PORTADA 2011 IT-IN tr.indd - M-Kupr

Komentáře

Transkript

PORTADA 2011 IT-IN tr.indd - M-Kupr
Wardrobe accessories
fluSh SyStemS
Slider Large 3 dveře
SliderLarge3doors
Vnitřní šířka korpusu AI
TotalwidthofwardrobeAI
Cod.
3.200-3.399
49620 20
1
3.600-3.799
49621 20
1
4.000-4199
49622 20
1
Hliník a zinek/Aluminiumandzamak
25mm
•Systém pro koplanární posuvné dveře pro skříně.
•Vedení je umístěno na půdě korpusu.
•Dveře jsou při otevírání i zavírání tlumené.
•Použitelné s dřevěnými dveřmi a alu rámy Clipper.
•Seřizování dveří vodorovně a svisle.
•Dolní profil je osazený seřizovacími nožičkami.
•Obsahuje kryt horního vedení.
70Kg
• Inlineslidingdoorsystemforwardrobes.
• Thetrackisplacedoverthemodule.
• Includessoftsystemwithopeningandclosing.
• ValidforwoodendoorsandaluminiumClipper.
• Possibilityofverticalandhorizontaladjustment.
• Withlevelersfortheregulationofthewardrobeinheight.
• Includeslidtoptrackcover.
PŮDORYS
TOPVIEW
AA
AI
A = AA - 10 - 2 x ETL + 2 x S
3
ETL
ETL
PT<150
A
PT<150
A
A
AA
ETL
ETI
ETL
ETI
ETL
ETI
ETL
AImin.
H = HA + 87
396
HA
ETI
PA
AA
ETL
ETI
AImin.
PA
AA
ETL
ETI
AImin.
PA
7.22
Accessori per ArmAdi e cAbine ArmAdi
SiStemi Scorrevoli comPlanari
FRÉZOVÁNÍ LEVÝCH DVEŘÍ
LEFTDOORMACHInInG
I
FRÉZOVÁNÍ PROSTŘEDNÍCH DVEŘÍ
CEnTRALDOORMACHInInG
II
II
III
I
IV
IV
*Pravé dveře se frézují zrcadlově
Rightdoorsymmetricalmachining
Kóty frézování otvorů dveří Clipper/Clipperdoorsmachinizedposition
Lato/Side
Levá/Left
AI
Cod.
MS
IMS1 IMS2
MI
MT
PA
1017,5-(A/2)-5
(AI+3xA-2xETI)/6-1070
3200-3399
49620 20
745,5-(A/2)-5
403
254
1273,1-(A/2)-5
Central /Central
3200-3399
49620 20
(A/2)-328,5
403
254
(A/2)+74,5
Pravá/Right
3200-3399
49620 20
745,5-(A/2)-5
403
254
1148,5-(A/2)-5
1017,5-(A/2)-5
(9xA-AI-4xETI)/6-1065
Levá/Left
3600-3799
49621 20
779,25-(A/2)-5
503
354
1456,85-(A/2)-5
1151,25-(A/2)-5
(AI+3xA-2xETI)/6-1207,2
(A/2)-56,5
(9xA-AI-4xETI)/6-916
Central /Central
3600-3799
49621 20
(A/2)-428,5
503
354
(A/2)+74,5
Pravá/Right
3600-3799
49621 20
779,25-(A/2)-5
503
354
1282,25-(A/2)-5
1151,25-(A/2)-5
(9xA-AI-4xETI)/6-1198
Levá/Left
4000-4199
49622 20
913-(A/2)-5
503
354
1615,6-(A/2)-5
1285-(A/2)-5
(AI+3xA-2xETI)/6-1341
Central /Central
4000-4199
49622 20
(A/2)-428,5
503
354
(A/2)+74,5
Pravá/Right
4000-4199
49622 20
913-(A/2)-5
503
354
1416-(A/2)-5
(A/2)-56,5
(9xA-AI-4xETI)/6-1049
(A/2)-56,5
1285-(A/2)-5
(9xA-AI-4xETI)/6-1182
(9xA-AI-4xETI)/6-1331
FRÉZOVÁNÍ HORNÍ STRANY DVEŘÍ
uPPERDOORMACHInInG
I
II
III
Ø8x13
FRÉZOVÁNÍ DOLNÍ STRANY DVEŘÍ
LOWERDOORMACHInInG
IV
Ø8x13
7.23
LEGENDA:
AI=vnitřní šířka korpusu skříně
AImin=minimální vnitřní šířka korpusu skříně
AA=celková šířka korpusu skříně
A=šířka dveří
H=výška dveří
HA=celková výška korpusu skříně
ETL=tloušťka boční stěny
ETI=tloušťka střední příčky
S=naložení dveří na boku korpusu
PA=přesah dveří do světlosti skříně
MS=pozice horního kování
IMS1=první rozteč horního kování
IMS2=druhá rozteč horního kování
MI=pozice dolního kování
MT=pozice hmoždinek
IMI=rozteč mezi dolním kováním
PT=umístění úchytky
KEy:
AI=Internalmodulewidth.
AImin=Minimuminteriorcupboardwidth.
AA=Totalmodulewidth.
A=Widthofdoor.
H=Heightofdoor.
HA=Totalwardrobeheight.
ETL=Thicknessofsidepanel.
ETI=Thicknessofcentralboard.
S=Door-to-sideoverlapwithsidepanel.
PA=Lossofopening.
MS=Positionmechanizedup.
IMS1=Firstmechanizedtopinteraxes.
IMS2=Secondmechanizedtopinteraxes.
MI=Positionmechanizedlow.
MT=PositionmechanizednutsM4.
IMI=Interaxebetweenthebottom.
PT=Positionhandle.

Podobné dokumenty

PORTADA 2011 IT-IN tr.indd - M-Kupr

PORTADA 2011 IT-IN tr.indd - M-Kupr Slider Large 2 dveře Slider Large 2 doors

Více

metal modular

metal modular na nekonstruk č ní prvky, které je t ř eba posuzovat, navrhovat a prov ěř ovat podle stejných m ěř ítek. Mezi nekonstruk č ními prvky hraje stropní podhled bezpochyby d ů ležitou roli, jelikož jeho...

Více

Stáhnout PDF - Akademie realit

Stáhnout PDF - Akademie realit souprava, obýváková stěna, TV, kancelářský stůl a židle. Dům prošel kompletní revitalizací, nové vchodové dveře, stoupačky, balkon, plastová okna. Výborná občanská vybavenost. Zastávka MHD, superma...

Více

Uživatelský manuál – CZ IN 4325 Stolní fotbal WORKER MESSER

Uživatelský manuál – CZ IN 4325 Stolní fotbal WORKER MESSER podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Tyto záruční podmínky a reklama...

Více