Papír Kopírovací

Komentáře

Transkript

Papír Kopírovací
Papír
IQ ECONOMY
obj. kod
formát g/m2 cena
A4
80
94,80 Kè
obj. kod
100 140
100 145
formát g/m2 cena
A4
A3
80
80
84,00 Kè
168,00 Kè
REAL COPY
Kopírovací a kanceláøský papír
pro široké uití s dobrými vlastnostmi
pro kopírování a tisk.
Pouití: kopírovací stroje,
laserové tiskárny, faxy, psací stroje.
obj. kod
IQ ALLROUND
Papír støední kvality, urèený pro tisk
v èernobílých laserových tiskárnách
a kopírkách s moností pouití
v inkoustových tiskárnách.
formát g/m2 cena
100 100
100 105
A4
A3
80
80
68,40 Kè
158,40 Kè
obj. kod
100 150
100 153
100 156
Kopírovací
100 090
Papír standardní kvality, vhodný
pro pouití ve stolních èernobílých
laserových tiskárnách, kopírkách a faxech.
formát g/m2 cena
A4
A3
A4
80
80
90
102,00 Kè
204,00 Kè
121,20 Kè
REAL VISION
Multifunkèní vysoce kvalitní bílý papír
vyroben technologií TRIOTEC.
Papír tvoøí tøi vrstvy.
Prostøední vrstva je z recyklovaného papíru
a má vysoký stupeò neprùhlednosti.
Horní vrstvy mají vysokou bìlost a stabilitu.
Výhoda této technologie je bílý,
neprùhledný papír, který se v kopírovacích
strojích a tiskárnách nekroutí.
Papír vyniká nízkou prašností,
dobrou prùchodností strojem a stabilitou kvality!
Pouití: bìné i vysokovýkonné kopírky
s moností oboustranného kopírování,
laserové a ink-jet tiskárny, faxy.
obj. kod
100 110
100 115
80
80
100,80 Kè
201,60 Kè
Papír pro digitální tisk a barevné kopírování
s vysokou bìlostí a opacitou,
vhodný pro tisk barevných prezentací, obrázkù,
dokumentù, fotografií atd.
Pouití - barevné kopírovací stroje,
laserové a ink-jet tiskárny.
SRA3 - 450 x 320 mm
100 120
100 121
100 123
100 124
100 126
100 127
100 129
100 130
100 131
100 132
100 133
100 134
formát g/m2 cena
A4
80
106,80 Kè
IQ PREMIUM TRIOTEC
4CC
obj. kod
obj. kod
100 160
formát g/m2 cena
A4
A3
IQ UNIQUE - TRIOTEC
Multifunkèní, ekologicky šetrný
kanceláøský papír vysoké bìlosti a kvality,
vyrobený sendvièovou technologií.
Støední vrstva je z bílého
recyklovaného papíru.
Má skvìlou prùchodnost strojem
a velmi dobré vlastnosti pro oboustranné
kopírování, laserový a inkoustový tisk.
Obal je biologicky odbouratelný.
formát g/m2 cena
A4
A3
A4
A3
A4
A3
A4
A3
A4
A3
A4
A3
90
90
100
100
130
130
170
170
190
190
220
220
174,00 Kè
348,00 Kè
192,00 Kè
384,00 Kè
246,00 Kè
492,00 Kè
162,00 Kè
324,00 Kè
192,00 Kè
384,00 Kè
180,00 Kè
360,00 Kè
Multifunkèní kanceláøský papír vysoké bìlosti
a kvality, vyrobený sendvièovou technologií
s prùhledným opakovatelnì uzavíratelným
obalem. Má výbornou stabilitu, prùchodnost
strojem a velmi dobré vlastnosti pro
oboustranné kopírování ve vysokorychlostních
kopírkách, laserový a inkoustový tisk.
Obal je opakovatelnì uzavíratelný.
obj. kod
100 170
100 175
formát g/m2 cena
A4
A3
80
80
114,00 Kè
228,00 Kè
IQ SELECTION
Papír nejvyšší kvality s vysokou bìlostí
a opacitou, vhodný pro nároèné poadavky
èernobílého i barevného kopírování,
tisk v laserových a inkoustových tiskárnách.
obj. kod
100 180
100 185
formát g/m2 cena
A4
A3
80
80
132,00 Kè
264,00 Kè

Podobné dokumenty

za nákup kancelářského papíru: trioface premium paper

za nákup kancelářského papíru: trioface premium paper TÝDEN VÁNOČNÍCH DÁRKŮ! ZA NÁKUP KANCELÁŘSKÉHO PAPÍRU:

Více

strana povrchové úpravy

strana povrchové úpravy Vnitøní malíøský nátìr barevný, 16 odstínù+ bílá Vnitøní malíøský nátìr barevný, 16 odstínù+ bílá Vnitøní malíøský nátìr barevný, 16 odstínù+ bílá Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí Malí...

Více

INCHROMA NEWS

INCHROMA NEWS -Stále flexibilní -Tlumí vibrace a hluk 129,-Kè / 310 ml cartridge

Více

23.10. Al Gore: oteplovací ma¹ina na peníze

23.10. Al Gore: oteplovací ma¹ina na peníze Deníku The Tennessean Goreùv sekretariát potvrdil, ¾e GIM peníze svých klientù investuje do sluneèních a vìtrných elektráren a dal¹ích projektù, které údajnì sni¾ují produkci skleníkových plynù. Ná...

Více

za target portské!

za target portské! portského vína.

Více

ZA TARGET SLUNCE!

ZA TARGET SLUNCE! S OCHRANNÝM FAKTOREM 15.

Více