřejnit → 45
 Ukládání zvukových stop ze zvukového CD → 58
 Spuštění přehrávání zvukového CD → 47
2.8
Zařízení
Aplikace Nero MediaHub v podstatě podporuje import médií ze všech mobilních zařízení
připojených k počítači – bez ohledu na to, zda je zařízení pro databázi zařízení Nero stále
neznámé.
Pod položkou Zařízení v navigačním stromě se zobrazují všechna zařízení připojená k
počítači. U každého zařízení je od začátku dostupná položka [Název zařízení]. Nero
MediaHub zobrazí název zařízení uvedený ve vlastnostech systémového zařízení.
Zařízení > Zařízení Apple
Nero MediaHub
42
Uživatelské rozhraní
Po zvolení položky [Název zařízení] v navigačním stromě se zobrazí obrazovka Procházení
[Název zařízení], na které lze nastavit možnosti importu pro kopírování mediálních souborů
z připojeného zařízení do počítače. K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Pole vstupů
Název složky
Tlačítko
Možnosti importu
Tlačítko Možnosti /
Zaškrtávací políčko
Vybrat soubory
Tlačítko
Importuje mediální soubory do složky s názvem uvedeným v
zadávacím poli.
Otevře okno Možnosti s možnostmi importu. Pokud importujete
soubory do knihovny Nero MediaHub, importované soubory budou
kopírovány do složek zvolených v této oblasti. Po klepnutí na
příslušné tlačítko Procházet můžete procházet upřednostňované
adresáře pro ukládání.
Definuje, které mediální soubory jsou importovány.
Můžete zvolit import všech souborů nebo vybraných mediálních typů.
Pokud provádíte import ze složky fotoaparátu (DCIM), můžete také
zvolit možnost, že po provedení importu budou nově
synchronizovaná média z fotoaparátu vymazána.
Spustí import po provedení všech nastavení importu.
Import
Chcete-li bezpečně vyjmout připojené zařízení, klepněte na tlačítko Vysunout v pravém
dolním rohu obrazovky. Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na položku [Název
zařízení] v navigačním stromě a zobrazit položku Vysunout v místní nabídce.
Viz také
 Modul plug-in Nero Move it → 43
 Zařízení Apple → 44
 Hlavní okno → 9
 Správa a možnosti knihoven → 12
 Import ze zařízení → 56
2.8.1 Modul plug-in Nero Move it
Modul plug-in Nero Move it umožňuje spravovat multimédia v zařízeních připojených k
počítači. Modul plug-in nabízí maximální multimediální flexibilitu mezi všemi zařízeními a
zvyšuje kvalitu vašeho digitálního života.
Aplikace Modul plug-in Nero Move it je automaticky zahrnuta ve verzi Nero
Multimedia Suite Platinum HD. Pokud máte instalovánu aplikaci Nero Vision Xtra,
Nero Video Premium HD nebo běžnou verzi Nero Multimedia Suite, modul plug-in
není součástí aplikace Nero MediaHub.
Modul plug-in můžete kdykoli získat na www.nero.com a dosáhnout tak
maximální multimediální flexibility mezi zařízeními.
Nero MediaHub
43
Uživatelské rozhraní
Pokud připojíte zařízení, které aplikace dosud nezná, můžete nakonfigurovat individuální
profil v Nero MediaHub. Vyberte v navigačním stromě položku Zařízení > [Název zařízení] a
klepnutím na tlačítko Nastavení v pravém horním rohu obrazovky otevřete okno průvodce
Nastavení zařízení. Tento asistent vás provede snadným nastavením zařízení. Můžete zde
také změnit nastavení zařízení.
Pro každé zařízení se pod hlavní položkou [Název zařízení] zobrazí výchozí složky pro
ukládání hudby, fotografií a videa. Klepnutím na některou z výchozích složek zobrazíte
mediální obsah příslušné složky zařízení.
Hlavní okno Procházení [Název zařízení] je rozděleno na dvě oblasti: V horní části je
zobrazen název a informace o volné a celkové kapacitě zařízení. Kromě toho se pomocí
barevného pruhu zobrazí zaplnění paměti různými typy médií.
V dolní části obrazovky – Import – můžete nastavit možnosti importu stejně jako v případě,
kdy není aplikace Modul plug-in Nero Move it instalována. Mediální soubory se zkopírují z
připojeného zařízení do počítače.
Procházení obsahu zařízení funguje v podstatě jako procházení místní knihovny: Můžete
procházet hudbu, videa a fotografie přímo v připojených zařízeních a přenášet jedním
klepnutím multimédia do a z mobilních zařízení. Aplikace Modul plug-in Nero Move it
automaticky zjistí nejlepší nastavení a optimalizuje obsah pro nová a stávající zařízení.
Přímo lze zobrazit náhled a otáčet fotografie a také přehrávat video a hudbu.
Uvědomte si, že na rozdíl od položek uložených v počítači není funkce hodnocení
(Oblíbené) k dispozici pro soubory na discích nebo uložené na vyměnitelných
zařízeních.
Viz také
 Zařízení → 42
 Nastavení zařízení s modulem plug-in Nero Move it → 57
 Import ze zařízení → 56
2.8.2 Zařízení Apple
Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je v počítači instalována aplikace Modul
plug-in Nero Move it.
Aplikace Modul plug-in Nero Move it je automaticky zahrnuta ve verzi Nero
Multimedia Suite Platinum HD. Pokud máte instalovánu aplikaci Nero Vision Xtra,
Nero Video Premium HD nebo běžnou verzi Nero Multimedia Suite, modul plug-in
není součástí aplikace Nero MediaHub.
Modul plug-in můžete kdykoli získat na www.nero.com a dosáhnout tak
maximální multimediální flexibility mezi zařízeními.
Nero MediaHub
44
Uživatelské rozhraní
Pokud je v počítači nainstalována aplikace iTunes, zobrazí se v navigačním stromě pod
položkou Zařízení navíc položka Zařízení Apple. Do Zařízení Apple můžete přetahovat
vybrané hudební soubory a videosoubory nebo celé playlisty z knihovny nebo jiného zařízení
stejně jako u libovolného připojeného zařízení. Aplikace Nero MediaHub automaticky
převádí soubory do formátu iTunes. Soubory formátů kompatibilních s aplikací iTunes (AAC,
AIFF, AIF, WAV, WAVE a MP3) se nepřevedou. Překódovaná média budou uložena do
výchozích složek knihovny.
V aplikaci iTunes se vytvoří playlist s názvem Hudba z aplikace MediaHub, který obsahuje
synchronizovaná média. Aplikace iTunes vytvoří nové playlisty pro všechny synchronizované
playlisty se stejným názvem, jaký mají v aplikaci Nero MediaHub.
Funkci můžete zapnout nebo vypnout pomocí zaškrtávacího políčka v okně Možnosti >
kategorie Modul plug-in Nero Move it.
Viz také
 Zařízení → 42
 Správa a možnosti knihoven → 12
2.9
Obrazovka Zveřejnit
Klepnutím na tlačítko Zveřejnit na některé z obrazovek procházení se zobrazí příslušná
obrazovka pro zveřejnění hudby, fotografií nebo videa. Každá obrazovka je rozdělena na
dvě části: V horní je zobrazen obsah kompilace. V dolní části obrazovky je uvedena nabídka
různých možností zveřejnění obsahu projektu. Požadované možnosti můžete vybrat na
příslušné kartě.
Nakonec spustíte klepnutím na tlačítko Vypálit nebo Uložit v pravém dolním rohu karty
proces zveřejnění nebo uložení. Průběh procesu se zobrazí na stavovém panelu. Přepnutím
na jinou obrazovku se proces zveřejňování nebo ukládání nezastaví. V levém dolním rohu
hlavního okna zůstane zobrazen malý stavový panel, ve kterém můžete průběh sledovat.
Klepnutím na tento panel se vrátíte na obrazovku Zveřejnit.
K dispozici jsou pro zveřejnění následující karty:
Vypalovačka
Vypálí aktuální kompilaci na disk.
V rozbalovací nabídce Typ kompilace vyberte typ cílového disku a v
rozbalovací nabídce Informace o jednotce vyberte vypalovačku.
Pro informaci se zobrazí celková velikost projektu.
Odeslat
Uloží aktuální kompilaci do internetové komunity.
Klepněte na tlačítko Uložit a zvolte na zobrazených kartách svou
preferovanou komunitu.
Nero MediaHub
45
Uživatelské rozhraní
Obrazovka Zveřejnit
Kromě zveřejnění projektu v aplikaci Nero MediaHub můžete přesunout nehotovou kompilaci
do Nero Vision pro pokročilé úpravy. Chcete-li výběr přesunout, klepněte v dolním panelu
úloh na tlačítko Pokročilé úpravy. Nero Vision je aplikací sady Nero Vision Xtra Nero
Multimedia Suite a automaticky se nainstaluje během hlavní instalace. Úplné informace
naleznete v samostatné uživatelské příručce aplikace Nero Vision.
Viz také
 Vypalování na disk → 59
 Odeslat do komunity → 59
Nero MediaHub
46
Procházení a přehrávání
3
Procházení a přehrávání
3.1
Spuštění přehrávání hudby (z knihovny nebo playlistu)
Musí být splněny následující podmínky:
► Požadované stopy jsou k dispozici v Nero MediaHub.
Chcete-li přehrát stopy, alba nebo playlist, postupujte následovně:
1. Chcete-li přehrát stopy nebo album, postupujte následovně:
1. Klepněte v navigačním stromě nalevo na položku knihovny Hudba.
 Zobrazí se obrazovka procházení hudby v dlaždicovém uspořádání. Dalším
poklepáním změníte zobrazení na detailní zobrazení procházení se zvýrazněnou první
položkou vybrané dlaždice.
2. Vyberte dlaždici, album nebo stopu, kterou chcete přehrát, a klepněte v dolním panelu
úloh na tlačítko Přehrát.
 Spustí se přehrávání. Přepnutím na jinou obrazovku se přehrávání nezastaví. V levém
dolním rohu hlavního okna zůstane zobrazeno malé okno s názvem titulu a dobou
přehrávání. Klepnutím na toto okno se vrátíte na obrazovku procházení hudby.
 Pokud jste vybrali album z dlaždice, která obsahuje více alb, přehrávání bude
automaticky pokračovat dalším albem. Podobně, pokud jste zaškrtli jednu stopu
alba,přehrávání bude automaticky pokračovat dalšími stopami.
2. Chcete-li přehrát playlist, postupujte následovně:
1. Klepněte v oblasti Playlist navigačního stromu na příslušný playlist.
2. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Přehrát.
 Spustí se přehrávání. Přepnutím na jinou obrazovku se přehrávání nezastaví. V levém
dolním rohu hlavního okna zůstane zobrazeno malé okno s názvem titulu a dobou
přehrávání. Klepnutím na toto okno se vrátíte na obrazovku Playlist.
 Zahájili jste přehrávání stop, alb nebo playlistu.
Viz také
 Obrazovka Procházení hudby → 14
3.2
Spuštění přehrávání zvukového CD
Chcete-li přehrávat skladby ze zvukového CD, postupujte následovně:
1. Vložte požadovaný disk Audio CD do optické jednotky v počítači.
2. Klepněte na položku Optické disky > [Název disku] v navigačním stromě nalevo.
 Zobrazí se obrazovka pro procházení hudby. Skladby se zobrazí v detailním zobrazení.
3. Vyberte skladby, které chcete přehrát, a klepněte na tlačítko Přehrát v dolním panelu úloh.
 Spustí se přehrávání.
Nero MediaHub
47
Procházení a přehrávání
 Přepnutím na jinou obrazovku se přehrávání nezastaví. V levém dolním rohu hlavního
okna zůstane zobrazeno malé okno s názvem titulu a dobou přehrávání. Klepnutím na
toto okno se vrátíte na obrazovku procházení hudby.
 Spustili jste přehrávání zvukového CD.
Viz také
 Procházení a přehrávání zvukového CD → 40
3.3
Spuštění přehrávání videa (z knihovny)
Musí být splněny následující podmínky:
► Požadovaná videa jsou k dispozici v Nero MediaHub.
Chcete-li přehrát video, postupujte následovně:
1. Klepněte v navigačním stromě nalevo na položku knihovny Videa.
 Zobrazí se obrazovka procházení videa v dlaždicovém uspořádání. Dalším poklepáním
změníte zobrazení na detailní zobrazení procházení se zvýrazněnou první položkou
vybrané dlaždice.
2. Vyberte video, které chcete přehrát, a klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Přehrát.
 Spustí se přehrávání. Zobrazí se obrazovka Přehrávání.
 Pokud jste vybrali video z dlaždice, která obsahuje více videí, přehrávání bude
automaticky pokračovat dalším videem.
 Zahájili jste přehrávání videa.
Viz také
 Obrazovka Procházení videa → 28
 Obrazovka Přehrávání videa → 31
3.4
Spuštění přehrávání disku Blu-Ray
Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je v počítači instalována aplikace Modul
plug-in Nero Blu-Ray Disc Playback.
Aplikace Modul plug-in Nero Blu-Ray Disc Playback je automaticky zahrnuta ve
verzi Nero Multimedia Suite Platinum HD.
Pokud máte instalovánu aplikaci Nero Vision Xtra, Nero Video Premium HD nebo
běžnou verzi Nero Multimedia Suite, modul plug-in není součástí aplikace Nero
MediaHub.
Modul plug-in můžete kdykoli získat na www.nero.com.
Nero MediaHub
48
Procházení a přehrávání
Chcete-li přehrávat skladby z disku BD-Video, postupujte následovně:
1. Vložte požadovaný disk BD do optické jednotky v počítači.
2. Klepněte na položku Optické disky > [Název disku] v navigačním stromě nalevo.
 Zobrazí se obrazovka pro procházení.
3. Klepněte na tlačítko Přehrát v dolním panelu úloh.
 Zobrazí se obrazovka Přehrávání disku. Na obrazovce se zobrazí hlavní menu videa.
4. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Přehrát.
 Spustí se přehrávání.
5. Pokud chcete změnit jazyk přehrávání nebo titulků, klepněte na tlačítko Nabídka
přehrávače > a na příslušnou položku v pravém dolním rohu obrazovky.
6. Pokud chcete přehrát určitou kapitolu, zvolte Nabídka přehrávače > Přejít na tituly >
[Požadovaná kapitola] v pravém dolním rohu obrazovky.
 Spustili jste přehrávání disku BD-Video.
Viz také
 Blu-ray Playback → 38
Nero MediaHub
49
Vytváření a úprava
4
Vytváření a úprava
4.1
Tvorba playlistu
Musí být splněny následující podmínky:
► Požadované stopy jsou k dispozici v knihovně Hudba.
Chcete-li v Nero MediaHub vytvořit playlist, postupujte následovně:
1. Klepněte v navigačním stromě nalevo na položku knihovny Hudba.
 Zobrazí se obrazovka procházení hudby v dlaždicovém uspořádání.
2. Poklepejte na dlaždici, která obsahuje stopy, které chcete přidat do playlistu.
 V detailním zobrazení se zvýrazní první položka. Všechny ostatní položky vybrané
dlaždice se zobrazí pod ní, a pomocí posuvníku u pravého okraje obrazovky je můžete
procházet.
3. Přesuňte ukazatel myši na položku, kterou chcete přidat do playlistu.
 Ve sloupci tabulky úplně napravo se zobrazí zaškrtávací políčko.
4. Zaškrtnutím políčka vyberete položku.
5. Opakováním posledních kroků vytvořte výběr.
Pokud chcete přidat do playlistu celé album, klepněte na obal alba, čímž vyberete
všechny položky. Chcete-li přidat do playlistu celé dlaždice, zůstaňte na
obrazovce pro procházení v dlaždicovém zobrazení a zaškrtněte políčko u
příslušné dlaždice.
6. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Vytvořit hudební playlist.
 Otevře se okno.
7. Do zadávacího pole zadejte název nového playlistu a klepněte na tlačítko OK.
 Zobrazí se nový playlist a jeho obsah v číslovaném pořadí (ve kterém jste přidávali
jednotlivé stopy nebo alba do seznamu). Nová položka je přidána do oblasti Playlist v
navigačním stromě.
8. Pokud chcete přidat do playlistu další stopy, postupujte následovně:
1. Vraťte se na obrazovku procházení hudby.
2. Přetáhněte požadovanou stopu, výběr stop, album nebo dlaždici z obrazovky procházení
do příslušného playlistu v navigačním stromě.
9. Pokud chcete změnit pořadí stop v playlistu, přetáhněte jednotlivé stopy na požadovanou
pozici.
 Vytvořili jste playlist z jednotlivých výběrů stop. Nyní můžete projekt přehrát nebo
zveřejnit.
Viz také
 Obrazovka Procházení hudby → 14
Nero MediaHub
50
Vytváření a úprava
4.2
Vytvoření prezentace
Musí být splněny následující podmínky:
► Požadované fotografie jsou k dispozici v knihovně Fotografie.
Chcete-li vytvořit v aplikaci Nero MediaHub prezentaci, postupujte následovně:
1. Klepněte v navigačním stromě nalevo na položku knihovny Fotografie.
 Zobrazí se obrazovka procházení fotografií v dlaždicovém uspořádání.
2. Poklepejte na dlaždici, která obsahuje fotografie, které chcete přidat do prezentace.
 V detailním zobrazení se zvýrazní první položka. Všechny ostatní položky vybrané
dlaždice se zobrazí pod ní, a pomocí posuvníku u pravého okraje obrazovky je můžete
procházet. Když nastavíte ukazatel myši na položku, zobrazí se její náhled. Po
přesunutí ukazatele myši pryč z položky náhled zmizí.
3. Přesuňte ukazatel myši na položku, kterou chcete přidat do prezentace.
 V levém horním rohu se zobrazí zaškrtávací políčko.
4. Zaškrtnutím políčka vyberete položku.
5. Opakováním posledních kroků vytvořte výběr.
Chcete-li přidat do prezentace celé dlaždice, zůstaňte v dlaždicovém zobrazení
obrazovky procházení a zaškrtnutím políčka vyberte požadované dlaždice.
6. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Vytvořit prezentaci.
 Otevře se okno.
7. Do zadávacího pole zadejte název nové prezentace a klepněte na tlačítko OK.
 Nová prezentace se zobrazí na obrazovce Prezentace. V proužku miniatur jsou
zobrazeny všechny položky, které jste vybrali. Položkami v proužku miniatur můžete
procházet pomocí tlačítek
a
.
8. Pokud chcete do prezentace přidat další položky, postupujte následovně:
1. Klepněte na tlačítko Přidat do prezentace fotografii nebo video.
 Otevře se okno Přidat soubory do prezentace.
2. Vyberte požadované fotografie nebo videa a klepněte na tlačítko Přidat.
3. Klepněte na tlačítko Zavřít.
 Fotografie nebo videa se přidají na konec prezentace.
9. Chcete-li změnit pořadí položek v prezentaci, přetáhněte libovolnou miniaturu na proužku na
požadovanou pozici.
10. Pokud chcete prezentaci přizpůsobit dle vlastních požadavků, zvolte preferovaný motiv
prezentace v oblasti Přizpůsobit prezentaci. (Postupujte způsobem popsaným v kapitole
Přizpůsobit prezentaci.)
Nero MediaHub
51
Vytváření a úprava
Pokud chcete přidat do playlistu celé album, klepněte na obal alba, čímž vyberete
všechny položky. Chcete-li přidat do playlistu celé dlaždice, zůstaňte na
obrazovce pro procházení v dlaždicovém zobrazení a zaškrtněte políčko u
příslušné dlaždice.
 Vytvořili jste prezentaci. Nyní můžete projekt přehrát nebo zveřejnit.
Viz také
 Obrazovka Prezentace → 34
 Obrazovka Procházení fotografií → 19
 Obrazovka Procházení videa → 28
 Přizpůsobit prezentaci → 52
4.3
Přizpůsobit prezentaci
Musí být splněny následující podmínky:
► Požadované fotografie nebo videa jsou otevřeny na obrazovce Prezentace.
Chcete-li přizpůsobit prezentaci v aplikaci Nero MediaHub, postupujte následovně:
1. Klepněte na tlačítko Motivy v oblasti Přizpůsobit prezentaci v levé části obrazovky
Prezentace.
 Otevře se okno Přizpůsobit prezentaci se zobrazenou kartou Motivy. V okně jsou k
dispozici tři karty, které odpovídají tlačítkům v oblasti Přizpůsobit prezentaci. Zde
můžete vybírat z různých šablon, přidávat tituly nebo upravovat hlasitost hudby na
pozadí.
2. V levé části karty Motivy vyberte šablonu.
 V pravém horním rohu karty se zobrazí animovaný náhled.
3. Pokud chcete pro snímky zapnout efekt posunout a zvětšit, zaškrtněte příslušné zaškrtávací
políčko. Ve výchozím nastavení je políčko zaškrtnuto.
4. Klepněte na kartu Tituly.
 Karta se zobrazí.
5. Do pole Úvodní titul přidejte požadovaný text pro úvodní titul. Další atributy textu, např.
písmo a zarovnání, jsou definovány šablonou a nelze je upravit.
6. Do pole Závěrečný titul přidejte požadovaný text pro závěrečný titul. Další atributy textu,
např. písmo a zarovnání, jsou definovány šablonou a nelze je upravit.
7. Klepněte na kartu Hudba a doba trvání.
 Karta se zobrazí.
8. Chcete-li změnit dobu zobrazení statických obrázků v prezentaci, zadejte požadovanou
dobu zobrazení do zadávacího pole. Výchozí hodnota jsou 3 sekundy.
9. Pokud chcete nastavit hlasitost zvuku přidaného šablonou v porovnání s hlasitostí všech
ostatních zvukových stop, které jsou již k dispozici na časové ose (např. zvuku
videosouboru), posuňte posuvník v oblasti Směšovač zvuku. Pokud nepohnete
Nero MediaHub
52
Vytváření a úprava
posuvníkem, Zvuk videa a Tématická hudba mají stejnou úroveň zvuku.
Pokud chcete tématickou hudbu ztlumit, můžete zaškrtnout políčko zobrazené níže.
10. Klepněte na tlačítko OK.
 Do prezentace se uloží všechny změny.
 Přizpůsobili jste prezentaci dle svých požadavků.
Viz také
 Vytvoření prezentace → 51
 Okno Přizpůsobit prezentaci → 37
4.4
Obecné úpravy fotografií
Musí být splněny následující podmínky:
► Požadované fotografie jsou k dispozici v knihovně Fotografie.
Chcete-li upravit a vylepšit fotografie v aplikaci Nero MediaHub, postupujte následovně:
1. Klepněte v navigačním stromě nalevo na položku knihovny Fotografie.
 Zobrazí se obrazovka procházení fotografií v dlaždicovém uspořádání.
2. Poklepejte na dlaždici, která obsahuje fotografii, kterou chcete upravit.
 V detailním zobrazení se zvýrazní první položka. Všechny ostatní položky vybrané
dlaždice se zobrazí pod ní, a pomocí posuvníku u pravého okraje obrazovky je můžete
procházet. Když nastavíte ukazatel myši na položku, zobrazí se její náhled. Po
přesunutí ukazatele myši pryč z položky náhled zmizí.
3. Vyberte položku, kterou chcete upravit.
4. Klepněte na tlačítko Upravit v dolním panelu úloh.
 Zobrazí se obrazovka Úpravy fotografií. V oblasti obsahu se zobrazí náhled vybrané
položky.
Pokud umístíte ukazatel myši v horní třetině oblasti obsahu nebo úprav, proužek
miniatur se zesvětlí. V proužku miniatur jsou zobrazeny všechny položky, které
jste vybrali na obrazovce procházení fotografií (zaškrtnutím políčka). Pokud jste
vybrali jen jednu položku, v proužku miniatur se zobrazí fotografie z příslušné
skupiny. Je-li fotografie označena jako oblíbená, v pravém dolním rohu příslušné
miniatury je zobrazena ikona hvězdičky. Položkami v proužku miniatur můžete
procházet pomocí tlačítek
a
. Klepnutím na miniaturu zvolíte příslušnou
fotografii a zobrazíte ji v oblasti obsahu.
5. Klepněte na tlačítko Automaticky vylepšit v dolním panelu úloh.
 Automaticky vylepší kvalitu vybrané fotografie na základě zadaných podmínek nebo
referenčních hodnot.
6. Pokud chcete dále vylepšit fotografii pomocí oříznutí nebo přidání efektů, zvolte příslušnou
možnost v dolním panelu úloh.
7. Klepnutím na tlačítko Zpět v levém horním rohu obrazovky se vrátíte na předchozí
Nero MediaHub
53
Vytváření a úprava
obrazovku.
 Všechny změny fotografie se automaticky uloží.
 Upravili a vylepšili jste fotografii.
Viz také
 Odstraňování červených očí → 54
 Přidávání efektů do fotografií → 54
 Oříznutí fotografie → 55
 Úpravy fotografie → 22
 Obrazovka Procházení fotografií → 19
4.5
Odstraňování červených očí
Musí být splněny následující podmínky:
► Požadovaná fotografie je vybrána na obrazovceÚpravy fotografií.
Pro odstranění červených očí z fotografie postupujte následovně:
1. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Odstranění červených očí.
 Otevře okno Odstranění efektu červených očí. Ukazatel myši se změní na křížek.
2. Podržte stisknuté levé tlačítko myši a vyznačte obdélník okolo příslušné oblasti fotografie.
3. Uvolněním tlačítka spusťte efekt.
 Červené oči budou automaticky odstraněny.
 Všechny změny fotografie se automaticky uloží.
 Z fotografie jste odstranili červené oči.
Viz také
 Obecné úpravy fotografií → 53
4.6
Přidávání efektů do fotografií
Musí být splněny následující podmínky:
► Požadovaná fotografie je vybrána na obrazovceÚpravy fotografií.
Chcete-li do fotografie přidat efekt, postupujte následovně:
1. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Upravit.
 Otevře se okno Úpravy.
2. Klepněte na kartu Efekty.
 Zobrazí se seznam barevných a dalších efektů.
3. Chcete-li zobrazit náhled efektu, nastavte ukazatel myši na miniaturu efektu.
 Náhled výsledku se zobrazí na obrazovce Úpravy fotografií.
4. Klepnutím na příslušnou miniaturu použijete požadovaný efekt.
Nero MediaHub
54
Vytváření a úprava
 Efekt bude použit ve fotografii.
 Do fotografie jste přidali efekt.
Viz také
 Obecné úpravy fotografií → 53
4.7
Oříznutí fotografie
Musí být splněny následující podmínky:
► Požadovaná fotografie je vybrána na obrazovceÚpravy fotografií.
Chcete-li fotografii oříznout, postupujte následovně:
1. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Oříznout.
 Otevře se okno Ořez. V oblasti obsahu se zobrazí obdélník. Můžete vybírat z několika
šablon, které definují poměr stran oříznutého obrázku. Můžete také změnit velikost
položky ručně.
2. Chcete-li vybrat definovaný formát, postupujte následovně:
1. V rozbalovací nabídce vyberte požadovanou položku.
 Obdélník v oblasti obsahu se přizpůsobí vybrané hodnotě.
 V případě potřeby se v okně Ořez zobrazí další tlačítko Na šířku/Na výšku.
2. Chcete-li otočit rámeček oříznutí z vodorovné polohy na svislou nebo obráceně, klepněte
na tlačítko Na šířku/Na výšku.
 Zvýrazněný obdélník se přizpůsobí vybrané hodnotě.
3. Pokud chcete provést oříznutí ručně, postupujte následovně:
1. Vyberte v rozbalovací nabídce položku Ručně.
 V oblasti obsahu se zobrazí zvýrazněný obdélník.
2. Přesuňte ukazatel myši na roh rámečku oříznutí.
 Ukazatel se změní na nástroj oříznutí.
3. Klepněte, držte tlačítko myši a posouváním nástroje oříznutí upravte velikost obdélníku a
rámečku oříznutí.
4. Klepněte, podržte obdélník a posuňte rámeček oříznutí na požadovanou pozici v oblasti
obsahu.
 Zvýrazněný obdélník se přizpůsobí vybrané hodnotě.
4. Klepněte na tlačítko Použít.
 Položka se ořízne na velikost zvýrazněného obdélníku.
5. Klepnutím na tlačítko Zpět v levém horním rohu obrazovky se vrátíte na předchozí
obrazovku.
 Všechny změny fotografie se automaticky uloží.
 Oříznuli jste fotografii.
Viz také
 Obecné úpravy fotografií → 53
Nero MediaHub
55
Import z disků a zařízení
5
Import z disků a zařízení
5.1
Import ze zařízení
Pokud připojíte k počítači mobilní zařízení, např. digitální fotoaparát (DSC) nebo
videokameru AVCHD, aplikace Nero MediaHub automaticky nabídne jednoduchý import
souborů jako jsou fotografie nebo videa. Nevadí, zda je zařízení registrováno v databázi
zařízení Nero.
Chcete-li provést import mediálních souborů z vybraného zdroje, postupujte následovně:
1. Připojte zařízení k počítači.
2. Klepněte na položku Zařízení > [Název zařízení] v navigačním stromě nalevo.
 Zobrazí se obrazovka Procházení [Název zařízení].
3. Pokud chcete změnit název nové složky vytvořené pro nové mediální soubory, zadejte
název do zadávacího pole Název složky v části Import. Ve výchozím nastavení je složka
pojmenována podle aktuálního data.
4. Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit možnosti importu (tj. cílové adresáře), postupujte
následovně:
1. Klepněte na tlačítko Možnosti importu.
2. Otevře se okno Možnosti se zobrazenými možnostmi importu. Pokud chcete importovat
soubory do knihovny, soubory budou zkopírovány do složek vybraných v této oblasti.
3. Chcete-li změnit některý adresář pro ukládání, klepněte na příslušné tlačítko Procházet.
4. Klepněte na tlačítko OK.
 Ve výchozím nastavení budou importovány všechny soubory.
5. Pokud chcete, aby aplikace Nero MediaHub importovala pouze soubory ze složky
fotoaparátu (DCIM) připojeného zařízení a chcete-li po importu odstranit původní soubory
ze zařízení, vyberte příslušnou možnost a zaškrtněte políčko.
6. Klepněte na tlačítko Importovat.
 Spustí se import. V levém dolním rohu hlavního okna se zobrazí stavový panel s
informacemi o průběhu importu.
 Po úspěšném dokončení importu se soubory automaticky zobrazí na příslušné
obrazovce procházení.
 Úspěšně jste naimportovali mediální soubory z vybraného zdroje.
Viz také
 Zařízení → 42
Nero MediaHub
56
Import z disků a zařízení
5.2
Nastavení zařízení s modulem plug-in Nero Move it
Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je v počítači instalována aplikace Modul
plug-in Nero Move it.
Aplikace Modul plug-in Nero Move it je automaticky zahrnuta ve verzi Nero
Multimedia Suite Platinum HD. Pokud máte instalovánu aplikaci Nero Vision Xtra,
Nero Video Premium HD nebo běžnou verzi Nero Multimedia Suite, modul plug-in
není součástí aplikace Nero MediaHub.
Modul plug-in můžete kdykoli získat na www.nero.com a dosáhnout tak
maximální multimediální flexibility mezi zařízeními.
Pokud není připojené zařízení aplikací Modul plug-in Nero Move it automaticky rozpoznáno,
průvodce vás provede snadným nastavením zařízení.
Musí být splněny následující podmínky:
► V počítači je nainstalována aplikace Modul plug-in Nero Move it.
Chcete-li nastavit připojené zařízení, postupujte následovně:
1. Připojte zařízení k počítači.
2. Klepněte na položku Zařízení > [Název zařízení] v navigačním stromě nalevo.
 Zobrazí se obrazovka Procházení [Název zařízení].
3. Klepněte na tlačítko Nastavení v pravém horním rohu obrazovky.
 Otevře se okno Nastavení zařízení s první obrazovkou Krok 1 z 5 – Zadání názvu.
4. Zadejte do zadávacího pole Název zařízení požadovaný název připojeného zařízení.
5. Klepněte na tlačítko Další.
 V zařízení se vyhledají hudební soubory a zobrazí se obrazovka Krok 2 z 5 – Hudba.
6. Pokud průvodce nalezl správnou složku, potvrďte ji a pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
7. Postup při změně složky:
1. Klepněte na tlačítko Procházet.
 Otevře se okno Vybrat cestu ručně.
2. Vyberte složku a klepněte na tlačítko OK.
3. Klepněte na tlačítko Další.
 V zařízení se vyhledají fotografie a zobrazí se obrazovka Krok 3 z 5 – Fotografie.
8. Pokud průvodce nalezl správnou složku, potvrďte ji a pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
9. Postup při změně složky:
1. Klepněte na tlačítko Procházet.
 Otevře se okno Vybrat cestu ručně.
Nero MediaHub
57
Import z disků a zařízení
2. Vyberte složku a klepněte na tlačítko OK.
3. Klepněte na tlačítko Další.
 V zařízení se vyhledají videa a zobrazí se obrazovka Krok 4 z 5 – Videa.
10. Pokud průvodce nalezl správnou složku, potvrďte ji a pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
11. Postup při změně složky:
1. Klepněte na tlačítko Procházet.
 Otevře se okno Vybrat cestu ručně.
2. Vyberte složku a klepněte na tlačítko OK.
3. Klepněte na tlačítko Další.
 Zobrazí se obrazovka Krok 5 z 5 – Obecná pravidla.
 Odteď budou fotografie, hudba a videa kopírovány do zařízení ve shodném formátu
souborů, který byl právě analyzován. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost
překódování médií do nejlepšího nalezeného formátu.
12. Pokud chcete kopírovat média bez překódování, zvolte příslušnou možnost.
13. Klepněte na tlačítko Další.
 Zobrazí se obrazovka Dokončit.
14. Klepněte na tlačítko Dokončit.
 Provedli jste nastavení zařízení.
Viz také
 Zařízení → 42
 Modul plug-in Nero Move it → 43
5.3
Ukládání zvukových stop ze zvukového CD
Chcete-li převádět jednotlivé stopy nebo celé album ze zvukového CD, postupujte
následovně:
1. Vložte do diskové jednotky v počítači příslušný zvukový disk.
2. Klepněte na položku Optické disky a vyberte v navigačním stromě nalevo příslušnou
diskovou jednotku.
 Zobrazí se obrazovka pro procházení zvukového CD.
3. Vyberte příslušné stopy nebo celé album a klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko
Spustit ukládání zvukových stop z CD.
 Spustí se proces získávání dat. Přepnutím na jinou obrazovku se proces ukládání
nezastaví. V levém dolním rohu hlavního okna zůstane zobrazeno malé okno s
informacemi o průběhu procesu.
 Po dokončení ukládání bude knihovna aktualizována.
 Uložili jste do počítače jednotlivé stopy nebo celé album z disku CD.
Viz také
 Procházení a přehrávání zvukového CD → 40
Nero MediaHub
58
Zveřejnění
6
Zveřejnění
6.1
Vypalování na disk
Musí být splněny následující podmínky:
► Požadovaný playlist nebo prezentace je k dispozici na obrazovce procházení nebo
úprav.
Chcete-li vypálit playlist nebo prezentaci na disk, postupujte následovně:
1. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Zveřejnit.
 Zobrazí se obrazovka Zveřejnit. V horní části je zobrazen obsah kompilace. V dolní
části obrazovky je uvedena nabídka různých možností zveřejnění obsahu projektu.
2. Klepněte na kartu příslušné vypalovačky.
 Zobrazí se příslušné možnosti nastavení.
3. V rozbalovací nabídce Typ kompilace vyberte typ cílového disku.
4. Klepněte na tlačítko Vypálit v pravé dolní části karty.
 Proces vypalování se spustí. Průběh zveřejňování se zobrazí na stavovém panelu.
Místo zveřejnění projektu v aplikaci Nero MediaHub můžete přesunout
nedokončenou kompilaci do aplikace Nero Vision pro pokročilé úpravy. Pokud
chcete výběr přesunout, klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Pokročilé
úpravy.
 Zveřejnili jste jednotlivé soubory nebo kolekce.
Viz také
 Obrazovka Zveřejnit → 45
6.2
Odeslat do komunity
Musí být splněny následující podmínky:
► Požadovaný soubor nebo projekt je k dispozici na obrazovce Zveřejnit.
Chcete-li uložit soubor nebo projekt do internetové komunity, postupujte následovně:
1. Klepněte na kartu Uložit do komunity v dolní části obrazovky.
 Karta se zobrazí.
2. Klepněte na tlačítko Uložit v pravé dolní části karty.
 Otevře se okno Uložit do komunity Nero.
3. V horní části obrazovky vyberte požadovanou internetovou komunitu.
 Zobrazí se karta, na které můžete zapnout příslušné funkce komunity.
4. Zadejte přihlašovací údaje účtu a klepněte na tlačítko Přihlásit.
 Zobrazí se příslušné možnosti nastavení.
Nero MediaHub
59
Zveřejnění
5. Do zadávacích polí zadejte veškerá povinná a požadovaná metadata.
6. Klepněte na tlačítko Odeslat.
 Proces ukládání se spustí.
 Uložili jste soubor nebo projekt do internetové komunity.
Viz také
 Obrazovka Zveřejnit → 45
Nero MediaHub
60
Technické informace
7
Technické informace
7.1
Systémové požadavky
Aplikace Nero MediaHub je součástí produktu Nero, který jste nainstalovali. Požadavky
aplikace na systém jsou stejné jako požadavky produktu. Podrobné požadavky na systém
tohoto produktu a všech dalších produktů Nero naleznete v části Podpora na webových
stránkách www.nero.com.
7.2
Podporované formáty a kodeky
7.2.1 Zvukové formáty a kodeky

Moving Picture Experts Group-2 Audio Layer 1/2 (M2A)

Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 2 (MP2, MP2A, MPA, MPA2)

Monkey's audio (APE)

Matroska (MKA)

Advanced Audio Coding (AAC, M4A, MP4)

Audio Interchange File Format (AIFF, AIF)

Compact Disc Digital Audio (CDA)

Dolby Digital (AC3)

Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 3 (MP3)

Moving Picture Experts Group - 1 Audio Layer 1/2/3 (MPA)

Resource Interchange File Format WAVE (WAV, WAVE)

Windows Media Audio (WMA)

Free Lossless Audio Codec (FLAC)

LC-AAC/HE-AAC (MP4, M4A, QT, MOV)

OGG Vorbis (OGG, OGA)
7.2.2 Formáty videa a kodeky

Windows Media Center (WTV)

Digital Video (DV, DVSD)

Moving Picture Experts Group-1 (MPE, MPEG, M1V, MPV2, MP2V)

Moving Picture Experts Group-4 (MP4, M4V)

Moving Picture Experts Group-2 (MPG, MPEG, MTS, M2T, M2TS, M2P, M2V, DAT,
TRP, TOD, TS)

Advanced Streaming Format (ASF)
Nero MediaHub
61
Technické informace

Audio Video Interleave (AVI)

Advanced Video Coding/H.264 (BSF)

AviSynth (AVS)

Záloha IFO souboru (BUP)

Informace o filmu DVD (IFO)

Videosoubory Flash (FLV)

Film kamery s pevným diskem (MOD)

Matroska (MKV)

Micro MV (MMV)

Microsoft Digital Video Recording (DVR-MS)

Digital Video Express (DIVX)

OGG Vorbis (OGG, OGM)

QuickTime Movie (MOV)

3rd Generation Partnership Project (3GP, 3G2)

Video Object (VOB)

Motion Joint Photografic Expert Group (MJPG)
7.2.3 Formáty obrázků
7.3

Bitmap (BMP)

Graphics Interchange Format (GIF)

Portable Network Graphics (PNG)

Tagged Image File Format (TIFF, TIF)

Joint Photographic Expert Group (JPEG, JPG, JPE, LJP)
Klávesové zkratky
Pro zadávání klávesových příkazů jsou v Nero MediaHub k dispozici následující zkratky.
K dispozici jsou následující obecné kombinace kláves:
F1
[Shift+F10]
Otevře nápovědu.
Zobrazí se kontextová nabídka.
Karta
Přejde k následujícímu ovládacímu prvku.
[Shift+Tab]
Přejde k předchozímu ovládacímu prvku.
[Alt+Page down] /
[Alt+F4]
Otevře se vybraná rozbalovací nabídka.
Nero MediaHub
62
Technické informace
[Alt+Page up] /
[Alt+F4]
Zavře se vybraná rozbalovací nabídka.
[Ctrl+S]
Zastaví se aktuální přehrávání.
[Ctrl+P]
Spouští/pozastavuje přehrávání.
[Ctrl+B]
Přeskočí na předchozí aktuální přehrávání.
[Ctrl+N]
Přeskočí na následující aktuální přehrávání.
[Ctrl+D]
Otevře se okno Možnosti.
[Ctrl+Shift+B]
Přepne na zvuk na pozadí.
[Ctrl+F]
F10
Přejde do vyhledávacího pole.
Zobrazí nebo zavře obrazovku Zveřejnit.
[Ctrl+Plus]
Zvýšení hlasitosti
[Ctrl+Minus]
Snížení hlasitosti
[Ctrl+M]
[Ctrl+Page up]
F12
Mezerník
Enter
[Ctrl+W]
Ztlumení zvkuk
Otevře se nabídka Více.
Otevře se kontextová nabídka doplňkových funkcí.
Společně s klepnutím levým tlačítkem myši: Spustí akci vybraného
tlačítka, vybere položky nebo dlaždice nebo zruší výběr.
Přehraje nebo zobrazí položky. Spustí akci tlačítka. U dlaždic: Přejde
o úroveň níže.
Zobrazí cestu pro uložení v Průzkumníkovi Windows.
V navigačním stromě jsou dále k dispozici následující klávesové zkratky:
Page up / Page
down
Posouvá výběrový obdélník.
Šipka doprava
Zobrazí podpoložky vybrané položky.
Šipka doleva
Backspace
Enter
Skryje podpoložky vybrané položky.
Přechod o úroveň výš
Otevře vybranou skupinu.
Nero MediaHub
63
Technické informace
Na obrazovkách procházení jsou dále k dispozici následující klávesové zkratky:
[Ctrl+I]
Otevře okno Import.
[Ctrl+A]
Vybere všechny položky.
Tlačítka se šipkami Posouvá výběrový obdélník.
[Ctrg+scroll]
Zvětšení nebo zmenšení
Del
Odstraní položku nebo dlaždici.
F2
Přejmenuje vybranou položku.
F3
Vytvoří prázdný playlist nebo prezentaci.
F6
Otevře nebo zavře rozbalovací oblast Informace o médiích.
Domů
Přechod na začátek seznamu obsahu
Konec
Přechod na konec seznamu obsahu
[Ctrl+T]
Označí vybranou položku jako oblíbenou.
[Ctrl+R]
Otočí položku ve směru chodu hodinových ručiček.
[Ctrl+Shift+R]
Otočí položku proti směru chodu hodinových ručiček.
Na obrazovce Úpravy fotografií jsou dále k dispozici následující klávesové zkratky:
M
[Ctrl+scroll]
Otevře nebo zavře okno Úpravy.
Zvětšení nebo zmenšení
[Ctrl+Z] /
Opakování akce
[Alt+Shift+Backspa
ce]
[Ctrl+Y] /
[Alt+Backspace]
Vrácení akce zpět
Šipka doleva
Zobrazí předchozí fotografii.
Šipka doprava
Zobrazí následující fotografii.
Nero MediaHub
64
Technické informace
[Ctrl+T]
Označí vybranou položku jako oblíbenou.
[Ctrl+R]
Otočí položku ve směru chodu hodinových ručiček.
[Ctrl+Shift+R]
Otočí položku proti směru chodu hodinových ručiček.
Na obrazovce Přehrávání videa jsou dále k dispozici následující klávesové zkratky:
Enter
Spouští/pozastavuje přehrávání v celoobrazovkovém režimu.
L
Změní jazyk.
A
Změní poměr stran.
F11
[Ctrl+O]
Přepínání mezi zobrazením na celou obrazovku a v okně.
Otevře soubor na pevném disku.
O
Zapíná a vypíná OSD (menu na obrazovce).
R
Přetočení vzad. V režimu pozastavení přetáčí pomalu.
F
Rychlé převíjení vpřed. V režimu pozastavení přetáčí pomalu.
P
Spouští/pozastavuje přehrávání.
S
Zastaví se aktuální přehrávání.
Pro manipulaci s disky jsou dále k dispozici následující klávesové zkratky:
Tlačítka se šipkami Přesun vybrané položky v nabídce disku
[Ctrl+G]
Přejde na [čas].
G
Změna úhlu
[Ctrl+E]
Vysune disk.
Page up
Přejde na další kapitolu.
Page down
[Ctrl+U]
X, C, V, B
Q
Přejde na předchozí kapitolu.
Otevře rozšířené ovládací prvky BD.
Červená, zelená, žlutá a modrá
Zobrazí kontextovou nabídku Blu-Ray.
Nero MediaHub
65
Technické informace
d
[Ctrl+doleva]
[Ctrl+doprava]
Přejde do kořenové nabídky.
Přeskočí na předchozí titul.
Přeskočí na další titul.
Na obrazovce Přehrávání hudby jsou dále k dispozici následující klávesové zkratky:
[Ctrl+Shift+C]
Přepne do režimu opakování.
[Ctrl+Shift+S]
Náhodné přehrávání
Na obrazovce Prezentace jsou dále k dispozici následující klávesové zkratky:
F5
Otevře se okno Přidat soubor.
P
Spouští/pozastavuje přehrávání.
S
Zastaví se aktuální přehrávání.
[Ctrl+R]
[Ctrl+Shift+R]
Otočí položku ve směru chodu hodinových ručiček.
Otočí položku proti směru chodu hodinových ručiček.
Nero MediaHub
66
Indexu
8
Indexu
Řazení .................................................. 51
Automatická expozice .......................... 25
Automatické vylepšení ............. 24, 25, 53
Barevné efekty ..................................... 25
BD-Video .............................................. 49
Blu-ray ............................................ 38, 49
Blu-ray Playback .................................. 38
Celá obrazovka ............ 23, 26, 32, 33, 36
Další od tohoto ..................................... 17
Délka .................................................... 38
Detailní procházení 14, 19, 28, 41, 47, 51,
53
Doba zobrazení snímku ....................... 38
Efekt zvětšení a posunutí ..................... 37
Export na pevný disk ............................ 20
Gracenote ................................ 18, 41, 42
Hlasitost ............................. 16, 27, 32, 34
Hledání ..................................... 16, 20, 29
Import ................................................... 13
Import mediálních souborů .................. 56
Import z digitálního fotoaparátu ........... 56
Import z videokamery AVCHD ............. 56
Import ze zařízení .......................... 11, 56
Informace o CD .................................... 41
Informace o médiích ................ 18, 21, 30
Informace o mechanice ........................ 45
Nero MediaHub
Knihovna ........................................ 10, 13
Konvence, příručka ................................ 5
Modul plug-in Nero Move it ...... 11, 14, 57
Možnosti ......................................... 10, 12
Možnosti importu ............................ 13, 56
Možnosti nastavení ........................ 10, 12
Možnosti řazení ........................ 16, 20, 29
Nabídka funkcí ....................................... 6
Náhled ................................ 19, 28, 35, 51
Náhodné přehrávání ............................ 16
Nastavení fotografie ............................. 13
Nastavení prezentací ........................... 13
Nastavení videa ................................... 13
Nastavení zařízení ............................... 57
Nastavení zvuku ................................... 13
Navigační strom ..................................... 9
Odstranění červených očí .............. 24, 54
Odstranit ........... 18, 22, 26, 30, 33, 40, 41
Odstraňování červených očí .......... 24, 54
Okamžitá prezentace ............... 19, 24, 28
Okamžité přehrání prezentace ....... 26, 33
Okamžité spuštění prezentace....... 24, 28
Omezení funkcí ...................................... 6
Opakování titulu ................................... 16
Optické disky ................ 11, 31, 38, 40, 41
Optické jednotky................................... 11
Oříznutí fotografie ................................ 55
Otáčení fotografie ......... 21, 25, 27, 34, 36
Ovládací panel ............................... 26, 33
Playlist Gracenote ................................ 17
Playlisty ................................................ 11
Plná verze .............................................. 5
Pokročilé úpravy ....................... 36, 46, 59
67
Indexu
Prezentace ......................... 10, 19, 37, 51
Procházení
Fotografie...................................................... 19
Hudba ........................................................... 14
Procházení fotografií ..................................... 19
Procházení videa .......................................... 28
Video ............................................................ 28
Procházení fotografií ...................... 51, 53
Procházení hudby .................... 14, 47, 50
Procházení videa ................................. 48
Proužek fotografií ................................. 23
Proužek miniatur ...................... 22, 35, 51
Přehrávání........ 11, 29, 31, 47, 47, 48, 49
Přehrávání videa ............................ 26, 33
Přejmenování titulu ........................ 22, 30
Připojená zařízení ................................ 11
Příručka, konvence ................................ 5
Přizpůsobit obrazovce .................... 23, 32
Přizpůsobit prezentaci .......................... 37
Rámeček ořezu .................................... 24
Rozdělení obrazovky ........................... 23
Rozdělit zobrazení ............................... 23
Ruční ořezávání ............................. 24, 55
Soubor nápovědy ................................. 10
Spuštění
Verze ...................................................... 5
Vizuální dojem ...................................... 25
Vlastní nastavení .................................. 12
Vylepšit ........................................... 24, 53
Vypálení playlistu ................................. 59
Vypálení prezentace ............................ 59
Vypalování na disk ................... 20, 45, 59
Vytváření
Nové playlisty ................................................ 11
Vytvoření playlistu .......................... 15, 50
Vytvoření prezentace ............... 20, 29, 51
Zařízení ................................................ 11
Zařízení Apple ...................................... 14
Závěrečný titul ...................................... 37
Získat informace o CD ......................... 41
Získat informace o skladbě .................. 18
Získat metadata ................................... 18
Změna pořadí ....................................... 51
Zobrazit Zařízení Apple ........................ 14
Ztišit .................................... 16, 27, 32, 34
Zveřejnit............ 17, 20, 29, 32, 36, 45, 59
Zvětšení.............................. 15, 20, 23, 29
Zvuk na pozadí ..................................... 11
Zvukové CD.......................................... 47
Přehrávání .................................................... 11
Spuštění přehrávání14, 29, 31, 36, 47, 47,
48, 49
Typ disku ........................................ 45, 59
Ukládání zvukových stop z CD ............ 58
Uložení do komunity ............................ 45
Upravit fotografii ................................... 24
Upravit informace o skladbě ................ 18
Úpravy efektů ....................................... 25
Úpravy fotografie .......... 22, 36, 53, 54, 55
Úpravy fotografií ................................... 54
Úvodní titul ........................................... 37
Nero MediaHub
68
Kontakt
9
Kontakt
Nero MediaHub je produkt společnosti Nero AG.
Nero AG
Im Stoeckmaedle 18
Internet:
www.nero.com
76307 Karlsbad
Nápověda:
http://support.nero.com
Německo
Fax:
+49 724 892 8499
330 N Brand Blvd Suite 800
Internet:
www.nero.com
Glendale, CA 91203-2335
Nápověda:
http://support.nero.com
USA
Fax:
(818) 956 7094
E-mail:
[email protected]
Rover Center-kita 8F-B, 1-2-2
Nakagawa-chuou Tsuzuki-ku
Internet:
www.nero.com
Yokohama, Kanagawa
Nápověda:
http://support.nero.com
Nero Inc.
Nero KK
Japonsko 224-0003
Copyright © 2010 Nero AG a držitelé licencí. Všechna práva vyhrazena.
Nero MediaHub
69

Podobné dokumenty

Příručka

Příručka Pokud nevlastníte autorská práva, nezískali jste svolení od vlastníka autorských práv nebo pokud vaše kroky neodpovídají ustanovením o „spravedlivém užívání“ zákona na ochranu autorského práva, můž...

Více

Příručka Nero Kwik Media

Příručka Nero Kwik Media Úspěšný start O příručce O této aplikaci

Více

Nero Video - Nero 9 plná verze zdarma

Nero Video - Nero 9 plná verze zdarma Vytváření a správa projektů Práce s aplikací Nero Video

Více

Příručka Nero Kwik Media

Příručka Nero Kwik Media Úspěšný start O příručce O této aplikaci Verze a systémové požadavky

Více

Nero Burning ROM

Nero Burning ROM Pokud nevlastníte autorská práva, nezískali jste svolení od vlastníka autorských práv nebo pokud vaše kroky neodpovídají ustanovením o „spravedlivém užívání“ zákona na ochranu autorského práva, můž...

Více

Návod k používání

Návod k používání • „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou obchodní známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation. • Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou obchodní...

Více