zde - rolandi

Komentáře

Transkript

zde - rolandi
INSPIRE – jak na něj
INSPIRE - nastavovací program pro sluchadla Starkey má dvě části. Pokud používáme NOAH, první
část, zvaná ProHear, odpadá a v NOAHu klikneme jen na fabriku STARKEY. O tomto je část 2.
1. PRO HEAR
User name – ABC
Password – 123
Klikneme na OK.
Objeví se kartotéční lístek pacienta.
Nového pacienta zadáme otevřením prázdné karty kliknutím na křížek (plus) v modrém kolečku,
neboli „New“. Vyplníme „Last“ Příjmení a „First“ Křestní jméno.
Datum narození je třeba vyplnit v praštěném americkém stylu, kdy se píše nejprve měsíc, pak den a
nakonec rok, tedy formát mm/dd/yyyy. Tedy 1. května 1945 je 05/01/1945.
Zadávat více informaci není nutné, toto je ale povinné.
Nicméně velmi vhodné je doplnit i adresu a telefon, může se to hodit.
Uložení se provede kliknutím na ikonu diskety vlevo.
HLEDÁNÍ již zapsaného pacienta – první ikonka vlevo nahoře – karta s lupou.
Stačí vyplnit část příjmení či
křest. jména, nebo adresy,
telefon… systém nabídne
všechny, kteří splňují danou
podmínku. Výběr potvrdíme
„Select“, zrušíme „Cancel“.
Když máme kartu pacienta….
Pro práci se sluchadlem klikneme vpravo dole na „ProHear“ a následně
na modrou ikonku PC vpravo nahoře.
Následuje volba mezi AUDIOGRAMEM a
vlastním nastavováním, INSPIRE OS.
Kliknutím na Audiogram se buď můžeme
podívat na poslední audiogram, nebo
vkládat nová data.
Vkládání Nového audiogramu
spustíme ikonkou s Plusem.
Po zapsání dat se klikne vpravo dole na Save&Exit.
Systém nás vrátí do Karty pacienta, následuje znovu klik na modrou ikonku počítače, co je vpravo
nahoře – Fitting system. Dalším krokem je otevření vlastního nastavovacího systému stisknutím
INSPIRE OS. (Co znamnená to OS, nevim )
Pokud se používá NOAH, tímto bodem se obě cesty spojují.
2. INSPIRE
INSPIRE je nesmírně rozsáhlý a sofistikovaný systém pro nastavování sluchadel, prakticky je nemožné
zde popsat všechny jeho funkce a finesy, určitě je sám ani neznám. Takže jen to nejjednodušší:
Systém se automaticky updatuje přes internet, pokud je jednou instalován, automaticky se Vám
budou stahovat všechny nové verze, čímž obdržíte nejnovější informace. Čili instalováno jednou,
instalováno navždy.
Základní obrazovka nabízí několik možností. Je dobré si je nanečisto projít, aby se objasnilo, co
systém vlastně nabízí.
Rozhodně stojí za to pohrát si s ikonkou „Nápomocné rady“ , jsou tam docela šikovné obrázky a
animace, pokud chceme pacientovi znázornit proč a co slyší, resp. neslyší.
Velmi názorný je nákupní košík ze sámošky - „Výběr produktu“. Objeví se všechny skupiny, „rodiny“
sluchadel, kdy se postupným rozbalováním roletek proklikáme k jednotlivým sluchadlům. Je možno
nasimulovat nastavovací rozsah daného sluchadla, a to jak v BTE, RIC anebo zvukovodové formě ev.
s různými matricemi faceplatů nebo různými koncovkami u RIC typů.
Tímto odkazuji studium dalších variant a možností této části laskavé péči a zvídavosti čtenáře.
Pokud mámev ruce sluchadlo a napojili jsem ho přes HiPro nebo SoundLink, případně bezdrátový
SurfLink k počítači, klikneme při prvním nastavení na „Autocestu“ a systém nás provede sám dalšími
kroky.
Pro opakovanou návštěvu k úpravě nastavení volíme „Rychlé spojení“. Prostřední ikonka „Spojit
sezení“ je dobrá, chceme-li vyvolat některé z minulých sezení.
S výjimkou bezdrátových sluchadel NEDÁVÁME do sluchadel baterii, proud si to bere kabelem samo.
Pokud chceme provádět „in situ“ měření, REM, je třeba na sluchadlo nasadit patřičnou měřící sondu,
která je různá pro typy s baterií 13 nebo 312 a rovněž pro RIC anebo pochopitelně zvukovodová
sluchadla. Sondu protáhneme ventem nebo otevřenou koncovkou, případně podstrčíme pod
tvarovkou. Nechci-li ho z nějakého důvodu provádět, škrtnu ho z nabízeného seznamu. U nových
sluchadel (3 series) se již toto měření neprovádí, je již obsaženo ve zprůměrované formě
v nastavovacím algoritmu e-STAT.
Další úprava v prvotním nastavení už je velmi intuitivní, po ukončení je nutné stav uložit dříve, než
sluchadlo odpojíme.
Upozorňuji, že Inspire je živý systém, který se opakovaně, pravidelně a celkem bez výstrah
modernizuje a mění. Může se tedy stát, že některé kroky zde popsané budou v reálu vypadat malinko
jinak, než o nich zde hovořím.
Hodně štěstí a – jakékoliv dotazy kdykoliv buď via mail nebo „teplá“ linka na můj mobil 
MA
3. VLASTNÍ NASTAVOVÁNÍ SLUCHADEL
Připojení sluchadla se děje buď pomocí kabelu přímo nebo přes botičku s použitím interfacu HiPra
nebo SpeedPortu, anebo bezdrátově přes SurfLink Mobile.
Bezdrátová cesta je mnohem jednodušší, rychlejší, zatížená menším množstvím problémů (odpadají
problémy s kontakty). Muže se však vyskytnout jiný háček, a sice zda je sluchadlo schopno
komunikovat s PC na bázi EUevropských frekvenci, anebo US frekvencí. Na kvalitě sluchadla ani na
ceně se tím nemění, jen je třeba uzpůsobit Inspire takto:
Po té, co jsme napojili SurfLink a zaškrtli ho,
je třeba nastavit patřičnou cestu komunikace.
Na horní liště klikneme na „Preference“, pak „Všeobecné“ a nastavíme buď „Starkey Eastern
Europe“ pro evropské frekvence (ve Výběru řeči nastavíme „Czech“), anebo Starkey USA, a pak
nastavíme „English neutral“. Následně je třeba Inspire uzavřít a znovu otevřít – a dále komunikujeme
buď v angličtině u US frekvcí, anebo v češtině – to u EU frekvencí.
a) Vlastní bezdrátové nastavení
Vložíme do sluchadla baterii a necháme SurfLink sluchadlo najít. Pokud jsme zvolili správnou
frekvenci, objeví se brzy obrazovka s načteným sluchadlem:
Je třeba zvolit, zda ho chceme nastavovat pro pravou nebo levou stranu (R nebo L) a opět
kliknutím potvrdit.
Dále si už jen vyberem, zda chceme nové nastavené (New Session) nebo pokračovat
v některém v předchozích nastavení.
Upozorňuji – signál vysílačky je velmi silný, načte se Vám klidně nejen Vámi nastavované
sluchadlo, ale i případně další bezdrátové Starkey sluchadlo pacienta, který sedí venku za
dveřmi na chodbě a čeká. Mně se to už stalo a byl jsem z toho docela vedle… 
b) Nastavování via kabel
Propojili jsme sluchadlo buď přímo kabelem, nebo přes botičku, případně malým konektorem
pro zvukovodová sluchadla. Pokud všechny kontakty sedí, není tam třeba mastnota apod.,
objeví se stejné dialogové okno, které je třeba odfajfkovat úplně stejně. Pouze v tomto
případě nemusíme vkládat do sluchadla baterii, bere si energii kabelem z počítače.
Pokud jsme tedy zvolili Nové nastavení (New Session), počítač se nás na další obrazovce zeptá, zda
chceme použít audiodata uložená ve sluchadle (třeba od předchozího klienta), nebo audio daného
pacienta.
K vlastnímu nastavovacímu dialogu se pak dostaneme přes odsouhlasení některých funkcí sluchadla
(při prvním použití zcela nového sluchadla), anebo vpadneme do dané obrazovky přímo – tj.při
opakovaném nastavení.
V tuto chvíli je nejlépe kliknout na „Best fit“ k optimálnímu nastavení sluchadla, stanovit
aklimatizační úroveň
a dále pokračovat v dialogu s pacientem podle jednotlivých programů.

Podobné dokumenty

DFG_Phonak Target 4.0_cs-CZ

DFG_Phonak Target 4.0_cs-CZ V nastavení [Základní ladění] slouží úprava hodnoty [Úroveň zesílení] sluchadla v režimu BiCROS k optimalizaci správného zesílení sluchadla při přenosu zvuku. Změny budou použity pouze na sluchadlo...

Více

Kniha Hluk větrných elektráren 2

Kniha Hluk větrných elektráren 2 Hygienické limity infrazvuku a nf hluku sice formálně neexistují, avšak existují hodnoty prahů slyšení, které jsou vázány na tónový hluk, přesněji přítomnost tónové složky. Systémy prahů slyšení js...

Více

healthy hearing program special olympics international

healthy hearing program special olympics international Protože screening vašeho sluchu NEVYŠEL NORMÁLNĚ, doporučujeme vám následující:

Více

SENNHEISER SET 840 TV a SET 840 S

SENNHEISER SET 840 TV a SET 840 S pogumované části vysílače tak, že po ní mohou zůstat skvrny. Proto doporučujeme postavit vysílač na podložku. K čištění přístrojů používejte pouze vlhký hadřík, nikdy žádná rozpouštědla nebo jiné c...

Více

Návod k nastavení plochy

Návod k nastavení plochy Tato karta uvádí všechna sluchadla, akustické vazby, dálková ovládání a další příslušenství. Na této kartě se provádějí všechny úpravy zařízení. Na ovládacím panelu se zobrazuje stav nastavení a js...

Více

DFG_Phonak Target 4.1_cs-CZ

DFG_Phonak Target 4.1_cs-CZ Klikněte na kartu [Nastavování] a přejděte na možnost [Test zpětné vazby a reálného ucha]. Spusťte test kliknutím na tlačítka [P] / [PL] / [L]. Test lze provést pro obě uši za sebou bez přerušení n...

Více

Audiogram ICSD regule - překlad cz

Audiogram ICSD regule - překlad cz sportovních svazů neslyšících. Účastníci Deaflympics a závodech schválených ICSD musí být: • Neslyšící, jehož sluchová ztráta činí nejméně 55 dB podle tónového průměru (PTA) v lepším uchu (tři tóno...

Více