výkres řez B

Komentáře

Transkript

výkres řez B
5
+6.55
VĚNEC 115x50
3
- PVC
- samonivelační stěrka
- betonový potěr C 25/30 tl. 50 mm s KARI 4x150/150
- pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil tl.80 mm
- beton C 20/25 tl. 60 mm S KARI 4x150/150 (Q84)
- ker. vložky MIAKO 15/62,5 (50) do nosníků HELUZ
- štuková omítka tl. 20 mm
- malba disperzní bílá - JUPOL
4
- krytina Alpská taška Bramac Clasic s povrchovou úpravou Protector v červenohnědém odstínu na latě 40/60
- kontralatě 40/60
- difůzní fólie BRAMAC PRO PLUS RESISTANT 140
- URSA PUREONE DF 39 tl. 160 mm mezi krokve
- URSA PUREONE DF 39 TL. 140 mm
- rošt z CD profilů KNAUF na krokvových závěsech osově 400 mm
- parotěsná zábrana - JUTAFOL REFLEX 150
- sádrokarton KNAUF WHITE TL. 12,5 mm na CD (PODKROVÍ K 311)
- malba disperzní bílá - JUPOL
5
- pochůzná lávka z prken tl. 25 mm, šířka lávky 1500 mm
- kleštiny 80/160
- URSA PUREONE DF 39 tl. 160 mm +
URSA PUREONE DF 39 TL. 140 mm uložená na roštu z CD profilů
- rošt z CD profilů KNAUF na krokvových závěsech osově 400 mm
- parotěsná zábrana - JUTAFOL REFLEX 150
- sádrokarton KNAUF WHITE TL. 12,5 mm na CD (PODKROVÍ K 311)
- malba disperzní bílá - JUPOL
6
- krytina Alpská taška Bramac Clasic s povrchovou úpravou Protector v červenohnědém odstínu na latě 40/60
- kontralatě 40/60
- difůzní fólie BRAMAC PRO PLUS RESISTANT 140
- konstrukce krovu z hraněného řeziva
7
- původní betonový potěr tl. 60 mm
- původní izolace proti zemní vlhkosti - natavené asfaltové pásy IPA
- původní podkladní beton C 12/15 tl. 80 mm
- původní štěrkodrť frakce 11-22 tl. 100 mm
8
- PVC
- samonivelační stěrka
- betonový potěr C 25/30 tl. 50 mm s KARI 4x150/150
- pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil tl.80 mm
- vyrovnávací násyp z LIAPOR 1-4/500 tl. 20-40 mm
- původní škvárový násyp tl. 60 mm
- původní bet, potěr tl. 20 mm na stropnicích HURDIS
- původní ker. stropnice HURDIS do ocelových I nosníků
- původní štuková omítka tl. 20 mm
- malba disperzní bílá - JUPOL
280
2230
1005
UPE 140 - 1800
1530
1080
1
VĚNEC, C 20/25, POD
PŘÍČKY TL. 200 mm
7
2020
12
100 80
390
-2.43
1050
210
140
200
OBKLAD NOVABRIK
9
60
ZAZDĚNÍ PŮV. OKNA
-2.45
2580
2020
2080
8
180
210
±0.0
2050
210 120
2
600 150290 330
2630
2380
±0.0
50
280
380
150 180 275
IPE 120 - 5400
UPE 120 - 5400
DET."A"
180
UPE 120 - 3730
150 120 170
80 140
150 120
PŮV. PŘEKLADY OKNA
UPE 140 - 1800
11
IPE 140 - 1300
10 130
- PVC
- samonivelační stěrka
- betonový potěr C 25/30 tl. 50 mm s KARI 4x150/150
- pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil tl.60 mm
- beton C 20/25 tl. 60 mm S KARI 4x150/150 (Q84)
- ker. vložky MIAKO 15/62,5 (50) do nosníků HELUZ
- štuková omítka tl. 20 mm
- malba disperzní bílá - JUPOL
3865
71
2020
140
210
250
210
140
10
2120
OBKLAD NOVABRIK
160
160
3
210
925
390
160
160
100
160
UPE 140 - 1300
12
2
550
250
2x 80
160
1
2630
4
820
-2.77
-3.59
DETAIL "A" OKAPNÍ HRANY 1:5
□50/50x2 DIN 2395 (NEREZ)
PLNÁ PRKNA WPC např. SILVADEC CLASSIC TL. 23 mm
8 30
ROŠT Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ □ 60/40x3,0
PODLOŽENÝ PLNÝMI PODLOŽKAMI Z DUROPLASTU
OSB DESKA TL. 15 mm
OSB DESKA TL. 25 mm
GEOTEXTÍLIE 300 g/m² (např. FILTEK 300)
HYDROIZOLACE Z MĚKČENÉHO PVC - P DEKPLAN 77
9
2
82
M 10x70 -, DIN 931/A2 (NEREZ)
HORKOVZDUŠNÝ SVÁR
HORKOVZDUŠNÝ SVÁR
TĚSNÍCÍ PÁSEK NEBO PODTMELENO
400
PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100 S STABIL tl.160 mm
10
OKAPNIČKA Z KAŠÍROVANÉHO PLECHU
500
15
OPLECHOVÁNÍ VÍCEVRSTVÝM PLECHEM
11
□30/30x2 - 400, DIN 2395 (NEREZ)
OKAPNIČKA Z VÍCEVRSTVÉHO PLECHU
PODTMELENO SILIKONEM
PŮV. KER. STROP
HURDIS DO I NOSNÍKŮ
MINERÁLNÍ OMÍTKA ZATEPL. SYSTÉMU
L 50/50x5
SPÁDOVANÝ BETONOVÝ POTĚR C 20/25 tl. 20-45 mm
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - NATAVENÉ PÁSY BITAGIT 35 MINERAL
EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 30 SF TL. 100 mm
12
- ker. dlažba tl. 15 mm do tmele 17
- betonový potěr C 25/30 tl. 45 mm s KARI 4x150/150
- pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil tl.80 mm
- vyrovnávací násyp z LIAPOR 1-4/500 tl. 20-40 mm
- původní škvárový násyp tl. 60 mm
- původní bet, potěr tl. 20 mm na stropnicích HURDIS
- původní ker. stropnice HURDIS do ocelových I nosníků
- původní štuková omítka tl. 20 mm
- malba disperzní bílá - JUPOL
- PVC
- samonivelační stěrka
- betonový potěr C 25/30 tl. 50 mm s KARI 4x150/150
- pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil tl.80 mm
- vyrovnávací betonová deska C 20/25 s KARI 6x100/100 tl. 80 mm
- původní škvárový násyp tl. 60 mm
- původní bet, potěr tl. 20 mm na stropnicích HURDIS
- původní ker. stropnice HURDIS do ocelových I nosníků
- původní štuková omítka tl. 20 mm
- malba disperzní bílá - JUPOL
- plná prkna WPC např. SILVADEC CLASSIC TL. 23 mm
- rošt z pozinkovaných profilů □ 60/40x3,0 podložený plnými podložkami z duroplastu
- ochranná netkaná geotextílie 300 g/m² (např. FILTEK 300)
- hydroizolace z měkčeného PVC - P DEKPLAN 77
- ochranná netkaná geotextílie 300 g/m² (např. FILTEK 300)
- pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil tl.160 mm
- parotěsná zábrana - natavené pásy BITAGIT 35 MINERAL
- spádovaný betonový potěr C 20/25 tl. 20-45 mm
- původní škvárový násyp tl. 60 mm
- původní bet, potěr tl. 20 mm na stropnicích HURDIS
- původní ker. stropnice HURDIS do ocelových I nosníků
- původní štuková omítka tl. 20 mm
- malba disperzní bílá - JUPOL
- betonové dlaždice (zámková dlažba) tl. 60 mm ve spádu od objektu
- štěrkodrť frakce 4-8 mm tl. 30 mm
- štěrkodrť frakce 0-32 mm tl. 150 mm
- štěrkodrť frakce 32-63 mm tl. 150 mm
LEGENDA:
- teracová dlažba do tmele 17
- betonový potěr C 25/30 tl. 60 mm s KARI 4x150/150
- pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil tl.40 mm
- geotextílie 300 g/m²
- izolace proti zemní vlhkosti svařovaná HDPE fólie tl. 1,5 mm např. PENEFOL 750
- geotextílie 300 g/m²
- podkladní beton C 16/20 tl. 80 mm s výztuží KARI 6x100/100
- štěrkodrť frakce 11-22 tl. 150 mm
3100
1650
160
160
+2.98
120
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAMUT THERM P,
HELUZ STI 38-N 2in1
EPS F 70 TL. 140 mm
210
970
1530
250
280
430
750
250
2600
2230
+4.37
LITHOPLAST SANA 15/0,8
2080
17°
280
-2.24
°
250 310
4
40
180
250
+5.79
100
160
17°
180
220
50
160
160
°
40
2080
100
160
100
160
180
220
1109
550
100
160
100
160
100
2630
180
220
6
100
160
- původní cihelné zdivo na MVC 2,5
- zdivo HELUZ FAMILY 38 2in1 HELUZ celoplošné lepidlo
- původní beton základů
- beton C 16/20
- nové zdivo příček HELUZ 11,5 P+D na MC 5
- betonový obklad systému NOVABRIK
- zdivo příček HELUZ AKU 20 na MC 5
- železobeton C 16/20 , výztuž podélná 4xɸR12 mm,
příčná po 300 mm prům. 8 mm, ocel. 10 425
ZODP. PROJEKTANT
Jiří VRBKA
VYPRACOVAL
Petr ŠTOREK
KRESLIL
Petr ŠTOREK
KONTROLOVAL
Jiří VRBKA
OBEC :
BOHUŇOV
KRAJ:
VYSOČINA
INVESTOR : OBEC BOHUŇOV čp. 50, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
NÁZEV STAVBY:
PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VESTAVBA
ADMINISTRATIVNÍCH MÍSTNOSTÍ
OBJEKTU čp.40 V OBCI BOHUŇOV
ČÁST PROJEKTU :
NÁZEV VÝKRESU:
STAVEBNÍ ČÁST
ŘEZ B - B
Projekční kancelář
Petr Štorek, Beranka 1361,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel. 608747517, fax, tel. 566550660,
FORMÁT
4xA4
DATUM
01/2016
ÚČEL
DSP
KÓDOVÉ OZNAČENÍ
11-S
Č. ZAKÁZKY
1/15
MĚŘÍTKO
1:50
ČÍSLO VÝKRESU PARÉ
08

Podobné dokumenty