04/2012

Komentáře

Transkript

04/2012
Potravinář říjen/2012
POTRAVINÁŘ
Zamyšlení analytika:
Tak mizerně na tom
český agrární obchod
není…!
Z loňské bilance obchodu se
zemědělskými komoditami a potravinami
vyplývá, že vyvážíme stále více produktů
s vyšší přidanou hodnotou. Agrární saldo je
záporné nepřetržitě od roku 1994, nejhorší
bylo v roce 2011 – 34,74 miliardy korun.
Skutečnost, že v roce 2011 dosáhl
schodek agroobchodu historicky nejvyšší
hodnoty, se jistě na první pohled jeví jako
jasně negativní trend. Tak jednoznačně
negativní se mi však výsledky mezinárodního
obchodu se zemědělskými komoditami a
potravinami nejeví. Jednak – posun oproti
roku 2010 (schodek 34,64 miliardy korun)
nebyl loni (schodek 34,74 miliardy korun)
nijak významný. Klíčová ale je rostoucí
hodnota našeho vývozu (120,7 miliardy),
která se loni meziročně zvýšila o více než 15
miliard korun. Vedle toho byla rekordní i
hodnota a objem dovozů (155,5 miliardy)
zemědělských produktů potravin do ČR.
Velmi důležitý je rovněž trend
poněkud nesrozumitelného pojmu „pokrytí
dovozu vývozem“. Ten se od vstupu ČR do
EU v roce 2004 zvýšil do roku 2011
o více než 12 procent, a loni meziročně
o zhruba 2,5 procenta. V praxi to
znamená, že naši zemědělci a potravináři
vyvážejí stále vyšší podíl produktů s vyšší
přidanou hodnotou, což je přesně ten
ukazatel, který je žádoucí zlepšovat. A on
se zlepšuje.
Samozřejmě, že výrobků s vyšší
přidanou hodnotou exportovaných z ČR do
zahraničí „není nikdy dost“ a současný
stav má ještě hodně daleko k ideálu. Je ale
vhodné konstatovat, že se naši zemědělci i
potravináři v současné době uplatňují na
zahraničních trzích lépe než v minulosti – a
to je důkaz jejich konkurenceschopnosti.
Tato dobrá zpráva by opravdu neměla
zapadnout v lavině katastrofických scénářů.
A ještě jedna poznámka. Zpráva
Zemědělského svazu porovnává výsledky
agroobchodu od období 1994 až 1996,
v němž dosáhla negativní bilance
zahraničního obchodu v průměru zhruba
15 miliard korun. Nyní je skutečnost
o poznání horší, k opravdu souměřitelnému
obrazu je ale třeba počítat s tím, že se za
posledních 15 let zvýšily ceny potravin. Sice
ne více než dvojnásobně, o co je současný
schodek oproti polovině devadesátých let
vyšší, ale nemalých pár procent by se našlo.
Jinak má ale svaz pravdu zejména
v tom, že každoročně značně narůstá
negativní obchodní bilance ČR především
v případě masa. Tento trend se nedaří po
mnoho let zastavit a je fakticky hlavním
důvodem, proč v ČR klesá rozměr živočišné
výroby, snižují se stavy prasat či kuřat a i
díky tomu přichází každoročně pár tisíc
zemědělců o práci.
Na rozdíl od rostlinné produkce
totiž vytváří živočišná výroba pracovní
příležitosti, a tím snižuje napětí v sociální
oblasti ve venkovském prostoru. Zastavení
poklesu výroby masa, mléka a dalších
živočišných zemědělských komodit má tak
prakticky nadresortní rozměr, neboť nejde
jen o problém zemědělský, ale i sociální. A
v případě skotu, ovcí a koz i o problém
environmentální, protože tato hospodářská
zvířata zvyšují biodiverzitu a jejich
existence v krajině má blahodárný vliv na
životní prostředí.
Špatný trend: každoročně značně
narůstá negativní obchodní bilance ČR
především v případě masa.
Nadcházející sedmileté období
částečně reformované Společné zemědělské
politiky EU je proto velkou výzvou
k vytvoření programů, jejichž důsledkem by
měla být vyšší než současná podpora
živočišné výroby v zemědělství ČR.
Pochopení pro takové programy by měla mít
i samotná EU, neboť problém snižující se
živočišné výroby není jen problémem
tuzemským.
Na druhou stranu nelze očekávat,
že by byl chov prasat nebo drůbeže dotačně
podporován přímo. To není možné ani
nyní, do uvedených sektorů lze ale směrovat
podpory jiným způsobem, jako je
ozdravování chovů, zvýšení pohody zvířat,
ekologického zemědělství nebo
prostřednictvím marketingu.
Co mohou dělat výrobci potravin?
Jen podpora chovů zvířat ale nestačí, svůj
vklad na oltář růstu konkurenceschopnosti
musí představit také zpracovatelé
zemědělských surovin, tedy výrobci potravin.
To je možné především prostřednictvím
investic do nových technologií, například
takových, které šetří spotřebu energie. Ta
totiž tvoří v nákladech na produkci
potravin významnou položku a podle
současného vývoje se zdá, že váha nákladů
na energie při výrobě potravin ještě vzroste.
K tomu, aby mohli potravináři do
nových technologií investovat, samozřejmě
potřebují finanční zdroje. Ty je sice možné
podpořit nějakými investičními programy,
především si ale musejí na investice vydělat
potravináři sami. To ovšem znamená, že je
nutné, aby při prodeji svých výrobků
vytvářeli vyšší zisky (nebo alespoň nějaké),
což zase znamená alespoň částečný růst cen
potravin. Příliš vysoké ceny potravin od
tuzemských výrobců na druhou stranu sníží
jejich exportní možnosti, což se může zase
negativně projevit na budoucí bilanci
agroobchodu.
Tak či tak je zřejmé, že sumář
bilance agroobchodu, pouhé jediné číslo,
které je „součtem všech součtů“, má velmi
rozdílně interpretovatelnou vypovídací
hodnotu, neboť je vytvářeno složitým
souborem vztahů a trendů, z nichž ne
všechny jsou negativní.
Pokud bychom si nicméně z výše
loňského schodku agroobchodu měli vzít
nějaká poučení, pak jsou to zejména tři:

Snížit dovozy masa (zřejmě
zejména tím, že spotřebitel bude
více preferovat domácí produkci).

Pokračovat v trendu vývozů
výrobku s vyšší přidanou hodnotou
(patrně hlavně růstem
konkurenceschopnosti potravinářů
například ve snižování
energetických nákladů).
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
1
Potravinář říjen/2012

Vymyslet síť sofistikovaných
programů, které zlepší
konkurenční podmínky domácích
producentů živočišných komodit
(nejspíše v hlavách ministerských
úředníků).
líh vyroben, kdo ho zpracoval, kam
jej distribuoval, kde skladoval a kde
se prodává. Každý prodejce garantuje
kvalitu a bezpečnost prodávaného
alkoholu a jeho původ musí doložit.
Pokud to nebude schopen a bude jej
prodávat, hrozí mu vysoká pokuta a
Nic z toho nebude jednoduché.
postih včetně možného uzavření,
Petr Havel řekl Bendl.
(mim)
Ministr plánuje spojení
kontroly kvality potravin
Celý řetězec kontroly
kvality potravin od jejich výroby,
distribuce a prodej by měl mít na
starosti pouze jeden resort, a
nikoliv rezorty zemědělství a
zdr avotnictví j ako dos ud.
Zjednodušení kontroly by vedlo
k lepší kvalitě dozoru, řekl
v nedělním pořadu Partie televize
Prima ministr zemědělství Petr
Bendl s tím, že jeho ministerstvo
v tomto duchu připravuje zákon o
potravinách.
Podle tohoto zákona by
potraviny byly kontrolovány od jejich
vzniku až po koncový prodej. Podle
Bendla však nejde pouze o kontrolu
kvality lihovin, ale i dalších potravin
jako třeba masa nebo zvěřiny, kde
také existují rizika. Ministerstvo
zdravotnictví prý však s přesunutím
celé kontroly pod resort zemědělství
na jednání vlády nesouhlasilo.
Místopředseda ČSSD
Lubomír Zaorálek s kontrolou
lihovin od výroby po distribuci až po
koncový prodej souhlasí. "Ke
spotřebitelům se dostával alkohol,
nad kterým neměl kontrolu vůbec
nikdo," upozornil. Potřebná jsou
podle něj i další opatření, jako je
třeba udělování koncesí a licencí
výrobcům, distributorům i
prodejcům tvrdého alkoholu.
Opatření přijatá na posledním
jednání vlády však negarantuje žádné
zásadní změny do budoucna při
zacházení s tvrdým alkoholem,
dodal.
Bendl míní, že klíčovou
změnou je rodokmen alkoholu, tedy
rodný list, z něhož je jasné, kde byl
2
Plzeňský Prazdroj
zdražil pivo
Plzeňský Prazdroj zdražil
od 1. října pivo v průměru o tři
procenta. Zvýšení ceny se podle
pivovaru nejvíce dotkne
lahvových druhů. Cena
čepovaného Pilsner Urquellu
vzrostla o korunu na půllitru, což
bude podle agenturního
průzkumu kopírovat také většina
r estaur ací v Plzni. Cena
nejprodávanější desítky
Gambrinus ve velkých plzeňských
restauracích nevzroste, pokud
hostinští nakupují padesátilitrové
sudy, tedy nejběžnější balení.
Stejné je to s pivem Radegast.
Uvedl to mluvčí největšího
českého pivovaru Jiří Mareček.
"U čepovaného ležáku Pilsner
Urquell se cena pro odběratele
změnila
zhruba o jednu korunu.
Podobně u lahvového piva, kde se
u většiny značek mění cena také
zhruba o jednu korunu na půllitr,"
uvedl. Konkrétní ceny produktů
firma neuvedla s tím, že koncovou
cenu pro spotřebitele určuje
prodejce, tedy obchody a restaurace.
Kromě 50litrových sudů Gambrinus
a Radegast se nezměnila cena
čepovaného nealko piva Birell.
Oslovené plzeňské restaurace
zdražení pivovaru kopírují. Zdražení
se podle generálního ředitele
Prazdroje Douga Brodmana dotklo
především lahvového piva, u něhož
pivovar v posledních několika letech
měnil ceny jen mírně. Dotklo se
vybraných značek a balení napříč
celým portfoliem firmy, dodal.
Prazdroj zdůvodnil říjnové zvýšení
cen zdražením vstupních surovin a
energií. Naposledy zvyšoval ceny loni
v prosinci v průměru o 2,5 procenta.
Tehdy to vysvětlil zvýšením nákladů
zejména na energii a sladovnický
ječmen.
Další pivovary působící v ČR
zatím nezdražovaly, do budoucna to
ale kvůli vyšším cenám vstupů
nevyloučily. Největší konkurent
Prazdroje, kterým je společnost
Pivovary Staropramen, zatím
zdražování vlastních výrobků
v souvislosti s krokem plzeňského
pivovaru nechystá. "K 1. říjnu
zůstávají naše ceny nezměněny a platí
stávající ceníky," řekl
mluvčí
Staro pra menu Pavel B arvík.
Společnost podle něj naposledy
zvyšovala ceny sud ového a
tankového piva loni v prosinci,
zdražení piva v lahvích následovalo
letos v únoru.
(mi)
Vinaři sklidili už tři
čtvrtiny hroznů
Tři čtvrtiny hroznů vinné révy
už sklidili čeští a moravští vinaři. Svaz
vinařů letos očekává asi
třicetiprocentní propad výnosů proti
desetiletému průměru na čtyři tuny
z hektaru. Propad způsobily výrazné
zimní a náhlé květnové mrazy.
Informoval o tom tajemník Svazu
vinařů České republiky Martin Půček.
Předpokládaný výnos kolem
čtyř tun z hektaru odpovídá sklizni
450 až 490 tisíc hektolitrů vína.
V roce 2011 vinaři sklidili hrozny
odpovídající 670 000 hektolitrů vína.
Nižší výnos je způsobený zimními a
následně i jarními mrazy. Určitou
míru redukce hroznů způsobilo také
dlouhotrvající sucho v některých
částech viničních ploch.
Kvalitu letošních hroznů
hodnotí Půček jako velmi dobrou,
přičítá ji letním teplotám. Ročník
2012 bude patřit podle něj mezi
nadprůměrné. Pozitivně se vyjádřil
též o cukernatostech. První mladá
vína po prokvašení slibují velice
zajímavý ročník. Velmi pěkná mohou
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář říjen/2012
být letos také červená vína. Hrozny
modrých odrůd dosahují vysoké
cukernatosti a vynikají barevností,
uvedl Půček.
Půček sdělil, že ceny hroznů
kopírují loňský ročník. Průměrná
cena se loni pohybovala na úrovni
17,3 za kilogram. Také v letošním
roce bude cena atakovat
sed m nác tik or u n ov ou hr anic i,
očekává Půček. Většina pěstitelů
v republice prodává své hrozny
v rámci dlouhodobější smluvní
spolupráce s odběrateli.
Nízká sklizeň je podle Svazu
vinařů i v jiných místech Evropy.
Zatímco v minulých pěti letech se
sklizeň v EU pohybovala v průměru
kolem 168 milionů hektolitrů za rok,
současné prognózy pro rok 2012
ukazují na čísla mezi 148 až 152
miliony hektolitrů vína.
(mm)
Stoupl prodej vín, sektů
a likérů
Zákaz prodeje tvrdého
alkoholu v tuzemsku zvýšil prodej
vína, sektů či likérů až o desítky
procent. Spotřebitelé naopak
neprojevili zvýšený zájem o nákup
piva. Vyplývá to z šetření
společnosti Nielsen. Zákaz
prodeje,nabízení a distribuce
nápojů s více než 20 procenty
alkoholu vyhlásilo ministerstvo
zdravotnictví 14. září večer,
omezení trvalo téměř dva týdny.
Podle studie, zpracované na
základě elektronických dat velkých
v tuzemsku působících obchodních
řetězců, proti průměru za čtyři týdny
před prohibicí nejvíce klesaly tržby
z prodeje rumů, vodek, ginů, tequil a
ostatního tvrdého alkoholu, které se
snížily o více než 40 procent.
O desetinu nižší byly tržby za
whisky. Prodej brandy a koňaků klesl
o 15 procent, hořkých bylinných
likérů prodali obchodníci o 18
procent méně.
Naopak o více než 40 procent
se zvýšily prodeje tichých vín, o 39
procent narostly tržby za šampaňské,
sekty, šumivá a perlivá vína, podobně
rostla také kategorie vermutů. Likérů
se prodalo takřka o pětinu více. Tam
ale podle Zdeňka Palána ze
společnosti Nielsen spadají i některé
výrobky s vyšším obsahem alkoholu,
u kterých platil zákaz prodeje, což
negativně ovlivnilo tržby celé
kategorie.
(mi)
Pokuta pekařům?
Antimonopolní úřad se
bude znovu zabývat pokutou 52,8
milionu korun za kartel tří
pekárenských firem. Krajský soud
v Brně stejně jako předtím
Nejvyšší správní soud potvrdil
existenci kartelu. Pokutu ale musí
Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže lépe odůvodnit. Vyplývá
to z rozsudku krajského soudu
vyvěšeného na internetových
stránkách tohoto úřadu. Případ se
datuje k roku 2003, kartel uzavřely
společnosti Delta pekárny,
Odkolek a Penam.
Rozhodnutí Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže
o existenci nedovolené dohody
potvrdil již začátkem letošního
roku Nejvyšší správní soud.
Krajský soud nyní jeho závěry
zopakoval. Zrušil ale část výroku
ÚOHS ohledně pokuty. Soud ve
svém rozsudku, že soud shledal
nezákonnost rozhodnutí v dílčí
otázce stanovení rozhodného
období pro výpočet pokuty. Podle
soudu ÚOHS vztahoval výpočet
pokuty, který se odvíjí od
hospodářských výsledků firem
chybně především k roku 2002.
Naposledy ale o případu
rozhodoval v roce 2009 a měl tedy
přihlédnout k výsledkům firem za
rok 2008.
Podle ÚOHS se Delta
pekárny, Odkolek a Penam
nejpozději od září 2003
domlouvaly na zdražení pečiva,
chleba a cukrářského pečiva
u svých odběratelů. Poté rozeslaly
ozná men í o zv ýšen í cen
uvedených výrobků svým
odběratelům.
Krajský soud v Brně při
projednávání případu v roce 2010
uvedl, že žádný z dodavatelů
pečiva ani při řízení před ÚOHS,
ani před soudem nenabídl žádný
jasný srozumitelný argument,
proč tito tři dodavatelé pečiva
zahájili úkony směřující ke
zdražování právě přesně 26. září
2003 dopisy, které měly totožnou
formulaci a byly uplatňovány
stejně razantně v průběhu celého
podzimu roku 2003. S těmito
závěry souhlasí i Nejvyšší správní
soud.
(mk)
Dotace na školní mléko
na loňské úrovni
Dotace na mléko pro školáky
by v novém školním roce měly zůstat
na úrovni uplynulého školního roku,
kdy podle předběžných údajů
dosáhly zhruba 53 milionů korun.
Uvedl to mluvčí Státního
zemědělského intervenčního fondu
(SZIF) Petr Hlavatý. Dodávky
dotovaných mléčných výrobků
v předchozím školním roce
meziročně klesly o dvě procenta.
Pokles poptávky podle Hlavatého
způsobil růst cen výrobků kvůli
zvýšené DPH a také zúžení
nabízeného sortimentu.
Celkem bylo ve školním roce
2011/2012 v rámci programu do
škol dodáno 12,6 milionu mléčných
produktů, zhruba o dvě procenta
meziročně méně. Odhadovaná výše
národní podpory dosáhla 43 milionů
Kč, dotace z unijních peněz činila 9,6
milionu korun. Podpora běží i
v tento týden započatém novém
školním roce. Výrobky do škol
dodává šest schválených firem, počet
zapojených škol by se měl pohybovat
kolem 2850. "Nepředpokládáme, že
by se celkové dodávky do škol a výše
vyplacených podpor výrazně změnily
v porovnání se školním rokem
2011/2012," řekl Hlavatý. Program,
který v jednodušší formě fungoval již
před rokem 1989, znovu odstartoval
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
3
Potravinář říjen/2012
v roce 1996 a byl ze začátku zcela
bez dotací. Stát na něj začal finančně
přispívat v roce 1999. Od vstupu
země do EU v roce 2004 začala na
školní mléko posílat peníze také unie.
Program byl původně určen pro žáky
základních škol, do září 2009 mohou
dotované mléčné výrobky
konzumovat také děti z mateřských
škol a studenti středních škol.
Stejně jako podobný program
Ovoce do škol má také "školní
mléko" své zastánce i odpůrce.
Zastánci obhajují zdravotní a
výchovné účinky obou programů.
Odpůrci, jimiž jsou zejména
stoupenci liberálního přístupu
v ekonomice, upozorňují na to, že
podobné programy deformují trh a
zvýhodňují některé výrobky a
výrobce na úkor druhých a zároveň
stojí daňové poplatníky peníze.
Stoupenci dotovaných potravin pro
školáky však tvrdí, že částky
směřující na programy jsou
z pohledu celkového objemu
rozpočtů zanedbatelné a jejich
pozitivní dopady v budoucnosti
nynější náklady významně převyšují.
(mm)
Světové ceny potravin
na vzestupu
Ceny potravinových komodit
letos výrazně rostou třetí rok
z posledních čtyř let. V září stouply
světové ceny potravin o 1,4
procenta. Pravděpodobně zůstanou i
nadále blízko úrovní, na které se
vyšplhaly během potravinové krize
v roce 2008. Informovala o tom
Organizace OSN pro výživu a
zemědělství (FAO). Zhoršila rovněž
odhad světové produkce obilovin.
Cenový index potravin FAO
se minulý měsíc zvýšil na 216 bodů
ze srpnových 213 bodů. Podle
ekonoma FAO Abdolreza
Abbassiana je vysoce nepravděpodobné, že v brzké době se ceny
znormalizují. Upozornil, že vrtkavost
cen nezmizí, dokonce by se
v příštích měsících mohla zvýšit.
FAO nedávno varovala, že
existuje nebezpečí vzniku nové
potravinové krize, pokud začnou
země omezovat export. Šéf FAO
José Graziano da Silva v srpnu
upozornil, že situaci sice zatím nelze
označit za potravinovou krizi,
v příštím roce by však mohlo být
krizové úrovně dosaženo, pokud
bude sklizeň na jižní polokouli
neuspokojivá. Nejhorší sucha v USA
za více než půlstoletí spolu
s neúrodou v Rusku vyvolávají obavy
z opakování hladových nepokojů
v rozvojových zemích z roku 2008.
Index FAO se nyní nachází pod
rekordním maximem 238 bodů
z loňského února, je však blízko
úrovní z období potravinové krize.
Organizace OSN pro výživu
a zemědělství dnes snížila odhad
letošní produkce obilovin o 0,4
procenta na 2,286 miliardy tun,
zejména kvůli nižší sklizni kukuřice
ve střední a jihovýchodní Evropě.
Spojené státy dnes navzdory
růstu cen potravin upozornily, že
světové zemědělské trhy fungují
správným způsobem a že není
zapotřebí mimořádné zasedání
skupiny předních průmyslových a
rozvíjejících se zemí G20.
(mim)
Luhačovice 2012
Čechy I. /pobytů 15/členů 17 Čechy II. /pobytů 13/členů 13
Morava /pobytů 13/členů 15
MADETA Český Krumlov
Ardagh Metal Skřivany
Sladovny Soufflet ČR Litovel
DK OPEN Jindřichův Hradec
Unimills Pardubice
Mlýn Herber Palhanec u Opavy
Danone Benešov
Opavia-LU Lovosice
PENAM Třebíč
TECNOCAP
Tesco Stores Pardubice
PENAM Olomouc
MADETA Jindřichův Hradec
Philip Morris Kutná Hora
Radegast Nošovice Dobrá
MO Jenišov (Ing.Kroupová)
Danisco Smiřice
Znovín Znojmo
Pivovar Dudák Strakonice
MILTRA-B Městečko Trnávka
Českomoravské sladovny Zábřeh
NOS PPP Praha 3
Březhrad
PENAM Mlýn Znojmo
KMV Kyselka
ZORA Olomouc
Povltavské mlékárny Sedlčany
PENAM Ostrava Martinov
SZPI Olomouc
Z 50 nabídnutých pobytů bylo využito 41 pobytů.
4
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář říjen/2012
Odborářský tenis
Dne 21.7.2012 se konal ve
Strmilově druhý ročník tenisového
turnaj e ve čtyřhř e. Turnaj
organizoval výbor ZO
TECNOCAP za podpory našeho
odborového svazu. Pozvánku na
tuto akci dostaly organizace
z širokého okolí, bohužel přijeli
opět pouze odboráři z Madety J.
Hradec. I přes předpověď
špatného počasí se turnaj vydařil a
počasí vydrželo s malou přestávkou
celou sobotu. Mnoho zápasů bylo
opravdu vyrovnaných, nakonec
v turnaji zvítězili B. Hroníček s M.
Domanickým, druhé místo obsadili
L. Péč s Z. Kantorem a třetí P.
Marek s J. Hánou. Všem se akce
moc líbila a přislíbili účast na příští Tomrle , který se postaral o ceny NOS PPP .
rok. Musím také poděkovat pro vítěze, pěkné poháry a medaile
předseda ZO NOS PPP
předsedovi ZO Budvar Vojtovi jsou od ZO NOS TECNOCAP a
L. Kozák
Poslední měsíce roku 2012 s sebou opět přinášejí další jubilanty z řad
odborových funkcionářů našich potravinářských podniků. I jim,
podobně jako všem předchozím oslavencům, přejeme hodně zdraví,
osobních i pracovních úspěchů.
Říjen 2012
BELICA Radek
BERÁNEK Václav
BORZOVICS Robert
CETKOVSKÝ Evžen
HOSTÁŠEK Jaroslav
HUBÁČKOVÁ Radka
KREJČÍ Václav
NOHEL Robert
PUDILOVÁ Zdenka
ROHLÍK Václav
SOLAŘOVÁ Jarmila
VÍTEK Václav
VOCLOŇ Jan
ZÍSKAL Jaroslav
místopředseda VZO Michelské pekárny a.s., Praha 4
místopředseda ZO Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora
člen VZO Pivovary Staropramen a.s.,Pivovar Ostravar, Ostrava
hospodář ZO Cukrovar Vrbátky a.s.
člen VZO Mader a synové, s.r.o.přerov
předsedkyně ZO Vitana Byšice,generální reditelství
člen VZO Heineken Česká republika, a.s.Velké Březno
člen VZO Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s.Domažlice
hospodářka ZO Alibona, a.s.Litovel
předseda ZO NOS PPP Praha 3 , člen PNOS a VNOS PPP
členka VZO PENAM,a.s., Mlýn Znojmo - Starý Šaldorf
člen VZO Integrovaná střední škola technická, Mělník
hospodář úseku ZO Kaufland Česká republika v.o.s.
člen VZO Pacovské strojírny,a.s. Pacov
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
5
Potravinář říjen/2012
Listopad 2012
Ing. GMUCOVÁ Alena
HLADOVEC Ladislav
HRÓZOVÁ Irena
CHUDÝ Josef
MORAVCOVÁ Jana
SIEBENBURGER Zdeněk
SVATOŇ Michal
ŠKOLNÍKOVÁ Marie
TICHÁČKOVÁ Marie
TRNEČKOVÁ Alena
předsedkyně ZO VITANA, a.s. závod Varnsdorf
předseda ZO Jan Prantl - Masný průmysl Žirovnice
předsedkyně ZO Mader a synové, s.r.o. Přerov
hospodář ZO Tereos TTD,a.s. závod České Meziříčí
členka VZO MADETA a.s. z.Planá nad Lužnicí
člen VZO Natura a.s.Havlíčkův Brod
člen RK ZO Vodňanská drůbež,a.s. Choceň
předsedkyně ZO Opavia-LU, s.r.o. závod Opavia a členka VNOS PPP
hospodářka ZO Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s.Domažlice
hospodářka ZO Heineken Česká republika,a.s.Brno
Prosinec 2012
ČERKLOVÁ Marie
GRONYCHOVÁ Hana
JUKLOVÁ Věra
KORTUS Pavel
KRUMPHOLC Petr
KUPKOVÁ Lenka
MEJTSKÝ Miroslav
PALÍKOVÁ Jindřiška-Inka
PAULUS Jaroslav
SCHNEIDEROVÁ Miroslava
WALDHANS David
hospodářka ZO Europasta SE Divize Bratří Zátkové Boršov n.Vlt.
hospodářka ZO PENAM, a.s.Šumperk
členka VZO ZŘUD - Masokombinát Polička, a. s.
místopředseda ZO UNITED BAKERIES a.s. Strakonice
člen VZO STOCK Plzeň - Božkov s. r. o.
hospodářka ZO Pivovary Staropramen a.s. Pivovar OSTRAVAR Ostrava
předseda ZO Pardubický pivovar a.s.
hospodářka ZO Pivovar ZUBR a.s.Přerov
člen VZO TECNOCAP s.r.o. Strmilov
hospodářka ZO Opavia-LU, s.r.o. závod Opavia Opava
člen VZO TPK, spol. s r.o.Přibyslav
Má se zohledňovat
počet dětí při výpočtu
výše penzí?
Pro celou společnost je
z hlediska penzí a jejich výše
důležitá míra porodnosti
vzhledem ke stárnutí populace.
Pro samotné rodiny však
znamená vyšší počet dětí ztrátu ve
výši důchodů, které budou jednou
jejich rodiče pobírat. Protože
minimálně jeden z rodičů pečující
o děti nějakou dobu nepracuje,
nebo popřípadě oba rodiče snižují
svůj úvazek, aby péči sdíleli, nebo
se na rodičovské dovolené střídají.
Doba mateřs ké/r odičovs ké
dovolené se sice do důchodů
započítává, ale suma peněz,
kterou rodič v této době dostává je
nižší než u bezdětných párů,
jejichž kariéra není rodičovstvím
přerušena. Bezdětní mají vyšší
penze než rodiče s dětmi.
Návratnost českých žen po
mateřské/rodičovské dovolené do
6
zaměstnání je nejnižší v celé Evropě.
A to může být z hlediska penzí
naprosto klíčový problém, protože
přerušení kariéry vyvolané
nedostatečnou sítí zařízení péče
o děti, nevstřícností zaměstnavatelů
poskytovat flexibilní formy práce a
dalšími faktory, vede
k dlouhodobějšímu přerušení
pracovní dráhy žen, které povede
k jejich nižším penzím v budoucnu.
Po reformování penzijního systému,
kde se zvyšuje počet let, které musí
být odpracovány, aby lidé měli vůbec
nárok na penzi, bude snížení penzí
žen opět znatelnější. Přitom již dnes
vypadá situace takto: „Nejnižší
důchody do 8 000 Kč pobírají
převážně ženy (více než 85 %).
Nejvíce mužů (80 %) naproti tomu
pobíralo důchod v nejvyšší kategorii
nad 10 000 Kč.“ (Ilona Švihlíková:
Ženy a penze, 2012).
Jak by měla společnost řešit
tento problém v paradoxní situaci,
kdy co je benefitem pro společnost
jako celek – aby se rodilo více dětí –
je naopak ztrátové pro samotné
aktéry a aktérky, bez nichž se děti
rodit nebudou, tedy pro samotné
rodiče?
Měl by tedy vyšší počet dětí
znamenat zvýhodnění při výpočtu
penze? Pokud ano, tak pro koho - pro matky nebo otce? Nebo obecně
pro ty z rodičů, kteří nastoupili na
rodičovskou dovolenou? Nebo pro
ty, kdo pečovali o dítě v době
povinné školní docházky a díky tomu
snížili svůj úvazek? Otázky, na které
je obtížné najít odpověď, ale
rozhodně je třeba o nich diskutovat a
z hlediska plánování důchodové
politiky na ně nezapomínat.
Lada Wichterlová
Jáchymov
Jáchymov leží v Západních
Čechách, severně od Karlových
Varů. Město Jáchymov najdeme
v oblasti Krušných Hor, v údolí pod
horou Klínovec ( 1244 m.n.m.).
Jáchymov je známé lázeňské město a
vyhled ávané středisko zimní
rekreace. Na území města a v jeho
blízkém okolí je celá řada penzionů,
hotelů, horských chat a také
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář říjen/2012
lázeňských domů. Jeden z lyžařských
areálů najdeme u jižního okraje
města. Severním směrem z města
dojedeme k dolní stanici sedačkové
lanové dráhy na vrchol Klínovec,
tady na severním svahu je rozsáhlý
lyžařský areál s velkou nabídkou
různě obtížných sjezdových tratí.
Z Jáchymova vedou značené
cyklistické trasy, které jsou vhodné
pro zdatnější cyklisty, jelikož na trase
jsou různě obtížná stoupání a klesání.
Jáchymov je také výchozím bodem
řady značených turistických tras do
oblasti Krušných hor. V roce 1510 tu
byla vyhloubena šachta, ve která
v roce 1512 bylo nalezeno stříbro.
V roce 1516 tu nechal Štěpán Šlik
založit osadu, která byla v roce 1520
povýšena na hornické město. Město
se úspěšně rozvíjelo a od roku 1516
tu pracovala mincovna. V roce 1533
byl Jáchymov druhým městem
v Čechách s nejvyšším počtem
obyvatel a bylo tu nejvýznamnější
naleziště stříbra. V polovině 16.
století docházelo k pomalému
útlumu těžby. Úspěch rodu Šliků byl
trnem v oku krále Ferdinanda, ten
nechal pod falešnou záminkou
uvěznit pět členů rodu Šliků v roce
1545. Pod tímto nátlakem postoupili
Šlikové práva na město Jáchymov.
K útlumu těžby přispělo také
vystěhování nekatolíků v době
třicetileté války. V roce 1671 byl
zastaven také provoz mincovny. Na
počátku 18. století bylo několik
pokusů k oživení těžby, byla tu ve
městě založena hornická škola, ale
došlo k dalšímu útlumu těžby.
Obyvatelé města se začali živit
výrobou krajek. V roce 1860 byla
v Jáchymově založena továrna na
zpracování tabáku a vyráběly se tu
doutníky. V první polovině 19. století
započala těžba uranu, který se
v počátcích používal pro výrobu
barev na sklo a porcelán. Z odpadu
při těžbě byl objeven a v roce 1902
izolován Curieovými prvek polonium
a radium. Vídeňští fyzikové objevili
vysokou radioaktivitu zdejší vody a
v důsledku toho byly založeny první
lázně a to v roce 1906. Rozvoj lázní
byl velmi rychlý v roce 1910 až 1912
bylo postaveno sanatorium
Radiumpalac. Po roce 1945 byly
ovšem lázně v úpadku, ale po roce
1946 se mnohonásobně zvýšila těžba
uranu. Kromě horníků jdoucích za
velkými výdělky pracovali v dolech
také političtí vězni. Kolem dolů byly
ostře hlídané vězeňské tábory. V roce
1956 nebylo již město součástí
pohraničního pásma a o dva roky
později začala obnova lázní. I přes
negativní vlivy si město uchovalo
řadu historických budov a v roce
1992 bylo vyhlášeno městskou
památkovou zónou. V historické
části města je řada domů, které jsou
zdobeny renesančními portály.
Vstupní brány do města byly zbořeny
v roce 1835. Budova radnice byla
postavena v roce 1540 až 1544 a její
součástí je věž. V roce 1782 radnice
vyhořela a v letech 1783 až 1784 byla
opravena a přestavěna. V roce 1902
byla budova radnice rozšířena a
předělána v novorenesančním slohu.
V blízkosti radnice stojí mincovna
původně postavená v roce 1533 až
1536. Budova mincovny několikrát
v y h o ř e l a . P o s l ed n í r o z s á h l á
rekonstrukce mincovny proběhla
v letech 1984 až 1996. Od roku 1964
slouží budova mincovny jako
muzeum. Nejstarší městskou
památkou je hřbitovní kostel Všech
svatých z roku 1516 až 1533, ale také
kostel svatého Jáchyma postavený
v letech 1534 až 1540. Kaple svatého
Jana Nepomuckého a kaple svaté
Anny byly postaveny v 18. století.
Nad městem jsou pozůstatky dvou
věží, které byly součástí opevnění
hradu Freudenstein. Dostupné autem
po celý rok
Historie - Jáchymov
V roce 1510 tu byla
vyhloubena šachta, ve která v roce
1512 bylo nalezeno stříbro. V roce
1516 tu nechal Štěpán Šlik založit
osadu, která byla v roce 1520
povýšena na hornické město. Město
se úspěšně rozvíjelo a od roku 1516
tu pracovala mincovna. V roce 1533
byl Jáchymov druhým městem
v Čechách s nejvyšším počtem
obyvatel a bylo tu nejvýznamnější
naleziště stříbra. V polovině 16.
století docházelo k pomalému
útlumu těžby. Úspěch rodu Šliků byl
trnem v oku krále Ferdinanda, ten
nechal pod falešnou záminkou
uvěznit pět členů rodu Šliků v roce
1545. Pod tímto nátlakem postoupili
Šlikové práva na město Jáchymov.
L útlumu těžby přispělo také
vystěhování nekatolíků v době
třicetileté války. V roce 1671 byl
zastaven také provoz mincovny. Na
počátku 18. století bylo několik
pokusů k oživení těžby, byla tu ve
městě založena hornická škola, ale
došlo k dalšímu útlumu těžby.
Obyvatelé města se začali živit
výrobou krajek. V roce 1860 byla v
Jáchymově založena továrna na
zpracování tabáku a vyráběly se tu
doutníky. V první polovině 19. století
započala těžba uranu, který se
v počátcích používal pro výrobu
barev na sklo a porcelán. Z odpadu
při těžbě byl objeven a v roce 1902
izolován Curieovými prvek polonium
a radium. Vídeňští fyzikové objevily
vysokou radioaktivitu zdejší vody a
v důsledku toho byly založeny první
lázně a to v roce 1906. Rozvoj lázní
byl velmi rychlý v roce 1910 až 1912
bylo postaveno sanatorium
Radiumpalac. Po roce 1945 byly
ovšem lázně v úpadku, ale po roce
1946 se mnohonásobně zvýšila těžba
uranu. Kromě horníků jdoucích za
velkými výdělky pracovali v dolech
také političtí vězni. Kolem dolů byly
ostře hlídané vězeňské tábory. V roce
1956 nebylo již město součástí
pohraničního pásma a o dva roky
později začala obnova lázní.
(mm)
Léčebné lázně
Jáchymov, a.s.
Radonové lázně zaměřené na
léčbu pohybového ústrojí. Nabízíme
léčebné i relaxační pobyty. Dále
wellness, lázeňské procedury,
dlouhodobé i krátkodobé pobyty.
Příje mné lá ze ňs ké pr o střed í
Krušných hor, sport, kultura, výlety
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
7
Potravinář říjen/2012
do okolí. Nabízíme last minute
pobyty - relaxační, víkendové,
wellness i léčebné. Dále možnost
romantických pobytů pro dva,
relaxačních pobytů s dětmi, wellness
balíčky, sportovní a odpočinkové
aktivity. Provozujeme aquacentrum
s bazénem, saunou, tobogánem a
dětským bazénem. Jáchymovské
lázně nabízejí unikátní léčbu
pohybového apar átu pomoc í
radonové vody. Léčení pomáhá při:

onemocnění kloubů

periferního nervového
systému a páteře

kožních nemocech

vylepšuje stavy u nemocných
cukrovkou nebou dnou

zlepšuje stavy po úrazech a
operacích
Individuální léčebný plán je
sestavován na základě vstupního
vyšetření a aktuálního zdravotního
stavu.Nedílnou součástí léčebné
lázeňské péče je i pestrá nabídka
stravování, vč e tně možnosti
sestavení individuálních dietních
menu nutričním terapeutem. Už staří
Řekové věděli, že je nutné se
rovnoměrně starat o rozvoj těla i
ducha, a proto k léčebnému pobytu
nedílně patří kultura a společenský
život, který často léčebný efekt
výrazně umocňuje. Takto vedená
komplexní lázeňská léčba zajistí
během následujích měsíců výrazně
zmírnění potíží, redukci
medikamentózní léčby a zlepšení
kvality života až na dobu 1 roku.
K lázeňským procedurám
přírodním léčivým zdrojem je
využívána radonová voda. Zdrojem
léčivého účinku radonu – chemicky
inertního plynu – je měkké
ionizující záření alfa. Při jeho
opakovaném působení na
organizmus v malých dávkách
dochází ke stimulaci pozitivních
procesů, jako je reparace poškozené
DNA, regenerace tkání, zvýšení
sekrece protizánětlivého kortizolu a
„hormonu štěstí“ endorfinu,
aktivuje se imunitní systém. Toto
vše vysvětluje mimořádné léčivé
účinky radonových koupelí a jejich
protibolestivý účinek.
8
V současné době jsou na 12.
patře dolu Svornost v hloubce 500 m
pod povrchem využívány čtyři
prameny. Voda ze všech těchto
pramenů je jímána do bazénu na 12.
patře a odtud čerpána na výšku 400
m do akumulační nádrže na patře
Barbora. Z nádrže je pak radonová
voda spouštěna na patro Daniel a po
něm v potrubí o celkové délce cca
3 000 m vedena do jednotlivých
balneoprovozů.
(mim)
Turistické objekty
v okolí Jáchymova
snowtubing, dětský miniareál,
lyžařská škola, servisy, půjčovny a
7 bufetů a restaurací. Pravidelné
večerní lyžování.
Do areálu na Klínovci se
dostanete vlastním automobilem
nejlépe z Karlových Varů (30 km/30
min) nebo z Chomutova přes
Měděnec (40 km/45 min). Parkoviště
v areálu s celkovou kapacitou 500
vozů je zdarma.
Sjezdové tratě
6× lehká (celkem 4350 m)
4× středně těžká (celkem 5250 m)
1× těžká (700 m)
Lanovky a vleky
2× sedačková lanovka
9× vlek
Klínovec
1× dětský vlek
Klínovec (1244 m n. m.) je Celková kapacita 7390 osob/hod
nejvyšším vrcholem Krušných hor, a
tyčí se nedaleko hraničního přechodu Provozní doba
Boží Dar a lázní Jáchymov. denně 9:00 - 21:00
Z vrcholu lze za zvlášť dobré
viditelnosti zahlédnout dokonce Ceny
Sněžku , šumavský Javor, Říp či 1 jízda (Jáchymovská lanovka) - 60 Kč
pražský Petřín. Na vrchol Klínovce 1 den - 530 Kč (do 16. 3. 2008) resp.
vede lanová dráha z Jáchymova. Na 480 Kč (od 17. 3. 2008)
svazích se nachází velké množství 6 dní - 2490 Kč (do 16. 3. 2008) resp.
sjezdovek a vleků. Na Klínovci stojí 2240 Kč (od 17. 3. 2008)
telekomunikační věž, turistická chata Záloha na čipovou kartu - 100 Kč
a také zděná rozhledna, která nyní po
mnoha letech chátrání prochází Ski areál Boží Dar
rekonstrukcí.
Vyhlášené lyžařské středisko.
Rozcestí červené turistické Lyžařský areál Neklid nabízí
značky. Nachází se na křižovatce návštěvníkům komplexní služby
lesních cest. Je zde krásný výhled na včetně parkoviště, půjčovny lyží a
Dlouhé Stráně. Červená značka zde snowboardů, školy lyžování a
vede na Švýcárnu a na druhou stranu rychlého občerstvení. Ve středisku
pak na Červenohorské sedlo. jsou vleky o délce 300 - 1 000 m.
Dostupné pěšky, horské kolo.
Sjezdovky mají lehkou až střední
obtížnost. Pro snowboardisty je
Ski areál Klínovec
vybudován snowpark. V areálu jsou
Ski areál Klínovec je dvě osvětlené sjezdovky.
nejvě tším lyžařským areálem
Krušných hor a jedním z mála Nordic Walking
pětihvězdičkových areálů v ČR.
Jednoduchá sportovní aktivita
C e l k e m 1 0 , 3 k m s t r o j o v ě - Nordic Walking. Zkuste a uvidíte.
upravovaných tratí na sjezdovkách Nordic Walking centrum Barborka
všech obtížností. Automatické na Božím Daru Vám bude plně
zasněžování funguje na 75% tratí. k dispozici. Při Nordic Walking se
Přepravní kapacita staré lanové dají navštívit zajímavá místa v okolí
dráhy, nové "dámské" lanovky a 10 Božího Daru. Třeba "Wunder
vleků je cca 7400 osob/hod. Blume", Špičák, Blatenský příkop,
K d i s p o z i c i j e s n o w p a r k , Myslivny a mnohé další.
Do 5 km
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
Potravinář říjen/2012
Božídarský Špičák
Božídarský Špičák (1115 m n.
m.) je součástí národní přírodní
rezervace Božídarské rašeliniště,
kterému dominuje. Jedná se
o n e jvy š š í čed ič o v ou k u p u
sopečného původu ve střední
Evropě. Vznikl v třetihorách, kdy
docházelo k čedičovým výlevům přes
prahorní a prvohorní krystalické
břidlice. Rašeliništěm vede okružní
naučná stezka měřící 3,2 km. Najdete
ho nedaleko střediska letní i zimní
rekreace Boží Dar.
(mm)
Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 nebo emailem: [email protected]
9

Podobné dokumenty

02/2014

02/2014 potraviny poskytnout, tak má velký řetězce, a je to dobrá zpráva pro problém," připustil Jurečka. Mělo by spotřebitele," uvedla zpravodajka EP b ý t p od le ně j j ed n o z n a č ně k bezpečnosti v...

Více